Főmunkatárs: Kérelem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főmunkatárs: Kérelem."

Átírás

1 Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er. «' «kom o l y. flnsze rsl heeel dék bzosg ruhk és s z z e z e r ízllsból. egyéb nygol snlén r 9 k e z d. kphlnk készülf poszó, népruhz sbóknk bzoh*g neg kzbo «*k lkul nem égsze mjd yeo. z ngol szbó, meg frnc elűnnek flnszer lesz, gy kszrny gy börö MŰ: d e n k e g y f o r m me ruh eérnl bzosg..'.' rr- pprkereskedése Telefon 80 d ssz óserkeszőség* 98 jnur 5. Hzfs B e b- koryorcum gőgös Ko nrom, melyek msu of g e n l e m u s, rl \ m e g j é b e n fs/leleel < n'/ Dezsse fo* - é kr. kmr öpn,. Mlrényhófg bdgondoző BÍoUg enüke. sz- lylorelfog dhősök jobbn lg, s, eszk V Á R M E G Y É B Ő L,. melyben d «b n j r. Ksjís zsn z gs elöljrósg felsőbb hósgól éresíés kpo, hogy 97 dec hó uolsó npjbn egy bzosg fog kszlln zsr égből, hogy hború folymr közcélokr 3 k?, hold ksjísnk hrukból. Kérelem. legkoze- egyenruhhoz szmr presüleek es ngy rsdlm kcónk skere érdekében, / m kr eredményes ol gyűjés, kr nem. e hő égég sszkülden szíeskedjenek. mese* egy- zernl n e m gyr- jí)«5ben ks szerezel ÍVSl! Komrom, Ndor uc 29. &rrs onyoknek pzbóprogok z d, kell, épruhz zonyr n. n lesz persze egyes rrsr köny- lpj. Kujo üuu^üosk J fülül' /CUMONO és Ur BRNY JÓ2CF. lllkoznk. ruh Sndor Kézrok no- lyen bsz m e g l ó s u l s sdu ezeknek JÓZSEF lkulnk, merl s g o n d o s k o d n polgr, Spzer szbókonzorcumok esz, reodelel z rh rb szm help hlos S/«rl<PfxU«'' él ' LJOS. orszgos bogy roer! kés^qh z gylh, szegény Nfe el, poszogyrk kdndó sz- ó r g r ó f é nn< népruhz szüelbfl hozn lebb / érényél rubjrój orszgos Nemsokr rnok, poszó np zonos nl.^n ^ y u u szlérdk form rekkel k&zmods, e r l * rl Mnbog^ z njd Mnhogy közgzdsg Tüzolózö* c é g é n e k szerkesz: Z L H Y unformsl ólünk. készüll so Komrcmrmcgye B R N Y Y R flér. frkfcbn, lmeupyen rsdlm, Főmunkrs: e m b e r s z m o k n g b n égs munkj, í K. m é g * s érdekű Felelős Eofí2Pjs r : EgéB2 ére 6 K., fclére ä y «f b z n r 3 í enüörökön negyed ére éfolym. Mull é okóber elsején egy Felhs- lom k gyüjőd kpcsolosn [./. hu n^y /^<>^gö kele / hdözegyek és rk, rokknk, hdbo zs gzdk közö. E flubn ugyns csup nulk ínséges s.!. r Hdgondozó ks gzd n pr holds brokkl, k '. ^ mgyr ember öröklö ermészeénél fog l'ms jnur l-éel rídgoudozó Néprészle földerl s némelyknek csupn bbn rod m meg s kezde működésé, önnek z dőlőben n egy*fcé holds preelj, nyg eszközöké hzfs mgyr rsd melykre ksjís erezk. z eddg földlom bocsj rendelkezésére! mely még soh úrsokér s csk neeségesen csekély pr cserben nem hgyo bennünke, különösen fllér fzenek krpólsul, s ezzel z uj énymos, mdőn nemzedékek sorsról n szó.. : -! s"k hrcoló ember csldj mrd hon beeő fl nélkül hbom csup Bzlomml kérem, hogy gyűjőel, gzsglnsgból örénk, s ezzel ksjmel mnden eredmény szmb kell ennünk /rok fogllkozn; csupn s kínlkozó nul ségeseől s, mn mnp ngs esz Némesgok és prhuzmok emelem k égbő, orszggl \és melünk' Erről s lehene eh hogy örénelem nulmnynk becsé és egy előds kereében szóln, mn önkén hsznossg szíökre kössem hllgómnk R o m és Krhgó kínlkozó prhuzmról mull és jelen köz. ekkén z ókornk, de öbb koroknk s ; de görögség szony keésbbé leén smer ( m h b o r ú u l g l s b n ' behó ssr serkensem Komrom fogé* ek ngyközöns. mn Róm és Kr r : / >r. Bőlss fuszn, kony közönségé hgó >ny, e helyü nkbb z uób.»rttn;'«tttt: n»r n \. T. Vkdémfl bk szmíhnk érdeklődés kelésére Plne l. örénelem eseménye s «/ emberek z uóbbk köz híres knné cs eljesen földön folyon megsmélődnek, m. kk ugynzon kkl foly le és szerze! pun szóbn leő ké ezérlő llm, mn rén eseményeke mgyrzgjuk, kulsul B l - ezérnek, Hnnblnk, győzelme, mellyel. prbjó, nem oh mess/e egymsól. / nulsgul jöőre, elmélkedésenk közben cskh nnenberg üköze Hndenburgnk, /z nem egyk, 'm. l (Olszorszg) közepén, rpr rjöünk, hogy ez s, z s megörén mr, csk cenrumnk hnem ké szrnynk ngyobb jelenee z erő, hlm, mely néhny hogy ms körülmények közö, ms emberek megerősíéséel, z úgyneeze kroló moz sz^ é l z egész, kkor smer földke keze lll mnp juo pl. eszembe r í dull, melyre róm e/érek ddg nem s rekségnek brokb ju; ez hboríj mum z skolbn, hogy nglnk m :- mdolk. pedg jelenee legngyobb erőeszés, me Körülzroló gj elszgeelő polkj, melye lye! még polgr (nem zsoldos) hdseregéel Én zonbn részleekkel*) jelenleg nem Némeorszggl s monrchnkkl szemben yo Róm égből, hogy lg ur lehes * \/.lnu ll*oru8 '-«-k kol ér»lő H " gknsío, nr megörén pdoponnézos sen. S ehhez ókeelen szüsége ol eélyr Í\Ú. felffl nmml kí>/r»je y^n p*nym Ü«K-/< hborúbn gys görögség ké ezérll snk, z kkor enger hlomnk, Krh ' *kel \. hhfk'lluk M U*fukbB Brnc hngulr mnk 30 ées hborúj l Krszus elő.s köuyel (Vn KM«'V mu^wf b hl/nljuk (- gónk, je?perésére msk pedg egy sém V k szzdbn,mkor Perkes Spr. é p u g y, funk udsnk ke^.««zó«ér«. \ pu lxonydk ll* gyrmros, frk (egfefső rés/én egy öböl... pedg T. l.: - M. mdn^knk L *\ - - ben, szemköz Szcíl szgeéel: efsfgeele mnden ms llmó; még szöekrhgó, könyében rlú erjd^me nrléwm, p«*«kí.«) kols */.'»k;«k Y «M W WHS mely Fönícból ndul k keéssel Róm l íusl. UÍ í S, ro MbKce lődé. T Á R C. k o n c e n r l f é n y, Gzzl ö l e Wg fe. 4 ' 0ggf00/^ f

2 2. oldl. Komrom ssl csk ngyobb gzsglnsgo gy eny hébben szól ésszerülensége és méllnsgo dézheünk fel. Komrom ugyns körül n ée ng\ brokokkl. O n pl. z zs hrbn rosól ugynly olsgbn Hrcss pusz, Gyürky grófnő 700 holds puszj. Ol fekszk ksjíndó földek melle Tulpn mjor, Zs msk prjn egy msk ngy brok, csllóköz részén öbb ezer holds Drny brok, Hcrkly felé megn ezer holdk Mndegyk suk melle n. z se kell épíen csk egy ks kgzs, mg zsr egész uj onl épíenek ereze épüleek mndegykéhez és ezzel s sok ksgzd földjé szelk. H kellő, mélnyos krpóls fze nének, z zs gzdk szíesen engedk ez krmelyk ngy brokosnk, gy felmene bérlőjének ; h meg kr esznek, z s jobbn elbrj z ngy brok s ne egyenek önkre 00 meg 0Ó ks ember. pelllunk józn észre! lghború örénelme csnl. Mos forrnk, susorognk, érnek rsdlm lkuls eszmé s. lszójog kerjeszésé nem lehe elnyomn, nép mjd mg dön sors fele és lyen nézkedések csk eszedelmessé eszk szocls lkuls eredménye, melyek sm mene helye rdklsk s lehenek. z zsk kére kérk mélnyossgo, mely Komrom élelmezés szempoból sem érdekelen. Féle sejk, hogy rgyls csk külsőség ol, egyszerűen sjínk, de z eseben pelllnk mnszerhez s. cz. 4 Pnszok fluból. Flnkbn legöbb helyen külön esü lee képez gzd közönség, melynek pol k község kerecn belül bzonyos ekneben uonóm nézkedés jogköre s ng ln bro k s nnk. Így külön zsellérség és külön kshrrész zscllérföldekkel, z u. n. psku- SZükkl. gzd és zsellér közö rég szony különösen z uóbb dőkben ngy szocls lkulsokon men kereszül mnd ké fél, de különösen gzdk krr. zsellérség npy ömegeben lkul pr, gyr mun kss, megsmerkede szocls ömörülés erejéel s gzdkkl szemben sok mnden kí. Egyk szomszéd községünkben nyolc U 4 ps elő s mely fönus,. pónus,. punkus (mgyrul plm) népnee l z egész Földköz engernek ur ol görögök gyr mosís elő, mjd görögökkel kelle oszozn enger zen és gyrmokon, égül zonbn rómk, ez prsz néphlm, ll mgl szemben, mely z n örökre égze ele. Krhgó nee sém nyelen z jelen újros, szemben z ó. nyrossl, Trussl, honnn mond krly néj, Ddó l gyrmosíok. Krhgó, e h z ókor Velencéje le, melyhez hsonló s ol mndenben, kée llsbn, mely sok senséggel egybeköö pognysg l ellen ében ele rokon zsdó népnek egysenségéel, mely egyedül ro fenn legsz bb monohezmus z ókor népe köz. Keejök köz hború öbbszörös megszkíssl elro 8 ég s hrom szkr oszlo, melyeke z ókor örénelembe! hrom pun hború neén smer lg. Ezen hborúnk eseménye fölö krok eh mnegy mdrlból eknen kö ekezőkben, mnh egy eroplnon szllnék deso m közel 20 ées hrc elolóds fele, melyek égre s Krhgó (görögösen : Krxédón) puszulsl érek ége. M frn ck z ur rég Nmdnk, m lgérnk és T u n s z n k, hol részben kereszény, Esénkn legkelleme sebb szókozóhely 9*. [Jjff elöljró közül mr éek ó hrom négy zsellér. Ugynezen flubn pl. községben éjjel kbló öröknek zsellér eddg k. gzd meg egy Köpöce" búz fzee, holo z éjjel ö mndegyknek egyformn kl. gzdk ll fennro pllok, közlegelök Sb. nézmények jog rendezés gényelnek s ezeknek nem z ezerféle logkjú flus k u pkncsokbn, hnem egységesen megye^ ü l é s e k e n kell elnézés nyernők jnur 7 ** Bzosg glszsok kolj kerüleben megüresede bzosg gsg helrc Hjdú Ágoson gzgó-níó, ks bér kerüleben Dek József, gú. kerü leben Khon Dezső jegyző, szmő ke rüleben Jul Henrk község jegyző és dd kerüleben Vrjú József pénzügy ncsos lszk meg öbbnyre egyhngúlg. * Hd'qnndjzó é r e k e d e. rmegye főszselő kr hé fő > délelő érekezlere gyűl össze gróf Dczsse Jnos főspn elnök Kneezések. rmegye főspnj lee l ' hdgondozó ügy megbeszélése Jóky Ljos rmegye kdó, rodsze rod céljból, z érekezleen rés/eek szlos gzgó, Mészros Ljos rmegye rros Bél lspn, dr. Mdrssy Pl rszék e l rodsegédsze pedg rodszé neeze k. nök. Ddhzy Jnos. Blogh mre. Troyko kneezeek rmegye érdemes és derék Bél öszolgbrk és dr. Nklocs ldr b munks, kknek előmeneele llnos meg főszolgbíró szbdsgon leő Fy sq nyugs és öröme kele rmegyehzn. selye, dr. lp G y u l, rm. hdgondozó - Dr Me>ey sz főoros jelenése köz bzosg elődój ncskozson Kürhy egészségügy llpo kelégíően kedezőnek sn kormnybzos s megjelen, dr. Hepp mnős. Á Szöny községben fellépe fus/ Ernő mnszer foglmzól és köronlz jrnyszünőfélben n. Jrnyos beegségek: zok eendőke, melyek jrs hdgon dfers 3 községben 56 beegedéssel 6! dozó bzosgokr rnk. bzosgok hlleseel, knyró 2 községben 72 bee rmegye főspnj neez k és ez legrö gedéssel és 9 hlleseel, örheny 29 köz debb dőn belül rhó. főszolgbrk elő ségben 72 beegedéssel 4 hlleseel, hsdok, m eddg 'u suk erüleén hdgon hgymz 33 községben 66 beegedéssel és 2 dozs erén örén és gykor eszmecseré hlleseel, érhs 30 községben 22 bee folyk e kérdés körül. kormnybzos k gedéssel és 5 hlleseel, hmlő 2 község lsb helyeze, hogy gykorl uon s meg ben 3 beegedéssel lépe föl. rmegyében győződés szerezzen rendelkezésnek égre éek ó fennlló oroshny mndg r. hjsról. gyógyszerrk egyrészc nyghnnyl küzd beszerzés nehézségek m. * Orsznos srod. Gu ngyközscg orszgos srj z 98. ében köekező sorrendben rj meg Judc srnp mr cus 8. héfőn. Pdu szen nl júnus 0. héfőn. Szen Mé posol szepember 6. héfőn. Újé december n héfőn Nemcsócs ngyközség orszgos s r j z 98. ében köekező sorrendben rj meg. Februr 2-én. Áprls 9-én Júlus 9-én December 7-én. 4 T o l l h e g g y e l. fl hél szenzcó. Komrom, 98 jn. 7 Eoíh n u l S K K ^ cs: lóköz menyecske jelen meg krékbn. Négy eszendőel előbb pr ezer koron köl csön e fel z url, z krj sszfzen n olyn jó ermés ol, kérd z e l nök, hogy egyszerre z egész kölcsön szsz udj fzen? ** M -p,* Állomsok rmegyéd ffn. kr. földmelésügy mnszer rendelee szern rmegye erüleén z 98 é fedezeés dényre köekéz. ménló llomsok felllí H elég szépen erme, z r meg s hrozo el,. m. Ács, Bn, Bókod, C*slóközrnyos, Csszr, Csícsö, C s u z, E k c c s, gen ngy ol. Gondol-e lh, hogy kölcsön Gu, Gyermely, zs, Kocs, Komrom, Kom romszenpéer, Korín e, Kü, Mdr, Mros, lyen röd dő l ssz udj fzen? Mocs, Ngy^md, Ngymegyer, Nszd, Bzony z hem, hogy meg z uno Nemesócs, Szmő, T, Trkny, Udrd, km s dósok lesznek ele. De z sen meg Véreske hely községekben. segíe. H u mégh z urm s hon lehene részben rb-mohmedn és szjj frk enyhe leegőjé. berber lkossg. m lghború körülményeből O r o s z 9 Mgyrorszg hrc brn összeeheő hjdn perzs-gör g hborúl, mkor r é mülees perzs brodlom Xerxes l gb kr hjn kcs G ö r ö g o r s z g o ; de l mn npjnkbn mgyr z bdsgszereeen és ézségen megör mus/k órsnk ereje, ugy kkor s egy Themszoklesnek lng eszén s mrokny görögség önfelldozsn megörö rengeeg perzs brodlom hl m. Pedg nyelleg és fjlg rokon ol perzs göröggel, krcsk mn néme z ngolll, gy m gyunk ölökke. De még szembeölobb prhuzm kkor, h ngl és N< meorszg m prdl, melyben m csk mellekhrcosok gyunk, ejük össze Rómnk és Krhgónk egykor hborújl, mkor enger hlomr ö rekő Róm, m Némeorszghoz hsonlón, mére össze fegyere Földköz enger fő h lml, Krhgól, mely m ngl módjr nem kr mg melle űrn sz bd engeren senk, legkeé bbé Róm, jelen eseben Némeorszgo. ngolorszgo sokszor és szíesen hson G R N D líjk Krhgóhoz, mguk z ngolok s s z " esén megeszk. Legyen elég frnc Br" réresnek sokszor déze sz felhoznunk melyeke 793-bn prs konenbn mon do: Egy npon z európ népek, fellzd z ngol kormnynk ke eskedelm zsrnok sg s szgeorszg nyoms é s enger kény urlm ellen, egyesüln fognk szbdsg érdekében s meglósíjk mjd róm Kó nk m sz: én pedg csk 'mondó gyok, hogy Krhgó elorlendő föld sznér ö r me kkor gy beszél frnc felhbo rods; mg mos z kell lnunk, hogy frn ck k gyűlöleből nem mrdk hűek k kor elokhoz, hnem nkbb ős ellensegökkel, z ngolll, szöekezek néme ellen. l Kó-féle jöendelés m még nem l klmzhó ugyn nglr, de előbb-uóbb beeljesedhek rj, h egyszer mjd beelle zsrnoksgnk méréke. Ugy de melyk lesz z z uj Róm, mely z uj Krhgó (ngl) legyőz? Vjjon némeek csszr lesz-e z Scpo Cézr, k ngl prjn k ko, s gy ő kpj mjd Brnnkus nee, mn egykor Scpo z frknus nee kp o l? n k kr m j ö e n d e l n?!... Ne s gen folyssuk jósolgs! M egész lgrészek és lghmk mérkőznek e g y m s s l ; z ókorbn csk egy orszg (l) " k é h z hol legkűnőbb zenekr H O R V Á T H K R híres pp szóls, hírnees cgnypríms ezeése melle npon hngersenyez.

3 98. jnur 7. Komrom Újsg 9' oldl. Még z rn s érdeklődő menyecske, gj örlő nyug zonnl megkpj-e? z elnök fellgosío, hogy ez pr np hldékkl jr, mer nemcsk Csllóközben fogykozk meg hború m dolgos kezek, hnem krékpénzrnl s. M persze mguknl s csk zok mrdk hlbn, kke mr semmre sem lehel hsznln. Mond menyecske és hms mosolygssl ozo. Szerdn ese (Komrom legelek) Ngyon kede* ' Mguk!/'': smerelen Hölgyem,hogy múlkor.uzs pleyk körül* cmü rcnk nnyr gyon dcsérék. Ez ndíó bennünke rr, hogy e közérdekű ém obb folyssm. mly késégelen z, hogy z emberek mndenhol és mndg pleykzk, ép oly gz z s, hogy 7 és 8, szzdbn z uj pol és rsdlm szonyok pleyknk oly kedező lj készíeék elő, mely példl eleddg örénelemben. Hogy z llnos er-! es dekdencól, rffnl pompszereeöl, élhjhszól és képmusó! megferőzö légkörben szlonpleyh mly rnyokl ^»«"**. z égső elfjulsbn épen n klnc-pör gzolj. nny hzudnk z nberek, mondj n y Író menny csk kfér szlukon, beszédjük hheelenebbé es rlmlnbb lk, mn szjk< és szrkké. lonseur Boehner, hres prs ékszerész, remek nyklnco készíe, mesés érékű, mnő csk egy szuln érdemel. Mkor még csk erbe éee, ermé- >. sen Du Brry sszony nyk ol z. melyre s/nk. De z egykor hes mresse or mr déken él lhol fézsoldr szorí*. Frncorszgnk mr nem ele 4 lyen kölséges jndékokr. z ékszerész, hogy uljdon drg munkn, Mr nonee k.dynék s hemu. krlyné megcsodl mesés brllnsok, de sjnl fejeze k,. nek z ékszer drg. Ez meghllo szélhmos Lmohe grófné, jelenee kegyesze Rohn bíboros-herceg ek, egyben olysféle célzsok e elne, mnh krlyné hjndó oln <"» smé kegyébe sszfogdn. h nyklnco lbhoz esz. Cgloszro, kor legbrhedebb klndor,. grófnél összejsz sker jöendöl hercegek és ez elmegy egy rszul előkészíe éjjel légyor ersles prkb, hol CL;Y felbérel len krlyné mszkfbn rózs nyúj s eg ros (Krhgó) küzdö egyms ellen U mllós hdseregek llnk egymssl szemben, kkor csupn ezerek. M bombk dolgoznk, pncélórsok jrnk es hdkoznk ; zdél kezdeleges közelhrcbn küzdöek egys ellen lndzsl és krddl; hdhjók pedg hosszú, krcsú í- csónkok lnk mélyjr és fedélze nélkül, melyek csupn csendes dőben jrhk engeren 8 oly könnyűek olk, hogy kr szrzföldön s szllíhk - ke. Krhgó, mn enger hlmssg, csupn gyrmrosokon és erüleeken urlkodo. Ugyns kereskedő nép \ok punok s em gen lpíok földmelő gyrmok, hnem csk megerősíe műhelyeke, gyrk 8 kon elepeke -zk- k pr szegé én, Trpulszól Mrokkóg 8 obb Gbrlról spnyol Kdxg. gy korn közpon pún unlomm emelkede Krhgó s hmr klkul kereskedelm brodlomm, mkén z ngol gyrmbrodlom s, egységes erüle kül, mely csk enger kormnyzs l *!o s melynek uj ngyrész csk ennen k olk.' népségek ellenben punokól fogll. dófzeő szrzföld erüleeken hedelmekkel s;örzsfökkel együ műelelenek, ső dk lnk s hsonlíok z ruckkekhez, melyekkel kereskedelme űzek. Rendes udésök ol punoknk: m z r egy emker fejnek? gy gondolkozo z ngol s, mkor 'zerencséln ndnok kro, dszo 7endeze négerekre s elfogn eld őke nek ezen szkkl:..ön udj, m jelen ez". Egy leél Mr nonee hmsío l- :sl égleg megéesze hercege, k megyesz z eks/e és Lrnohe grófnéol megküld krlynénk.nde ekkor z gz gyémnok mr hmsokkl olk felcseréle. mzok Lmohe hzspr Londonb d el. szélhmossg és kpzssg e/en kmerő cselszöényéböl nő k zn^ hírhed pör, mely éeken húzódo, bep Hns engede rsdlom fenekelen romlosgb és pszkos hullml zok > bemocskol, kk egész rlnul bonyolódk bele, gy elsősorbn krlyné. pleyk lgöréne szerepe, szoros összefüggésben n egy-egy ke gy hely rsdlm es szellem rnyl, őle nyer specfkus jelee és színezeé. H ezen szempono jelenre lklmzzuk, ugy űnk föl, mnh pleyk, mn z ember szórkozs egyk neme, eszíene ljból gy leglbb s ereden jellegéből. frnc Mllrné, kölő és poé egy személyben, híj föl e sjsgos fejlődésre fgyelmünke. nlur úlengése úgymond kezd f< jogn nyele, beszede. z emberek mr-m összeroppnnk z élezeek és szórkozsok erhe l és hogy lélekzehez jussnk, hllgs kénye* mének dk mguk. z z éleze, hogy nem hlljk se z uck zsj, se msoknk fecsegésé gy rkcsols, fölülmúl mnden ms elezee ez céj és delj legelőkelőbb, legrffnlbb rssgnk. ÉS h Oswld és rs nem míjk mguk és lgo, ennek fejlődésnek fog kedezn jöőnek egyedül erköcsöryénye s: Szellem és nyg éren ne pzrolj semmféle energ! Ekkép hld mjd z emberség z llnos hllgs í lé, m ném, \ nséges hllgs ele, mely ol lel egel zek fölö, mn Szenírs mondj --- melő sen lgo megereme... Brhogyn együk s szeíemes bndnk ezen prognózs, komolyn gy réfsn, m: gz dologbn, hogy npjnkbn pleyk sjsgos uj lko Ölö: hllgg pleyk l. Korunk llmny ugyns, hogy prnc nélkül s pleykzhnk, mer hsz kedenc lpjnk np brmely szkbn n ndel kezesünk re llnk, hogy nny és nnyfélé pleykzznk nekünk, menny csk beé fülünkön. Egyszól pleyk rsdlmunk ezen elpuszíhln pzrj. környezeéhez lklmzkod beszéd helye nyomo beű könösébe ölözö és gy kísér közöünk. mull szzdok szlónpleykból ujsgpleyk le, mely ml gzdgon pllj közönségünk szerelen ujsgngeré, kíncssg és szenzcóhjszs, ugynkkor egyre ngyobbr rbszolgknk. Vlóbn ennyre még pogny krhgó sem men soh kegyelen úlkpsbn... Mndmelle Krhgó sem mrd élen mg érdekenek előmozdísbn. Hlm körébe onzo Szcíl és Szrdn szgeé szerződö Msszll (Mrselle), kereskedelm hrszerződésre lépe Róml, sől szöesége köö z eruskokkl (m Toszkn) s. de kerüle kerül mnden hborús esheősége, mely nek ngy rzkónk esze Szkszo gy j el ngl s, mely legújbb dőkg csupn gyönge népségekre mdo, persze modern fegyerekkel. pun lkomny szgorún rszokrkus közrssg ol, gys hlom néhny csld kezeben közponosí, görög szól olgch (keesek urlm), lízek z urlkodó csldok első sorbn mguk bnk-osszegcel örődek s menől keesebb kölséggel es kockzl, de nnl ngyobb hszonr dolgozk, ebben s hsonlí z ngol lberlsok polkjhoz. Mndzll meg kell dcsérnünk eme kereskedelm uzóknk lllkozó szellemé; ugyns krhgó Hnno ol pl. zon kornk^vsko d Gmj. k kereskedelm érdekből 60 hjól (jbrlron (üdes) ul rnyű nélkül khjózo z smerelen ln engerre s Verde fokól egész forró égö egyenlíőg nyomul előre, gys ö ku először nyug frknk ddg okzos prdéké, íme z első ksérle lg körülhjózsr! Ekkor fedeze föl Hnno félelmees emberszbsú mjmo gorll s. s hzk őle. És hogy menny emész föl pnp un rsdlom erkölcs őkjéből ez közpleyk, mely hírhed logregény módjr fölemel még hzfödeleke s, hogy nné fürkéssze k sokszor csld szenély leg. nmebb k, erről ho morlflozousnk udnnk egy-ké komoly szó ejen. Nekünk, kk pleyk hosszú és lozos plyjn éggkísérük, elég zon sjnlos énynél megllpodnunk, hogy nem \ esze csbíó erejéből jelenben sem, De ez ne rbolj el opms hünke bbn, hogy eljön mjdn nnk lelk fnomsgnk, nnk lz érelm és erkölcs műelségnek hjnl hsds, mely fényéel elrszj söéség szellemé. És kkor m ^sk ngy rkn jr föl mjd e gonoszlelek odújból, hogy gyrló ember egj ej gj ge pllnbn megkísérse. mm lm, jelenben engem s megkísére, hogy obb és öbbe beszéljek Önöknek,. hölgyem mn menny becses ürelmük megbír. És U lek őle. hogy z én eseem még súlyosbb : mer pleykzn z még csk hgyjn; de hozz még unlmss ln rr lóbn nncsen menség. És mos sen elük Hölgyem. Kmrn, szerdn ese. rodlom es műésze Mho! én élek... hol én elek, nncsen o ígsg, Csk spd jkon bús pnsz. És sszfojo ngy lnggl ég Ár szemben sz. Előem süü, hosszú Lncrer rbok llnk, lm én, élek üzhrm És gyk hmsz sorbn hull np! Ugy megsebeznek gylkos szól, S én eheelen hllgom, Csk meg-megcsuklk gyenge esen S könnyé bgyd szlj dlom oh' hogy gyom én ms ukr... Hllhozó mocsr u. S lelkem fele Beléhulln szrm! llom Peéry lus. Mndez olshn görögül r Perplusz (kömhjózs) cm müében. lyen ol földköz-enger helyzel Krszus elő 5-k szzdbn, nko Róm még csöndben Teh mr készz éel előbb, mnsem Róm élejel do mgról, Krhgó ol zek ur. ső rgzsnk zenhjen llo, mn rgyel krlynéj engereknek; szkszo ugy mn ngl, mely gyrmlg z egész földkerekségre kerjesz, mkor Némeorszg meg puszn szrzföld hlom ol..mnegy 20meghódío népől és3(m) o.-é- húzo dó úgyhogy Polobosz méln mondh Krhgó z ékor leggzdgbb rosnk. Komoly összeüközése csk mozgékony görögökkel olk Szcílbn Krhgónk mely egyelőre csupn Plermó (Pnhomos és Grgen görögül krgs, lnul grgenum), ezeke népes rosok ee brokb, melyek dófzeő leek. Versenyrs kkor még nem kín megsemmlsen ; k ugyns Tunz és Szcíl bír, zé ol úgys z eges/ középenger ellenőrzés m sb.) keleől nyugg, s e ekneben pun enger hlom zdé lósgos klózhlmskods ol; mnhogy brmely hjó, mely szerződésellenesén pun zekre eődö, kíméle nélkül elfogk és zskmnyul ejeek. s köeücek.)

4 4. Komrom oldl flz első színhz hé mndjr csodl kezdőd-ml z egész héen lel hz, mre m öreg színhz krkusok nem gen emlékszünk. ros előkelősége mnden nj drbo égg néznek. Főspné, lspnok és ros öbb nellgens csldnk llndó helye n nézőéren, m megn kellemesen UJ dolog. z első sorokon ul zn megn uj dolog köekezk, Komromnk egészen u) színhzb jró közönsége md. Egészen smerelen rcok, kke eddg sose lunk nézőéren. hború nyomornk semm nyom, ső pénzbőségr besz heüuk. drgbb legyekér lós;gos ökölhrc folyk. z lló helye el kelle' öröln, mer ugyn k megy od, mkor mndenk drgbb helye kr. Ez, Komrombn szokln érdeklődés derék rsul meg s érdeml. Reperurjuk lozos, jékuk mgs nón ll, z előds kerek, gördülékeny, rendezés kfogsln Mnden g mbícól fogj fel hs, ső és ezzel rozunk néelenség homlyb burkolódzónk, még sugó s hsnk mgsln ll. H skerülne kh. Legényegyle. g\ sz ksznó színhz ermé megszerezn kkor még szük színpd kellemelensége s elesnének. De lssuk gok! z gzgóné : Fehér Vlmosné szülee Peéry lus még csk ké szerepben lépe fel. Smbul rózsj ldl, s Csrdskryné Szz konesz szerepeben, de mr z első öl percben beleénekele, belekcg, belencol mg közönség szereeébe Példul C s r d s krlyné. felonsbel Éle, e rongyos éle cmü duee köeő bbnc Bereg krrl mndké elődson öbbször meg kelle sméelmök. H mr gyunk, Bereg kr s meg kell dcsérn : pomps bonn és kűnő kr, m ngyon szerejük, s égelenül hlsk gyunk ére, mer színhz szbdjegyünkre r, hogy ÍTlsr nem ruhzhle h ez ngyon jó nekünk, mer kérem lyenkor sznszezon l gombmódr nőnek soh nem smer cmbeek, kk megesküdnek, hogy lpunknk br, s mr megszüleésük elő m lpunkb Írogk, s ezen reén zn kérk, kunyerljk színhz jegyünke. Éppen m jelenkeze 95-ík lyen kos munkrsunk, de m könnyeze duk ennek s udr, hogy m szeén oddnók, de h ez kegyelen, szíelen kr nem enged* (H kr em meglncselk ezek z elu sío kos munkrsk, gzn nem ess/ük lelkünkre, hogy felesége, z szép sszony rn, s z kedes ks fuk özegyen mrd, gy megfordí, de hszen z mndegy, gy s. ugy s szomorú dolog oln.) Zró Gz, mn kedes hngú énekesnő és kűnő drm színésznő mmkozo be e héen. Smbul rózsjbn, mn Qondzs-Gül, Herceg Ferenc Kek rókjbn, mn Cecl hódí o meg közönsége sokodlu eheségéel. kedd e l ö u s o n Don n ko'orur énekesnő Csrdskrlynő címszerepében mukozo be, 8 gyönyörű, színdús hngj sok sok zjos pso csl k közönség ömö sorból. Homok Mrg Kék rók felon sbn kedesen zsörölődő fl sszony (Lencs) szerepében ro llnos eszés. z gzgó, Fehér Vlmos h ngj egye nesen eekedk - rly Ernőjéel. Smbul ró zsjbn, mn hmed bej lósggl elrgd közönsége mese szép hngjl. Szól könnyű nek szndrekoroskodn olyn szubre pnmdon feleséggel, mn Peéry lus, k még Gyón Géz s ersírsr hlee, s hozz mkor őnek mgnk s olyn csodszép bronj n B r színpd olyn szük, hogy kulsszkról lg lehe meséln, de elruok egy kulsszko, kedes drek or megígére, hogy z én, hodk ngyh lom, só kedéér elődjk Rppe, z első drbo, m először lunk éleünkben. Persze z gzgó jsz címszerepe Mcsod édes bus remnszcenck mdnk föl bennünk, h elénekl belépőjé: 98. Újsg Fodros ükörén hboknk Kköe n egy kcs csónk (M z kérem V Kedes szerkesző ur, ön közbe szól. hogy ez. nem komoly kk! H s k nem r egy F ű / H ó l komoly dolgok. Mnek ruhz rm krk! M szó md hhoz, h legközelebb megírom s hű krk bn hogy pld konkurrenc knek udrol? ) fj kérem, m kedes ldor brunk ró! sokkl előbb krunk írn, no de nem bj. gy jobbn megdcsérhejük. Mn ölees kom kus es ügyes ncos (Smbul rózsjbn Flórn mn pomps hngú énekes (Csrds krlyné bn Edn), s gz drm hős (Kék rók Sndorj) nny oldlról mukozo be. hogy m jelző krunk keés z ö dcséreére Fürcd Kék rók Pul szerepében r o jelenős sker. Nncs olyn színkrkus, k z első hé en kgj z ö>szes jelző, slgorj; k nncs megelégede, rjon jöő szmg. Teh szonlsg, szonlsg! Fel un. sznprols. Egy ks sszemlékezés Szendrey lm re Vhrere öreg rosnuk Thl ppj nk és ppnőnek mndg lelkes endegíé)j ol, de nnyr kerek sz/. é un se e, hogy llndó hjléko emeljen szmúkr. gy zn heen beonul ' nesps kor dé Jók ll nnyszor megénekel muss posum" udrn phen meg, hogy múzsk nk emel ódon kollégumbn hrdesse pr héen, mely szen: nyeleben él nemze! Mly csods élelene múlnk, hogy szzeszendöe! ezelő mgyr nemze szí nésze bölcsőjé s rngk. zennyolcdk szzd égső éeben ugyns Komrom Tudós T r s s g " köz lönyében Mndenes Gyűjeményben lley Jnos jezsu és S m y Krsóf prs, leg első mgyr színjéknk z gzhznk szer ző élénken ckkeyezck mgyr nemze szí nésze érdekében; sö: d. Péczely gyűjemény udós szerkeszője plydj s űzö K, mely nek eredménye fenneeze drb lön, m zn 799-ben Budn plínus elő s hcmu k Nlunk ugyn néme helyőrség ll dédelgee neme ndorruppok helyé e s k 8-ben skeül felln Benke <s Kemény rsulnk, kk z kkor d szern lm édeskés Kozebu drbbl köszönö ek be Zchy-ud rón léő ende^íogdé)b, m rprncsnok meg kr ln, de hzfs hzuljdonos föur hkozo k.pu fölö sl grd felr szenségére és rprncsnok kpull. komrom színjszó rss'::; drekor mgyr újsgírs megeremője Ku sr s n szí lén komrom l s helyeeséül Klény rendelé de. mun ő bud színjszó r ssgo s drgl zn elonulk Déryneöl kezde lmenny orszgoshuü műé sznő l s műész Végre 820-bn llndósí le kom rom Színésze es rmegye Nedeczky (j s pr fönórus neeze k nendnsul, rprncsnoksg mcerj folyn lblnkodó némeruppok zonbn színrsulunk újr ndorúr kényszeríenek, de nugyr rs dlom se hgy mg s 82l-ben fejrrr rsulo hoz Knomél, 825-ben mskolc, 828-bn pedg blon rsulo Lendyné nkól. Hogy mlyen knmunk foly, legjobbn bzonyí z, hogy rprncsnoksg gzdg kon szllíókkl Zchy-fele ngys/lló kon megéee és helyen m zsdé)emplom épül. hjléklnn l nemz színészee pedg néh Sznnye bynk hí meg szgeker gs csűrébe, melye eljesen e célr épíeek és sokg zlum ol mgyr színészenek, n ndns pedg gmn zumunk kkor kölőpp-nr Cuc/<r G e r gely ol. E z rgkor 835-g ro, m 7 kor megnyíl nemze színhz dék jele sebb ruppok cenrlzl szbdsghrc zn Egrcssyől kezde szülészenke s hrérre szól, mé^s kd' egy merész drekor, nészern Pzmny M hly, k Komrombn mn llndó kon közponbn, z rnyss fogdóbn ( m fürdőépüleel szemben) folyonos gyudörgésben s jszo, megcfol rég monds mely szern: hol z gyuk dörögnek, o múzsk hllgnl Vlószínű, hogy ez z reked bohémcsopor Klpkl együ onul k: és Hynu lgh ee ollmb. Jö zn z el nyoms kor. néme ruppok szüree. Vrosunk éremsege mégs újr felee erseny s szge rén np lp un hzfs llkozóhely ol nemcsk rosnk és megyének, hmeu z egész kslföldnek, üjflusy Flór, Mry Lur, Prele Cornél, Kolcsí Lujz (Blbné,) Jsz (megyénk büszkesége) és Szbó, Szge. odey, Lngh, Teleky. Völgy, Szhmry, Mklósy, Hub ruppj egyms kezébe dk klncse élen nyron..mjd Mosony, Somogy, Kom jhy, Dek, Köes, Meze, Dobó. egészen mosn ks ndorgrdg mndenh zzl jóleső udl köszönöek be, hogy z kö zönség, mely mgyr színésze melle még leglsgosbb dőkben s oly szépen kr o, önmgnk és rég jóhrének rozk zzl hogy mos körénkben dőző rsulo s lel kesen mogss. Oh drg nócskem K ugy mdlk Mér nem jösz ígn elém? no meg z, hogy Komrom jnur, ( -znhz rríuor.) M csüörökön és holnp péneken Vengerkk, szombon T n rs) srnp Csűrd s krdne, héfőn, k d Jen Szereő, szerd'm, csüörökön M lorhs Ku, péneken Flr >S$z szómb on f gnús Msk, srnp Mllomos Kó ke rül színre komrom színhzbn. ( L - o í s s nkbn.) D r. Pek Bél győr színgzgó m csüíör kön Komromb érke/k. hogy pr szín előds égg nézzen Logsnk célj szerződeés. ( * J n z) j ró közön Hje felkérjük, hogy ponosn fél nyolcr fogllj cl helyé későn jöök ne zrjk z előds. Trgylsok komrom íörónyszsk elol. (Ben^nrobbn s. Bcskzó sszony. modrn Tl Vlmos. Csld szlyok. E z ében, j n u r 8-n ol z első nyl nos főrgyls kr. örényszéknél Elnök ol dr. Vszkó Endre örszékí eln k. Brk olk S/.usk György es dr. Ngy VLnos szek bírk, míg jegyző sze dr. Bock Pl s/ék jegyző ll el. Trgylsr kerül Széns Vkor cs. rnyos lkos ügye, k kr. ügyészség gondlnsgból okozo su'yos esséres ségéel d <l. rgylson kderül, hogy Széns z 9r3.sz.ep. 22-en Szöuyön dolgozó benznmooros cséplőgép körül munkskén 2 ees Széns Ljos s lklmz, llee lklmzs nem lo el. Mnhogy gépből benzn szrogn, mjd erősebben Csepegn kezde, ks Sz n s Ljos egy edenynye felkr fogn kcsurgó bcnz., m úlhe ül forrósgól lm módon felrohbu és ks Széns fú összeégee. E blese körül gondlnsgér onk felelősségre Széns Vkor, k Bk lklmzsl 40 kor. fó- és 20 kor. pénzbüneésre íélek, mben Ugy z elél, mn kr. ügyész s megnyl- g d,/ és g) jogerős msodk egy sszony perpr szo morú egü eredménye. Kocs Jyulfé sz. Tóh Mld kür lkos, Kürün 97. okóber é n összeesze nyl Mrl, k égül homlokon go, mjd bcskj ngyl Mrnk jobb keze négy ujj s súlyosn beg. Ezér bírósg o súlyos es serés címén 92 lklmzsl hónp fog hzr Íéle, mben felek megnyugodk és es g\ ez s j geős. Gyenge József kr molnr, Krn 9* mjus n egy floberel céllőésbef óhj* mgé gykoroln, s br, hogy célbl körül forgolódk Br Dezső 23 ées

5 98 jnur 7. Komrom Ds 6. oldl. cgény és zér nem ügyel fegyerére s Így örén hogy fegyere ép kkor sül el, mkor Brl célbl felől hozzj ndul, k elég Jyosn megsebesíe. Fí gondlnsgér rósg ő 92.. lklmzsl 40 kor. fő- «20 mellék)üncésre él, ennek égrehjsl zonbn Bu.. - lpjn 3. é e felfüggeszee. Ez s jogerős, mun k megnyugodk z uolsó ügy egy szomorú csld éle logus. Uzsk Jnos és édesyj Perbeén jyon szlykodk. Egy ly codskor 97.»ber 2-n Uzsk Jnos 70 ées yj ugy legüöe, hogy z öreg 8 npon ul gyógyl. essérés szenede. Vdlo ugyn zzl zédekeze, hogy yj mdo re, s ő csk nédelemből felróz, de mer szülőel -zenben ly eseben önédelemnek helye nncs, HrÓsg ő 92.. lklmzsl' 40 kor. nzbüneésre íéle, de égrehjs Bu l S- lpjn 3. é próbdőre felfüggeszee. \ felek megyugodn, ez z íéle s jogerős. HÍREK. Tbor őrségen. \ rn, künn z éjben és hóbn jóked bzony gykrn n fogyóbn. z r posz körme lj fújj, Előre, hr, z lépés z uj. Vlhol mosn ekezk csszr... S ezerny posz rn föl s l jr N csk, pjs, de csllgos mennyég' Elmondom neked, hogy én m szerenék. Lesz lhol egy n.l:y hz, sz mrny de jó oln mos on lln rn Szz blkbn llmmécsek égnek, Ósz püspökök emplombn mséznek. Cszmnk l hó s fel e roppn, fköppeny s rnyból lesz on s rkuson ngy szl, sz brsony. Mnden krlyok ülnek o n cson, Mnden krlyok rrdul Vznk o és s/zszor esg újr kezdk. Vznk egyre és mndg hb. S égül prncs megy: Jöjj -u h r! És mondnk így: Szólj, fm, de brn. Te légy bíró mos m ngy nkbn Mnden krlyok prolnkkl lljuk: gzsgunk bbn meglljuk hej, r írn szz íródek rnyénl ln. mennyég mnden kncse eloroznm, rnyén j. csllggl poroznm. Ké ngyl hozn ngy bllogo... Szegény bkk, legyeek boldogok!... s rn, könn hóbn és z éjben Könny cslln meg ké legény szemeben. Odcs Dcmccr. Személy h r Néme h sn komrom ref. püspök fgyhz ügyekben Budpesre zo. Klépés p^rbo'. mn főros lpokból éresülünk, Bll ldr dr. ny. főspn, Komrom sz. kr. ros orszggyűlés képselője klépe Kroly prból. Bl 08"H k n»ezhbe*. z /s;o«ynnnszer dr. N^j S dr, Bnh» Be budrfpe.sl Közpon»ír. Jnf' nrknl dr Ks/T Ed- r..dí kr. löneoy eu j-gy/ő bod pes kr. örény* k e hjz.. Kneez» közö* hrd ereuöen. krly Nd^sKÜ Sr közy -VHH C>. é* Kr. 6. luszízrdbe föd gyn k szzdon cnue *S jellege domnjoo. Föörzsoros kneezés krly dr. kkrefl Gdrú Gergely 7ö. gy. ezredbeh rsoro 2. osz főörzsoros neeze k, fl Komrom DldéM Tkrékpénzr új gzgój. Komrom Vdék Tkrékpénzr Részényrssg rmegyénk és rosunk e rég előkelő pénznézeének ezeésében fonos személy lozsok örének. Tub Jnos z eddg gzgó mndum lejrl gys j f. é mrcus elsőől kezde részn Komrom Vrosnl, részn ez néze élén ölö közel negyen e szolgl un sj elhrozsból Végleg nyuglomb onuln, uódjul ügyezeő! gzgó mnőségben ErdősS Vlmos, Mgyr Állnos Helbnk győr fókjn-k helyees főnöké, skoron rend logj, k e szép és ngy küneés mn népfelkelő főhdngy hrcér, éz és kló mgrsér kp, nyere és lszo meg z néze gzgósg z új gzgó lls mr e hó elsején cl s fogll. Erdöss Vlmos személében elsőrngú, kló, széleslókörü szkember kerül z néze élére, knek működéséhez méln fűz legszebb reméneke ugy z néze, mg, mn közgzdsg éleünk's; melynek ö, mn Helbnk épen m dékünkön dolgozó oyör fókjnk hossz dőn ol helyees főnöke, egyk leglposbb smerője. Tub Jnos nyuglomb onulsl nem lk k églegesen z néze köelékéből, mer felkérésre obbr s gj mrd z gzgósgnk és mn lyen jöőben s z néze r fogj hsznosín uds és pszl. Elélépee*. krly dr. Lénrd Eodre 6-gyU ügyéd, n p'öu r> főhdngyo 947 owre.br dos* lépee < lő sej rngsorozl répfölfcolő cz Uj b'jro. krly dr. lföldyd:- zső győr krly Íélőbl kr győr íélőblhoz bro neeze k. Bodss 3us/ln előds. komrom bencés főgmnzum ngyudomnyu és szeree nr. Bpdss Juszn, M T. kudém gj srnp Róm és Krhgó m hború., meglgísbn címmel lósgos szónok héel srnp d. u megro előds oszln eszés es érdeklődés kele ngyszmú hllgós gn$l, mely feszül fgyelemmel hllg ez prhuzmo, melye z ókor es jelenko ké ngyhlmnk éleh.l usj közö z. éleslsú udós elődó fölfedecze es lefese, kűnő és leblncselő előds közlésé m rcnkbn kezdjük el. Jo kony egye üepk zőkzse. zok z egyesüleeke, melyek hborús jóékonysg gykorlsbn kí r sz esznek, Kùrh sn hdgondozó kormnybzos érekezlere hí össze, hogy közös kcó, z egyesüleeknek hborús jóékonysg erén ló szöekezésé elük megbeszélje. z érekezleen megjelenek Voös-Keresz és Sznórum Egyle képseleében Gróf De 2(jsc Jnos főspn elnök, Hdgondozó Néphl részéről dr lp Gyul elődó, Népkonyh- es Dksegélyoző Egyesülek ké- P ben / c Emíln főgmn. gzgó Pronge Egyesüle részéről dr. Vuszkó Endre kr. örényszék elnök, Jóékony Nőegyle neében e e Bélné, Proesns Nóegyle képseleeén /nosy Ljosné leln k. z érekezleen csk z zr. Nőegyle és Lenyegyesüle ezeősége nem e rész, hünhy sn kormnybzos megjelenek elő kfejene z gondolo, ho y hborús jóékonysgo szerezn kell olyn rnybn, hogy z mnden erő egyesísen. örényhósgokbn Hdgondoz Néprodk léesülnek, így Komr nbn s, mey mnden p nsz és kérelem fele gyorsn n h nézkedn és segíség módj meglszn. jóékony egyesüleek hs oln ebben z kcóbn, mely orszgszere egyöneűen szereződk, részenn, ermészeesen uonómjuk eljes feurs l Mórocz Emln, dr. Vszkó Endre és dr. lp Gyul hozzszóls un z érekezle bbn llpodo meg, hogy > ügye z egyesüleeknél prolólg erjeszk elő, megjelen képselők es közös kcó ezeésére gróf Dezse Jnos főspn kérék fe. Pronge Eqyesule lszmny péneken délun Kürhy sn elnöklee l ülés ro, melyen dr. Vszkó Endre kr. örényszék elnök, z egyesüle gzg' j erjeszee elő jelenésé z egyesülenek jóékony egyesüleek hdgondozó szöeségében lórészéele rgybn Ez egyhngúlg elfogd lszmny. z elnökség ros lósgnl lépéseke e kskorú bűnösöknek ngyokól ló elkülöníése rn, kk meneleg ros rhzbn llnnk elhelyezés. közgyűlés februr. délelője űze k lszmny. Hs hl. Lpunk egyk ol szedőjének hős hllról kell szomorú szíel beszmolnunk. Némeh mre derék földnk, k csk mul ében kerül sor l, élee szn, 8 ées korbn Velencze elő, Pe melle 97 december 8-n hős hll hl. Rohm közben ejlöés kpo, mely néhny perc l kolo szép reményekre jogosíó fl éleé. Hll melyen megszomorodo szüle, esére s kerjed rokonsg gyszolj, gz részéé! és kegyeleel őrzzük derék nyomdsz emlékezee. z özegyek es rk *eyélye. kon szek özegye 6s r részére z 97. é msodk főére jró hborús segély pénzügymnszer Komrom kr. dóhlnl kul. Komrom» negyedk helyen. Sjnos nem lm örendees dologbn juo Komrom erre helyre. hború szonygsg Komrombn összesen 254 pr műhely szünee meg, s e ekneben Komrom negyedk z orszgbn, előe csk 3 ros n, melyekben rosszbb helyze, mn nlunk. Sorms elöl hl n. Dunlmlson folyó hő ll-kéu rrdór ref. mplor mege sú plyesen drbokr épe llk ífj. Kecskemé Jnos, knek m sod, gy hrmdnpr kon szemlére kelle oln nenn-' Tb f mr npok ó szomorú ol és csldj körében, meg pjs elő s öbbször hngoz, hogy ö nem megy sorozsr, nkbb eoh mg fíu hson neű pj s kon, ohon mosoh nyj és öbb esére n, kkkel ném legbékésebb szonyb él, néh még bcsk s fogo rjuk és ullólg msokkl szemben s köekedő rossz gyerek ol. Ezek melle szne érheelen le oln konskodsól ló felelne, mgyrrus hny s mn uóbb kderül z kergee hlb, hogy szüleés hbkén egész ese rk, mjfolos ol és ez szegye e oln soro/.o-h Osg, meg újonc s és így fu elő s elruln. Ke\ü* n sh blpunknk csk egy szm s rendelenül gy egyllbn em érkeznék m g szíeskedjenek egy leelezőlpon egyenesen feelősszerkeszőnke éresíen, hogy hl fcny zonnl póol hs uk. HCCl Jnur 8, 9 és 20- TÜSOR: T s z d e r lnur 2l-én Regény 4 felonsbn H o m u n k u l s e e flmpród 4. Jnur 22, 23 és 24-én felonsbn. C f l B R f l. r é s z örléueln regény Krgzu elő 3-k szzdból 2 klpben, (> fejezeben. Törénk Krhgóbn. Eeu flm k émm februr 5. b *c 7-én kerül bemu sr. M 7 Dlo dkdk ü Ü'N \m, zïd. Tener*:

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben