PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY"

Átírás

1 A magyar lakosság utazási szokásai, 0 Készítette: a Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 0 novemberében a magyar lakosság utazási szokásait feltáró kutatást végzett 000 fõs, a év feletti lakosságra megye, településméret, nem és kor szerint országosan reprezentatív mintán. A kutatás az adatfelvételt megelõzõ hónap kirándulásait, éjszakázással járó utazásait és a háztartás számára legfontosabb utazást, az úgynevezett fõutazást vizsgálta részletesen. Mivel a kirándulások és az utazások jellemzõen több családtagot is érintenek, a kutatás vizsgálati egységét a háztartás képezte. Jelen tanulmány a kutatás legfontosabb megállapításait ismerteti. A kutatás módszertana A kutatás a következõ kérdéskörökre terjedt ki: kirándulási szokások (desztináció, motiváció, idõpont): olyan utazásra vonatkozóan, amelynek során a háztartás valamelyik tagja egy napnál rövidebb ideig volt egy másik településen és az út motivációja nem rendszeres munkavégzés vagy tanulás, utazási szokások (desztináció, motiváció, idõpont/idõtartam, költségek): olyan utazás esetében, amelynek során a háztartás valamelyik tagja legalább egy éjszakát távol töltött lakóhelyétõl és az utazás célja nem rendszeres munkavégzés volt, és amely nem tartott egy évnél tovább, az utazási költségek változása az elõzõ hónaphoz képest, a vizsgált hónap fõutazása (az elõbbi utak között a háztartás számára legfontosabb utazás) esetében: a desztináció, a célterület kiválasztásának okai, a fõutazás során végzett tevékenységek, az út idõpontja, idõtartama, az együtt utazók száma, a fõutazás jellege, az igénybe vett közlekedési eszközök, az igénybe vett szálláshely típusa, az igénybe vett ellátás jellege, az utazás szervezése, az utazási irodák szerepe az utazás szervezésében, az utazás költségei, turisztikai információk gyûjtése, információforrások, a fõutazás költségeinek változása az elõzõ hónaphoz képest, a következõ hónapra tervezett utazások. A kutatás során a belföldi és külföldi kirándulásokat, utazásokat is vizsgáltuk. Az egyes utazástípusok jellemzõit az alábbiakban mutatjuk be. A 000 fõs minta az adatok turisztikai régiók szerinti bontásban való vizsgálatát is lehetõvé tette, a regionális bontású adatokat azonban terjedelmi korlátok miatt a Turizmus Bulletin hasábjain nem publikáljuk. A kutatás részletes eredményei a Magyar Turizmus Rt. Piac- és Termékelemzési Irodájában megtekinthetõek (telefon: () -70, fax: () -7, honlap: oldalak).. Kirándulások 0 novembere és 0 októbere között a magyar háztartások 6-a vett részt kiránduláson. A kirándulók 90-a csak belföldi kiránduláson vett részt. Kizárólag külföldre a háztartások -a kirándult, míg 7 belföldön és külföldön is járt (. ábra). A kiránduló háztartások úti célja külföldi belföldi 90 mindkettõ 7 Minél magasabb a megkérdezett iskolai végzettsége, minél nagyobb a háztartás létszáma és az aktív keresõk száma, minél jobb az együtt élõk anyagi helyzete, minél nagyobb településen él a megkérdezett, annál valószínûbb, hogy a háztartásban az elmúlt hónapban elõfordult kirándulás. Azok, akik nem vettek részt kiránduláson, a leggyakrabban anyagi okokra hivatkoztak (2. ábra)... BELFÖLDI KIRÁNDULÁSOK. ábra N=2 kiránduló Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. Belföldi kiránduláson a megkérdezettek,9-a járt, ami összesen 29 kirándulást jelentett a vizsgált idõszakban. Egy magyar háztartás átlagosan négy alkalommal kirándult belföldön. A belföldi kirándulások legnagyobb része a Budapest-Közép-Dunavidék turisztikai régióba TURIZMUS BULLETIN 2

2 A kiránduláson részt nem vevõ háztartások indokai a kirándulás elmaradására 2. ábra anyagi okok munkahelyi és egyéb elfoglaltság 2 7 egészségügyi ok életkor 22 családi ok nem kedveli az egynapos kirándulásokat máskor sem szoktak kirándulni 0 9 csak több napra utaztak nincs kivel menniük üdülõhelyen laknak nem tudtak megegyezni 0, egyéb nem tudja N=7 fõ Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. irányult, de nem sokkal maradt el tõle a Dél-Dunántúl régió sem (. ábra). A belföldi kirándulások motivációi közül kiemelkedik a rokonok és ismerõsök felkeresése (2), a pihenés () és a strandolás, fürdõzés (). Ez a három cél együttesen a belföldi kirándulások 7-ának volt elsõdleges motivációja. A belföldi kirándulások 7-a esetében rendszeres útról van szó, azaz ugyanazzal a motivációval ugyanoda több hónapban is kirándultak a megkérdezettek. A nem rendszeres jelleggel tett belföldi kirándulások többsége a nyári hónapokra esett, de jelentõs az elõszezon szerepe is (. ábra). A téli hónapokban szinte egyáltalán nem kirándultak a háztartások. Egy belföldi kiránduláson átlagosan 2,26 fõ vett részt. A belföldön kirándulók -a a kirándulás elõtt vagy közben szokott turisztikai információt gyûjteni (. ábra). Minél magasabb a megkérdezett iskolai végzettsége, minél jobb a jövedelmi helyzete, minél nagyobb településen él, annál valószínûbb, hogy kirándulása helyszínérõl turisztikai információt gyûjt. A leggyakrabban használt információforrások a prospektusok (), a térképek (2) és a korábban a kirándulás helyszínén járt ismerõsök tapasztalatai (2). Kiemelendõ, hogy a megkérdezettek 26-a az internetrõl is tájékozódik..2. KÜLFÖLDI KIRÁNDULÁSOK Külföldi kiránduláson a megkérdezettek,9-a járt. Az összes kiránduláson részt vevõ háztartás 9,7-a külföldön is tett kirándulást. A külföldi kiránduláson részt vevõ háztartások átlagosan egy kiránduláson vettek részt. Egy A belföldi kirándulások helye. ábra Balaton, Dél-Dunántúl 7,2 Budapest-Közép- Dunavidék 7,7 Dél-Alföld,2 Tisza-tó 2,2 N=29 kirándulás Közép-Dunántúl,2 Észak- Magyarország 0, Észak-Alföld 9,9 Nyugat-Dunántúl 6, Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. 22 TURIZMUS BULLETIN

3 2 A belföldi kirándulások idõpontja 9 2. ábra XI. 0. XII. 0. I. 0. II. 0. III. 0. IV. 0. V. 0. VI. 0. VII. 0. VIII. 0. IX. 0. X. N=0 kirándulás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. magyar háztartás a vizsgált idõszakban átlagosan 0, alkalommal kirándult külföldre. A kirándulások legnagyobb része Ausztriába irányult, de nem sokkal maradt el tõle Románia és Szlovákia sem (6. ábra). Ez a három ország a külföldi kirándulások -ának volt célterülete. A külföldi kirándulások fõ motivációi közül kiemelkedik a vásárlás (2), a városlátogatás () és a rokonok és ismerõsök felkeresése (). Ez a három cél együttesen a külföldi kirándulások 7-ának volt motivációja. A vásárlás szerepe az ausztriai és a szlovákiai kirándulások 6-ának, a romániai kirándulások -ának volt motivációja. A külföldi kirándulások -a esetében rendszeres útról van szó, azaz ugyanazzal a motivációval ugyanoda több hónapban is kirándultak a megkérdezettek. A nem csak a kirándulás elõtt Turisztikai információk gyûjtése belföldi kirándulások esetén csak a kirándulás alatt nem gyûjt információt 67 kirándulás elõtt és alatt is. ábra N=769 fõ Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. A külföldön kiránduló háztartások kirándulásának helye 6. ábra Ausztria 0 Románia Szlovákia 2 26 Szlovénia Horvátország Bosznia-Hercegovina 7 Ukrajna Belgium Cseh Köztársaság Hollandia Szerbia és Montenegró Németország Franciaország 0,6 0, 0, 0,0,0 0,0,0,0 2,0 0,0,0 N= kirándulás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. TURIZMUS BULLETIN 2

4 7. ábra A külföldi kirándulások idõpontja XI. 0. XII. 0. I. 0. II. 0. III. 0. IV. 0. V. 0. VI. 0. VII. 0. VIII. 0. IX. 0. X. N=2 kirándulás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. rendszeres jelleggel tett külföldi kirándulások az ünnepekhez, a nyárhoz és az utószezonhoz kötõdnek (7. ábra). Kiemelendõ, hogy az EU csatlakozás után a külföldi kirándulások aránya május hónapban kiemelkedõen magas volt. Egy kiránduláson átlagosan 2,2 fõ vett részt. A külföldi kiránduláson részt vevõk 7-a a kirándulás elõtt vagy közben gyûjt turisztikai információt (. ábra). A külföldi kirándulások turisztikai információit a legtöbben prospektusok () és korábban ott járt személyek (29) segítségével gyûjtik. Sokan saját emlékeiket elevenítik fel (29). Kiemelendõ, hogy a megkérdezettek -a az internetrõl is tájékozódik. 2. Utazások 0 novembere és 0 októbere között a magyar háztartások 60-a vett részt utazáson. A megkérdezett háztartások 6-a kiránduláson és utazáson is részt vett, -a kirándult, de nem utazott, -a nem kirándult, de. ábra Turisztikai információk gyûjtése külföldi kirándulások esetén utazott, 2-a pedig sem kiránduláson, sem utazáson nem vett részt (9. ábra). A vizsgált idõszakban a kiránduláson részt vevõ háztartások 76-ában fordult elõ utazás is. Az utazók 67-a csak belföldi utazáson vett részt, 6 belföldön és külföldön is járt. Csak külföldre 7-uk utazott. 2.. BELFÖLDI UTAZÁSOK Egy belföldre utazó háztartás a vizsgált idõszakban átlagosan, utazáson vett részt, ami az összes magyar háztartásra vetítve,6 utazást jelent háztartásonként. A belföldi utazások legnagyobb része (26) a Budapest-Közép- Dunavidék turisztikai régióba irányult, a Balaton régió az utazások 9-ának volt úti célja (0. ábra). A belföldi utazáson részt vevõk motivációi közül kiemelkedik a rokonok és ismerõsök felkeresése (27) és a pihenés (6). Ez a két cél együttesen az utazások 6-ának volt elsõdleges motivációja. Az utazások 7-a esetében rendszeres útról van szó, azaz ugyanazzal a motivációval ugyanoda több 9. ábra A kiránduláson, illetve utazáson résztvevõk aránya () csak a kirándulás elõtt 2 csak a kirándulás alatt sem kiránduláson, sem utazáson nem vett részt 2 kiránduláson és utazáson is részt vett 6 nem gyûjt információt N=77 fõ Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. 2 TURIZMUS BULLETIN kirándulás elõtt és alatt is nem kirándult, de utazott kirándult, de nem utazott Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T.

5 A belföldi utazások célterülete 0. ábra Balaton 9 Dél-Dunántúl Budapest-Közép- Dunavidék 26 Dél-Alföld 9 Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl 7 Észak-Alföld 7 Tisza-tó Észak- Magyarország N=9 utazás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. alkalommal is elutaztak a megkérdezettek a vizsgált idõszakban. A nem rendszeres jelleggel tett belföldi utazások többsége júliusra és augusztusra esett. A téli hónapokban szinte egyáltalán nem vettek részt belföldi utazáson a háztartások (. ábra). Egy belföldi utazáson átlagosan 2, fõ vett részt. A belföldi utazások között az - éjszakásak, azaz a hétvégi utazások dominálnak, arányuk 7. A belföldi utazások hossza átlagosan,6 éjszaka volt. Az átlagos tartózkodási idõ a Balaton régióban volt a legmagasabb (,62 éjszaka) és a Budapest-Közép-Dunavidék régióban a legalacsonyabb (2,96 éjszaka). A belföldön utazók 2-a az utazás elõtt vagy az utazás közben gyûjt turisztikai információt (. ábra). A turisztikai információk legfontosabb forrásai a prospektusok (). Az internetet (0) mint információforrást a megkérdezettek hasonló arányban használják, mint az útikönyveket (29).. ábra Turisztikai információk gyûjtése belföldi utazások esetén csak az utazás alatt csak az utazás elõtt 22 utazás elõtt és alatt is 7 nem gyûjt információt N=769 fõ Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T A belföldi utazások idõpontja ábra XI. 0. XII. 0. I. 0. II. 0. III. 0. IV. 0. V. 0. VI. 0. VII. 0. VIII. 0. IX. 0. X. N= utazás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. TURIZMUS BULLETIN 2

6 2.2. KÜLFÖLDI UTAZÁSOK Külföldi utazáson a megkérdezettek,-a vett részt. Az utazáson részt vevõ háztartások,-a külföldi utazáson is részt vett. A külföldi utazáson részt vevõ háztartások átlagosan, utazást tettek a vizsgált idõszakban. A külföldi utazások legnagyobb része Horvátországba () irányult, a másik két leggyakoribb úti cél Románia () és Ausztria () volt. Az Európán kívüli utazások aránya (. ábra). A külföldi utazások fõ céljai közül kiemelkedik a pihenés (27) és a rokonok, ismerõsök felkeresése (7). Ez a két cél együttesen a külföldi utazások -ának volt elsõdleges motivációja. A külföldi utazások,-a esetében rendszeres útról van szó, azaz ugyanazzal a motivációval ugyanoda többször is elutaztak a megkérdezettek a vizsgált idõszakban. A nem rendszeres jelleggel tett külföldi utazások többsége nyári utazás volt, de jelentõs az elõ- és az utószezon (június és szeptember -) szerepe is (. ábra). Egy utazáson átlagosan 2, fõ vett részt. A külföldi utazások között az egyhetes utazások és a hosszú hétvégés utazások domináltak. Hat éjszakánál hosszabb a külföldi utazások -a volt, ebbõl -ot a tíz éjszakás utazások tettek ki. A külföldi utazások hossza átlagosan 6,6 éjszaka volt. A külföldre utazók 7-a az utazás elõtt vagy közben gyûjt turisztikai információt. A legtöbben (7) a külföldi utazás elõtt és közben is gyûjtenek információt, 2 pedig csak az utazást megelõzõen. Azoknak az aránya, akik csak a külföldi utazás közben tájékozódnak mindössze. A legfontosabb turisztikai információforrások a Horvátország Románia Ausztria Olaszország Németország Szlovákia Görögország Spanyolország Ukrajna Cseh Köztársaság Tunézia Svájc Franciaország Léngyelország Jordánia Hollandia Szerbia-Montenegró Egyiptom Nagy-Britannia Szlovénia Belgium USA Kanada Törökország egyéb 2,6 2,6 2,6 2, 2, 2,,,,,,, 0,9 0, 0,7 0,6 0, A külföldi utazások célországa 6, 6,,7 6,0 9,,,. ábra,2 0,0 2,0,0 6,0,0 0,0,0,0 6,0 N=90 utazás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. 26 TURIZMUS BULLETIN

7 prospektusok (), az útikönyvek (6) és az internet (6). Kiemelendõ, hogy az utazási irodát, mint információforrást a külföldre utazók -a vette igénybe. A külföldi utazáson részt vevõk átlagosan 2- információs forrást vesznek igénybe.. Fõutazások 0. november eleje és 0. október vége között a megkérdezett háztartások -ában, az utazáson résztvevõ háztartások 7-ában fordult elõ fõutazás. Azok, akik nem voltak fõutazáson, magatartásukat többségében () anyagi okokkal magyarázták. A fõutazások 6-a belföldi, 6-a külföldi volt... BELFÖLDI FÕUTAZÁSOK A belföldi fõutazások résztvevõi közül a vizsgált idõszakban legtöbben a Balaton turisztikai régiót részesítették elõnyben, amely a hazai fõutazások 2-ának volt úti célja. A második leggyakoribb úti cél az Észak-Magyarország turisztikai régió, az utazások -ával, a harmadik a Budapest-Közép-Dunavidék, -kal (. ábra). A belföldi fõutazáson részt vevõk a Balaton régió közkedveltsége mellett általában a közeli, szomszédos turisztikai régiókat keresték fel. A belföldi fõutazáson résztvevõk 2-a járt már korábban fõutazása helyszínén. A Nyugat-Dunántúl települései voltak az újonnan felfedezettek, ott csak a fõutazók 7-a járt korábban. A belföldi fõutazáson részt vevõk úti cél iránti érdeklõdését leggyakrabban a kedvezõ tapasztalat () és a rokoni, baráti meghívás () keltette fel. A belföldi fõutazás úti céljának végleges kiválasztásakor a legfontosabb döntést befolyásoló tényezõk a kedvezõ tapasztalat (), a meghívás (2) és a régió kedvezõ természeti adottságai (2) voltak (6. ábra). A konkrét úti célról a belföldi fõutazáson részt vevõk -a döntött az utazás elõtt legalább két hónappal. Ugyanakkor -uk az utazás elõtt néhány nappal hozta meg döntését. A többség - héttel a fõutazás elõtt döntött az úti célról. A belföldi fõutazáson részt vevõk leggyakoribb motivációja a pihenés (6) volt, ezt az ismerõsök, rokonok felkeresése követte (). A végzett tevékenységek rangsorát a fõutazás motivációjához hasonlóan a pihenés vezeti, a válaszadók -a ezt említette. A második helyen a strandolás, fürdõzés szerepel, a válaszadók -a töltötte ezzel a szabadidejét. A legtöbben (0) augusztusban mentek fõutazásra. Júliusban utazott további 29, júniusban 9. A válaszadók ötöde, 22-a nem a nyári hónapokban vett részt fõutazáson. A belföldi fõutazások -a éjszakánál rövidebb volt. A legtöbb belföldi fõutazás (6,) egyhetes volt. Az ennél hosszabb fõutazások aránya 0. A válaszadók átlagosan 6,2 éjszakát töltöttek a fõutazás során otthonuktól távol. A belföldi fõutazáson átlagosan 2,7 fõ vett részt. A fõutazások legnagyobb részében, 77-ában az egész utazás során egy településen tartózkodtak a résztvevõk. A második legnépszerûbb formának a csillagtúra bizonyult (). Az úti cél eléréséhez a többség (7) személygépkocsit vett igénybe. A második legfontosabb szerep a vonatnak jutott (7). A belföldi fõutazások -ában az igénybevett szálláshely nem fizetõs szálláshely: ingyenes rokoni, baráti szállást vett igénybe, 0 saját telkére, nyaralójába ment, 6 vállalati üdülõben pihent, pedig a vadkempingezést választotta. A fizetõs szálláshelyek közül a fizetõ magánszállás volt a legnépszerûbb, vett ilyen szállást igénybe. Ezt a szálloda () és a panzió () követi. Kempinget 7, apartmant a válaszadók 6-a vett igénybe. A belföldön fõutazók többsége (79) nem vett igénybe kereskedelmi szálláshoz kapcsolódó ellátást. saját 2 2 A külföldi utazások idõpontja 27. ábra XI. 0. XII. 0. I. 0. II. 0. III. 0. IV. 0. V. 0. VI. 0. VII. 0. VIII. 0. IX. 0. X. N= utazás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. TURIZMUS BULLETIN 27

8 A belföldi fõutazás úti célja. ábra Észak- Magyarország Balaton 2 Budapest-Közép- Dunavidék Tisza-tó Észak-Alföld 0 Dél-Alföld 9 N= fõutazás Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. maga gondoskodott az ellátásáról, 26-ról pedig a meglátogatott rokonok, ismerõsök gondoskodtak. Az utazások 90-át a résztvevõk önállóan szervezték. esetében vett részt a szervezésben utazási iroda is, 7-ot pedig egyéb intézmény (iskola, klub stb.) szervezett. Akik igénybe vették az utazási irodák szolgáltatásait, a leggyakrabban szállást igényeltek. Általánosan elmondható, hogy a vizsgált idõszakban történt fõutazásokkal a válaszadók rendkívül elégedettek voltak. A válaszadók a legkevésbé az ár/érték aránnyal (,02) voltak megelégedve (7. ábra). A fõutazás elõtt az utazók -a gyûjtött turisztikai információt. az utazás elõtt és közben is, 2 pedig csak elõtte. kizárólag az utazás közben tájékozódott. A legfontosabb információs források a prospektusok (), a Dél-Dunántúl 7 Nyugat-Dunántúl 6 A belföldi fõutazási helyszíne kiválasztásának okai Közép-Dunántúl 6 térképek () és a korábban ott járt személyek (0) voltak. Az internetet a megkérdezettek 22-a vette igénybe..2. KÜLFÖLDI FÕUTAZÁSOK Külföldi fõutazáson a megkérdezettek 6-a, a fõutazáson részt vevõk 6-a járt. A külföldre utazók által leggyakrabban említett úti cél Horvátország (22) volt (2. táblázat). Romániát a második (a fõutazásukat külföldön töltõk -a utazott oda), Olaszországot és Görögországot a harmadik és negyedik helyen említették: ezek a külföldi fõutazások --ának voltak célországai. A külföldre utazók összesen 9 országot neveztek meg célországként. Az Európán kívüli fõutazások aránya volt. 6. ábra korábbi kedvezõ tapasztalat meghívták az úti cél kedvezõ természeti adottságai 2 2 az utazás kedvezõ ára, alacsony költsége kedvezõ kép él róla a válaszadóban 6 ajánlották az úti cél kedvezõ kulturális adottságai 9 kedvezõ éghajlat 7 divatos hely hirdetés egyéb ok N=7 fõ Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. 2 TURIZMUS BULLETIN

9 Az egyes turisztikai régiókban leggyakrabban végzett tevékenységek (). táblázat Tevékenység Balaton Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. Budapest- Közép- Dunavidék Dél-Alföld Dél- Dunántúl Észak- Alföld Észak- Magyarország Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl pihenés strandolás, fürdõzés 2 29 vízparti kirándulás, üdülés természeti látnivalók megtekintése rokonok, ismerõsök felkeresése városlátogatás gyógyfürdõ igénybe vétele 22 2 kulturális látnivalók megtekintése hegyvidéki kirándulás, üdülés 2 horgászás 2 vízi sport 22 Tisza-tó A külföldi fõutazáson résztvevõk 6-a korábban már járt a fõutazása helyszínén. A külföldi fõutazáson résztvevõk úti cél iránti érdeklõdését a korábbi kedvezõ tapasztalat () és a rokoni, baráti ajánlás () keltette fel a leggyakrabban. A külföldi fõutazás úti céljának végleges kiválasztásakor a legfontosabb döntést befolyásoló tényezõ az úti cél kedvezõ természeti adottsága (6), a kedvezõ éghajlat () és az ár (2) volt. A konkrét úti célról döntött az utazás elõtt legalább két hónappal. Ugyanakkor csak az utazás elõtti néhány napban, egy-két héttel hamarabb választott úti célt. A fõutazások leggyakoribb motivációja a pihenés (6) volt, ezt a kulturális látnivalók megtekintése () és az ismerõsök, rokonok felkeresése (0) követte. A végzett 2. táblázat A külföldi fõutazások legfontosabb úti céljai Ország Horvátország 22 Románia Görögország Olaszország Szlovákia Németország Spanyolország Tunézia Ausztria Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. tevékenységek rangsorát a pihenés vezeti (79). Jelentõs arányban töltötték idejüket a külföldi fõutazáson résztvevõk városlátogatással (), strandolással (), a természeti (0) és kulturális (9) látnivalók megtekintésével. A legtöbben () augusztusban vettek részt fõutazáson. Júliusban utazott további 22, júniusban. A válaszadók negyede nem a nyári hónapokban volt fõutazáson (. ábra). A külföldi fõutazások 26-a 6 éjszakánál rövidebb ideig tartott. A legtöbb külföldi fõutazás egyhetes volt. Az ennél hosszabb külföldi fõutazások aránya. A válaszadók átlagosan,0 éjszakát töltöttek a külföldi fõutazás során otthonuktól távol. A fõutazáson átlagosan 2,6 fõ vett. A fõutazások felében az egész utazást egy településen, területen töltötték a résztvevõk, a második legnépszerûbb formának a csillagtúra bizonyult (2). Az úti cél eléréséhez a külföldi fõutazáson részt vevõk többsége () személygépkocsit vett igénybe. A második legfontosabb szerep a repülõnek jutott: 26 közelítette meg ezzel a közlekedési eszközzel az úti célját. A diszkont légitársaságok járataival utazott. A külföldi fõutazások 2-ában az igénybevett szálláshely nem fizetõs szálláshely: ingyenes rokoni, baráti szállást vett igénybe, 0, saját telkére, nyaralójába ment, 0, a vállalati üdülõben pihent, 0,2 pedig a vadkempingezést választotta. A fizetõs szálláshelyek közül a szálloda () volt a legnépszerûbb, ezt az apartman követte (2). A külföldi fõutazáson részt vevõk többsége, 6-a nem vett igénybe kereskedelmi, szálláshoz kapcsolódó ellátást. saját maga gondoskodott az ellátásáról, 7-ról pedig a meglátogatott rokonok, ismerõsök gondoskodtak. TURIZMUS BULLETIN 29

10 Elégedettség a belföldi fõutazás során tapasztaltakkal (átlagosztályzatok -tõl -ig terjedõ skálán) 7. ábra vendégszeretet,7 természeti környezet,69 utazási iroda szolgáltatása,66 szállás,6 étkezési lehetõség,6 tisztaság, higiénia, oda-vissza utazás, közbiztonság, idõjárás, épített környezet,9 szórakozási lehetõségek, helyi közlekedés, turisztikai információs anyagok,2 vásárlási lehetõségek,2 ár/érték arány,02,0,,2,,,,6,7, átlagosztályzat N= fõ Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. A külföldi fõutazások 9-át a résztvevõk önállóan szervezték. esetében utazási iroda is részt vett a szervezésben, a külföldi fõutazások 6-át pedig egyéb intézmény (iskola, klub stb.) szervezete. Teljes egészében utazási iroda szervezte a külföldi fõutazások egyötödét. Az utazások -a során semmilyen szolgáltatást nem vettek igénybe utazási irodától. Akik igénybe vették az utazási irodák szolgáltatásait, a leggyakrabban szállást (9) igényeltek. A válaszadók jellemzõen kétféle szolgáltatást vettek igénybe az utazási irodáktól. Általánosan elmondható, hogy a vizsgált idõszak külföldi fõutazásaival a válaszadók rendkívül elégedettek voltak. A válaszadók a legkevésbé a helybeli közlekedéssel (,9), a tisztasággal (,26), illetve az ár/érték aránnyal (,26) voltak megelégedve. A fõutazás elõtt az utazók 7-a gyûjtött turisztikai információt. az utazás elõtt és közben is, 0 csak elõtte gyûjtött információt, 6 csak az utazás közben tájékozódott. A legfontosabb információforrásnak a prospektusok (), az internet (2) és az útikönyvek (9) bizonyultak. Jelentõs volt még a térképeket (), utazási irodát () és a korábban ott járt személyeket () mint információforrást említõk aránya. 0 A külföldi fõutazás idõpontja. ábra XI. 0. XII. 0. I. 0. II. 0. III. 0. IV. 0. V. 0. VI. 0. VII. 0. VIII. 0. IX. 0. X. N=6 fõ Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. 0 TURIZMUS BULLETIN

11 A kutatás legfontosabb eredményei, 0-0 (összehasonlító táblázat). táblázat 0 0 Kirándulások Kirándulók aránya 66 6 Belföldi kirándulások száma a belföldön kirándulók között 7, 7,2 Külföldi kirándulások száma a külföldön kirándulók között 2,67,27 Utazások Utazók aránya belföldre utazók aránya külföldre utazók aránya 9 7 mindkét helyre utazók aránya 2 6 Utazások száma az utazók között,2, Belföldi utazások száma a belföldön utazók között,, Külföldi utazások száma a külföldre utazók között,,6 Belföldi utazások aránya 9 Külföldi utazások aránya 7 Belföldi utazások legfontosabb úti célja Balaton, Budapest-Közép- Balaton, Budapest-Közép- Dunavidék, Észak-Magyarország Dunavidék, Észak-Magyarország Külföldi utazások legfontosabb úti célja Horvátország, Románia, Ausztria Horvátország, Románia, Ausztria Utazások hossza,, belföldi utazások hossza 2,7,6 külföldi utazások hossza 6,6 6,6 Egy utazás költsége költség / fõ költség / fõ / nap Egy belföldi utazás költsége költség / fõ - 0 költség / fõ / nap - 0 Egy külföldi utazás költsége költség / fõ költség / fõ / nap - 0 Fõutazások Fõutazók aránya 0 belföldi fõutazások aránya 69 6 külföldi fõutazások aránya 6 Belföldi fõutazások legfontosabb úti célja Balaton, Észak-Magyarország, Balaton, Észak-Magyarország, Budapest-Közép-Dunavidék Budapest-Közép-Dunavidék Külföldi fõutazások legfontosabb úti célja Horvátország, Olaszország, Horvátország, Románia, Románia Görögország Fõutazások hossza,6 6, belföldi fõutazások hossza 9,7 6,2 külföldi fõutazások hossza 9,,0 Résztvevõk száma 2, 2,6 Egy belföldi fõutazás költsége 79 költség / fõ költség / fõ / nap 9 Egy külföldi fõutazás költsége költség / fõ 6 6 költség / fõ / nap Utazási iroda által szervezett utazások aránya, A fõutazás helyszínérõl turisztikai információt gyûjtõk aránya 7 Internetet információforrásként használók aránya a belföldi fõutazásoknál 9 22 Internetet információforrásként használók aránya a külföldi fõutazásoknál 7 2 Forrás: Magyar Turizmus Rt. / M.Á.S.T. TURIZMUS BULLETIN

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt.

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt. A magyar lakosság 2004. évi utazási szokásai 2005 VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ www.itthon.hu Magyar Turizmus Rt. www.hungary.com A magyar lakosság utazási szokásairól a Magyar Turizmus Rt. éves gyakorisággal végez

Részletesebben

A szenior korosztály utazási szokásai

A szenior korosztály utazási szokásai A szenior korosztály utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából 2004-ben lebonyolított, a magyar lakosság utazási szokásait vizsgáló kutatás 1 adataiból elemzés készült a szenior korosztály, azaz

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2005 A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi utazásai

A magyar lakosság belföldi utazásai Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság A magyar lakosság belföldi utazásai Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar

Részletesebben

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság Összefoglaló Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság külföldi utazásai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A belföldi turizmus jellemzõi a turisztikai régióban A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság Budapest, Magyarország legfontosabb, nemzetközileg is ismert

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

Turizmus Bulletin. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: augusztus Lapzárta: július

Turizmus Bulletin. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: augusztus Lapzárta: július Impresszum Turizmus Bulletin A Magyar Turizmus ZRt. szakmai és tudományos folyóirata XIII. évfolyam, 2. szám Megjelenés: 2009. augusztus Lapzárta: 2009. július Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2012. április 4. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2011-ben 2011-ben a magyar

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai

A magyar lakosság utazási szokásai A magyar lakosság utazási szokásai A rendszerváltást követően, 1990-ben a határok átjárhatósága eredményeként a magyar lakosság külföldi utazásainak száma jelentősen emelkedett, míg a belföldi turizmus

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában)

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában) Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmezo út 4. Tel.: (06-1)488-8700? Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu? www.itthon.hu 2006. március 16. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A 2011. MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Turizmus ELŐZETES adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (562,8; +5,4%) Afrika (56,1; +5,6%) Amerika (168,9; +3,6%) Ázsia

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (502,8; +6,0%) Afrika (49,8; 0,0%) Amerika (156,2; +4,2%) Ázsia (216,0; +5,6%)

Részletesebben

Turizmus Magyarországon 2012

Turizmus Magyarországon 2012 MInden élménnyel több leszel itthon.hu Turizmus előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2011) Európa (534,8; +3,3%) Afrika (52,3; 6,2%) Amerika (162,1;

Részletesebben

Turizmus Magyarországon

Turizmus Magyarországon Turizmus Magyarországon 2003 Általános információk Magyarországról Terület: 93 030 km 2 Lakosság: 10 116 742 fő (2004. január 1.) Népsűrűség: 109,0 fő/km 2 Főváros: Budapest terület: 525 km 2 lakosság:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (563,8; +5,6%) Afrika (55,9; +5,4%) Amerika (168,2; +3,4%) Ázsia

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK. TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére április

KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK. TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére április KUTATÁSI JELENTÉS A FŐSZEZONRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TERVEK TÉMÁBAN A MAGYAR TURIZMUS ZRT. részére 2013. április KIVONAT A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a Trend International Market Research

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január-május

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január-május Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA Veszprém, 2007. július Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2007 Igazgató: Szemes Mária Tájékoztatási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2008) Európa (460,0; -5,7%) Afrika (45,6; +2,9%) Amerika (140,1; -4,6%) Ázsia

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2007) Európa (487,9; +0,1%) Afrika (47,0; +4,1%) Amerika

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA DEMOGRÁFIA megoszlás férfi 46% nő 54% megoszlás 20 év alatt 7% 20-29 között 40% 30-39 között 20% 40-49 között 14% 50-59

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu MAGYARORSZÁG előzetes adatokkal Turizmus Tények és adatok Magyarországról Terület 93 030 km 2 Népesség 10 045 401 fő (. január 1.) Népsűrűség 108,0 fő/km

Részletesebben

A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai

A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette: a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság turisztikai termékek A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Szerző: Dr. Behringer Zsuzsanna 1 Kiss Kornélia 2 Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető

Részletesebben

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS RT. NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA X. évfolyam, 1. szám Megjelenés: 2006. március Lapzárta: 2006. január Felelős kiadó: Dr. Galla

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

BALATONI UTAZÁSOK JELLEMZŐI

BALATONI UTAZÁSOK JELLEMZŐI Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi BALATONI UTAZÁSOK JELLEMZŐI DR. MADARÁSZ ESZTER Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék A SZABADIDŐS CÉLLAL UTAZÓK KÖRÉBEN

Részletesebben

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei itthon otthon van A német lakosság utazási szokásai; Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban Kvantitatív kutatás 2005 M A G Y A R T U R I Z M U

Részletesebben

Hollandia április

Hollandia április A hónap h küldőországa Hollandia 5. április A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (WTO, IPK, KSH) A Magyar Turizmus Rt. által ben végzett elsődleges kutatás a holland lakosság

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2005. november 30. KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2005 ISBN 963 215 895

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. előzetes adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. előzetes adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 előzetes adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (588,4; +3,9%) Afrika (56,0; +2,3%) Amerika

Részletesebben

Franciaország. Marketingterv

Franciaország. Marketingterv Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország a harmadik legfontosabb európai küldőpiac. A franciák külföldi utazásainak száma 2007-ben 6%-kal növekedett, a szabadidős

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/007/2017

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/007/2017 Interrail 2017 MÁV-START / ÜFM - 07/007/2017 Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

A M AGYAR T URIZMUS R T. TÁJÉKOZTATÓJA

A M AGYAR T URIZMUS R T. TÁJÉKOZTATÓJA Magyar Turizmus Rt. 1012 Budapest, Vérmezô út 4. Tel.: (06-1)488-8700 Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu A M AGYAR T URIZMUS R T. TÁJÉKOZTATÓJA A HÓNAP KÜLDŐ ORSZÁGA

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak

Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak Gödri Irén Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015. november 16 17. Bevezető gondolatok (1) A magyarországi bevándorlás

Részletesebben

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

InterRail. MÁVDIREKT: 06 (40) (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) InterRail MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1) 444 44 99 E-MAIL: informaciókérés: informacio@mav-start.hu egy, különvonat, Diák-Charter,

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/028/2017

Interrail MÁV-START / ÜFM - 07/028/2017 Interrail 2017 MÁV-START / ÜFM - 07/028/2017 Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

Interrail MÁV-START / ÉI - 07/006/2018

Interrail MÁV-START / ÉI - 07/006/2018 Interrail 2018 MÁV-START / ÉI - 07/006/2018 Az Interrail tel, utazásai során sok nagyszerű élményben lehet része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk! Engedje meg, hogy a tel kapcsolatban néhány hasznos

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a 1. Bevezetés A 4/2000. (II.2.) GM rendeletben foglaltak szerint Magyarországon 2000. február 2. óta hivatalosan

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Az orosz lakosság g utazási sai

Az orosz lakosság g utazási sai Az orosz lakosság g utazási szokásai sai Kiss Kornélia Magyar Turizmus Rt. Piac- és s Termékelemz kelemzési Iroda Oroszország A világ g legnagyobb terület letű országa (17,1 millió km 2 ) 143,8 millió

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu előzetes adatokkal A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2009) Európa (471,5; +3,2%) Afrika (48,7; +6,4%) Amerika (151,2; +7,7%) Ázsia (203,8; +12,6%)

Részletesebben

A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői

A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői A Magyar Turizmus Zrt. Piac- és Termékmenedzsment Irodájának kutatási eredményei alapján összeállította: Sulyok Judit 1 A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Olaszország. Marketingterv

Olaszország. Marketingterv Olaszország Marketingterv 2009 Olaszország Marketingterv 2009 Olaszország a kereskedelmi szálláshelyi száma alapján - Magyarország ötödik legfontosabb küldőpiaca. 2004-ben a diszkont légitársaságok megjelenése

Részletesebben

1. A nemzeti parkok látogatottsága

1. A nemzeti parkok látogatottsága A magyarországi nemzeti parkok látogatóinak jellemzői 2009-ben A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KÖZÖS KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

ITT KELL LENNED, HOGY ELHIDD? Márkaépítés a belföldi turizmus presztízsének növeléséért. Bánhegyi Zsófia #fedezdfel # hellohungary

ITT KELL LENNED, HOGY ELHIDD? Márkaépítés a belföldi turizmus presztízsének növeléséért. Bánhegyi Zsófia #fedezdfel # hellohungary ITT KELL LENNED, HOGY ELHIDD? Márkaépítés a belföldi turizmus presztízsének növeléséért Bánhegyi Zsófia #fedezdfel # hellohungary A MAGYAROK 73%-A UTAZIK. MIÉRT FONTOS A BELFÖLDI TURIZMUS ARÁNYÁNAK NÖVELÉSE?

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11.

Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11. Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11. A legnagyobb küldőpiac: NÉMETORSZÁG Pap Mária Magyar Turizmus Zrt. BERLIN VÁZLAT 1.) Piacelemzés 2.) Versenytársak tanuljunk tőlük! 3.) Termékalapú országmarketing

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 ELŐZETES ADATOKKAL TÉNYEK ÉS ADATOK A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2016/2015) Világ (1 235,0; +3,9%) Európa (619,7; +2,0%) Afrika (58,2; +8,1%) Amerika (200,9;

Részletesebben