Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000"

Átírás

1 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Audit azonosító: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Belső audit jegyzőkönyv MIR... BMS regisztrációs szám: BMS000 Belső felülvizsgálat, audit Az audit időpontja: 2007.xx.xx. Irányítási Rendszer Dok. verziója: verzió: 1.0 / Audit jegyzőkönyv verziója: MF006 / 2.0. / Felelős Auditmegbízott : Ács Lajos cégvezetőminőségügyi vezető Szabvány, követelmény: MSZ EN ISO 9001:2001 Auditvezető neve: Ács Lajos (BMSConsulting Bt.) Társauditor(ok) neve(i): Betanuló auditor, (szakértő) neve: Résztvevők: Név + Munkakör 1. Nyitó értekezlet időpontja: aláírás Záró értekezlet időpontja: aláírás file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 1 / 20

2 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 4. Minőségirányítási rendszer 4.1. Általános követelmények A MIR bevezetésének kötelezettsége: A MIR folyamatok meghatározása és alkalmazása A folyamatok sorrendjének és kölcsönhatásainak meghatározása Módszerek meghatározása a folyamatok végrehajtására és irányítására Erőforrások és információk rendelkezésre állása a folyamatok működtetésére és értékelésére A folyamatok mérése, felügyelete és elemzése Intézkedések hozatala a folyamatos javításhoz Eljárásutasítások és egyéb, velük együtt érvényes Eljárások folyamattervei Szervezeti felépítés Vezetőségi átvizsgálás Beruházási tervek Elemzési tervek Vizsgálati tervek Intézkedési tervek A dokumentálás követelményei Általános útmutatás A dokumentációnak tartalmaznia kell: Minőségpolitikát és célokat MIR kézikönyvet A folyamatszabályzáshoz szükséges dokumentációkat A jelen szabvány szerint megkövetelt eljárási utasításokat Minőségügyi feljegyzéseket Eljárásutasítások A folyamatos javítás kötelezettsége Folyamatos értékelés Közvetítés szervezeten belül Kizárások indoklása Kölcsönhatások leírása Eljárások folyamattervei Szervezeti felépítés Eljárás a kezelésére Eljárás a minőségügyi feljegyzések kezelésére Eljárás a belső auditokra Eljárás a nem megfelelő termékekre Eljárás a helyesbítő intézkedésekre Eljárás a megelőző intézkedésekre Megrendelésekkel kapcsolatos feljegyzések Gyártási bizonylatok Jegyzőkönyvek Kérdőívek Vizsgálati bizonylatok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 2 / 20

3 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl Minőségirányítási kézikönyv (tartalmaznia kell): Érvényességi terület Folyamatleírások, vagy A MIR folyamatainak kölcsönhatásai (ld. megjegyzés a szabvány 4.1 pontjához) Eljárásutasítások Szervezeti felépítés Földrajzi és szakmai érvényességi terület A követelmények kizárásának indoklása a 7. Fejezet értelmében Folyamatleírások / eljárások folyamattervei A kezelése A megfelelőség átvizsgálása kiadás és jóváhagyás előtt Átvizsgálás, aktualizálás és ismételt jóváhagyás A módosítási állapot és a változások azonosítása Az alkalmazandó hozzáférhetőségének biztosítása Az olvashatóság és a könnyű azonosíthatóság biztosítása Külső azonosítása és ellenőrzött elosztása Érvénytelen azonosítása véletlen felhasználásuk megakadályozása céljából A feljegyzések kezelése Olvashatóság Azonosítás, jelölés Sérülés elleni védelem Visszakereshetőség Megőrzési időtartam Eljárás a kezelésére A jóváhagyás dokumentumai / eljárása Módosítási eljárás Engedélyezési eljárás Eljárásutasítások Vizsgálati tervek A módosítási állapot jegyzékei Elosztójegyzék / elosztási kulcsok Kiadási és átvételi igazolások Külső vizsgálata Helyszíni vizsgálat Eljárás a minőségügyi feljegyzések kezelésére Megrendelésekkel kapcsolatos feljegyzések Gyártási bizonylatok Jegyzőkönyvek Kérdőívek Vizsgálati bizonylatok Belső auditok dokumentációi Képességvizsgálatok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 3 / 20

4 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége A MIR hatékonyságának igazolása Vevői követelmények és hatósági / jogszabályi előírások közvetítése A minőségpolitika és minőségcélok meghatározása Vezetőségi átvizsgálás végrehajtása Erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása Vezetőségi átvizsgálás Minőségpolitika leírása Oktatási tervek / bizonyítványok Dolgozók tájékoztatása (faliújság, információs rendezvények napirendje) Személyzetfejlesztési tervek MIR tervek Jegyzőkönyvek minőségügyi célok kitűzéséről Projekttervek Beruházási tervek Üzemi megállapodások Vevőközpontúság Vevői szükségletek, követelmények és elvárások kiderítése A vevők megkérdezéséből származó információk kiértékelése Piacelemzések Reklamációs / elemzések Termékvalidálásból származó reklamációk Szabályzatok Vevői megelégedettség elemzése 5.3. Minőségpolitika A szervezet céljainak való megfelelés Elkötelezettség a rendszer folyamatos javítása iránt A minőségcélok kiértékelése Közzététel a szervezeten belül A megfelelőség folyamatos értékelése Vállalati irányvonalak és alapelvek A minőségpolitika írásos megfogalmazása Képzési terv és igazolások Dolgozók tájékoztatása (faliújság, stb.) Vezetőségi átvizsgálás Belső auditok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 4 / 20

5 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5.4. Tervezés Minőségcélok Meghatározás mérhető jellemzők alapján Összehasonlítás a minőségpolitikával Belső / külső célmegállapítások, Üzleti tervek, Projekt tervek, minőségbiztosítási megállapodások) Vállalatra vonatkozó Termékre vonatkozó Vevőre vonatkozó Fölérendelt Dolgozók tájékoztatása Jegyzőkönyvek a dolgozói elbeszélgetésekről A minőségirányítási rendszer tervezése Annak biztosítása, hogy a minőségcélok és a 4.1 pontból eredő követelmények teljesülnek Annak biztosítása, hogy a módosítások a működőképességet ne befolyásolják Dokumentálás Eljárásutasítások Beruházási tervek Stratégiai tervek Minőségügyi tervek Termelési tervek Erőforrás tervezés / igazolások Eljárás és folyamatleírások Munka és vizsgálati tervek. file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 5 / 20

6 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelősségi körök és hatáskörök A felelősségi és hatáskörök megállapítása és közzététele a szervezeten belül, beleértve a kölcsönös kapcsolatokat Minőségügyi eljárásutasítások Munkahelyi / munkaköri leírások Követelményprofilok A vezetőség képviselője Egyéb feladataitól független vezetőségi tag kinevezése és ennek közzététele a szervezetben Feladatai: A MIR bevezetése Jelentés a felső vezetés felé A vevői követelmények tudatosítása Szervezeti felépítés A minőségügyi megbízott kinevezési okirata A minőségügyi megbízott munkaköri leírása A minőségügyi megbízott munkahelyi leírása Helyzetjelentések / minőségelemzések Belső auditok jelentései Jelentések a minőség helyzetéről Statisztikai kiértékelések Belső kommunikáció Megfelelő kommunikációs folyamatok bevezetése a szervezeten belül Kommunikáció a MIR hatékonyságáról Jegyzőkönyvek és jelentések megbeszélésekről Csoportos képzések és egyéb összejövetelek Faliújságok, belső folyóiratok és körlevelek Audiovizuális és elektronikus médiumok Üzemi rendezvények napirendjei Körlevelek Statisztikák Jelentések a MIR hatékonyságáról file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 6 / 20

7 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 5.6. Vezetőségi átvizsgálás Általános útmutatás A MIR rendszeres értékelése A minőségpolitika és minőségcélok javítási lehetőségeinek vizsgálata A MIR módosítási igényeinek felmérése Jelentés a vezetőségi átvizsgálásról Az átvizsgálás bemenő adatai A vezetőségi átvizsgálásnak tartalmaznia kell: Az auditeredményeket A vevői visszajelzéseket A folyamatok teljesítőképességét és termékek megfelelőségét A megelőző és helyesbítő intézkedések helyzetét A korábbi vezetőségi átvizsgálásokat követő intézkedéseket Olyan tervezett változtatásokat, melyek a MIRre kihatással lehetnek Javítási javaslatokat Jelentés a vezetőségi átvizsgálásról Vevői megelégedettség elemzése Folyamatelemzések Bizonylatok helyesbítő és megelőző intézkedésekről Erőforrásigény és felhasználási tervek Benchmarking eredmények Minőségelemzések Kockázatelemzések (műszaki / gazdasági) Belső auditok jelentései Folyamatauditok Termékauditok/jelentések Jelentés az intézkedések végrehajtásáról Beruházási tervek Az átvizsgálás kimenő adatai Döntések és intézkedések a: MIR folyamatainak hatékonyságának javítási lehetőségeiről Termékjavításokról Eszközszükségletről Jelentés a vezetőségi átvizsgálásról Üzleti terv Stratégiai tervek Beruházási tervek Humánpolitikai tervek file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 7 / 20

8 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról Eszközök meghatározása és rendelkezésre állása az alábbi célokra: A MIR bevezetése, fenntartása és folyamatos javítása Vevői megelégedettség biztosítása Beruházási tervek személyzetre felszerelésekre ingatlanokra Munkahelyi tervek Egyéb célkitűzések tervezése 6.2. Emberi erőforrások Általános útmutatás Azon személyeknek, akik munkája befolyásolja a termék minőségét, a vonatkozó: Alapképzettség Képzés, oktatás Készségek és Tapasztalat alapján az adott munkára alkalmasnak kell lenniük. Munkahelyi és munkaköri leírások Munkaszerződések Személyzetfejlesztési tervek Képesítési igazolások Feljegyzések a dolgozókkal folytatott beszélgetésekről Munkatársak bizonyítványai Felkészültség, tudatosság és képzés Oktatási igények felmérése Megfelelő képzések felkínálása Képzések hatékonyságának megítélése A tudatosság kifejlesztésének módjai A megfelelő feljegyzések vezetése Feljegyzések a képzettségi követelményekről Munkaköri és munkahelyi leírások Betanítási tervek Feljegyzések a dolgozókkal folytatott beszélgetésekről Képzési tervek Képzési igazolások Jegyzőkönyvek a képzések hatékonyságának kiértékeléséről képzési cél a képzés haszna a képzés hatékonysága haszna a vállalat számára file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 8 / 20

9 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 6.3. Infrastruktúra Az infrastruktúra meghatározása, rendelkezésre bocsátása és fenntartása, pl. : Épület, munkahely és hozzá tartozó berendezések Felszerelések, hardverek, szoftverek Támogató szolgáltatások (pl. szállítás, kommunikáció) Munkahelyi tanulmányok Beruházási tervek Karbantartási és fenntartási tervek, jegyzőkönyvek Folyamatképességi vizsgálatokról készített jegyzőkönyvek A beszállítók értékeléséről készített jegyzőkönyvek (szolgáltatók) 6.4. Munkakörnyezet Azon munkahelyi környezeti tényezők felmérése és irányítása, melyek a termékmegfelelőség eléréséhez szükségesek. 7. A termék előállítása 7.1. A termékelőállítás megtervezése A termékelőállítási folyamatok tervezése és fejlesztése. Ennek a tervezésnek az alábbiakat kell tekintetbe vennie: Minőségcélok és a termékkel szemben támasztott követelmények A bevezetendő eljárásokkal, kal és erőforrásokkal szembeni termékspecifikus igények A termékspecifikus verifikálási (igazoló ellenőrzés), validálási (érvényesítő ellenőrzés), ellenőrzési, vizsgálati és próbatevékenységek, valamint átvételi feltételeket Megfelelő igazoló dokumentáció Igazolások munkavédelmi oktatásokról Igazolások hatósági vagy jogszabályi követelmények, vagy szabályozók teljesítéséről Karbantartási, fenntartási tervek (jegyzőkönyvek) Munkahelyi tanulmányok Benchmarking a munkahelyi környezetről Munkatársak megelégedettségének elemzése Elemzések a fluktuációról / hiányzásokról Projektstratégiai tervezetek Feltétfüzetek Minőségtervek Projektfejlesztési tervek Megvalósíthatósági igazolások Mérési és vizsgálati koncepciók Logisztikai koncepciók Kockázatmegítélési és folyamatértékelési jegyzőkönyvek (műszaki és gazdasági vonatkozásban) file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 9 / 20

10 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása Meghatározandók: Termékkel szemben támasztott követelmények, beleértve a kiszállítást, és a kiszállítás utáni gondozást Vevők előfeltételekben megadott követelményei Hatósági és jogszabályi előírások A szervezet valamennyi további követelménye Megbízási iratok Vevői igények Feljegyzések a vevőkkel folytatott megbeszélésekről Trendelemzések Versenyhelyzeti elemzések Szabványokkal és jogszabályi követelményekkel kapcsolatos tudakozódás, utánajárás Feltétfüzetek / követelményfüzetek A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása A termékkel szemben támasztott követelmények értékelése, mielőtt a vevő felé a szállítási készséget jeleznénk. Az alábbiakról kell meggyőződni: A termékkel szemben támasztott követelmények rögzítéséről Az ellentmondások feloldásáról A szerződés átvizsgálásáról A megvalósíthatóságról műszakilag gazdaságilag minőségileg Arról, hogy a változásokat dokumentálták és megértették Ajánlatok, szerződések A szerződések átvizsgálásának igazolása Változtatások dokumentációja Jegyzőkönyv a megvalósíthatósági elemzésről Megvalósíthatósági tanulmányok Megrendelések visszaigazolása Kapcsolattartás a vevővel A vevővel való kapcsolattartás meghatározása és megvalósítása a következő témákban: Termékre vonatkozó információk Ajánlatkérések, szerződések, vagy megrendelések feldolgozása, beleértve a módosításokat is Vevői visszajelzések, beleértve a panaszokat is Termékleírás a vevő részéről Ajánlatkérési Szerződések Megrendelések visszaigazolása Reklámanyagok Vevők megkérdezése, jelentések látogatásokról Vevői megelégedettség elemzése Panaszok, reklamációk Reklamációelemzések A vevő módosítási igényei file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 10 / 20

11 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.3. Tervezés és fejlesztés A tervezés és fejlesztés megtervezése A fejlesztés megtervezéséhez és irányításához az alábbi szempontokat kell rögzíteni: A fejlesztési folyamat fázisai Értékelési, verifikálási és validálási folyamatok Felelősségi körök és hatáskörök Az érdekelt csoportok közötti kapcsolódási pontok szabályozása Fejlesztési folyamatábrák Jóváhagyási előírások Felelősségmátrix Kockázatfelmérés Kizárt szabványpont NÉ A tervezés és fejlesztés bemenő adatai A termékkel szembeni követelményekre vonatkozó bemenő adatok meghatározása és feljegyzése. Ezeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk: működési és teljesítménykövetelmények Ide vonatkozó hatósági és jogszabályi követelmények hasonló termékek korábbi fejlesztési eredményei további követelmények (ár, élettartam, újrafelhasználás lehetősége) Az előírások alkalmassága és ellentmondásmentessége Feltételfüzet / feladat megjelölése Hatósági és/vagy jogszabályi kivitelezési irányelvek Hasonló jellegű korábbi fejlesztések eredményjelentései Vevői igények elemzésének kiértékelése Tájékoztatás szabadalmakról Jóváhagyási Kizárt szabványpont NÉ A tervezés és fejlesztés kimenő adatai A fejlesztés eredményeinek: ki kell elégíteniük a fejlesztési előírásokat információval kell szolgálniuk a beszerzés és termékgyártás /szolgáltatás nyújtása számára utalniuk kell a termék átvételi kritériumaira rögzíteniük kell a termékjellemzőket a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében Átvételi igazolások Megrendelési előírásokat tartalmazó dokumentáció Kockázatelemzések (pl. FMEA) Vizsgálati feljegyzések (a termelés és validálás céljára) Jóváhagyási Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 11 / 20

12 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 12 / 20 : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl A tervezés és fejlesztés átvizsgálása A fejlesztési fázisok szisztematikus értékelése annak érdekében, hogy: a követelményeknek való megfelelést meg lehessen ítélni a problémákat fel lehessen ismerni, és javaslatot lehessen tenni a szükséges intézkedésekre Fejlesztési munkaközi jelentések / záró jelentések Megfelelő vizsgálati jegyzőkönyvek pl.: laborvagy gyakorlati alkalmazás közbeni kísérletekről Megbeszélések jegyzőkönyvei Modellek és szimulációk Jóváhagyási A tervezés és fejlesztés igazolása (verifikálása) A fejlesztés igazolásának biztosítania kell, hogy a fejlesztési eredmények: kielégítsék a fejlesztési követelményekben előírtakat alapján meghozzák a szükséges követő intézkedéseket dokumentálása megtörténjen Vizsgálati tervek (a verifikálás előírásai) Prototípus / vizsgálati minta Vizsgálati jegyzőkönyvek/ jelentések Jelentések alternatív számításokról / elemzésekről Teszt / szimulációs jelentések Kísérleti jelentések Követő intézkedések leírása Jóváhagyási A tervezés és fejlesztés érvényesítése (validálása) A fejlesztés érvényesítő ellenőrzésének biztosítania kell, hogy megvalósuljon a: használati alkalmasság Adott esetben a részleges validálás termék kiszállítása előtti validálás Dokumentálás Vizsgálati tervek (a validálás előírásai) Nullszéria / gyakorlati alkalmazás során végzett teszteredmények Vizsgálati jegyzőkönyvek/ jelentések (esetleg vevőktől származó) Élettartamvizsgálatok eredményei Egyéb vizsgálóhelyek értékelési eredményei Validálási jóváhagyás A tervezés és fejlesztés változtatásainak kezelése Ehhez az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a változtatás megjelölése és dokumentálása Értékelés, verifikálás, validálás, jóváhagyás a kivitelezés előtt A fejlesztés módosításainak és követő intézkedéseinek kiértékelése a termékre gyakorolt hatásuk szempontjából A kiértékelés eredményeinek dokumentálása. Leírt módosítási igények (pl. a vevőé, termelésé ) A feltételfüzet, rajzok, vizsgálati eljárások új revíziós állapota Módosításokhoz fűzött megjegyzések, vizsgálati jelentések Véghezvitt módosítások jóváhagyási dokumentumai A vevő, az osztályok értesítése a változásokról Visszavont Kizárt szabványpont Kizárt szabványpont Kizárt szabványpont Kizárt szabványpont NÉ NÉ NÉ NÉ

13 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.4. Beszerzés A beszerzés folyamata A beszerzett terméknek meg kell felelnie a termékkel szembeni követelményeknek. A beszállítókat értékelni kell. Ehhez meg kell határozni a kritériumokat. A beszerzési folyamatokhoz az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, pl.: Termék minősége befolyásoló tényezők Beszállítók alkalmassága A beszállítók kiválasztásának és rendszeres értékelésének kritériumai Az értékelés dokumentálása Termékspecifikációk A beszállítók minőségügyi dokumentációja Kérdésjegyzék (checklista) A beszállítók értékelésének bizonyítékai A jóváhagyott beszállítók jegyzéke / adatbankja Értékelési kritériumok Beszerzési információ A beszerzési információknak le kell írniuk a beszerzendő terméket. Ennek a leírásnak tekintetbe kell vennie a: termék engedélyezésére, az eljárásmódra, a folyamatokra, a berendezésekre és felszerelésekre a személyzet minősítésére a MIRre vonatkozó követelményeket. A követelmények megfelelőségét biztosítani kell, még mielőtt azt a vevővel közölnék. Termékspecifikációk Megrendelési formanyomtatványok Megrendelési listák, darabjegyzék Szolgáltatási és szállítási szerződések Minőségbiztosítási megállapodások Megrendelés jóváhagyási A beszerzett termékek igazolása (verifikálása) Ehhez olyan vizsgálatokat / tevékenységeket kell bevezetni és megvalósítani, melyek a termékkel szemben támasztott követelményeket igazolják. Az igazolási tevékenységekhez a beszállítónál rögzíteni kell az igazolásra vonatkozó intézkedéseket és módszereket. Elfogadási kritériumok Igazoló ellenőrzési tervek Vizsgálati előírások A rendkívüli jóváhagyás szabályozása A beszállítók, ill. a saját idegenáru átvételi vizsgálat vizsgálati jegyzőkönyvei Tanúsítványok file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 13 / 20

14 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása Az előállítás és a szolgáltatás nyújtásának szabályozása Ide tartozik: A termékjellemzők meghatározása Munkautasítások rendelkezésre bocsátása Megfelelő felszerelések alkalmazása vizsgáló és mérőeszközök rendelkezésre bocsátása A tevékenységek felügyelete és mérése A termékek és szolgáltatások jóváhagyásának és kiszállításának biztosítása A szállítást követő tevékenységek bevezetése Elfogadási kritériumok Munkautasítások Vizsgálati tervek Karbantartási tervek Szerelési / telepítési tervek Szolgáltatási (szerviz) szerződések Üzemeltetési / kezelési utasítások Folyamattervek Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) A validálásnak bizonyítania kell az eljárás végrehajtásának képességét. Ennél a következőket kell figyelembe venni: A termelés valamennyi olyan folyamatát validálni kell, amelynek eredményét a végrehajtást követő vizsgálattal és méréssel nem lehet igazolni. Ez minden olyan eljárásra vonatkozik, melyek hiányosságai csak a kiszállítás után jelentkeznek. A validálásnak a következőt kell tartalmaznia (amennyiben alkalmazható): Az értékelés és jóváhagyás kritériumai A személyzet minősítésének és felszerelésének jóváhagyása Rögzített módszerek és eljárásmódok A minőségfeljegyzésekkel szemben támasztott feljegyzések Ismételt validálás esetleges szükségessége Gép és folyamatképességi bizonylatok Alkalmassági és képzési bizonyítványok Minősítési igazolások Validálási (érvényesítési) utasítások Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 14 / 20

15 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl Azonosítás és nyomonkövethetőség Amennyiben követelmény, a terméket a teljes előállítási folyamat során azonosítani kell, és a felülvizsgálat és mérés vonatkozásában a termék állapotát jelölni kell. A jelölést szabályozni és dokumentálni kell. Munkautasítások Kísérő papírok, pl. kísérőjegyek Számítógépes feljegyzések Termékmegjelölések Vizsgálati bizonylatok Zároló kártya Engedélyezések, jóváhagyások A vevő tulajdona Itt az alábbiakra kell figyelni: Gondos kezelés (még a szellemi tulajdonnál is) Megjelölés, védelem és karbantartás Eljárás károsodás vagy elvesztés esetén, dokumentálás (a vevő tájékoztatása) Leltár a vevői tulajdonról Levelezések a vevővel Jegyzőkönyvek az elvégzett igazoló ellenőrzésről, és végrehajtott karbantartásokról A termék állagának megőrzése Ez egyaránt vonatkozik a belső feldolgozásra és a kiszállításra, és tartalmaznia kell: a termék megfelelőségének megőrzését a megjelölést a kezelést a csomagolást a raktározást a védelmet. Ez a termék alkatrészeire, részeire is vonatkozik. Csomagolási, raktározási, állagmegőrzési és kiszállítási előírások Darabjegyzékek Raktári jegyzékek Raktárba vételezési és kiadási tervek Tárolási határidőkre és adott esetben az elkülönített tárolásra vonatkozó előírások Szerelési / kezelési utasítások Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 15 / 20

16 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 7.6. A megfigyelő és mérőeszközök kezelése Szükséges vizsgáló eszközök meghatározása mérőeszközképesség meghatározása Rendszeres kalibrálás és beszabályozás végrehajtása Mérőeszközök azonosítása Kalibrált állapot rögzítése A védelem és kezelés biztosítása Kalibrálási eredmények dokumentálása Helyesbítő intézkedések meghatározása Dokumentálás elvégzése Kalibrálási eltérések esetén a korábbi mérési eredményeket újra ki kell értékelni és dokumentálni kell. Számítógépes szoftver esetén a képességet igazolni kell. Ezt az igazolást az első használatba vétel előtt és szükség esetén mindig meg kell ismételni. Vizsgálati bizonylatok elfogadási kritériumokkal A vizsgáló és mérőeszközök képességi bizonylatai Vizsgáló és mérőeszközök listája / kartoték Kalibrálási utasítások Kalibrálási jegyzőkönyvek Hitelesítési jegyzőkönyvek Kalibrálási etalonok Kalibrálási tanúsítványok Jegyzőkönyvek az összehasonlító mérésekről és körkísérletekről Feljegyzések a szoftverek alkalmassági tesztjeiről Kizárt szabványpont NÉ file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 16 / 20

17 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1. Általános útmutatás A mérés / felülvizsgálat elemzés és a folyamatos javítás folyamatait meg kell határozni meg kell tervezni be kell vezetni, ahhoz, hogy a termék, a MIR, és a MIR hatékonysága javításának megfelelőségét igazolni lehessen. A igény felmérésének magába kell foglalnia az ide vonatkozó, statisztikai módszerek alkalmazását. Fejlesztési folyamatdiagrammok Fejlesztési vizsgálati tervek Javítási / tökéletesítési tervezetek Statisztikák Sikerjelentések 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés A vevő megelégedettsége A vevő benyomásait figyelembe kell venni. Ezen adatok megszerzésének és felhasználásának módszereit meg kell határozni. Intézkedési tervek Vevői megelégedettség elemzése Benchmarking Kérdésjegyzékek, checklisták Levelezések és telefonos megkeresések kiértékelései Kiértékelési jegyzőkönyvek (ált.) Jegyzőkönyvek a célkitűzések felülvizsgálatáról file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 17 / 20

18 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl Belső audit A belső auditok lefolytatása előre megtervezett időszakokban megtervezés végrehajtás dokumentálás kiértékelés helyesbítő intézkedések meghatározása és végrehajtása felülvizsgálat A korábbi auditokat is figyelembe kell venni. Az auditorok függetlenségét biztosítani kell. Belső audit eljárásutasítás Audittervek Auditjelentések Eltérésjelentések Intézkedési tervek helyesbítő tevékenységek bevezetésére Próbajegyzőkönyvek, stb. Vezetőségi átvizsgálás Jelentések a helyesbítő intézkedések hatékonyságáról Auditorok minősítési bizonyítványai A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A MIR felügyeletére és mérésére alkalmas módszereket kell kidolgozni, alkalmazni és adott esetben ezekre helyesbítő és megelőző intézkedéseket kell bevezetni A termék figyelemmel kísérése és mérése A termékjellemzőket: a termék gyártásának megfelelő fázisában felügyelni mérni verifikálni (igazolni) dokumentálni kell. Csak a megfelelőség igazolása után szabad kimondani a jóváhagyást. A mindenkori felelős személynek azonosíthatónak kell lennie. Munkautasítások Kockázatelemzések jegyzőkönyvei (FMEA) Karbantartási és fenntartási tervek és megvalósítási intézkedések Minőségfeljegyzések Minőség szabályozó kártyák Vizsgálati tervek Vizsgálati jegyzőkönyvek Statisztikai kiértékelések Vizsgálati tervek Vizsgálati utasítások Vizsgálati / próbajegyzőkönyvek Szúrópróbavizsgálati tervek (attributív és változó) Kérdésjegyzékek (checklisták) Összehasonlító minták Minőségfeljegyzések Rendkívüli jóváhagyások a vevő vagy hatóság részéről (amennyiben alkalmazható) file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 18 / 20

19 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 8.3. A nem megfelelő termék kezelése A nem megfelelő terméket: azonosítani irányítani ismételten verifikálni dokumentálni kell az utánmunkálását el kell végezni Az utánmunkált terméket: ismételten verifikálni kell, adott esetben a vevő rendkívüli jóváhagyása szükséges A nemmegfelelőségek következményeit: fel kell mérni azokra intézkedéseket kell foganatosítani Eljárás a nem megfelelő termék kezelésére A nemmegfelelőségről felvett jegyzőkönyvek Vizsgálati előírások Vizsgálati bizonylatok Vevőtájékoztatás Esetleges kiegészítő vizsgálati tervek Engedélyezési jegyzőkönyvek Szakértői szakvélemények Rendkívüli jóváhagyások Azonosítási előírások 8.4. Az adatok elemzése A MIR alkalmasságának és hatékonyságának mérésére szolgáló adatokat fel kell mérni elemezni kell az alábbiakra vonatkozó információk tekintetében: vevő megelégedettsége / elégedetlensége vevői követelések folyamatok és termékek jellemzői beszállítók Cél, a MIR folyamatos tökéletesítése, javítása Mérési és vizsgálati jegyzőkönyvek Nemmegfelelőségekről készített feljegyzések Feljegyzések vevői kritikákról Vevői megelégedettség elemzése Auditjelentések Minőségjelentések Feljegyzések az alkalmazói tapasztalatokról Jelentések az előírt és tényadatok összehasonlításáról file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 19 / 20

20 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. : az eltérésjelentés sorszáma : Értékelés: 1 = teljesül 2 = alapvetően teljesül(elfogadható) 3 = nem teljesül NÉ = nem értelmezhető ki mit hogy mivel mikor hol milyen gyakran mely alapján mit jegyez föl 8.5. Fejlesztés Folyamatos fejlesztés A folyamatos javítást a minőségpolitika, a minőségcélok, az auditeredmények, az adatelemzések, a helyesbítő és megelőző tevékenységek és vezetőségi átvizsgálás által kell lehetővé tenni. Minőségügyi tervek Projekttervek Jegyzőkönyvek a célkitűzésekről Jelentések az előrelépésekről Vezetőségi átvizsgálások Helyesbítő intézkedési tervek Megelőző intézkedési tervek Helyesbítő tevékenység A hibák ismétlődő előfordulásának megakadályozása érdekében a dokumentált eljárásnak a következőket kell figyelembe vennie: Hibák felismerése Hibaokok feltárása Kezelés szükségessége az ismétlődő előfordulás megakadályozására Intézkedés / helyesbítő intézkedés A helyesbítő intézkedések ellenőrzése és értékelése Dokumentálás Eljárásutasítás a helyesbítő tevékenységek kezelésére Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvek Statisztikai kiértékelések Próba / eredményjegyzőkönyvek Helyesbítő tevékenységekre vonatkozó utasítások Képzési tervek Képzési bizonylatok Reklamációk elemzése Esetlegesen módosított szállítási szerződések, minőségmegállapodások Beruházási tervek Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyvek Megelőző tevékenység A lehetséges hibaokok kiküszöbölése érdekében a dokumentált eljárásnak a következőket kell figyelembe venni: A lehetséges hibák felmérése Megelőző intézkedések megtervezése Megelőző tevékenységek végrehajtása A bevezetett megelőző intézkedések értékelése Dokumentálás Eljárásutasítás a megelőző tevékenységek kezelésére Kockázatelemzések (gazdasági, műszaki) Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvek Elemzések jegyzőkönyvei Próbajegyzőkönyvek (teszt) Intézkedési tervek Képzési tervek Képzési bizonylatok módosított szállítási szerződések, minőségmegállapodások Beruházási tervek file: MF006Belso_auditjegyzokonyv_MIR 20 / 20