A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA IX. évf. 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA. 2007. IX. évf. 2. szám"

Átírás

1 A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA IX. évf. 2. szám TARTALOM T A Aktuális 6 - Info Pályázat 9 - Info 10 - Könyvajánló 11 - Egészég-Környezet

2 2 AKTUÁLIS HOGYAN ADÓZUNK JANUÁRTÓL? A minimálbér, az adó és a társadalombiztosítási járulékok változásai Kedves Olvasó! Jelen kiadványunkban megjelenő adózási szabályokat összefoglaló segédlet célja, hogy tájékoztassa, segítse a munkavállalókat foglalkoztató vagy a jövőben foglalkoztatni szándékozó civil szervezeteket a munkáltatói kötelezettségek adózási vonatkozásaiban. Ez az összefoglaló szándékaink szerint jól érthető, egyszerű módon ad tájékoztatást az adózás szabályairól anélkül, hogy a befogadó túlcsordulna a nehezen értelmezhető megfogalmazásoktól, jogi szakzsargontól szeptember 1-től, majd január 1-től is változtak az adózási és társadalombiztosítási-járulék fizetési kötelezettségek. Az intézkedések, jogszabályváltozások több időpontban léptek életbe. A július 10-én elfogadott jogszabály végrehajtása a évi LXI. Törvény, mely több törvényt módosít a gazdasági társaságoknak és a munkavállalóknak, a magánszemélyeknek egyaránt többlet terhet jelent évi minimálbérek és garantált bérminimumok A minimálbérről őszén megkötött hároméves megállapodás hatályos, így a január 1-jétől érvényes, a minimálbér és garantált bérminimum összege a 316./2005 (XII. 25.) kormányrendelet szerint a következőképpen alakul: től ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér (Korm. rend. 2. ) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 2 évnél kevesebb gyakorlati idővel: minimális bér 110%-a (Korm. rend. 4. (1) bek. ba) pont) Legalább 2 évi gyakorlati idővel, vagy 50 feletti munkavállaló esetén: minimális bér 110%-a (Korm. rend. 4. (1) bek. bb) pont és (3) bek.) Forrás: IV. Az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként a évi b.) pontban szereplő összeg illeti meg. A szabályt először arra a hónapra járó munkabér megállapításánál kell alkalmazni, amelyikben a munkavállaló az 50. életévét betölti. A gyakorlati idő munkaszerződéssel, munkakönyvvel, működési bizonyítvánnyal vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolható január 1-jétől - december 31-ig: a havibér 2 évnél kevesebb gyakorlat esetén Ft legalább 2 éves gyakorlat esetén Ft. A munkabérből történő levonások /adók és járulékok/ változása Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége évi LXXX. tv. (Tbj.) 19. (1)-(2)- (3) bek. Munkavállalói járulék évi IV. tv Nyugdíjjárulék* Pénztártag 0,5 % (8% tagdíj) Nem pénztártag 8,5 % Egészségbiztosítási Természetbeni** 4 % járulék Pénzbeli*** 3 % Összesen 15,5 % Elszámolt brut- A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 55. (1) bek. és az évi LXXX. tv. (Tbj) 24. (2) bek. tó bér 1,5 %-a ,-Ft * tól nyugdíjjárulékot kell fizetnie a saját jogú nyugdíjasnak is (Tbj. 25. ) ** A természetbeni egészségbiztosítási járulékot minden biztosítási jogviszonyban meg kell fizetni, től a saját jogú nyugdíjasnak is (Tbj. 25., 31. (3) bek.) *** Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak azon biztosítási jogviszonyban kell megfizetni, ahol heti 36 órát meghaladó foglalkoztatás van (Tbj. 31. (3) bek.) Forrás: 1.) A biztosított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni: Munkavállalói egészségbiztosítási járulék szeptember 1- jétől a 4%-ról 6%-ra emelkedett, a kockázatok szerint megosztott 4 % természetbeni és 2 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a bevallásokban is így kell szerepeltetni. Ez január 1-től további 1%-kal emelkedett, így 7 % lett a járulék mértéke (a természetbeni egészségbiztosítási járulék mértéke maradt 4%, a pénzbeli járuléké 3 %-ra emelkedett.) Az a biztosított, aki legalább 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik, többes jogviszonyaiban nem fizet 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. 3.) Munkavállalói járulék: szeptember 1-től a munkavállaló járulékként a munkaviszonya alapján a bruttó munkabér 1,5%-át köteles megfizetni. 4.) A nyugdíjjárulék mértéke nem változik: (8+0,5 % munkavállaló által a társadalombiztosítási nyugdíjszámlára és a magánnyugdíj számlára fizetendő) 5.) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony: (többes jogviszony) egyidejű fennállása esetén mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és az egészségbiztosítási járulékot is. Munkaadók által fizetendő közterhek Munkaadó TB járulék Nyugdíjbiztosítási járulék 21 % fizetési kötelezettsége Egészségbiztosítási járulék beni Természet- 5 % évi LXXX. tv. (Tbj) 19. (1)-(2)- (3) bek. Pénzbeli 3 % Összesen 29 % Munkaadói járulék évi IV. tv. 40. (1) bek. Elszámolt bruttó bér 3 %-a Rehabilitációs hozzájárulás évi IV. tv. 41/A ,-Ft/év/fő (5) bek. Munkaügyi Közlöny 2006/8. szám Szakképzési hozzájárulás évi LXXXVI. tv. 3. Bérköltség 1,5 %-a (3) bek. Tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO) 1.950,-Ft/hó (65,-Ft/nap) évi LXVI. tv. 9. (1) bek. Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén (7. (1) bekezdés h.) pont és 10. (4) bek.); Részmunkaidős foglalkoztatás esetén 35 óra/hét vagy annál kevesebb munkaidő - a tételes egészségügyi hozzájárulást a teljes és részmunkaidő arányának megfelelően, de legalább 50%-ban kell megfizetni (9. (3) bek.). Munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a TB járulékot havonta legalább a minimális bér kétszeresének megfelelő összeg, ,-Ft minimum járulékalap részmunkaidő esetén ezen összeg arányos része után köteles megfizetni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztató a évi XCII. tv. (Art.) 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallásában tehet bejelentést arról, hogy a társadalombiztosítási

3 AKTUÁLIS 3 járulékot a járulékalapot képező jövedelem után fizeti meg (Tbj. 20. (2) bek.). Forrás: A munkáltatói társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség mértéke összességében nem változott, maradt 29%. Belső arányai azonban változtak. A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke 18%-ról 21%ra emelkedett, az egészségbiztosítási járulék 11%-ról 8%-ra csökkent. Az egészségbiztosítási járulék megoszlása szerint 5% természetbeni és 3% pénzbeli hozzájárulásra oszlik. A munkaadói járulék mértéke változatlan maradt, 3%. Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére az a munkáltató kötelezett, akinek átlagos statisztikai állománya meghaladja a 20 főt, figyelmen kívül hagyva a közhasznú tevékenységet, a közmunkát, és a fegyveres szolgálatot teljesítőket. Az egészségügyi hozzájárulás a tervezettekkel ellentétben nem került megszüntetésre, ennek mértéke maradt 1950,- Ft/hó. Adósávok, adókedvezmények Adósávok évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 30. Ft feletti jövedelemrészre 36% az adó mértéke Évi ,-Ft jövedelemig 18%, az ,- Adójóváírás Szja. tv. 33. (2) és Adójóváírás összege az adóévben történ bérkifizetés 18%-a, jogosultsági hónaponként: (3) bek. maxi- Adómentes juttatások [1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71., 7. k) pont, 1. számú melléklet 2.7., 8.3. és és 8.30., 8.34 pont] Összesen együtt legfeljebb ,-Ft összegben adhatóak adómentesen a következő béren kívüli juttatások: önkéntes kölcsönös nyugdíj és/vagy fizetett egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulás, iskolai rendszerű képzés címén átvállalt, viselt költség, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, (bankszámlaköltség-térítés megszűnik!), internet-használat, számítógép-juttatás, ruházati költségtérítés, művelődési intézményi szolgáltatás, és a helyi utazási bérlet. Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. szerint figyelembe veendő jövedelme [1991. évi IV. tv. 58. (5) bek. e./2. pont, és évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. ] mum 9.000,-Ft Jogosultsági határ: ,-Ft Kiegészítő jogosultsági határ: ,-Ft Kiegészítő adójóváírás összege: 2.340,-Ft Üdülési csekk: ,-Ft/év Természetbeni meleg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is): ,-Ft/hó Étkezési utalvány: 5.000,-Ft/hó Iskolakezdési támogatás: ,-Ft/év Csekély értékű ajándék legfeljebb évi 3 alkalommal alkalmanként: 6.550,-Ft Munkáltató lakáscélú felhasználásra nyújtott támogatása: ,-Ft Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás: ,-Ft/hó és/vagy önkéntes egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás: ,-Ft/hó ,-Ft Egyéb adózási változások A minimum járulékalap szeptember 1-jétől került bevezetésre. Ennek megfelelően legalább a minimálbér kétszerese után kell a foglalkoztatónak a járulékokat megfizetni (az egyéni és foglalkoztatói járulékot is). Amennyiben a foglalkoztatott magánszemély jövedelme nem éri el ezt a mértéket és a munkáltató bejelenti az Adóhatóságnak, akkor a tényleges jövedelem után fizethető a társadalombiztosítási járulék. E bejelentést formanyomtatványon kell megtenni a tárgyhót követő hó 12. napjáig, (első ízben október 12-ig kellett bejelenteni), ezt követően 15 nap áll rendelkezésre a változás bejelentésére. A 15 napot attól a naptól kell számítani, amikor kiderül a tényleges járulékalap, tehát a jövedelem elszámolását követően január 1-től a minimum járulékalap havonta Ft-ra emelkedett, amennyiben a foglalkoztatott magánszemély jövedelme nem éri el ezt a mértéket és a munkáltató bejelenti az Adóhatóságnak, akkor a tényleges jövedelem után fizethető a társadalombiztosítási járulék. (A minimum járulékalap szabályairól korábbi hírlevelünkben és honlapunkon jelentettük meg az aktuális tudnivalókat) A nyugdíj adózása: január 1-től január 1-től ismét adóterhet nem viselő járandóság lett a nyugdíj és a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadék. Ha a nyugdíjas magánszemély más, összevonandó jövedelemmel is rendelkezik, akkor a nyugdíj összege az összevont adóalapba beszámítandó - de a nyugdíjra eső adót nem kell megfizetni. Saját jogú nyugdíjas biztosított (nyugdíj mellett dolgozó): szeptember 1-től természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) köteles fizetni a járulékalapot képező jövedelme után. (Nyugdíjjárulékot és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem, de márciustól 8,5 % nyugdíjjárulékot is, ez a közeljövőben kerül a parlamentben elfogadásra ) Személyi jövedelemadó bevallás módjának változása: január 1-jétől a magánszemélyek adóbevallási kötelezettségének teljesítésében is alapvető változás következik be: a munkáltatók nem kötelesek elkészíteni a magánszemélyek (munkavállalóik) a jövedelemadó bevallását, csak ha erre önként vállalkoznak. Ez elvileg azt is jelenti, hogy minden munkavállaló (magánszemély) önadózóvá válik, vagy - ha az összes törvényi feltétel fennáll, akkor nyilatkozatot adhat az adóhatóságnak az adó megállapításra - akkor az APEH végzi el adóbevallásának elkészítését. Adóhatósági általi megállapítást csak az a magánszemély kérhet, akinek az adóévben csak a munkáltatótól származott olyan bevétele, amit nyilatkozat hiányában be kellene vallania. A nyilatkozattétel egyik feltétele, hogy a magánszemély feltüntesse valamennyi munkáltatójának, kifizetőjének az adószámát, illetve ha gazdasági társaság tagjaként szerzett jövedelmet a gazdasági társaságok adószámát, továbbá az önkéntes pénztári tagság esetén az egyéni számlán jóváírt munkáltatói befizetést/adományt igazoló pénztár adószámát. Nem kérhet adóhatósági adó megállapítást az, aki egyéni vállalkozó, ingatlan bérbeadásából jövedelme keletkezik vagy, ha az adóévre adókedvezményt kíván érvényesíteni. Nem kell adózni január 1-jétől a következő járandóságok után: Nyugdíj Nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadék Gyermekgondozási segély Gyermeknevelési támogatás Nevelőszülői díj Magánszemélyeket terhelő különadó: A különadó alapja a nyugdíjjárulék felső határát meghaladó, összevonandó jövedelem / 2007-ben Ft/év, Ft/nap/ 2007-től ebbe a nyugdíj is beleszámít). A különadó mértéke 4%, előleget is kell fizetni, melyet vagy a munkáltató, vagy a kifizető, vagy a magánszemély teljesít a jövedelem forrása és feltételei szerint.

4 4 AKTUÁLIS Társas vállalkozások szolidaritási különadója: szeptember 1-jétől 4%-os adó mértékkel szolidaritási különadó került bevezetésre a társas vállalkozások esetében, amit az adózás előtti eredmény terhére kell megállapítani, az adóalap erősen korlátozott korrekciója mellett. Nem terjed ki a különadó fizetési kötelezettség az MRP szervezetre, közhasznú társaságra, alapítványra, közalapítványra, társadalmi szervezetre, vízi társulatra, köztestületre, egyházra, lakásszövetkezetre, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárra, szociális és iskolai szövetkezetre, a közhasznú, kiemelten közhasznú jogállású nonprofit társaságra, a felsőoktatási intézményre és a diákotthonra. Ennek további változása nem kizárható, így a kutatás-fejlesztésre fordított összeg levonása a törvénybe bekerül. Banki különadó: január1-től a bankoknak a 4%-os különadón felül, további 5%-os járadékot is fizetniük kell. A bankokat terhelő plusz járadékot azon kamat-és kamatjellegű befolyt bevételük után kell megfizetniük, amelyet az államilag támogatott hitelek után szereznek. Általános forgalmi adó: január 1-jétől a 15%-os adókulcs megszűnt és az e besorolás alá eső termékek és szolgáltatások a jövőben egységesen 20%-os adókulccsal adóznak. A telefonszolgáltatásokra és az Internet alapú hangátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, jelenleg 50%-os levonási tilalom 30%-ra csökken, tehát 70 % levonhatóvá vált szeptember 1-jétől. A telefonszámlák 20%-a ezután természetbeni juttatásként adóznak. Átalakuló, megszűnő, adókedvezmények január 1-jétől évtől megszűnt: a felnőttképzés-, a sulinet-, és a szellemi tevékenység kedvezménye ben nem lehet már jogot szerezni a lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményére, de még 2007 után is igénybe veheti az, aki a évi szabályok szerint 2006-ban megkezdi a törlesztést. Szélesedik a tandíj kedvezménye, január 1-jétől már nem csak az első alapképzéshez kötődik a kedvezmény, hanem minden felsőfokú képzés és szakképzés tandíja után is igénybe vehető. A kedvezményt csak egy magánszemély veheti igénybe a tandíj után. Kedvezményeknél irányadó jövedelemkorlát január 1-jétől Jelentősen csökkent az adókedvezményeknél mértékadó éves összes jövedelem nagysága. Az eddig éves 6 millió Ft jövedelemhatár 3,4 millió Ft-ra csökkent. A szabályozás logikája nem változott, a 3,4 millió Ft feletti összeg 20 %-át meghaladó kedvezmény illeti meg a magánszemélyt, legfeljebb azonban forint. Tehát 3,9 millió Ft éves összes jövedelem elérése esetén adókedvezményt érvényesíteni nem lehet. A korlátos körbe tartozó kedvezmények az alábbiak: Társadalombiztosítási és magánnyugdíj pénztári befizetések adókedvezménye, tandíj adókedvezménye, élet- és nyugdíjbiztosítások adókedvezménye, közcélú adományok adókedvezménye. E kedvezmények maximális összege nem lehet több Ft-nál. A természetbeni juttatásokat érintő változások január 1. után az adómentes határ feletti béren kívüli juttatások a jelenlegi 44 % helyett magasabb, 54 %-os személyi jövedelemadó terhet viselnek, ez majdnem ugyanannyi közterhet jelent majd, mintha pénzjövedelemhez jutna a munkavállaló. Ez érintheti a cafetéria rendszer keretében a munkavállalók által választható juttatások körét, így fontos, hogy a munkavállalók tájékoztatása időben megtörténjen az adómentesen és adókötelezettség mellett igénybe vehető juttatásokról. A Ft-os adómentes határ megmaradt 2007-ben is, de az e körbe tartozó juttatások köre annyiban változik, hogy január 1-től nem lesz adómentes a közszférában sem a bankszámla térítés összege, így e körbe sem tartozhat bele. Az üdülési csekk: adómentessége változatlanul az adóév első napján érvényes minimálbér összegéig áll fenn, tehát 2007-ben ez az összeg Ft. Egyéb feltételeiben lényeges változás nem következett be. Az üdülési csekk kizárólag belföldi üdülés céljából igénybevett szállásra és a szálláshoz kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott szolgáltatásra váltható be. (bővebben az előkészületben lévő évi Ajánlás a Kollektív Szerződés megkötéséhez és módosításához című kiadványunkban fogunk az üdülési csekkel és más szociális és béren kívüli juttatással foglalkozni. ) Önkéntes pénztári befizetések változása január 1-jétől január 1-jétől csökkent a jövedelemnek nem minősülő bevételnek számító a munkáltató által befizetett/teljesített/ önkéntes-pénztári tagdíj hozzájárulás kedvezményezettségi mértéke: az önkéntes nyugdíjpénztár esetében a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 50 %-áig, - az egészség és önsegélyező pénztár esetében a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 20 %-áig lesz adómentes. Amennyiben több pénztárba teljesít a munkáltató tagdíj hozzájárulást, az adómentesség határa a minimálbér havi összegének legfeljebb 70 %-a. Az ezen felüli összeg továbbra is munkaviszonyból származó jövedelemnek tekintendő. Telefonszolgáltatások utáni kötelezettségek A telefon és az IP szolgáltatások magáncélú használata adóköteles természetbeni juttatásnak minősül szeptember 1-jétől. A felmerült költségek a forgalmi és előfizetési díjat is beleértve 20 százaléka minősül természetbeni juttatásnak, amit a jelenlegi 44% helyett 54% SZJA + 29 % TB terhel. A tb járulék számítás alapja a természetbeni juttatás után fizetendő SZJA-val növelt, természetbeni juttatásnak minősülő forgalmi összeg. A telefonszolgáltatásokra vonatkozó új szabály a mobil és vezetékes telefonokra egyaránt vonatkozik. Amennyiben a magánszemély a magáncélú használat költségét teljes egészében megtéríti a kifizetőnek, úgy adókötelezettség nem áll fenn (és az áfa is teljes egészében levonható).

5 INFO 5 Kamatadó A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 20%-os kamat terheli a kamatjövedelmeket. Ez alól csak a szeptember 1. előtt szerzett értékpapírok kamathozamai élveznek mentességet. Ezen befektetések (lekötött betétek, értékpapírok) hozamai akkor sem adóznak, ha a kamat jóváírása szeptember 1. után történik meg. Az adókötelezettség tehát először arra a kamatperiódusra terjed ki, illetve arra az értékpapírra vonatkozik, mely szeptember 1. után kezdődik. Nem adóköteles az EU Megtakarítási irányelvek alapján kibocsátott, a kifizetők által is igazolt értékpapírok kamata, mint például az EU befektetési alapok, a magyar államkötvények és egyéb magyar állampapírok kamathozama. Szintén nem adóköteles a gyámhatósági betét kamata, valamint a lakástakarék-pénztár által és a nyugdíj elő-takarékossági számlán jóváírt kamat. A kamatjövedelem utáni adót a kifizetőnek (a banknak) kell levonnia, melyet egy összegben fizet meg és vall be az adóhatóságnak. Azt a kamatjövedelmet, melyből a kifizető az adót levonta, a magánszemélynek nem kell bevallania. A külföldről származó kamatjövedelmet be kell vallania a magánszemélynek és az adót meg kell fizetni utána. Az Országos Érdekegyeztető Tanács tárgyalásai eredményeképpen az eredeti kormányjavaslattól eltérően Az étkezési hozzájárulás adómentes értékhatára forintról forintra, a melegétkeztetés esetén forintról forintra emelkedik. Az iskolakezdési támogatás értékhatára forintról forintra nő. Az adómentes üdülési csekk juttatás lehetősége kiterjed a szövetkezet, a gazdasági társaság tagjaira, nyugdíjas tagjaira, a közeli hozzátartozókra, illetve az elhunyt tagok közeli hozzátartozóira. A munkáltató döntése alapján lehetővé válik a munkáltatói adómegállapítás. Forrás: PROGRAM-VÁRÓ A Civil Ház azzal a kéréssel fordul a miskolci illetve megyei civil szervezetek felé, hogy programjaikról tájékoztassák a Civil Ház munkatársát, hogy azok megjelenhessenek a hírlevélben. Várjuk lehetőleg elektronikus formában a szervezetek rövid bemutatkozó anyagait, programjaik meghívóit; megjelölve azt, hogy a hírlevélben történő közzétételt kérik-e vagy sem. A tájékoztatót a következők szerint kérjük elkészíteni: a program rövid leírása (célja, helyszíne, időpontja, megrendezésre kerülő program(ok)), kapcsolattartó, elérhetőség. A hírlevélben megjelentetni kívánt anyagot a következő címre kérjük eljuttatni: Regionális Civil Központ Alapívány Civil Ház Kovács Kamilla, információs munkatárs Tel: (46) Ugyancsak a fenti címen várjuk a szervezetek hozzászólásait és közleményeit három újonnan induló hírlevél-rovathoz, ezek: Sport és egészség Civil-piac Környezet-tudatosan A Sport és egészség rovatban szeretnénk lehetőséget adni a térségben működő sport és egészségközpontú civil szervezetek, iskolai alapítványok bemutatkozásra, rendezvényeik népszerűsítésére, folyamatos párbeszéd kialakítására. Lehetőséget kínálunk továbbá a véleményük kifejtésére egészségügyi szakembereknek, kiemelkedő teljesítményt elért sportolóknak és mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik az egészséges életmódot. A Civil-piac rovatban gyűjtenénk össze mindazokat a felajánlásokat, amelyeket a civil szervezetek egymás számára elérhetővé tesznek (eszközök, szolgáltatások, egyebek). Környezet-tudatosan című rovatunkban figyelemfelkeltő írásokkal kívánjuk mindannyiunk közügyévé tenni a környezetvédelmet, és lehetőséget adunk a környezetvédelmi tevékenységet folytató civileknek, zöld szervezeteknek a rendszeres megszólalásra. Várjuk írásaikat!

6 6 INFO Ön szerint ki legyen Magyarország példaképe? A Pannon Példakép Alapítvány célja, hogy a nyilvánosság erejével és anyagilag is támogassa azokat a honfitársainkat, akik értékteremtő tevékenységükkel, másokért végzett munkájukkal mindannyiunk számára követendő példákat mutatnak. A Példakép Alapítvány évi négy alkalommal három-három olyan példakép munkáját ismeri el egyenként egymillió forintos díjjal, akikre az egész ország felnézhet. A Pannon Példakép Alapítvány az egész országból, mindenkitől folyamatosan várja a javaslatokat arra, hogy kik legyenek a díjazottak, kik és miért hivatottak arra, hogy példaképként tekintsünk rájuk. JELÖLJÖN ÖN IS PÉLDAKÉPET! Magyarország új példaképei: Kókayné Lányi Marietta, a Gyermekek Háza alapítvány és alternatív iskola pedagógiai vezetője Tinó Krisztina, a Diótörés Alapítvány munkatársa Dr. Nemes János, a Menedék Egyesület elnöke, önkéntes orvos A Pannon azért hozta létre a Példakép Alapítványt, hogy felhívja a fi gyelmet azokra az emberekre, akik képesek és hajlandóak önzetlenül, önfeláldozóan tenni és alkotni másokért mondja Somlyai Dóra, a Pannon Vállalati Kommunikációs Igazgatója, kuratórium tagja. Hiszünk benne, hogy ha a nyilvánosság segítségével minél többen megismerkednek velük és a munkájukkal, Magyarország is bizakodóbb, optimistább hely lesz. Az igazi hősök, a példaképek közöttünk élnek; a szomszéd faluban, két házzal odébb vagy a másik emeleten és általában túlságosan kevesen ismerik őket. Ha Ön ismer valakit, aki érdemes lehet a díjra, juttassa el a Pannon Példakép Alapítványhoz javaslatát hagyományos vagy elektronikus levélben! Ki lehet példakép? Például az, aki új módszereket, programokat dolgoz ki és valósít meg az egészségügyben, az oktatás és kultúra területén, a szociális szférában, vagy az élet bármely más területén jelentkező probléma orvoslására, aki az emberi jogok érvényesülése, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség, a civil érdekérvényesítés, az ifjúság, a közösségépítés területén végez kiemelkedően értékes, újító munkát, aki lakóhelyi, munkahelyi vagy más kisközösségek önzetlen működtetője, aki hivatásos szakemberként a munkaköri leírásán túlmutató erőfeszítésekre képes a rábízottak sorsának jobbra fordításáért, aki a médiában képviseli és bemutatja a társadalmi felelősségvállalás értékeit, aki kiélezett helyzetben, mások érdekében személyes bátorságról, áldozatkészségről tesz tanúbizonyságot. Jelöljön Ön is! Kérjük, mindenképpen írja meg a jelölő nevét, postai és/vagy címét és telefonszámát, a javasolt személy nevét, postacímét, telefonszámát és/vagy e- mail címét (nem nyilvános adatok közlése előtt kérje az érintett hozzájárulását), ha a javasolt személy tevékenysége intézményhez kapcsolódik, az intézmény nevét és címét, s ami a legfontosabb: rövid összefoglalót arról, hogy a javasolt személy Ön szerint miért érdemes arra, hogy Magyarország példaképe legyen. Pannon Példakép Alapítvány 2040 Budaörs, Baross u Kik kapták meg eddig a Példakép Díjat? Bederna Anikó, az ikres családoknak járó dupla gyes kiharcolója Benkő Ferenc, Neszmély polgármestere Buza Domonkos, pszichológus, telefonos segélyszolgálat-vezető Cserfalvi Annamária, informatika oktató, aki jelnyelven tanítja siket és nagyothalló társait Fabényi Réka, a Csalogány utcai speciális iskola zenepedagógusa Incze Zsuzsa, a Csellengők című műsor elindítója és készítője Kothencz János, az állami gondozottakért dolgozó ÁGOTA Alapítvány vezetője Lakatos György, fagottművész, aki súlyos balesetéből felépülve létrehozta a Kék Madár Alapítványt Madarász Anita, a szentlőrinckátai óvoda vezetője Mattesz Csilla, úszóedző, gyógyúszásoktató, a Vízipók Egyesület elnöke Némethy Mária, a péceli Egymást Segítő Egyesület alapító elnökeként Palkovics Rozália, a Salva Vita Alapítvány programvezetője Pénzes Ottó, a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület titkára Sárai Rita, a Gördülő Tánccsoport művészeti vezetője Szírmai Norbert, a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány munkatársa Szűcs László, barlangász, aki egyesületével gyógyító barlangtúrákra viszi az asztmás gyerekeket Tóth Artin, dokumentumfilm-készítő, az Érintettek című film alkotója Tunyogi Erzsébet, a Gyógyító Játszóház Alapítvány vezetője Kik a kuratórium tagjai? Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, a kuratórium elnöke Horváth Iván, a PTE Szívgyógyászati Klinikájának Intervencionális Kardiológiai osztályának vezetője Kepes András, a Desszert és számos más televíziós műsor alkotója Mezriczky László, a HP Magyarország marketing-kommunikációs igazgatója Molnár Gabriella, a Nők Lapja főszerkesztője Nádori Péter, a Krecz & Nádori ügyvezető igazgatója Somlyai Dóra, a Pannon vállalati kommunikációs igazgatója Az alapítvány működéséről, a korábbi díjazottakról további információt az interneten a oldalon talál.

7 PÁLYÁZAT 7 Pályázatok pályázat témája kiírás (megjelentetés) tervezett időpontja pályázatok tervezett beadási határideje Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárság tervezett pályázati keretösszeg pályázati program összefoglalója kezelő szervezet A roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja június augusztus Ft A pályázók: települési önkormányzatok A program kedvezményezettjei a telepeken, vagy telepszerű lakókörnyezetben élők, illetve a települések lakossága. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Roma Kulturális Alap Roma tanulók tanulmányi ösztöndípályázata Roma Intervenciós és Koordinációs Keret Idősek az idősekért és a fiatalokért Gender Mainstreaming programok - Nők és az oktatás május június Ft Célcsoport: cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, egyéni művészek április május Ft Célcsoport: általános iskola felső tagozatos, illetve középiskolában tanuló roma diákok, valamint felső oktatási intézmények nappali és levelező tagozatos hallgatói április 20. folyamatos Ft Pályázók köre: cigány kisebbségi önkormányzatok, roma társadalmi szervezetek. A program kedvezményezettjei szociális vagy lakhatási krízishelyzetben lévq családok, egyének II. negyedév II. negyedév (kiírástól számított 30 nap) Ft A pályázat célja a helyi és szakmai közösségek erősítése, a generációk közötti kölcsönös megértés és megbecsülés elősegítése, az aktív időskor gyakorlatának élményszerű megélése. Az Idősek az idősekért és a fiatalokért elnevezésű pályázati alap olyan programok támogatására jött létre, amelyek során az idősebbek jelentős önkéntes munkát vállalnak saját generációjuk tagjai, vagy a helyi közösség gyermekei, fiataljai érdekében. A programok a helyi szükségletekhez és adottságokhoz alkalmazkodva szociális, oktatási, kulturális, környezetvédelmi és településvédelmi, hagyományőrző és szabadidős területeken valósulhatnak meg március április Ft A pályázó felső- vagy középfokú oktatási intézmény készítsen egy átfogó gender mainstreaming szemléletű átvilágítást saját intézményén belül, mind az oktatók, mind a hallgatók szintjén. Az elkészített zárótanulmányban jelenítsék meg számokkal, statisztikákkal, szöveges értékeléssel a magyarországi nők sajátos helyzetét és lehetőségeit az oktatás területén, saját intézményükre vetítve. Dolgozzanak ki egy átfogó tervet, célzott programot az indokolt területeken a pozitív irányba történő elmozdulás céljának érdekében. A kidolgozott projekt kötelező tevékenységei: 1. intézményre vonatkozó nemi bontású adatok gyűjtése (hány női és hány férfioktatót alkalmaznak, az oktatók végzettsége és tudományos fokozata, hány női és hány férfihallgatójuk van, mely területen, szakokon tapasztalnak a nemek közti arányban túlsúlyt, stb.) 2. a kritikusnak ítélt területek elemzése. 3. a megjelenített problémás terület közül válasszanak ki egyet, melynek gender szemléletű átalakításának megvalósítására tervet készítenek és azt végre is hajtják, az elnyerhető összegből. Férfiszerepek II. félév II. félév Ft A férfiak szerepének növelése a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásában annak érdekében, hogy a nők és férfiak egyenlően osszák meg a terheket, felelősségeket (fizetetlen munka, gyermekgondozás, rugalmas munkaszervezés igénybevétele).olyan program, kampány, kutatás, nyomtatott sajtóban vagy interneten is megjeleníthető szakmai anyag, kiadvány elkészítése és megjelentetése, amely széles körű terjesztéssel hívja fel a figyelmet arra, hogy a férfiaknak milyen szerepe lehet, és kell hogy legyen a munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolásában. Magyar Cigányokért Közalapítvány Magyar Cigányokért Közalapítvány Magyar Cigányokért Közalapítvány A Békesség Háza Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik évi SZJA-juk 1%-át felajánlották. A kapott ,- Ft összeget a MAON Református Szeretetotthon gondozottainak javára használjuk fel. Jövőbeni támogatásukat is kérjük és köszönjük. A BH Alapítvány nevében: a kuratórium

8 8 PÁLYÁZAT Pályázat az Élhetőbb faluért programhoz tartozó, hátrányos helyzetű településeken előállított tájjellegű termékek helyi fesztiválokon, vásárokon, hagyományőrző rendezvényeken való széles körű megismertetésére és népszerűsítésére. Ifjúsági szálláshelyek felújítása és fejlesztése Belföldi ifjúsági közösségi terek fejlesztésének, programok megvalósulásának támogatása Gyermek és Ifjúsági Alapprogram A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó intézmények részére március április Ft A pályázat célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken előállított termékek helyi fesztiválokon, vásárokon és hagyományőrző rendezvényeken való széles körű megismertetésével és népszerűsítésével hozzájáruljon az egyes térségek egyedi jellemzőiben rejlő lehetőségek kibontakozásához, a kis- és középvállalkozások fellendítéséhez és a vidéki turizmus megélénküléséhez. Pályázni az Élhetőbb Faluért Programhoz tartozó kistérségekre jellemző, helyi előállítású termékek (mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, kézműves termékek) bemutatása és népszerűsítése céljából rendezett fesztiválok, vásárok és hagyományőrző rendezvények megszervezésére és lebonyolítására lehet március április Ft A pályázat célja az ifjúsági turizmus és természetjárás céljára szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztésének támogatása. Azon szálláshelyek pályázhatnak, amelyek a nem üzleti célú szabadidős szálláshelyekről szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak március április Ft Belföldi ifjúsági közösségi terek fejlesztésének, programok megvalósulásának támogatása március I. félév Ft A 2/1999. ISM rendetet szerinti célok megvalósulását segító gyermek és ifjúsági programok támogatása. A évi célok konkrét meghatározása a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanács illetve a Regionális Ifjúsági Tanácsok feladata augusztus szeptember 30. Szociálpolitikai Szakállamtitkárság Módszertani intézmények támogatása Egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatása Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram II. negyedév II-III. negyedév február július Ft II. negyedév II-III. negyedév Társadalmi kapcsolatokért felelős szakállamtitkárság Civil Szolgáltató Központok működtetése fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása Ft A fogyatékos emberek életminőségének javítása, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvényben előírt feladatok teljesítésének elősegítése oly módon, hogy a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó intézmények egyenlő esélyű hozzáférése biztosított legyen Ft A módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó speciális szakterület vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat biztosító intézmények évi szakmai feladatok kiadásaihoz támogatás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, a támogató szolgáltatással, a közösségi ellátással, az utcai szociális munkával, a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátásával, az emelt színvonalú bentlakásos ellátással, illetve a demens betegek bentlakásos intézményi ellátásával kapcsolatos szociális szolgáltatások szakmai és szervezési feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése, igazodva a szolgáltatók, intézmények feladatellátásának mennyiségi és minőségi mutatóihoz Ft Szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű háztartások gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének biztosításával április május Ft Civil szervezetekhez kapcsolódó, meghatározott szolgáltatások nyújtásának támogatása március 19. és november április 19. és december Ft Támogatható tevékenységek: fogyasztóknak tanácsadás, fogyasztóknak kiadványok, honlap, fogyasztói tanácsadó irodák, fogyasztóvédelmi újság, fogyasztóvédelmi klubfoglalkozás, fórumok szervezése

9 INFO 9 A BORSOD MEGYEI REPÜLŐ KLUB hazánk egyik legkorábban 1931-ben alapított, legnagyobb tagsággal rendelkező repülőklubja. Klubunk alapvető célja a légisport-tevékenység megyei szervezése: növendék- és pilóta-oktatás sétarepülés légifotózás rendezvények (pl. repülőtéri gyermeknap, repülőnap, repülőversenyek), stb. Szakosztályaink: Merevszárnyú Szakosztály (motoros- és vitorlázórepülő szakág) Motoros sárkányrepülő- és UL Szakosztály Függővitorlázó Szakosztály Ejtőernyős Szakosztály Modellező Szakosztály Veterán Szakosztály A Borsod Megyei Repülő Klub székhelye a MISKOLCI REPÜLŐTÉR. Repülőterünk Miskolc északi határánál fekszik. vonatkoztatási pont N E tengerszint feletti magasság 119m leszállópályák 31/13 850x100m (fű), 16/34 800x100m (fű) rádiófrekvencia Miskolc info 132,2 MHz Eszedbe jutott már, hogy kipróbáld a repülést, a repülőgépvezetést? Ha igen, ne vesd el az ötletet! Nem is olyan megvalósíthatatlan! Nincsen szükség természetfeletti képességre, csak elhatározásra. Sokan mondtuk gyerekkorunkban vágyakozva: Pilóta leszek, repülni szeretnék! E vágy már számodra is elérhető akár hivatásodul, akár hobbinak akarod választani! Csodálatos élményekkel lehetsz gazdagabb. Néma csendben repülsz a madarakkal, ráülsz a felszálló áramlatokra; figyeled és kihasználod a levegő minden rezdülését s feloldódsz e csodálatos élményben. S ha egyszer megfogott e közeg, soha többé nem ereszt A Borsod Megyei Repülő Klub évben is indít tanfolyamokat (vitorlázórepülés, motoros sárkányrepü- lés, függővitorlázás, ejtőernyőzés, modellezés) a Miskolci Repülőtéren. További részletek a weboldalon, a -címen, a +36 (46) és +36 (20) telefonszámokon, vagy hétvégenként személyesen a Miskolci Repülőtéren (3526 Miskolc, Repülőtéri út 7.). Szeretettel várunk Téged is a Miskolci Repülőtéren! Várjuk jelentkezésed! Örömmel üdvözlünk jövőbeli utasunkként vagy növendékünkként! BORSOD MEGYEI REPÜLŐ KLUB MISKOLCI REPÜLŐTÉR 3526 Miskolc, Repülőtéri út 7. tel./fax: (46) mobil: (20) weboldal:

10 10 KÖNYVAJÁNLÓ A fogyatékos emberek Európába mennek Ignácz Beáta (szerk.) A kötet szerzői az európai uniós csatlakozással várható változásokat, tennivalókat igyekeznek összefoglalni, bemutatva többek között az Európai Unió fogyatékosügyi politikáját, a fogyatékos emberek társadalmi megítélését hazánkban és az Unióban, a fogyatékossági nyugdíjrendszert, a Madridi Nyilatkozatot, a tagállamok törekvéseit a fogyatékkal élők minél szélesebb körének bevonására a művészetekbe, a turizmusba és a sportba. A kötetet hasznos címek és információk egészítik ki. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége oldal 700,- Ft ADÓVÁLTOZÁSOK II. - Art, Áfa, Eva, Tao, Tb, Szja, Különadó Dr. Ujváry Géza (szerk.) A kötet az Adóváltozások I. kötet folytatása, amely a 2007 elején életbe lépő adó és járulékváltozásokat taglalja példákkal és a gyakorlathoz szükséges magyarázatokkal. Novoschool Kht oldal 2200,- Ft A MAGYAROK BEMENETELE - Tagállamként a bővülő Európai Unióban Hegedűs István (szerk.) A kötetben tanulmánnyal jelentkező tapasztalt és fiatal magyar szerzők - társadalomkutatók, uniós szakértők és tisztviselők - összeurópai megközelítésből elemzik az Európai Unió és a magyar társadalom viszonyát, a jelenleg 25 tagállamot magában foglaló politikai-gazdasági térség és a két éve az integrációhoz csatlakozott Magyarország kapcsolatrendszerét. A könyv túllép az itthon általános tankönyvi sémákon, amikor a megszokott történeti vagy közjogi leírásokat ismertnek feltételezve szociológiai, alkotmányjogi, politikatudományi és gazdaságpolitikai szempontból egyaránt érinti Magyarország illeszkedési és felzárkózási törekvéseit, a magyar állampolgárok identitását és politikai attitűdjeit, illetve az Európai Unió intézményrendszerét, döntéshozatali rendjét vagy éppen a földrész jövőjét érintő, nagyon is aktuális politikai vitakérdéseket. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet oldal 2900,- Ft SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2005 CD-melléklettel - YEARBOOK OF WEL- FARE STATISTICS 2005 with CD-ROM A Szociális statisztikai évkönyv című kiadvány részletes adatokat tartalmaz a évi népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásokról, gyermekjóléti ellátásokról, gyermekvédelmi gondoskodásról, szociális támogatásokról, szociális alap- és nappali ellátásokról, elhelyezéssel járó szociális ellátásokról, rehabilitációs foglalkoztatásról, táppénzről, nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról és a szociális és gyámügyi igazgatásról, részletes módszertannal. Központi Statisztikai Hivatal oldal 4600,- Ft Társadalom - Környezet II. rész A szemléletváltás A szemléletváltás manapság igen sokszor használt kifejezés. Nyitott szemmel járva mindenhol találkozunk a gondolkodásunk, a hozzáállásunk megváltoztatására irányuló törekvésekkel, legyen szó bármely megoldásra váró társadalmi problémáról. Bármilyen közhelyes is, szükség van a szemléletváltásra, hiszen a tettet megelőzi a gondolat, a kedvező irányú változás első lépése a gondolkodás, a hozzáállás átalakítása. A kényszer szülte cselekvés nem vezet az elérni kívánt célhoz, fontos az elkötelezettség és magának az ügynek a megértése. A téma alapját adó környezetvédelem terén is szükséges a szemléletváltás, amelynek sok eszköze közül a forrás szerzője által legfontosabbnak tartott három a nevelés, mint kezdeti lépés, a gazdaság, és a társadalmi fellépés, azaz a civil szervezetek jelentősége. A szemléletváltás kiindulópontja a nevelés, mint a tanulás külső kontroll alatt álló formája. Ez életkortól függetlenül alkalmazható. Cél a környezettudatosság kialakítása, amely elérése szempontjából kétféle embert kell megnevelni. Az egyik az, aki még éppen csak rálépett a szocializáció rögös útjára. A másik az, akinek már szokásai vannak, egy rögzült életformát követ, amelyben nem, vagy nem kellő mértékben van jelen a környezettudatosság. Az előbbi kategóriával relatíve könnyű dolga van a cél érdekében küzdőknek, míg az utóbbi esetén nehéz feladatnak néznek elébe. A szemléletformálás másik pillére a közgazdasági megközelítés változása. A gazdaság elméleti hátterét képező közgazdaság-

