Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai"

Átírás

1 Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari és Halászati Beruházások Osztálya Debrecen, március 28. Vulcz László igazgató Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Szanyi Judit beruházási rendszerfelelős

2 Jogszabályi háttér Hatályos: 97/2012. (IX.13.) VM rendelettel módosított 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet évi LXXVIII tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) (változások: évi CLVIII. tv (X. 30.) közlönyállapot) évi XVII. tv. (MVH tv.) a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről évi CXL tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

3 Jogszabályi háttér 191/2009 Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről (változások: 322/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet közlönyállapot) 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (tervezők, műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők szakterületei) 1. melléklet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól Folyamatban lévő ügyekre alkalmazandó: 25/2009. (III.17.) FVM rendelet 26/2009. (III.17.) FVM rendelet

4 Kérelem benyújtási időszakok Támogatási kérelmek benyújtása: április Kifizetési kérelmek benyújtása: február május július november Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: február 1-28.

5

6

7 Statisztika A lekötött támogatási összeg 60%-a került kifizetésre 37% az elszámolt, megvalósult beruházások 3% a támogatási összegről lemondottak aránya

8 Helyszíni ellenőrzés tapasztalatai I. - általánosságban Ø Teljes körű ellenőrzés kiterjed: ü A támogatási határozatban szereplő minden, az ellenőrzés időpontjáig megvalósított tételre. Ø Ellenőrzés tárgya a helyszínen: ü a Hivatalhoz benyújtott másolati dokumentumok eredeti példányának megléte ü a megvalósított beruházás MINDEN EGYES elszámolt elemének a megléte Az ellenőrzés eltérés feltárására irányul: elszámolt vagy elszámolni kívánt beruházási elem megvalósult beruházással

9 Helyszíni ellenőrzések tapasztalatai II. építési napló és felmérési napló naprakész vezetése, gépeknek, eszközöknek és dokumentumaiknak a telephelyen kell lenniük, a gyártó cég által kiadott minőségi megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük, a gépeket, eszközöket egyedi azonosítóval kell ellátni, főkönyvi kivonat, az eredeti számlákon szerepelnek-e a kötelező rájegyzések a műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető jogosultsági igazolása, kivitelező regisztrációja, MKIK, MMK, MÉK

10 A kérelemkezelési tapasztalatai I. Elutasítási ok: Ø Az ügyfél és az árajánlatot adó cég között nem lehet tulajdonosi átfedés. Teljes kérelem elutasítandó Ø Tervdokumentáció, árazatlan tervezői költségvetés, jogerős szakhatósági engedélyek vagy nem engedélyköteles beruházásnál a szakhatóság erre vonatkozó nyilatkozata. Teljes kérelem elutasítandó Ø Építési beruházásnál: amennyiben a hiánypótlás nem megfelelő, vagy a megadott határidőn belül nem teljesül. Teljes kérelem elutasítandó Ø Az ügyfél önkéntes hiánypótlása - a benyújtás dátumától függetlenül - nem kerül feldolgozásra. a benyújtott hiánypótlás kerül elutasításra Csak

11 Jogszabályi változások 2013-ra Irtás- föld- és sziklamunka esetén az ÉNGY árának 50%- a támogatható 1. kifizetési kérelmet benyújtani: Támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül Egyéb költség elszámoláson túl más elemet is kell tartalmaznia A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kiállított egyéb költség számlával az 1. kifizetési kérelemben el kell számolni. Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: február Elfogadott és elutasított árajánlatot adó cégek egymástól függetlenek legyenek

12 Jogszabályi változások 2013-ra Vagyonvédelmi berendezések beszerzése bekerült a 2. sz. mellékletbe Úszó szervestrágyaszóró 5 millió Ft-ig támogatható, 2. sz. melléklet tartalmazza Konvergencia területen megvalósuló beruházásnál kevesebb intenzitás megjelölése többletpontot jelent. Üzleti tervben kell részletezni, hogy a bevezetésre kerülő termeléstechnológia milyen pontszámot érő technológiai célt szolgál; érdemes már publikált dokumentummal alátámasztani (a évi 17. tv. 41. :.hiánypótlásra azon dokumentumok és adatok esetén, amelyek kizárólag a pontozás szempontjából veendők figyelembe, nincs lehetőség ) Nem változott: Üzemeltetési idő vége: az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5. év

13 Gyakran előforduló hiányosságok A terv nem záradékolt. (Az engedély jogerőre emelkedése után az építési hatóság a tervlapokat lepecsételi, igazolva, hogy ő erre adott engedélyt. Ez a záradék.) A tervező nem az adott szakterületre jogosult. (Nem engedélyköteles létesítménynél is betartandók a szakmagyakorlás szabályai!!! Ld.: 244/2006. Korm. 1. melléklet.) A földmunkák ára magas. (50%-os referenciaár vehető figyelembe.) Nincs műszaki ellenőr a támogatási kérelemhez. (A műszaki ellenőr kötelező! A díja elszámolható! Sokkal jobb, ha a támogatási kérelemben kerül tisztázásra a jogosultsága, mint ha kifizetési kérelmet kell elutasítani nem megfelelő jogosultság miatt.)

14 Gyakran előforduló hiányosságok A kivitelező nem regisztrált az építőipari nyilvántartásba. (A vállalkozásban végzett kivitelezői munka törvényi feltétele! A vesztes is csak így adhat ajánlatot, e-nélkül hogyan végezné el a munkát?) A földelszállítás nincs megtervezve. (A kiszoruló föld depóniájának helyét meg kell adni, a lerakásra a terület tulajdonosától engedélyt kell kérni. Az építési hatóságnak nyilatkozni kell hogy nem engedélyköteles, vagy engedélyt adni.) Engedélyköteles beruházási elem esetén nincs jogerős engedély, nem engedélyköteles esetében hiányzik a nyilatkozat. Már a benyújtás pillanatában rendelkezni kell vele. Nem hiánypótoltatható! Tulajdonosi viszonyok nem tisztázottak, ill. a kérelmező nem rendelkezik a kötelező üzemeltetési időszak végéig érvényes bérleti szerződéssel és hozzájáruló nyilatkozattal. Az árajánlatok gépek, eszközök esetében túlárazottak. Annak ellenére, hogy kizárólag árajánlatos tételeket számolunk el, az árajánlatok realitását vizsgáljuk!

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Rendelet: VM 103/2013. (XI.8.) Közlemény: 289/2013.(XI/14) Arculati útmutatóról, továbbá a Gépjármű katalógus a kistérségi

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

110/2011. (XI. 24.) VM

110/2011. (XI. 24.) VM 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések

Részletesebben

kiegészítő eszközök,

kiegészítő eszközök, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztésii Alapból nyújtandó, a vidéki v gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások -Tájékoztató dokumentum

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben