ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség"

Átírás

1 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával - az alábbi pályázati lehetőségre hívta fel az önkormányzat figyelmét: Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet. Támogatást lehet igényelni erdei kirándulóhely, pihenőhely és tanösvény kialakítására, valamint 6 méternél magasabb erdei kilátó építésére. A pályázati lehetőségre azon erdőgazdálkodók pályázhatnak, akik a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy földterület vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek az erdészeti hatóság jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel és a támogatási kérelem benyújtásáig az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtották az építési engedély iránti kérelmüket. A támogatás jellege és tárgya: 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. Támogatható tevékenységek: erdei kirándulóhely kialakítása; erdei pihenőhely kialakítása; erdei tanösvény kialakítása; A típusú erdei kilátó építése (6 8 méter magasságú); B típusú erdei kilátó építése (8,01 11 méter magasságú); C típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú). A pályázat benyújtására október 1. és november 29. között van lehetőség. A pályázat részletei bővebben az alábbi VM rendeletben: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. erdei kilátó: az 1. melléklet és a 2. melléklet 6. sora szerinti követelményeknek megfelelően kialakított létesítmény; 2. erdei kirándulóhely: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító, vagy kirándulási célt szolgáló közjóléti létesítmény, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít; 1

2 3. erdei pihenőhely: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, rövid, legfeljebb néhány órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan megközelíthető közjóléti létesítmény; 4. erdei tanösvény: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, a térség erdeinek, növény- és állatvilágának, erdőgazdálkodásának megismerését és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben kiépített, tájékoztató táblákkal ellátott, legalább 1000 m hosszú útvonal; 5. erdészeti hatóság: a tervezési egység elhelyezkedése szerinti illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága; 6. erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 17. (1) bekezdésében meghatározott tulajdonos, vagy jogszerű használó; 7. erdőrészlet: az Evt. 16. (6) bekezdésében meghatározott terület; 8. fenntartási időszak: a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év; 9. kötelezettségvállalási időszak: a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől a kifizetési kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig tartó időszak; 10. közjóléti berendezés: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett, a pihenés, a közjóléti célú közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgáló, ingyenesen használható erdei építmény, amely erdészeti létesítménynek minősül; 11. közjóléti engedélyezési terv: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Evt. Vhr.) szerinti - közjóléti létesítményre vonatkozó - létesítési engedélyezési terv; 12. közjóléti létesítmény: a közjóléti berendezések funkcionális egysége, amely hozzájárul az erdőt látogatók egészségének megőrzéséhez, tudásuk gyarapításához, a sportolás és rendszeres testedzés lehetőségének biztosításához; 13. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a szerint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben lehatárolt terület; 14. Országos Erdőállomány Adattár: az Evt a szerint meghatározott nyilvántartási rendszer; 15. őshonos fafaj: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: EKV rendelet) 1. mellékletének erdőgazdasági tájcsoportjai alapján az EKV rendelet 2. melléklet termőhelynek megfelelő célállomány típusaiban meghatározott fafajok; 16. tervezési egység: a Közjóléti Engedélyezési Tervben a közjóléti létesítmény létrehozására tervezett erdőterület vagy a Közjóléti Engedélyezési Tervben a közjóléti létesítmény létrehozására tervezett az Evt. 13. (1) bekezdés a) pont aa)-ad), af) alpontjai, c) pontja vagy d) pontja szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint kell értelmezni. 2. A támogatás jellege és tárgya 2. A közjóléti célok megvalósítása érdekében 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az 1. és 2. melléklet szerinti közjóléti létesítmények kialakításához az alábbi besorolás szerint: a) erdei kirándulóhely kialakítása; b) erdei pihenőhely kialakítása; c) erdei tanösvény kialakítása; d) A típusú erdei kilátó építése (6-8 méter magasságú); e) B típusú erdei kilátó építése (8,01-11 méter magasságú); f) C típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú). 3. A támogatás mértéke 3. (1) Közjóléti létesítményenként legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott mértékű eurónak megfelelő forintösszeg adható támogatásként. (2) A támogatás mértéke az 1. melléklet szerinti követelmények és a 4. mellékletben az egyes berendezési tárgyakra meghatározott mértékek alapján számított eurónak megfelelő forintösszeg. 4. A támogatás igénybevételének feltételei 4. (1) Közjóléti létesítmény létrehozása kizárólag akkor támogatható, ha 2

3 a) az az Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén, vagy az Evt. 13. (1) bekezdés a) pont aa)-ad), af) alpontjai, c) pontja vagy d) pontja szerinti, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen valósul meg, b) vágásos üzemmódú erdőállomány területén megvalósuló tervezési egység esetében az erdőrészlet Adattár szerinti vágásérettségi mutatója legalább 10 év, és c) a Közjóléti Engedélyezési Tervet az Evt pontja szerinti felsőfokú végzettségű erdészeti szakszemélyzet készítette. (2) Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy földterület vonatkozásában a) a támogatási kérelem benyújtásakor az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a nevére szóló, az erdészeti hatóság jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel és c) a támogatási kérelem benyújtásáig az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtotta az építési engedély iránti kérelmet. (3) Támogatás igénybevételére nem jogosult az az erdőgazdálkodó, aki a kérelmezett területre vonatkozóan a) a Környezet és Energia Operatív Program KEOP kódszámú Élőhelyvédelem, és - helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázat, vagy b) a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP /A kódszámú Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások pályázat támogatási konstrukció keretében ugyanazon berendezés létesítésére már támogatást nyert. 5. A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások 5. (1) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdheti, de a támogatási határozat közléséig kizárólag saját felelősségére végezheti a támogatási kérelemben szereplő közjóléti létesítmények megvalósítására vonatkozó tevékenységet. (2) Az ügyfél köteles a) a támogatási kérelemben szereplő létesítményt vagy létesítményeket a Közjóléti Engedélyezési Terv műszaki tervdokumentációja szerint, de legalább az 1. és a 2. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően megvalósítani, és b) a megvalósult létesítmény vagy létesítmények térítésmentes látogathatóságát és fenntartását létesítmény elkészültétől vagy építésiengedély-köteles létesítmény esetén a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésétől kezdődően a fenntartási időszak végéig biztosítani. (3) Ha ugyanazon tervezési egységen a 2. szerinti közjóléti létesítmények közül több, együttesen kerül kivitelezésre, az egyes létesítmények vonatkozásában az 1. mellékletben az adott létesítményre vonatkozólag felsorolt kötelező közjóléti berendezések mindegyikét meg kell valósítani. (4) A megvalósítás során a közjóléti létesítmények és közjóléti berendezések egymással való helyettesítése nem engedélyezett. (5) Amennyiben az erdei kirándulóhely vagy az erdei pihenőhely részét képező tűzrakóhely az Evt. Vhr. 3/E. (2) bekezdése vagy egyéb jogszabály alapján nem kerülhet kialakításra, a támogatás összege a tűzrakóhely összegével kerül csökkentésre. 6. A támogatási kérelem benyújtása 6. (1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített nyomtatványon, az erdészeti hatósághoz a évben október 1. és november 29. között lehet benyújtani. (2) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egy támogatási kérelemben a 2. a)-f) pontjaiban szereplő közjóléti létesítmények közül több létesítményre is igényelhet támogatást. (3) Az ügyfél a támogatási kérelemben egy tervezési egységre több, a 2. szerinti közjóléti létesítményre is igényelhet támogatást. (4) A létesítmények ugyanazon tervezési egységen történő együttes kivitelezése esetén a támogatási kérelemhez csatolni kell az Evt. Vhr. 3/C. f) pontja szerinti közjóléti berendezések elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép másolatát, amelyen az ugyanazon létesítményhez tartozó berendezéseket azonos, a többi létesítménynél használt jelzéstől eltérő jelöléssel kell ellátni. (5) Építésiengedély-köteles létesítmény esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtott építési engedély iránti kérelmet. 3

4 (6) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az ugyanazon erdészeti igazgatóság illetékessége alá tartozó területre vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. (7) A támogatási kérelem tekintetében - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott dokumentumok kivételével - hiánypótlásnak nincs helye. 7. A támogatási kérelem elbírálása 7. (1) A támogatási kérelmek bírálatát az MVH az 5. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján történő értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot. (2) Az irányító hatóság a Tv. 14. (1) bekezdés c) pont ce) alpontja alapján közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható. (3) A támogatási kérelmek elbírálása során az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti adatait kell figyelembe venni. 8. Kifizetési kérelem benyújtása, támogatás folyósítása 8. (1) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, az egységes kérelem keretében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerinti határidőben, legkésőbb a évben lehet benyújtani. (2) A kifizetési kérelem benyújtására létesítményenként is lehetőség van, kivéve az 5. (3) bekezdés szerinti együttesen megvalósult létesítményeket, amelyeket egy kifizetési kérelmen belül kell feltüntetni. (3) A kifizetési kérelem mellékleteként be kell nyújtani a megvalósított létesítmények közjóléti nyilvántartásba vételét tartalmazó erdészeti hatósági bizonyítvány másolatát. (4) Építésiengedély-köteles beruházásoknál az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznie kell az illetékes építési hatóság jogerős használatba vételi engedélyével, amelynek másolatát a kifizetési kérelem mellékleteként kell benyújtani. (5) A kifizetési kérelem tekintetében - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott dokumentumok kivételével - hiánypótlásnak nincs helye. (6) A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattárnak a kérelem benyújtása szerinti év június 9-i állapota szerint történik. 9. A támogatás folyósítása 9. (1) A támogatás folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak szerint egy összegben, forintban történik. (2) A támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre. (3) A 2. szerinti tevékenységek kapcsán az 1. és a 2. mellékletben nem szereplő, vagy a közjóléti létesítmények követelményein felüli megvalósítás nem részesíthető támogatásban. 10. Ellenőrzés 10. (1) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenőrzi. Az MVH az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan a) adminisztratív ellenőrzést, és b) helyszíni ellenőrzést foglal magában. (3) A helyszíni ellenőrzés során a 2. mellékletben szereplő berendezésekkel megvalósított létesítmények a jogkövetkezmények megállapításához szükséges pontszámot kapnak az 1. melléklet B oszlopa alapján. (4) Arra a berendezésre nem adható pontszám, amely nem felel meg a 2. mellékletben meghatározott műszaki tartalomnak. (5) A létesítmény teljes pontszámába az 1. melléklet szerinti berendezésekre vonatkozó pontszámok számíthatók be. 4

5 (6) A kifizetési kérelmet benyújtó ügyfél a helyszíni ellenőrzés során köteles a 4. (2) bekezdés b) pontja szerinti tervet és a 8. (4) bekezdés szerinti jogerős használatba vételi engedélyt eredeti példányban bemutatni. 11. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 11. (1) A kötelezettségvállalási időszak alatt, a kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél az erre rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kérelmezheti az MVH-nál a vállalt kötelezettségeinek átadását. (2) Az ügyfél a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. (3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt létesítmény vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak. (4) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatási határozatban jóváhagyott létesítmény megvalósításától. (5) A kötelezettségátadási kérelem csak akkor hagyható jóvá, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem a kifizetési kérelem benyújtása előtt kerül benyújtásra. (6) Ha a kötelezettség átadásáról szóló határozat a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig nem válik jogerőssé, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelem benyújtása előtti adatoknak megfelelően kell kitölteni. (7) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, amely az MVH és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre száll át. (8) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges dokumentumok másolati példányát. (9) Ha a kötelezettséget átvevő és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely ellenőrzés megállapításai alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően lehet dönteni. 12. Jogkövetkezmények 12. (1) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén alkalmazandó jogkövetkezmények a 6. melléklet szerint kerülnek megállapításra. (2) A kilátók esetében a járószint magasságának meg nem felelése esetén a mért magassághoz legközelebb eső magasságú, alacsonyabb kilátó, mint létesítmény támogatási összegének 90%-át kell kifizetni. (3) A (2) bekezdés teljesülése esetén nem kell alkalmazni a 6. melléklet 2-4. soraiban meghatározott jogkövetkezményeket. (4) A 6 métert el nem érő járószint magasságú kilátók kivitelezéséért támogatás nem fizethető. (5) Ha egy adott tervezési egységen az 5. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően több létesítmény együttesen kerül megvalósításra, akkor a szankciószámítást létesítményenként kell elvégezni. (6) Az 5. (3) bekezdése szerinti, ugyanazon tervezési egységen történő együttes kivitelezése esetén, ha az ügyfél nem látta el az Evt. Vhr. 3/C. f) pontja szerinti térképen a 6. (3) bekezdésének megfelelő egyedi jelzéssel az ugyanazon létesítményhez tartozó közjóléti berendezéseket és a jelölés hiánya kihat a támogatási jogosultság megítélhetőségére, a két érintett létesítmény közül az alacsonyabb támogatási mértékű közjóléti létesítményre támogatási összeg nem fizethető ki, támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott létesítményre korábban felvett támogatást a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. Kérem a Tisztelt képviselő-testület e pályázati lehetőséggel kapcsolatos véleményét, döntését! Bánk, október 18. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 5

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben