KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)"

Átírás

1 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 1 ÁROP-EKOP Kifizeti igény ellenőrző lista Kedvezményezett neve: Projekt regisztrációs száma ( azonosító), országos kihatású projekt esetén a prioritások száma Kifizeti kérelem sorszáma: Elszámolási ütem sorszáma: Programmenedzser/pénzügyi menedzser 1: Programmenedzser/pénzügyi menedzser 2: I. Előleg fizet esetén 1. Amennyiben első kifizeti igényl került benyújtásra, a Kedvezményezett az előleg kifizetét követő 6 vagy a dec.31-ig megjelentetett pályázati kiírásokra 8 hónapon belül benyújtotta azt a kifizeti kérelem tartalmaz utófinanszírozású tételeket is. ellenőrz e-te) Á01 292/2009 (XII.19.) Korm.rend (4) c),217/1998 Korm.rend. (XII.30.) 91..(5)b) Megjegyz 2. Azon projektelemek esetében ahol éltek az előleg igénybevételének lehetőségével szállítói kifizeti igényl nem került benyújtásra. 3. előleg elszámolás esetén -ben az előleg elszámolás összege az elfogadott státuszú számlákhoz berögzítre került KSZ munkatárs által. II. Kifizeti kérelem 1. Kifizeti kérelem a megadott formátumban benyújtásra került. 2. A kifizeti kérelem cégszerű aláírással van ellátva. 3. A kifizeti kérelemhez benyújtott alátámasztó (kivéve számla) dokumentumok másolata a projektben bejelentett aláíró személy által hitelesítre kerültek. 4. Időközi kifizeti igényl, utófinanszírozási módban történő benyújtása esetén az igényl összege (szakmai KMR összesen) ÚMFT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg felett eléri a támogatás szerződben meghatározott minimális összeget,legalább a megítélt támogatás 2%-át ÚMFT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg alatt eléri a támogatás 10%-át a 100 ezer Ft-ot. ÚSZT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg felett eléri a támogatás szerződben meghatározott minimális összeget, ÚSZT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg alatt eléri a támogatás 10%-át a 200 ezer Ft-ot. 5. Szállítói vegyes finanszírozás esetén a szállítói számlák támogatási értéke (szakmai KMR összesen) eléri az 1 millió Ft-ot 4/2011 Korm.rend. (I.28.)57.., 177. felhasználói kézikönyv 4/2011 Korm.rend. (I.28.)55.., 24/2011 (V.6) NFM utasítás ). 281/2006 (XII.26) 19..(7), 4/2011 Korm.rend. (I.28.) 55.. (3) 281/2006 (XII.26) Korm.rend. 19..(6) 281/2006 (XII.26) Korm.rend. 19..(6) 4/2011 (I.28) Korm.rend /2011 (I.28) Korm.rend Amennyiben kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett a Kbt. 6. vagy 17. címe ill. a Kbt a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, úgy a közbesz.eljárás eredményeként kötött szerződ értékére Kedvezményezett rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztosítékok valamelyikével.továbbá a biztosíték értéke fedezi a kifizeti igénylben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét. 7. A Közbeszerzre vonatkozó 4. táblázat első kérdre adott igen válasz esetén, a közbeszerzi dokumentáció ellenőrze megtörtént, nem tárt fel hiányosságokat. A Költségösszesítő (7.sz táblázat) valamennyi sorában szereplő tételre nézve a kifizeti kérelem ellenőrzét megelőzően a közbeszerzi megfelelőségi vizsgálat lefolytatásra került. (szükséges volt-e eljárást lefolytatni, lefolytatott közbeszerzi eljárás esetén eljárásrend szerinti ellenőrz) 8. A kifizet hitelesíténél ( 8. táblázat) ismertetett dokumentumok benyújtásra kerültek. 9. Projekt szintű konzorcium esetén az előző kifizeti kérelemben a Tagok által igényelt jóváhagyott támogatási összegről szóló a Tagok rzére történő átutalást igazoló bizonylatok csatolásra kerültek. 10. ÚSZT-s projektek esetén időszakos beszámoló benyújtásra elfogadásra került. 11. A kifizeti igény ütemezére rendszeresített táblázat aktualizált változata változás bejelent formában benyújtásra került legkőbb a kifizeti igénylsel egyidőben. 12. A kifizeti kérelem 2. táblázatában feltüntetett igényelt támogatás összege megegyezik az -ben szereplő kifizethető támogatás az előleg elszámolás összegével. 281/2006 (XII.26) Korm.rend , 4/2011 (I.28) /2006 (XII.26) Korm.rend 34..,4/2011 (I.28) Korm. rendelet /2011 (I.28.) 55.., 24/2011 (V.6.) A kifizeti kérelem 3.sz. táblázatban megjelölt bankszámlaszámok megegyeznek utófinanszírozás esetén a támogatási szerződben, felhatalmazó levélen vagy bankszámlanyilatkozaton lévő számlaszámokkal. Szállítói finanszírozás esetén egyeznek a számlákon (ha feltüntetre került) /vagy a vállalkozási vagy engedményezi szerződben foglalt adatokkal. 14. A benyújtott kifizeti kérelem tartalmilag megegyezik az -be rögzített kifizeti kérelemmel. 15. Projekt szintű konzorcium esetén a tag által elszámolni kívánt számlák támogatástartalma, valamint a tagnak már kifizetett támogatás összege nem haladja meg az együttműködi megállapodásban vállalt feladatokra jutó támogatási összeget. 16. Két prioritáshoz tartozó projektek esetén a kifizeti kérelemhez benyújtott számlák összesítők kapcsolódó sorai azonos költségveti sorra kerültek rögzítre. III. Számla 1. A számlához tartozó szerződ / megrendelő vagy nyilatkozat arról, hogy nem kötött szerződt - benyújtásra került. 2. A vállalkozói szerződ hatályba lépe nem korábbi, mint a TSZ-ben rögzített projekt kezdete dátumánál, projekttevékenység befejezének határideje nem kőbbi, mint a projekt fizikai megvalósulás tervezett dátuma. 3. A számlát a szerződben (vállalkozói, megbízói szerződ, megrendel, nyilatkozat szóbeli megállapodásról, stb ) megnevezett szállító / szolgáltató / kivitelező állította ki. A szerződben,egyéb dokumentumban meghatározott adatokkal egyeznek a számlán feltüntettet adatok. 4. A számla a Kedvezményezett vagy a TSZ-ben/konzorciumi megállapodásban megnevezett, a projekt végrehajtásában rzt vevő szervezet nevére címére lett kiállítva. (A név rövidíthető, de egyértelmű, címként a támogatási szerződben a Kedvezményezett által megadott székhely vagy telephely címnek kell szerepelnie, illetve az alapító okiratban vagy Cégbírósági kivonatban található székhely vagy telephely címnek) 5. A számlához kapcsolódó teljesítigazolás, kedvezményezett általi igazolás a vállalkozó által elvégzett szolgáltatásról, átadás-átvételi igazolás benyújtásra került. 6. A számla tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket. (számla kelte, számla sorszáma, teljesít időpontja, amennyiben eltér keltétől, termék/szolgáltatás megneveze, az adó alapja, az adó mértéke, áthárított adó, adómentesség, illetve amennyiben releváns a közvetített szolgáltatás ténye.) Kedvezményezetti pénzügyi Támogatási szerződ Kedvezményezetti pénzügyi 7. A benyújtott számlamásolat a számla első eredeti példányáról kzült, azt a Kedvezményezett hitelesítre jogosult képviselője hitelesítette. 281/2006(XII.26) 20.., 4/2011 (I.28) 19..(7)

2 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 2 8. Az eredeti számlára rá van vezetve a a projekt regisztrációs szám ( alapján) számú projekthez támogatás elszámolására benyújtásra került szöveg, illetve országos kihatású projekt esetében h. mely prioritásból került finanszírozásra (TSZ alapján). (több oldalas számla esetén elégséges az összesen oldalon rávezetettni) 9. Amennyiben a számla összegéből nem a teljes összeget kívánja elszámoltatni kedvezményezett adott projektje terhére, a számlán jelölte, hogy a számla teljes összegéből mekkora összeget kíván elszámolni. 10. A számlák a prioritások megoszlásának előírt arányában kerültek kiállításra vagy a számlán rávezetre került a prioritások szerinti megbontás. 11. A teljesít dátuma nem korábbi, mint a TSZ-ben rögzített projekt kezdete dátumánál amely egyezik a pályázati felhívás útmutatóban rzletezett projekt elszámolhatóságának kezdetével - kivéve a projektelőkzíthez költségeihez tartozó számlák, illetve ha a pályázati felhívás útmutató erre engedélyt ad -, valamint a projektmegvalósítás időtartamán belüli. 12. Termék vagy szolgáltatás megneveze a számlán fel van tüntetve, összhangban van a szerződsel, a projektben elszámolható a költség, betervezre került. Amennyiben a megnevez nem egyértelmű, úgy a teljesít igazolásból, egyéb alátámasztó dokumentumból megállapítható az elszámolhatóság. Amennyiben rzben kapcsolható a projekthez, a projektre jutó költség egyértelműen azonosítható. 13. A számlán feltüntetett nettó-, bruttó összeg megfelelő, összhangban van a vállalkozási szerződsel. 14. Szállítói finanszírozású számlának egy bizonyos rz összegének elfogadásakor, a kedvezményezett a támogatásból nem elszámoható rzt azaz a számla elutasított rzének kifizetét önrzként igazolta. Amennyiben kedvezményezett nem kívánja az elutasított rzt önrzként megfizetni, kérte a számla teljes elutasítását. 15. Engedményez esetén az engedményezi szerződ benyújtásra került valamint az engedményez -ben megfelelően rögzítre került. 16. Külföldi számla esetén a számla fő tartalmi elemeiről a fordítás a Kedvezményezett aláírásával hitelesítve benyújtásra került. 17. Konzorcium esetén, amennyiben a számla a konzorciumi tag nevére szól, az emirben az ügyfelek számla tételek fülön a partner adatai mezőben a konzorciumi tag adatai szerepelnek. 18. Az adatok a számla adatai megegyeznek (számla sorszáma, szállító, dátumok, tevékenység megneveze, összegek) 19. A számla megfelelő elszámolható költséghez tevékenységhez került rögzítre -ben, a költség összege TSZ. szerint az adott tevékenység elvégzére rendelkezre álló keretet nem haladja meg. 20. Szállítói kifizet esetén az ügyfelek fülön a szállítói kifizet meg van jelölve. IV. Piaci ár igazolása 1. A számlához tartozó piaci ár igazolás benyújtásra került megfelelőek (közbeszerzi dokumentumok vagy három árajánlat). Három árajánlat esetén az alátámasztó dokumentumok a megrendelő/vállalkozói szerződ időpontjához képest 6 hónapnál nem régebbiek. Képzre vonatkozó ajánlatok személyenkénti létszámra lebontva került megadásra, lásd pü.i. ellenőrz e-te) 281/2006(XII.26) 20.., 4/2011 (I.28) 59.., 24/2011 (V.6), NFM utasítás 200..(3), 281/2006. (XII.26) 19..(8), 281/2006. (XII.26) 19..(8), 281/2006. (XII.26) 19..(4) c), 4/2011 (I.28) 56. (5) melléklete 281/2006. (XII.26) 34.., 4/2011 (I.28) 55. b), Megjegyz 2. Szolgáltatás esetén: Amennyiben a pályázati útmutató előírja, a szolgáltatás központosított közbeszerzből került megrendelre a megrendelt szolgáltatás értéke a megrendelen belül 20%-nál nagyobb /vagy nem kapcsolódik közvetlenül beszerzett immateriális javakhoz/eszközökhöz akkor a verseny újraindítása után került a szolgáltatás megrendelre. Amennyiben az útmutató nem írta elő a verseny újraindításának kötelezettségét, az érintett szolgáltatás esetén alátámasztásra került-e a piaci ár. V. Kifizeti bizonylatok 1. A számla teljes (szállítói finanszírozás esetén a számla támogatáson felüli) összegének kifizetét igazoló dokumentum benyújtásra került. (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat, elektronikus banki kivonat) 281/2006. (XII.26) 19..(7), 4/2011 (I.28) 55. (3) b) 2. Átutalásos számla esetén: az utalás a vállalkozói szerződben feltüntetett szállítói bankszámlaszámra történt-e, vállalkozói szerződ hiányában a számlán szereplő szállító bankszámlájára történt-e 3. A kifizet dátuma, valamint a bizonylat sorszáma összhangban van az ben rögzített adatokkal VI. Számlaösszesítő (100 ezer illetve 500 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákhoz) 1. A 25MFt-nál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén 100 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákra vonatkozóan számlaösszesítőt csatolt Kedvezményezett. 2. A 25MFt-nál nagyobb támogatással megvalósuló projektek esetén 500 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákra vonatkozóan számlaösszesítőt csatolt Kedvezményezett. 3. A Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátva az összesítő táblát eredeti példányban benyújtotta. 4. az összesítőn minden tételnél beazonosítható, hogy melyik költség kategória terhére kívánja a Kedvezményezett elszámolni. 5. Az elszámolni kívánt tételek a projekt elszámolhatósági időtartama alatt merültek fel (kivéve: előkzíthez kapcsolódó tételek) 281/2006. (XII.26) 19..(7), 4/2011 (I.28) 55. (3) b), 281/2006 (XII.23) 19..(7), 281/2006 (XII.23) 19..(7) 6. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltre került 7. Az összesítő táblában az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, ezek az összegek kerültek rögzítre az megfelelő prioritásaira. 8. Az összesítő alapadatai megegyeznek az -ben rögzített adatokkal. VII. Projektelőkzít 1. Projektelőkzít kapcsán felmerült számlák teljesíti időpontja nem kőbbi mint a támogatási szerződben rögzített projekt kezdő dátuma, illetve nem korábbi mint a pályázati felhívás útmutatóban rzletezett projekt előkzít elszámolhatóságának kezdő időpontja VIII. Szolgáltatás számláihoz tartozó dokumentumok 1. Képz esetén a vállalkozói szerződ, megrendelő rzletezi az 1 főre eső felmerülő költségek díját. A személyenkénti létszámra lebontott árnak tartalmaznia kell a képz során felmerülő valamennyi képzi költség összességét (amibe nem számít bele a tananyagfejleszt előállítás költsége). B06 2. Tanulmány esetén a tanulmány elektronikus példánya benyújtásra került. 3. Szakértői díjak esetén a beszámoló az elvégzett tevékenységről benyújtásra került. Az elvégzett feladat egyértelműen illeszkedik a teljesítigazoláshoz a vállalkozói szerződhez illetve a projektben vállalt tevékenységhez. 4. Külső projektmenedzsment szolgáltatás esetén beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről benyújtásra került. Az elvégzett feladat egyértelműen illeszkedik a teljesítigazoláshoz a vállalkozói szerződhez illetve a projektben vállalt tevékenységhez.

3 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 3 5. Képz, tréning, rendezvény esetén a rzt vevők által aláírt jelenléti ív benyújásra került, abból egyértelműen megállapítható a képz megneveze, helyszíne, időtartama (pl.: alkalom, nap, óra), a képzben rztvevők neve, munkahelye, elérhetősége a képzben rztvevők aláírása. 6. Képz (tréning) esetén a képzi program, (ha a vállalkozási szerződ, megrendelő nem tartalmazza,) a tananyag elektronikus példánya, illetve beszámoló a képzről benyújtásra kerültek, a képzi programból a projekthez való kapcsolódása világosan kiderül belőle. 7. Képz rendezvényszervez esetén felmerülő költségek a tételes, aláírt jelenléti íveken nyugvó rztvevői szám után kerülek elszámolásra. (Amennyiben a személyenkénti rzvételi arány 75 százalék alatti, az adott személy képzi költségei csak a képzen történő rzvétel mértékéig érvényesíthetők lásd pü.i adott pályázati útmutató felhívás.) 8. Az étkez szállás költségek esetében a meghívott személyek minimum 90 százaléka után kerültek elszámolásra teljes mértékben az étkez szállás költségek. Amennyiben a rzvételi arány 90 százalék alatti, az étkez szállás költségek csak az aláírt jelenléti íveken nyugvó rztvevői szám után kerültek elszámolásra. 9. Szállás költségek elszámolása során a vendég-éjszakák költsége nem haladja meg, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb a nettó tizenötezer forintot, küföldi szállás esetében a 150 euró mértékű költséget. 10. Szállás étkezi költségek esetén a jelenléti ív azaz a rztvevői létszám alapján az összesítő táblázat benyújtásra került, a táblázat alapján megállapítható hogy a szállás étkez költségei a létszámai, összhangban vannak a számla összegével. 11. Étkezi vagy szállás költségek ha meghaladják a megrendelőben/szerződben meghatározott étkezi szállás költségeket, a felmerült többletköltségek pótrendelsel/szerződ módosítással/kiegzítsel alátámasztásra kerültek. A felmerült többletköltségek nem haladhatják meg a megrendelőben/szerződben meghatározott étkezi költségek 20%-át vagy a szállás költségek 20%-át. 12. Amennyiben, a képz végbizonyítvány vagy sikeres elvégzét igazoló dokumentumok kiállításával zárult a képző intézmény által kiállított végbizonyítványokat vagy a képz sikeres elvégzét igazoló dokumentumokat az elszámoláshoz kedvezményezett becsatolta. 13. Szoftver beszerzhez kapcsolódó képz/betanítás/oktatás esetén benyújtásra kerültek a rztvevők által aláírt tételes jelenléti ív, valamint a képz/betanítás/oktatásról szóló beszámoló. ellenőrz e-te) Megjegyz 14. Nyilvánosság esetén a köteles példány elektronikusan benyújtásra került. 15. Minőségbiztosítás esetén a Minőségellenőrzi jelent elektronikus példánya csatolásra került. (Amennyiben a projekt megvalósítás időszaka alatt már benyújtásra került, Kedvezményezett hivatkozott megjelölte, hogy a jelent hol került becsatolásra. IX. Sajátteljesít 1. A saját teljesít alapján elszámolni kívánt összegről az összesítő cégszerű aláírással ellátva eredeti példányban rendelkezre áll. 2. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 3. Nyilatkozat a sajátteljesítről rendelkezre áll. 4. Az összesítőn minden tételnél beazonosítható, hogy melyik költség kategória terhére kívánja a Kedvezményezett elszámolni. 5. Feladat meghatározás első elszámolás benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg a kedvezményezett benyújtotta rzletes feladat meghatározását amelyben rzletezte az elvégezni kívánt feladatokat, továbbá illeszkedik a projekt adatlap mellékleteként szereplő projekt rzletező adataival. A feladat-meghatározásban megjelölt ellátandó feladatokhoz tervezett kapacitást, valamint időbeli ütemezt rendelt. 6. Az összesítő táblában az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, ezek az összegek kerültek rögzítre az megfelelő prioritásaira. 7. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. X. Bérleti díjak számláihoz kapcsolódó dokumentumok 1. Amennyiben nem a teljes bérelt ingatlan kerül elszámolásra, úgy a projekt terhére elszámolni kívánt rz megállapításához az arányosítás módszertana az első elszámoláskor a Kedvezményezett aláírásával ellátva benyújtásra került. 2. Az arányosítás módszere megalapozott, alátámasztja a projekt terhére elszámolni kívánt összeget. X. Személyi jellegű költségekhez kapcsolódó dokumentumok 1. Amennyiben arányosítással számolja el a személyi jellegű költséget, az összesítő tábla a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátva, eredeti példányban benyújtásra került. 2. Az összesítő kizárólag a projekt menedzsment tevékenységében,projekt megvalósításában közvetlenül rztvevők, célcsoport személyi jellegű költségeit tartalmazza, beazonosítható, hogy melyik költségkategóriára kívánja a Kedvezményezett elszámolni, azok a projekthez szorosan kapcsolódnak a projekt keretében elszámolhatóak. 281/2006. (XII.26) 19..(8), 3. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 4. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltre került. 5. A felek által aláírt munkaszerződek / megbízási szerződek / célfeladat meghatározás másolatok benyújtásra kerültek (csak az első kifizetnél változás. 6. Munkaszerződ, Kinevez esetén projektmenedzsment projektmegvalósító munkatársak munkaköri leírása benyújtásra került, azt a munkáltató a munkavállaló is aláírta (csak első kifizetkor vagy változás esetén / célcsoport esetén nem kell benyújtani) 7. Béren kívüli jutattások, csak a munkaszerződsel /kinevezsel rendelkező munkatársak után kerültek elszámolásra, a projektre fordított munkaidő arányában. 8. Béren kívüli juttatásokra vonatkozóan a kedvezményezett rzletező adatokat megadott (összesítő), amelynek összesített adatai a személyi jellegű költségek összesítőjében, a személyi jellegű egyéb kifizetek oszlopba átvezetre kerültek. 9. Célfeladat meghatározás A kedvezményezett benyújtotta rzletes célfeladat meghatározását, amelyben rzletezte az elvégzendő feladatokat,kifizethető összeget, teljesítigazolás módját, feladatelvégz ütemezét, határidejét. A célfeladat meghatározás illeszkedik a projekt adatlap mellékleteként szereplő projekt rzletező adataival. Támogatási szerződ 281/2006 (XII.23.) Korm.rend. 19..(7), 4/2011 (I.28.) Korm.rend.55..c)

4 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav Teljesítigazolás célfeladathoz, megbízási szerződhez: Kedvezményezett a teljesítigazolásban igazolta a feladathoz tartozó teljesítt, meghatározta a kifizethető juttatás összegét. Amennyiben a feladatvégz képz megtartására, tananyag, tanulmány, egyéb szellemi termék kzítére irányul, akkor benyújtotta-e a kapcsolódó dokumentumokat (jelenléti ív, elektronikus példány stb.). 11. Ha bérköltségnek csak egy rze kerül elszámolásra az adott projekt terhére, akkor a munkaidő nyilvántartás benyújtásra került, a projektben közreműködő személy a projekttel kapcsolatos tevékenységet végzett. 12. az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, a kifizeti kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítre. 13. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. XI. Útiköltség, kiküldet költség elszámolásának dokumentumai 1. Az útiköltség / kiküldet összesítő a Kedvezményezett arra jogosult képviselője által aláírva eredeti példányban benyújtásra került. 2. Az összesítő kizárólag a projektmenedzsment tevékenységében illetve a megvalósításban rztvevők úti- kiküldeti költségeit tartalmazza, a kiadások a projekthez szorosan kapcsolódnak, a projekt keretében elszámolhatók. 3. Kiküldeti rendelvény/menetlevél benyújtásra került, az azon feltüntetett elszámolt összeg összhangban van az Útiköltség kiküldet összesítőn elszámolandó összeggel. 4. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 5. Az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, a kifizeti kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítre. 6. A költségek elszámolhatósága összhangban van a Kedvezményezetti ban foglaltakkal (szállás, napidíj, külföldi utazás költsége stb.) 7. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. XII. (rezsi) költségek Átalány alapján 1. Amennyiben az általános rezsi költségek elszámolása átalány alapon történik, úgy az átalány alapú általános (rezsi) költségek fizeti kérelme formanyomtatvány megfelelő tartalommal cégszerű aláírással került benyújtásra. 2. Az átalányt a költgvetben meghatározott projektmenedzsment költségekre időarányosan igényli Kedvezményezett, amennyiben a tervezi felhívási útmutató ezt tartalmazza. 3. Az átalányt a költgvetben meghatározott projektmenedzsment költségekre a közvetett költségek arányában igényli Kedvezményezett, amennyiben a tervezi felhívási útmutató ezt tartalmazza. Arányosítás alapján 4. A rezsi költség összesítőn kizárólag a pályázati útmutatóban meghatározott elszámolható költségeit tartalmazza, a kiadások a projekthez szorosan kapcsolódnak, a projekt keretében elszámolhatók. 5. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltre került 6. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek 7. Az első elszámoláshoz csatolásra került az arányosítás módszertana. 8. Az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, a kifizeti kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítre. 9. Az összesítő alapadatai a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az -ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. ellenőrz e-te), 281/2006 (XII.23) 19..(6), 24/2011 (V.6.) NFM utasítás, 281/2006. (XII.23) 19..(8), 4/2011 (I.28) 55. (4) Támogatási szerződ 292/2009 (XII.19) 150..(4)g), 281/2006 (XII.23) 19..(6-7), 4/2011 (I.28.) 55..(3)c) Tervezi felhívási útmutató Tervezi felhívási útmutató, 281/2006 (XII.23.) Korm.rend. 19..(7), 4/2011 (I.28.) Korm.rend.55..c) Támorgatási szerződ Megjegyz XIII. Épít 1. Engedélyköteles építi beruházás esetén jogerős létesíti az építi engedély vagy azok megadására vonatkozó kérelem benyújtásra került. 2. Engedélyköteles építi beruházás esetén, első kifizeti igénylkor az építi napló első oldalának hitelesített másolata benyújtásra került. 3. Nem engedélyköteles építi beruházás esetén benyújtásra került a kivitelező nyilatkozata a kezdről. 4. A beruházás kezdi dátuma nem korábbi, mint a pályázat befogadásának dátuma. B06 Támogatási szerződ 5. Az építre irányuló szerződ összege 250 millió Ft feletti, független mérnök számlához tartozó nyilatkozata a munka kzültségi fokáról hogy az épít a terveknek megfelelően halad benyújtásra került, mérnökjelent tartalmilag összhangban van a számlával. Korlátozó záradék esetén csak a mérnök 281/2006 (XII.23) 20.., által jóváhagyott összeget igényli a kedvezményezett. 6. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.. pontjában foglalt feltételeket teljesítő építi projektelem esetén, a mérnök/műszaki ellenőr igazolása a számlán fel van tüntetve vagy külön dokumentumként benyújtásra került,igazolás tartalmilag összhangban van a számlával. Korlátozó záradék esetén csak a mérnök / műszaki ellenőr által jóváhagyott összeget igényli a kedvezményezett. 7. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.. pontjában foglalt feltételeket nem teljesítő építi projektelem esetén, a Vállalkozó nyilatkozata a teljesítről a Kedvezményezett által aláírva benyújtásra került, vállalkozó nyilatkozata összhangban van a kiállított számlával. XIV. Eszköz immateriális javak beszerze 1. Immateriális javak esetében a szerződben/megrendelőben rzletezett felhasználási jogok megfelelnek az ÁSZF. 11. pontjában írtaknak. 2. Átadás-átvételi jegyzőkönyv / szállítólevél benyújtásra került (kivéve ha a számlán a szállítási szerződ alapján szállítandó egyes tételek beazonosíthatóak az átvételt a Kedvezményezett a számlán aláírásával igazolta). B01 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.. pont Támogatási szerződ

5 KifizetiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 5 3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv / szállítólevél a szállítási szerződben beszerezni kívánt eszközöket tartalmazza, annak tételei összege a kapcsolódó számlával összhangban van. 4. Használt eszközök esetén nyilatkozat az eladótól, hogy az eszköz korábbi beszerze az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt. XV. Záró fizeti igény esetén 1. Az előleg teljes összege elszámolásra került. 2. Hasznosulás a.) A február 1. után kötött vállalkozói szerződek illetve saját teljesít esetében a projektfeladatok hasznosulásáról a rzletes tételes beszámoló benyújtása megtörtént. b.) Az elkzített beszámoló kellően alátámassza az érintett projektfeladatok hasznosulását, ezáltal az előírt projektfeladatok minimális feltételi megfelelően teljesültek. c.) Amennyiben az elkzített beszámoló nem kellően támasztotta alá a projektfeladatok hasznosulását, az utolsó korrekciót követően a szabálytalansági gyanú elindítása megtörtént. 3. Záró beszámoló elfogadásra került millió forintot meghaladó támogatásban rzesülő projektek esetében a benyújtott számlák mellé csatolásra került a könyvvizsgálói hitelesítő nyilatkozat. 5. Az auditor igazolta, hogy a benyújtott elszámolás, könyvel (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) hiteles, megbízható megfelelő háttérdokumentációval alátámasztott, valamint a támogatási szerződben foglaltaknak megfelelő, támogatható, elismerhető költségeket tartalmaz. 6. Amennyiben az auditor megállapítása szerint a könyvelben, elszámolásban nemcsak a támogatható, elszámolható költségek szerepelnek, akkor a jelent korlátozó záradékkal van ellátva. ellenőrz e-te) B01 B08 292/2009 (XII.19.)150..(4) h) Tervezi felhívási útmutató Megjegyz hiánypótlás Igen/ Nem Kelt: Kelt: kikülde: Jó tételek továbbengede: Igen/ Nem releváns A 1. számú mellékletben felsorolt számlák alapján «támogatás összeg» támogatás kifizetét javaslom. Kelt: «helységnév» "Jó tételek" Jóváhagyva: Aláírás (ÁROP-EKOP Igazgató): kifizet Kelt: «helységnév» beérkeze: HP utáni dönt: kifizet/elutasítás Korrekció levél kiküldének dátuma Korrekciót követően a pénzügyi felfüggeszt visszavonásának dátuma: Korrekció utáni dönt: kifizet/elutasítás A kifizeti kérelem 6. számú táblázata/2. számú mellékletben felsorolt számlák alapján összeg támogatás kifizetét javaslom. (kitölte a kifizeti igényl ellenőrzéhez segédletben írt eset fennállása Kelt: Jóváhagyva: kifizet/elutasítás Aláírás (ÁROP-EKOP Igazgató): Kelt:

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt határidőn

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011.

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011. benyújtandó 1 Föld és ingatlan vásárlás Adásvételi szerződés Számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került) Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi) Értékbecslő vagy jogszabály

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Tájékoztató. az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról

Tájékoztató. az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról Tájékoztató az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról Készítette: VÁTI Kht. Budapest, 2008. március Tartalomjegyzék 1 Kifizetési igénylések típusai: előleg,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Alátámasztó

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

Beszerzések és szerzõdések

Beszerzések és szerzõdések Beszerzések és szerzõdések Szolgáltatások, eszközök beszerzése esetén a beszerzés menete egyrészt függ a beszerzés értékétõl azaz: Nettó 100.000 Ft alatti (kis értékû) szolgáltatás, eszköz beszerzése Az

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai Vanyúrné Szanyi Judit beruházási rendszerfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

A költségek elszámolhatóságának általános feltételei Csak olyan költségek számolhatók el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: A kifizetési kérelem k összeállításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekhez

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Dr. Udvari Anita TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Zalaegerszeg, 2011. június 22.

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására Pályázat kódja: KKETTKK-CP-03 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ

az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására Pályázat kódja: KKETTKK-CP-03 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók EGT Alap Ösztöndíj program Pénzügyi tudnivalók A támogatás kifizetése Támogatás: 90%, saját forrás: 10% Előleg: 40% Ha az évközi beszámoló alapján az előleg 60%-át elköltötték 40% utalása Fennmaradó 20%:

Részletesebben

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai:

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: 2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.4.15 Záró dátum: 214.5.13 Beszámoló kitöltéséért felelös személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Tájékoztató. Balatoni strandok fejlesztése konstrukció. keretében megvalósuló projektek. pénzügyi lebonyolításáról

Tájékoztató. Balatoni strandok fejlesztése konstrukció. keretében megvalósuló projektek. pénzügyi lebonyolításáról Tájékoztató a Balatoni strandok fejlesztése konstrukció keretében megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításáról 2017. március 31. Kódszám: BTSP-1.1-2016 Tartalom Tartalom... 2 Előszó... 3 1 A támogatásból

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Keszthelyi Vilmos ESZA Nonprofit Kft. Pályázat életútja Pályázati felhívás Benyújtás, beérkezés Befogadás, értékelés

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18.

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. A támogatás kifizetése Előleg: 80% Időközi beszámoló: legkésőbb

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan Projektirányítás Kézikönyv 2.sz. MELLÉKLET a Pannon Egyetemre vonatkozóan I. BESZERZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ELVÁRÁSOK: Minden beszerzési igény teljesítése (kötelezettségvállalás: szerződéskötés,

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Háttér PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS. Szállítói finanszírozás: Utófinanszírozás: Engedményezés: Vegyes finanszírozás:

Háttér PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS. Szállítói finanszírozás: Utófinanszírozás: Engedményezés: Vegyes finanszírozás: Háttér PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS, ONLINE SZÁMLAKITÖLTŐ 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014 ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014 ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik a támogatási időszak lezárását

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

2 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. -a szerint

2 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. -a szerint Tájékoztató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben