NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA. AQAP 2120 (1. kiadás) (2003 június)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA. AQAP 2120 (1. kiadás) (2003 június)"

Átírás

1 NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA (2003 június) 1 EREDETI

2 Üres oldal II EREDETI

3 ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO KÖZZÉTÉTELI KÖZLEMÉNY június 1. Az AQAP-2120 NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA egy NYILT minősítésű NATO/PFP kiadvány. Az érdekelt országoknak a kiadvány alkalmazására vonatkozó megállapodása a STANAG 4107-ben került rögzítésre. 2. Az AQAP-2120 a készhez vételkor lép hatályba. 3. Megengedett a kiadvány példányainak terjesztése a vállalkozók és szállítók között. A kiadvány ilyenértelmű terjesztését bátorítjuk. Jan H. ERIKSEN Ellentengernagy, NONA NSA Elnök III EREDETI

4 Üres oldal IV EREDETI

5 Változás nyilvántartás Változás dátuma Bejegyzés dátuma Hatálybalépés dátuma Bejegyzést végezte V EREDETI

6 Fejezet NATO/PFP NYÍLT Tartalomjegyzék Oldalszám 1.0 Általános útmutatások Bevezetés Cél Alkalmazás Megfelelés ennek követelményeinek Szervezeti megfelelés Szerződéses megfelelés A követelmények felépítése az ban Követelmények összetétele Hivatkozások Meghatározások Minőségirányítási rendszer Általános követelmények Dokumentálási követelmények A vezetőség felelőssége A vezetőség elkötelezettsége Vevőközpontúság Minőségpolitika Tervezés Felelősség, hatáskör és kommunikáció Vezetőségi átvizsgálás Gazdálkodás az erőforrásokkal Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások Infrastruktúra Munkakörnyezet A termék előállítása A termék-előállítás megtervezése A vevővel kapcsolatos folyamatok Tervezés és fejlesztés Beszerzés Előállítás és szolgáltatásnyújtás Megfigyelő- és mérőeszközök kezelése (felügyelete) Konfiguráció kezelés Mérés, elemzés és fejlesztés Általános útmutatás Figyelemmel kísérés és mérés A nem-megfelelő termék kezelése Az adatok elemzése Fejlesztés Kiegészítő NATO követelmények Hozzáférés a Szállítóhoz és Beszállítókhoz, a GQA tevékenység támogatása A Beszerző részére átadható (felajánlható) termékek 12 VI EREDETI

7 1.0 Általános követelmények NATO/PFP NYÍLT 1.1 Bevezetés Az a minőségre vonatkozó NATO követelményeket tartalmaz. A következő fejezetekben foglalt követelményeknek megfelelő rendszert kell kidolgozni, dokumentálni, alkalmazni, fenntartani, értékelni és fejleszteni, és/vagy érvényesítő ellenőrzésnek alávetni. 1.2 Cél Ez a kiadvány azokat a követelményeket tartalmazza, amelyek, ha megfelelően alkalmazzák őket, biztosítják a bizalmat abban, hogy a Szállító képes a Beszerző szerződéses követelményeinek megfelelő terméket szállítani. 1.3 Alkalmazhatóság Ezt a kiadványt elsősorban a két és többoldalú szerződésekben történő alkalmazásra szántuk Ha a szerződésben ezt a kiadványt meghivatkozták, akkor vonatkozik a Szállító minden folyamatára, ami szükséges a szerződéses követelmények teljesítéséhez A Szállító vagy potenciális szállító felhasználhatja a kiadványt belső célra, a vezetési rendszer (MS=Management System) minőséggel kapcsolatos aspektusainak lefedésére Ahol a Beszerző azonosította, ez a kiadvány felhasználható a vezetési rendszer (MS) folyamatainak irányítására, más megfelelő szabványokkal együtt alkalmazva, Ha ellentmondás áll fenn a szerződés és ezen kiadvány követelményei között, akkor a szerződés követelményeit kell érvényesnek tekinteni. 2.0 Megfelelés ennek a kiadványnak 2.1 Szervezeti megfelelés Az -nak való szervezeti megfelelés az AQAP-2120, fejezet követelményeinek a szállítói szervezet szintjén való teljesüléseként van definiálva. 2.2 Szerződéses megfelelés A kiadványnak való szerződéses megfelelés a fejezet követelményeknek az adott szerződés vonatkozásában való teljesüléseként van definiálva Ebben a kiadványban a MEGJEGYZÉS -ek nem szerződéses követelmények. 1 EREDETI

8 3.3 A követelmények felépítése az ban 3.1 A követelmények összetétele Ebben a kiadványban a követelmények a következők szerint épülnek fel: a. Cím b. NATO vagy ISO követelmény Minden ISO-követelménynek lehet egy vagy több NATO kiegészítése. A kiegészítések az ISO-követelmények szerint vannak csoportosítva. A kiegészítések jellemzően a következők: (1) Módosítás : egy vagy több szó, mondat és/vagy fejezet megváltoztatása az ISO követelmény(ek)ben. (2) Törlés : egy vagy több szó, mondat és/vagy fejezet törlése az ISO követelmény(ek)ből. (3) Bővítés : egy vagy több szó, mondat és/vagy fejezet hozzáadása az ISO követelmény(ek)hez. A bővítés-típusok a következők lehetnek: (a) Speciális NATO követelmény. (b) Más AQAP kiadvány becsatolása, Amikor az ISO-követelményben ezen nemzetközi szabvány megfogalmazású hivatkozás szerepel, akkor ezt minden esetben ezen kiadvány -ként kell értelmezni. 3.2 Hivatkozások Normatív hivatkozások: ISO 9001:2000 ISO 9000:2000 ISO Informatív hivatkozások: AQAP 2000 AQAP 2009 AQAP 2105 AQAP 2070 ACMP ARMP STANAG 4159 STANAG 4174 STANAG 4427 Minőségirányítási rendszerek Követelmények. Minőségirányítási rendszerek Alapok és szótár. Mérőberendezések minőségbiztosítási követelményei. A minőség életciklust átfogó, integrált, rendszerszemléletű megközelítésének politikája. NATO útmutató az AQAP 2000-es sorozat használatához. NATO követelmények az elkészíthető minőségtervekre. A kölcsönös kormányzati minőségbiztosítás (GQA) folyamata a NATO-ban. Szövetségi konfiguráció irányítási kiadványok. Szövetségi megbízhatósági és karbantarthatósági kiadványok. NATO eszközök konfiguráció irányítási politikája és eljárása multinacionális közös projekteknél. Szövetségi megbízhatósági és karbantarthatósági kiadványok. Szövetségi konfiguráció irányítási kiadványok (ACMP-k) bevezetése. 2 EREDETI

9 3.3 Meghatározások Hacsak másként nem határozták meg, akkor az ISO 9000:2000 definícióit kell alkalmazni. Beszerző Megfelelőségi tanúsítvány Kormányzati minőségbiztosítás GQAR és/vagy Beszerző Termék Kormányzati Minőségbiztosítási Képviselő Minőségterv Szállító Beszállító Kormányzati és/vagy NATO szervezet, aki szerződéses kapcsolatba lép a Szállítóval, meghatározva a termékre és a minőségre vonatkozó követelményeket. A Szállító által aláírt dokumentum, amelyben a Szállító kijelenti, hogy a termék megfelel a szerződéses követelményeknek. A kormányzati minőségbiztosítás az a folyamat, amellyel a megfelelő nemzeti hatóságok megteremtik a bizalmat abban, hogy a minőségre vonatkozó szerződéses követelmények teljesülnek. A GQAR és/vagy Beszerző kifejezést ebben a dokumentumban azért használtuk, hogy a Beszerző helyettesítőként szerepelhessen olyan helyzetekben, amikor a szerződéshez kötődően vagy nincs GQAR, vagy a kijelölt GQAR nem kapott felhatalmazást bizonyos tevékenységekre. A termék tevékenységek vagy folyamatok eredménye. A termék magában foglalhat szolgáltatást, hardvert, feldolgozott anyagot, szoftvert vagy ezek kombinációját. A termék lehet kézzelfogható (pld.: szerelvény, feldolgozott anyag) vagy nem kézzelfogható (pld. ismeretek, elgondolások). A termék lehet szándékolt termék (pld. a vevőknek felajánlott termék, vagy nem szándékolt termék (pld. szennyező anyag, vagy nemkívánatos hatások). A kormányzati minőségbiztosítási képviselők azok a személyek, akik a Beszerző nevében eljárva a kormányzati minőségbiztosításért (GQA) felelősek. A Minőségterv az a szállítói dokumentum, amelyben meghatározzák, hogy milyen eljárásokat és erőforrásokat, ki és mikor fog alkalmazni egy bizonyos projektnél, terméknél, folyamatnál vagy szerződéses követelménynél. Szervezet, aki a szerződés szerint a Beszerző számára biztosítja a termékeket. Szervezet, aki a Szállító számára biztosít termékeket. 3 EREDETI

10 4.0 Minőségirányítási rendszer 4.1 Általános követelmények ISO 9001: pont Általános követelmények követelményeit kell alkalmazni. A Szállítónak ennek a dokumentumnak megfelelően - olyan hatékony és gazdaságos rendszert kell létrehozni, bevezetni, dokumentálni, rendszeresen értékelni és továbbfejleszteni, amely magában foglalja azokat az ISO 9001:2000 követelményeket, amelyek szükségesek a szerződéses követelmények kielégítéséhez. A Beszerző és/vagy a kormányzati minőségbiztosítási képviselő (GQAR) fenntartja magának a jogot arra, hogy visszautasítsa ezt a rendszert az adott szerződésre vonatkozóan. Azokat az objektív bizonyítékokat, amelyek magukban foglalhatják az első-, második- és harmadik fél által végzett értékelési/tanúsítási folyamatokból származó olyan dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a rendszer megfelel ennek a Kiadványnak és hatékony, azonnal a GQAR és/vagy a Beszerző rendelkezésére kell bocsátani. 4.2 Dokumentálási követelmények Általános követelmények ISO 9001: pont Általános követelmények -et kell alkalmazni Minőségügyi kézikönyv ISO 9001: pont Minőségügyi kézikönyv követelményeit kell alkalmazni. Törlés: Az a) mondat utolsó része: beleértve az esetleges kizárások részletezését és indoklását (lásd 1.2 pont) Dokumentumok kezelése ISO 9001: pont Dokumentumok kezelése követelményeit kell alkalmazni Feljegyzések kezelése ISO 9001: pont Feljegyzések kezelése követelményeit kell alkalmazni. A Szállító biztosítsa a GQAR és/vagy Beszerző számára a hozzáférést a szerződéssel kapcsolatos feljegyzésekhez, a GQAR és/vagy a Beszerzővel egyeztetett módon (formában). 5.0 A vezetőség felelőssége 5.1 A vezetőség elkötelezettsége ISO 9001: pont A vezetőség elkötelezettsége követelményeit kell alkalmazni. 4 EREDETI

11 5.2 Vevőközpontúság ISO 9001: pont Vevőközpontúság követelményeit kell alkalmazni. 5.3 Minőségpolitika ISO 9001: pont Minőségpolitika követelményeit kell alkalmazni. 5.4 Tervezés (Fordító megjegyzése: ISO követelménypontra való hivatkozás kimaradt a fordításra átadott eredeti anyagból) A Szállító, a tevékenységek megkezdése előtt, terjesszen elő a GQAR és/vagy Beszerző számára a szerződéses követelményekre vonatkozó Minőségtervet (QP= Quality Plan). A minőségterv (QP) legyen egyértelműen azonosított különálló dokumentum, vagy a szerződés alapján készített más dokumentum része. A minőségtervnek két, egymást kiegészítő szerepet kell betöltenie: 1. Ismertesse és dokumentálja a minőségirányítási rendszernek azokat a szerződés-specifikus követelményeit, amelyek szükségesek a szerződéses követelmények kielégítéséhez (ahol lehetséges, hivatkozásokkal a vállalat egészét átfogó minőségirányítási rendszerre.) 2. Ismertesse és dokumentálja a termék megvalósításának (előállításának) a termékre vonatkozó minőségi követelmények szerinti tervezését, a szükséges erőforrásokat, az igényelt ellenőrző tevékenységeket ( igazoló ellenőrzés, érvényesítő ellenőrzés, megfigyelés (figyelemmel kísérés), minőség-ellenőrzés, vizsgálat) és az elfogadási kritériumokat. A Szállítónak és a Beszállítónak objektív bizonyítékot kell szolgáltatnia arra, hogy a tervezés során figyelembe vette a kockázatokat, beleértve, de nem csupán ezekre korlátozva, a kockázat azonosításra, a kockázat elemzésre, a kockázat kezelésre és a kockázat enyhítésére (csökkentésre) vonatkozó bizonyítékokat. A tervezést a kockázat azonosítással kell kezdeni a szerződés átvizsgálás során, és ezt követően időszakonként pontosítani kell. A Beszerző és/vagy a GQAR fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a minőségterveket (QPs), a kockázati terveket, és ezek módosításait. MEGJEGYZÉS: Az 1. szerepkörrel kapcsolatos minőségterv (QP) követelmények az 5.4 pontra, míg a 2. szerepkörrel kapcsolatos QP követelmények a 7.1 pontra vonatkoznak Minőségcélok ISO 9001: pont Minőségcélok követelményeit kell alkalmazni Minőségirányításai rendszer tervezése ISO 9001: pont Minőségirányítási rendszer tervezése követelményeit kell alkalmazni. 5.5 Felelősség, hatáskör és kommunikáció Felelősség és hatáskör ISO 9001: pont Felelősség és hatáskör követelményeit kell alkalmazni. 5 EREDETI

12 5.5.2 A vezetőség képviselője NATO/PFP NYÍLT ISO 9001: pont A vezetőség képviselője követelményeit kell alkalmazni. A vezetőség képviselőjének legyen meg a szükséges szervezeti hatásköre és cselekvési szabadsága a minőségre vonatkozó ügyek megoldására. A vezetőség képviselője közvetlenül a felső-vezetőségnek legyen köteles beszámolni (jelentést tenni) Belső kommunikáció ISO 9001: pont Belső kommunikáció követelményeit kell alkalmazni. A Szállító biztosítsa a kommunikációs vonalakat a GQAR és/vagy Beszerzővel. 5.6 Vezetőségi átvizsgálás Általános útmutatás ISO 9001: pont Általános útmutatás követelményeit kell alkalmazni Az átvizsgálás bemenő adatai ISO 9001: pont Az átvizsgálás bemenő adatai követelményeit kell alkalmazni. Az átvizsgálás bemenő adatainak szerződésre vonatkozó feljegyzései álljanak a QAR és/vagy Beszerző rendelkezésére Az átvizsgálás kimenő adatai ISO 9001: pont Az átvizsgálás kimenő adatai követelményeit kell alkalmazni. A átvizsgálás kimenő adatainak (eredményének) szerződésre vonatkozó feljegyzései álljanak a QAR és/vagy Beszerző rendelkezésére. A Szállítónak értesítenie kell a QAR és/vagy Beszerzőt minden olyan jelentős szervezeti változtatásról, annak bevezetése előtt, amely kihatással van a termék minőségére vagy a minőségirányítási rendszerre. A Szállítónak értesítenie kell a QAR és/vagy Beszerzőt arról, az átvizsgálás kimenő adatai (eredménye) alapján tervezett intézkedésről, ami kihatással lesz a szerződéses követelményeknek való megfelelésre. Ahol az átvizsgálás eredményeként megteendő intézkedés(eke)t azonosítottak, ott az átvizsgálás kimenő adatait tartalmazó feljegyzésben, meg kell határozni a az intézkedésért felelős személyt/funkciót és az intézkedés(ek) esedékességének dátumát.(végrehajtásának határidejét) 6.0 Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1 Az erőforrások biztosítása ISO 9001: pont Gondoskodás az erőforrásokról követelményeit kell alkalmazni. 6 EREDETI

13 6.2 Emberi erőforrások Általános útmutatás ISO 9001: pont Általános útmutatás követelményeit kell alkalmazni Felkészültség, tudatosság és képzés ISO 9001: pont Felkészültség, tudatosság és képzés követelményeit kell alkalmazni. 6.3 Infrastruktúra ISO 9001: pont Infrastruktúra követelményeit kell alkalmazni. 6.4 Munkakörnyezet ISO 9001: pont Munkakörnyezet követelményeit kell alkalmazni. 7.0 A termék előállítása 7.1 A termék-előállításának megtervezése ISO 9001: pont A termék-előállítás megtervezése követelményeit kell alkalmazni. A részleteket lásd a kiadvány 5.4 pontjában A vevővel kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása. ISO 9001: pont A termékre vonatkozó követelmények meghatározása követelményeit kell alkalmazni A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása ISO 9001: pont A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása követelményeit kell alkalmazni Kapcsolattartás a vevővel ISO 9001: pont Kapcsolattartás a vevővel követelményeit kell alkalmazni. NATO specifikus követelmény: A Szállító gondoskodjon arról, hogy a kommunikációs vonalakat a GQAR és/vagy Beszerzővel létrehozzák. 7.3 Tervezés és fejlesztés NATO specifikus követelmény: Törlés: Az ISO 9001: pont, Tervezés és fejlesztés törlendő. 7 EREDETI

14 7.4. Beszerzés NATO/PFP NYÍLT Beszerzési folyamat ISO 9001: pont A beszerzés folyamata követelményeit kell alkalmazni.. NATO-specifikus követelmény A Szállítónak kérésre át kell adni a GQAR és/vagy Beszerzőnek a szerződéssel kapcsolatos bármely termékre vonatkozó beszállítói szerződés vagy megrendelés egy példányát. A Szállítónak értesíteni kell a GQAR és/vagy Beszerzőt, ha az alvállalkozói szerződésről vagy megrendelésről azt állapították meg, hogy kockázatos vagy kockázatot von maga után (kockázattal jár). Ez a jelen kiadvány 5.4 pontjában foglaltak szerint legyen dokumentálva Beszerzési információ ISO 9001: pont Beszerzési információ követelményeit kell alkalmazni. NATO-specifikus követelmény A Szállítónak tovább kell adni az alkalmazandó szerződéses követelményeket a Beszállítók részére, hivatkozással a megállapított szerződéses követelményekre, beleértve a releváns AQAP(ka)t. A Szállítónak minden beszerzési dokumentumba be kell iktatnia a következő kitételt: Ezen szerződés minden követelménye kormányzati minőségbiztosítás (GQA) tárgyát képezheti. Az elvégzendő GQA tevékenységekről értesíteni fogjuk Önöket Csak a beszerzési dokumentumokat a Beszállítónál elhelyező Szállító fog kiadni ezt követően utasításokat a Beszállítónak. A Szállító felelőssége gondoskodni arról, hogy a szerződéses követelmények teljesítéséhez szükséges folyamatokat és eljárásokat teljes körűen bevezessék a Beszállító létesítményeinél (telephelyén). A Beszállító telephelyén végzett GQA tevékenység nem mentesíti a Szállítót a szerződésben rögzített minőségért viselt felelőssége alól. MEGJEGYZÉS: GQA tevékenység Beszállító telephelyén történő végrehajtását, és az ehhez társuló GQAR és/vagy Beszerzői hozzáférési jogosultságokat csak a GQAR és/vagy Beszerző igényelheti A beszerzett termék verifikálása ISO 9001: pont A beszerzett termék igazolása (verifikálása) követelményeit kell alkalmazni. NATO-specifikus követelmény A Szállítóknak értesíteni kell a GQAR és/vagy Beszerzőt, ha egy olyan beszállított terméket utasítottak vissza vagy javítottak meg, amelyet korábban kockázattal járónak azonosítottak, vagy amit olyan Beszállító szállított, akinek kiválasztását és későbbi teljesítményét kockázatosnak minősítették (azonosították) Előállítás és szolgáltatásnyújtás Az előállítás és szolgáltatásnyújtás szabályozása ISO 9001: pont Az előállítás és a szolgáltatás nyújtásának szabályozása követelményeit kell alkalmazni. 8 EREDETI

15 Az előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamatok validálása ISO 9001: pont Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) követelményeit kell alkalmazni Azonosítás és nyomon követhetőség ISO 9001: pont Azonosítás és nyomon követhetőség követelményeit kell alkalmazni A vevő tulajdona ISO 9001: pont A vevő tulajdona követelményeit kell alkalmazni érvényes. NATO specifikus követelmény Ha a Beszerző által biztosított termék elveszett, károsodott vagy egyéb ok miatt a szerződés szerinti tervezett felhasználásra alkalmatlannak találták, akkor a Szállítónak erről azonnal tájékoztatnia kell a Beszerzőt és a GQAR-t A termék állagmegőrzése ISO 9001: pont A termék állagának megőrzése követelményeit kell alkalmazni Megfigyelő és mérőeszközök felügyelete ISO 9001: pont A megfigyelő és mérőeszközök kezelése követelményeit kell alkalmazni. Törlés: MEGJEGYZÉS" Az ennél a szerződésnél alkalmazott mérési és kalibrációs rendszer feleljen meg az ISO szabvány követelményeinek. Ha egy mérő berendezésnél azt találják, hogy ismételt kalibrálása elmaradt vagy nincs kalibrált állapotban, és vannak érintett termékek, akkor a GQAR és/vagy Beszerzőt tájékoztatni kell, és az érintett termékekre vonatkozó részletes információkat át kell adni, beleértve a már kiszállított termékekre vonatkozókat is. 7.7 Konfiguráció irányítás Nincs ISO követelmény Konfiguráció irányítási (CM) követelmények /CM=Configuration Management/ A Szállítónak minimálisan a következőkre vonatkozóan kell konfiguráció irányítási (CM) eljárásokat írni és dokumentálni: - A konfiguráció azonosításra, - A konfiguráció szabályozásra Konfiguráció Irányítási Terv (CMP) /CMP= Configuration Management Plan/ A Szállítónak készítenie kell egy konfiguráció irányítási tervet (CMP-t), ami ismerteti a konfiguráció irányítás (CM) alkalmazását az adott szerződésnél. 9 EREDETI

16 MEGJEGYZÉS: NATO/PFP NYÍLT A CMP részét képezheti egy másik tervnek, ha odaillik. A NATO konfiguráció irányítási politikáját a STANAG 4159-ben intézményesítették, míg a CM-re vonatkozó részletes szerződéses követelményeket a STANAG 4427 és a hozzátartozó Szövetségi Konfiguráció Irányítási Kiadványok (ACMP-k) tartalmazzák. 8.0 Mérés, elemzés és továbbfejlesztés 8.1 Általános útmutatás ISO 9001: pont Általános útmutatás követelményeit kell alkalmazni. 8.2 Figyelemmel kísérés és mérés A vevők elégedettsége ISO 9001: pont A vevő megelégedettsége követelményeit kell alkalmazni. MEGJEGYZÉS: A GQAR által a szerződésre vonatkozóan bejelentett bármely panaszt vagy hiányosságot (eltérést) vevői reklamációként kell rögzíteni Belső audit ISO 9001: pont Belső audit követelményeit kell alkalmazni. NATO specifikus követelmény: A Szállító gondoskodjon arról, hogy minden szerződéses követelményt bevonjanak a belső auditokba, beleértve a NATO kiegészítéseket is. A Szállítónak tájékoztatnia kell a GQAR és/vagy Beszerzőt minden olyan esetben, amikor a belső audit során hiányosságokat (eltéréseket) állapítottak meg, hacsak a GQAR és/vagy Beszerző és a Szállító között más megállapodás nem jött létre Folyamatok figyelemmel kísérése és mérése ISO 9001: pont A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése követelményeit kell alkalmazni Termék figyelemmel kísérés és mérés ISO 9001: pont A termék figyelemmel kísérése és mérése követelményeit kell alkalmazni. A termék kibocsátásakor a Szállítónak Megfelelőségi Tanúsítványt kell adnia a GQAR és/vagy Beszerző részére, ha más intézkedés nem történt. Kizárólag a Szállító felelős az Beszerző számára biztosított minden termék minőségéért. 10 EREDETI

17 8.3 A nem megfelelő termék kezelése ISO 9001: pont A nem megfelelő termék kezelése követelményeit kell alkalmazni. A Szállító adjon ki és foganatosítson eljárásokat a nem-megfelelő termékek azonosítására, elkülönítésére és kezelési szabályaira. A nem-megfelelő termékről intézkedő eljárások visszautasítás tárgyát képezhetik a GQAR és/vagy Beszerző részéről, ha kimutatható, hogy ezek nem biztosítják a szükséges szabályozásokat (felügyeletet). A Szállítónak tájékoztatni kell a GQAR és/vagy Beszerzőt a nem-megfelelőségekről és a szükséges helyesbítő tevékenységekről, hacsak más megállapodás nincs a GQAR és/vagy Beszerző és Szállító között.. Minden átmunkálásra, javításra vagy változatlan állapotban történő felhasználásra vonatkozó intézkedés elfogadható kell legyen a GQAR és/vagy Beszerző számára. Ha a Szállító azt állapítja meg, hogy a Beszerző által beszállított termék alkalmatlan a tervezett felhasználásra, akkor ezt azonnal jelentse a Beszerzőnek és koordinálja vele a végrehajtandó intézkedéseket a helyzet megoldására. A Szállítónak a GQAR-t is tájékoztatnia kell. A Szállítónak tájékoztatni kell a GQAR és/vagy Beszerzőt arról a Beszállítótól kapott nemmegfelelő termékről, amely kormányzati minőségbiztosítás (GQA) tárgyát képezte. 8.4 Az adatok elemzése ISO 9001: pont Az adatok elemzése követelményeit kell alkalmazni. 8.5 Fejlesztés Folyamatos fejlesztés ISO 9001: pont Folyamatos fejlesztés követelményeit kell alkalmazni. MEGJEGYZÉS: Szándék szerint, ennek a résznek az alkalmazása az adott szerződés tárgykörére korlátozódjon Helyesbítő tevékenység ISO 9001: pont Helyesbítő tevékenység követelményeit kell alkalmazni Megelőző tevékenység ISO 9001: pont Megelőző tevékenység követelményeit kell alkalmazni. 9.0 Kiegészítő NATO követelmények 9.1 Hozzáférés a Szállítóhoz és Beszállítókhoz, a GQA tevékenység támogatása A Szállítónak és/vagy Beszállítónak biztosítania kell a GQAR és/vagy Beszerző számára: - A hozzátérés jogát azokhoz a létesítményekhez (telephelyekhez), ahol a szerződésben rögzített tevékenységek résztevékenységeit végzik. - A szerződésben rögzített követelmények teljesítésére vonatkozó információkat. 11 EREDETI

18 - A korlátlan lehetőséget arra, hogy értékelje a Szállító megfelelését ennek a kiadványnak. - A korlátlan lehetőséget arra, hogy lefolytassa a termék szerződéses követelményeknek való megfelelésének igazoló ellenőrzését (verifikálását). - A szükséges segítséget az értékeléshez, igazoló ellenőrzéshez (verifikáláshoz), érvényesítő ellenőrzéshez (validáláshoz), vizsgálathoz, ellenőrzéshez vagy a termékátadásához, a szerződéses követelmények kormányzati minőségbiztosításának (GQA) végrehajtása céljából. - Az elhelyezést és szolgáltatásokat - A szükséges berendezések ésszerű használatra való rendelkezésre bocsátását a GQA tevékenység elvégzéséhez. - Hozzáférést az információkhoz és a kommunikációs szolgáltatásokhoz. - A szükséges Szállítói dokumentációkat, a termék specifikációnak való megfelelésének igazolásához (konfirmálás). - A szükséges dokumentum példányokat, beleértve azokat is, amelyek elektronikus hordozó közegen (formában) vannak. 9.2 A Beszerzőnek felajánlott termék A Szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy csak kiszállításra szánt, elfogadható terméket ajánljanak fel átvételre.. A GQAR és/vagy Beszerző fenntartja magának a jogot arra, hogy visszautasítsa a nem-megfelelő termékeket. 12 EREDETI

19

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉSRE, FEJLESZTÉSRE ÉS GYÁRTÁSRA

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉSRE, FEJLESZTÉSRE ÉS GYÁRTÁSRA (1.kiadás) NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉSRE, FEJLESZTÉSRE ÉS GYÁRTÁSRA (2003 június) I EREDETI Üres oldal II EREDETI ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA)

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003 június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK AZ ELLENŐRZÉSRE ÉS VIZSGÁLATRA. AQAP 2130 (1. kiadás) (2003 június)

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK AZ ELLENŐRZÉSRE ÉS VIZSGÁLATRA. AQAP 2130 (1. kiadás) (2003 június) (1.kiadás) NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK AZ ELLENŐRZÉSRE ÉS VIZSGÁLATRA (2003 június) I EREDETI Üres oldal II EREDETI ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 1 ZH jegyzetek 2 2 3. ISO 9000:2015 ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár alapvető fontosságú hátteret biztosít a nemzetközi szabványnak a megfelelő

Részletesebben

NATO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ AQAP 2000-ES KIADVÁNYSOROZATHOZ. AQAP 2009 (1. kiadás)

NATO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ AQAP 2000-ES KIADVÁNYSOROZATHOZ. AQAP 2009 (1. kiadás) (1. kiadás) NATO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ AQAP 2000-ES KIADVÁNYSOROZATHOZ (1. kiadás) 2003. június 1 (1. kiadás) ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO KÖZZÉTÉTELI KÖZLEMÉNY

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés

ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés Avagy hogy gondolkodjuk a saját cégünkről? Kőrösi György, ISO TS/9001 Vezető auditor Új Követelmények ÚJ! Kockázatalapú gondolkodás A szabvány egészére

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK Adat és Információvédelmi Mesteriskola MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2018.10.19. Adat és Információvédelmi Mesteriskola 1 MIR Tartalom:

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2017. 02. 24. MMK-Informatikai projektellenőr képzés 1 MIR Tartalom: 2-12

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 I. rész. Abstract Az állami, azon belül a katonai minőségbiztosítás területén napjainkra a szállítók minőségirányítási rendszereinek

Részletesebben

AQAP követelmények és realitások

AQAP követelmények és realitások AQAP követelmények és realitások Kerekes László minőségügyi szakértő tel: 20/777-9139 email: info@saasco.hu AQAP ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATION (SZÖVETSÉGI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADVÁNY) AQAP-2070

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A képzés célja az IRIS szabvány vasúti járműipari kiegészítő követelményeinek megismertetése a résztvevőkkel.

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Előadó: Turi Tibor, vezetési tanácsadó 1 Az előadás témái Új irányítási rendszerszabványok A legfontosabb változások áttekintése Teendők 2 Új irányítási

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés Integrált ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Vezető auditor képzés képzés (Kihelyezett) A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE: dátum: időtartam: helyszín: A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*: kedvezményes ár: normál ár: 341 000 Ft (partner

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

ME/74-01 Beszerzés szabályozása

ME/74-01 Beszerzés szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/74-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Dokumentált folyamattal való rendelkezés ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2015 Dokumentumok kezelése, Feljegyzések kezelése, Nem megfelelő termék

Részletesebben

ISO HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft.

ISO HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft. ISO 13485 HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Miről és kinek szól az előadás? 3. AZ ÚTITERV Bevezetési stratégia

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület ISO 9001 revízió Alkalmazási terület 4.3 A minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazási területének meghatározása 1. fejezet A szervezetnek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer kereteit és

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai XXII. Magyar Minőség Hét Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai Budapest, 2013. november 5. Kéki Zsuzsanna Az MSZT tanúsítási szolgáltatásai Minőségirányítási rendszerek tanúsítása MSZ

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT (marketing mesterszak) 2. előadás Minőségbiztosítási rendszerek és ISO 9000-es szabványrendszer

MINŐSÉGMENEDZSMENT (marketing mesterszak) 2. előadás Minőségbiztosítási rendszerek és ISO 9000-es szabványrendszer MINŐSÉGMENEDZSMENT (marketing mesterszak) 2. előadás Minőségbiztosítási rendszerek és ISO 9000-es szabványrendszer Amiről szó lesz ma Választ adok a következőkre: Hogyan fejlődtek a minőségbiztosítási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/42-01 eljárás készítése 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

Minőségirányítási rendszer követelmények (ISO 9001:2015) Quality management system requirements

Minőségirányítási rendszer követelmények (ISO 9001:2015) Quality management system requirements Minőségirányítási rendszer követelmények (ISO 9001:2015) Quality management system requirements A. HALCZMAN Debreceni Egyetem Műszaki Kar, haat@eng.unideb.hu Absztrakt. A minőségirányítási rendszer szabvány

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000

Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Audit azonosító: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Belső audit jegyzőkönyv MIR... BMS regisztrációs szám: BMS000

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

(HL L 384., , 75. o.)

(HL L 384., , 75. o.) 2006R2023 HU 17.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/72-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítás alapjai Menedzsment rendszerek Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

IATF - International Automotive Task Force IATF 16949:2016 Hivatalos értelmezés

IATF - International Automotive Task Force IATF 16949:2016 Hivatalos értelmezés :2016 Hivatalos értelmezés Az első kiadása 2016 októberben jelent meg, és 2017 január 1-től lépett érvénybe. Az IATF a következő hivatalos értelmezésről döntött (Sanctioned Interpretations - SI) és hagyta

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA154 BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. FŰTŐKER TRADE Gépészeti Berendezéseket Gyártó, Szerelő Kereskedelmi Kft.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. FŰTŐKER TRADE Gépészeti Berendezéseket Gyártó, Szerelő Kereskedelmi Kft. FŰTŐKER TRADE Gépészeti Berendezéseket Gyártó, Szerelő Kereskedelmi Kft. 4. Kiadás ELLENŐRZÖTT IRAT Sorszám Jóváhagyom, és bevezetését elrendelem. Budapest, 2017. július 1... Cím: 1144 Budapest Ügyvezető

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Oldalak száma: 3/21 BEVEZETÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA: Magánszemélyek részvételével 1991-ben alakult meg a Hajdú és Társai

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 II. rész. Absztrakt Az állami minőségbiztosítás feladatai a védelmi tárgyú beszerzés minőségi követelmények megfogalmazása, a beszerzendő

Részletesebben

4. Az ISO Energiairányítási rendszer

4. Az ISO Energiairányítási rendszer 4. Az ISO 50001 - Energiairányítási rendszer 4.1 Általános ismertetés Az ISO 50001 Energiairányítási rendszer (a továbbiakban: energiairányítási rendszer, rövidítve: EIR) logikája megegyezik a többi minőségbiztosítással

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉBEN ÉS TANÚSÍTÁSÁBAN: KÉT ÉVTIZED HAZAI KRÓNIKÁJA

SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉBEN ÉS TANÚSÍTÁSÁBAN: KÉT ÉVTIZED HAZAI KRÓNIKÁJA SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉBEN ÉS TANÚSÍTÁSÁBAN: KÉT ÉVTIZED HAZAI KRÓNIKÁJA Tohl András SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: ellenőrzés, tanúsítás

Részletesebben

Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária

Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária Előnyök és alapvető követelmények Ez a nemzetközi szabvány az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket határozza meg, összekapcsolva

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1.

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Tel.: 06-23-804-704 Fax: 06-24-998-633 E-mail: ferrera2006@ferrera2006.com

Részletesebben

Az új ISO 14001: 2015 szabvány változásai

Az új ISO 14001: 2015 szabvány változásai Az új ISO 14001: 2015 szabvány változásai Ivanova Galina vezető auditor www.emi-tuv.hu Mi a célja az ISO 14001-nek? Segítség a szervezetek számára, hogy képesek legyenek kezelni a rendszerek és folyamatok

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Bevezető gondolatok az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok jelentőségéről

Bevezető gondolatok az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok jelentőségéről Bevezető gondolatok az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok jelentőségéről Sződi Sándor minőség szakértő IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Kérdések várakozások Mit várhatunk az új

Részletesebben

Az ISO 9001 és az ISO 14001 irányítási rendszerszabványok revíziója Állapot: 2015. január

Az ISO 9001 és az ISO 14001 irányítási rendszerszabványok revíziója Állapot: 2015. január Az ISO 9001 és az ISO 14001 irányítási rendszerszabványok revíziója Állapot: 2015. január SL MELLÉKLET SL MELLÉKLET Az ISO útmutatásai valamennyi ISO irányítási rendszerszabványra vonatkozóan előírják

Részletesebben

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA Tanúsítás, hitelesítés és audit Bárczi István, SGS Hungária Kft. MIRŐL LESZ SZÓ? SGS-ről (nem sok) Fogalmakról Tanúsítható nyomon követési rendszerről Új lehetőség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben