Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA"

Átírás

1 Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelete alapján tanév

2 A Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az alapító okiratában foglalt felvehető létszámnak megfelelően, és a évi CXC törvény létszám határainak szabályozása alapján veszi fel a tanulókat. Az iskola felvételi nélkül veszi fel a jelentkező tanulókat. 1. A beiratkozásra meghatározott időt minden évben a fenntartó határozza meg és a helyben szokásos módon teszi közzé. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát minden évben az engedélyezést követően az iskola weblapján hozza nyilvánosságra. 2. Az intézményben az étkeztetést az L.M.K.I. Kft biztosítja.

3 3. Az intézmény nyitva tartása: A tanítás 8.00-kor kezdődik. Az egész napos iskolai rendben a tanítási órák és az egyéb foglalkozások beosztása folyamatos 15 óra 25 percig. 16 óra 10 percig szabadon választható csoportfoglalkozásokon vehetnek részt a tanulók. A tanulók részére 7 órától reggeli ügyeletet, 15 óra 25 perctől 17 óra 00 percig délutáni ügyeletet biztosítunk. Az intézmény munkanapokon 7:00-tól 17:00-ig tart nyitva. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: Szeptember Bábelőadás, a mese világnapja alkalmából Október Aradi vértanúk napja megemlékezés az aulában V. Miskolci Református Iskolai Nap 1956-os forradalom és szabadságharcról való megemlékezés az iskola aulájában A Reformáció ünnepe Halloween November A magyar nyelv napja Adventi gyertyagyújtás December Január Adventi gyertyagyújtás Mikulás Christmas party Karácsonyi műsor az aulában A Magyar Kultúra Napja az aulában író- olvasó- színésztalálkozó Február Farsang Valentin nap

4 Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) Március Névadó Március 15. megemlékezés Diákpresbitérium nap Április Húsvét A költészet napja A Holokauszt áldozatainak emléknapja Május Munka ünnepe Gyermeknap Június Pedagógus nap Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Pünkösd Ballagás Tanévzáró ünnepély

5 4. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával Oktatási azonosító: Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény:100% 1. Pedagógiai módszertani felkészültség % Kiemelkedő területek Rendkívül magas szinten alkalmazza a korszerű technikákat és digitális tartalmakat. Saját digitális feladatokat is készít. Fejleszthető területek Nincs. 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók % Kiemelkedő területek A tanóra tartalma rendszerszemléletet közvetít. Nyomon követhető a tanóra folyamatba ágyazottsága. Tervezését módszertani gazdagság jellemzi, valamint érvényesül benne a NATban és a PP-ban meghatározott célok és fejlesztési területek. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezi a tanulók tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosító módszereket és munkaformákat. Fejleszthető területek Nincs. 3. A tanulás támogatása %

6 Kiemelkedő területek A pedagógus a nyelvi csoport összetételének és a tananyagnak megfelelően alkalmaz egyéni, páros és csoportos tanulásszervezési módokat. Sokrétű eszközhasználattal támogatja a tanításitanulási folyamatokat. Látványos szemléltetéssel biztosítja a tanulók érdeklődésének fenntartását. Épít a tanulók különböző tanulási stratégiájára. Fejleszthető területek Nincs. 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval e % Kiemelkedő területek A kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára a fejlesztő pedagógussal való konzultációt követően, egyéni fejlesztési tervet készít. A tehetséggondozás keretében angol nyelvi csoport számára külön foglalkozásokat vezet. Rendszeresen felkészíti diákjait angol nyelvi versenyekre, ő maga is szervezője angol nyelvi versenyeknek. Fejleszthető területek Nincs. 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység % Kiemelkedő területek Intézményében az egész napos iskolai oktatás keretében törekszik a hátrányok kompenzálására. Munkájában figyelembe veszi a tanulók eltérő kulturális, illetve társadalmi hátteréből adódó sajátosságait. Kialakítja saját tanuló-megismerési technikáit és együttműködést támogató módszereket, munkaformákat alkalmaz. Fejleszthető területek Nincs. 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése %

7 Kiemelkedő területek Az angol nyelv ismereteit és kompetenciáit mérő eszközöket pl. felmérőlapok, szóbeli dialógok, tudásszintmérő feladatlapokat készít. Intézményének belső mérési-értékelési rendszere összhangban van az országos mérési tervvel. Tanítványai képességeit felméri, bemeneti - kimeneti méréseket készít, elemez és kiértékel. Értékelési gyakorlata a PP-ban meghatározottakon alapul. Fejleszthető területek Nincs. 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás % Kiemelkedő területek Az iskola partnerszervezeteivel az együttműködése folyamatos. Aktívan és tevékenyen vesz részt a szakmai közösségek munkájában. Aktív szerepet vállal az intézmény innovációs tevékenységében. Fejleszthető területek Nincs. 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért % Kiemelkedő területek Szaktanácsadóként folyamatosan szervez különböző iskolákban szakmai fórumokat. Nyitott saját pedagógiai tevékenységének megújítása iránt. Innovatívan gondolkodik. Legutóbb bekapcsolódott az Úton-útfélen programba, ahol a KIP módszert sajátította el. Az idegen nyelvi méréshez kapcsolódóan saját készítésű feladatsorokkal, feladatbankokkal rendelkezik. Fejleszthető területek Szaktárgyához kapcsolódó saját készítésű feladatsorait, feladatbankokat népszerűsítse. Jó gyakorlatait ossza meg, szakmai anyagait publikálja.

8 5. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (001 telephely - Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) tanév Sorszám Név Legmagasabb iskolai végzettsége 1. Gulyás Ágnes Egyetem, főiskola Szakképzettsége Tanító- angol, okleves mérésértékelés tanára Tanított tantárgy Angol nyelv, Megjegyzés Igazgató, pedagógiai mérés - értékelés, közoktatás-vezetői, tankerület igazgatási-pedagógus szakvizsgák 2. Erdei Gyuláné Főiskola Matematika, fizika, számítástechnika Matematika, fizika Közoktatási vezető Igazgatóhelyettes 3. Alváriné Kuttor Valéria Főiskola Tanító, Mentálhygiénés tanító tanító Közoktatási vezető 2.a osztályfőnöke 4. Balázs Ágnes Andrea Egyetem, főiskola Történelem és állampolgári ismeretek, ének-zene Történelem és állampolgári ismeretek, énekzene Munkaközösség vezető 5.b osztályfőnöke 5. Bene Ákos Zsoltné Egyetem MA Angol nyelv Angol nyelv, célnyelvi civilizáció 7.a osztályfőnöke

9 6. Berecz Istvánné Főiskola Matematika, életvitel és gyakorlat Matematika, életvitel gyakorlat Tanító, angol nyelv, 7. Berzi István Főiskola Angol nyelv orosz nyelv 8. Csobi Réka Erika Főiskola Református hitoktató Hit és erkölcstan és Felsőfokú oktatás-informatikus Közoktatási vezető 8.b osztályfőnöke Testnevelés és sportot angolul tanítja 9. Csontos Róbert Főiskola Biológia, testnevelés és sport Testnevelés 6. b osztályfőnöke 10. Erdei Gyula Főiskola Matematika, fizika, számítástechnika Matematika, fizika, informatika 8. a osztályfőnöke 11. Gábri Béláné Főiskola Tanító tanító 1.b osztályfőnöke 12. Káplár-Kupai Mariann Főiskola Tanító tanító 4.b osztályfőnöke 13. Dr. Mariska Zoltánné Főiskola Angol nyelv, Angol nyelv, A történelmet angol nyelven történelem és történelem és tanítja, minőségbiztosítási állampolgári állampolgári pedagógus szakvizsga, ismeretek, ismeretek, orosz Munkaközösség-vezető célnyelvi nyelv civilizáció 14. Megulesz Mariann Főiskola Magyar nyelv és Magyar nyelv és DP vezető helyettes irodalom, orosz irodalom 5.a osztályfőnöke nyelv Földrajz, 15. Nagy Tamás természetismeret, vizuális Egyetem MA, Földrajz, rajz főiskola kultúra, 6.a osztályfőnöke

10 16. Palencsár Erika Egyetem MA, főiskola, Tanító, német nyelv, okleveles tehetségfejlesztő pedagógus Német nyelv, fejlesztő foglalkozás 1.a osztályfőnöke, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, egyéni bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztő pedagógiája szakvizsga 17. Papp Edit Főiskola Tanító tanító 18. Papp Enikő Egyetem, főiskola Magyar nyelv és irodalom, könyvtáros, református hitoktató, református vallás tanár, Hit és erkölcstan, magyar nyelv és irodalom 19. Ruszó Mónika Főiskola Angol nyelv Angol nyelv Magyar nyelv és Magyar nyelv és irodalom, irodalom, történelem 20. Tamáska-Varga Ákos Főiskola történelem és és állampolgári állampolgári ismeretek ismeretek 21. Tarjányiné Esztergályos Annamária Főiskola Pedagógia tanár szakos Hit és erkölcstan 4.a osztályfőnöke tanító, fejlesztési (differenciáló) szakvizsga Webmester Szakvizsgák: pedagógiai mérés értékelés; Mentor tanát; érettségi vizsgaelnöki; DP vezető 7.b osztályfőnöke Intézményi Tanács tag 22. Törökné Kalász Zita Főiskola Tanító 3.b osztályfőnöke 23. Varga Marianna Főiskola Tanító 3.a osztályfőnöke Iskola lelkész, 24. Jóczik-Tóth Orsolya Egyetem református vallás tanár

11 Dr Mauritz Gyula Egyetem Kémia szakos Kémia Óraadó Derdák Józsefné Főiskola Biológia- testnevelés szakos Biológia Óraadó Miklós Árpádné Főiskola Tanító Délutáni foglalkozás Óraadó Laczkóné Tavassy Testnevelési Testnevelés Testnevelés Óraadó Krisztina Főiskola Lippainé Székely Ének-zene, Főiskola Tanító, angol Óraadó Szilvia Vizuális kultúra Jeffrey Lee Holcomb Egyetem Angol Angol Anyanyelvi lektor

12 6. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 1 fő iskolatitkár felsőfokú ügyintéző titkár 1 fő rendszergazda webmester (részmunkaidőben) 7. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenkénti, évenként feltüntetve 2013/2014. tanévi Országos kompetenciamérés (2014. május 28.) 6. évfolyam matematika

13 6. évfolyam szövegértés 8. évfolyam matematika

14 8. évfolyam szövegértés 2014/2015. tanévi Országos kompetenciamérés (2015. május 27.) 6. évfolyam Matematika

15 6. évfolyam Szövegértés 8. évfolyam Matematika

16 8. évfolyam Szövegértés

17 8. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok augusztus a 1. b 2.a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b Összes Tanulók száma Mulasztása miatt osztályozó vizsgára kötelezett Sikeres osztályozó vizsgát tett Évismétlésre bukott Javítóvizsgára bukott tárgyból Ebből 2 tárgyból tárgyból Sikeres javítóvizsgát tett

18 2016. augusztus a 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Összes Tanulók száma Mulasztása miatt osztályozó vizsgára kötelezett óránál többet mulasztott lamely tantárgy éves óraszámából 30%-tól többet mulasztott Osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt E B B Ő L Osztályozó vizsgán évismétlésre bukott E B B Ő L Osztályozó vizsgán javítóvizsgára bukott 0 Sikeres osztályozó vizsgát tett Évismétlésre bukott Javítóvizsgára bukott tárgyból E B B Ő L 2 tárgyból tárgyból 0 Mulasztott órák száma Ő L Igazolt

19 Igazolatlan Egy főre jutó igazolt órák száma Egy főre jutó igazolatlan órák száma Egy főre jutó mulasztott órák száma

20 9. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Az oktatásban a választott tantárgyra vonatkozó jogszabályi előírásokat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 20/2012 EMMI rendeletben. A tantárgyválasztás célja, szabályai A tantárgy és pedagógus választásának lehetőségével minden tanuló élhet. Mivel tanulóink kiskorúak ezért a szülői javaslatok és egyeztetéseket fontosnak tartjuk. A választás önkéntes. A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A választható tanórai foglalkozások értékelése az ötfokozatú skálán történik. A választott tantárgy értékelése a kötelező tantárgy értékelésével történik, amennyiben ilyen kötelező tantárgy megjelent a felsorolásban. Félévkor és tanév végén egy osztályzatként jelenik meg a kötelező és választható tantárgy értékelése. Amennyiben a tanuló előző évben nem teljesítette a tantárgyi követelményeket, a következő évben a tantárgyat nem választhatja. Délutáni foglalkozások tanévben Balázs Ágnes Andrea kis történészek klubja kedd évf. 15:25-16: Balázs Ágnes Andrea énekkar évf. hétfő-csütörtök 15:25-16:10 Berecz Istvánné matematika felvételi előkészítés 8. évf. szerda óra Berzi István sakk-verseny felkészítés verseny előtt alkalomszerűen Csontos Róbert Kézilabda 4.a szerda 15:25-16:10 Dr. Mariska Zoltánné Nyelvvizsga előkészítő 8. évf. hétfő :30 Dr. Mariska Zoltánné Korrepetálás 5. évf. szerda 7.óra Dr. Mariska Zoltánné Korrepetálás 7. évf. szerda 8.óra

21 7.-8. Dr. Mariska Zoltánné Nyelvi előkészítő évf. csütörtök 15:25-16:10 Dr. Mariska Zoltánné Nyelvi előkészítő 8. évf. péntek 14:45-16:00 Erdei Gyula Informatika szakkör 5.a szerda 15:25-16:10 Erdei Gyula Informatika szakkör 5.a hétfő 15:25-16:10 Farkas Ildikó alsós rajzszakkör évf. hétfő 15:25-16:10 Gábri Béláné Táblajátékok évf. szerda 15:25-16:10 Gulyás Ágnes angol nyelvi készségfejlesztés évf. péntek 15:25-16:10 Kovácsné Várhegyi Mónika angol beszédgyakorlat 5.-8 évf. hétfő 15:25-16:10 Bene Ákos Zsoltné angol nyelvi verseny felkészítés 5-8. évf. hétfő 15:25-16:10 Megulesz Mariann Magyar előkészítő 8. évf. Csütörtök óra Nagy Tamás Grafikai képességfejl. évf. szerda 15:25-16:10 Palencsár Erika matematika képességfejlesztő 3-4. évf. hétfő 15:25-16:10 Palencsár Erika logikai képesség fejlesztés évf. kedd 15:25-16:10 Papp Enikő nyelv kommunikáció önismeret évf. kedd 15:25-16:10 Soltész Péter Tarjányiné E. Annamária Törökné Kalász Zita Művészeti oktatás Futball évf. csütörtök 15:25-16: Népi játékok évf. hétfő 15:25-16: Mozgásos játékok évf. péntek 15:25-16:11 Néptánc kedd 15:30-17:30 Képzőművészet Hétfő 15:00-18:00 Matematika koorreptálás 5. évf. Hétfő 7. óra Matematika koorreptálás 6. évf. Szerda 7. óra Matematika koorreptálás 7. évf. Szerda 8. óra Harsányiné Szabados Beáta Harsányiné Szabados Beáta Harsányiné Szabados Beáta Papp Enikő Magyar koorrepetálás 6. évf. Szerda 7. óra Megulesz Mariann Magyar koorrepetálás 5.évf. Hétfő 7. óra Megulesz Mariann Magyar koorrepetálás 7. évf. Hétfő 8. óra Yuan Yuan Kínai 6.a szerda 7.óra 5.a kedd 15:25-től 7.a csütörtök 15:25-től Oleár István Gyógytestnevelés Szerda 15:25-től

22 Délutáni foglalkozások tanévben Név Időpont Évfolyam Foglalkozás neve Csontos Róbert 14,40-15,25 7. évfplyam Biológia tehetséggondozás Berecz Istvánné 13,00-13,45 5. évfolyam Matematika tehetséggondozás Hétfő Dr Mariska Zoltánné 13,45-14,30 8. évfolyam Nyelvi előkészítő Erdei Gyula 13,45-14,30 5. a évfolyam Informatika szakkör Alváriné Kuttor Valéria 14,40-15,25 2. évfolyam Korrepetálás Balázs Ágnes Andrea 14,40-15,25 5. évfolyam Történelem tehetséggondozás Bene Ákos Zsoltné 15,25-16,10 7. évfolyam Nyelvi előkészítő Tamáska-Varga Ákos Kedd 15,25-16, évfolyam Sajtóműfajok, média Kaplár-Kupai Mariann 12,50-13,35 4. évfolyam Korrepetálás Gábri Béláné 13,45-14,30 1. évfolyam Korrepetálás Papp Edit 15,25-16, évfolyam Mesevilág szakkör Nagy Tamás 13,45-14,30 7. évfolyam Földrajz tehetséggondozás Törökné Kalász Zita 13,45-14,30 3. évfolyam Fejlesztő foglalkozás Csobi Réka Erika Szerda 15,25-16, évfolyam Lelki gondozás Tarjányiné Esztergályos Annamária 15,25-16, évfolyam Népi játékok Berecz Istvánné 14,40-15,25 8. évfolyam Felvételi előkészítő Erdei Gyula Csütörtök 15,25-16,10 7. évfolyam Fizika tehetséggondozás Palencsár Erika 12,50-13,35 1. évfolyam Matematikai logika Gulyás Ágnes Péntek 15,25-16, évfolyam Angol játékos nyelvi foglalkozás Szerda 14,40-15,25 5. évfolyam Kínai nyelv

23 10. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: -A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség - és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. - Az ötödik - nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum percet vehet igénybe egy tantárgyból. -A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 2 óránál. -A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy - egy osztállyal legfeljebb két témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. - A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk 11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti követelményei, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve amelyik tantárgynál nincs munkaközösség a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: tanév júniusban: Az első és az ötödik évfolyamon tanév júniusban: A második és a hatodik évfolyamon tanév júniusban: A harmadik és a hetedik évfolyamon tanév júniusban: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon.

24 A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. A vizsgák tervezett ideje az adott tanév június és augusztus hónapja. A nyolcadik osztályosok félévkor is osztályozó vizsgát tesznek. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI VIZSGA ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan SZÓBELI Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI Vizuális kultúra GYAKORLATI Életvitel és gyakorlat GYAKORLATI Testnevelés és sport GYAKORLATI FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI Történelem SZÓBELI Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI Hon- és népismeret SZÓBELI Vizuális kultúra GYAKORLATI Informatika SZÓBELI GYAKORLATI Technika, életvitel és gyakorlat GYAKORLATI Testnevelés és sport GYAKORLATI

25 12. Az iskolai osztályok száma, tanulói létszámok 2014./ a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b Összes / a 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b Összes / a 1.b 2.a 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b Összes