A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST (Hatályos: június 27. napjától)

2 Tartalom Bevezetés... 3 A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Általános meghatározások... 3 Általános rendelkezések... 3 A Selejtezési Bizottság... 4 A selejtezés előkészítése... 5 A selejtezés lebonyolítása... 5 A selejtezett vagyontárgyak kezelése... 5 Záró és hatályba léptető rendelkezések... 6 Mellékletek számú melléklet számú melléklet számú melléklet a) számú melléklet b) számú melléklet... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5. számú melléklet... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. számú melléklet számú melléklet

3 Bevezetés A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) kezelésében lévő elhasználódott és feleslegesé vált vagyontárgyak feltárását, hasznosítását és selejtezését az alábbiak szerint szabályozza. A szabályzat célja 1. A szabályzat célja a selejtezési eljárások szabályzati kereteinek a meghatározása. A szabályzat hatálya 2. A szabályzat hatálya a Főiskola valamennyi szervezeti egységekre kiterjed. Általános meghatározások 3. (1) Felesleges és/vagy selejtezendő vagyontárgy: minden olyan vagyonkezelt, immateriális jószág, tárgyi eszköz, készlet, (továbbiakban: vagyontárgy) amely, a Főiskola feladatának ellátásához elavult műszaki állapota miatt célszerűtlen, vagy használata szükségtelen. Amely elavultság, elhasználódás vagy rongálódás miatt eredeti rendeltetésének megfelelően már nem használható, vagy használata balesetveszélyes, vagy javítása nem gazdaságos, továbbá olyan immateriális jószág. - jellemzően vagyoni értékű jog -, amelyhez kapcsolódó beruházás nem valósult meg. (2) Selejtezett az a vagyontárgy: amelynek selejtezését a Selejtezési Bizottság jóváhagyta. (3) Selejtezési Bizottság: Selejtezési eljárás lefolytatására megbízott munkacsoport. Általános rendelkezések 4. (1) A Főiskola vagyonkezelésben lévő vagyontárgyakat, rendeltetésszerűen kell használni, mindaddig, ameddig fizikai és műszaki állapotuk szerint lehetséges. (2) A műszaki állapotuk alapján használhatatlanná vált vagyontárgyakat, a használatból ki kell vonni. 5. A használaton kívüli vagyontárgyakat minden szervezeti egységnek a működési területén, (helyiségekben önálló leltározási körzetekben, egységekben) folyamatosan kell feltárni. 6. A használatból kivont vagyontárgyakat, le kell selejtezni. 7. A selejtezési eljárást a Selejtezési Bizottság(ok)nak kell lefolytatni. 8. A bizottságo(ka)t a selejtezések lefolytatására a Kancellár bízza meg. 9. (1) A selejtezésről a Selejtezési Bizottság(ok) selejtezési jegyzőkönyvet készítenek. (2) Selejtezni csak meglévő, számba vehető és megtekinthető vagyontárgyakat lehet. 3

4 10. (1) A selejtezett vagyontárgyak értékesíthetők. (2) Az értékesítés a gazdasági igazgató, vagy felhatalmazása alapján a gazdasági és műszaki osztályvezetők hatásköre. (3) Az előző pont szerinti hatáskörben eljárva meg kell állapítani az eladási árat. Az értékesítés lefolytatása (eladási ár megállapítása) során, figyelemmel kell lenni az ide vonatkozó hatályos jogszabályok betartására. (4) Amennyiben az eladási ár meghaladja a bruttó kettőszázezer forintot, az értékesítési szándékot a Főiskola honlapján közzé kell tenni, és/vagy nyilvánosan meg kell hirdetni. 11. (1) A selejtezett, vagyontárgyak mennyiségét és értékét az analitikus és a szintetikus számviteli nyilvántartásokból ki kell vezetni, a még használható, bontott tartozékokat, alkatrészeket a számviteli nyilvántartásokba a rendelkező dokumentumok alapján fel kell venni. (2) A számviteli nyilvántartásokból történő kivezetést, a selejtezésből nyert használható vagyonelemek nyilvántartásokban történő felvételét - legkésőbb a számviteli zárlat előtt -, a gazdasági igazgatónak kell elrendelni. A Selejtezési Bizottság 12. (1) A Selejtezési Bizottságot évenként, a selejtezési eljárás lefolytatása előtt, létre kell hozni. (2) A Selejtezési Bizottság tagjainak feladatait megbízólevélben kell meghatározni. (3) A Selejtezési Bizottság tagjai lehetnek: a) a selejtezési bizottság vezetője: - karokon a gazdasági és műszaki osztály műszaki feladatokat ellátó munkatársa/vezetője, központi szervezeti egység tekintetében a műszaki főosztály műszaki osztályvezetője b) a selejtezési bizottság tagjai: - 1 fő műszaki feladatokat ellátó megbízott munkatárs, - 1 fő gazdasági feladatot ellátó megbízott munkatárs, - 1 fő informatikusi, vagy oktatástechnikai feladatot ellátó megbízott munkatárs, könyvtári állományok esetében a szervezeti egység könyvtárának alkalmazottja. A felesleges vagyontárgyak feltárása 13. (1) A szervezeti egységek vezetőinek, az 5. szerint feltárt vagyontárgyakról jegyzéket kell készíteni. (3. számú melléklet) (2) Az (1) pont szerinti jegyzéket, a részletező nyilvántartásokkal történő egyeztetés érdekében, a gazdasági igazgatóság helyi szervezeti egység vezetőjének kell megküldeni. 14. A selejtezendő vagyontárgyakat fizikailag el kell különíteni. Amelyek mérete, nem teszi lehetővé az elkülönítést, a selejtezési eljárás lefolytatásáig, jelöléssel ellátva a munkahelyeken lehet tárolni. 4

5 A selejtezés előkészítése 15. A selejtezést a gazdasági igazgatóság szervezeti egységeinek kell előkészíteni. 16. (1) A selejtezendő vagyontárgyak valós műszaki állapotáról meg kell győződni. A műszaki állapotról szakértő szakvéleményét kell kérni. (2) A Selejtezési Bizottsággal meg kell ismertetni a szakvéleményeket. 17. (1) A selejtezendő vagyontárgyakat a selejtezésre úgy kell előkészíteni, hogy a selejtezési eljárás során azok megvizsgálhatók és számba vehetők legyenek. (2) A selejtezést követően még használható, leszerelhető, kibontható vagy kibontott épülettartozékokról, épületgépészeti, vagy egyéb gépek-berendezésekből, alkatrészekről bontási, az elemi kár miatt megsemmisült eszközökről, kárfelvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. (3) Gondoskodni kell arról, hogy a selejtezett vagyontárgyak tárolása a használatban lévő vagyontárgyaktól elkülönített legyen, valamint arról, hogy a selejtezést követően ne legyenek használhatóak. A selejtezés lebonyolítása 18. (1) A selejtezési eljárás időpontjáról, a szervezeti egységek vezetőit, a Selejtezési Bizottságnak a Főiskolán szokásos módon, (írásban) kell értesíteni. (2) A selejtezési eljárást e szabályzat 8. -a szerinti hatáskörben megbízott Selejtezési Bizottságnak helyszíni eljárással, a szakértői szakvélemény figyelembevételével, szemrevételezéssel kell lefolytatni. (3) A selejtezési határozatot, egyszerű többséggel kell meghozni. (4) A selejtezést jegyzőkönyvvel dokumentálni kell. (4. a), 4. b) melléklet) (5) A selejtezési jegyzőkönyvet 2 db eredeti példányban kell kiállítani. a) 1 db eredeti példányt a gazdasági igazgatóság érintett szervezeti egységének, b) 1 db eredeti példányt a gazdasági igazgatónak kell megküldeni. A selejtezett vagyontárgyak kezelése 19. (1) A selejtezett vagyontárgyakat megsemmisítésig vagy értékesítésig a többi eszköztől elkülönítetten kell tárolni. (2) A megsemmisítési eljárást 15 napon belül le kell folytatni. (3) Amennyiben a műszaki körülmények ezt nem teszik lehetővé (pl. lift, kazán stb.), legkésőbb az elszállításig kell lefolytatni. (4) A megsemmisítést a gazdasági igazgatóságnak kell megszervezni, lebonyolítani. (5) A megsemmisítés során figyelemmel kell lenni a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabály előírásaira. Minden informatikai, oktatástechnikai, híradástechnikai, elektromos 5

6

7 Mellékletek 1. számú melléklet BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... (Szervezeti egység megnevezése) Megbízás a Selejtezési Bizottság vezetésére Megbízom (név) munkakört ellátó közalkalmazottat a Főiskola Felesleges Vagyontárgyak, Készletek Feltárására, Hasznosítására és Selejtezésére Vonatkozó Szabályzatában foglaltak alapján, a év..hó... napján kezdődő selejtezés, Selejtezési Bizottságának vezetésével. Budapest, év hó.nap. kancellár Záradék A szabályzatban foglaltakat, valamint a megbízást megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elismerem.. aláírás 7

8 2. számú melléklet BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA.. (Szervezeti egység megnevezése) Megbízás selejtezési bizottsági tagságra Megbízom (név) munkakört ellátó munkavállalót a Főiskola Felesleges Vagyontárgyak, Készletek Feltárására, Hasznosítására és Selejtezésére Vonatkozó Szabályzatában foglaltak alapján, azzal, hogy a év..hó... napján kezdődő selejtezésben, mint Selejtezési Bizottság tagja részt vegyen. Budapest, év hó.nap. kancellár Záradék A szabályzatban foglaltakat, valamint a megbízást megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elismerem.. aláírás 8

9 3. számú melléklet BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... (Szervezeti egység megnevezése) Felesleges vagyontárgyak bejelentése Megnevezés Leltári vagy nyilvántartási szám Gyári szám Hasznosítási javaslat Kelt: év. hó... nap. Szervezeti egység vezetője 9

10 4. a) számú melléklet BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... (Szervezeti egység megnevezése) Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve / 20 számú A jegyzőkönyv I-V fejezete és selejtezett immateriális javak tárgyi eszközök jegyzéke (l a). számú jegyzék, betétlap)... oldalt tartalmaz. Tájékoztató Az Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve a selejtezés szabályszerű végrehajtásának a selejtezésre kijelölt bizottság javaslatának, az azt követő feladatoknak, döntéseknek, jóváhagyásnak hiteles dokumentuma. A selejtezésre javasolt immateriális javak, tárgyi eszközök végleges selejtezését megelőzi az előkészítési folyamat. Ennek során az eszközt használó, üzemeltető nyilatkozik arról, hogy az eszközt a továbbiakban nem tudja használni, közli ennek okát is. A javaslatok alapján a selejtezési eljárás lefolytatása a selejtezési bizottság feladata. A jegyzőkönyvet a selejtezési bizottság tölti ki és tagjai aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv Microsoft Word szövegszerkesztővel, elektronikusan is kitölthető, de a hitelesítést kék tollal kell aláírni. A selejtezésre javasolt immateriális javak, tárgyi eszközök könyvviteli nyilvántartásokkal egyeztetett adatait a jegyzőkönyv részeit képező jegyzékeken lehet tételesen felsorolni, továbbá ezek alapján történik a könyvviteli elszámolás. Az immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyvének fejezetei: I. Selejtezési hatáskör II. A selejtezési bizottság javaslata III. A selejtezett eszközök hasznosítása IV. A selejtté válás okai V. Hitelesítés és záró rendelkezések Kapják: 1. Gazdasági igazgatóság 2. Gazdasági igazgató 10

11 1. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz Jegyzőkönyv Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezéséről Készült 20...év hó... napján a BGF.helyiségében. Jelen vannak: A selejtezési bizottság részéről (név, beosztás) Selejtezési Bizottság vezetője Selejtezési Bizottság tagja Selejtezési Bizottság tagja Selejtezési Bizottság tagja I. Selejtezési hatáskör A selejtezési eljárás lefolytatása a selejtezési határozat meghozatala, a Selejtezési Bizottság hatásköre. A Selejtezési Bizottság határozatának jóváhagyása a dékán, rektorátusban a gazdasági igazgató hatásköre. II. A selejtezési Bizottság Javaslata A jegyzőkönyv bevezető részében megnevezettekből álló Bizottság megtekintette a.... telephelyén(helyein) selejtezésre előkészített immateriális javakat és tárgyi eszközöket. A Selejtezési Bizottság tagjai kijelentik, hogy az általuk megvizsgált és selejtezésre javasolt eszközök megegyeznek az 1. számú jegyzéken (betétlap) feltüntetett eszközökkel, a selejtezési eljárás során tételesen ellenőrizte az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartozékok hiánytalan meglétét. Megvizsgálta a selejtté válásuk okait. Megállapította, hogy a megvizsgált immateriális javak, tárgyi eszközök üzemeltetésre, használatra alkalmatlanok, felújításuk gazdaságtalan, ezért selejtezésük indokolt. A selejtezésre javasolt eszközök bruttó értéke összesen:......ft nettó értéke összesen:....ft Ezek alapján, a Selejtezési Bizottság, az 1. számú jegyzéken felsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezését javasolja. 11

12 2. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz III. A selejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök hasznosítása A bizottság megállapítja, hogy IV. A selejtté válás okai A 1. a) számú jegyzéken felsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök selejtté válásával kapcsolatban a bizottság a következőket állapította meg: A selejtezésre javasolt vagyontárgyak üzemeltetésre, használatra alkalmatlanok, felújításuk gazdaságtalan (A selejtté válás műszaki, vagy egyéb okait a jegyzék tételszámaira hivatkozva kell rögzíteni, azonos körülmény esetén összevontan.): Egyéb, fentiektől eltérő okok ismertetése: 12

13 3. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz V. Hitelesítés és záró rendelkezések A jegyzőkönyvben felsorolt immateriális javak és tárgyi eszközök selejtezését aláírásunkkal hitelesítjük: Kmf. Elrendelem a selejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetését, továbbá a tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert anyagok hasznosításával kapcsolatos intézkedések (értékesítés, készletként raktárra vétel) végrehajtását. A selejtezett tárgyi eszközök hulladék anyagának és haszon anyagának 1. raktárra vételéért: név....beosztás 2. értékesítéséért......név......beosztás 3. megsemmisítéséért név.....beosztás 4. elszállításáért.....név......beosztás felelős dolgozó(k) kijelölése A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, az immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezését, illetve megsemmisítését a fentiek szerint jóváhagyom. Dátum:.., gazdasági igazgató 13

14 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... Szervezeti egység megnevezése 4. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz Selejtezett immateriális javak tárgyi eszközök jegyzéke (1. a) sz. jegyzék betétlap*) Leltári szám Megnevezés Bruttó érték Ft Sorszám Mozgásnem kódja Elszámolt értékcsökkenés Ft Nettó érték Ft Selejtté válás oka (kódszám) Hasznosítás módja (kódszám) *A betétlap a szükséges tételszámok szerint sokszorosítható, elektronikusan is kitölthető. A betétlap Microsoft Excel táblázatkezelővel, elektronikusan is kitölthető. 14

15 4. b) számú melléklet 5... oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... (Szervezeti egység megnevezése) Készletek selejtezési jegyzőkönyve / 20 számú A jegyzőkönyv I-III fejezete és selejtezett készletek jegyzéke (l b). számú jegyzék, betétlap)... oldalt tartalmaz. Tájékoztató A Készletek selejtezési jegyzőkönyve a selejtezés szabályszerű végrehajtásának, a selejtezésre kijelölt bizottság javaslatának, az azt követő feladatoknak, döntéseknek, jóváhagyásnak hiteles dokumentuma. A jegyzőkönyvet a Selejtezési Bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvben foglaltak a selejtezési és leértékelési hatáskört gyakorló vezető aláírásával lépnek hatályba. A jegyzőkönyv Microsoft Word szövegszerkesztővel, elektronikusan is kitölthető, de a hitelesítést kék tollal kell aláírni. A selejtezésre, leértékelésre javasolt készletek adatait a jegyzőkönyv részét képező jegyzékeken kell tételesen felsorolni. A bizottság a jegyzőkönyvben nyilatkozik a selejtezés során észlelt gondatlanságról vagy egyéb mulasztásra utaló megállapításairól és az ezzel kapcsolatos javaslatairól. A jegyzőkönyv fejezetei: I. Selejtezési hatáskör II. A selejtezési bizottság javaslata III. Hitelesítés és záró rendelkezések Kapják: 1. Gazdasági igazgatóság 2. Gazdasági igazgató 15

16 1. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA (Szervezeti egység megnevezése) Jegyzőkönyv Készletek selejtezéséről, leértékeléséről Készült..év.hó. napján a BGF. Kar, Budapest,.. gazdálkodó szervezet, raktárában. (helyiségében). Jelen vannak: A selejtezési bizottság részéről (név, beosztás) Selejtezési Bizottság vezetője Selejtezési Bizottság tagja Selejtezési Bizottság tagja Selejtezési Bizottság tagja Raktár (leltár körzet) leltárfelelőse név.. munkakör/beosztás I. Selejtezési hatáskör A selejtezési eljárás lefolytatása a selejtezési határozat meghozatala, a Selejtezési Bizottság hatásköre. A Selejtezési Bizottság határozatának jóváhagyása a kari dékán, rektorátusban a gazdasági igazgató hatásköre. 16

17 2. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz II. A Selejtezési Bizottság Javaslata A jegyzőkönyv bevezető részében megnevezettekből álló Bizottság megtekintette a Kar. telephelyén (raktárában) előkészített készleteket, megvizsgálta selejtezésük indokát. A Selejtezési Bizottság tagjai kijelentik, hogy az általuk megvizsgált és selejtezésre javasolt készletek megegyeznek az 1. b) számú jegyzéken (betétlap) feltüntetett készletekkel, a selejtezési eljárás során tételesen ellenőrizte azok hiánytalan meglétét. Megvizsgálta a selejtté válásuk okait. Megállapította, hogy a megvizsgált készletek, használatra alkalmatlanok, ezért selejtezésük indokolt. A selejtezésre javasolt készletek Értéke összesen:......ft Ezek alapján, a Selejtezési Bizottság, az 1. b) számú jegyzéken felsorolt készletek selejtezését javasolja. Gondatlanság vagy egyéb mulasztás miatti megállapítások és javaslatok. (A megállapítások alapján fel kell vetni a felelősség kérdését.) 17

18 3. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz III. Hitelesítés és záró rendelkezések A jegyzőkönyvben felsorolt készletek selejtezését aláírásunkkal hitelesítjük: Kmf. A selejtezett tárgyi eszközök hulladék anyagának és haszon anyagának 1. raktárra vételéért:.....név...beosztás 2. értékesítéséért név beosztás 3. megsemmisítéséért......név.....beosztás 4. elszállításáért. név......beosztás felelős dolgozó(k) kijelölése A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a készletek selejtezését, illetve megsemmisítését jóváhagyom. Elrendelem a selejtezett készletek állományból történő kivezetését, továbbá a selejtezéséből visszanyert anyagok hasznosításával kapcsolatos intézkedések (értékesítés, készletként raktárra vétel) végrehajtását. Dátum:., gazdasági igazgató 18

19 4. oldal../20... sz. jegyzőkönyvhöz BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... Szervezeti egység megnevezése Selejtezett készletek jegyzéke (1. b) jegyzék betétlap*) Sorszám cikkszám Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Készletérték Ft Selejtté válás oka (kódszám) Hasznosítás módja (kódszám) *A betétlap a szükséges tételszámok szerint sokszorosítható. A betétlap Microsoft Excel táblázatkezelővel, elektronikusan is kitölthető. 19

20 5. számú melléklet BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... (Szervezeti egység megnevezése) Megsemmisítési Jegyzőkönyv Készült: év hó.nap. a BGF.kar.. hivatalos helyiségében/telephelyi helyszínen..a../20..számú selejtezési jegyzőkönyvben foglalt vagyontárgyak megsemmisítéséről. A jegyzőkönyv Microsoft Word szövegszerkesztővel is kitölthető, de a jelen lévőknek kék tollal kell aláírni. Jelen vannak: A megsemmisítés módja: Jelenlévők megállapítják, hogy fenti selejtezett vagyontárgyak megsemmisítése megtörtént. kmf. 20

21 6. számú melléklet BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... (Szervezeti egység megnevezése) Bontási Jegyzőkönyv Készült: év hó.nap. a BGF.kar.. hivatalos helyiségében/telephelyi helyszínen..épülettartozékok/épületgépészet és egyéb beépített berendezés alkatrészei, tartozékainak bontásáról. A jegyzőkönyv Microsoft Word szövegszerkesztővel is kitölthető, de a jelen lévőknek kék tollal kell aláírni. Jelen vannak: Indoklás: Jelenlévők megállapítják, hogy fentiek kibontása megtörtént. kmf. 21

22 7. számú melléklet BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA... (Szervezeti egység megnevezése) Kárfelvételi Jegyzőkönyv Készült: év hó.nap. a BGF.kar.. hivatalos helyiségében/telephelyi helyszínen..bekövetkezett káresemény során megrongálódott, vagyontárgyak felvételéről. A jegyzőkönyv Microsoft Word szövegszerkesztővel is kitölthető, de a jelen lévőknek kék tollal kell aláírni. Jelen vannak: Jelenlévők megállapítják, hogy fenti káresemény miatt kártérítési eljárás lefolytatása indokolt/nem indokolt.* (megfelelő aláhúzandó) kmf. * (megfelelő aláhúzandó) 22

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2016. június 25. napjától) H-1149 Budapest,

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosíthatatlan eszközök selejtezésének szabályzata Érvényes:

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2016 A felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és az államháztartás

Részletesebben

I. Általános rész. A szabályzat hatálya

I. Általános rész. A szabályzat hatálya Budakeszi Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12/1012.(VIII.31.) számú intézkedése Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata A polgármesteri hivatal kezelésében lévő felesleges

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécs M J Város Polgármesteri Hivatala Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/82/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata A szabályzat előírásait a Gazdasági Ellátó Szervezethez kapcsolt önállóan működő intézményeknek

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Készítette: Borgulya

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Az egyesület azon eszközeit, melyek a Számviteli törvény értelmében

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2012. január 01. Dr. Ari Lajos elnök 1 A selejtezési szabályzat az Egyesület tulajdonában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításával, leértékelésével és selejtezésével

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK,

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, Rudabánya Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2008.szeptember 1 -től Jóváhagyva:Dr. Sallai

Részletesebben

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-18/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2012..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) hangsúlyozza

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA A leltár az egy nagyon fontos csinovnyik feladat. Csinálják is csak szorgalmasan, minél pontosabban és persze precízebben. Valakiknek tudniuk kell, hogy hogyan állnak a dolgok. Belső Ellenőrök Társasága

Részletesebben

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34.

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. Intézmény neve: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Szabályzat típusa: Selejtezési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Intézmény OM-azonosítója: 036263 Intézmény fenntartója: Bonyhád Város Önkormányzata

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17.

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Adótanácsadók Egyesülete 2016. november 18. Gottgeisl Rita Beszámoló tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozásnak a mérleg

Részletesebben

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JÚNIUS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 935-5/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat feleslegessé

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BMF SZMSZ 41. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FELESLEGES VANYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2003. november TARTALOMJEGYZÉK A szabályozás hatálya...

Részletesebben

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA N Y Í R E G Y H Á Z A A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak selejtezéséről, belső hasznosításáról szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak selejtezéséről, belső hasznosításáról szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak selejtezéséről, belső hasznosításáról szóló szabályzata Pécs, 2016. Hatályos 2016. június 23. napjától 1 Tartalom I. fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. július 15-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség)

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a felesleges vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat a Pécs Városi

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA 73/2008. (VI. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008 Tartalom 1. Általános rendelkezések 3 2. Feleslegesnek minősülő vagyontárgyakra vonatkozó eljárás rendje 4 2.1.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat hatálya... 3 2. Selejtezési hatáskör... 3 3. Selejtezési

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ( a Számviteli Politika 3. számú melléklete) Érvényes: 2015. április 01-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL Miskolc 2014. 6.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítésére, selejtezésére

J A V A S L A T az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítésére, selejtezésére J A V A S L A T az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítésére, selejtezésére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Városgondnokság Ó Z D, 2015. június 24. 1. 2. Az Ózdi Városgondnokság

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1. oldal A 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a vagyonáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata Pécs 2012. 2013. december 19. napjától hatályos Tartalom Preambulum... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

-1- I. Általános rendelkezések

-1- I. Általános rendelkezések -1- I. Általános rendelkezések A Számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, valamint a módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 37.. (1) alapján a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, március 30.

Javaslat. Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, március 30. Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott gépjárművek értékesítéséről, selejtezéséről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 7. 362/2015. (VIII. 5.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 7. 362/2015. (VIII. 5.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról 2015/7. SZÁM 2015/7. SZÁM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 7 362/2015. (VIII. 5.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról 366/2015. (VIII. 10.) OBHE számú határozat

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás leltározásával és leltárkészítésével

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. A Szabályzat

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ikt.sz.: 12/46301/2012. Ikt.k.: 2012.08.08. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24.

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Apátfalva Község Önkormányzat VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Apátfalva Község Önkormányzat VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírás alapján

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Új napirend Egyszerű többség Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Apáczai Oktatási Központ felújítása során keletkezett

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

Anyag és készletgazdálkodási szabályzat

Anyag és készletgazdálkodási szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Anyag és készletgazdálkodási szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Egységesen szabályozni a Kutatóközpont anyag-

Részletesebben