11 EGÉSZSÉG-KÖRNYEZET 11 tudomány részéről elvárandó, hogy tekintettel legyen a környezeti javak véges voltára. Fontos, hogy a megfelelő erősforrásokat hosszútávon kedvezőbb kategóriába sorolja át, a korábban bőségesen elérhető természeti erőforrásokat, mérsékelten, vagy kis mennyiségben rendelkezésre állóvá minősítse. A megújuló, de minőségi védelemben részesítendő természeti javakat, a gazdaság eszközeivel tegye kiválthatóvá. A gazdasági szemléletváltás másik, társadalmi aspektusa a preferencia kérdése. Széles vitára ad lehetőséget, hogy miként értelmezhető a környezetvédelem és a gazdaság viszonya. Felvetődik a kérdés: mi a sorrend? Van-e egyáltalán sorrend az anyagi és a zöld természetű feladatok között? Ugyancsak kérdés a gazdaság-gazdaságosság és a környezet viszonya. Köztudomású, hogy a világ nem egyenlő mértékben fejlett. A környezet szempontjából a legrosszabb gazdálkodási hullám vonul végig a világon, s hiába mondhatjuk el azt, hogy a tehetősebb országokban a környezetvédelem központi kérdéssé vált, az eredmény nem ezt mutatja. Az elavult technológia átkerül a fejletlenebb országokhoz, amivel csak helyi szinten oldódik meg a környezetterhelés problémája, globális viszonylatokban nem. Sajnos mindhiába a környezetbarát technológia, még mindig a legfontosabb a növekedés, és nem a fenntarthatóság. A környezetvédelmi követelményeknek és a gazdasági érdekeknek nem szabad élesen elválniuk egymástól, nem szabad egymás gátjának lenni. S ezzel a válasz is megszületik a fenti kérdésre: nincs sorrend az anyagi és a zöld érdekek között. A kettőnek együttesen, egymást kiegészítve kell érvényesülnie. S ahhoz, hogy ez valóban elérhető legyen, szükséges a gazdaságban is a szemléletváltás, a környezet egyenrangúvá emelése a gazdaságosság mellé, amiben a következő, a szemléletváltás alapját képező harmadik pillér is kell. Ez a harmadik pillér a közös társadalmi tevékenység, a civil szervezetek. Folytatása következik! Forrás: Megyeri-Pálffi Zoltán tanulmánya

12 12 INFO LINKCENTER Általános információk civileknek com Pályázatok civileknek Adományozás Kisebbségek IMPRESSZUM ReCIK Regionális Civil Információs Központ idôszaki kiadványa. Engedélyszám: 2.2./7169/2000. Megjelenik évente 10 alkalommal. Felelôs szerkesztô: Hrotkó László Felelôs kiadó: ReCIK Alapítvány Mûszaki szerkesztô: Szabó János Nyomás: Gazdász Nyomda, Miskolc Az egyes számok elektronikus formátumban is letölthetôk a oldalról. ReCIK Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. tel/fax: (46) Ügyfelfogadás: Hétfô-csütörtök: Pénteken az ügyfélfogadás szünetel irodavezetô: Hrotkó László információs munkatárs: Kovács Kamilla munkatárs: Babus Lídia Szolgáltatások civil szervezeteknek Folyamatos információszolgáltatás: Pályázati lehetôségekrôl Civil szervezetekrôl Támogató szervezetekrôl Szakértôkrôl Képzésekrôl, rendezvényekrôl, programokról Nonpofit szakkönyvtár mûködése Szakkönyvek, kiadványok árusítása Pályázati ûrlapok letöltése az internetrôl Szaktanácsadás (jogi, gazdasági, szervezetfejlesztési) Szervezetek részére helyszín biztosítása tréningek, fórumok, közgyûlések lebonyolítására Támogatóink: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti Civil Alapprogram NYOMTATVÁNY

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően ÁLLAMÁZTARTÁSI EGYENSÚLYT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓ - Magánszemélyek különadója 2007-től. Az éves összevont jövedelem egyéni nyugdíjjárulék-fizetési

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2008. 01. 01.-t l 2008. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2016. december 21. Változó cafetéria

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben