PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY"

Átírás

1 A magyar lakosság külföldi utazásai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2003 októberében a magyar lakosság utazási szokásait feltáró kutatást végzett 1000 fô s, a 18 év feletti lakosságra, megyére, településméretre, nemre és korra országosan reprezentatív mintán. A kutatás az adatfelvételt megelô zô 12 hónap kirándulásait, éjszakázással együtt járó utazásait és a háztartás számára legfontosabb utazást, az úgynevezett fô utazást vizsgálta részletesen. A felmérés azért tekintette a háztartást vizsgálati egységnek, mivel az utazások, kirándulások jellemzô en több családtagot is érintenek, így pontosabb képet kaphatunk az együtt élô személyek utazási szokásairól. A kutatás a következô kérdéskörökre terjedt ki: jellemzô kirándulási szokások (desztináció, idô pont, motiváció) olyan útra vonatkozóan, amelynek során a háztartás valamelyik tagja egy napnál rövidebb ideig volt egy másik településen és az út motivációjául nem a munkavégzés vagy a tanulás szolgált, jellemzô utazási szokások (desztináció, idô pont/idôtartam, motiváció, költségek) olyan utazás esetében, amelynek során a háztartás valamelyik tagja legalább egy éjszakát távol töltött lakóhelyétô l és az utazás célja nem a munkavégzés volt, valamint amely nem tartott egy évnél tovább, az utazási költségek változása az elô zô 12 hónaphoz képest, a vizsgált 12 hónap fô utazása (az elô bbi utak között a háztartás számára legfontosabb utazás) esetében: a desztináció, a célterület kiválasztásának okai, a fôutazás során végzett tevékenységek, az út idô pontja, idô tartama, az együtt utazók száma, a fô utazás jellege, az igénybe vett közlekedési eszközök, az igénybe vett szálláshely típusa, az igénybe vett ellátás jellege, az utazás megszervezése, az utazási irodák szerepe az utazás szervezésében, turisztikai információk gyûjtése, információforrások, a fô utazás költségeinek változása az elô zô 12 hónaphoz képest, a következô 12 hónapra tervezett utazások. A kutatás a belföldi és a külföldi utakra egyaránt kiterjedt. A Turizmus Bulletin 2004/1. számában a belföldi, jelen cikkünkben a külföldi utazások tapasztalatait ismertetjük. 1. A külföldi kirándulások jellemzô i A vizsgált idô szakban, október eleje és szeptember vége között a megkérdezett háztartások 66%- ában fordult elô kirándulás, vagyis olyan út, amelynek során a háztartás valamelyik tagja egy napnál rövidebb ideig volt egy másik településen és az út motivációjául nem a munkavégzés vagy a tanulás szolgált. A kirándulások döntô többsége belföldi volt, a megkérdezett háztartásoknak mindössze 6,8%-a tett külföldi kirándulást. Az átlagosnál magasabb arányban kirándultak külföldön az egyfô s háztartásokban (9%), az átlag feletti jövedelemmel rendelkezô háztartásokban (11%), a 30 év alatti válaszadók háztartásaiban (9%), a felsô fokú végzettségû válaszadók háztartásaiban (17%), a nagyvárosokban élôk háztartásaiban (10%), a Közép-Magyarország (11%) és a Nyugat-Dunántúl (11%) tervezési-statisztikai régiókban található háztartásokban. Azokban a háztartásokban, ahol elô fordult külföldi kirándulás, a vizsgált 12 hónapban átlagosan 2,7 alkalommal kirándultak. Az 1000 fô s mintában összesen 181 külföldi kirándulást regisztráltunk, tehát egy megkérdezett háztartásban átlagosan 0,2 külföldi kirándulás fordult elô. A kirándulás évszaka szerint vizsgálva a kérdést, azt állapíthatjuk meg, hogy a külföldi kirándulásoknak 37%-át tették a nyári idô szakban, télre a külföldi kirándulások 14%-a esett. A külföldre irányuló kirándulások jellemzô idô szaka a nyári hónapok mellett a tavasz és az ô sz is (1. ábra). A külföldi kirándulások fô motivációit tekintve elsôdleges cél a vásárlás volt, a megkérdezettek 29%-a adta ezt a választ. A vásárlást az egyéb üzleti utak (például incentive út) és a rokonok, barátok meglátogatása követte, 12-12%-kal. A pihenés a külföldi kirándulások 11%- ának volt motivációja. 2. A külföldi utazások jellemzô i A vizsgált idô szakban a megkérdezett háztartások 62%- ában fordult elô utazás, azaz olyan helyváltoztatás, amelynek során a háztartás valamelyik tagja legalább TURIZMUS BULLETIN 3

