ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK"

Átírás

1

2 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány fiatal, akik nagy ambícióval rendelkeznek társas vállalkozást szeretnének alapítani, majd működtetni. Tervező munkájuk során eljutottak az ajánlatok összeállításához. Melyek azok a szakmai ismeretek, szakmai tapasztalatok, amelyek birtokában eredményes lehet az ajánlati tevékenységük? Arról már hallottak, hogy a bizonylataikat pontosan, szakszerűen kell kiállítani, nem szeretnének büntetést fizetni. Szakmai tudásával segítse Őket feladataik szakszerű elvégzésében! Milyen termékekkel, szolgáltatásokkal jelenjenek meg a piacon? Az ajánlat kialakításánál milyen tényezőket vegyenek figyelembe? Milyen áron kínálják termékeiket? Hogyan állapíthatják meg az egyes termékek árát? Mit jelent az ár pozicionálás? Hogyan állítsák ki szabályosan a számláikat, az egyszerűsített készpénzfizetési számlát, a nyugtát? Hány féle módon állítható ki a számla? Milyen adókat kell fizetniük? Mire figyeljenek annak érdekében, hogy minél előbb nyereséget tudjanak realizálni?

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSA 1. A vállalkozási tevékenység: az a rendszeres gazdasági tevékenység, amelyet magánszemély, illetve jogi és nem jogi személy saját nevében és kockázatára üzletszerűen végez, nyereség szerzése céljából. A vállalkozásban fő cél: a nyereség növelése. Ettől függ a vállalkozás vagyonának a növekedése, a tevékenység bővítési lehetősége, a vállalkozásban részt vevők jövedelme, valamint a tulajdonosok osztaléka. A nyereség növekedése a vállalkozások és munkavállalóik mellett kedvező az államnak is. Az adókon keresztül nő az állami költségvetés bevétele. Kedvező a fogyasztók számára, mivel a vállalkozók nagyobb nyereség mellett, korszerűbb, jobb minőségű termékeket kínálnak. A nyereségtömeget az árbevétel emelésével és/vagy a ráfordítások csökkentésével lehet növelni. 2. Az eladott mennyiség hatása az árbevétel alakulására Árbevétel Az árbevétel alakulása alapvető a vállalkozás gazdálkodása szempontjából. A termék piacképességére utal, tükrözi a fogyasztók elégedettségét. A nettó kifejezés arra utal, hogy áfa nélküli értékről, vagy árról van szó. Az értékesítés nettó árbevételét (nettó ár x mennyiség) három fő tényező befolyásolja: - Az értékesítési volumen (eladott mennyiség); - Eladási ár; - Értékesítést csökkentő tételek (engedmény, visszáru a vevőtől); Az értékesítés során a cég árbevételhez jut. Az árbevétel az eladott árumennyiség kiszámlázott és vevő által is elismert, vagy készpénzben kiegyenlített ellenértéke. Az

4 árbevételben az eladott árumennyiség, annak egységára, a különböző felárak, engedmények, jutalékok és az áfa jelenik meg. A forgalom tartalmazza az áfát is. (Bruttó árbevételként is szerepelhet) Az áfa azonban nem növeli a vállalkozás nyereségét, az állami költségvetésben jelenik meg. A nettó árbevétel alakulása az eladott áruk és igénybe vett szolgáltatások mennyiségétől és a termékek eladási árától függ. Az eladható mennyiségre és a kialakítható eladási árakra is több tényező hat. 3. Az árak szerepe az árbevétel alakulásában Az ár, az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az eladási ár az árbevétel alakulásának meghatározó eleme. A vállalkozások kialakítják árpolitikájukat, ami az árakkal kapcsolatos elképzeléseiket jelenti. A vállalkozások ármagatartását több külső és belső tényező befolyásolja. Külső tényezők - Piaci helyzet (beszerzés, értékesítés) - Gazdasági szabályozás (előírások) - Külső érintettek (kormányzat, vevők, versenytársak, szállítók) Belső tényezők - A cég hosszú távú céljai - Az üzleti terv - Árképzési stratégia, az ártaktika, az alkalmazott árképzési rendszer Az eladási árak kialakításánál mérlegelésnél, többféle szempontot kell figyelembe venni. Az eladási árakat alakító legfontosabb tényezők: - Az árak kialakítására vonatkozó jogszabályok - A vállalkozás árpolitikája - A fogyasztók értékítélete - Az termékek értékesítési költségei - Az áruk és szolgáltatások előállítási költségei.

5 Az értékesíthető mennyiség alakulását befolyásoló tényezők: Az árbevétel nagyságát alapvetően az eladott árumennyiség határozza meg, ugyanakkor az értékesíthető mennyiségre is több tényező hat. Nevezetesen az eladási ár, a vásárlók jövedelmi pozíciója, a fogyasztói szokások és a piaci verseny. Az árváltozás hatása az eladott mennyiségre Az árak mennyiségre gyakorolt hatása többféle lehet. A termék jellege dönti el elsősorban, hogy az áremelkedés, hogyan befolyásolja az eladott áru mennyiségét. A különböző fogyasztókategóriák árérzékenysége lényeges eltéréseket mutat, attól függően, hogy milyen a jövedelemszintjük, preferenciarendszerük. A magas jövedelmű rétegek kevésbé érzékenyek az árak emelkedésére. Az átlagos vagy alacsonyabb jövedelmű vásárlók árérzékenysége ugyanakkor még az alapvető cikkek esetén is jelentős. Az életmód, a kialakult fogyasztási szokások függvénye, hogy a vevők mely termékek és szolgáltatások vásárlásához ragaszkodnak az árak emelkedése ellenére. Például az élvezeti cikkek, amelyekről jelentős áremelkedés ellenére sem mondanak le fogyasztói, inkább más szükségleteiket halasztják el. Az áremelkedésnek az eladott mennyiségre gyakorolt hatását az előzőeken kívül befolyásolja az adott termék piaci helyzete is. Ha a forgalmazó monopolhelyzetben van a piacon a forgalmazott termék iránti kereslet egy bizonyos árszintig, általában nem csökken. Természetesen van az áremelkedésnek egy olyan mértéke, melyet a vevők már nem fogadnak el, ekkor vagy helyettesítik fogyasztásukban más termékekkel az adott árut vagy lemondanak a fogyasztásról. Az árcsökkenés hatására általában növekszik az eladható mennyiség, de ennek mértékét ugyanazon tényezők befolyásolják, mint az áremelkedésnél felsoroltak. Azon vásárlói rétegnél, ahol a szükséglet teljes kielégítése megvalósult, nyilván az árcsökkenés nem eredményezi a vásárlási volumen növekedését. Azoknál a termékeknél, ahol a szükséglet kielégítése bizonyos vásárlói rétegeknél nem teljes, várhatóan az árcsökkenés következtében megnő az eladási volumen. Az adott vevőréteg keresletét meghatározott termék vagy szolgáltatás iránt rugalmasnak tekintjük, ha azt az árváltozás jelentősen megváltoztatja. A jövedelem hatása az eladott mennyiségre A jövedelmek jelentős részét a lakosság fogyasztásra, áruk és szolgáltatások vásárlására fordítja. Ha növekszik a jövedelem, akkor általában megnő a vásárolt áruk mennyisége. Az összjövedelem vásárlása fordítható részét vásárlási alapnak nevezzük. Adott vevőréteg kereslete rugalmasnak tekinthető adott áruféleség iránt, ha az a jövedelemnövekedéssel azonos vagy annál nagyobb mértékben megváltozik a jövedelem változás hatására, ha nem változik meg jelentősen a jövedelem növekedés hatására, akkor a kereslet merev.

6 A fogyasztói szokások hatása az eladott mennyiségre A fogyasztói szokásoknak azokat a jellemzőket tekintjük, amelyeket egy meghatározott vásárlóréteg fogyasztásban, illetve vásárlásaiban nyilvánulnak meg. A fogyasztói szokások azonban időről időre változnak. A változást előidézhetik az életkörülmények, az életszínvonal változása, áruválaszték bővülése, a reklámhatások. A versenytársak kínálatának hatása az eladott mennyiségre A versenytársak figyelése a vállalkozás piaci munkájának egyik fontos feladata. A vállalkozás által értékesíthető árumennyiség növelhető, ha adott területen a versenytársak nem tudják kielégíteni valamennyi vevőréteg igényét, vagy csak hiányosan elégíti ki azt. A vállalat megcélozhatja az adott vevőréteg megnyerését. Ha azonban nincs kielégítetlen vevőréteg, akkor tájékozódni kell, hogy a versenytársak az adott árut milyen választékban, minőségben, áron és milyen körülmények között kínálják. Ha a cég képes adott vevőréteg igényeit a versenytársakénál kedvezőbb feltételekkel kielégíteni lehetősége van arra, hogy vevőkörét bővítse.

7 4. Költségek-költséggazdálkodás Tágabb értelemben a költség nem más, mint a felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. A költséggazdálkodás: az erőforrások ésszerű felhasználására irányuló tevékenység. A jól kialakított költséggazdálkodás jelentősen hozzájárulhat a vállalkozás eredményességéhez. Legfőbb célja a vállalkozás nyereségességének növelése. A költségek csoportosítása: A költségnemek szerinti csoportosítás: A költségek megjelenési formája szerinti csoportosítás esetén költségnemekről beszélhetünk. A Számviteli Törvény előírása értelmében a költségeket ebben a bontásban kötelező kimutatni. A legfontosabb költségnemek: - Anyagjellegű ráfordítások - Személyi jellegű ráfordítások - Értékcsökkenési leírás - Egyéb költségek Az anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség: a tevékenység során felhasznált anyag, tényleges beszerzési áron számított értéke ide tartozik pl.: az anyagok, csomagolóanyagok, üzemanyagok, fűtőanyagok, tisztítószerek felhasználásának értéke, az energiafelhasználás, fűtés, világítás értéke, nyomtatványok, irodaszerek felhasználásának értéke. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások költségeként kell kimutatni pl.: vásárok, kiállítások rendezésével kapcsolatban felmerült költségeket, más vállalkozó által végzett fuvarozás, szállítás, rakodás költségeit, postaköltséget, telefon költséget, fénymásolási költséget, napilapok, folyóiratok előfizetési díjait. Személyi jellegű ráfordítások: itt kell kimutatni minden magánszemélyhez köthető kifizetést. Ide tartozik pl.: a bérköltség, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, béren kívüli juttatások, vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék. Értékcsökkenés: A vállalkozás tevékenységét tartósan, 1 évnél tovább szolgáló eszközök értékét egy összegben nem lehet elszámolni költségként. A Számviteli Törvény előírásai szerint, a bekerülési értéket azokra az évekre kell felosztani, amelyekben az eszközöket előreláthatólag használni fogják.

8 Az értékcsökkenés a tartósan használt eszközök kopásának, elhasználódásának pénzben kifejezett értéke. Az értékcsökkenési leírás az értékcsökkenés költségként történő elszámolása. Egyéb költségek: Itt kell kimutatni pl.: a bérleti díjat, hirdetési- és, reklám költségeket, más vállalkozónak fizetett oktatási, továbbképzési költségeket A műveletek szerinti csoportosítás Ez a tevékenység technológiailag elválasztható szakaszai szerint bontja költségeket. Tevékenységre, termékre történő elszámolhatóság szerinti csoportosítás: Ebből a szempontból beszélhetünk közvetlen és közvetett költségekről. Költségviselők szerinti csoportosítás Költségviselő, azaz áru, amelyik érdekében a költség felmerült, és amelyre azt elszámolják. Az önköltség-, a fedezet vagy eredmény számítás elvégzéséhez fontos e szempont szerinti nyilvántartás. Költséghelyek szerinti csoportosítás Ezekre a költségekre az jellemző, hogy általában egy-egy költséghelyhez kapcsolódó költségeket foglalnak össze. A költséghely lényegében a vállalkozás valamely fizikailag, vagy egyéb módon elhatárolható területe, szervezete, tevékenysége. A teljesítmény volumenéhez, a forgalomhoz való viszonyuk szerinti csoportosítás: A költségeket az elért árbevételhez viszonyítva is érdemes vizsgálni, mert a különböző költségtényezők eltérően reagálnak a forgalom változására. A forgalmazási költségek egy része nem követi az árbevétel, a forgalom alakulását, ezeket állandó (fix) költségeknek nevezzük, például: bérleti díj, másik része a forgalom változásával együtt változik, ezeket a költségeket változó költségeknek nevezzük. A változó költségek tovább bonthatók: Lineárisan vagy arányosan változó: a teljesítmény/forgalom változásával azonos ütemben változnak (pl. felhasznált anyag, csomagolóanyagok költsége) Degresszíven változó: változásának üteme kisebb, mint a forgalomváltozás (pl. bérköltség, szállítási költség) Progresszívan változó: változásának üteme nagyobb, mint a teljesítmény/forgalomváltozás (pl. reklámköltség) A költségek alakulására ható tényezők - A forgalom nagysága és összetétele A termékek előállításához szükséges nyersanyag, energia, technológia és a munkaerőára. - A költségeket befolyásolja, hogy az összforgalmon belül mekkora a költségigényesebb termékek részaránya. - Az egyes költségek változásának hatása az összköltségre és az eredményre, rövid-, közép- és hosszútávon.

9 - A vállalkozás jellemzői. A beszerzési ár tartalma, felépítése A beszerzési ár több tényezőből, a szállító által számlázott árból, a beszerzés külön költségeiből, a különböző preferenciákból, vagy diszpreferenciákból tevődik össze. A számlázott ár a szállító vállalkozás eladási ára. Ez a beszerzési ár ugyanarra a termékre vonatkozóan más és más lehet, attól függően, hogy a beszerzés mely szállítótól történik. - Amennyiben a vállalkozás nagykereskedelemtől vásárol, a beszerzési ár magasabb lesz, mint a termelői ár. - A piacon kialakult keresleti-kínálati viszonyok helyzete, illetve a piaci résztvevők száma is nagymértékben befolyásolja a beszerzési árak alakulását. - Amennyiben a szállítók piacán erős versenyhelyzet alakul ki, akkor lehetősége van a vállalkozásnak alacsonyabb áron beszerezni. - Adott termék piacán meglévő hiányérzet a beszerzési árak magasabb szintű alakulását eredményezi. Ugyanez a helyzet, ha kevés a szállítók száma. - A termék beszerzési árát különböző felárak és engedmények is módosíthatják. Például a nagytételű vásárlásnál, készpénzfizetésnél, saját fuvareszközzel történő elszállításnál a szállítók bizonyos árengedményeket nyújtanak. Felárat számítanak fel ugyanakkor esetleges egyedi igények, különleges csomagolás, sürgős szállítás esetén. Az egyes áruk beszerzési árát különféle támogatások (preferenciák) és elvonások (diszpreferenciák) befolyásolhatják. Ilyen diszpreferenciát jelent például az import termékre kivetett vám.

10 5. Az eredmény A vállalkozásnak végső célja a minél nagyobb nyereség realizálása. Feladat a minél nagyobb volumenű értékesítés, vagy magasabb árak érvényesítése. Az eredmény megállapítása: ÁRBEVÉTEL RÁFORDÍTÁS = EREDMÉNY (veszteség vagy nyereség) A nyereség tömegét a hozam (árbevétel) és ráfordítás (költség) határozza meg. Eredmény: egy adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Hozam: egy időszak tevékenységének az ellenértéke. Ráfordítás: azaz érték, amelybe a vállalkozásnak az adott tevékenység került. Az eredmény szerkezete A vállalkozások által kimutatott eredmény több részből áll. A Számviteli Törvény értelmében a következő eredmény kategóriák vannak: - üzemi (üzleti) eredmény, - pénzügyi tevékenység eredménye, - szokásos vállalkozási eredmény, - rendkívüli eredmény, - adózás előtti eredmény, - mérleg szerinti eredmény. Az üzemi, üzleti eredmény az alaptevékenység hozamait és ráfordításait, illetve ezek különbségeként, eredményét mutatja ki. A pénzügyi tevékenység eredményeként a különböző pénzügyi tranzakciók, pénzpiaci műveletek bevételei, ráfordításai és eredménye kerül kimutatásra. A szokásos vállalkozási eredmény az üzleti eredmény és a pénzügyi műveletek eredményének összege. Rendkívüli eredmény azon bevételek és ráfordítások különbsége, melyek időszakosan jelentkeznek, ritkán fordulnak elő, nem a mindennapi üzleti élethez kapcsolódnak, vagy nagyságrendjük nem a szokásos mértékű. Például: káresemények miatt keletkezett ráfordítás, tárgyi eszköz értékesítés rendkívüli bevétele. Adózás előtti eredmény, a vállalkozás szokásos és rendkívüli eredményének összege. Az adózás előtti eredmény, amennyiben pozitív, akkor több részre oszlik. Ebből kerül befizetésre a társasági adó, amely állami költségvetési bevétel, illetve kifizetésre az osztalék, mely a tulajdonosokhoz kerül, az ezek után megmaradó rész, a mérleg szerinti eredmény, amely a vállalkozás eredménytartalékát növeli.

11 PIAC ÉS MARKETING 1. Mi is az a marketing? A kifejezés 1905-ben jelent meg először az Egyesült Államokban. A szó eredete az angol to market piacra vinni, eladni kifejezésből származik. A marketing a piachoz kapcsolódó fogalom, jelentése folyamatosan bővül. Megjelenésének feltétele a piacgazdaság, a versenyhelyzet. A marketing az a folyamat, amelyen keresztül a vásárlókat elérjük. Európában az ötvenes évek közepétől jelent meg, először a fejlett nyugat-európai államokban. A fejlettebb országokban beleszületnek a piaci feltételekbe, az üzleti szemlélet, az alkalmazkodó képesség számukra természetes. Hazánkban is már a vállalkozók többsége tanult marketing ismereteket, de valamennyien még nem képesek marketingszemlélettel döntéseket hozni. Többen azt gondolják, hogy elég, ha a marketinggel a marketing részleg, vagy a cég vezetői foglalkoznak. Ez nyilvánvalóan tévedés, mert a marketing lényege a részletekben van. A vállalkozás minden alkalmazottjának tudnia kell, hogy mindenkinek a pontos, szakszerű munkája lényeges. Bárki hibázik, annak következménye az elégedetlen vevő, aki nem tér vissza. Ebből az üzleti vállalkozásnak bevételkiesése származik. Ha az elégedetlen vevő panaszát elmondja ismerőseinek, a szájreklám még nagyobb bevétel kiesést eredményez. Csak az a vállalkozás képes hosszútávon nyereségesen működni, piaci részesedését növelni, amelynek kínálata versenytársaihoz képest jobb. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a piac igényeinek változását, ahhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik, fogyasztóinak szükségleteit egyre magasabb szinten képes kielégíteni. A 90-es évek elejétől hazánkban is jellemző a marketinggondolkodás, amely a következők szerint fogalmazható meg. - Hangsúlyosabb a minőség, a fogyasztók elégedettsége; - Fokozódik a kapcsolatteremtés szerepe; - Egyre több cég felismeri a sokoldalúan képzett személyzet előnyeit; - A stratégiai szövetségek és hálózatok segítik a hozzájuk tartozó vállalatok döntéseit; - Nő a szolgáltatásmarketing szerepe.

12 2. A marketing szemléletű vállalkozó: a piac igényekből indul ki, folyamatosan fejleszt, rugalmasan alkalmazkodik a piachoz/ befolyásolja, megtartva törzsvevőit, új megrendelők szerzésére törekszik, versenytársainál jobb kínálattal jelenik meg, szeretné, ha megrendelői elégedettek lennének. Marketing-mix: 7 P (a marketing elemek optimális kombinációja A vezetőknek meg kell határozni, hogy a cég hová akar eljutni, mit akar elérni a jövőben. A marketingstratégia feladata a célhoz vezető módszerek és eszközök kijelölése. McCarthy-féle (1964) csoportosítás az angol nyelvű kulcsszavak kezdőbetűiről kapta a 4P-s elnevezést Product Termékpolitika Price Árpolitika Place Értékesítéspolitika Promotion Piacbefolyásolás a szolgáltatás területén a 4 P-t kibővítették, további 3 P-vel. People Emberi tényezők Physical evidence Tárgyi feltételek Process Folyamat A marketing eszközökkel szeretne a vállalat a fogyasztókra hatást gyakorolni. 3. Termékpolitika (1P) A marketing-mix hosszútávon meghatározó eleme Termék fogalma: Olyan tulajdonságok megtestesítője, amely a fogyasztók szükségleteinek kielégítésére alkalmas. Marketing felfogás szerint:a termék olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztók igényeit hivatott kielégíteni.

13 A vállalati termékpolitika A vállalat meghatározza, hogy adott időszak alatt milyen termékeket állít elő, illetve forgalmaz. Figyelemmel kíséri a termékek életútját; Termékfejlesztési döntéseket hoz; Folyamatosan vizsgálja a termékszerkezetet, választékot. A termékek piaci életgörbéje A termék piaci tartózkodásának ideje, a piacon való megjelenésétől a piacról történő kivonásáig terjedő szakasz. A termék életgörbe szakaszai: bevezetés, növekedés, érés, telítődés, hanyatlás. Rogers amerikai marketingkutató vizsgálatokat végzett az kapcsolatosan. újdonságok elfogadásával - Megfigyelése alapján a fogyasztók 3 %-a az újító, akik a bevezetés szakaszában már kipróbálják az újdonságokat; - 13% a korai elfogadó, akik a növekedés szakaszában viszonylag gyorsan elfogadják az új termékeket; - 34% megfontolja, ők tartoznak a korai többséghez az érés szakaszában; - 34% kifejezetten óvatos, ők a késői többséghez tartoznak,a telítődés szakaszában vásárolnak; - 16% konzervatív, ők a lemaradók, a hanyatlás szakaszában vásárolnak. A termék-életgörbe szakaszai: Bevezetés: - a terméket az újítók vásárolják - a forgalom alacsony - intenzív reklám - a marketig költségek magasak - a nyereség alacsony/ veszteség - kevés a versenytárs a piacon - a marketingstratégia célja: a figyelemfelkeltés Növekedés:

14 vásárlók a korai elfogadók a forgalom emelkedik (nő a vásárlók száma, az ajánlók köre) a profit emelkedik az árak magasabbak/alacsonyabbak nő a versenytársak száma a marketingköltségek csökkennek (belép a szájreklám és a versenytárs reklámja) a reklám a tulajdonságokra összpontosít sok a kapcsolódó szolgáltatás a marketingstratégia célja: a piaci részesedés növelése. Érettség: a vevők a korai többség, a forgalom tovább emelkedik, de a növekedési üteme csökken, a nyereség eléri a maximumot különböző marketingakciók végrehajtása: termékfejlesztés, minőségjavítás, többlet funkciók, új csomagolás alkalmazása, az értékesítési csatornát szélesíteni kell. Telítődés: a vevők a kései többség a forgalom eléri a maximumot, majd csökken különböző termékváltozatokat dolgoznak ki, az értékesítési utak tovább bővülnek, a verseny éles, a marketingköltségek mérsékeltek, a profit magas, majd csökken, árharc jellemző, a marketingstratégia célja: a versenytársakkal szembeni védekezés/ támadás. Hanyatlás: a lemaradók vásárolják, a forgalom csökken, nyereséget már nem tartalmaz, csökkenő számú versenytárs, szelektív értékesítési utak. a marketingstratégia célja: a termék piacról való kivonása, a készletek felszámolása árleszállítási akciók keretében,

15 Termékfejlesztés (meghatározóak a finanszírozási lehetőségek, a fejlesztési apparátus, a felkészültség és az adott piaci helyzet) A termékfejlesztés típusai: Kezdeményező fejlesztés: új, eddig ismeretlen terméket hoz létre a vállalat. Követő fejlesztés: a termék a piacon már ismert, de a vállalat még nem gyártotta. Termékmódosítás: többletfunkció, ill. a használati érték növelése. Termékvariációk: különböző fogyasztói kör számára, különböző változatok kifejlesztése. Új termékek kialakítása Ötletgyűjtés Ötletszelektálás Termékfejlesztés Terméktesztelés Termék bevezetése a piacra A csomagolás jelentősége - A csomagolás, mint burkolóanyag: - biztosítja az áru biztonságos tárolását; csökkenti a szállítási költségeket; - védi az árut a külső szennyeződésektől és a környezetet a káros anyagoktól. Termékszekezet-vizsgálatok Célszerű a figyelmet azokra a termékekre, termékcsoportokra összpontosítani, amelyek valamilyen szempontból fontosak a vállalatnak. (jövedelmezően értékesíthetők vagy az árbevétel nagy részét biztosítják a vállalat számára) A termékpolitika kialakítására ható tényezők - a kereslet: a vásárlóerő nagysága, a vásárlási szokások, a vevők száma, gyakran impulzusok alapján döntenek. - a vállalkozás stratégiája, pénzügyi elképzelései: nyereség, költség- és pénzügyi elképzelései. - versenytársak kínálata: annak figyelése, arra való reagálással a választék átalakítása. - a divat: hatása érvényesül, amikor bizonyos termékek jönnek divatba, vagy szolgáltatások igénybe vétele trendi - gazdasági, jogi, szociális, kulturális környezet: jogszabályok, gazdasági szabályzók, értékrendek, környezetvédelem, a szezonalitás. Portfólió-mátrix (BCG- mátrix) Alkalmas: a meglévő választék elemzésére. A vizsgálat szempontja: az árrés nagysága és az eladott mennyiség. Ennek alapján négy csoport alakult ki:

16 Sztárok: a legkedveltebb, legnagyobb nyereséget hozó termékek Fejőstehenek: népszerű termékek, de az átlagosnál kevesebb nyereséget hoznak. Kérdőjelek: kevésbé népszerű termékek, magas árréssel. Kutyaütők: kicsi az érdeklődés irántuk, alacsony nyereségtartalom érhető el. 4. Árpolitika (2.P) Ár: az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az árkialakítás piaci tényezői: A piaci erőviszonyok, a fogyasztók ármagatartása, a versenytársak ármagatartása, a szállítók ármagatartása. Árstratégia és ártaktika Piaci erőviszonyok hatása az árkialakításra A termelő domináns helyzetéről akkor beszélünk, amikor az értékesítő csak egyetlen vagy néhány beszerzési forrás közül választhat. Ebben az esetben az értékesítő mozgástere nagyon kicsi. Az értékesítő dominanciája akkor fordul elő, ha magas piaci részesedéssel rendelkezik és sok kis szállító rendelkezik. Ekkor az ár meghatározásában a szállítókkal szemben önálló. Kiegyenlített erőviszonyok esetén, sok eladó, sok vevővel áll szemben. Ilyenkor érvényesül az áralku. A termelő és az értékesítő közösen alakítják ki az árakat. A vásárlók ármagatartása Általában az alacsonyabb ár keresletnövelő, míg a magasabb ár csökkenti a keresletet. Az árbevétel alakulását befolyásolja a fogyasztók árérzékenysége, ami azt fejezi ki, hogy az ár a vásárlási döntéseiket mennyiben befolyásolja. Mennyire tartják fontosnak az árat és az árváltozásokra hogyan reagálnak. A preferenciavizsgálatok feltárják a mérlegelésnél figyelembe vett szempontok sorrendjét. Jövedelmi helyzet, foglalkozás, életkor, minőség, az értékesítő helye, körülményei, a szolgáltatás színvonala. A versenytársak ármagatartása Megismerésük ármegfigyeléssel történhet próbavásárlás Az áreltérések okainak feltárása: - A magasabb ár mögött többletszolgáltatások pl. jobb kiszolgálás, kulturáltabb környezet, ingyenes házhoz szállítás, különleges termék - A konkurensek árpolitikájának irányváltozásait nyomon kell követni, ehhez az árukosár (hasonló termékek) árait hasonlítják össze. Vizsgálják az áreltérések okait. - A döntést alapvetően befolyásolja, hogy Mit szeretnének a fogyasztóik, mit részesítenek előnyben? (pl. adott minőség/ alacsonyabb ár) Árstratégia és ártaktika Árstratégia: hosszútávra jelöli ki a vállalat ármagatartását. Ártaktika: a konkrét napi árdöntéseket jelenti. Az árstratégiát befolyásoló belső vállalati tényezők:

17 - a vállalati célok: a cég főcélkitűzései, - a méret: nagy tőkeerős vállalat, tartalékokkal vagy kisméretű cég, tőkehiánnyal, - a profil: meghatározza az árdöntéseket, - a költségek: befolyásolja az ár alsó határát, kritikus mennyiség: egy egységre jutó összköltség. Fedezeti pont: az árbevétel fedezi a költségeket. Az árstratégia és ártaktika főbb elemei Árképzési elvek Alsó határ: a költségek összege Felső határ: az árelfogadási készség Figyelembe kell venni: - a versenytársak árait, - az ár- minőség összefüggéseit, - a termék és vállalat hírnevét Attól függően, hogy melyik tényezőre fordítják a legnagyobb figyelmet: költségorientált, keresletorientált és konkurenciaorientált árképzést alkalmaznak. A döntést a vállalatok adottságai és lehetőségei is befolyásolják. Árimázs egy vállalkozás áraival kapcsolatos elképzelés, az alkalmazott árak átlagos színvonala. - A közepes árszintű, a drága, vagy az olcsó termékek dominánsak. - Ehhez kell alakítani a 4P-t. - Csak lassan, hosszabb távon változtatható. Árstratégia a piaci életgörbe különböző szakaszaiban A piaci bevezetés időszakában lehetséges: magas induló ár (lefölöző ár) alacsony induló ár (behatoló ár) közepes nagyságú induló ár A növekedés és az érés időszakában: - árcsökkentéssel, ha magas ár miatt csökken a kereslet vagy megjelent a konkurencia, / - áremeléssel: kihívó jellegű áremeléssel is (minőség javulás) növelhető az árbevétel. Árfelhajtásra a monopolhelyzetben lévő vállalatoknak van lehetőségük. A versenytörvény tiltja: a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Telítődés, hanyatlás időszaka: árcsökkentés. Az ártaktika főbb elemei A beszerzési ármunka teendői:

18 - források rangsorolása, - áralku, - új források keresés. Az értékesítési ármunka teendői: - végső ár kialakítása az ártaktika feladata, - árdifferenciálás: szegmensenként, szezononként, területenként, - lélektani szempontok, - rabatt, nagyobb mennyiségnél - skontó, (készpénzfizetésnél), - felár (többletszolgáltatásnál). Árképzési célok Túlélés: Cél nem a nyereség elérése rövidtávon, hanem a túlélés. Erős piaci versenyben, a divat, vagy a fogyasztói szokások változása miatt, gyakran csökkentik az árakat. A lehető legnagyobb bevétel elérése: a kis haszon nagy forgalom elve alapján, arra számítanak, hogy az alacsony ár hatására nagymértékben nő az eladott mennyiség, így növelhető a nyereségtömeg. Összegezve: Az ár a vállalkozónak jövedelmet jelent. A vevőrészéről, részben kiadás, másrészt a minőségre utal. Belső referencia: azaz érték, amit a fogyasztó elfogad. A fogyasztói döntéseket meghatározza a termék ára. Megfelelőár: amit a fogyasztó hajlandó megfizetni, ami a vállalkozónak elfogadható bevételt biztosít.

19 SZÁMVITELI ALAPELVEK 1. Bizonylat, bizonylati rend Az ügyviteli munka során a vállalkozás vagyonában bekövetkezett változásokat tartjuk nyilván. Pl. anyagbeszerzés, értékesítés, a felvett hitelek kiegyenlítése, a bérek kifizetése Az ügyvitel része a számvitel, mely tevékenység során nyilvántartják a cég vagyonát, eredményét. A számvitelhez tartozik a könyvvitel, a számviteli törvény könyvvezetési kötelezettséget ír elő a gazdálkodó szervezetek számára. A könyvvezetés során a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetben történt változásokat folyamatosan nyilván kell tartani, az év végén lezárni. A gazdasági eseményeket rögzíti a könyvvitel. A bizonylatolás során a vállalkozás működésével kapcsolatos változásokat rögzítjük. Bizonylat a számla, a szerződés, a megállapodás, kimutatás, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés. A számviteli bizonylat olyan okmány, amely gazdasági eseményt/műveletet rögzít, és azt hitelesen igazolja. Alkalmazható elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel a törvénynek. (elektronikus aláírás, időbélyegző). Gazdasági művelet: azok az események, amelyek a vállalkozás vagyoni, és /pénzügyi helyzetében változást idéznek elő. A vállalkozások kötelesek bizonylati rendet készíteni. A szabványos bizonylatok mellett speciális tevékenységükhöz jobban igazodó bizonylatot is használhatnak, amennyiben azok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Szabályszerű a bizonylat, ha az adatai a valóságot tükrözik hiánytalanul és ugyanakkor megfelel az alaki és tartalmi követelményeknek, hiba esetén szabályszerűen javították. A számviteli bizonylat legyen világosan szerkesztett, magyar nyelven kiállított, indokolt esetben idegen nyelven is kiállítható, ha azokat az adatokat, amelyek a hitelességéhez szükségesek magyarul is fel kell tüntetni a belső szabályzat szerint. Az előírt megőrzési határidőt biztosítani kell.

20 2. Számlaadási kötelezettség: Amennyiben a vevő számlát kér, annak kiállítását és kiadását megtagadni nem lehet. Ha nem kér, abban az esetben is kötelező bizonylat kiállítása és átadása a vevőnek. Az ÁFA törvényben előírt bizonylatok alaki és tartalmi kellékei: 1. Számla: Megnevezése és sorszám A kibocsátó neve Vevő neve Teljesítés időpontja Kibocsátás kelte Fizetés módja, határideje Termék megnevezése, besorolási száma Termék mennyisége Adó nélküli számított egységára Felszámított adó százalékos értéke Termékadóval együtt számított ellenértéke Számla végösszege 2. Egyszerűsített számla: ha az értékesítés és a számlázott ár megfizetése egy időben történik, és a vevő számlát kér, valamint a vevő készpénzzel, vagy készpénzt helyettesítő eszközzel pl. csekk vagy hitelkártya fizet. Bizonylat megnevezése és sorszám Kibocsátó neve Vevő neve Teljesítés időpontja Kibocsátás kelte Termék megnevezése, besorolási száma Termék mennyisége Termékadóval együtt számított egységára Termékadóval együtt számított ellenértéke Számla végösszege 3. Nyugta, ha a vevő nem kér számlát, akkor nyugtát kell kiállítani, az ellenérték átvételekor. Nyugta sorszáma Kibocsátó neve Kibocsátás kelte Fizetendő összeg A bizonylat hiteles, ha arra jogosult /feljogosított személy írja alá. Szigorú számadás alá tartozó bizonylatok a számla, az egyszerűsített számla, a nyugta, utalvány, üdülési csekk, étkezési jegy, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. Minden egyes példányával el kell számolni, ezekről nyilvántartást kell vezetni. Bizonylatok szabályos javítása a hibás adatot/szövegrészt egy vonallal áthúzzuk úgy, hogy a javított rész jól olvasható legyen, fölé írjuk a helyes adatot/ szövegrészt, - ha egy számot rontottunk, akkor is az egészet áthúzzuk, és fölé írjuk a helyes számot, - a javító aláírja a helyesbítést, a javítás időpontját is feltünteti.

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Miket számolhatok el? 2012-ben

Miket számolhatok el? 2012-ben Miket számolhatok el? 2012-ben KÖLTSÉGEK LISTA (minta) Költség: a magánszemély bevételszerző-, és a vállalkozói tevékenységéhez felhasznált összes dologi kiadás. Használhatják ezt a listát, önálló tevékenységűek,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás Általános forgalmi adó Dr. Pál Tibor 2012.09.20. Fogalma

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Belsőépítési szerkezet- és. 33 582 02 0100 31 01 Árnyékolástechnikai szerelő Belsőépítési szerkezet- és. burkolatszerelő

Belsőépítési szerkezet- és. 33 582 02 0100 31 01 Árnyékolástechnikai szerelő Belsőépítési szerkezet- és. burkolatszerelő É 0886-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Gazdasági informatikus Informatikus

Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Belsőépítési szerkezet- és. 33 582 02 0100 31 01 Árnyékolástechnikai szerelő Belsőépítési szerkezet- és. burkolatszerelő

Belsőépítési szerkezet- és. 33 582 02 0100 31 01 Árnyékolástechnikai szerelő Belsőépítési szerkezet- és. burkolatszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Belsőépítési szerkezet- és. 33 582 02 0100 31 01 Árnyékolástechnikai szerelő Belsőépítési szerkezet- és. burkolatszerelő

Belsőépítési szerkezet- és. 33 582 02 0100 31 01 Árnyékolástechnikai szerelő Belsőépítési szerkezet- és. burkolatszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-304/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 08. 11:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011 évi beszámolóhoz Vállalkozás neve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41 Vállalkozás székhelye: 1138 Budapest, Dagály utca 11/A. Alakulás időpontja: 1990.

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Ü szám: 28/3-155/2016. ORLÁOZO ERJESZÉSŰ Érvényességi idő: 2016. május 10. 9.45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető észült: 1 eredeti és fm. példányban

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 1 2 3 MI MENNYI??? 4 FONTOSAK A PONTOS DEFINÍCIÓK 5 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1. KÜLÖNBSÉG A KÖZNAPI, A PÉNZÜGYI ÉS A SZÁMVITELI KIFEJEZÉSEK KÖZÖTT 2. BRUTTÓ NETTÓ FOGALMAK AZ ÜZLETI

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben