1. Bevezetés A szabályzat célja A szabályzat hatálya A szabályozásba bevont eszközök köre Felesleges eszközök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök"

Átírás

1

2 1. Bevezetés A szabályzat célja A szabályzat hatálya A szabályozásba bevont eszközök köre Felesleges eszközök felszámolásának fázisai A hasznosítás során szükséges tennivalók Felesleges vagyontárgyak ismérvei Felesleges vagyontárgyak feltárása Hasznosítás, selejtezés kezdeményezése Kezdeményezés módja A felesleges vagyontárgyak hasznosítása A hasznosítás módja Gazdálkodó szervezet részére történő értékesítés Magánszemélyek részére történő értékesítés Térítés nélküli átadás Kölcsönadás, bérbeadás Átminősítés Leértékelés Az ellenérték megállapítása Az érték megállapításának joga Az érték megállapítása Az értékesítés dokumentálása Selejtezés Selejtezés, megsemmisítés A selejtezés előfeltétele A selejtezés során elvégzendő feladatok Felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésre vonatkozó hatáskör Selejtezési eljárás lefolytatása Selejtezési bizottság A selejtezés végrehajtása Selejtezési jegyzőkönyv Eszközök selejtezésének dokumentálása A selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások A selejtezés végrehajtásának ellenőrzése Megsemmisítés Megismerési nyilatkozat Mellékletek számú melléklet (selejtezési jegyzőkönyv) számú melléklet (selejt jegyzék)

3 1. Bevezetés Az önkormányzati vagyonért való felelősség igen hangsúlyos ezért annak érdekében, hogy a gazdálkodás vezetői e téren rájuk rótt felelősséget vállalhassák elengedhetetlen, hogy ennek folyamata ismert legyen. Folyamata: a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje a feleslegessé válás ismérvei, általános feltételei a feltárt eszközök elkülönítésének, tárolásának, nyilvántartásának a rendje az értékesítés lehetséges módja a hasznosítás és selejtezés lefolytatásáért és ellenőrzéséért felelős személyek jogai és feladatai a hasznosítási eljárás lefolytatásának és nyilvántartásának módja, tekintettel arra, hogy a hasznosításra minden ésszerű intézkedést meg kell tenni, valamint arra is, hogy a selejtezés nem jelent fizikai megsemmisítést vagy használatra alkalmatlanná tételt a hasznosítás és selejtezés pénzügyi elszámolásának módja A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosításának meghatározása, illetve selejtezése, az önállóan működő intézmény esetén az intézmény vezetőjének, oktatási intézmény esetén a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) javaslatára a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) vezetőjének hatáskörébe tartozik. Ez a feladat a gazdasági év során folyamatos tevékenység, de legkésőbb az év végén a leltározás megkezdése előtt be kell fejezni. 2

4 2. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a JIK és a JIK által működtetett költségvetési szervek és oktatási intézmények használatában lévő felesleges vagyontárgyak esetén a hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokat az intézmények egységes rend szerint hajtsák végre és megvalósuljon a vagyon védelme A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a JIK-ra, a JIK által működtetett, önállóan működő költségvetési szervekre és állami fenntartású oktatási intézmények ingyenes használatában lévő tárgyi eszközökre és készletekre. A szabályzat szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan tárgyi eszköz és készlet, melyről az intézmény mennyiségben vagy értékben nyilvántartást vezet értékhatárra való tekintet nélkül. A szabályzat hatálya nem terjed ki: az idegen vagy ideiglenesen átvett eszközökre, épület, építmény, telek hasznosítására műemlékre, ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére A szabályozásba bevont eszközök köre Az év folyamán, de legkésőbb a leltározás előtt vizsgálat tárgyává kell tenni az eszközök állapotát, használhatóságát, alkalmazásuk hatékonyságát. A felesleges vagyontárgyak vizsgálatát az alábbi csoportosítás szerint célszerű elvégezni: Immateriális javak Tárgyi eszközök Készletek 3

5 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai 3.1. A hasznosítás során szükséges tennivalók feltárás elkülönítés jegyzékbe foglalás felajánlás más gazdálkodó szervezetnek érték meghatározás hirdetés értékesítés 3.2. Felesleges vagyontárgyak ismérvei A szabályozás alkalmazása szempontjából feleslegesnek kell tekinteni mindazokat a tárgyi eszközöket melyek: a költségvetési szerv tevékenységéhez, működéséhez már nem szükséges, eredeti rendeltetésének már nem felel meg, egyéb ok miatt feleslegessé vált, rongálás, természetes elhasználódás, vagy erkölcsi avulás miatt rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas, szavatossági ideje lejárt. Annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak ne legyenek felcserélhetők, gondoskodni kell a megjelölésről és elkülönítésről. A felesleges vagyontárgyak feltárása során mindig azok hasznosítását kell megkísérelni és csak azt követően, lehet selejtezni. Azonnali selejtezést csak akkor lehet elrendelni, ha a megsemmisítést hatósági előírás teszi kötelezővé. Meglévő tárgyi eszköz helyett akkor szerezhető be új tárgyi eszköz, ha a meglévő tárgyi eszköz nulláig leíródott, megsemmisült, használatra alkalmatlanná vált, elavult, vagy üzemeltetése gazdaságtalan. 4

6 3.3. Felesleges vagyontárgyak feltárása A feltárás folyamatos tevékenység melyet az önállóan működő intézmény szintjén a szervezeti egység vezetője, oktatási intézmény esetén a KLIK kezdeményez és az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a JIK vezetője irányít és ellenőriz Hasznosítás, selejtezés kezdeményezése Minden intézmény vezetőjének feladata az irányítása alá tartozó területen a kijelölt munkavállalók útján a felesleges vagyontárgyak feltárása, a selejtezés kezdeményezése, hasznosítása. Az intézmény vezetője a felesleges vagyontárgyaik selejtezéséhez kérelmet nyújt be a JIK Igazgatójának, aki a selejtezési bizottsággal felülvizsgálja a kérelmet. Oktatási intézmény esetén a javaslat szerint, a szabályozás betartása mellett dönt a selejtezésről Kezdeményezés módja A selejtezésre javasolt eszközöket jegyzékbe kell foglalni és a leltározás előtt 30 nappal a JIK Igazgatójának meg kell küldeni. A jegyzék tartalma: sorszám, nyilvántartási szám, megnevezés, mennyiségi egység, mennyiség, feleslegessé válás oka, a használatból kivonás oka, javaslat a hasznosításra, dátum, aláírás, szakértői vagy szerviz javaslatok. A hasznosítás módja lehet átadás más gazdálkodónak, értékesítés vagy selejtezés. A felülvizsgálat során a következőket kell elvégezni: a feleslegessé válás megfelel-e a valóságnak, szakértői vélemény, szerviz javaslat beszerzése Ft feletti, nagy értékű tárgyi eszköz, műszaki berendezés esetén, 5

7 érték megállapítása, értékesítés esetén az eladási ár megállapítása, javaslat a hasznosítás módjára. 4. A felesleges vagyontárgyak hasznosítása 4.1. A hasznosítás módja A mennyiben a selejtezési bizottság azt állapítja meg, hogy a feleslegesnek minősített vagyontárgyak jegyzékén szereplő eszközök valamelyikét az eddigi felhasználási helytől eltérő területen hasznosítani lehet, akkor hasznosítani kell. Hasznosítás módja: intézmények közötti átadás, térítés ellenében történő átadás, térítésmentes átadás. A hasznosítás módjáról a selejtezési bizottság javaslata alapján a JIK igazgatója dönt Gazdálkodó szervezet részére történő értékesítés Az eszközöket elsősorban az intézmények számára történő átadással kell hasznosítani. Egyébként hirdetés útján, a legjobb ajánlattevő részére lehet értékesíteni Magánszemélyek részére történő értékesítés Az eszközöket magánszemélyek felé is lehet értékesíteni, ha az intézmények nem tudják hasznosítani vagy más gazdálkodó felé történő értékesítése meghiúsul. Az értékesíteni kívánt eszközt hirdetményben, vagy hirdetőtáblán kell közzétenni. Az intézmény dolgozói értékesítés tekintetében magánszemélynek minősülnek, azonban az azonos vételárat ajánlókkal szemben előnyben részesíthetők Térítés nélküli átadás Feleslegessé vált vagyont ingyenesen átruházni csak a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének vagyonrendelete szerint lehet. Az átadónak és átvevőnek is 6

8 tisztában kell lenni azzal, hogy az adózásnál és nyilvántartásnál külön eljárásokat kell figyelembe venni. Átadó tennivalói: az eszköz könyv szerinti értékét ki kell vezetni az adott eszköz állományából a tőkeváltozással szemben, áfa törvény szerint az eszköz értéke után áfa fizetési kötelezettség áll fenn, választhat, hogy kiterheli az átvevőre az áfát vagy átvállalja azt, átadás engedélyezésekor dokumentálni kell az átadás-átvételt Kölcsönadás, bérbeadás Az időlegesen feleslegessé vált eszközeit az intézmény más intézmény részére kölcsönadhatja vagy bérbe adhatja. A kölcsönadásról átadási- átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani, amit az intézmény megküld a JIK-nak. Bérbeadásnál a bérbeadásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a bérbeadásról szerződést kell kötni, melyet az intézmény megküld a JIK-nak. Oktatási intézmény esetén, tankerületen belül a KLIK dönt az átadásról Átminősítés Hatósági rendelkezések okán, téves nyilvántartás esetén, vagy egyéb ok miatt szükségessé vált átminősítés a Gazdasági igazgatóhelyettes engedélyével, az intézmény javaslatára kezdeményezhető. Az átminősítésre adott engedély után az átminősítést a könyvekben is át kell, vezeti, de figyelembe kell venni, hogy azt a leltározás előtt végre kell hajtani Leértékelés A leértékeléssel az intézmények nem élnek. Az eszközök részleges megrongálódása esetén, amennyiben az még használható, terven felüli értékcsökkenést lehet elszámolni. Amennyiben az eszköz nem alkalmas az eredeti funkcióját betölteni, javasolni kell annak selejtezését, vagy hasznosítását. 7

9 5. Az ellenérték megállapítása 5.1. Az érték megállapításának joga Az eladási árat a selejtezési bizottság állapítja meg Az érték megállapítása Az ár megállapításában az alábbiak az irányadók: tárgyi eszköz esetében a nettó nyilvántartási érték, készletek esetében a beszerzési ár. Az értékesítésből származó bevételeket áfával növelten kell kiszámlázni. Nagy értékű eszköz esetében felhalmozási bevételként, kis értékű eszköz esetén működési bevételként kell elszámolni Az értékesítés dokumentálása Minden értékesítésről számlát kell kiállítani, amely megfelel az erre vonatkozó szabályoknak. A fizetés átutalással történhet. Az ellenérték bankszámlán történt jóváírását követően adható át az eszköz, mely után a gazdasági eseményekkel összefüggő tételeket a nyilvántartásokon át kell vezetni. 8

10 6. Selejtezés A felesleges vagyontárgyak hasznosításának szabályszerű lebonyolításáért az intézmények vezetői és a selejtezési bizottság a felelős Selejtezés, megsemmisítés A selejtezés a leltározást előkészítő munka része. Selejtezés előtt az intézmény vezetője köteles a JIK igazgatójának a selejtezendő eszközökről kérelmet küldeni. A selejtezendő eszközöket el kell különíteni és a bizottság döntése után gondoskodni kell a leltár előtti selejtezéséről, megsemmisítéséről, elszállításáról A selejtezés előfeltétele Selejtezés előtt lehetőség szerint a hasznosítást kell megkísérelni. Az alábbi esetekben javasolt a selejtezés: ha azt szabályosan feleslegessé nyilvánítottak és se a hasznosítás se az értékesítés nem vezetett eredményre, ha rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, ha elhasználódott, vagy káresemény során vált selejtté, ha javítása vagy felújítása gazdaságtalan lenne. A selejtezés nem jelent fizikai megsemmisítést, de figyelembe kell venni, hogy a veszélyes hulladéknak minősített selejtet a minősítésének megfelelő módon kell megsemmisíteni, illetve elszállíttatni A selejtezés során elvégzendő feladatok A selejtezés végrehajtását selejtezési bizonylaton kell rögzíteni. A lebonyolítás során a következő feladatokat kell elvégezni: az eszköz bejelentése, elkülönítés, jegyzékbe foglalás, engedélyezés, 9

11 jegyzőkönyv elkészítése, a selejtezés lefolytatása, döntéstől függő feladat végrehajtása Felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésre vonatkozó hatáskör Felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos döntési jog együttes, a selejtezési bizottság és a JIK igazgatójának közös hatáskörébe tartozik Selejtezési eljárás lefolytatása Leltározással egy időben selejtezés nem folytatható. Ennek betartásáért a leltározási bizottság a felelős. A selejtezést csak szabályosan lefolytatott selejtezési eljárás után lehet végrehajtani Selejtezési bizottság A bizottság legalább 3 főből áll: az intézmény vezetője, az intézmény által megbízott személy, a JIK megbízott dolgozója. Ellenőr: a JIK gazdasági igazgatóhelyettese A selejtezési bizottság a selejtezést a kiállított jegyzék alapján kötelesek elvégezni A selejtezés végrehajtása A selejtezés előkészítéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni. Ennek során előzetes időpont egyeztetés után értesíti az érintetteket, megszervezi a selejt előkészítését, hogy a bizottság ellenőrizni, minősíteni tudja. A bizottság ellenőrzi, hogy a még használható eszközök hasznosítására tett intézkedések megtörténtek-e és a vagyontárgyak megegyeznek-e a jegyzéken közölt adatokkal. 10

12 A selejtezés során kötelesek megvizsgálni: a hasznosítási eljárás során szabályosan jártak-e el, a rendelkezésre álló okmányok elegendőek-e, a szabályzatban előírt feltételek fennállnak-e. Vissza kell utasítani a selejtezést, ha szabálytalanságot tapasztalnak és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni Selejtezési jegyzőkönyv Az elkészített selejtezési jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik és elismerik az abban szereplő adatok tartalmi és számszaki helyességét. A selejtté minősítést indokolni, és a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A bizottságnak javaslatot kell tenni a következőkről: hulladék hasznosítására, a megsemmisítési eljárásról. A jegyzőkönyv tartalma: a selejt helye, kelte, a bizottság tagjainak neve, aláírása, a selejtezés kezdeményezője. A selejt vagyontárgy adatai: megnevezés leltári szám, azonosító mennyiségi egység, mennyiség érték hulladék érték további előírások A jegyzőkönyv 3 példányban készül: 1. példány a JIK példánya 11

13 2. példány az intézmény példánya 3. példány az analitikus nyilvántartás része. A jegyzőkönyvhöz kell csatolni az egyéb okiratokat, amit olvasható módon az iratkezelési szabályzatban rögzített ideig meg kell őrizni Eszközök selejtezésének dokumentálása A selejtezéskor az alábbi nyomtatványokat kell használni: selejtezési jegyzőkönyv selejtezett eszközök jegyzéke a selejtből visszanyert hulladék anyag jegyzéke megsemmisítési jegyzőkönyv A selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások A selejtezési dokumentáció az állományváltozás könyvelésének alapbizonylata. A könyvelés részére megküldött jegyzőkönyvek alapján az eszközök mennyiségben és értékben bekövetkezett változásait a jegyzőkönyv átvételét követően az adott hónap végéig a könyvekben át kell vezetni A selejtezés végrehajtásának ellenőrzése A selejtezési eljárás szabályszerű lefolytatásáért a selejtezési bizottság tagjai felelősek. Ha bármilyen szabálytalanság felmerül az ellenőr köteles a további intézkedéseket megtenni. 12

14 7. Megsemmisítés A selejtezett eszközöket általában nem kell megsemmisíteni vagy használhatatlanná tenni, csak abban az esetben, ha azt hatósági eljárás teszi kötelezővé. A megsemmisítés történhet: összezúzással égetéssel az eszköz elszállíttatásával vagy lomtalanítással veszélyes hulladék esetén elszállíttatással vagy veszélyes hulladéktárolóban való elhelyezéssel. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek a tartalma: a vagyontárgy megnevezését a selejtezési jegyzőkönyv eszközre vonatkozó adatait dátum, aláírás a megsemmisítés módját hitelesítő aláírások. A megsemmisítést a selejtezési bizottság rendeli el, melyet azonnal végre kell hajtani. 13

15

16 9. Megismerési nyilatkozat Az érintettek kötelesek a Megismerési nyilatkozatot kitölteni, amellyel nyilatkoznak, hogy a Felesleges Vagyontárgyak hasznosításának és Selejtezésének Szabályzatában foglaltak rendelkezéseit megismerték és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Megismerési nyilatkozatot a JIK-ban kell megőrizni. A Felesleges Vagyontárgyak hasznosításának és Selejtezésének Szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Kelt Aláírás 15

17 10. Mellékletek 1. számú melléklet (selejtezési jegyzőkönyv) Eszközök selejtezési jegyzőkönyve A jegyzőkönyv a selejtezéssel kapcsolatos eszköz állomány változásának bizonylata, mely biztosítja a tulajdon védelmét és egyben dokumentum, ami a könyvviteli elszámoláshoz, nyilvántartáshoz és ellenőrzéshez szolgáltat kellő adatokat. Tartalom Selejtezett eszközök jegyzéke Selejtezésből visszanyert tartozékok, alkatrész, hulladék anyagok jegyzéke Megsemmisítési jegyzőkönyv Selejtezési jegyzőkönyv fejezetei: I. Selejtezési hatáskör II. A selejtezési bizottság javaslata III. Eszközök hasznosítása IV. Selejtté válás oka V. Hasznosítási eljárás eredménye VI. Hitelesítés és záró rendelkezések Készült 20 év..hó.napján a...gazdálkodó szervezetnél. A bizottság tagjai (név, beosztás): Intézményvezető.. Az intézmény által megbízott személy.. A JIK megbízott dolgozója. Ellenőr: 16

18 I. Selejtezési hatáskör A selejtezési bizottság megállapítja, hogy jelen eljárás keretében végrehajtandó selejtezés engedélyezése a selejtezési bizottság hatáskörébe tartozik. II. Selejtezési bizottság javaslata A bizottság megtekintette a selejtezésre szánt eszközöket. Megvizsgálta selejtté válásuk okait, és a hasznosítási eljárás eredményét. Megállapította, hogy a megvizsgált eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk, használatul gazdaságtalan ezért selejtezésük indokolt. A döntés azonosító száma A bizottság megállapította, hogy a A bizottság megállapította, hogy a megvizsgált eszközök rendeltetésüknek selejtezésre javasolt eszközök nem felelnek meg, felújításuk, használatul rendeltetésüknek megfelelnek, gazdaságtalan ezért selejtezésük indokolt. hasznosíthatók, értékesíthetők. A selejtezésre, hasznosításra javasolt eszközök: sorszám megnevezés leltári azonosító szám kérelem azonosító száma szakvélemény, egyéb dokumentum, azonosító száma döntés azonosító száma A bizottság tagjai felelősségük tudatában kijelentik, hogy az általuk vizsgált selejtezésre javasolt eszközök megegyeznek a jegyzéken feltüntetett eszközökkel. A bizottság tételesen ellenőrizte az eszközök és tartozékok meglétét, nyilvántartási számát. 17

19 III. Selejtezett eszközök hasznosítása A bizottság megállapította, hogy a selejtezési javaslat alapján a hasznosításra az alábbi intézkedések javasoltak: IV. Selejtté válás okai A jegyzéken felsorolt eszközök selejtté válásával kapcsolatban a bizottság az alábbiakat állapítja meg:.. Gondatlanság vagy egyéb mulasztás miatti selejtezésnél fel kell vetni a felelősség kérdését. Megsemmisítés módja:.. V. A hasznosítási eljárás eredménye A bizottság tételesen ellenőrizte a selejtezésre javasolt eszközök hasznosítási eljárását és ennek alapján a következőket, állapította meg: VI. Hitelesítés és záró rendelkezések A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, az abban felsorolt eszközök selejtezését, értékesítését, megsemmisítését jóváhagyom Intézményvezető Intézmény megbízott JIK megbízott dolgozója dolgozója. Ellenőr K.m.f. 1

20 2. számú melléklet (selejt jegyzék) Selejtezett eszközök és visszanyert tartozékok jegyzéke 20 /...számú jegyzőkönyvhöz Sorszám 1. Leltári szám Megnevezés Főkönyvi szám Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Visszanyert tartozék, alkatrész megnevezése nyilvántartásba vételi bizonylat száma Összesen 2

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

I. Általános rész. A szabályzat hatálya

I. Általános rész. A szabályzat hatálya Budakeszi Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12/1012.(VIII.31.) számú intézkedése Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata A polgármesteri hivatal kezelésében lévő felesleges

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. (Hatályos: 2015. június 27. napjától) Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécs M J Város Polgármesteri Hivatala Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/82/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK,

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, Rudabánya Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2008.szeptember 1 -től Jóváhagyva:Dr. Sallai

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosíthatatlan eszközök selejtezésének szabályzata Érvényes:

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17.

Részletesebben

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34.

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. Intézmény neve: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Szabályzat típusa: Selejtezési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Intézmény OM-azonosítója: 036263 Intézmény fenntartója: Bonyhád Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2012. január 01. Dr. Ari Lajos elnök 1 A selejtezési szabályzat az Egyesület tulajdonában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításával, leértékelésével és selejtezésével

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Az egyesület azon eszközeit, melyek a Számviteli törvény értelmében

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-18/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA A leltár az egy nagyon fontos csinovnyik feladat. Csinálják is csak szorgalmasan, minél pontosabban és persze precízebben. Valakiknek tudniuk kell, hogy hogyan állnak a dolgok. Belső Ellenőrök Társasága

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. július 15-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség)

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2012..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) hangsúlyozza

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ( a Számviteli Politika 3. számú melléklete) Érvényes: 2015. április 01-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a felesleges vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat a Pécs Városi

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítésére, selejtezésére

J A V A S L A T az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítésére, selejtezésére J A V A S L A T az Ózdi Városgondnokság tulajdonában lévő eszköz értékesítésére, selejtezésére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Városgondnokság Ó Z D, 2015. június 24. 1. 2. Az Ózdi Városgondnokság

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat hatálya... 3 2. Selejtezési hatáskör... 3 3. Selejtezési

Részletesebben

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN 1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.04.) Önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata Pécs 2012. 2013. december 19. napjától hatályos Tartalom Preambulum... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben)

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) az okmányiroda részére a szigorú számadású nyomtatványok, valamint tartozékainak kezeléséről I. fejezet A

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉRŐL ÉS ÁTADÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA N Y Í R E G Y H Á Z A A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009.

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. BIZONYLATI ALBUM II. C) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 2. Tárgyi eszköz leltárfelvételi

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL Miskolc 2014. 6.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben