Az ÉAOP es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye"

Átírás

1 Az ÉAOP es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak minősül "A projekt kapcsán létrehozandó vállalkozás alapításával kapcsolatos jogi tanácsadás". A teljes cégalapítási költség elszámolható vagy csak effektíve a jogi tanácsadás? A teljes ügyvédi költség elszámolható ebben a kategóriában, beleértve a cégbejegyzési illetéket is. 2, A költségek átcsoportosíthatóak-e vagy sem? Az átcsoportosítás a Projekt Tartalom Változás Útmutató alapján tehető meg (megtalálható: - Tartalomváltozással, szerződésmódosítással, változásbejelentéssel kapcsolatos dokumentumok). Az abban foglaltaknak megfelelően költséget átcsoportosítani egy projekt esetében akkor tudunk, amennyiben a projektben árajánlattal vagy vállalkozási szerződéssel alátámasztott megtakarítás keletkezik. 3, Azon Kedvezményezettek, akiknek a kötelezően megvalósítandó tevékenységek (projekt mentori szolgáltatás, üzleti terv készítés) költségvetési tételei csökkentve lettek, mivel a tételek nem lettek megfelelően alátámasztva, önerőből kötelesek megoldani ezen szolgáltatások igénybe vételét? Igen, hiszen a Pályázati Felhívás C.1.3.-as pontjában az Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepelteti ezen költségeket. 8, A pályázati felhívás F2 pontja szerint: A Kedvezményezett a jelen Pályázati felhívás esetében támogatott projekt esetében legfeljebb 3 kifizetési igénylést nyújthat be. A 3 kérelem az előleg kérelmen felül értendő, vagy azzal együtt? Jelen felhívás esetén 3 kifizetési kérelem benyújtására van lehetőség az előlegen felül. 9, A pályázati felhívás C6 pontja szerint: Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások: A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. A pályázó vállalkozás, valamint a természetes személy pályázó esetén a jelen felhívás C7. pontjában előírt létrehozásra kerülő vállalkozás átlagos statisztikai létszáma a projekt fenntartási időszakának első évében nem lehet kevesebb, mint 1 fő.

2 A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Pályázati Útmutató C5 pontja az irányadó. A foglalkoztatási kötelezettség pontosan hogyan alakul? A létrehozott kapacitásokra, és az indikátorvállalásokra ugyanúgy a 3 éves fenntartási kötelezettség vonatkozik, azonban a feltétel, miszerint a vállalkozás átlagos statisztikai létszámának el kell érnie az 1 főt, az csak az első fenntartási évre vonatkozik (ez ugye nem indikátorvállalás). Fokozottan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kedvezményezett egyéb kötelező vállalását tartalmazó táblázatban rögzített adatok nem minősülnek indikátorvállalásnak. Tehát a Projekt számszerűsíthető eredményeit tartalmazó indikátortábla Teremtett munkahelyek száma indikátor értéknél a kötelező vállaláson felüli értékeket (azaz a Kedvezményezett egyéb kötelező vállalását tartalmazó táblázatban rögzített értékeken felüli értéket) szíveskedjenek rögzíteni. A fenntartási időszakban az 1 főállású alkalmazottnak felsőfokú végzettséggel kell-e rendelkezni vagy az csak a megvalósítási időszakban követelmény? A felsőfokú végzettségre vonatkozó feltétel csak a megvalósítási időszakra releváns. A fenntartási időszak 1. évében az 1 fő átlagos statisztikai létszámot teljesítheti-e a kedvezményezett 2 alkalmazottal is rész-rész munkaidőben? Igen, teljesítheti. 10, Elszámolható-e az ÁFA? Az ÁFA nem elszámolható jelen felhívás esetében. 11, Elszámolható-e a magánszemély pályázók esetében a még nem az új cég nevére szóló számlák? A magánszemély által létrehozott céggel köt a Közreműködő Szervezet szerződést, kizárólag a cég nevére szóló számla számolható el a projekt keretében. Amennyiben saját felelősségre megkezdte valamely pályázó a projektet, mint magánszemély, a kötelezően megalapítandó vállalkozást is létre kellett volna hoznia, hiszen az lesz a Kedvezményezettünk. Magánszemélyre szóló számla elszámolására nincs lehetőség. 12, A C3.1 pontban szereplő elszámolható költségek között a jogi szolgáltatás között szerepel, hogy amennyiben a jogi szolgáltatást a kedvezményezett saját menedzsmenten belül végzi, akkor projektmenedzsment költségek keretében elszámolható a költség, azonban külön projektmenedzsment nem szerepel az elszámolható költségek között. Ebben az esetben, mi a teendő? Milyen kategóriában számolhatja el a költséget a kedvezményezett?

3 Bérköltség elszámolható, ebben az esetben ott kell szerepeltetni az ilyen jellegű felmerült költséget. 13, Az EPO bejelentések száma az Útmutató E.4. pontja alapján eredmény indikátor, míg az indikátor számítási útmutató szerint output indikátorról van szó. Mi a valóság? Az indikátormérési útmutató az irányadó. 14, Szerződéskötés folyamán miért kell újra alátámasztani a költségeket? A szerződéskötés folyamán részletes tervek alapján a pályázati dokumentációban megkívánt tartalommal pontosított, a költségek alátámasztását igazoló részletes költségvetés összeállítása szükséges az Általános Pályázati Útmutató 1. sz. mellékletében leírtak szerint. Ennek megfelelően a Közreműködő Szervezet kéri a költségek részletes műszaki specifikummal, valamint szakmai feladat és tevékenység leírással történő alátámasztását. 15, A Pályázati felhívás C.7.3 pontja előírja: "Természetes személy pályázó esetén a pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a támogatási szerződés megkötéséig vállalkozást hoz létre az alábbi feltételekkel " Az egyéni vállalkozó lehet-e alkalmazott? A Pályázati felhívás C.7.3 pontja előírja továbbá: Menedzsment: A projekt megvalósítási időszak végére a vállalkozás legalább 1 főállású alkalmazottal rendelkezzen, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az egyéni vállalkozó nem alkalmazott, és nem is lehet saját maga alkalmazottja. Ha ugyanarról a személyről van szó és ugyanarról a vállalkozásról, akkor ott valaki vagy vállalkozó, vagy alkalmazott, mind a kettő nem lehet. Az egyéni vállalkozó: Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és szakiskolai tanulót foglalkoztathat. Az egyszemélyes Kft. tulajdonosának bérelszámolása esetében az egy egyszemélyes vállalkozás esetében a munkaszerződés helyett a gazdasági társaság alapító okiratával szükséges igazolni, hogy a felmerült elszámolható költség a társaság foglalkoztatásában álló személy vonatkozásában merült fel. Ettől még az egyszemélyes vállalkozás tulajdonosa nem lesz a vállalkozás alkalmazottja. Az egyszemélyes Kft. a társas vállalkozások egy speciális fajtája. Ebben az esetben az "egy személy" egy társas vállalkozó, és nem alkalmazott. Tehát egyéni vállalkozásnál van egyéni vállalkozó a társas vállalkozásnál meg társas vállalkozó. Egyik esetben sem alkalmazottak és nem is lehetnek saját vállalkozásuk alkalmazottai, mert ők vállalkozók és nem alkalmazottak. A felhívásnak úgy tudnak eleget tenni, ha a vállalkozásuk felvesz egy plusz fő alkalmazottat. Jelen leírást a Pályázati felhívás C.7.3 pontjában leírtakhoz kapcsolódóan vegyék figyelembe.

4 16, A Pályázati felhívás C.7.3 pontja alapján: 4. Természetes személy pályázó esetén a pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a támogatási szerződés megkötéséig vállalkozást hoz létre az alábbi feltételekkel:. C.7.3 Egyéb speciális előírások pontból részlet: 2. Menedzsment: A projekt megvalósítási időszak végére a vállalkozás legalább 1 főállású alkalmazottal rendelkezzen, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A Pályázati Felhívás hivatkozott C Egyéb speciális feltételek 4. pontja, hogyan vonatkozik Gazdasági Társaságokra, ugyanis a hivatkozott pont szerint Természetes pályázók esetén jelöli meg feltételként az 1 fő főállású felsőfokú végzettségű alkalmazott meglétét. Jelen feltétel kizárólag a természetes személyek által létrehozott vállalkozásokra vonatkozik, aki már eleve vállalkozásként nyújtott be pályázatot, ott a pályázótól se várta el a felhívás készítője a felsőfokú végzettség meglétét. 17, Elszámolható-e már foglalkoztatott régi munkavállaló bérköltsége is? A pályázati felhívás C3.1. Elszámolható költségek típusai / I. Megvalósítási költségek / 1. Bérköltségek pontja értelmében: A Kedvezményezett vállalkozásnál a projekt tárgyát képző tevékenységet végző munkatárs(ak) bruttó munkabére és bérjárulékok költsége a projekt megvalósítás időtartama alatt, kizárólag a támogatott projekt megvalósításához közvetlenül kötődő feladatokra eső bérköltség számolható el. A fentiek alapján olyan személy munkabére is elszámolható, aki már munkaviszonyban áll a vállalkozással. Fontos, hogy az érintett munkavállaló munkaköri leírása a projekt megvalósítását megelőzően módosításra kerüljön úgy, hogy abban kerüljön megjelölésre a projekt azonosítója, a projekt kapcsán ellátandó feladatok köre, valamint az is, hogy a munkavállaló a munkaidejének mekkora részét fordítja a meghatározott feladatok ellátására. 18, Egy olyan vállalkozással köthető-e támogatási szerződés, akinek tulajdonosa/tagja magánszemélyként pályázott, de van olyan vállalkozása, mely 2 vagy több éve működik? Illetve egyéni vállalkozók esetében köthetünk-e olyan egyéni vállalkozóval támogatási szerződést, aki magánszemélyként pályázott és az egyéni vállalkozása 2 vagy több éve meg van? Nem, mert a pályázati felhívás és útmutató B. pontja legfeljebb 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások részére tette lehetővé a pályázat benyújtását. Azaz magánszemély pályázó mindenképpen cégalapítási kötelezettség áll fenn. Nem hozhat be már létező céget, függetlenül attól, hogy az hány éve működik.

5 19, A kedvezményezett vállalkozás választhatja-e a KATA adózási formát? (A KATA egyik előnye, hogy a főállású nem munkaviszonyban foglalkoztatottak után havi Ft befizetési kötelezettség van a cégnek (adófizetési kötelezettség), csak bevételeket tart nyílván, nincs bérköltség (ha nincs más alkalmazott).) A KATA-ban felmerült költségek elszámolhatóak? KATA-t akkor választhat a kedvezményezett, ha éves bevétele nem haladja meg a Ft-ot, az e feletti összeget 40%-os adó terheli. Fontos kiemelni, hogy a támogatás bevételnek számít. Továbbá a tételes adó nem elszámolható jelen felhívás keretében, így a fenti költség sem elszámolható. Különös tekintettel arra, hogy az ÁPU C2.4 pontja szerint nem elszámolható költség.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben