PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY"

Átírás

1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2005 A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2005 decemberében a magyar lakosság utazási szokásait feltáró kutatást végzett 1000 fős, a 18 év feletti lakosságra megye, településméret, nem és kor szerint országosan reprezentatív mintán. A kutatás az adatfelvételt megelőző 12 hónap egy- és többnapos utazásait, valamint a háztartás számára legfontosabb utazást, az úgynevezett főutazást vizsgálta részletesen. Mivel az utazások jellemzően több családtagot is érintenek, a háztartás utazási szokásai kerültek vizsgálatra. Jelen tanulmány a kutatás legfontoabb megállapításait ismerteti. A vizsgált időszakban a megkérdezett magyar háztartások 65%-a vett részt egynapos utazáson. Az átlagosnál nagyobb arányban kirándultak a és a évesek, az egy- és kétgyermekes családok, a háztartásban gyermek státuszt betöltők, a nyaralóval rendelkezők, az átlagos és afölötti jövedelműek, a nagyvárosiak, illetve a Közép- és Dél-Dunántúl, valamint Észak-Alföld gazdasági régióban lakók. Azon háztartások közül, amelyek részt vettek kiránduláson, 89% csak belföldi, 7% bel- és külföldi, 4% csak külföldi kirándulást tett decembere és 2005 novembere között többnapos utazáson a megkérdezett háztartások 61%-a vett részt. Az átlagosnál nagyobb arányban utaztak több napra a évesek, a háztartásban gyermek szerepet betöltők, a dolgozók, a nyaralóval rendelkezők, valamint a Közép-Magyarország és az Észak-Alföld gazdasági régiókban lakók. Azon háztartások közül, amelyek részt vettek utazáson, 63% csak belföldi, 18% csak külföldi, 19% pedig belés külföldi utazáson egyaránt járt. Főutazás a vizsgált időszakban a megkérdezett háztartások 43%-ában a többnapos utazáson részt vevő háztartások 71%-ában fordult elő. Az átlagosnál nagyobb arányban voltak főutazáson a nők, a évesek és a 60 évnél idősebbek, a kisgyermekes családokban élők, az átlag feletti jövedelemmel és a nyaralóval rendelkezők, a városiak, illetve a Közép- és Észak-Magyarország, valamint a Nyugat-Dunántúl gazdasági régió lakói. A főutazások 61%-a belföldi, 39%-a külföldi volt. A kutatás módszertana A kutatás során a belföldi és külföldi utazásokat is vizsgáltuk; a továbbiakban a lakosság utazási szokásainak jellemzőit is ebben a bontásban mutatjuk be. A kutatás a következő kérdéskörökre terjedt ki: Az egynapos utazások jellemzői (desztináció, motiváció, időpont, információgyűjtés, költségek): olyan utazásra vonatkozóan, amelynek során a háztartás valamelyik tagja egy napnál rövidebb ideig volt egy másik településen és az út motivációja nem rendszeres munkavégzés vagy tanulás, a többnapos utazások jellemzői (desztináció, motiváció, időpont/időtartam, igénybe vett közlekedési eszköz és szálláshely, információgyűjtés, költségek): olyan utazás esetében, amelynek során a háztartás valamelyik tagja legalább egy éjszakát távol töltött lakóhelyétől és az utazás célja nem rendszeres munkavégzés volt, valamint amely nem tartott egy évnél tovább, a vizsgált 12 hónap főutazása (az előbbi utazások közül a háztartás számára legfontosabb utazás) esetében a desztináció, a célterület kiválasztásának okai, a főutazás során végzett tevékenységek, a főutazás jellege, az út időpontja, időtartama, az együtt utazók száma, az igénybe vett közlekedési eszközök, az igénybe vett szálláshely típusa, az igénybe vett ellátás jellege, az utazás 16 TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM megszervezése, az utazási irodák szerepe az utazás szervezésében, az utazás költségei, turisztikai információk gyűjtése és az igénybe vett információforrások. 1. Egynapos utazások 2004 decembere és 2005 novembere között a magyar háztartások 64,9%-a vett részt egynapos utazáson, azaz kiránduláson. A kirándulók 88,7%-a belföldi kiránduláson vett részt. Csak külföldre a háztartások 3,9%-a kirándult, míg 7,4% belföldön és külföldön is járt (1. ábra).

2 Azok, akik nem vettek részt kiránduláson, a leggyakrabban anyagi okokra hivatkoztak (2. ábra) BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK Belföldi kiránduláson az összes megkérdezett 62,4%-a járt, akik összesen 3410 kiránduláson vettek részt a vizsgált időszakban. Egy magyar háztartás átlagosan 3,4 alkalommal kirándult belföldön. A belföldi kirándulásokon átlagosan 2,07 fő vett részt. A belföldi kirándulások legnagyobb része a Budapest-Közép-Dunavidék turisztikai régióba irányult, de nem sokkal maradt el tőle a Dél-Dunántúl régió népszerűsége sem (3. ábra). A belföldi kirándulások többsége a nyári hónapokra esett, de jelentős az elő- és utószezon szerepe is. A téli hónapokban jóval kevesebb alkalommal kirándultak a háztartások (4. ábra). A belföldi kirándulások motivációi közül kiemelkedik a rokonok és ismerősök felkeresése (23,8%), a pihenés (17,2%) és a vásárlás (12,0%). Ez a három cél együttesen a belföldi kirándulások 53,0%-ának volt elsődleges motivációja. A belföldi kiránduláson részt vevő háztartások háztartásonként átlagosan 6486 forintot, személyenként átlagosan 3305 forintot költöttek egy kirándulásra. A vizsgált időszakban összesen megtett kirándulások egy háztartásra jutó költsége forint, egy főre vetített költsége forint volt. Az úti cél szerint vizsgálva a kérdést megállapíthatjuk, hogy a Budapest-Közép-Dunavidék régióba tett kirándulások költsége 8879 forintot tett ki, a legalacsonyabbal költséggel a Dél-Dunántúl régióba (6486 forint) tett kirándulások jártak KÜLFÖLDI KIRÁNDULÁSOK Csak külföldre az összes megkérdezett 7,4 %-a kirándult. Az összes kiránduláson részt vevő háztartás 11,3%-a járt külföldi kiránduláson. Egy külföldi kiránduláson részt vevő háztartás átlagosan 2,08 kiránduláson vett részt. Egy magyar háztartás a vizsgált időszakban átlagosan TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 17

3 0,15 alkalommal kirándult külföldre. Egy külföldi kiránduláson átlagosan 1,7 fő vett részt. A kirándulások többsége Ausztriába irányult, de sokan kirándultak még Romániába és Szlovákiába is. Ez a három ország a külföldi kirándulások 84,2%-ának volt célterülete (5. ábra). A külföldi kirándulások kevésbé szezonálisak, mint a belföldiek. Kiemelendő, hogy a májusban tett külföldi kirándulások aránya volt a legmagasabb, ekkor az összes külföldi kirándulás 15,1%-a valósult meg (6. ábra). A külföldi kirándulások fő motivációi közül kiemelkedik a városlátogatás (29,4%), a vásárlás (22,5%), valamint a rokonok és ismerősök felkeresése (16,4%). Ez a három cél együttesen a külföldi kirándulások 68,3%-ának volt a motivációja. Egy külföldi kirándulás háztartásonként forintba került, ennek egy főre jutó átlagos költsége Ft volt. A vizsgált időszakban külföldi kiránduláson részt vett háztartások háztartásonként összesen forintot, személyenként forintot költöttek TURISZTIKAI INFORMÁCIÓGYŰJTÉSI SZOKÁSOK A kiránduláson részt vevők 31,5%-a a kirándulás előtt vagy közben gyűjt turisztikai információt, 68,5% azonban 18 TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

4 egyáltalán nem tájékozódik kirándulásaival kapcsolatban (7. ábra). A belföldi kirándulások esetén turisztikai információt a legtöbben prospektusok (38,3%), az internet (36,6%) és a korábban ott járt személyek (36,2%) segítségével gyűjtenek. Külföldi kiránduláshoz elsősorban az útikönyveket (55,1%) és a korábban ott járt személyek tapasztalatát (50,0%) hívják segítségül, az internetről pedig 42%-uk tájékozódik. Amíg belföldi kiránduláshoz átlagosan csak 2,4, addig a külföldihez 3,2 információs forrást vesznek igénybe a tájékozódni kívánók. 2. Többnapos utazások 2004 decembere és 2005 novembere között a magyar háztartások 60,6%-a vett részt utazáson. A megkérdezett háztartások 46,9%-a egy- és többnapos utazáson is részt vett, 18,0%-a csak egynapos utazáson, 13,7%-a csak többnapos utazáson, 21,4%-a pedig sem egynapos, sem többnapos utazáson nem vett részt. Az egynapos utazáson részt vevő háztartások 72%-ában fordult elő többnapos utazás is a vizsgált időszakban. Minél magasabb a megkérdezett iskolai végzettsége, minél jobb a háztartás anyagi helyzete, minél nagyobb településen él a megkérdezett, annál valószínűbb, hogy az elmúlt 12 hónapban előfordult többnapos utazás a háztartásban. Az utazók 62,5%-a csak belföldi utazáson vett részt, 19,0% belföldön és külföldön is járt, csak külföldre pedig 18,5% utazott (8. ábra) BELFÖLDI UTAZÁSOK Egy belföldre utazó háztartás átlagosan 2,59 utazáson vett részt, ami az összes magyar háztartásra vetítve 1,28 utazást jelent háztartásonként a vizsgált TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 19

5 időszakban. A belföldi utazások legnagyobb része a Balaton turisztikai régióba irányult (24,8%), a Budapest- Közép-Dunavidék régió az utazások 22,1%-ának volt célterülete (9. ábra). A belföldi utazáson részt vevők motivációi közül kiemelkedik a rokonok és ismerősök felkeresése (36,9%) és a vízparti üdülés (18,6%). Ez a két cél együttesen az utazások 55,5%-ának volt elsődleges motivációja. A saját nyaralóban való időtöltés további 11,3%-nak volt motivációja, az összes többi cél együttesen az utazások 33,1%-át motiválta (1. táblázat). A belföldi utazások többsége (41,4%-a) a július-augusztusi főszezonra esett, de a májusi, júniusi és szeptemberi utazások aránya is magasnak tekinthető (10. ábra). A téli hónapokban a háztartások elenyésző mértékben vettek részt belföldi utazáson. Egy belföldi utazáson átlagosan 1,98 fő vett részt. A belföldi utazások között az 1-3 éjszakásak, feltehetően a hétvégére eső utazások dominálnak, arányuk 63,2%. A belföldi utazások hossza átlagosan 4,45 éjszaka volt. Az átlagos tartózkodási idő a Balaton turisztikai régióban volt a legmagasabb (6,88 éjszaka), a Dél- Dunántúl turisztikai régióban pedig a legalacsonyabb (2,51 éjszaka). A belföldi utazások 58,1%-ához személygépkocsit vettek igénybe a megkérdezettek, vonattal 21,5%, menetrendszerű busszal pedig 14,3% utazott. A belföldi utazások esetében 3,3% bérelt busszal, 0,1% bérelt autóval, további 2,8% pedig egyéb közlekedési eszközzel utazott. Az utazások többségében (68,1%) a megkérdezettek ingyenes szállást vettek igénybe: 45,9% ingyenes 20 TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

6 magánszálláson szállt meg, 20,2% saját nyaralójában, második otthonában töltötte éjszakáit, 1,8% vállalati üdülőt, míg 0,1% vadkempinget választott szálláshelyül. A kereskedelmi alapon működő szálláshelyek közül a szállodák és a magánszálláshelyek voltak a legnépszerűbbek, mindkét esetben az utak 7,8%-át töltötték ilyen szálláshelyen (11. ábra). Egy belföldi utazás átlagos költsége forint volt háztartásonként, ennek egy főre jutó értéke forintot 1. táblázat A belföldi utazások motivációi (%) Rokon, barát, ismerős meglátogatása 36,9 Vízparti kirándulás, üdülés 18,6 Nyaraló, második otthon felkeresése 11,3 Hegyvidéki kirándulás, üdülés 6,4 Városlátogatás 3,9 Iskolai tanulmányúton, táborozáson való részvétel 3,8 Kertészkedés, kerti munka 3,6 Gyógykezeltetés 2,5 Üzleti utazás 2,2 Egészségmegőrzés 2,2 Sportolás, sport jellegű tevékenység végzése 1,8 Falusi turizmus 1,3 Nem sport jellegű rendezvény meglátogatása 0,8 Zarándoklaton, vallási turizmusban való részvétel 0,4 Borkóstolás, gasztronómia 0,3 Szórakozóhely meglátogatása 0,1 Vásárlás 0,1 Sportrendezvény meglátogatása 0,1 Egyéb 3,6 N=1280 utazás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T tett ki. A vizsgált időszakban tett összes belföldi utazás költsége háztartásonként forint, személyenként forint volt. Az egy főre és egy napra jutó költség 3788 forint volt átlagosan. Az úti cél szerint vizsgálva a kérdést megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb egy utazásra eső költség a Balaton régióba ( forint), a legalacsonyabb a Dél-Dunántúl ( forint) turisztikai régióba tett utazásokat jellemezte. Az egy napra jutó utazási költség a Tisza-tó régióban volt a legmagasabb (6146 forint) KÜLFÖLDI UTAZÁSOK Csak külföldi utazáson a megkérdezettek 22,7%-a vett részt. Az utazáson részt vevő háztartások 37,5%-a járt külföldi utazáson. Egy külföldi utazáson részt vevő háztartás átlagosan 1,46 utazást tett a vizsgált időszakban. A külföldi utazások legnagyobb része Ausztriába (19,2%) irányult, Olaszország a külföldi utazások 9,4%-ának, Horvátország pedig 9,0%-ának volt az úti célja (12. ábra). Az utazások 11,3%-ának célja Európán kívüli volt. A külföldi utazások fő céljai közül a vízparti üdülés volt a legnépszerűbb, amely az utazások 28,1%-ának volt a motivációja. Az utazók 15,0%-ának rokonlátogatás, 13,8%-ának városlátogatás, 11,4%-ának pedig hegyvidéki üdülés volt a motivációja. A külföldi utazások többségére (50,3%) a nyári főszezonban került sor, az elő- és az utószezon szerepe (13. ábra) nem jelentős. Egy utazáson átlagosan 1,95 fő vett részt. A külföldi utazások között a 4-7 éjszakásak domináltak. Hét éjszakánál hosszabb a külföldi utazások 22,8%-a volt. A külföldi utazások hossza átlagosan 6,95 éjszaka volt. TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 21

7 A külföldi utazások 43,7%-ában személygépkocsival jutottak el az utazás színhelyére, bérelt busszal az utak 23,5%-ában utaztak. Repülővel közlekedtek az utazások 19,9%-ában, ezen belül 8,6% charter járatokkal, 7,7% menetrend szerinti repülőgéppel, 3,6% fapados légitársasággal utazott. Vonatot a külföldi utazások 6,0%-ában választottak a magyar utazók, az egyéb közlekedési eszközök igénybevételi aránya 2,1% volt. A külföldi utazások során a legmagasabb arányban (29,5%) szállodában szálltak meg a megkérdezettek. Apartmant (17,7%) és ingyenes magánszállást (16,6%) hasonló arányban vették igénybe. Összességében a külföldi utazások 82%-ában vettek igénybe kereskedelmi alapon működő szálláshelyet (14. ábra). Egy külföldi utazás átlagos költsége háztartásonként forint, személyenként forint volt. Az egy utazó háztartásra jutó költség a vizsgált időszakban forint, ugyanez személyenként forint volt. 22 TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2.3. TURISZTIKAI INFORMÁCIÓGYŰJTÉSI SZOKÁSOK Az utazók 48,7%-a az utazás előtt vagy közben gyűjt turisztikai információt. A legtöbben (27,2%) az utazás előtt, 18,3%-uk pedig az utazást megelőzően és a közben is. Azoknak az aránya, akik csak utazás közben tájékozódnak, mindössze 3,1%. A belföldi utazások során a legtöbben korábban ott járt személyek (45,0%), az internet (41,1%), térképek (40,9%) és prospektusok (40,5%) segítségével gyűjtenek turisztikai információt. Kiemelendő, hogy utazási irodát mint információforrást a belföldre utazók 14,0%-a vett igénybe. A belföldi utazáson részt vevők átlagosan 2,6 információforrást használnak. A külföldi utazások esetében a turisztikai információt a legtöbben prospektusokból (52,7%), az internet (52,1%) és korábban ott járt személyek (50,3%) segítségével gyűjtik. Az utazási irodát mint információforrást a külföldre utazók

8 38,9%-a vette igénybe. A külföldi utazáson részt vevők átlagosan 3,6 információforrást használnak. Az internetnek az utazás megszervezésében betöltött szerepére külön is rákérdeztünk (15. ábra). Kifejezetten az utazás megszervezéséhez kapcsolódó információgyűjtésre az utazó háztartások 23,3%-a használta az internetet. Foglalásra 8,5% alkalmazta, míg 2,5% fizetett is interneten keresztül, miközben utazásaikat szervezték. Azok, akik csak belföldi utazáson vettek részt, szignifikánsan alacsonyabb arányban használták az internetet ezekre a célokra, mint azok, akik külföldön (is) jártak. 3. Főutazások 2004 december eleje és 2005 november vége között a megkérdezett háztartások 43%-ában, az utazáson részt vevő háztartások 71,3%-ában fordult elő főutazás. A főutazások 60,7%-a belföldi, 39,3%-a pedig külföldi volt BELFÖLDI FŐUTAZÁSOK A belföldi főutazások résztvevői közül a vizsgált időszakban a legtöbben a Balaton turisztikai régiót keresték fel, a hazai főutazások 39,6%-ának ez volt az úti célja (16. ábra). A második legnépszerűbb úti cél az Észak-Magyarország turisztikai régió (13,5%), a harmadik a Budapest-Közép- Dunavidék (9,4%) volt. A belföldi főutazáson résztvevők 83,1%-a járt már korábban főutazása helyszínén. Jellemzően a Nyugat- Dunántúl települései voltak az újonnan felfedezettek, ott csak a főutazók 66,8%-a járt korábban. A Tisza-tó vendégeinek 31,8%-a még soha sem járt főutazása helyén. TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 23

9 A főutazás úti céljának kiválasztásakor (17. ábra) a legfontosabb mérlegelési szempont a korábbi tapasztalat (35,5%) és a régió kedvező természeti adottságai (34,5%) voltak. A harmadik leggyakrabban említett döntési tényező (32,9%) a meghívás volt. A megkérdezettek átlagosan 2,5 szempontot neveztek meg. A főutazás helyszínének kiválasztásában a 17. ábrában szereplő okokon kívül még néhány 5%-nál kisebb említési arányú tényező is szerepet játszott. Ilyen volt többek között az, hogy a megkérdezett prospektusban találkozott vele (4,0%), utazási irodában ajánlották neki (2,6%), az interneten (1,9%) vagy televízió-, rádióműsorban látta (1,3%), hirdetés alapján találta (1,1%). A végső döntés meghozatala során azonban a legfontosabb oknak a meghívás bizonyult, 24,4% ez alapján választott. A korábbi kedvező tapasztalat a megkérdezettek 17,0%-ának döntésében játszotta a legfontosabb szerepet. Az utazás kedvező ára mindössze a belföldi főutazások 10,4%-a esetében volt az elsődlegesen meghatározó szempont. A konkrét úti célról a belföldi főutazáson részt vevők 33,9%-a az utazás előtt legalább két hónappal, 14,2%-a pedig az utazás előtt csak néhány nappal döntött. A többség 1-4 héttel a főutazás előtt választotta ki úti célját. A legtöbben augusztusban mentek főutazásra, az utazók 39,3%-a tett így. Júliusban utazott 29,7%, júniusban 12,3%. A válaszadók ötöde, 18,7%-a nem a nyári hónapokban vett részt főutazáson. A belföldi főutazások 36,0%-a 4 éjszakánál rövidebb volt, a leghosszabb út 30 naposnak bizonyult. A válaszadók átlagosan 5,37 éjszakát töltöttek otthonuktól távol a főutazás során. A belföldi főutazáson átlagosan 2,47 fő vett részt. A főutazások legnagyobb részében, 79,3%-ában az egész utazás során egy településen tartózkodtak a résztvevők. A második legnépszerűbb forma a csillagtúra volt (15,3%). Az úti cél eléréséhez a többség (70,2%) személygépkocsit vett igénybe, a második legfontosabb szerep a vonatnak jutott (19,2%) a főutazások esetében. 24 TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

10 A belföldi főutazások 55,1%-ában az igénybevett szálláshely nem fizetős: 39,3% ingyenes rokoni, baráti szállást vett igénybe, 10,2% saját telkére, nyaralójába utazott, 5,0% vállalati üdülőben pihent, 0,6% pedig a vadkempingezést választotta. A fizetős szálláshelyek közül a szálloda (11,5%) és a fizető magánszállás (11%) volt a legnépszerűbb. Ezt TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 25

11 a panzió követi (7,2%), kempinget a válaszadók 4,4%-a, apartmant pedig 6,1%-a vett igénybe. A belföldi főutazáson részt vevők többsége (73,2%) nem vett igénybe szálláshoz kapcsolódó ellátást. 43,3% saját maga gondoskodott az ellátásáról, 29,9%-ról pedig a meglátogatott rokonok, ismerősök gondoskodtak. Az utazások 84,2%-át a résztvevők önállóan szervezték. 5,5% esetében utazási iroda is részt vett a szervezésben, 10,3%-ot pedig egyéb intézmény (iskola, klub stb.) szervezett. Akik mégis igénybe vették az utazási irodák szolgáltatásait, a leggyakrabban szállást igényeltek. A belföldi főutazáson részt vevők leggyakoribb motivációja a vízparti üdülés (39,6%) volt, ezt az ismerősök, rokonok felkeresése (29,8%) követte. A főutazás során végzett tevékenységek rangsorát a passzív pihenés vezeti, ezt a válaszadók 75,0%-a említette. A második helyen a strandolás, fürdőzés szerepel, a válaszadók 54,3%-a töltötte ezzel idejét (18. ábra). A vizsgált időszakban tett belföldi főutazásokkal a válaszadók rendkívül elégedettek voltak: összességében belföldi főutazásukat a megkérdezettek átlagosan 4,5-re értékelték az ötfokozatú elégedettségi skálán. A válaszadók az utazás tényezői közül legkevésbé az ár és a minőség összhangjával (3,93) a turisztikai információs anyagokkal (4,16), illetve a vásárlási lehetőségekkel (4,17) voltak megelégedve (19. ábra). Egy belföldi főutazás átlagosan forintba került. Az egy főre jutó utazási kiadás forint volt. Egy fő naponta átlagosan 4700 forintot költött belföldi főutazásán. A magyarországi turisztikai régiók közül a főutazások összköltsége a Nyugat-Dunántúl régióban volt a legmagasabb ( forint). Egy főre és egy napra a Tisza-tó régióban fizették ki a legtöbbet (6651 forintot) a válaszadók belföldi főutazásuk során. A belföldi főutazás előtt az utazók 29,5%-a gyűjtött turisztikai információt. 7,9% az utazás előtt és közben is, 18,1% csak előtte, 3,5% pedig csak az utazás közben tájékozódott. Az információt gyűjtők prospektusokból (44,0%), korábban ott járt ismerősöktől (43,4%) és térképekből (34,0%) tájékozódtak a leggyakrabban. Az internetet 29,5% vette igénybe KÜLFÖLDI FŐUTAZÁSOK Külföldi főutazáson 167 háztartás, a megkérdezettek 16,7%-a, a főutazáson részt vevők 39,3%-a járt. A 167 külföldre utazó által leggyakrabban említett úti cél Horvátország (15,3%) volt (2. táblázat). Olaszországot a második (13,4%), Ausztriát (11,8%) és Bulgáriát (6,2%) a harmadik, illetve negyedik helyen említették. A külföldre utazók összesen 35 desztinációt neveztek meg. A külföldi főutazáson résztvevők 54,6%-a korábban járt már a főutazása helyszínén. A külföldi főutazás úti céljának kiválasztásakor a legfontosabb szempont az úti cél kedvező természeti adottsága (50,2%) volt. Második leggyakrabban említették a 26 TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

12 kedvező éghajlatot (42,0%), amelyet a korábbi kedvező tapasztalat (34,0%) és az ismerősök, rokonok ajánlása (33,5%) követett. A válaszadók átlagosan 3,5 szempontot neveztek meg. A desztinációra vonatkozó döntés legfontosabb okának is a kedvező természeti adottságok bizonyultak, 17,0% válaszolt így. Ezt a korábbi kedvező tapasztalat (14,0%) és a meghívás (12,4%) követte. Az utazás ára mindössze 8,1% számára volt döntő szempont az úti cél kiválasztásakor. A főutazások leggyakoribb motivációja a vízparti üdülés (43,5%) volt, ezt a városlátogatás (15,2%) és az ismerősök, rokonok felkeresése (11,5%) követte. Hegyvidéki üdülésen a külföldi főutazásokon résztvevők 10,8%-a vett részt. A végzett tevékenységek rangsorát a passzív pihenés vezeti, ezt a válaszadók 66,2%-a említette. Jelentős arányban töltötték idejüket a külföldi főutazáson résztvevők városlátogatással (65,4%), strandolással (58,2%), természeti (57,9%) és kulturális (58,4%) látnivalók megtekintésével. A konkrét úti célról 56,2% döntött az utazás előtt legalább két hónappal. Ugyanakkor 5,7% csak az utazás előtti néhány napban, 6,6% pedig egy-két héttel hamarabb hozta meg döntését. A legtöbben (36,4%) augusztusban vettek részt főutazáson (20. ábra), júliusban utazott 25,8%, júniusban 7,5%. A válaszadók harmada nem a nyári hónapokban volt külföldi főutazáson. A külföldi főutazások 29,5%-a 6 éjszakánál rövidebb volt. A legtöbb külföldi főutazás egyhetes volt. Az ennél hosszabb külföldi főutazások aránya 32,4%. A válaszadók átlagosan 8,28 éjszakát töltöttek a külföldi főutazás során otthonuktól távol. Egy külföldi főutazáson átlagosan 2,15 fő vett részt. A főutazások 63,3%-ában az egész utazást egy településen, területen töltötték a résztvevők, a második legnépszerűbb formának a csillagtúra bizonyult (11,2%). Az úti cél eléréséhez a külföldi főutazáson részt vevők többsége (43,2%) személygépkocsit vett igénybe. A második helyen a buszos utak találhatók (21,5%). A harmadik legfontosabb szerep a repülőnek jutott, 22,5% közelítette meg így úti célját. A diszkont légitársaságok járataival 4,5% utazott. A külföldi főutazások 15,7%-ában az igénybe vett szálláshely nem fizetős, ingyenes rokoni, baráti szállást vettek igénybe. A fizetős szálláshelyek közül a szálloda (30,3%) volt a legnépszerűbb, ezt az apartman követi (20,8%). A külföldi főutazáson részt vevők többsége, 59,8%-a nem vett igénybe szálláshoz kapcsolódó ellátást. 47,5% saját maga gondoskodott az ellátásáról, 12,4%-ról pedig a meglátogatott rokonok, ismerősök gondoskodtak. Azok körében, akik igénybe vettek ellátást, a félpanzió volt a legnépszerűbb (25,5%). A külföldi főutazások 53,2%-át a résztvevők önállóan szervezték. 37,1% esetében vett részt a szervezésben 2. táblázat A külföldi főutazás legfontosabb úti céljai (%) Horvátország 15,3 Olaszország 13,4 Ausztria 11,8 Bulgária 6,2 Görögország 5,6 Románia 5,0 Franciaország 4,9 Marokkó 4,6 Tunézia 4,4 Törökország 4,1 Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27

13 utazási iroda is, a külföldi főutazások 9,7%-át pedig egyéb intézmény (iskola, klub stb.) szervezte. Teljes egészében utazási iroda szervezte a külföldi főutazások egyötödét. Az utazások 39,8%-a során a megkérdezettek semmilyen szolgáltatást nem vettek igénybe utazási irodától. Akik utazási irodához fordultak, a leggyakrabban szállást (44,2%) foglaltak. A válaszadók az utazási irodáktól jellemzően kéthárom (átlagosan 2,6) szolgáltatást vettek igénybe. Általánosan elmondható, hogy a vizsgált időszak külföldi főutazásaival a válaszadók rendkívül elégedettek voltak, főutazásukat összességében átlagosan 4,61-re osztályozták az ötfokozatú elégedettségi skálán. A válaszadók leginkább a természeti környezettel (4,77), az épületekkel és műemlékekkel (4,69), valamint a vendégszeretettel (4,67) voltak megelégedve. A válaszadók a legkevésbé a turisztikai információs anyagokkal (4,19), valamint az ár és minőség összhangjával (4,16) voltak megelégedve. Egy külföldi főutazás átlagosan forintba került. Az egy főre jutó utazási kiadás Ft volt. Az egy fő által egy nap alatt elköltött összeg forintot tett ki. A főutazás előtt az utazók 70,4%-a gyűjtött turisztikai információt. 37,6% az utazás előtt és közben is, 29,2% csak előtte, 3,6% csak az utazás közben tájékozódott. Az információt gyűjtők az internetről (56,3%), prospektusokból (54,7%) és útikönyvekből (49,7%) tájékozódtak a leggyakrabban. Jelentős volt még a térképeket (44,8%), az utazási irodát (46,0%) és a korábban ott járt ismerősöket (48,3%) említők aránya. 4. Összehasonlítás a korábbi évek kutatási eredményeivel A 3. és 4. táblázatban az elmúlt évek ( ) kutatásainak legfontosabb eredményeit foglaltuk össze. A évtől kezdve azonos módszertan szerint készült felmérés lehetővé teszi, hogy az eredmények közvetlenül összehasonlíthatóak legyenek. A kirándulások és utazások legfontosabb jellemzői, táblázat Kirándulások Kirándulók aránya (%) Belföldi kirándulások száma a belföldön kirándulók között 7,4 7,2 5,5 Külföldi kirándulások száma a külföldön kirándulók között 2,67 1,27 2,08 Utazások Utazók aránya (%) Belföldre utazók aránya (%) Külföldre utazók aránya (%) Mindkét helyre utazók aránya (%) Utazások száma az utazók között 5,21 3,3 2,66 Belföldi utazások száma a belföldön utazók között 5,13 3,3 2,59 Külföldi utazások száma a külföldön utazók között 1,8 1,6 1,46 Belföldi utazások aránya (%) Külföldi utazások aránya (%) Belföldi utazások legfontosabb úti célja Külföldi utazások legfontosabb úti célja 28 TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Budapest-Közép- Dunavidék, Észak-Magyar ország Horvátország, Románia, Ausztria Budapest-Közép- Dunavidék, Balaton, Észak-Magyar ország Horvátország, Románia, Ausztria Balaton, Budapest- Közép-Dunavidék, Észak-Magyar ország Ausztria, Olaszország, Horvátország Utazások hossza (nap) 3,1 4,1 4,97 Belföldi utazások hossza (nap) 2,7 3,6 4,45 Külföldi utazások hossza (nap) 6,6 6,6 6,95 Egy utazás költsége Költség/fő Költség/fő/nap Egy belföldi utazás költsége Költség/fő Költség/fő/nap Egy külföldi utazás költsége Költség/fő Költség/fő/nap Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T.

14 A főutazások legfontosabb jellemzői, Főutazások Főutazók aránya (%) Belföldi főutazások aránya (%) Külföldi főutazások aránya (%) Belföldi főutazások legfontosabb úti célja Külföldi főutazások legfontosabb úti célja Balaton, Észak-Magyarország, Budapest- Közép-Dunavidék Horvátország, Olaszország, Románia Balaton, Észak-Magyarország, Budapest- Közép-Dunavidék Horvátország, Románia, Görögország 4. táblázat Balaton, Észak-Magyarország, Budapest- Közép-Dunavidék Horvátország, Olaszország, Ausztria Főutazások hossza 8,36 6,88 4,97 Belföldi főutazások hossza 9,57 6,25 5,37 Külföldi főutazások hossza 9,54 8,04 8,28 Résztvevők száma 2,5 2,64 2,34 Egy belföldi főutazás költsége Költség/fő Költség/fő/nap Egy külföldi főutazás költsége Költség/fő Költség/fő/nap Utazási iroda által szervezett utazások aránya 15 14,5 18 A főutazás helyszínéről turisztikai információt gyűjtők aránya (%) ,5 Internetet információforrásként használók aránya a belföldi főutazások esetében (%) ,5 Internetet információforrásként használók aránya a külföldi főutazások esetében (%) ,3 Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. Helyesbítés A Turizmus Bulletin IX. évfolyam 3. számában A belföldi turizmus jellemzői a Budapest-Közép-Dunavidék turisztikai régióban címmel publikált tanulmányban a módszertanra vonatkozó mondat helyesen a magyar lakosság utazási szokásait feltáró kutatást végzett 3000 fős, a 18 év feletti lakosságra megye, településméret, nem és kor szerint országosan reprezentatív mintán. A cikkben megjelent 5. ábrán szereplő adatok helyesen az alábbiak: Balaton (32%), Budapest-Közép-Dunavidék (23%), Észak-Magyarország (20%), Közép-Dunántúl (11%), Dél-Alföld (11%), Észak-Alföld (11%), Dél-Dunántúl (11%), Nyugat-Dunántúl (10%) és Tisza-tó (4%). A 64. oldalon szereplő, A Budapest-Közép-Dunavidék régió az összes hazai utazás 26%-ának volt célpontja (6. ábra). A régiók közül ide irányult a második legtöbb utazás. bekezdés helyesen A Budapest-Közép-Dunavidék régió az összes hazai utazás 26%-ának volt célpontja (6. ábra). A régiók közül ide irányult a legtöbb utazás. TURIZMUS BULLETIN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 29

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt.

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt. A magyar lakosság 2004. évi utazási szokásai 2005 VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ www.itthon.hu Magyar Turizmus Rt. www.hungary.com A magyar lakosság utazási szokásairól a Magyar Turizmus Rt. éves gyakorisággal végez

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 0 Készítette: a Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A szenior korosztály utazási szokásai

A szenior korosztály utazási szokásai A szenior korosztály utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából 2004-ben lebonyolított, a magyar lakosság utazási szokásait vizsgáló kutatás 1 adataiból elemzés készült a szenior korosztály, azaz

Részletesebben

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság Összefoglaló Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság külföldi utazásai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A belföldi turizmus jellemzõi a turisztikai régióban A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság Budapest, Magyarország legfontosabb, nemzetközileg is ismert

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi utazásai

A magyar lakosság belföldi utazásai Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság A magyar lakosság belföldi utazásai Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Turizmus Bulletin. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: augusztus Lapzárta: július

Turizmus Bulletin. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: augusztus Lapzárta: július Impresszum Turizmus Bulletin A Magyar Turizmus ZRt. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: 2009. augusztus Lapzárta: 2009. július Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai

A magyar lakosság utazási szokásai A magyar lakosság utazási szokásai A rendszerváltást követően, 1990-ben a határok átjárhatósága eredményeként a magyar lakosság külföldi utazásainak száma jelentősen emelkedett, míg a belföldi turizmus

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában)

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában) Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmezo út 4. Tel.: (06-1)488-8700? Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu? www.itthon.hu 2006. március 16. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2012. április 4. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2011-ben 2011-ben a magyar

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A 2011. MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai

A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette: a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság turisztikai termékek A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Turizmus ELŐZETES adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (562,8; +5,4%) Afrika (56,1; +5,6%) Amerika (168,9; +3,6%) Ázsia

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

Turizmus Magyarországon 2012

Turizmus Magyarországon 2012 MInden élménnyel több leszel itthon.hu Turizmus előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2011) Európa (534,8; +3,3%) Afrika (52,3; 6,2%) Amerika (162,1;

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (563,8; +5,6%) Afrika (55,9; +5,4%) Amerika (168,2; +3,4%) Ázsia

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK. TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére április

KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK. TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére április KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére 2013. április KIVONAT A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a Trend International Market Research

Részletesebben

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS RT. NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA X. évfolyam, 1. szám Megjelenés: 2006. március Lapzárta: 2006. január Felelős kiadó: Dr. Galla

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (502,8; +6,0%) Afrika (49,8; 0,0%) Amerika (156,2; +4,2%) Ázsia (216,0; +5,6%)

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA DEMOGRÁFIA megoszlás férfi 46% nő 54% megoszlás 20 év alatt 7% 20-29 között 40% 30-39 között 20% 40-49 között 14% 50-59

Részletesebben

Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út?

Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út? Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út? Mártonné Máthé Kinga Magyar Turizmus Zrt. Belföldi igazgató Mitől ÚT? Apró értékek láncra-fűzése Azonos rendezőelv

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei itthon otthon van A német lakosság utazási szokásai; Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban Kvantitatív kutatás 2005 M A G Y A R T U R I Z M U

Részletesebben

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Magyar Turizmus Zrt. A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Turizmus Magyarországon

Turizmus Magyarországon Turizmus Magyarországon 2003 Általános információk Magyarországról Terület: 93 030 km 2 Lakosság: 10 116 742 fő (2004. január 1.) Népsűrűség: 109,0 fő/km 2 Főváros: Budapest terület: 525 km 2 lakosság:

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2008) Európa (460,0; -5,7%) Afrika (45,6; +2,9%) Amerika (140,1; -4,6%) Ázsia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2007) Európa (487,9; +0,1%) Afrika (47,0; +4,1%) Amerika

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu MAGYARORSZÁG előzetes adatokkal Turizmus Tények és adatok Magyarországról Terület 93 030 km 2 Népesség 10 045 401 fő (. január 1.) Népsűrűség 108,0 fő/km

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői

A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői A Magyar Turizmus Zrt. Piac- és Termékmenedzsment Irodájának kutatási eredményei alapján összeállította: Sulyok Judit 1 A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

1. A nemzeti parkok látogatottsága

1. A nemzeti parkok látogatottsága A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői 2009-ben A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KÖZÖS KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Autóvásárlás és autófinanszírozás

Autóvásárlás és autófinanszírozás Autóvásárlás és autófinanszírozás A Budapest Bank és a Budapest Autó lakossági kutatása Budapest, 2012.02.14. Lakossági kutatás Célcsoport: 23-59 év közötti, ABC státuszú lakosság, akik legfeljebb 6 éve

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

Piac- és országtanulmány

Piac- és országtanulmány Kedves Olvasók! A Magyar Turizmus Zrt. igen sokrétû marketingtevékenységet végez mind belföldön, mind nemzetközi küldôpiacainkon. Munkánk eredményességét folyamatosan monitorozzuk, nagyobb kampányaink

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu előzetes adatokkal A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2009) Európa (471,5; +3,2%) Afrika (48,7; +6,4%) Amerika (151,2; +7,7%) Ázsia (203,8; +12,6%)

Részletesebben

Hollandia április

Hollandia április A hónap h küldőországa Hollandia 5. április A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (WTO, IPK, KSH) A Magyar Turizmus Rt. által ben végzett elsődleges kutatás a holland lakosság

Részletesebben

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 ELŐZETES ADATOKKAL TÉNYEK ÉS ADATOK A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2016/2015) Világ (1 235,0; +3,9%) Európa (619,7; +2,0%) Afrika (58,2; +8,1%) Amerika (200,9;

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyarország ismertsége és imázsa Hollandiában, a holland lakosság utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, szabadidõ és turizmus csoportja A Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK Budapest, Budapest, te csodás! A magyar főváros turisztikai imázsa a hazai lakosság körében Budapest, Budapest, te csodás! Te vagy nékem a szívdobogás. Sehol nincs a világon olyan szép város, És ilyen

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Turizmus kitörési pont? Belföldi utazási szokások, elvárások

Turizmus kitörési pont? Belföldi utazási szokások, elvárások Turizmus kitörési pont? Belföldi utazási szokások, elvárások Velencei-tó a Természetes Egészs szség Területfejleszt letfejlesztési si Program stratégiai tervezés alapjainak vizsgálata Kérdőíves ves Felmérés

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. július Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás helye a nemzetgazdaságban...5 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2005. november 30. KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2005 ISBN 963 215 895

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérõl

Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérõl Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérõl Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérõl Központi Statisztikai Hivatal, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012.

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. TURISZTIKAI HATÁSVIZSGÁLAT VENDÉGKÖRELEMZÉS ÉS VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 1 Készítette: SUPER GUIDE Bt. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 2. Az egri és Eger környéki vendégek által

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...4 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Részletesebben

1. A többnapos belföldi utazások összefoglaló adatai. Összes utazás. százalék utazás ezer fő ezer nap millió Ft

1. A többnapos belföldi utazások összefoglaló adatai. Összes utazás. százalék utazás ezer fő ezer nap millió Ft 1. A többnapos belföldi utazások összefoglaló adatai Időszak Utazási aktivitás Az aktív utazók utazásainak átlagos száma Összes utazás Utazáson eltöltött idő Költés százalék utazás ezer fő ezer nap millió

Részletesebben

1. A Magyarországra látogató külföldiek száma motivációnként, negyedévente. Turisztikai motiváció együtt. Egy napra látogatók

1. A Magyarországra látogató külföldiek száma motivációnként, negyedévente. Turisztikai motiváció együtt. Egy napra látogatók Időszak 1. A Magyarországra látogató külföldiek száma nként, negyedévente Szabadidős Üzleti Tanulás Vásárlás (ezer fő) Átutazás Egyéb Összesen Egy napra látogatók 2006. I. negyedév 760 96 857 42 1 165

Részletesebben

A célcsoport számokban

A célcsoport számokban I"úsági turizmus I"úsági turizmus Az i&úsági turizmus magában foglalja a 16 29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, önálló utazásait, amit részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Szerző: Dr. Behringer Zsuzsanna 1 Kiss Kornélia 2 Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu 2013. július Tartalom Tartalom 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 2. A lakosság belföldi

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Franciaország. Marketingterv

Franciaország. Marketingterv Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország a harmadik legfontosabb európai küldőpiac. A franciák külföldi utazásainak száma 2007-ben 6%-kal növekedett, a szabadidős

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben