Piac- és országtanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piac- és országtanulmány"

Átírás

1 Kedves Olvasók! A Magyar Turizmus Zrt. igen sokrétû marketingtevékenységet végez mind belföldön, mind nemzetközi küldôpiacainkon. Munkánk eredményességét folyamatosan monitorozzuk, nagyobb kampányaink és legfontosabb marketingakcióink hatékonyságát pedig eseti kutatások segítségével mérjük. A Turizmus Bulletin hasábjain többek közt a Zöldturizmus Évével és a Vizek Évével kapcsolatban jelentek meg a témaévet megelôzôen készült kutatások eredményei. Mostani számunkban, a Turizmusmenedzsment rovatban három akció, a Zöld út 2007 kampányév, a Torkos Csütörtök és a Nyitott Pince Napok hatékonyságát vizsgáló kutatásaink módszertanát és eredményeit bemutató tanulmányokat közlünk reméljük, sok hasznos információt találnak cikkeinkben! A fôszerkesztô Németország turizmusának alakulása az elmúlt években és a német beutazó forgalom trendjei Magyarországon Szerzô: Sulyok Judit 1 A magyarországi német beutazó turizmus jellemzôi az elmúlt években számos tekintetben megváltoztak. Ezekben a folyamatokban szerepet játszott a német gazdaság gyengélkedése, a hajdani árszínvonal-különbség mérséklôdése, valamint az, hogy a versenytárs desztinációk jelentôsen fejlesztették, színesítették turisztikai kínálatukat. Ennek ellenére Németország továbbra is messze hazánk legfontosabb küldôpiaca. A gazdasági helyzet romlása és az utazási kereslet közötti összefüggést mutatja, hogy a közötti idôszakban a német lakosság kisebb hányada vett részt a turizmusban. Az elsôsorban küldôterületként számon tartott ország 2006-ban a legtöbbet költô küldôpiac volt Európában, és 2007-ben a turisztikai kiadások ismét bôvültek. A németek legkedveltebb desztinációi között az elsô helyen Spanyolország áll, amelyet Ausztria, Olaszország, Franciaország és Törökország követ. Magyarország részesedése 2007-ben 1,2%-ot tett ki, ezzel hazánk a német turisták 18. legkedveltebb úti célja ben 3,1 millió német állampolgár érkezett hazánkba, akik 20,8 millió napot töltöttek itt. Az ehhez kapcsolódó kiadások mintegy 190 milliárd forintot tettek ki. A látogatók kétharmada több napra utazott Magyarországra, részesedésük a költésbôl 97%. A nemzeti turisztikai marketingben kiemelt helyen álló desztinációk és turisztikai termékek úgymint Budapest, a Balaton, az egészségturizmus és a hivatásturizmus a német piacon is jelentôs érdeklôdésre tartanak számot. Jelen tanulmányban a német lakosság külföldi utazási szokásai és a magyarországi német vendégforgalmat jellemzô trendek kerülnek bemutatásra. Kulcsszavak: Németország, küldôpiac, trend. Bevezetés A magyarországi német beutazó turizmus jellemzôi az elmúlt években számos tekintetben megváltoztak. Németország továbbra is messze a legfontosabb küldôpiaca hazánknak, így a német lakosság utazási szokásainak vizsgálata, illetve a magyarországi turizmus jellemzôinek nyomon követése fontos feladat. Jelen tanulmány célja, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb nemzetközi és hazai statisztikai adatok és kutatási eredmények alapján áttekintést nyújtson a német piacot jellemzô 1 Vezetô kutató, Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport. 2 Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám trendekrôl és a várható jövôbeni folyamatokról. A Turizmus Bulletinben megjelent korábbi országtanulmányok struktúráját követve a tanulmány ismerteti a német gazdaság helyzetét, a német lakosság külföldi utazási szokásait, valamint a Magyarországra irányuló vendégforgalom jellemzôit. 1. Általános országinformációk Németország Európa hetedik legnagyobb területû és második legnépesebb állama: a több mint 350 ezer km 2 területû országban 82,5 millióan élnek. Az ország, amely a világ egyik meghatározó gazdasági nagyhatalma, az EU-tagországok között a gazdasági növekedés terén az utóbbi években a rangsor végén helyezkedik

2 1. ábra A GDP változása és az utazási intenzitás 3 3,5 78,0 3,0 2,5 2,0 76,8 2,9 2,4 2,0 77,0 76,0 1,5 74,7 74,8 75,0 1,0 0,5 0,0-0,5 Forrás: OECD, FUR -0,3 74,4 0,8 73,6 GDP-változás (%, bal tengely) Utazási intenzitás (%, jobb tengely) ,0 73,0 72,0 el. A német gazdaság háromévi stagnálás után ben ismét növekedésnek indult, 2008-ra 2,0%-os GDP-bôvülés várható. A német lakosság fogyasztása a gazdasági nehézségek hatására az elmúlt néhány évben nem esett vissza látványosan, nôtt viszont a lakosság árérzékenysége. A gazdasági helyzet és az utazási kereslet közötti összefüggést mutatja, hogy a közötti idôszakban a német lakosság kisebb hányada vett részt a turizmusban 2 (1. ábra) ban az egy fôre esô GDP 32 ezer euró körül alakult. A német munkavállalók a világon a legjobban fizetett dolgozók közé tartoznak, a fizetett szabadság évi 30 munkanap, ami a legmagasabbak között van Európában és a világon egyaránt. Csakúgy, mint sok más fejlett ország népessége, a német társadalom is öregedô: minden ötödik német állampolgár 65 éves vagy annál idôsebb. Jelenleg a német háztartások 38,8%-a egyfôs, további 33,6%-uk kétfôs háztartás. Németországban 8,8 millió család él, és annak ellenére, hogy a hagyományos családok száma és aránya az elmúlt években csökkent, a családok háromnegyedét továbbra is a gyermekkel rendelkezô házastársak adják. 1. táblázat Rangsor Turisztikai kiadások Ország 2006 (milliárd USD) 2006/2005 (%) 1. Németország 73,9 1,5 2. USA 72,0 +4,4 3. Nagy-Britannia 63,1 +4,6 4. Franciaország 31,2 +1,2 5. Japán 26,9 +3,8 6. Kína 24,3 +11,8 7. Olaszország 23,1 +2,2 8. Kanada 20,5 +5,7 9. Koreai Köztársaság 18,9 +22,4 10. Oroszország 18,2 +4,6 Forrás: UNWTO A világ legfontosabb küldôországai, A rövidebb utazásokról bôvebb információ a 2. fejezetben olvasható. 3 Utazási intenzitás = legalább négyéjszakás tartózkodással járó, belföldi vagy külföldi utazás a lakosság százalékában. Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám 3

3 A német lakosság minimum egyéjszakás tartózkodással járó külföldi utazásai 7 2. ábra Külföldi utazások száma (ezer) Szabadidôs célú külföldi utazások (ezer) Forrás: IPK International 2. A németek kiutazó turizmusa Németország a turizmus területén is meghatározó szerepet játszik a világban és Európában. Az elsôsorban küldôterületként jelentôs ország 2006-ban az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia elôtt a legtöbbet költô küldôpiac volt (1. táblázat). Bár a évben a turisztikai kiadások 1,5%-kal csökkentek, 2007-ben ismét növekedést regisztráltak: a UNWTO adatai szerint az elsô háromnegyedévben 5,6%-kal többet költöttek a németek külföldi utazásra, mint egy évvel korábban. Németországban a 100 lakosra jutó külföldi utazások száma az egyik legmagasabb a világon 4, ezzel és a jelentôs volumenû belföldi turizmussal együtt kijelenthetô, hogy a világ egyik legtöbbet utazó nemzetérôl van szó. A németek külföldi utazásai 5 és üdülései 6 az európaiak utazásainak és üdüléseinek 18,5, illetve 18,7%-át tették ki 2007-ben. A külföldi utazások mintegy héttizede szabadidôs céllal történt és 2007 között a külföldi utazások száma 4,4%-kal (+3,2 millió utazás), a szabadidôs célú külföldi utazások száma 4,5%-kal (+2,4 millió utazás) növekedett (2. ábra). 4 Az IPK 2007-es adatai szerint 100 lakosra 92 külföldi utazás jut. 5 Egyéjszakás tartózkodással járó, nem munkavégzési vagy tanulási céllal történô külföldi utazások (IPK). 6 Szabadidôs célú külföldi utazás (IPK). 7 Az IPK International kutatási eredményei 1996-tól kezdôdôen állnak a Magyar Turizmus Zrt. rendelkezésére. 8 Az utazási szokásokról a német statisztikai hivatal nem végez felmérést. 4 Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám 2007-ben a németek külföldi utazásainak döntô többsége (90,8%) Európába irányult, a kontinensen belül a mediterrán térség (a külföldi utazások 41,4%-a), Nyugat-Európa (19,2%) és az Ausztriát is magában foglaló Közép-Európa (18,3%) részesedése kiemelkedô. A kelet-európai desztinációk (ide tartozik Magyarország is) együttesen az utazások 9,0%-át mondhatták magukénak. A szabadidôs célú utazások tekintetében hasonló arányok figyelhetôk meg, itt természetesen a mediterrán térség részesedése kicsit magasabb (a szabadidôs célú külföldi utazások 49,1%-a irányul ide). Kelet-Európába a szabadidôs célú külföldi utazások 5,6%-a irányult. A legkedveltebb desztinációk között az elsô helyen 2007-ben is Spanyolország állt, ahová a szabadidôs célú külföldi utazások 16,6%-a irányult, amelyet Ausztria (14,6%), Olaszország (13,5%), Törökország (6,4%) és Franciaország (6,1%) követett. A kiutazó piac koncentráltságát mutatja, hogy ezen öt legnépszerûbb úti cél együttesen a német lakosság által tett szabadidôs célú külföldi utazások 57,2%-át mondhatta magáénak. Magyarország részesedése 2007-ben 1,2%-ot tett ki, ezzel hazánk a német turisták 18. legkedveltebb úti célja volt a minimum egyéjszakás tartózkodási idôvel járó szabadidôs célú külföldi utazások tekintetében. A német lakosság utazási szokásairól a FUR kutató intézet éves rendszerességgel végez felmérést. A 38 éve folyamatos adatfelvétel lehetôvé teszi a trendek és az utazási szokások változásának figyelemmel kísérését is 8. A kutatás a legalább négyéjszakás tartózkodási idôvel

4 A német lakosság külföldi utazásai táblázat Külföldi utazások száma (millió) Magyarországra irányuló utazások száma Magyarország részesedése (%) Utazások , , , , ,7 Fôutazások , , , , ,7 Második utazások , , , , ,5 Forrás: FUR járó utazásokra fókuszál, emellett néhány adatot közöl a rövidebb utazásokra vonatkozóan is ben a legalább négyéjszakás tartózkodással járó utazások 9 69%-a külföldre irányult, amely arány az elmúlt években stabilan alakult. A külföldi utazások magas arányában az elmúlt években az utazási szokásokat is drasztikusan érintô problémák miatt (gazdasági recesszió, illetve stagnálás, terrortámadások, SARS vírus stb.) némi csökkenés következett be (2. táblázat) és 2007 között a német lakosság összességében mintegy 1,5 millióval kevesebb, legalább négyéjszakás tartózkodással járó külföldi utazást tett. A három fô küldôpiac Spanyolország, Olaszország és Törökország közül Olaszország részesedése csökkent számottevô mértékben, volumenét tekintve az Appennini-félsziget számára ez több mint egymillióval kevesebb utazást jelentett 2007-ben, mint 2003-ban. A régiónkbeli versenytársak közül Ausztria részesedése csökkent, ezzel szemben Lengyelország és Horvátország nagyobb szeletet kapott a tortából. Bulgária, Csehország és Szlovénia esetében nem történt nagyobb változás az elmúlt években (3. táblázat). A Reiseanalyse felmérések a legalább négyéjszakás tartózkodással járó utazásokra fókuszálnak, de emellett számot adnak a rövid utazásokat jellemzô fôbb tendenciákról is ben 23,7 millió utazó összesen 43 millió egy három éjszakás utazáson vett részt, az utazók fele csupán egy rövid utazást tett. A rövid utazások száma az 9 Forrás: FUR Reiseanalyse felmérések. 10 Legalább négyéjszakás tartózkodással járó utazások (forrás: FUR Reiseanalyse felmérések). elmúlt néhány évben nem változott jelentôsebben (a rövid utazások számát befolyásolja a hosszú hétvégék száma, az idôjárás stb. is, ami évrôl évre változó). Hasonlóan a nemzetközi trendekhez, a rövid utazások elsôsorban kiegészítô, második, harmadik utazások, hiszen csupán 20% azoknak az aránya, akik csak rövid utazást tesznek az év folyamán. Demográfiai szempontból a rövid utazásokat az életszakaszok befolyásolják jelentôsebb mértékben, az átlagosnál szívesebben kelnek útra a fiatal, gyermektelen párok és az idôsebb házaspárok. 3. A magyarországi német beutazó turizmus jellemzôi A britekkel szemben, akiknek több évszázados utazási gyakorlatunk van, a németek tömeges utazása csak az 1960-as években kezdôdött, amiben Magyarország, illetve a hazánkba történô utazások is jelentôs szerepet játszottak. A kiutazó turizmust mind a mai napig befolyásolja, hogy az egyesítést követôen a nyugati és a keleti tartományok jövedelemszintje között még mindig jelentôs, 25 30%-os a különbség, ez azonban folyamatos csökkenést mutat. A keletnémet tartományok fogyasztási struktúrája ugyanakkor a nyugati tartományokétól alig tér el, a különbség inkább a fogyasztás színvonalában van. A rendszerváltást követô évtizedben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyarországi német vendégforgalom a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái tekintetében 2001-ig hullámzóan változott, ezt követôen azonban mind a vendégek, mind a vendégéjszakák számában Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám 5

5 3. táblázat A versenytárs országokba irányuló forgalom Desztináció Rangsor* Utazások száma (millió) 2007/2003 (%) Olaszország 2. 5,68 4,83 4,92 4,68 4,60 19,0 Spanyolország 1. 8,40 8,89 8,62 9,04 8,19 2,5 Törökország 3. 4,02 4,20 4,26 3,67 3,82 5,0 Ausztria 4. 4,48 4,27 4,06 3,76 3,73 16,7 Bulgária 8. 0,74 0,75 0,70 0,66 0,81 +9,5 Csehország 7. 0,95 0,86 1,08 0,64 0,83 12,6 Horvátország 5. 1,22 1,32 1,46 1,56 1,35 +10,7 Lengyelország 6. 0,90 1,21 1,28 1,27 1,29 +43,3 Szlovénia 9. 0,13 0,08 0,08 0,08 0,15 +15,4 Összesen 44,6 45,21 44,64 43,75 43,11 3,4 Részesedés (%) Olaszország 2. 12,7 10,7 11,0 10,7 10,7 2,1 Spanyolország 1. 18,8 19,7 19,3 20,7 19,0 +0,2 Törökország 3. 9,0 9,3 9,5 8,4 8,9 0,2 Ausztria 4. 10,0 9,4 9,1 8,6 8,7 1,4 Bulgária 8. 1,7 1,7 1,6 1,5 1,9 +0,2 Csehország 7. 2,1 1,9 2,4 1,5 1,9 0,2 Horvátország 5. 2,7 2,9 3,3 3,6 3,1 +0,4 Lengyelország 6. 2,0 2,7 2,9 2,9 3,0 +1,0 Szlovénia 9. 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Megjegyzés: Romániára és Szlovákiára vonatkozóan a kis elemszám miatt nem áll rendelkezésre adat. *A desztinációk ábécérendben szerepelnek a táblázatban, kiemelve a három legfontosabbat. Forrás: FUR folyamatosan csökkenés volt tapasztalható. A hazánkba látogató németek száma ezekkel a trendekkel éppen ellentétes jellemzôkkel írható le: a látogatók számában 2001-ig csökkenés, majd ettôl az évtôl kezdôdôen növekedés volt megfigyelhetô. A látogatók száma 2003 és 2006 között stabilan hárommillió fô felett volt, 2007-ben azonban ismét visszaesést tapasztaltak. A látogatószám és a vendégéjszakák száma közötti eltérésnek az oka, hogy a német vendégek egy része az utazókat is érintô gazdasági problémák vagy preferenciák miatt magánszálláshelyeket vesz igénybe, illetve, hogy több tízezer német állampolgárnak van Magyarországon ingatlana. Az elmúlt öt évben összességében 277 ezerrel kevesebb német látogató érkezett hazánkba, akik több mint egymillióval kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken (3. ábra). A német vendégek 2007-ben átlagosan 4,3 éjszakát töltöttek a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken, ami jóval meghaladja a külföldiek 2,9 éjszakás átlagos tartózkodási idejét. A szállodákban ennél rövidebb átlagos tartózkodási idô volt jellemzô (3,9 éjszaka), ezzel szemben a gyógyszállodákban átlagosan 8,3 éjszakát töltöttek a német vendégek. A turisztikai régiók közül az Észak-Alföldön (7,4 éjszaka), a Balatonnál (7,0 éjszaka) és a Tisza-tónál (6,0 éjszaka) volt a legmagasabb az átlagos tartózkodási idô. Ezen régiókban 2003 és 2007 között a Balaton kivételével csökkent a tartózkodási idô. A német vendégek magyarországi átlagos tartózkodási idejét tekintve 2003 óta figyelhetô meg jelentôsebb mértékû, folyamatos visszaesés. A gyógyszállodákban ezzel szemben 2007-ben 0,6 éjszakával hosszabb idôt töltöttek a német utazók, mint öt évvel korábban. Németország a kereskedelmi szálláshelyi vendég- és vendégéjszakaszám tekintetében hazánk legfontosabb küldôországa: 2007-ben 17,5, illetve 25,7%-os részesedéssel, amely arány az elmúlt években folyamatosan csökkent. (Összehasonlításképpen a vendég- és vendégéjszakaszám szerinti megoszlásban a évben második Ausztria részesedése a vendégek számából 7,1%, a vendégéjszakák számából pedig 7,0% volt.) A magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján Németország 1990-ben 29,1%-os piaci részesedéssel rendelkezett, ami 1995-re meghaladta a 42%-ot ban minden 100 külföldi vendégéjszakából 36 származott a német utazóktól. A Magyarországon kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevô német vendégek döntô és egyre növekvô arányú többsége szállodai szolgáltatást vesz igénybe: míg a szállodai vendégéjszakák részaránya 2003-ban 65,4% volt, 2007-ben a 6 Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám

6 A magyarországi német vendégforgalom, * 3. ábra 2007/ ezer 2007/ ezer 2007/ ezer * Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma *A évi adatok elôzetes adatok. Forrás: KSH német vendégéjszakák 70,3%-át regisztrálták a hotelekben. Ezen belül a gyógyszállodák különösen kedveltek, amelyek a vendégéjszakák 21,0%-át mondhatják magukénak. A wellness-szállodák forgalmára vonatkozóan nem áll rendelkezésre évi adat, 2006-ban 157 ezer német vendégéjszakát regisztráltak a wellness-szállodákban (a szállodákban töltött német vendégéjszakák 7,9%-át). Többi küldôpiacunkhoz hasonlóan Németországból is a nyári hónapokban érkeznek a legtöbben Magyarországra. (Mint ahogyan ezt a késôbbiekben is látni fogjuk, ennek okai között szükséges kiemelni a Balaton népszerûségét és az üdülést mint motivációt.) A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák számát alapul véve 2007-ben augusztus részesedése 16,9%-ot tett ki, amit szeptember (13,4%) és július (13,3%) hónapok követtek. További jelentôs, 10% feletti részesedéssel jellemezhetô a május és a június is. A fôszezonon kívüli idôszak népszerûségének növekedése a német piac esetében is megfigyelhetô: míg 2003-ban a vendégéjszakák 47,6%-a realizálódott a három nyári hónapban, 2007-re a június augusztus idôszak részesedése 41,6%-ra csökkent. Az év többi hónapjában az elmúlt években egyenletesen bôvült a forgalom, az egyes hónapok részesedése 0,6 0,9 százalékponttal nôtt 2003 és 2007 között (4. ábra). Többi küldôpiacunkhoz hasonlóan a magyarországi német vendégforgalmat is magas területi koncentráció jellemzi: 2007-ben a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált német vendégéjszakák 40,3%-át a Balaton régióban töltötték, a Budapest-Közép-Dunavidék régió részesedése 23,9%-ot, a Nyugat-Dunántúlé 14,5%-ot tett ki (5. ábra). A három legnépszerûbb régió együttesen a forgalom mintegy nyolctizedét mondhatja magáénak, ami az elmúlt években nem változott jelentôs mértékben. A német vendégforgalom az elmúlt években a régiók többségében csökkent és 2007 között folyamatos visszaesés jellemezte a Balatont, az Észak-Alföldet és a Tisza-tavat. Ezzel szemben a Budapest Közép-Dunavidék régióban 2003-ban és 2005-ben, a Dél- Alföldön 2004-ben és 2007-ben, a Dél-Dunántúlon és Észak- Magyarországon 2004-ben, a Közép-Dunántúlon 2004-ben és 2005-ben, a Nyugat-Dunántúlon 2003-ban és 2007-ben nôtt a német vendégéjszakák száma. A vendégforgalom területi megoszlását tekintve, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján a három legnépszerûbb régióban figyelhetô meg átrendezôdés 2003 és 2007 között: a Balaton népszerûségének csökkenésével párhuzamosan jelentôsen nôtt a Budapest Közép-Dunavidék és a Nyugat- Dunántúl régiók részesedése (4. táblázat). Az elmúlt évtizedben a német vendégforgalom viszszaesése tulajdonképpen minden hónapot és minden turisztikai régiót érintett, összességében 1,7 milliós forgalom kiesés volt tapasztalható és 2007 között a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált német vendégéjszakák száma január és február kivételével minden hónapban csökkent, a legnagyobb visszaesés a május szeptember közötti idôszakot, ezen belül is a nyári hónapokat jellemezte Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám 7

7 A német vendégforgalom szezonalitása, 2003, 2007* 4. ábra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vendégek száma 2003 Vendégéjszakák száma 2003 Vendégek száma 2007 Vendégéjszakák száma 2007 *A évi adatok elôzetes adatok. Forrás: KSH (csak augusztusban mintegy 559 ezerrel kevesebb vendégéjszakát töltöttek itt a németek, mint tíz évvel korábban). Az egyes szállástípusokon belül a fôszerepet játszó szállodákban és a kempingekben is jelentôsen visszaesett a forgalom. A turisztikai régiók közül a legnagyobb vesztesek a Balaton, az Észak-Alföld és a Dél-Dunántúl voltak. A Nyugat-Dunántúlon ezzel szemben a német vendégéjszakák Észak- Magyarország 1,4 Észak-Alföld 8,3 Dél-Dunántúl 3,8 Dél-Alföld 3,0 A német vendégéjszakák számának regionális megoszlása, 2007 (%) Nyugat-Dunántúl 14,5 Közép- Dunántúl 4,0 Tisza-tó 0,7 Budapest Közép- Dunavidék 23,9 Forrás: KSH (2007. évi elôzetes adatok) Balaton 40,3 5. ábra 8 Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám száma mindössze 14 ezerrel csökkent 1998 és 2007 között, ami jelzi, hogy az egészségturisztikai szolgáltatások továbbra is igen népszerûek a német piacon. A KSH keresletfelmérésének 11 eredményei szerint a Magyarországra látogató németek többsége (56,9%) férfi. A korosztályok közül a évesek (33,2%), a évesek (26,9%) és az évesek (19,7%) dominálnak 12. Az utazás motivációja szerint nincs szignifikáns eltérés a nemek és a korosztályok tekintetében, az aktívabb kikapcsolódási lehetôségek iránt a fiatalabbak, az egészségturisztikai szolgáltatások iránt az idôsebbek érdeklôdnek nagyobb mértékben. A keresletfelmérés adatai szerint 2007-ben 3,1 millió német látogató érkezett hazánkba, akik 20,8 millió napot töltöttek itt. Az ehhez kapcsolódó kiadások mintegy 190 milliárd forintot tettek ki. A látogatók 66,6%-a több napra utazott Magyarországra, a költés meghatározó része (97%-a) tôlük származott és 2007 között a látogatók 11 A KSH keresletfelmérésének adatai a közötti idôszakra állnak rendelkezésre. Az egyes évek esetében a rendelkezésre álló adatok struktúrája eltér, ami az összehasonlítás lehetôségét korlátozza. A 2003-ban indult felmérés mintavételes megkérdezésre épül, a Magyarországot éppen elhagyó külföldi állampolgárokkal készített interjúk részletes adatokkal szolgálnak az utazási szokásokról és a magyarországi turisztikai fogyasztásról. A reprezentatív minta amely 120 ezer külföldi megkérdezésén alapul segítségével a magyarországi forgalom teljes egészérôl is képet kaphatunk. 12 A demográfiára vonatkozóan a évi felmérés eredményei állnak rendelkezésre.

8 A német vendégéjszakák számának megoszlása a kereskedelmi szálláshelyeken 4. táblázat * Idôbeni eloszlás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Szállástípus szerinti eloszlás* Szálloda Kemping Egyéb szálláshely Összesen Turisztikai régiók szerinti eloszlás Balaton Budapest Közép-Dunavidék Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Tisza-tó Összesen *A évi adatok a szállástípus szerinti adatok kivételével elôzetes adatok. Forrás: KSH száma 3,5%-kal, a tartózkodási idejük 24,5%-kal, a kiadásaik pedig 24,8%-kal bôvültek. Az egynapos látogatók száma a többnaposokénál dinamikusabban nôtt, aminek eredményeként a látogatók 33,4%-a egy napra érkezett hazánkba 2007-ben, szemben a évi 31,9%-kal. A több napra látogatók száma 2005-ben nôtt, ezt követôen csökkenés volt tapasztalható, de a évi érték így is 27 ezer fôvel meghaladja a évi értéket (5. táblázat). Az egy napra, az 1 3 éjszakára, illetve legalább 4 éjszakára érkezô német látogatók számának változását a 6. ábrán mutatjuk be. A földrajzi adottságoknak köszön hetôen más küldôpiacokhoz hasonlóan Németországból is elsôsorban (a látogatók mintegy kilenctizede) közúton érkeznek. A légi úton hazánkat felkeresôk száma az elmúlt években ezer fô körül alakult. A légi úton érkezôk 2006-ban 3,0 millió napot töltöttek Magyarországon, a költésük 42,7 milliárd forintot tett ki. 13 Nem turisztikai motiváció a munkavégzés, a tanulás és az átutazás ban a 3,1 millió látogató közül mintegy kétmillióan érkeztek turisztikai motivációval 13. 1,7 millióan szabadidôs, 312 ezren pedig üzleti célú turisztikai motivációval utaztak hazánkba. A kiadások tekintetében ez 156,5 milliárd forint turisztikai célú kiadást jelent, a szabadidôs célú utazásokhoz kapcsolódó kiadások részesedése 83,0% (130,0 milliárd forint) ben a német látogatók 31,8%-a átutazott Magyarországon, 28,5%-uk üdülési céllal kereste fel hazánkat. Jelentôs továbbá a rokonlátogatás (10,8%), a hivatásturizmus (9,1%) és az egészségturizmus (7,5%) szerepe. Városnézési céllal a látogatók 3,7%-a utazott hazánkba. Az egynapos látogatók esetében az átutazás dominál (89,9%), emellett a városnézés, a rokonlátogatás és a hivatásturizmus emelhetô ki. Az egy három napra Magyarországra látogatók esetében a hivatásturisztikai és a rokonlátogatási célok dominálnak, itt ugyanakkor már markánsan megjelenik az üdülés (7,6%), a városnézés (6,6%) és a rendezvényturizmus (4,7%) is. A hosszabb idôt (legalább Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám 9

9 A Magyarországra látogató németek jellemzôi, táblázat Látogatók száma (fô) Látogatók tartózkodási ideje (nap) Látogatók kiadásai (ezer forint) 2004 Összesen Több napra látogatók Egy napra látogatók Összesen Több napra látogatók Egy napra látogatók Összesen Több napra látogatók Egy napra látogatók Összesen Több napra látogatók Egy napra látogatók /2004 (%) Összesen 103,5 124,5 124,8 Több napra látogatók 101,4 125,5 126,5 Egy napra látogatók 108,2 108,2 87, Összesen Több napra látogatók Egy napra látogatók Forrás: KSH keresletfelmérés 10,0 % A Magyarországra látogató németek számának változása, ábra 5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % Egy napra látogatók 1 3 éjszakás látogatók 4+ éjszakás látogatók Forrás: KSH keresletfelmérés 10 Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám

10 7. ábra A Magyarországra látogató németek motivációi (többnapos látogatók), 2007 (%) Egyéb turisztikai (vallás, természet, vadászat) 1,5 Rendezvényturizmus 2,4 Hivatásturizmus 13,1 Vásárlás 0,2 Egyéb nem turisztikai (tanulás, munka) 4,6 Egyéb 1,3 Tranzit 2,7 Üdülés 42,3 (5,2%) részesedése. Szórakozásra a látogatók a kiadások 3,0%-át, kulturális programokra 1,2%-át szánják. Az egynapos és a többnapos látogatók között szignifikáns különbségek figyelhetôk meg az egyes tételeket illetôen (8. ábra) ban a német látogatók 8,9%-a (276 ezer fô) érkezett utazási irodán keresztül (az összes külföldi látogató 3,2%-a érkezett utazási irodán keresztül). Ôk 14,1 milliárd forintot költöttek Magyarországon, ami a német vendégek összes költésének 8,0%-át teszi ki. Az utazási irodán keresztüli befizetések több mint egynegyedével nôttek az elmúlt években (2004-ben 13,6 milliárd forint, 2006-ban 17,4 milliárd forint 14 ) (9. ábra). Az utazási irodáknak nem csupán a szervezésben, de az utazást megelôzô tájékozódásban is fontos szerepük van 15. Egészségturizmus 11,1 Rokonlátogatás 15,5 Forrás: KSH keresletfelmérés Körutazás 0,8 Városnézés 4,6 négy éjszakát) eltöltôk esetében az üdülés tölti be a vezetô szerepet (55,0%), amit a rokonlátogatás (15,3%) és az egészségturizmus (14,3%) követ. Más aspektusból megközelítve elmondható, hogy hivatásturisztikai céllal vagy rendezvényekre elsôsorban rövidebb idôre keresik fel a német utazók Magyarországot, míg az üdülés, a körutazás és az egészségturizmus esetében a látogatók több mint kilenctizede legalább négy napot eltölt hazánkban (7. ábra). A hazánkba látogató német utazók a kiadásaik közel egyharmadát (29,1%) szálláshely-szolgáltatásra, 15,3%-át vendéglátóhelyi étkezésre, 10,0%-át ajándék vásárlására, 10,0%-át egészségturisztikai szolgáltatásokra fordítják. Emellett jelentôs az élelmiszer- és italvásárlás (8,8%), valamint az üzemanyag-vásárlás 4. Kiemelt termékek A nemzeti turisztikai marketingben kiemelt helyen álló desztinációk és turisztikai termékek úgymint Budapest, a Balaton, az egészségturizmus és a hivatásturizmus a német piacon is jelentôs érdeklôdésre tartanak számot. A turisztikai régiók közül a Balaton és a Budapest Közép-Dunavidék együttesen a német vendégforgalom közel kétharmadát mondhatja magáénak ben a Balaton régióban regisztrálták a német vendégéjszakák 40,3%-át, míg a Budapest Közép-Dunavidék részesedése 23,9%-ot tett ki (a vendégek száma alapján a fôváros és környéke részesedése nagyobb, ami a városlátogatásokra és a vízparti üdülésekre jellemzô átlagos tartózkodási idô eltérésére vezethetô vissza). Az elmúlt években a Balaton régió iránti kereslet csökkenésével egyidejûleg Budapest népszerûsége kisebb mértékben csökkent (6. táblázat). Az egészségturisztikai szolgáltatások a német utazók körében is ismertek és elismertek ben a Magyarországra látogatók több mint egytizede, mintegy A német vendégforgalom a Balaton és a Budapest Közép-Dunavidék régióban, 2003, 2006, 2007* 6. táblázat /2006 (%) 2007/2003 (%) Balaton Vendégek száma ,6 55,6 Vendégéjszakák száma ,9 57,0 Budapest Közép-Dunavidék Vendégek száma ,8 263,6 Vendégéjszakák száma ,8 95,4 Ország összesen Vendégek száma ,9 79,9 Vendégéjszakák száma ,8 70,9 *A évi adatok elôzetes adatok. Forrás: KSH ban összesen 1,2 millió fô külföldi érkezett utazási irodán keresztül, magyarországi költésük 74,8 milliárd forintot tett ki. 15 Forrás: Magyar Turizmus Zrt. Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám 11

11 A német látogatók magyarországi kiadásai, ábra Szállás étkezéssel Szállás étkezés nélkül Étkezés vendéglátóhelyen Vásárolt élelmiszer, ital Nemzetközi közlekedés Belföldi távolsági közlekedés Belföldi helyi közlekedés Autóbérlés Üzemanyag Kulturális programok Egynapos kirádulás Magyarországon befizetve Egészségmegôrzés Gyógyászat Szórakozás Sport, fitnesz Biztosítás Egyéb ajándékvásárlás Tanulás Egyéb költés Forrás: KSH keresletfelmérés 230 ezer fô egészségturisztikai motivációval érkezett. Figyelembe véve ezen termék sajátos jellemzôit, a látogatók 92,8%-a háromnál több éjszakát töltött hazánkban, ami az egyik legmagasabb arány a motivációk között. Mindez a magyarországi gyógyszállodák számára német vendéget és vendégéjszakát jelentett 2007-ben. Bár a német vendégforgalom visszaesése a gyógyszállodákat sem kerülte el, a wellness-szállodák osztályba sorolása eredményeként ezen létesítményekben is jelentôs számú német vendégéjszaka (2006-ban 157 ezer éjszaka) realizálódik évente, ami szintén az egészségturizmushoz kapcsolódik. Amint az fentebb is említésre került, a hivatásturizmus fontos szerepet játszik a motivációk között ben a német látogatók 9,1%-a, mintegy 280 ezer fô érkezett konferenciára vagy egyéb üzleti útra Magyarországra. A hivatásturisztikai céllal hazánkat felkeresôk 77,8%-a egy három éjszakát töltött itt. A Magyar Turizmus Zrt. adatgyûjtése szerint a Magyarországon megrendezésre kerülô nemzetközi konferenciák 7,1%-ának német volt a megrendelôje 2007-ben, ami Németország számára a negyedik helyet biztosította a megrendelôk sorában (Magyarország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok után). A nemzetközi konferenciák hattizedén német résztvevô is jelen volt, ami a második legmagasabb arány a magyarokat követôen. 12 Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám Egynapos látogatók 5. Összefoglalás Többnapos látogatók 0 5% 10% 15% 20% 25% A német lakosság utazási szokásai és a magyarországi német vendégforgalom fôbb jellemzôi alapján az alábbi trendek fogalmazhatók meg a német küldôpiacra vonatkozóan. A német utazási szokásokat jellemzô általános trendek: Fejlett ország, öregedô lakossággal; 8,8 millió család; A világ legnagyobb küldôországa, ahol a gazdasági helyzet az elmúlt években az utazási keresletet is negatívan érintette; Magas utazási intenzitás (100 lakosra 92 külföldi utazás, illetve 74,8 üdülés); Magyarország mint desztináció szerepe a részesedést és a volument tekintve is csökken; A versenytárs országok közül az elmúlt években piaci részesedést nyert Horvátország és Lengyelország, ezzel szemben veszített népszerûségébôl Olaszország és Ausztria. A magyarországi német vendégforgalmat jellemzô trendek: Jelentôs átalakulás, forgalomcsökkenés a rendszerváltozás után, amiben szerepet játszott a német gazdaság gyengélkedése, a hajdani árszínvonal-különbség

12 9. ábra Utazási irodán keresztüli befizetés, 2006 (%) Oda-vissza utazás 29,6 Magyar utazási irodák jutaléka 5,5 Külföldi utazási irodák jutaléka 10,8 Egyéb szolgáltatások 1,2 Programok 1,3 Reggeli 0,7 Forrás: KSH keresletfelmérés Szállás 46,5 Teljes ellátás 3,4 Félpanzió 1,2 mérséklôdése, valamint az, hogy a versenytárs desztinációk jelentôsen fejlesztették, színesítették turisztikai kínálatukat; A látogatók száma az elmúlt néhány évben hárommillió fô körül alakult, a kereskedelmi szálláshelyek forgalma azonban folyamatosan csökken (ebben szerepet játszik a magánszálláshelyek és a második otthonok magas száma és növekvô népszerûsége); Csökkenô, de még mindig az átlagosnál jóval magasabb tartózkodási idô; A kereskedelmi szálláshelyeken a szállodák, ezen belül is a gyógy- és wellness-szállodák növekvô népszerûsége; A fôszezonon kívüli idôszak növekvô szerepe; Erôs területi koncentráció, a Balaton térvesztése, hosszabb távon azonban mindegyik régiót csökkenés jellemzi; A Magyarországra látogatók körében inkább az idôsebb korosztályok dominálnak (látogatók 26,9%-a éves, 19,7%-a éves), a fiatalabbak számára a régiónkban inkább Bulgária, Horvátország és Szlovénia vonzó; Évente légi úton átlagosan ezer fô érkezik, ami a látogatók több mint egytizede (az egyes évek adatai alapján nem rajzolódik ki trend); A 190 milliárd forintos magyarországi költésen belül 157 milliárd forint a turizmushoz kapcsolódik; A motivációk között az átutazást nem számítva az üdülés, a rokonlátogatás, a hivatásturizmus, az egészségturizmus és a városnézés a legfontosabbak; 2006-ban 276 ezer fô (a német látogatók 8,9%-a) érkezett utazási irodán keresztül, költésük 14,1 milliárd forintot tett ki; Hosszabb távon a német beutazó forgalom további csökkenése várható amit azonban más küldôpiacok, például Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország vagy Csehország ellensúlyozhatnak, ennek ellenér e N é m e t o r s z á g t o v á b b r a i s m e s s z e a legnagyobb küldôpiacunk marad; Optimizmusra ad okot ugyanakkor, hogy Németország hazánk iránti nyitottsága pozitív, ami jelzi a magyar német kapcsolatok intenzitását és fontosságát elsôsorban azonban magyar szempontból, hiszen a német turisták egy része csak a gazdasági indikátorok romlása esetén, mintegy takarékoskodásból utazik Magyarországra. Felhasznált irodalom FUR: Reiseanalyse IPK International: European Travel Monitor Központi Statisztikai Hivatal: TourMIS adatbázis: World Tourism Organization: A Turizmus Bulletinben korábban megjelent, Németország turizmusával kapcsolatos cikkek idôrendi sorrendben: Dr. Mélyi József: Ungarischer Akzent Németországi Magyar Kulturális Évad. 2006/1. Magyar Turizmus Rt. Taylor Nelson Sofres: A német lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetôségei Németországban. 2005/4. Polgár Judit: A keletnémetek utazásai 2004-ben. 2005/1. Török Péter: A német lakosság utazási szokásai 1998 és 2001 között. 2003/1 Sulyok Judit: Ökoturizmus Németországban. 2002/2 Polgár Judit: A keletnémetek utazásai Magyarországra ben és 2002-ben. 2002/2. Török Péter: A keletnémetek magyarországi utazási szokásai a LEIF felmérése alapján. 2001/1. Török Péter: A német lakosság utazási szokásai az RA 2000 kutatás alapján. 2000/4. Dr. Nemes Andrea Halassy Emôke: Németország. 2000/1. Dr. Harald Schmidt: A keletnémet lakosság magyarországi utazásai. 1999/2. Magyar Turizmus Rt.: Az Ungarn Natürlich németországi marketingkommunikációs kampány hatékonysága. 1998/4. Dr. Harald Schmidt: A keletnémet lakosság magyarországi utazásai. 1998/2. Dr. Jandala Csilla: Németország. 1997/1. Turizmus bulletin XII. évfolyam 1. szám 13

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

Itthon otthon van.

Itthon otthon van. Itthon otthon van www.itthon.hu Bulletin_200806.indd 1 7/23/08 4:45:11 PM XII. évfolyam 1. szám bulletin a Magyar Turizmus Zrt. szakmai és tudományos folyóirata Németország turizmusának alakulása az elmúlt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI KISS KORNÉLIA MAGYAR TURIZMUS ZRT. ADATFORRÁSAINK Másodlagos adatok? UN World Tourism Organization (UNWTO)? Japan National Tourist Organization? European Travel Commission?

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11.

Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11. Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11. A legnagyobb küldőpiac: NÉMETORSZÁG Pap Mária Magyar Turizmus Zrt. BERLIN VÁZLAT 1.) Piacelemzés 2.) Versenytársak tanuljunk tőlük! 3.) Termékalapú országmarketing

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

1. A Magyarországra látogató külföldiek száma motivációnként, negyedévente. Turisztikai motiváció együtt. Egy napra látogatók

1. A Magyarországra látogató külföldiek száma motivációnként, negyedévente. Turisztikai motiváció együtt. Egy napra látogatók Időszak 1. A Magyarországra látogató külföldiek száma nként, negyedévente Szabadidős Üzleti Tanulás Vásárlás (ezer fő) Átutazás Egyéb Összesen Egy napra látogatók 2006. I. negyedév 760 96 857 42 1 165

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Turizmus Magyarországon

Turizmus Magyarországon Turizmus Magyarországon HELYZETELEMZÉS 1 1. A turizmus jelentősége Magyarországon A turizmus Magyarországon jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez. A Központi

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt.

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt. A magyar lakosság 2004. évi utazási szokásai 2005 VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ www.itthon.hu Magyar Turizmus Rt. www.hungary.com A magyar lakosság utazási szokásairól a Magyar Turizmus Rt. éves gyakorisággal végez

Részletesebben

A M AGYAR T URIZMUS R T. TÁJÉKOZTATÓJA

A M AGYAR T URIZMUS R T. TÁJÉKOZTATÓJA Magyar Turizmus Rt. 1012 Budapest, Vérmezô út 4. Tel.: (06-1)488-8700 Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu A M AGYAR T URIZMUS R T. TÁJÉKOZTATÓJA A HÓNAP KÜLDŐ ORSZÁGA

Részletesebben

A nemzetközi turistaérkezések száma megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában

A nemzetközi turistaérkezések száma megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában Budapest, 2016. november 30. A nemzetközi turistaérkezések megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában MEGJELENT A WORLD TOURISM BAROMETER A Turisztikai Világszervezet (United Nations World

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Franciaország. Marketingterv

Franciaország. Marketingterv Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország a harmadik legfontosabb európai küldőpiac. A franciák külföldi utazásainak száma 2007-ben 6%-kal növekedett, a szabadidős

Részletesebben

A szenior korosztály utazási szokásai

A szenior korosztály utazási szokásai A szenior korosztály utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából 2004-ben lebonyolított, a magyar lakosság utazási szokásait vizsgáló kutatás 1 adataiból elemzés készült a szenior korosztály, azaz

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai

A magyar lakosság utazási szokásai A magyar lakosság utazási szokásai A rendszerváltást követően, 1990-ben a határok átjárhatósága eredményeként a magyar lakosság külföldi utazásainak száma jelentősen emelkedett, míg a belföldi turizmus

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2012. április 4. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2011-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2011-ben 2011-ben a magyar

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Szerző: Dr. Behringer Zsuzsanna 1 Kiss Kornélia 2 Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető

Részletesebben

,, Turizmus Magyarországon

,, Turizmus Magyarországon ,, Turizmus Magyarországon HELYZETELEMZÉS 1 1. A turizmus jelentősége Magyarországon A turizmus Magyarországon jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez. A Központi

Részletesebben

Turizmus Magyarországon

Turizmus Magyarországon Turizmus Magyarországon 2003 Általános információk Magyarországról Terület: 93 030 km 2 Lakosság: 10 116 742 fő (2004. január 1.) Népsűrűség: 109,0 fő/km 2 Főváros: Budapest terület: 525 km 2 lakosság:

Részletesebben

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 ELŐZETES ADATOKKAL TÉNYEK ÉS ADATOK A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2016/2015) Világ (1 235,0; +3,9%) Európa (619,7; +2,0%) Afrika (58,2; +8,1%) Amerika (200,9;

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (502,8; +6,0%) Afrika (49,8; 0,0%) Amerika (156,2; +4,2%) Ázsia (216,0; +5,6%)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2005 A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Turizmus ELŐZETES adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (562,8; +5,4%) Afrika (56,1; +5,6%) Amerika (168,9; +3,6%) Ázsia

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság

Összefoglaló. Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság Összefoglaló Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a 1. Bevezetés A 4/2000. (II.2.) GM rendeletben foglaltak szerint Magyarországon 2000. február 2. óta hivatalosan

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Turizmus Magyarországon 2012

Turizmus Magyarországon 2012 MInden élménnyel több leszel itthon.hu Turizmus előzetes adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2011) Európa (534,8; +3,3%) Afrika (52,3; 6,2%) Amerika (162,1;

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. július Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás helye a nemzetgazdaságban...5 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon

MAGYARORSZÁG. Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2008) Európa (460,0; -5,7%) Afrika (45,6; +2,9%) Amerika (140,1; -4,6%) Ázsia

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (563,8; +5,6%) Afrika (55,9; +5,4%) Amerika (168,2; +3,4%) Ázsia

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 14. Budapest idegenforgalma, 2006 2010

területi Budapesti Mozaik 14. Budapest idegenforgalma, 2006 2010 területi V. évfolyam 5. szám 211. július 26. 211/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu Budapesti Mozaik 14. Budapest idegenforgalma, 26 21 A tartalomból 1 A nemzetközi turisztikai

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. előzetes adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. előzetes adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 előzetes adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (588,4; +3,9%) Afrika (56,0; +2,3%) Amerika

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu MAGYARORSZÁG előzetes adatokkal Turizmus Tények és adatok Magyarországról Terület 93 030 km 2 Népesség 10 045 401 fő (. január 1.) Népsűrűség 108,0 fő/km

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG Turizmus www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések száma a világban (millió fő, /2007) Európa (487,9; +0,1%) Afrika (47,0; +4,1%) Amerika

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató

Turizmus Bulletin. Felelős kiadó: Dr. Galla Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Kiss Kornélia kutatási igazgató Szerkesztő: Polgár Judit kutató IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS RT. NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA X. évfolyam, 1. szám Megjelenés: 2006. március Lapzárta: 2006. január Felelős kiadó: Dr. Galla

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Összeállította a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága 36 TURIZMUS BULLETIN 1. Bevezetés A turisztikai régiók vendégforgalmára vonatkozóan 1998 óta

Részletesebben

vizeken tovább Marketingterv 2012 mellékletek

vizeken tovább Marketingterv 2012 mellékletek vizeken tovább Marketingterv 2012 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. Nemzetközi tendenciák................................................................................................

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- MÁRCIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1.

Részletesebben

itthon Turizmus otthon van Magyarországon MAGYARORSZÁG Itthon otthon van

itthon Turizmus otthon van Magyarországon MAGYARORSZÁG  Itthon otthon van itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2004 www.itthon.hu Itthon otthon van MAGYARORSZÁG Kedves Olvasó! Köszöntjük Önt a magyar turizmusirányítás és az egész turisztikai szakma nevében. A legfrissebb

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság külföldi utazásai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt.

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

Magyarország turizmusának alakulása 2006-ban

Magyarország turizmusának alakulása 2006-ban Magyarország turizmusának alakulása 2006-ban Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoportja 1 2006-ban az egy évvel korábbinál 6,2%-kal több, összesen 41 millió külföldi látogató érkezett Magyarországra.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 0 Készítette: a Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A 2011. MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I.- IV. közötti időszakban nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Összefoglaló - 2012 január decembere között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt a korábbi hónapokhoz

Részletesebben

A célcsoport számokban

A célcsoport számokban I"úsági turizmus I"úsági turizmus Az i&úsági turizmus magában foglalja a 16 29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, önálló utazásait, amit részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének

Részletesebben

Régiók 10 Rangsor 2015 Növekedés Külföld és belföld Átlag felett. Átlagos. Átlag alatt. Növekedés százalékban TOP 10 LOW 10

Régiók 10 Rangsor 2015 Növekedés Külföld és belföld Átlag felett. Átlagos. Átlag alatt. Növekedés százalékban TOP 10 LOW 10 Szálláshelyek nemzetiségi adatai 2010 2015 Országok 42 Rangsor 2015 TOP 10 LOW 10 Növekedés 2010-2015 Külföld és belföld Átlag felett Átlag alatt Növekedés százalékban 2010-2015 TOP 10 LOW 10 Régiók 10

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Svájc. Marketingterv

Svájc. Marketingterv Svájc Marketingterv 2009 Svájc Marketingterv 2009 Annak ellenére, hogy egy átlagos svájci munkavállaló évente csupán 20 nap fizetett szabadsággal rendelkezik - ami lényegesen kevesebb az európai uniós

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...4 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Részletesebben

Olaszország. Marketingterv

Olaszország. Marketingterv Olaszország Marketingterv 2009 Olaszország Marketingterv 2009 Olaszország a kereskedelmi szálláshelyi száma alapján - Magyarország ötödik legfontosabb küldőpiaca. 2004-ben a diszkont légitársaságok megjelenése

Részletesebben

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA IDEGENFORGALOM ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2005. november 30. KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2005 ISBN 963 215 895

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Hosszantartó növekedés a nemzetközi turizmusban a kihívások ellenére

Hosszantartó növekedés a nemzetközi turizmusban a kihívások ellenére Budapest, 2017. február 3. Hosszantartó növekedés a nemzetközi turizmusban a kihívások ellenére MEGJELENT A WORLD TOURISM BAROMETER A Turisztikai Világszervezet (United Nations World Tourism Organization

Részletesebben

Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11.

Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11. Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus ZRt.- Hálózati Igazgató Előadás tematikája 2008. évi marketingmunkánk hangsúlyai Beutazó turizmusunk 2008. trendjei Legfőbb

Részletesebben

Marketingterv 2013 mellékletek

Marketingterv 2013 mellékletek Marketingterv 2013 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon............................................................................... 2 1.2. Nemzetközi

Részletesebben