2 N=181 A külföldi kirándulások idô szaka 1. ábra egy éjszakát távol töltött lakóhelyétô l és az utazás célja nem a munkavégzés volt, valamint amely nem tartott egy évnél tovább. A megkérdezett háztartások 20%-a tett külföldi utazást. Az átlagosnál magasabb arányban fordult elô külföldi utazás azokban a háztartásokban, ahol 3-4 fô él együtt (24%), a 30 év alatti válaszadók háztartásaiban (27%), az átlag feletti jövedelemmel rendelkezô háztartásokban (34%), az érettségizett (27%) és felsô fokú végzettségû válaszadók háztartásaiban (44%), a nagyvárosokban élô knél (31%), a Közép-Magyarország (29%) tervezési-statisztikai régiókban élô knél. Minél fiatalabb volt a válaszadó, annál valószínûbb, hogy a háztartásban az elmúlt 12 hónapban elô fordult külföldi utazás. Az utazás valószínûsége a településmérettel arányosan nô. Minél jobb anyagi körülmények között él egy háztartás, annál valószínûbb, hogy részt vett utazáson. Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik a megkérdezett, annál valószínûbb, hogy utaztak külföldre a háztartásban. Azokban a háztartásokban, ahol a vizsgált idôszakban részt vettek külföldi utazáson átlagosan 1,8 alkalommal utaztak. Az 1000 fô s mintában összesen 363 külföldi utazást regisztráltunk, egy megkérdezett háztartásban átlagosan 0,36 utazás fordult elô. Az utazás évszaka szerint vizsgálva a kérdést, azt állapíthatjuk meg, hogy a külföldi utazások esetén a nyár szerepe döntô, a megkérdezettek 61%-a ebben az évszakban idô zik legszívesebben az otthonától távol. A téli évszakra a külföldi utazásoknak mindössze 11%-a esik (2. ábra). Az utazások fô motivációja tekintetében a válaszok legalább 10%-ánál három cél szerepelt, a többi jelentôsége ennél jóval kisebb volt: pihenés (28%), vízparti üdülés (14%), rokonok, barátok meglátogatása (10%). Az utazások hosszára vonatkozó információkat az 1. táblázatban foglaltuk össze. 1. táblázat A külföldi utazások száma és hossza Külföldi utazások száma a mintában Külföldi utazások együttes hossza a mintában 363 db 2388 éjszaka 1 külföldi utazás átlagos hossza 6,6 éjszaka 1 háztartásban a külföldi utazással töltött éjszakák száma N=202 és 363 0,24 éjszaka Azokban a háztartásokban, ahol a vizsgált 12 hónapban részt vettek külföldi utazáson, átlagosan forintot költöttek (2. táblázat). Egy külföldön utazással töltött éjszaka átlagos költsége Ft volt az összes résztvevô re számítva. Az adatfelvétel tanúsága szerint egy magyar háztartás az utazókat és nem utazókat is A külföldi utazások idô szaka 2. ábra 2. táblázat A külföldi utazások költsége a vizsgált 12 hónapban Külföldi utazások összes költsége a mintában 1 külföldi utazás átlagos költsége az összes résztvevô re 1 külföldön utazó háztartás 12 hónapra esô utazási költsége Ft Ft Ft 1 háztartásra jutó külföldi utazási költség Ft N=363 4 TURIZMUS BULLETIN 1 külföldön utazással töltött éjszaka költsége az összes résztvevô re N=202 és Ft

3 beleszámolva átlagosan forintot költött külföldi utazásra. A 202 háztartás 363 külföldi útja során összesen 30 országban fordult meg. A legnépszerûbbnek Horvátország bizonyult, a háztartások 25%-a szervezett ide utat, az összes utazásnak pedig a 18%-a irányult az Adriaitenger mentén fekvô országba (3. táblázat). Jelentô sebb arányban utaztak még Romániába, Ausztriába, Németországba, Olaszországba és Görögországba. Összességében a külföldi utak 47%-a irányult a tengerparti fürdô zés lehetô ségét kínáló országokba. Az Európán kívüli utak aránya 11% volt. 3. táblázat A külföldi utak legfontosabb célországai Ország Háztartások aránya (%) Utak aránya (%) Horvátország Románia Ausztria Németország Olaszország Görögország 10 7 Szlovákia 8 6 Spanyolország 5 4 Franciaország 5 3 Tunézia 4 3 USA 3 2 Csehország 2 1 Egyiptom 2 1 Svájc 2 1 Törökország 2 1 Nagy-Britannia 2 1 N=202 és A külföldi fô utazások jellemzô i A vizsgált idô szakban a megkérdezettek 50,7%-a állította, hogy elô fordult a háztartásban fô utazás, vagyis az utazások közül ki tudott választani egy különlegesen fontosat. A fô utazások 31%-a (157 utazás) külföldi volt. Külföldi fôutazáson az átlagnál magasabb arányban vettek részt a Dél-Dunántúl (39%) és a Dél-Alföld (37%) tervezésistatisztikai régiók lakói, a felsô fokú végzettségû válaszadók háztartásaiban (45%), a éves válaszadók háztartásaiban (36%), a kétfô s (37%) háztartások tagjai, az átlag feletti jövedelemmel rendelkezô válaszadók háztartásaiban (44%), a nagyvárosokban élô knél (38%). A fenti társadalmi szegmensekbô l kerülnek tehát ki azok jellemzô en, akik külföldi útjukat tekintettek fô utazásnak. A 157 külföldön fô utazását töltô utazó által leggyakrabban említett úti cél Horvátország volt (4. táblázat), amit 21%-uk keresett fel. Olaszországot a második (14% utazott oda), Romániát a harmadik helyen említették (12% utazott oda). Görögország 11%-kal a negyedik helyen áll. A külföldre utazók összesen 23 országot neveztek meg a fô utazás célországaként. Az Európán kívüli fô utazások aránya 10% volt. 4. táblázat A külföldi fô utazások célországai Ország % Horvátország 21 Olaszország 14 Románia 12 Görögország 11 Németország 7 Ausztria 6 Spanyolország 5 Tunézia 4 Franciaország 3 USA 3 Törökország 2 Egyiptom 2 Nagy-Britannia 2 Csehország 2 Svájc 2 Szlovákia 1 Lengyelország 1 Jugoszlávia 1 Afrika 1 Jordánia 1 Málta 1 Szlovénia 0,5 Az utak többsége (62%) tengerparti üdülést is kínáló országokba irányult. Ezt a szomszédos országok követték 21%-kal. A fô utazás úti céljáról a megkérdezettek 38%-a egy-két hónappal az utazás elô tt döntött (3. ábra). Ennél hamarabb hozott döntést 32%, míg 29% maximum egy hónappal az utazás elô tt határozta el, hogy útra kel. Tehát az utazók 70%-a legalább egy hónappal az út elô tt eldöntötte, hogy hová és mikor utazik. A külföldi fô utazások 67%-a esett a nyári szezonra. Kiemelkedô a szeptember szerepe, a fô utazások 12%-a valósult meg ekkor, vagyis ugyanolyan arányban vettek részt szeptemberi fô utazáson, mint júniusin (4. ábra). A külföldi fô utazások átlagos hossza 9,5 nap volt (5. ábra). Az utazások többsége (67%) legfeljebb egy hétig tartott, jellemzô nek tekinthetô k még a 10 napos és a kéthetes utak is. Egy külföldi fô utazáson átlagosan 2,3 fô vett részt, azaz megállapítható, hogy a fô utazáson általában egy- TURIZMUS BULLETIN 5

4 A külföldi fô utazás úti céljáról szóló döntés idô szaka 3. ábra egy család csaknem minden tagja részt vett. A kétfô s háztartásokból átlagosan 1,95, a három-négyfô sökbô l 2,6, az ennél nagyobb háztartásokból 3,6 fô vett részt az utazáson. Az utak 38%-a esetében további személyek is részt vettek a fô utazáson. Jellemzô en 1-3 további emberrel utaztak együtt. Az együtt utazó nem háztartástagokat is figyelembe véve, egy fô utazáson átlagosan 6,9 személy vett részt. A külföldi fô utazások idô pontja 4. ábra 6 TURIZMUS BULLETIN

5 A külföldi fô utazások idô beli hossza 5. ábra A fô utazások 65%-ában az egész utazást egy helyen töltötték a résztvevô k (6. ábra). A második legnépszerûbb formának a csillagtúra bizonyult (16%), vagyis a szállás egy helyen volt, és innen tettek egynapos kirándulásokat. Az úti cél eléréséhez a leggyakrabban (52%) személygépkocsit vettek igénybe (5. táblázat). Bérelt buszszal a külföldi fô utazások 32%-ában, repülô vel 20%-ában utaztak a válaszadók. 5. táblázat Az úti cél eléréséhez használt közlekedési eszközök A külföldi fô utazások jellege 6. ábra Közlekedési eszköz % Személygépkocsi 52,0 Bérelt busz 31,9 Repülô gép 20,1 Vonat 7,2 Menetrendszerû busz 3,3 Hajó 3,3 Bérelt személygépkocsi 2,6 Motorkerékpár 0,9 A fô utazások 23%-ában nem vettek igénybe kereskedelmi szálláshelyet, 20,5%-ban ingyenes rokoni, baráti szálláson éjszakáztak, 1,2% vállalati üdülô be, 0,8% saját nyaralójába ment, 0,6% pedig a vadkempingezést választotta. A kereskedelmi szálláshelyek közül a szálloda volt a legnépszerûbb, a válaszadók 30%-a vett ilyen szállást igénybe, ezt az apartman (24,7%) követte (7. ábra). A megkérdezettek 44%-a saját maga gondoskodott ellátásáról, 12%-ról pedig vendéglátóik (barátok, rokonok) gondoskodtak (8. ábra). Jelentô snek mondható a félpanziós ellátás szerepe, 29% vette ezt a szolgáltatást igénybe. All-inclusive ellátásban a külföldi fô utazáson résztvevô háztartások 3%-ának volt része. Az utak 50%-a a család, barátok, ismerô sök szervezésében valósult meg. 8% esetében a munkahely, az iskola vagy valamely egyesület szervezte az utat. Teljes egészében utazási iroda szervezésében valósult meg a TURIZMUS BULLETIN 7

6 A külföldi fô utazáson igénybe vett szálláshely típusa 7. ábra külföldi fô utazások 16%-a, míg további 24% esetében az utazási iroda részfeladatokat vállalt magára. Az utazási irodát igénybe vevô k a leggyakrabban szállást és utaztatást vásároltak (9. ábra). Érdemes kiemelni, hogy itt a harmadik leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás a biztosítás volt. A külföldi utazások során leggyakrabban végzett tevékenység a pihenés volt, 80% adta ezt a választ (6. táblázat). A megkérdezettek jellemzô en ötféle tevékenységet végeztek. 8. ábra A külföldi fô utazáson igénybe vett ellátás típusa A külföldi fô utazás során végzett tevékenységek rangsora 6. táblázat Végzett tevékenység % Pihenés 80 Természeti látnivalók megtekintése 62 Strandolás, fürdô zés 58 Mûemlékek meglátogatása 54 Vásárlás 42 Múzeumlátogatás 39 Helyi ételek megkóstolása, borkóstolás 36 Emberek életének megismerése 30 Világörökség megtekintése 20 Népi kulturális örökség megtekintése 20 Rokonok, ismerô sök felkeresése 19 Vízi sport 16 Szórakozás, diszkó, tánc 15 Kulturális rendezvények meglátogatása 12 Egyéb sport 5 Nyelvtanulás, nyelvgyakorlás 5 Hobbi tevékenység 4 Színház, opera, hangverseny látogatás 4 Wellness szolgáltatás igénybe vétele 3 Gyógyfürdô, kezelés igénybe vétele 3 Kerékpározás 1 Üzleti tevékenység 1 Tanulás, szakmai tábor, tanfolyamon 1 8 TURIZMUS BULLETIN

7 9. ábra Az utazási irodától igénybe vett szolgáltatások aránya az utazási irodát a szervezésbe bevonó utazók között N=62 A megkérdezettek az utazásokkal jellemzô en nagyon elégedettek voltak, a válaszadók az ötös elégedettségi skálán a vizsgált 15 tényezô re négy feletti átlagosztályzatot adtak (10. ábra). Kiemelendô, hogy az utazási irodákkal szinte teljesen elégedettek voltak a válaszadók. A fô utazás úti céljáról elô zetesen a résztvevô háztartások 60, az utazás közben pedig 62%-a gyûjtött turisztikai információt. Azok, akik nem gyûjtöttek információt, arra hivatkoztak, hogy ô k, vagy az együttutazó társaság más tagjai korábban jártak ott, és ezért a szükséges informá- A külföldi fô utazás egyes tényezô ivel kapcsolatos elégedettség 10. ábra TURIZMUS BULLETIN 9

8 ció a rendelkezésükre állt. Az utazás során tájékozódók legfontosabb információforrását a prospektusok és a helyi lakosok jelentették (7. táblázat). Egy külföldi fô utazás költsége egy fô re átlagosan Ft volt. Egy utazási napra átlagosan Ft/fô 7. táblázat A külföldi fô utazás során igénybevett információforrások megoszlása Információforrás % Prospektusok 52 Ott lakók 42 Útikönyvek 39 Térképek 38 Korábban ott járt személyek 33 Helyi turista információt nyújtó iroda 18 Utazási iroda 17 Külföldi turisztikai hivatal magyarországi képviselete 8 Internet 8 Televízió mûsor 4 Az ország magyar nagykövetsége 1 Határon kapott információs anyagok 1 N=97 költség adódott. Egy fô utazáson a résztvevô k a közlekedésre költöttek a legtöbbet, Ft-ot, amely a külföldi fô utazás összes útiköltségének a 23%-át jelentette (8. táblázat). 8. táblázat A fô utazáson belüli költségek arányának átlagos alakulása a mintában Költségnem % Közlekedés 23 Szállás 18 Utazási iroda csomagja 17 Étkezés 15 Szórakozás 13 Vásárlás 12 Egyéb célok 1 N=152 Összefoglalva 2002 októbere és 2003 októbere között a magyar háztartások 66%-a kirándult, 62%-a utazott és 51%-a vett részt fô utazáson. A kirándulások 4%-a, az utazások 11%-a volt külföldi. A fô utazások esetében a külföldi utak aránya 31% volt. 10 TURIZMUS BULLETIN

A magyar lakosság belföldi utazásai

A magyar lakosság belföldi utazásai Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság A magyar lakosság belföldi utazásai Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar

Részletesebben

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság Összefoglaló Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt.

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt. A magyar lakosság 2004. évi utazási szokásai 2005 VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ www.itthon.hu Magyar Turizmus Rt. www.hungary.com A magyar lakosság utazási szokásairól a Magyar Turizmus Rt. éves gyakorisággal végez

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 0 Készítette: a Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A szenior korosztály utazási szokásai

A szenior korosztály utazási szokásai A szenior korosztály utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából 2004-ben lebonyolított, a magyar lakosság utazási szokásait vizsgáló kutatás 1 adataiból elemzés készült a szenior korosztály, azaz

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2005 A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A belföldi turizmus jellemzõi a turisztikai régióban A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság Budapest, Magyarország legfontosabb, nemzetközileg is ismert

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai

A magyar lakosság utazási szokásai A magyar lakosság utazási szokásai A rendszerváltást követően, 1990-ben a határok átjárhatósága eredményeként a magyar lakosság külföldi utazásainak száma jelentősen emelkedett, míg a belföldi turizmus

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2012. április 4. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2011-ben 2011-ben a magyar

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A 2011. MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Turizmus Bulletin. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: augusztus Lapzárta: július

Turizmus Bulletin. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: augusztus Lapzárta: július Impresszum Turizmus Bulletin A Magyar Turizmus ZRt. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: 2009. augusztus Lapzárta: 2009. július Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai

A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette: a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság turisztikai termékek A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK. TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére április

KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK. TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére április KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére 2013. április KIVONAT A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a Trend International Market Research

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Turizmus Magyarországon

Turizmus Magyarországon Turizmus Magyarországon 2003 Általános információk Magyarországról Terület: 93 030 km 2 Lakosság: 10 116 742 fő (2004. január 1.) Népsűrűség: 109,0 fő/km 2 Főváros: Budapest terület: 525 km 2 lakosság:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA DEMOGRÁFIA megoszlás férfi 46% nő 54% megoszlás 20 év alatt 7% 20-29 között 40% 30-39 között 20% 40-49 között 14% 50-59

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Turizmus ELŐZETES adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (562,8; +5,4%) Afrika (56,1; +5,6%) Amerika (168,9; +3,6%) Ázsia

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

BALATONI UTAZÁSOK JELLEMZŐI

BALATONI UTAZÁSOK JELLEMZŐI Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi BALATONI UTAZÁSOK JELLEMZŐI DR. MADARÁSZ ESZTER Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék A SZABADIDŐS CÉLLAL UTAZÓK KÖRÉBEN

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

Turizmus Magyarországon 2012

Turizmus Magyarországon 2012 MInden élménnyel több leszel itthon.hu Turizmus előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2011) Európa (534,8; +3,3%) Afrika (52,3; 6,2%) Amerika (162,1;

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (563,8; +5,6%) Afrika (55,9; +5,4%) Amerika (168,2; +3,4%) Ázsia

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában)

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában) Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmezo út 4. Tel.: (06-1)488-8700? Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu? www.itthon.hu 2006. március 16. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (502,8; +6,0%) Afrika (49,8; 0,0%) Amerika (156,2; +4,2%) Ázsia (216,0; +5,6%)

Részletesebben

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei itthon otthon van A német lakosság utazási szokásai; Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban Kvantitatív kutatás 2005 M A G Y A R T U R I Z M U

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS RT. NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA X. évfolyam, 1. szám Megjelenés: 2006. március Lapzárta: 2006. január Felelős kiadó: Dr. Galla

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Jelentés a turizmus és vendéglátás évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus és vendéglátás évi teljesítményéről Jelentés a turizmus és vendéglátás 2016. évi teljesítményéről 2 Jelentés a turizmus és vendéglátás 2016. évi teljesítményéről Tartalom Összefoglalás...3 1. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás helye

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

Az orosz lakosság g utazási sai

Az orosz lakosság g utazási sai Az orosz lakosság g utazási szokásai sai Kiss Kornélia Magyar Turizmus Rt. Piac- és s Termékelemz kelemzési Iroda Oroszország A világ g legnagyobb terület letű országa (17,1 millió km 2 ) 143,8 millió

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) InterRail MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1) 444 44 99 E-MAIL: informaciókérés: informacio@mav-start.hu egy, különvonat, Diák-Charter,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Hungary

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Hungary ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Hungary FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA",

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TURIZMUSA 2016-BAN ÉS 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN Szakmai háttéranyag

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TURIZMUSA 2016-BAN ÉS 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN Szakmai háttéranyag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TURIZMUSA 2016-BAN ÉS 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN Szakmai háttéranyag 1. A turizmus jelentősége Magyarországon a megye jelentősége Magyarország turizmusában 2. A szálláshelyek forgalma

Részletesebben

Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 2017

Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 2017 Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 217 2 Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 217 Tartalom Összefoglalás...3 1. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/007/2017

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/007/2017 Interrail 2017 MÁV-START / ÜFM - 07/007/2017 Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út?

Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út? Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út? Mártonné Máthé Kinga Magyar Turizmus Zrt. Belföldi igazgató Mitől ÚT? Apró értékek láncra-fűzése Azonos rendezőelv

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu 2013. július Tartalom Tartalom 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 2. A lakosság belföldi

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2008) Európa (460,0; -5,7%) Afrika (45,6; +2,9%) Amerika (140,1; -4,6%) Ázsia

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. július Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás helye a nemzetgazdaságban...5 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...4 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Részletesebben

Hollandia április

Hollandia április A hónap h küldőországa Hollandia 5. április A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (WTO, IPK, KSH) A Magyar Turizmus Rt. által ben végzett elsődleges kutatás a holland lakosság

Részletesebben

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Készült a Magyar Turizmus Rt. ának megbízásából Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Kutatási jelentés Tartalomjegyzék 1 A KUTATÁS HÁTTERE...

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2007) Európa (487,9; +0,1%) Afrika (47,0; +4,1%) Amerika

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu MAGYARORSZÁG előzetes adatokkal Turizmus Tények és adatok Magyarországról Terület 93 030 km 2 Népesség 10 045 401 fő (. január 1.) Népsűrűség 108,0 fő/km

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

1. A nemzeti parkok látogatottsága

1. A nemzeti parkok látogatottsága A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői 2009-ben A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KÖZÖS KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/028/2017

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/028/2017 Interrail 2017 MÁV-START / ÜFM - 07/028/2017 Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Élelmiszervásárlási trendek

Élelmiszervásárlási trendek Élelmiszervásárlási trendek Magyarországon és a régióban Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: Élelmiszeripari Körkép 2017 Csillag-Vella Rita GfK 1 Kiskereskedelmi trendek a napi fogyasztási cikkek piacán 2 GfK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői

A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői A Magyar Turizmus Zrt. Piac- és Termékmenedzsment Irodájának kutatási eredményei alapján összeállította: Sulyok Judit 1 A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Magyar Turizmus Zrt. A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Albert József Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2013

Albert József Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 Albert József Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 2014.04.15. Felsőoktatási együttműködés a Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14 Főkedvezményezett : Pannon

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- MÁJUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben