Főmunkatárs: Kérelem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főmunkatárs: Kérelem."

Átírás

1 Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er. «' «kom o l y. flnsze rsl heeel dék bzosg ruhk és s z z e z e r ízllsból. egyéb nygol snlén r 9 k e z d. kphlnk készülf poszó, népruhz sbóknk bzoh*g neg kzbo «*k lkul nem égsze mjd yeo. z ngol szbó, meg frnc elűnnek flnszer lesz, gy kszrny gy börö MŰ: d e n k e g y f o r m me ruh eérnl bzosg..'.' rr- pprkereskedése Telefon 80 d ssz óserkeszőség* 98 jnur 5. Hzfs B e b- koryorcum gőgös Ko nrom, melyek msu of g e n l e m u s, rl \ m e g j é b e n fs/leleel < n'/ Dezsse fo* - é kr. kmr öpn,. Mlrényhófg bdgondoző BÍoUg enüke. sz- lylorelfog dhősök jobbn lg, s, eszk V Á R M E G Y É B Ő L,. melyben d «b n j r. Ksjís zsn z gs elöljrósg felsőbb hósgól éresíés kpo, hogy 97 dec hó uolsó npjbn egy bzosg fog kszlln zsr égből, hogy hború folymr közcélokr 3 k?, hold ksjísnk hrukból. Kérelem. legkoze- egyenruhhoz szmr presüleek es ngy rsdlm kcónk skere érdekében, / m kr eredményes ol gyűjés, kr nem. e hő égég sszkülden szíeskedjenek. mese* egy- zernl n e m gyr- jí)«5ben ks szerezel ÍVSl! Komrom, Ndor uc 29. &rrs onyoknek pzbóprogok z d, kell, épruhz zonyr n. n lesz persze egyes rrsr köny- lpj. Kujo üuu^üosk J fülül' /CUMONO és Ur BRNY JÓ2CF. lllkoznk. ruh Sndor Kézrok no- lyen bsz m e g l ó s u l s sdu ezeknek JÓZSEF lkulnk, merl s g o n d o s k o d n polgr, Spzer szbókonzorcumok esz, reodelel z rh rb szm help hlos S/«rl<PfxU«'' él ' LJOS. orszgos bogy roer! kés^qh z gylh, szegény Nfe el, poszogyrk kdndó sz- ó r g r ó f é nn< népruhz szüelbfl hozn lebb / érényél rubjrój orszgos Nemsokr rnok, poszó np zonos nl.^n ^ y u u szlérdk form rekkel k&zmods, e r l * rl Mnbog^ z njd Mnhogy közgzdsg Tüzolózö* c é g é n e k szerkesz: Z L H Y unformsl ólünk. készüll so Komrcmrmcgye B R N Y Y R flér. frkfcbn, lmeupyen rsdlm, Főmunkrs: e m b e r s z m o k n g b n égs munkj, í K. m é g * s érdekű Felelős Eofí2Pjs r : EgéB2 ére 6 K., fclére ä y «f b z n r 3 í enüörökön negyed ére éfolym. Mull é okóber elsején egy Felhs- lom k gyüjőd kpcsolosn [./. hu n^y /^<>^gö kele / hdözegyek és rk, rokknk, hdbo zs gzdk közö. E flubn ugyns csup nulk ínséges s.!. r Hdgondozó ks gzd n pr holds brokkl, k '. ^ mgyr ember öröklö ermészeénél fog l'ms jnur l-éel rídgoudozó Néprészle földerl s némelyknek csupn bbn rod m meg s kezde működésé, önnek z dőlőben n egy*fcé holds preelj, nyg eszközöké hzfs mgyr rsd melykre ksjís erezk. z eddg földlom bocsj rendelkezésére! mely még soh úrsokér s csk neeségesen csekély pr cserben nem hgyo bennünke, különösen fllér fzenek krpólsul, s ezzel z uj énymos, mdőn nemzedékek sorsról n szó.. : -! s"k hrcoló ember csldj mrd hon beeő fl nélkül hbom csup Bzlomml kérem, hogy gyűjőel, gzsglnsgból örénk, s ezzel ksjmel mnden eredmény szmb kell ennünk /rok fogllkozn; csupn s kínlkozó nul ségeseől s, mn mnp ngs esz Némesgok és prhuzmok emelem k égbő, orszggl \és melünk' Erről s lehene eh hogy örénelem nulmnynk becsé és egy előds kereében szóln, mn önkén hsznossg szíökre kössem hllgómnk R o m és Krhgó kínlkozó prhuzmról mull és jelen köz. ekkén z ókornk, de öbb koroknk s ; de görögség szony keésbbé leén smer ( m h b o r ú u l g l s b n ' behó ssr serkensem Komrom fogé* ek ngyközöns. mn Róm és Kr r : / >r. Bőlss fuszn, kony közönségé hgó >ny, e helyü nkbb z uób.»rttn;'«tttt: n»r n \. T. Vkdémfl bk szmíhnk érdeklődés kelésére Plne l. örénelem eseménye s «/ emberek z uóbbk köz híres knné cs eljesen földön folyon megsmélődnek, m. kk ugynzon kkl foly le és szerze! pun szóbn leő ké ezérlő llm, mn rén eseményeke mgyrzgjuk, kulsul B l - ezérnek, Hnnblnk, győzelme, mellyel. prbjó, nem oh mess/e egymsól. / nulsgul jöőre, elmélkedésenk közben cskh nnenberg üköze Hndenburgnk, /z nem egyk, 'm. l (Olszorszg) közepén, rpr rjöünk, hogy ez s, z s megörén mr, csk cenrumnk hnem ké szrnynk ngyobb jelenee z erő, hlm, mely néhny hogy ms körülmények közö, ms emberek megerősíéséel, z úgyneeze kroló moz sz^ é l z egész, kkor smer földke keze lll mnp juo pl. eszembe r í dull, melyre róm e/érek ddg nem s rekségnek brokb ju; ez hboríj mum z skolbn, hogy nglnk m :- mdolk. pedg jelenee legngyobb erőeszés, me Körülzroló gj elszgeelő polkj, melye lye! még polgr (nem zsoldos) hdseregéel Én zonbn részleekkel*) jelenleg nem Némeorszggl s monrchnkkl szemben yo Róm égből, hogy lg ur lehes * \/.lnu ll*oru8 '-«-k kol ér»lő H " gknsío, nr megörén pdoponnézos sen. S ehhez ókeelen szüsége ol eélyr Í\Ú. felffl nmml kí>/r»je y^n p*nym Ü«K-/< hborúbn gys görögség ké ezérll snk, z kkor enger hlomnk, Krh ' *kel \. hhfk'lluk M U*fukbB Brnc hngulr mnk 30 ées hborúj l Krszus elő.s köuyel (Vn KM«'V mu^wf b hl/nljuk (- gónk, je?perésére msk pedg egy sém V k szzdbn,mkor Perkes Spr. é p u g y, funk udsnk ke^.««zó«ér«. \ pu lxonydk ll* gyrmros, frk (egfefső rés/én egy öböl... pedg T. l.: - M. mdn^knk L *\ - - ben, szemköz Szcíl szgeéel: efsfgeele mnden ms llmó; még szöekrhgó, könyében rlú erjd^me nrléwm, p«*«kí.«) kols */.'»k;«k Y «M W WHS mely Fönícból ndul k keéssel Róm l íusl. UÍ í S, ro MbKce lődé. T Á R C. k o n c e n r l f é n y, Gzzl ö l e Wg fe. 4 ' 0ggf00/^ f

2 2. oldl. Komrom ssl csk ngyobb gzsglnsgo gy eny hébben szól ésszerülensége és méllnsgo dézheünk fel. Komrom ugyns körül n ée ng\ brokokkl. O n pl. z zs hrbn rosól ugynly olsgbn Hrcss pusz, Gyürky grófnő 700 holds puszj. Ol fekszk ksjíndó földek melle Tulpn mjor, Zs msk prjn egy msk ngy brok, csllóköz részén öbb ezer holds Drny brok, Hcrkly felé megn ezer holdk Mndegyk suk melle n. z se kell épíen csk egy ks kgzs, mg zsr egész uj onl épíenek ereze épüleek mndegykéhez és ezzel s sok ksgzd földjé szelk. H kellő, mélnyos krpóls fze nének, z zs gzdk szíesen engedk ez krmelyk ngy brokosnk, gy felmene bérlőjének ; h meg kr esznek, z s jobbn elbrj z ngy brok s ne egyenek önkre 00 meg 0Ó ks ember. pelllunk józn észre! lghború örénelme csnl. Mos forrnk, susorognk, érnek rsdlm lkuls eszmé s. lszójog kerjeszésé nem lehe elnyomn, nép mjd mg dön sors fele és lyen nézkedések csk eszedelmessé eszk szocls lkuls eredménye, melyek sm mene helye rdklsk s lehenek. z zsk kére kérk mélnyossgo, mely Komrom élelmezés szempoból sem érdekelen. Féle sejk, hogy rgyls csk külsőség ol, egyszerűen sjínk, de z eseben pelllnk mnszerhez s. cz. 4 Pnszok fluból. Flnkbn legöbb helyen külön esü lee képez gzd közönség, melynek pol k község kerecn belül bzonyos ekneben uonóm nézkedés jogköre s ng ln bro k s nnk. Így külön zsellérség és külön kshrrész zscllérföldekkel, z u. n. psku- SZükkl. gzd és zsellér közö rég szony különösen z uóbb dőkben ngy szocls lkulsokon men kereszül mnd ké fél, de különösen gzdk krr. zsellérség npy ömegeben lkul pr, gyr mun kss, megsmerkede szocls ömörülés erejéel s gzdkkl szemben sok mnden kí. Egyk szomszéd községünkben nyolc U 4 ps elő s mely fönus,. pónus,. punkus (mgyrul plm) népnee l z egész Földköz engernek ur ol görögök gyr mosís elő, mjd görögökkel kelle oszozn enger zen és gyrmokon, égül zonbn rómk, ez prsz néphlm, ll mgl szemben, mely z n örökre égze ele. Krhgó nee sém nyelen z jelen újros, szemben z ó. nyrossl, Trussl, honnn mond krly néj, Ddó l gyrmosíok. Krhgó, e h z ókor Velencéje le, melyhez hsonló s ol mndenben, kée llsbn, mely sok senséggel egybeköö pognysg l ellen ében ele rokon zsdó népnek egysenségéel, mely egyedül ro fenn legsz bb monohezmus z ókor népe köz. Keejök köz hború öbbszörös megszkíssl elro 8 ég s hrom szkr oszlo, melyeke z ókor örénelembe! hrom pun hború neén smer lg. Ezen hborúnk eseménye fölö krok eh mnegy mdrlból eknen kö ekezőkben, mnh egy eroplnon szllnék deso m közel 20 ées hrc elolóds fele, melyek égre s Krhgó (görögösen : Krxédón) puszulsl érek ége. M frn ck z ur rég Nmdnk, m lgérnk és T u n s z n k, hol részben kereszény, Esénkn legkelleme sebb szókozóhely 9*. [Jjff elöljró közül mr éek ó hrom négy zsellér. Ugynezen flubn pl. községben éjjel kbló öröknek zsellér eddg k. gzd meg egy Köpöce" búz fzee, holo z éjjel ö mndegyknek egyformn kl. gzdk ll fennro pllok, közlegelök Sb. nézmények jog rendezés gényelnek s ezeknek nem z ezerféle logkjú flus k u pkncsokbn, hnem egységesen megye^ ü l é s e k e n kell elnézés nyernők jnur 7 ** Bzosg glszsok kolj kerüleben megüresede bzosg gsg helrc Hjdú Ágoson gzgó-níó, ks bér kerüleben Dek József, gú. kerü leben Khon Dezső jegyző, szmő ke rüleben Jul Henrk község jegyző és dd kerüleben Vrjú József pénzügy ncsos lszk meg öbbnyre egyhngúlg. * Hd'qnndjzó é r e k e d e. rmegye főszselő kr hé fő > délelő érekezlere gyűl össze gróf Dczsse Jnos főspn elnök Kneezések. rmegye főspnj lee l ' hdgondozó ügy megbeszélése Jóky Ljos rmegye kdó, rodsze rod céljból, z érekezleen rés/eek szlos gzgó, Mészros Ljos rmegye rros Bél lspn, dr. Mdrssy Pl rszék e l rodsegédsze pedg rodszé neeze k. nök. Ddhzy Jnos. Blogh mre. Troyko kneezeek rmegye érdemes és derék Bél öszolgbrk és dr. Nklocs ldr b munks, kknek előmeneele llnos meg főszolgbíró szbdsgon leő Fy sq nyugs és öröme kele rmegyehzn. selye, dr. lp G y u l, rm. hdgondozó - Dr Me>ey sz főoros jelenése köz bzosg elődój ncskozson Kürhy egészségügy llpo kelégíően kedezőnek sn kormnybzos s megjelen, dr. Hepp mnős. Á Szöny községben fellépe fus/ Ernő mnszer foglmzól és köronlz jrnyszünőfélben n. Jrnyos beegségek: zok eendőke, melyek jrs hdgon dfers 3 községben 56 beegedéssel 6! dozó bzosgokr rnk. bzosgok hlleseel, knyró 2 községben 72 bee rmegye főspnj neez k és ez legrö gedéssel és 9 hlleseel, örheny 29 köz debb dőn belül rhó. főszolgbrk elő ségben 72 beegedéssel 4 hlleseel, hsdok, m eddg 'u suk erüleén hdgon hgymz 33 községben 66 beegedéssel és 2 dozs erén örén és gykor eszmecseré hlleseel, érhs 30 községben 22 bee folyk e kérdés körül. kormnybzos k gedéssel és 5 hlleseel, hmlő 2 község lsb helyeze, hogy gykorl uon s meg ben 3 beegedéssel lépe föl. rmegyében győződés szerezzen rendelkezésnek égre éek ó fennlló oroshny mndg r. hjsról. gyógyszerrk egyrészc nyghnnyl küzd beszerzés nehézségek m. * Orsznos srod. Gu ngyközscg orszgos srj z 98. ében köekező sorrendben rj meg Judc srnp mr cus 8. héfőn. Pdu szen nl júnus 0. héfőn. Szen Mé posol szepember 6. héfőn. Újé december n héfőn Nemcsócs ngyközség orszgos s r j z 98. ében köekező sorrendben rj meg. Februr 2-én. Áprls 9-én Júlus 9-én December 7-én. 4 T o l l h e g g y e l. fl hél szenzcó. Komrom, 98 jn. 7 Eoíh n u l S K K ^ cs: lóköz menyecske jelen meg krékbn. Négy eszendőel előbb pr ezer koron köl csön e fel z url, z krj sszfzen n olyn jó ermés ol, kérd z e l nök, hogy egyszerre z egész kölcsön szsz udj fzen? ** M -p,* Állomsok rmegyéd ffn. kr. földmelésügy mnszer rendelee szern rmegye erüleén z 98 é fedezeés dényre köekéz. ménló llomsok felllí H elég szépen erme, z r meg s hrozo el,. m. Ács, Bn, Bókod, C*slóközrnyos, Csszr, Csícsö, C s u z, E k c c s, gen ngy ol. Gondol-e lh, hogy kölcsön Gu, Gyermely, zs, Kocs, Komrom, Kom romszenpéer, Korín e, Kü, Mdr, Mros, lyen röd dő l ssz udj fzen? Mocs, Ngy^md, Ngymegyer, Nszd, Bzony z hem, hogy meg z uno Nemesócs, Szmő, T, Trkny, Udrd, km s dósok lesznek ele. De z sen meg Véreske hely községekben. segíe. H u mégh z urm s hon lehene részben rb-mohmedn és szjj frk enyhe leegőjé. berber lkossg. m lghború körülményeből O r o s z 9 Mgyrorszg hrc brn összeeheő hjdn perzs-gör g hborúl, mkor r é mülees perzs brodlom Xerxes l gb kr hjn kcs G ö r ö g o r s z g o ; de l mn npjnkbn mgyr z bdsgszereeen és ézségen megör mus/k órsnk ereje, ugy kkor s egy Themszoklesnek lng eszén s mrokny görögség önfelldozsn megörö rengeeg perzs brodlom hl m. Pedg nyelleg és fjlg rokon ol perzs göröggel, krcsk mn néme z ngolll, gy m gyunk ölökke. De még szembeölobb prhuzm kkor, h ngl és N< meorszg m prdl, melyben m csk mellekhrcosok gyunk, ejük össze Rómnk és Krhgónk egykor hborújl, mkor enger hlomr ö rekő Róm, m Némeorszghoz hsonlón, mére össze fegyere Földköz enger fő h lml, Krhgól, mely m ngl módjr nem kr mg melle űrn sz bd engeren senk, legkeé bbé Róm, jelen eseben Némeorszgo. ngolorszgo sokszor és szíesen hson G R N D líjk Krhgóhoz, mguk z ngolok s s z " esén megeszk. Legyen elég frnc Br" réresnek sokszor déze sz felhoznunk melyeke 793-bn prs konenbn mon do: Egy npon z európ népek, fellzd z ngol kormnynk ke eskedelm zsrnok sg s szgeorszg nyoms é s enger kény urlm ellen, egyesüln fognk szbdsg érdekében s meglósíjk mjd róm Kó nk m sz: én pedg csk 'mondó gyok, hogy Krhgó elorlendő föld sznér ö r me kkor gy beszél frnc felhbo rods; mg mos z kell lnunk, hogy frn ck k gyűlöleből nem mrdk hűek k kor elokhoz, hnem nkbb ős ellensegökkel, z ngolll, szöekezek néme ellen. l Kó-féle jöendelés m még nem l klmzhó ugyn nglr, de előbb-uóbb beeljesedhek rj, h egyszer mjd beelle zsrnoksgnk méréke. Ugy de melyk lesz z z uj Róm, mely z uj Krhgó (ngl) legyőz? Vjjon némeek csszr lesz-e z Scpo Cézr, k ngl prjn k ko, s gy ő kpj mjd Brnnkus nee, mn egykor Scpo z frknus nee kp o l? n k kr m j ö e n d e l n?!... Ne s gen folyssuk jósolgs! M egész lgrészek és lghmk mérkőznek e g y m s s l ; z ókorbn csk egy orszg (l) " k é h z hol legkűnőbb zenekr H O R V Á T H K R híres pp szóls, hírnees cgnypríms ezeése melle npon hngersenyez.

3 98. jnur 7. Komrom Újsg 9' oldl. Még z rn s érdeklődő menyecske, gj örlő nyug zonnl megkpj-e? z elnök fellgosío, hogy ez pr np hldékkl jr, mer nemcsk Csllóközben fogykozk meg hború m dolgos kezek, hnem krékpénzrnl s. M persze mguknl s csk zok mrdk hlbn, kke mr semmre sem lehel hsznln. Mond menyecske és hms mosolygssl ozo. Szerdn ese (Komrom legelek) Ngyon kede* ' Mguk!/'': smerelen Hölgyem,hogy múlkor.uzs pleyk körül* cmü rcnk nnyr gyon dcsérék. Ez ndíó bennünke rr, hogy e közérdekű ém obb folyssm. mly késégelen z, hogy z emberek mndenhol és mndg pleykzk, ép oly gz z s, hogy 7 és 8, szzdbn z uj pol és rsdlm szonyok pleyknk oly kedező lj készíeék elő, mely példl eleddg örénelemben. Hogy z llnos er-! es dekdencól, rffnl pompszereeöl, élhjhszól és képmusó! megferőzö légkörben szlonpleyh mly rnyokl ^»«"**. z égső elfjulsbn épen n klnc-pör gzolj. nny hzudnk z nberek, mondj n y Író menny csk kfér szlukon, beszédjük hheelenebbé es rlmlnbb lk, mn szjk< és szrkké. lonseur Boehner, hres prs ékszerész, remek nyklnco készíe, mesés érékű, mnő csk egy szuln érdemel. Mkor még csk erbe éee, ermé- >. sen Du Brry sszony nyk ol z. melyre s/nk. De z egykor hes mresse or mr déken él lhol fézsoldr szorí*. Frncorszgnk mr nem ele 4 lyen kölséges jndékokr. z ékszerész, hogy uljdon drg munkn, Mr nonee k.dynék s hemu. krlyné megcsodl mesés brllnsok, de sjnl fejeze k,. nek z ékszer drg. Ez meghllo szélhmos Lmohe grófné, jelenee kegyesze Rohn bíboros-herceg ek, egyben olysféle célzsok e elne, mnh krlyné hjndó oln <"» smé kegyébe sszfogdn. h nyklnco lbhoz esz. Cgloszro, kor legbrhedebb klndor,. grófnél összejsz sker jöendöl hercegek és ez elmegy egy rszul előkészíe éjjel légyor ersles prkb, hol CL;Y felbérel len krlyné mszkfbn rózs nyúj s eg ros (Krhgó) küzdö egyms ellen U mllós hdseregek llnk egymssl szemben, kkor csupn ezerek. M bombk dolgoznk, pncélórsok jrnk es hdkoznk ; zdél kezdeleges közelhrcbn küzdöek egys ellen lndzsl és krddl; hdhjók pedg hosszú, krcsú í- csónkok lnk mélyjr és fedélze nélkül, melyek csupn csendes dőben jrhk engeren 8 oly könnyűek olk, hogy kr szrzföldön s szllíhk - ke. Krhgó, mn enger hlmssg, csupn gyrmrosokon és erüleeken urlkodo. Ugyns kereskedő nép \ok punok s em gen lpíok földmelő gyrmok, hnem csk megerősíe műhelyeke, gyrk 8 kon elepeke -zk- k pr szegé én, Trpulszól Mrokkóg 8 obb Gbrlról spnyol Kdxg. gy korn közpon pún unlomm emelkede Krhgó s hmr klkul kereskedelm brodlomm, mkén z ngol gyrmbrodlom s, egységes erüle kül, mely csk enger kormnyzs l *!o s melynek uj ngyrész csk ennen k olk.' népségek ellenben punokól fogll. dófzeő szrzföld erüleeken hedelmekkel s;örzsfökkel együ műelelenek, ső dk lnk s hsonlíok z ruckkekhez, melyekkel kereskedelme űzek. Rendes udésök ol punoknk: m z r egy emker fejnek? gy gondolkozo z ngol s, mkor 'zerencséln ndnok kro, dszo 7endeze négerekre s elfogn eld őke nek ezen szkkl:..ön udj, m jelen ez". Egy leél Mr nonee hmsío l- :sl égleg megéesze hercege, k megyesz z eks/e és Lrnohe grófnéol megküld krlynénk.nde ekkor z gz gyémnok mr hmsokkl olk felcseréle. mzok Lmohe hzspr Londonb d el. szélhmossg és kpzssg e/en kmerő cselszöényéböl nő k zn^ hírhed pör, mely éeken húzódo, bep Hns engede rsdlom fenekelen romlosgb és pszkos hullml zok > bemocskol, kk egész rlnul bonyolódk bele, gy elsősorbn krlyné. pleyk lgöréne szerepe, szoros összefüggésben n egy-egy ke gy hely rsdlm es szellem rnyl, őle nyer specfkus jelee és színezeé. H ezen szempono jelenre lklmzzuk, ugy űnk föl, mnh pleyk, mn z ember szórkozs egyk neme, eszíene ljból gy leglbb s ereden jellegéből. frnc Mllrné, kölő és poé egy személyben, híj föl e sjsgos fejlődésre fgyelmünke. nlur úlengése úgymond kezd f< jogn nyele, beszede. z emberek mr-m összeroppnnk z élezeek és szórkozsok erhe l és hogy lélekzehez jussnk, hllgs kénye* mének dk mguk. z z éleze, hogy nem hlljk se z uck zsj, se msoknk fecsegésé gy rkcsols, fölülmúl mnden ms elezee ez céj és delj legelőkelőbb, legrffnlbb rssgnk. ÉS h Oswld és rs nem míjk mguk és lgo, ennek fejlődésnek fog kedezn jöőnek egyedül erköcsöryénye s: Szellem és nyg éren ne pzrolj semmféle energ! Ekkép hld mjd z emberség z llnos hllgs í lé, m ném, \ nséges hllgs ele, mely ol lel egel zek fölö, mn Szenírs mondj --- melő sen lgo megereme... Brhogyn együk s szeíemes bndnk ezen prognózs, komolyn gy réfsn, m: gz dologbn, hogy npjnkbn pleyk sjsgos uj lko Ölö: hllgg pleyk l. Korunk llmny ugyns, hogy prnc nélkül s pleykzhnk, mer hsz kedenc lpjnk np brmely szkbn n ndel kezesünk re llnk, hogy nny és nnyfélé pleykzznk nekünk, menny csk beé fülünkön. Egyszól pleyk rsdlmunk ezen elpuszíhln pzrj. környezeéhez lklmzkod beszéd helye nyomo beű könösébe ölözö és gy kísér közöünk. mull szzdok szlónpleykból ujsgpleyk le, mely ml gzdgon pllj közönségünk szerelen ujsgngeré, kíncssg és szenzcóhjszs, ugynkkor egyre ngyobbr rbszolgknk. Vlóbn ennyre még pogny krhgó sem men soh kegyelen úlkpsbn... Mndmelle Krhgó sem mrd élen mg érdekenek előmozdísbn. Hlm körébe onzo Szcíl és Szrdn szgeé szerződö Msszll (Mrselle), kereskedelm hrszerződésre lépe Róml, sől szöesége köö z eruskokkl (m Toszkn) s. de kerüle kerül mnden hborús esheősége, mely nek ngy rzkónk esze Szkszo gy j el ngl s, mely legújbb dőkg csupn gyönge népségekre mdo, persze modern fegyerekkel. pun lkomny szgorún rszokrkus közrssg ol, gys hlom néhny csld kezeben közponosí, görög szól olgch (keesek urlm), lízek z urlkodó csldok első sorbn mguk bnk-osszegcel örődek s menől keesebb kölséggel es kockzl, de nnl ngyobb hszonr dolgozk, ebben s hsonlí z ngol lberlsok polkjhoz. Mndzll meg kell dcsérnünk eme kereskedelm uzóknk lllkozó szellemé; ugyns krhgó Hnno ol pl. zon kornk^vsko d Gmj. k kereskedelm érdekből 60 hjól (jbrlron (üdes) ul rnyű nélkül khjózo z smerelen ln engerre s Verde fokól egész forró égö egyenlíőg nyomul előre, gys ö ku először nyug frknk ddg okzos prdéké, íme z első ksérle lg körülhjózsr! Ekkor fedeze föl Hnno félelmees emberszbsú mjmo gorll s. s hzk őle. És hogy menny emész föl pnp un rsdlom erkölcs őkjéből ez közpleyk, mely hírhed logregény módjr fölemel még hzfödeleke s, hogy nné fürkéssze k sokszor csld szenély leg. nmebb k, erről ho morlflozousnk udnnk egy-ké komoly szó ejen. Nekünk, kk pleyk hosszú és lozos plyjn éggkísérük, elég zon sjnlos énynél megllpodnunk, hogy nem \ esze csbíó erejéből jelenben sem, De ez ne rbolj el opms hünke bbn, hogy eljön mjdn nnk lelk fnomsgnk, nnk lz érelm és erkölcs műelségnek hjnl hsds, mely fényéel elrszj söéség szellemé. És kkor m ^sk ngy rkn jr föl mjd e gonoszlelek odújból, hogy gyrló ember egj ej gj ge pllnbn megkísérse. mm lm, jelenben engem s megkísére, hogy obb és öbbe beszéljek Önöknek,. hölgyem mn menny becses ürelmük megbír. És U lek őle. hogy z én eseem még súlyosbb : mer pleykzn z még csk hgyjn; de hozz még unlmss ln rr lóbn nncsen menség. És mos sen elük Hölgyem. Kmrn, szerdn ese. rodlom es műésze Mho! én élek... hol én elek, nncsen o ígsg, Csk spd jkon bús pnsz. És sszfojo ngy lnggl ég Ár szemben sz. Előem süü, hosszú Lncrer rbok llnk, lm én, élek üzhrm És gyk hmsz sorbn hull np! Ugy megsebeznek gylkos szól, S én eheelen hllgom, Csk meg-megcsuklk gyenge esen S könnyé bgyd szlj dlom oh' hogy gyom én ms ukr... Hllhozó mocsr u. S lelkem fele Beléhulln szrm! llom Peéry lus. Mndez olshn görögül r Perplusz (kömhjózs) cm müében. lyen ol földköz-enger helyzel Krszus elő 5-k szzdbn, nko Róm még csöndben Teh mr készz éel előbb, mnsem Róm élejel do mgról, Krhgó ol zek ur. ső rgzsnk zenhjen llo, mn rgyel krlynéj engereknek; szkszo ugy mn ngl, mely gyrmlg z egész földkerekségre kerjesz, mkor Némeorszg meg puszn szrzföld hlom ol..mnegy 20meghódío népől és3(m) o.-é- húzo dó úgyhogy Polobosz méln mondh Krhgó z ékor leggzdgbb rosnk. Komoly összeüközése csk mozgékony görögökkel olk Szcílbn Krhgónk mely egyelőre csupn Plermó (Pnhomos és Grgen görögül krgs, lnul grgenum), ezeke népes rosok ee brokb, melyek dófzeő leek. Versenyrs kkor még nem kín megsemmlsen ; k ugyns Tunz és Szcíl bír, zé ol úgys z eges/ középenger ellenőrzés m sb.) keleől nyugg, s e ekneben pun enger hlom zdé lósgos klózhlmskods ol; mnhogy brmely hjó, mely szerződésellenesén pun zekre eődö, kíméle nélkül elfogk és zskmnyul ejeek. s köeücek.)

4 4. Komrom oldl flz első színhz hé mndjr csodl kezdőd-ml z egész héen lel hz, mre m öreg színhz krkusok nem gen emlékszünk. ros előkelősége mnden nj drbo égg néznek. Főspné, lspnok és ros öbb nellgens csldnk llndó helye n nézőéren, m megn kellemesen UJ dolog. z első sorokon ul zn megn uj dolog köekezk, Komromnk egészen u) színhzb jró közönsége md. Egészen smerelen rcok, kke eddg sose lunk nézőéren. hború nyomornk semm nyom, ső pénzbőségr besz heüuk. drgbb legyekér lós;gos ökölhrc folyk. z lló helye el kelle' öröln, mer ugyn k megy od, mkor mndenk drgbb helye kr. Ez, Komrombn szokln érdeklődés derék rsul meg s érdeml. Reperurjuk lozos, jékuk mgs nón ll, z előds kerek, gördülékeny, rendezés kfogsln Mnden g mbícól fogj fel hs, ső és ezzel rozunk néelenség homlyb burkolódzónk, még sugó s hsnk mgsln ll. H skerülne kh. Legényegyle. g\ sz ksznó színhz ermé megszerezn kkor még szük színpd kellemelensége s elesnének. De lssuk gok! z gzgóné : Fehér Vlmosné szülee Peéry lus még csk ké szerepben lépe fel. Smbul rózsj ldl, s Csrdskryné Szz konesz szerepeben, de mr z első öl percben beleénekele, belekcg, belencol mg közönség szereeébe Példul C s r d s krlyné. felonsbel Éle, e rongyos éle cmü duee köeő bbnc Bereg krrl mndké elődson öbbször meg kelle sméelmök. H mr gyunk, Bereg kr s meg kell dcsérn : pomps bonn és kűnő kr, m ngyon szerejük, s égelenül hlsk gyunk ére, mer színhz szbdjegyünkre r, hogy ÍTlsr nem ruhzhle h ez ngyon jó nekünk, mer kérem lyenkor sznszezon l gombmódr nőnek soh nem smer cmbeek, kk megesküdnek, hogy lpunknk br, s mr megszüleésük elő m lpunkb Írogk, s ezen reén zn kérk, kunyerljk színhz jegyünke. Éppen m jelenkeze 95-ík lyen kos munkrsunk, de m könnyeze duk ennek s udr, hogy m szeén oddnók, de h ez kegyelen, szíelen kr nem enged* (H kr em meglncselk ezek z elu sío kos munkrsk, gzn nem ess/ük lelkünkre, hogy felesége, z szép sszony rn, s z kedes ks fuk özegyen mrd, gy megfordí, de hszen z mndegy, gy s. ugy s szomorú dolog oln.) Zró Gz, mn kedes hngú énekesnő és kűnő drm színésznő mmkozo be e héen. Smbul rózsjbn, mn Qondzs-Gül, Herceg Ferenc Kek rókjbn, mn Cecl hódí o meg közönsége sokodlu eheségéel. kedd e l ö u s o n Don n ko'orur énekesnő Csrdskrlynő címszerepében mukozo be, 8 gyönyörű, színdús hngj sok sok zjos pso csl k közönség ömö sorból. Homok Mrg Kék rók felon sbn kedesen zsörölődő fl sszony (Lencs) szerepében ro llnos eszés. z gzgó, Fehér Vlmos h ngj egye nesen eekedk - rly Ernőjéel. Smbul ró zsjbn, mn hmed bej lósggl elrgd közönsége mese szép hngjl. Szól könnyű nek szndrekoroskodn olyn szubre pnmdon feleséggel, mn Peéry lus, k még Gyón Géz s ersírsr hlee, s hozz mkor őnek mgnk s olyn csodszép bronj n B r színpd olyn szük, hogy kulsszkról lg lehe meséln, de elruok egy kulsszko, kedes drek or megígére, hogy z én, hodk ngyh lom, só kedéér elődjk Rppe, z első drbo, m először lunk éleünkben. Persze z gzgó jsz címszerepe Mcsod édes bus remnszcenck mdnk föl bennünk, h elénekl belépőjé: 98. Újsg Fodros ükörén hboknk Kköe n egy kcs csónk (M z kérem V Kedes szerkesző ur, ön közbe szól. hogy ez. nem komoly kk! H s k nem r egy F ű / H ó l komoly dolgok. Mnek ruhz rm krk! M szó md hhoz, h legközelebb megírom s hű krk bn hogy pld konkurrenc knek udrol? ) fj kérem, m kedes ldor brunk ró! sokkl előbb krunk írn, no de nem bj. gy jobbn megdcsérhejük. Mn ölees kom kus es ügyes ncos (Smbul rózsjbn Flórn mn pomps hngú énekes (Csrds krlyné bn Edn), s gz drm hős (Kék rók Sndorj) nny oldlról mukozo be. hogy m jelző krunk keés z ö dcséreére Fürcd Kék rók Pul szerepében r o jelenős sker. Nncs olyn színkrkus, k z első hé en kgj z ö>szes jelző, slgorj; k nncs megelégede, rjon jöő szmg. Teh szonlsg, szonlsg! Fel un. sznprols. Egy ks sszemlékezés Szendrey lm re Vhrere öreg rosnuk Thl ppj nk és ppnőnek mndg lelkes endegíé)j ol, de nnyr kerek sz/. é un se e, hogy llndó hjléko emeljen szmúkr. gy zn heen beonul ' nesps kor dé Jók ll nnyszor megénekel muss posum" udrn phen meg, hogy múzsk nk emel ódon kollégumbn hrdesse pr héen, mely szen: nyeleben él nemze! Mly csods élelene múlnk, hogy szzeszendöe! ezelő mgyr nemze szí nésze bölcsőjé s rngk. zennyolcdk szzd égső éeben ugyns Komrom Tudós T r s s g " köz lönyében Mndenes Gyűjeményben lley Jnos jezsu és S m y Krsóf prs, leg első mgyr színjéknk z gzhznk szer ző élénken ckkeyezck mgyr nemze szí nésze érdekében; sö: d. Péczely gyűjemény udós szerkeszője plydj s űzö K, mely nek eredménye fenneeze drb lön, m zn 799-ben Budn plínus elő s hcmu k Nlunk ugyn néme helyőrség ll dédelgee neme ndorruppok helyé e s k 8-ben skeül felln Benke <s Kemény rsulnk, kk z kkor d szern lm édeskés Kozebu drbbl köszönö ek be Zchy-ud rón léő ende^íogdé)b, m rprncsnok meg kr ln, de hzfs hzuljdonos föur hkozo k.pu fölö sl grd felr szenségére és rprncsnok kpull. komrom színjszó rss'::; drekor mgyr újsgírs megeremője Ku sr s n szí lén komrom l s helyeeséül Klény rendelé de. mun ő bud színjszó r ssgo s drgl zn elonulk Déryneöl kezde lmenny orszgoshuü műé sznő l s műész Végre 820-bn llndósí le kom rom Színésze es rmegye Nedeczky (j s pr fönórus neeze k nendnsul, rprncsnoksg mcerj folyn lblnkodó némeruppok zonbn színrsulunk újr ndorúr kényszeríenek, de nugyr rs dlom se hgy mg s 82l-ben fejrrr rsulo hoz Knomél, 825-ben mskolc, 828-bn pedg blon rsulo Lendyné nkól. Hogy mlyen knmunk foly, legjobbn bzonyí z, hogy rprncsnoksg gzdg kon szllíókkl Zchy-fele ngys/lló kon megéee és helyen m zsdé)emplom épül. hjléklnn l nemz színészee pedg néh Sznnye bynk hí meg szgeker gs csűrébe, melye eljesen e célr épíeek és sokg zlum ol mgyr színészenek, n ndns pedg gmn zumunk kkor kölőpp-nr Cuc/<r G e r gely ol. E z rgkor 835-g ro, m 7 kor megnyíl nemze színhz dék jele sebb ruppok cenrlzl szbdsghrc zn Egrcssyől kezde szülészenke s hrérre szól, mé^s kd' egy merész drekor, nészern Pzmny M hly, k Komrombn mn llndó kon közponbn, z rnyss fogdóbn ( m fürdőépüleel szemben) folyonos gyudörgésben s jszo, megcfol rég monds mely szern: hol z gyuk dörögnek, o múzsk hllgnl Vlószínű, hogy ez z reked bohémcsopor Klpkl együ onul k: és Hynu lgh ee ollmb. Jö zn z el nyoms kor. néme ruppok szüree. Vrosunk éremsege mégs újr felee erseny s szge rén np lp un hzfs llkozóhely ol nemcsk rosnk és megyének, hmeu z egész kslföldnek, üjflusy Flór, Mry Lur, Prele Cornél, Kolcsí Lujz (Blbné,) Jsz (megyénk büszkesége) és Szbó, Szge. odey, Lngh, Teleky. Völgy, Szhmry, Mklósy, Hub ruppj egyms kezébe dk klncse élen nyron..mjd Mosony, Somogy, Kom jhy, Dek, Köes, Meze, Dobó. egészen mosn ks ndorgrdg mndenh zzl jóleső udl köszönöek be, hogy z kö zönség, mely mgyr színésze melle még leglsgosbb dőkben s oly szépen kr o, önmgnk és rég jóhrének rozk zzl hogy mos körénkben dőző rsulo s lel kesen mogss. Oh drg nócskem K ugy mdlk Mér nem jösz ígn elém? no meg z, hogy Komrom jnur, ( -znhz rríuor.) M csüörökön és holnp péneken Vengerkk, szombon T n rs) srnp Csűrd s krdne, héfőn, k d Jen Szereő, szerd'm, csüörökön M lorhs Ku, péneken Flr >S$z szómb on f gnús Msk, srnp Mllomos Kó ke rül színre komrom színhzbn. ( L - o í s s nkbn.) D r. Pek Bél győr színgzgó m csüíör kön Komromb érke/k. hogy pr szín előds égg nézzen Logsnk célj szerződeés. ( * J n z) j ró közön Hje felkérjük, hogy ponosn fél nyolcr fogllj cl helyé későn jöök ne zrjk z előds. Trgylsok komrom íörónyszsk elol. (Ben^nrobbn s. Bcskzó sszony. modrn Tl Vlmos. Csld szlyok. E z ében, j n u r 8-n ol z első nyl nos főrgyls kr. örényszéknél Elnök ol dr. Vszkó Endre örszékí eln k. Brk olk S/.usk György es dr. Ngy VLnos szek bírk, míg jegyző sze dr. Bock Pl s/ék jegyző ll el. Trgylsr kerül Széns Vkor cs. rnyos lkos ügye, k kr. ügyészség gondlnsgból okozo su'yos esséres ségéel d <l. rgylson kderül, hogy Széns z 9r3.sz.ep. 22-en Szöuyön dolgozó benznmooros cséplőgép körül munkskén 2 ees Széns Ljos s lklmz, llee lklmzs nem lo el. Mnhogy gépből benzn szrogn, mjd erősebben Csepegn kezde, ks Sz n s Ljos egy edenynye felkr fogn kcsurgó bcnz., m úlhe ül forrósgól lm módon felrohbu és ks Széns fú összeégee. E blese körül gondlnsgér onk felelősségre Széns Vkor, k Bk lklmzsl 40 kor. fó- és 20 kor. pénzbüneésre íélek, mben Ugy z elél, mn kr. ügyész s megnyl- g d,/ és g) jogerős msodk egy sszony perpr szo morú egü eredménye. Kocs Jyulfé sz. Tóh Mld kür lkos, Kürün 97. okóber é n összeesze nyl Mrl, k égül homlokon go, mjd bcskj ngyl Mrnk jobb keze négy ujj s súlyosn beg. Ezér bírósg o súlyos es serés címén 92 lklmzsl hónp fog hzr Íéle, mben felek megnyugodk és es g\ ez s j geős. Gyenge József kr molnr, Krn 9* mjus n egy floberel céllőésbef óhj* mgé gykoroln, s br, hogy célbl körül forgolódk Br Dezső 23 ées

5 98 jnur 7. Komrom Ds 6. oldl. cgény és zér nem ügyel fegyerére s Így örén hogy fegyere ép kkor sül el, mkor Brl célbl felől hozzj ndul, k elég Jyosn megsebesíe. Fí gondlnsgér rósg ő 92.. lklmzsl 40 kor. fő- «20 mellék)üncésre él, ennek égrehjsl zonbn Bu.. - lpjn 3. é e felfüggeszee. Ez s jogerős, mun k megnyugodk z uolsó ügy egy szomorú csld éle logus. Uzsk Jnos és édesyj Perbeén jyon szlykodk. Egy ly codskor 97.»ber 2-n Uzsk Jnos 70 ées yj ugy legüöe, hogy z öreg 8 npon ul gyógyl. essérés szenede. Vdlo ugyn zzl zédekeze, hogy yj mdo re, s ő csk nédelemből felróz, de mer szülőel -zenben ly eseben önédelemnek helye nncs, HrÓsg ő 92.. lklmzsl' 40 kor. nzbüneésre íéle, de égrehjs Bu l S- lpjn 3. é próbdőre felfüggeszee. \ felek megyugodn, ez z íéle s jogerős. HÍREK. Tbor őrségen. \ rn, künn z éjben és hóbn jóked bzony gykrn n fogyóbn. z r posz körme lj fújj, Előre, hr, z lépés z uj. Vlhol mosn ekezk csszr... S ezerny posz rn föl s l jr N csk, pjs, de csllgos mennyég' Elmondom neked, hogy én m szerenék. Lesz lhol egy n.l:y hz, sz mrny de jó oln mos on lln rn Szz blkbn llmmécsek égnek, Ósz püspökök emplombn mséznek. Cszmnk l hó s fel e roppn, fköppeny s rnyból lesz on s rkuson ngy szl, sz brsony. Mnden krlyok ülnek o n cson, Mnden krlyok rrdul Vznk o és s/zszor esg újr kezdk. Vznk egyre és mndg hb. S égül prncs megy: Jöjj -u h r! És mondnk így: Szólj, fm, de brn. Te légy bíró mos m ngy nkbn Mnden krlyok prolnkkl lljuk: gzsgunk bbn meglljuk hej, r írn szz íródek rnyénl ln. mennyég mnden kncse eloroznm, rnyén j. csllggl poroznm. Ké ngyl hozn ngy bllogo... Szegény bkk, legyeek boldogok!... s rn, könn hóbn és z éjben Könny cslln meg ké legény szemeben. Odcs Dcmccr. Személy h r Néme h sn komrom ref. püspök fgyhz ügyekben Budpesre zo. Klépés p^rbo'. mn főros lpokból éresülünk, Bll ldr dr. ny. főspn, Komrom sz. kr. ros orszggyűlés képselője klépe Kroly prból. Bl 08"H k n»ezhbe*. z /s;o«ynnnszer dr. N^j S dr, Bnh» Be budrfpe.sl Közpon»ír. Jnf' nrknl dr Ks/T Ed- r..dí kr. löneoy eu j-gy/ő bod pes kr. örény* k e hjz.. Kneez» közö* hrd ereuöen. krly Nd^sKÜ Sr közy -VHH C>. é* Kr. 6. luszízrdbe föd gyn k szzdon cnue *S jellege domnjoo. Föörzsoros kneezés krly dr. kkrefl Gdrú Gergely 7ö. gy. ezredbeh rsoro 2. osz főörzsoros neeze k, fl Komrom DldéM Tkrékpénzr új gzgój. Komrom Vdék Tkrékpénzr Részényrssg rmegyénk és rosunk e rég előkelő pénznézeének ezeésében fonos személy lozsok örének. Tub Jnos z eddg gzgó mndum lejrl gys j f. é mrcus elsőől kezde részn Komrom Vrosnl, részn ez néze élén ölö közel negyen e szolgl un sj elhrozsból Végleg nyuglomb onuln, uódjul ügyezeő! gzgó mnőségben ErdősS Vlmos, Mgyr Állnos Helbnk győr fókjn-k helyees főnöké, skoron rend logj, k e szép és ngy küneés mn népfelkelő főhdngy hrcér, éz és kló mgrsér kp, nyere és lszo meg z néze gzgósg z új gzgó lls mr e hó elsején cl s fogll. Erdöss Vlmos személében elsőrngú, kló, széleslókörü szkember kerül z néze élére, knek működéséhez méln fűz legszebb reméneke ugy z néze, mg, mn közgzdsg éleünk's; melynek ö, mn Helbnk épen m dékünkön dolgozó oyör fókjnk hossz dőn ol helyees főnöke, egyk leglposbb smerője. Tub Jnos nyuglomb onulsl nem lk k églegesen z néze köelékéből, mer felkérésre obbr s gj mrd z gzgósgnk és mn lyen jöőben s z néze r fogj hsznosín uds és pszl. Elélépee*. krly dr. Lénrd Eodre 6-gyU ügyéd, n p'öu r> főhdngyo 947 owre.br dos* lépee < lő sej rngsorozl répfölfcolő cz Uj b'jro. krly dr. lföldyd:- zső győr krly Íélőbl kr győr íélőblhoz bro neeze k. Bodss 3us/ln előds. komrom bencés főgmnzum ngyudomnyu és szeree nr. Bpdss Juszn, M T. kudém gj srnp Róm és Krhgó m hború., meglgísbn címmel lósgos szónok héel srnp d. u megro előds oszln eszés es érdeklődés kele ngyszmú hllgós gn$l, mely feszül fgyelemmel hllg ez prhuzmo, melye z ókor es jelenko ké ngyhlmnk éleh.l usj közö z. éleslsú udós elődó fölfedecze es lefese, kűnő és leblncselő előds közlésé m rcnkbn kezdjük el. Jo kony egye üepk zőkzse. zok z egyesüleeke, melyek hborús jóékonysg gykorlsbn kí r sz esznek, Kùrh sn hdgondozó kormnybzos érekezlere hí össze, hogy közös kcó, z egyesüleeknek hborús jóékonysg erén ló szöekezésé elük megbeszélje. z érekezleen megjelenek Voös-Keresz és Sznórum Egyle képseleében Gróf De 2(jsc Jnos főspn elnök, Hdgondozó Néphl részéről dr lp Gyul elődó, Népkonyh- es Dksegélyoző Egyesülek ké- P ben / c Emíln főgmn. gzgó Pronge Egyesüle részéről dr. Vuszkó Endre kr. örényszék elnök, Jóékony Nőegyle neében e e Bélné, Proesns Nóegyle képseleeén /nosy Ljosné leln k. z érekezleen csk z zr. Nőegyle és Lenyegyesüle ezeősége nem e rész, hünhy sn kormnybzos megjelenek elő kfejene z gondolo, ho y hborús jóékonysgo szerezn kell olyn rnybn, hogy z mnden erő egyesísen. örényhósgokbn Hdgondoz Néprodk léesülnek, így Komr nbn s, mey mnden p nsz és kérelem fele gyorsn n h nézkedn és segíség módj meglszn. jóékony egyesüleek hs oln ebben z kcóbn, mely orszgszere egyöneűen szereződk, részenn, ermészeesen uonómjuk eljes feurs l Mórocz Emln, dr. Vszkó Endre és dr. lp Gyul hozzszóls un z érekezle bbn llpodo meg, hogy > ügye z egyesüleeknél prolólg erjeszk elő, megjelen képselők es közös kcó ezeésére gróf Dezse Jnos főspn kérék fe. Pronge Eqyesule lszmny péneken délun Kürhy sn elnöklee l ülés ro, melyen dr. Vszkó Endre kr. örényszék elnök, z egyesüle gzg' j erjeszee elő jelenésé z egyesülenek jóékony egyesüleek hdgondozó szöeségében lórészéele rgybn Ez egyhngúlg elfogd lszmny. z elnökség ros lósgnl lépéseke e kskorú bűnösöknek ngyokól ló elkülöníése rn, kk meneleg ros rhzbn llnnk elhelyezés. közgyűlés februr. délelője űze k lszmny. Hs hl. Lpunk egyk ol szedőjének hős hllról kell szomorú szíel beszmolnunk. Némeh mre derék földnk, k csk mul ében kerül sor l, élee szn, 8 ées korbn Velencze elő, Pe melle 97 december 8-n hős hll hl. Rohm közben ejlöés kpo, mely néhny perc l kolo szép reményekre jogosíó fl éleé. Hll melyen megszomorodo szüle, esére s kerjed rokonsg gyszolj, gz részéé! és kegyeleel őrzzük derék nyomdsz emlékezee. z özegyek es rk *eyélye. kon szek özegye 6s r részére z 97. é msodk főére jró hborús segély pénzügymnszer Komrom kr. dóhlnl kul. Komrom» negyedk helyen. Sjnos nem lm örendees dologbn juo Komrom erre helyre. hború szonygsg Komrombn összesen 254 pr műhely szünee meg, s e ekneben Komrom negyedk z orszgbn, előe csk 3 ros n, melyekben rosszbb helyze, mn nlunk. Sorms elöl hl n. Dunlmlson folyó hő ll-kéu rrdór ref. mplor mege sú plyesen drbokr épe llk ífj. Kecskemé Jnos, knek m sod, gy hrmdnpr kon szemlére kelle oln nenn-' Tb f mr npok ó szomorú ol és csldj körében, meg pjs elő s öbbször hngoz, hogy ö nem megy sorozsr, nkbb eoh mg fíu hson neű pj s kon, ohon mosoh nyj és öbb esére n, kkkel ném legbékésebb szonyb él, néh még bcsk s fogo rjuk és ullólg msokkl szemben s köekedő rossz gyerek ol. Ezek melle szne érheelen le oln konskodsól ló felelne, mgyrrus hny s mn uóbb kderül z kergee hlb, hogy szüleés hbkén egész ese rk, mjfolos ol és ez szegye e oln soro/.o-h Osg, meg újonc s és így fu elő s elruln. Ke\ü* n sh blpunknk csk egy szm s rendelenül gy egyllbn em érkeznék m g szíeskedjenek egy leelezőlpon egyenesen feelősszerkeszőnke éresíen, hogy hl fcny zonnl póol hs uk. HCCl Jnur 8, 9 és 20- TÜSOR: T s z d e r lnur 2l-én Regény 4 felonsbn H o m u n k u l s e e flmpród 4. Jnur 22, 23 és 24-én felonsbn. C f l B R f l. r é s z örléueln regény Krgzu elő 3-k szzdból 2 klpben, (> fejezeben. Törénk Krhgóbn. Eeu flm k émm februr 5. b *c 7-én kerül bemu sr. M 7 Dlo dkdk ü Ü'N \m, zïd. Tener*:

6 6. oldl. Komrom Újsg 98. nur 7? V f 42 fl kórhzk krcsonyr pólólg köekező domnyok folyk be: Némeh sn, dr. Lpscher Mór, Ruky Bél, K-, főgmnzum fjúsg gyűjése 53 K, dr. Klly Endre, Mészros Mhly K, öz. Hech Lpóne, ÖZV. Krly Józsené 0 0 K, Dobos Lszló 2 K. z előző gyűjés összege: 228 K 92 f., együ 2483 K 92 f. Lerhy jud úrhölgy és Dobos Lszló ur cgre és Johnynemü szeree domnyok küldö konk részére. Hls köszöneel nyugzz gróf Dezsse Jnos Vöröskeresz elnöke. Öngylkossg Olé Gyul 5 ées föld- ús, ü l lk s, múl npokbn, sj sllójbn felkszo mg Teé buskomorsgbn köee el. Rögeszméje l, hogy önkre megy, holo nyg zrrl nem küzdö. Hu>z ^u bflör) bnd. Tbny udósíónk jelen: Jó fogs csnl npokbn bny rendőrség, mely egy húsz gból lló beörő bnd róz-^ le, mely heek ó skerrel, foszogo Tbnyn es környékbel flkbn, míglen mos hurokr kerül. beörő bnd összesen -- krosulk bells szern k-zd lu^zezer korn érékben okozo kr. boros pncékből rengeeg bor ellopk, de nem olk kényesek, m kezük ügyébe ese, z elemelék: seréseke, bromf, pénz, ruhnemű sb. bnd gj ngyrész bnyszok olk, kk szbd dejükben jrk munk Un, Vezeők pedg Hegedűs Sndor, Jkl Ferenc s Szl Sndor szökö konk olk. Megmoozsukkor mndenfék- beörő és gylkoló szerszmo llk nluk. femr.:, kszlg c íjbol Reczky Bél rkpny elnöklee l meglkío egyk éel bzosg blpr rosrésznek Hlsz-. Fürdő-, Hjnl-uckól és Krly József püspök-ucól délre eső erüleen e hó 5-én kezd meg fém rekrls! beszolglndó fémrgyk polgrmeser ll szmú múl e ok 6-n közzée felhísbn olk részleesen felsorol. Gyrók, kereskedők, szllods-, endéglős- és képr kín-ebe rozó lllok, clubok, egyesüleek, kórhzk, sznórumok, fürdők, n- és neelőnézeek, p és egyéb nézeek, színhzk, hng rsenyermek, mulóhelyek, bnkok és krékpénzrk beszolglndó fémrgyk dsr készen rn roznk, hogy z éel bzos íg megjelenésekor e rgyk jegyzékbe fogllhss. bzosg jegyzék egy példnynk ds melle udomsr hozz beszolglsr köelezenek, mko köees beszolglndó fémrgyk z éel helyre (gzgyr rkrhelység) beszllín. hzrsok és z előbb bekezdésben nem eme beszolglsr köelezeek fémrgyk z éel bzosg ll közzéeendő npokon roznk z éel helyre beszolgln. z Újrosbn, P, Monosoron, z Erzsébe-szgeen és blpr rosnk Hlsz-, Fürdő-, Hjnl- és Krly püspök-uck ll hrol nyug eüleen ezen uck mnké sornk hozzszmsl fémrekrls csk később közzéeendő hrnpon esz kezdeé. Beíörús. rendőrség sjórod jelen, hogy dr. Küffer Bél és DÓSSy rm monosor pncéjé eddg smerelen eesek felörék és 2 hordó és 20 üeg bor ellopk. eesek lószínűleg konk olk Elgzols. Kürhy Ljos 4 ées fu Szönyről jö be újsgo enn. híeljrónl egy bérkocs un kpszkodo, s mkor onné leszll, z un jöő kocs elüöe es elgzol. Súlyos sérüléséel SzüCS Ferenc szpör kon e közkórkzb. Blese. Tmssy nlné ny lkos hdbonul férjé kocsn elksére szerdhely llomsr, hol lok megjedek s megrnok kocs, mközben Tmssyné es H köezere bukk és súlyos zuzódsok szenedek. Tmssyné komrom közkórhzbn poljk. Pénzkezelésben jrs jó írssl kssszony Spzer Sndor feléek bró könykereskedésében. Ngyobb fop». rendőrség rjö, hogy körülbelül 2400 drb kenyér- és lszjegye lopk el, melyeke oroszfoglyok 5 6 koronér rusínk drbonkén. lopo jegyek hms bélyegzőel nnk leüe. Ez. uon fgyelmeze rendőrség pékeke, lszkereskedőke, hogy csk hlos bélyegzőel ello lsz- és kenyérjegyeke lsk be, hms bélyegző! ulnnyl sroln krók jelensék fel. H z ellopo jegyek belnnk, kkor jogos gényű eke nem lehe kelégíen cslók m. Byubl Símén. szmő hölgyek gen kedesf k ígérkező pknke rendeznek jöé szerdn, jn. hó 23-n. H kellemelen dő meg nem kdlyozz, Komromból s krndulnk byu blr. rendőr?-o fgyelmeze lkossgo, hogy Dun és Vg jegén jrn gy korcsolyzn los é> éleeszélyes. - Lep*. Blum Smon megyecs-uc fűszereshez smereen eesek mgs keríésen bemszk és ruhnemű, lok, konyhedényeke lopk el. "rohnn, f: hó 3-n üzlrm ol, de hl sen üz nem üö k sehol. " T ->XT f* "~ WXf h Tub Kroly újbb erse, r 4 K. Kphó lpunk kdóhlbn s TNÍ G\. klcnnulók r szere főgmnzum nfolymok rendeznek. Bőebb fellgosíssl szíesen szolgl szerkészőségünk, Mdrk és Fk Npj* ol són skol jí-len sek V!. ékönye: z Orszgos Állédő Egyesüle 96. é jelenésé mos bocso közzé. Ezen jelenésben Komromrmegyé lleőleg rmegye 77 skoljól ól jelenés érkeze be. -- -gyn ünnepe 2 csoporbn skol. szend rk. g l. e. és ref.és szk rk. és g. h. e. skolk fényesen skerül ünnepély rendezek. komrom Állédő.gyesüe gzgój Boy Klmn pol. sk, nr. - Eeék m 7 drk Bgo k. Szőny ref. Puszmonosor kön. és Udrd zr, skolbn. Jegespuszn Bruck gncz ngybrokos része z ünnepély rendezésében, z ünneplés elkekre oly mély benyoms e, hogy lg lpj legszlnlbbn ll. Ngyobb lelkel kn z skolk szmr Keszegfl níój, dófk üleésé jnlj lghború cmlékére Kol gzgój, nemes gyümölcsfk ' óhj komrom l. polg. skol és mdrelesége Puszmonosor népskol. smezdl róm. hh. skolszék kéf (lll. és!\'.) Huoszlynó llsr plyzo hrde jn. í;h-g. Törényes fzeés, 240 kor. lkbér Tníónők s plyzhnk, dr. W'cdcrmnn Kroly, skolszék elnökhöz cmzendők kérén ek. kurkesz róm. kh. beeg níónő helyeesíésére 98. mj. 3. helyees Keresnek. Plyzhnk ok. níónők, óónők, nyugdjsoké képezde égzeek. Fzeése h 30 kor., búorozo SZOb, füés, lgís nélkül. Ékezés bzosí. J<) működés un z ok. níónő meglszsr szmh plyz zonnl bedndó Kurkesz skolszék címére. HRDETÉS bzos lkerre ree. ( l. :: K O M Á R O M U J S Á G - o heeké U olsokn/osr cn' olssuk. érékel ron kel/esk ées hrdee. lnlcs l^yrkbrn fel l^o&s n3 J: K M HVTL Szerkesző üzeneek. (Néelen leelekre nem rlzounk. Kézrok n dunk ree Leéhrl nncs érkeées Mos kel np. Nem lehel sr. /y. Komlöo. Ngyon köszönjük ze fgyelmé küldöl dok közöneel eük és felelj*.ljuk Komrommegyel rksgok elm munknkbn..punk megodouk. >. Nehogy elfeledkezzék régebb ígéreérsl. kézro sjnos elfeledük dn. E.Unó. (Olszbrcér.) Soh kedesebb eme* ré nem kpunk, (gn megh bennunkel hogy hl mesn l gondolnk rr hőe konroonege fuk, hogy H Kororommogye rksgok c munknk mnél lőkelees.hl) <>g.>n, s n-';* ; hrcérről s küldenek dok Felhsznljuk é hlsn köszönjük éppen ugy, mn szerze uj előfzeő. kérdezeek ngyon köszönk megemlékezés. Még nem men mndegyk rérjkez, h se, még lszh felesége. Hw. lyen mgy.' fél még hllnc közö s gondol lnyokr Hzes d. \ szerkeszésér felelős: Brnyy József ír, Kdóuljdonosok; Brnyy József dr. Fíöp Zsgmond. Kd< hl: Spzer Sndor könynyomd Nyomo Spzer Sndor Komrom, Ndor-uc 29. könyuyomíldbnkonrűü N Y L T F É R, Köszönenylücínlíís. Qyrrnh} íílr:sk \j. uon fejezem k bls köszo- H neem m'ulzou smer«"»s»'k -s jé> brmnk, kk folyó hó 0-én ér ngy cspsbn elem együ érezek egye- H8 len lenyom elhunyn, úgysznén mndzoknk, kk olyó kó -én emeésén részeek és mndzoknk, kk meg nem jelenek, de részé kfejezé-oke küldék, fogdjk hls köszöneünke Keszegfl, 9 s jn. 4. S) Gyszoló szülőké Syrmfhy mre rs neje HRDETÉSEK. középskol négy lső oszlynk nnyg. Röd ÓS könnyen érheő. Nélkülözheelen rendes és m nnuóknk, müeségre >rekőknek, Kél kőél r 26 K Zsoldos és K M)^;^k<'>l^^LL,. Megrendelheő nnézenél Budpes, V. Dohny-u. 84. sz. Telefon 32-40, Telefon E g y ks/nl^ló kssszon}' zonnl gy íebr. -ére rőíos cs rödru üzlebe f e l e e k. Cím m kdóhlbn.

7 9 8 jnur 7. Komrom Ujg 7 oldl. Legközelebb megjelenk: Brnyy József dr. M e g * k r z e l k e Erzsébe"Szge k s d u n oldln m e g é e l r e eélbel jnlok dr. B.rnyy szerkesző.:mére (Komrom) küldendő, k z jnlok eljuj hozzm. z=zzz Komrom Tszselőkonyh (Gróf Szécheny-uc.) M M keres megéelre: burgony, lencsé, kposz, köles, zöldsége, mko, főzelékféléke. prdcsomo, bbo, hgym, szrnys. Szes jnlok kérünk! Tmogssuk szselők konyhj! VV) M) leggyorsbbn elmulszj Dr. Fles(h-r«le erede B R N ZSR»" Nncs szg, nem pszkí. Mndjj rd peeshes Dr. Fleeeh-félé! k.'rjünk. Próbej^ly 2.30 K, ngy fgey 4 K, csld égely, K, Kphó helybel pyögyszerrkbn gy drek keszőnel rendelheő. >r. Flecf E,,,K«>nn:**-L r \ójszerrgysr. Megjelen.JELE legujbb s?m kö/s:ke/ö rlomml : NkQR' nole Frce: JucundUS e^r. M^y L^zó: M-)lnr Ferenc. K'sro u/ Dfs : F. Jmmes: m, hogy szeressem bno. Z o- Bl : Versek. 6*l G hnr: l<j;n us: Gyűjemény erseből. Gbor ndor: írn nch rom. Heged- G nl: ( Vgsznhz gj): Cserepek. (Noell.) Konj'h Jnno : Te gy! (némeül r ersének fordís). N»y n: Réész Bél kölészee (). G bor ndor: Tükör Pöldess Gyul: elő. Glub S «ndor rny Jnos. He^eí- ^n Komjh ldr: Kls, ZeOl Ben : lrune. fc7«rk s : ww 4 gy főherceg regénye, (fl köszozől enger fenekég.) flr 4 koron. y " - ^ * ********* *** ** MM»»; * o > * &l z * *< r- hí & < :F * o w & >- * Z * * S & <; $ * o! B " * Hegye és fros elefon 80. «zr. 6& $$$$$$$$$ 6B$$#MNMMMMMMMMMHMMNr# 8 <* Spzer Sndor könynyomdj, könyköészee, Lür.y-. és pprngykereskedése, > Komrom,Ndor-u. 29. 'j: dúsn felszerel ngy kon nyomnyrkr Sürgősen megrendelendő' nyomnyok zonnl és ponosn junyos rbn készíenek e. j Megye és ros elefon 80 sz* * 5 s J H 5 f í k e g j o b b f o g u í z f öbb nemzeköz kllíson n m gsbb kön^é ékkel könee f ' 500 koron fz.!«-k nnk, k BrH fogh üeg konw» 5 ) fl lér Ñ sí.' un smé fejfj s gy rossz szjszgo kp. j í F Lll. UQ0 Rírll-Pílpr Vflllllcl J \ loíl. M \ 'ln. Wen X. G."hí'gs h 7. Kphó mnden gyógyszerrbn Kérjen kz. Brul fogze; hmók feljelenésé j<» julm/ul Komrom, rmegyeh, W o»? * * 8& s z b d u l n ön reum, csúz és köszénysl. [gy legbzosbb szer Knyó-féle Rheumozon, mely bel- és külföldön szbdlmzo sz. édjegyze, mely ezreknek d sz egészségé. Senk e hrdeés reklmnk ne egye, engeme gy szereme mndenk nem smerhe, mndenk sj mg győződjön meg nnk jósgos hsról, mely eljesen gyógyí, usís együ 0 koronér uné melle megküldöm. Hrdeésemre kérem ügyeln, mer ppír hny m rkn ~ jelenk meg ~ K n y ó S n d o r -z<h<rn*o reom Qyogyszr KscS Budpes, V, Szrk-uc 7. Q> lée, könnyen elkészíheő óö-íyoe legelőké lőbl dlp. WENER MODE ( (»-n Bondor«eoO éprodln elélel Ér«'k *J4 képekkel g<djon J e fs 4 szn** dk^pp!, 2.8'K)-n öbb rjzzl, SS ép rodl mellékleel é 24 bfnün Hef/edérre 6» K. lyye mcllfkle. Wl EfBR KN OK ' mow rvlll DB KfDEKHTO 5K- 4 WBNEK ruklsclk SCH % l»er\ u melleklppl. Sb unlk érék uer* KülSnSn énék kedexrény nyuj»\\'onor llxle* rlöfzeőnő ek s > és csldgjk részére m.-k n készíe, konln szmú jgnemnv l pokslé ^férése melle s óuls ll BOgf rul» kfo,'s ul fog U ' n l brmféle olöny.r b lkésée ecyerqté lk. KloflxeUHl elfogd»wener MODB«kdóbf' Wm'u. V 2.. /. lőfxeé díj beksldé BMlleL rpn Hplr Sndor köny- él p írkerekedd Konron, N;'lor-ulc. sz. O O O k o o u k e r e s h e hon mndenk, hdözegy, rokkn s, h jrendszerö sorjegyeldsunk képseleé el llj Szkérelem nem kell Meüékfogllkoképn s znels. Skere működés én: * nudjkep*seg. Tníók, jezyzolc, egyéb sz selők előnyben : : : : -: K r.-j'-k m»*g. Tn7QHp>n WT^ részényeke olcsón lombr- U^oUo drozunk. Msu leőke ezolc Oc^o Lé -ex] helys JelM«*gkSle»S»k nyújunk. Mgyr Gjzls Helb.o R.T. Bud.». lv. K, UC 8 Brnyy József dr. Bch rúr Grm Árpd Heesy n Ngy L.szló Zsol Bél Fó" unk Ér>l! My Lszló, Gl Gbor, Glmb Sndor.' be l h / <)" *' j: Budpes, V., Gyr-uc 2. Kdóhl: Mehme szuln-u27. Bródy könyesbolj. Előfzeés r: Eés érelok. Félére Legközelebb megjelenk: Brnyy 3ózsel dr. 5K B l o g h E u s é j s z k és egyéb mszkus oréneek. ^ Mnhrmg, lucernmg, bü könymg mr kphó. í r ó s z e r e k Sp /er S -ndor»öny- é pprk^rekedshenn Ko nrom, N^dor-uc 29 sm kphók es zerekoók De Ujsfí<fp(/>r eldó. Chn Mdé ffrh/ín. P e z s g ő s d u g ó lmhel, m' müp r fb'l >em Orn«M e-z»*k brmy menny 8érb»*n s /.'»'> rd k d 's kjl, oné el K Süll«*r drbonkén h, ggrn é^ nén p.c (u^n 26 K kg*kéu HHH, U du:«'kr esk mn HM*n4lHQ UhrfM g'! *n\uu r«íj llo, R O B C S E K HjU.«-- D O L F N f»«s uc lö. >/,h. É rsk. «sfc»^h!-^ frreää SmSSlBSBBSBB

8 m g y r s polk K O M Á R O M, Vzsgzol nv N Á D O f M J T C fogechnkus B belföldön, ) foggyöké mn «n ö z 4!. S Z Á M L T T. mű f o g m u n k l o k, eredményelenül m u r k fok* ngyon blombzsok F o g m ü e r m e m nobb kfüklün z e g é s z s é g r e kezelés z ö h k e! e l l l l u s z j p d l s h ú z s o k, leek k e z e l e. Ellll f j d l o m n é l k ü l l e g m o d e r n e b b mn k é s z ü l é k k e l klnkkon szereze L e ó n é szkmb gd L megbíz pszl. ; Negyedére Félére Egy h ó n p r K 3.30 K 9.~ U J S G Foobll g p l y j QULYÁS ZSGMOND rm. Szerocjegy u-n Egok részérs SO K - f Szezonjegy gok részére K Egyszer k o r c s o l y z s nem gok K 20 f részere Egyszer k o r c s o l y z s lgok részére K.") f Nézők részére nem gok) K 0 Tnolójegy» 8 ]:/ uóbb jegy lsr főgmnzum, polgr lu és lenyskolk, rmc z elem s k o l k nöendéke jogosulk. Tobbképzőbe Jrd nöe dl kek felnőek* elbírls l esnek..\ j é g s z e z o n rm l egyesüle. gokol jelenkezők " koron bers és félé lgdj...' re Bz< o M M lesek. K, n. rí w, r.ut de mber hbn lszmny. f ő s z e r *, esenege-, bor r: fesék k e r e s k e d é s e Februr «Áprls Bfffef gz 2 óhoz nézendők Főrkr B u d p e s, V S z é p uc 3. $z elepe ker /. e s leő /. _ Q Q 6 3 P é c s. s ő orszgs c srj 98. Kedd 7-én z o r s z g o s s r o k nk ll é s egy npon kr r meg. He sr mnden Nemesócs, Komjhy Hrdeeek feléene lkunk kdóhlnl. npokon. én kodó sn h é kedd 98, npjn december egyzfl n. 80. G y ö r y K ü m n. brő< Hrdemény. ^^w^^^^í^í^í-í'xu'^'s'.' -**...>*»» -.'»> X» «í K o m r o m Dr, B r n y y J ó z s e f munk : «* > r- csllóköz r n y m o s s. Öry rr Bzdok 82; XÍ februr zmbon: K«T»-/ kf.. Mfyr ** Nyelőr )2. december föleében; Bellxl(é Sndor Ehogrph 95. mellékleében Rer ér: föwr Köxcm^nyek SS. X Bpes Hírlp el december 24 Vsrnp? -» 3X Újsg lo. mjú 20.. Urn 02.. u «-«;»K< r l K «-.> s m sb l (SK rég s ók öz 58. :»*<» sxg.. * *» X»j «'- * r m e g y é b e n. r «É l; Mrcus K o m r o m m e g y e rksgok. sr srj mrcus sr júnus fc ^kóbe s r Pünkösd z l z 9Ü léfő. "» héfőn 7 héfőn. okóber bucsusr krkodó o r s z g o s héfőn. 7 -H)4 krkodó Mndszen»X«J r orszgos ugussusí s r Fejedelem jr s ü rsbn é b e n k ö e k e z ő s o r r e n d b e n r j meg Júnus mju^ bucsusr 20, no.. ll s r o k k rk meg egy krkodó s, Vsú lloms. helyben! z " M»x«* Hz, külföld é exokus ejedelmek, nko* lók. F6hercefek, dplomc] köeek rózko* m ds Komrombn és Komrom rmegyében w - «'.n; koról égés npjnkg. smeree ««_ Vsrnp l jsg l'j!-'».'.'<>.»komrom«m r.n.. éf. füee. r 3 K...»x» *«. )x«: k o m r o m n y o m d s z é s «l <- «k o m r o m s j ó ö r é n e e. s :»x K smere x Uj dők 06, mrcus 7. UT.* s/.m. \r 2 K.»xí 5X«:»x«k o m r o m s j ó öréne -.. reperóru m. \r K.,x. ngyközség öréneéhez Vr 2 K K o m r o m K npon J. sznúb rmegye ndrd ')XC Csllóköz. skt'e ér. Bkbouy nl Mgyr Xy»-!ór M 9 kjn. mbn Bpe Hírlp Wl. jmf L. m 9-én mkor : pezsgőborgyr- e e< e m b e r r nunk L k e jrsbn 2-én Júlus Bőebbe sllóköz é b e n k ö e k e z ő s o r r e n d b e n r j meg! Gyd Hrdemény. ngyközség ekn* lel hdeg dőjrsr npokbn megrl'k, melyre onkozólg K o m r o m Uj g«k; d< lül. Fpzer könykereskedés }'» z c u k r s z d krkbn megjelenő b f fókk szolgnk mjd rnydóul. jégply hsznl díj k ö e k e z ő k -n llpíouk meg : l<ü/-l Rfcócz-ú Club j G z d - à e * 9, rzorony melle) feeleges pnszok V!!., o O N é KDÓHVTL leg- Komrom Komrom K 9.50 egre delés cn : { hírnének Dmros J E f è s ére K 38. Budpes, e s z k ö " é s u z Z c e m e n b ő l b e r e n d e z e. dr. fog nélkül, r n y b ó l nplpj E lőfl/eés rk : melye rl g) HHBBflHBBHHHB J é r e l m s é g elöljrósg. Hrdemény. nn l\n, rom \' G ngyközség Csllóköz u orszgos űrsbn leò srj z 98, é b e n k ö e k e z ő s o r r e n d b e n r j meg Judc srnp Pdul sél mrcus 8. nt j ú n u s p, héfőn. luhfön.. S z e n - M é posol s z e p e m b e r l ö, h é l f ő Újé december r.zen e l n e e z é s z ll npon 9(Mh h é f ő n, npok belében é s krkodó héíőn. s r o k egy rnk. Gu, 98. j n u r z 3. elöljrósg

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Általában a pálinkáról...

Általában a pálinkáról... A z E e k á l h á z e v é e k é s c u l á k á e v e z é s e 1. Álláb álkáól... A álkfôzés öéee Az égee szesz, öbbek közö álk ásdlmuk egk legôsbb l, m vlág mde ájá fgszk. Eze lk összeevô ájké, szágké ge

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A r a 20 fillér. K o m á r o m, 1929. o k t ó b e r 26,

A r a 20 fillér. K o m á r o m, 1929. o k t ó b e r 26, / A r 20 fllér. ELŐFIZETÉI AR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fll. Megjelenk mnden szombon. K ó r h á z Felelős szerkesző: 3ECKŐ JÓZEF K o m á r o m n k! Evvel néhány

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

5.3 Erővel záró kötések

5.3 Erővel záró kötések 5.3 Erővel záró köések Az erővel záró köésekben z elemeke olyn mérékben szoríják össze, hogy felfekvő felüleükön ébreő súrlóás elmozulásuk megkályozz. Teherbírásuk z összeszoríó erő ( felülei nyomás) és

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

2007 évi 3.diagr. alsó egyenes hőátalakítóból kilépő hőteljesítmény -15-10 -5 0 5 10 15 20

2007 évi 3.diagr. alsó egyenes hőátalakítóból kilépő hőteljesítmény -15-10 -5 0 5 10 15 20 úh 7 i 3digr 1 rh kü hmrk üggnybn ( gyn rhó hrh, ó hn ) 1 higny hm cirk : 1,7 mrdkg,3 : ó gyn hkíóbó kip hímny -15-1 -5 5 1 15 Kü hmrk rgyi mgkrí biidkh kp:,5 1 7 F,5 % i mgkrí g idrh kp: 5,9 1 5 1 F 1,

Részletesebben

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen 10. lck A munkpic jllmzõi és s munknélk lküliség g oki Rövid ávú gynsúly, ponciális kibocsáás, GDP-rés, munknélküliség. A munknélküliség rmészs rááj, rmészs munknélküliség oki. Konjunkurális munknélküliség,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági rülfjlszés Szomhly 86-87.sz. főuk lkrülőj mll Némh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhly Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség ponj, lgjlnõs ngyváros. Egynlő ávolságr Bécsől és Grzól nyio hárokkl

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

WKff&W & *g- Kskega gxa*ff Y #b*ff & egj***t a 4*" Hírnsrn*k K*ní*re**r* 1999" r-y1f!!'" 't--]..'."sé.*{l '' j.í ' ' '& : '.,t r:,,) 't',] e.'r' '1] :'] r ',] *; "- h,oo ".,.q L,?. F ' '!., r J,L.* ':t

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A KAROS MECHANIZMUSOK DINAMIKUS KIEGYENSÚLYOZÁSÁRA A NEW METHOD FOR DYNAMIC BALANCING OF ARM MECHANISMS

ÚJ MÓDSZER A KAROS MECHANIZMUSOK DINAMIKUS KIEGYENSÚLYOZÁSÁRA A NEW METHOD FOR DYNAMIC BALANCING OF ARM MECHANISMS Műs udomános öleméne. XI. Műs udomános üléss, 3. Kolosvár, 49 58. hp://hdl.hndle.ne/598/887 ÚJ MÓDZE KO MECHNIZMOK DINMIK KIEGYENÚLYOZÁÁ NEW MEHOD O DYNMIC LNCING O M MECHNIM Ppp Isván, olvl-oş eren pen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben