KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT BUDAPEST, THAN KÁROLY U TELEFON: TELEFAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951"

Átírás

1 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT BUDAPEST, THAN KÁROLY U TELEFON: TELEFAX: TÁJÉKOZATÓ T A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer és rendszerelemek 2011/275/EU Bizottsági Határozat szerinti megfelelőségértékelési tanúsítására vonatkozó kérelem tartalmi követelményei Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa: Dokumentum státusza: T Tájékoztató Jóváhagyott Készítette: Sas János megbízott Ellenőrizte és jóváhagyta: Tombor Sándor tanúsítási igazgató Példány sorszáma: MÓDOSÍTÁSOK ÁTVEZETÉSÉRE KÖTELEZETT NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 1/12 oldal

2 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 0.1 MÓDOSÍTÁSOK ADATAI Kiadás Dátum Szerző Jóváhagyó Változások Sas János Tombor Sándor A dokumentum létrehozása Sas János Tombor Sándor A dokumentum pontosítása helyesbítő tevékenység keretében. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 2/12 oldal

3 0.2 TARTALOMJEGYZÉK 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSOK ADATAI TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI RENDSZERELEMEK MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Kérelem tartalmi követelményei CB + CD modulkombináción alapoló megfelelőségértékelés esetén EK-típusvizsgálatra (CB modul) vonatkozó kérelem tartalmi követelményei Gyártó által működtetett minőségirányítási rendszer értékelésére és jóváhagyására (CD modul) vonatkozó kérelem tartalmi követelményei Kérelem tartalmi követelményei a teljes minőségirányítási rendszeren alapuló megfelelőség (CH modul) értékelési eljárás esetén ALRENDSZEREK MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Kérelem tartalmi követelményei az egyedi termékellenőrzésen alapuló EK-hitelesítés (SG modul) értékelési eljárás esetén Kérelem tartalma A teljes minőségirányítási rendszeren alapuló EK-hitelesítés és tervvizsgálat (SH1 modul) értékelési elkárás esetén A minőségirányítási rendszer értékelésére és jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi követelményei Az EK-hitelesítésre vonatkozó kérelem tartalmi követelményei Kérelem kiegészítő tartalmi követelményei eltérés eljárás hatálya alá eső alrendszer esetén A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR ALKALMAZHATÓ FORMANYOMTATVÁNYOK Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 3/12 oldal

4 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv / irányelv Alrendszer ÁME (átjárhatósági műszaki előírás) Bejelentett szervezet Gyártó Harmonizált szabvány ISV Kölcsönös átjárhatóság A 2009/131/EK (2009. október 16), 2011/18/EU (2011. március 01.) és 2013/9/EU (2013. március 11.) irányelvekkel módosított, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK (2008. június 17.) irányelv (a továbbiakban Irányelv). A vasúti rendszer megosztásának eredménye, amint azt az Irányelv II. melléklete tartalmazza. Ezek az alrendszerek, amelyekre vonatkozóan alapvető követelményeket kell megállapítani, lehetnek strukturáltak vagy funkcionálisak. Az Irányelvvel összhangban elfogadott előírás, amely az alapvető követelményeknek való megfelelés és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében az egyes alrendszereket és alrendszer-részeket szabályozza. Az infrastruktúra strukturális rendszerelemekre, alrendszerekre vonatkozó ÁME: a 2012/464/EU (2012. július 23.) Bizottsági Határozattal módosított, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló 2011/275/EU (2011. április 26.) Bizottsági Határozat Az a szervezet, amely felelős a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségi vagy használatra való alkalmassági értékeléséért és az alrendszerek EK-hitelesítési eljárásának értékeléséért. Az a természetes vagy jogi személy, aki terméket gyárt, illetve aki az adott terméket tervezteti vagy legyártatja, és a saját neve vagy kereskedelmi védjegye alatt forgalomba hozza. Minden olyan európai szabvány, amelyet a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) I. mellékletében felsorolt szervezetek valamelyike fogadott el az említett irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően adott bizottsági felhatalmazás alapján, és amely más szabványokkal együtt megoldást jelent a jogi rendelkezések betartására. Közbenső hitelesítési nyilatkozat. Egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az ezeken a vonalakon előírt teljesítményt elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását. Ez a képesség azoktól a szabályozási, műszaki és üzemeltetési feltételektől függ, amelyeket az alapvető követelményeknek való megfelelés érdekében be kell tartani. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 4/12 oldal

5 Megfelelőségértékelési modul Meghatalmazott képviselő Rendszerelem (kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek) Szerződés Társaság Transzeurópai rendszer vasúti Az Irányelv alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárásokat a 2010/713/EU (2010. november 9.) Bizottság Határozat I. Melléklete írja elő. Az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól vagy az ajánlatkérőtől írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatokban a nevében eljárjon. A berendezések olyan elemi rendszerelemei, rendszerelem-csoportjai, szerkezeti részegységei vagy egésze, amelyeket beszereltek vagy beszerelni terveznek a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságát közvetlenül vagy közvetve meghatározó valamely alrendszerbe. A rendszerelem fogalma materiális és immateriális javakat, például szoftvert, egyaránt magában foglal. A Lisszaboni Szerződés. KTI Nonprofit Kft. A hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek az Irányelv I. melléklete 1. és 2. pontja szerint. 2. TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA A tájékoztató hatálya - a közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága megvalósításához szükséges feltételek létrehozására irányuló -, Irányelv II. melléklete 1. pontja a) bekezdése szerinti infrastruktúra strukturális alrendszer és annak rendszerelemei megfelelőségértékelésére vonatkozó kérelmek tartalmára terjed ki, figyelembe véve a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló 2011/275/EU (2011. április 26.) Bizottsági Határozatban foglaltakat. 3. A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 3.1 RENDSZERELEMEK MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI CB + CD MODULKOMBINÁCIÓN ALAPOLÓ MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS ESETÉN EK-TÍPUSVIZSGÁLATRA (CB MODUL) VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A kérelem a következőket kell tartalmazza: a gyártó nevét és címét, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak nevét és címét is, írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be, a műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak értékelését, hogy a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem megfelel-e az ÁME alkalmazandó követelmé- Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 5/12 oldal

6 nyeinek. A műszaki dokumentáció meg kell határozza az alkalmazandó követelményeket, és amennyire az az értékelés szempontjából szükséges ismertetnie kell a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem tervét, gyártását, karbantartását és üzemeltetését. A műszaki dokumentáció adott esetben legalább az alábbiakat kell tartalmazza: a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem általános leírását, az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait, a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatokat, valamint a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem üzemeltetésének (beleértve a használati feltételeket is) és karbantartásának ismertetését, a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem rendszerkörnyezetbe való integrációjának feltételeit (alegység, szerkezeti egység, alrendszer) és a kapcsolódási pontokra vonatkozó szükséges feltételeket, a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok és/vagy egyéb vonatkozó műszaki előírások jegyzékét, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetését, amelyeket az ÁME követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentáció feltünteti, hogy mely részeket alkalmazták, az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményeit stb., a vizsgálati jegyzőkönyveket, továbbá sin megfelelőségértékelésére vonatkozó kérelem esetén a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyítékot. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden felhasznált dokumentumot fel kell sorolnia, különösen abban az esetben, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat és/vagy műszaki előírásokat nem teljes körűen alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak tartalmaznia kell amennyiben az szükséges a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy más vizsgálati laboratóriumban a gyártó nevében és felelősségére elvégzett vizsgálatok eredményeit GYÁRTÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA (CD MODUL) VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A kérelem a következőket kell tartalmazza: a gyártó nevét és címét, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak nevét és címét is, írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be, a tervezett kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem kategóriájára vonatkozó minden lényeges információt, a minőségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentációt, a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy másolatát. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni, írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségirányítási rendszer doku- Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 6/12 oldal

7 mentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek következetes értelmezését. A dokumentáció különösen az alábbiak kellő mélységű ismertetését kell tartalmazza: minőségi célkitűzéseket és szervezeti felépítést, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelősségét és hatáskörét, az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségirányítási technikákat, folyamatokat és módszeres intézkedéseket, a gyártás előtt, közben és után végzendő vizsgálatokat és teszteket, valamint ezek elvégzésének gyakoriságát, a minőségi nyilvántartást, így például ellenőrzési jelentéseket és a vizsgálatok adatait, kalibrálási adatokat, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb., valamint az előírt termékminőség és a minőségirányítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközöket KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A TELJES MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG (CH MODUL) ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS ESETÉN A kérelem a következőket kell tartalmazza: a gyártó nevét és címét, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak nevét és címét is, műszaki dokumentációt, a gyártásra szánt kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek mindegyik kategóriájának egy-egy modelljére vonatkozóan. A műszaki dokumentáció adott esetben legalább az alábbiakat kell tartalmazza: az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait, a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatokat, valamint a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem üzemeltetésének (beleértve a használati feltételeket is) és karbantartásának ismertetését, a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem rendszerkörnyezetbe való integrációjának feltételeit (alegység, szerkezeti egység, alrendszer) és a kapcsolódási pontokra vonatkozó szükséges feltételeket, a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok és/vagy egyéb vonatkozó műszaki előírások jegyzékét, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetését, amelyeket az ÁME követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy mely részeket alkalmazták, az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményeit stb., a vizsgálati jegyzőkönyveket, a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt, és írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 7/12 oldal

8 A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni, írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségirányítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek következetes értelmezését. A dokumentáció különösen az alábbiak kellő mélységű ismertetését kell tartalmazza: minőségi célkitűzéseket és szervezeti felépítést, a vezetőségnek a tervezéssel és a termék minőségével kapcsolatos felelősségét és hatáskörét, a tervezésre vonatkozó műszaki előírásokat, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat és/vagy műszaki előírásokat nem teljes egészükben alkalmazzák, azokat az eszközöket, amelyeket a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemre alkalmazandó ÁME követelményeinek teljesítésére használnak, a tervezés ellenőrzési és hitelesítési technikáit, folyamatait és módszeres intézkedéseit, amelyeket a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek tervezésénél használnak, a megfelelő termékkategóriára vonatkozóan, az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségirányítási technikákat, folyamatokat és módszeres intézkedéseket, a gyártás előtt, közben és után végzendő vizsgálatokat és teszteket, valamint ezek elvégzésének gyakoriságát, a minőségi nyilvántartást, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatait, kalibrálási adatokat, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb., és az előírt tervezési és termékminőség, valamint a minőségirányítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközöket. 3.2 ALRENDSZEREK MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI AZ EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ EK-HITELESÍTÉS (SG MODUL) ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS ESETÉN A kérelem a következőket kell tartalmazza: a kérelmező nevét és címét, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak nevét és címét is, és a műszaki dokumentációt. A dokumentációnak lehetővé tennie annak értékelését, hogy az alrendszer megfelel-e a vonatkozó ÁMEk) követelményeinek. A műszaki dokumentáció meg kell határozza a követelményeket, és amennyire az értékelés szempontjából szükséges ismertetnie kell az alrendszer tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció adott esetben az alábbiakat kell tartalmazza: az alrendszer általános leírását, annak átfogó tervét és felépítését, az Irányelv VI. mellékletének 4. pontjában leírt műszaki dokumentáció (hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció) összeállításához szükséges dokumentumokat, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 8/12 oldal

9 az Irányelv 34. és 35. cikkében meghatározott, minden vonatkozó nyilvántartáshoz a vonatkozó ÁME(-k) által megkövetelt adatokat tartalmazó külön dokumentációt, a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok és/vagy egyéb vonatkozó műszaki előírások jegyzékét, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetését, amelyeket a vonatkozó ÁME(-k) követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell feltünteti, hogy mely részeket alkalmazták, az alrendszer használati feltételeit (a futási idő vagy távolság korlátozásai, kopási határértékek stb.), az alrendszer üzemeltetésének és karbantartásának megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat, az alrendszer karbantartásával kapcsolatos karbantartási feltételeket és műszaki dokumentációt, az alrendszer gyártásánál, karbantartásánál és üzemeltetésénél figyelembe veendő, a vonatkozó ÁME(-k)-ben meghatározott összes műszaki követelményt, minden egyéb megfelelő műszaki bizonyítékot, amely képes szemléltetni, hogy a korábbi ellenőrzéseket vagy teszteket független és az illetékes testületek összehasonlítható feltételek mellett sikeresen elvégezték, az alrendszer integrációjának feltételeit a rendszer környezetében, valamint az egyéb alrendszerekhez való kapcsolódási pont szükséges feltételeit, a Szerződésből eredő egyéb előírásoknak való megfelelés bizonyítékait (a tanúsítványokkal együtt, ha vannak), az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait, a rajzok megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat, az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit, stb., a vizsgálati jegyzőkönyveket, az alrendszer gyártásával és összeszerelésével kapcsolatos dokumentációt, az alrendszer tervezésébe, gyártásába, összeszerelésébe és telepítésébe bevont gyártók felsorolását, és a vonatkozó ÁME(-k)-ben előírt egyéb információkat KÉRELEM TARTALMA A TELJES MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREN ALAPULÓ EK-HITELESÍTÉS ÉS TERVVIZSGÁLAT (SH1 MODUL) ÉRTÉKELÉSI ELKÁRÁS ESETÉN A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A kérelem a következőket kell tartalmazza: a kérelmező nevét és címét, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak nevét és címét is, a projektmenedzsment szerkezeti tagolódási tervét és minden közreműködő jogalany nevét és címét, a tervezett alrendszerrel kapcsolatos minden lényeges információt, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 9/12 oldal

10 a minőségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentációt, KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. az alrendszerre kiadott EK ISV-nyilatkozat(ok) másolatát, ha van, és írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be. Minden, a kérelmező által elfogadott elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten dokumentálni kell írásban rögzített politikák, eljárások, valamint utasítások formájában. A minőségirányítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek következetes értelmezését. A dokumentáció különösen az alábbiak kellő mélységű ismertetését kell tartalmazza: a minőségi célkitűzéseket és a szervezeti felépítést, a vezetőségnek a tervezéssel és az alrendszer minőségével kapcsolatos felelősségét és hatáskörét, a tervezésre vonatkozó műszaki előírásokat, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat és/vagy műszaki előírásokat nem teljes egészükben alkalmazzák, azokat az eszközöket, amelyeket az alrendszerre alkalmazandó vonatkozó ÁME(-k) alapvető követelményeinek teljesítésére használnak, a tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikákat, az eljárásokat és módszeres intézkedéseket, amelyeket a szabályozott termékkategóriába tartozó alrendszerek tervezése során használnak, az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségirányítási technikákat, folyamatokat és módszeres intézkedéseket, a gyártás előtt, közben és után végzendő vizsgálatokat és teszteket, valamint ezek elvégzésének gyakoriságát, a minőségi nyilvántartást, így például ellenőrzési jelentéseket és a vizsgálatok adatait, a kalibrálási adatokat, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb., és az előírt tervezési és alrendszerminőség, valamint a minőségirányítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközöket AZ EK-HITELESÍTÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A kérelem a következőket kell tartalmazza: a kérelmező nevét és címét, írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be, a műszaki dokumentációt. A dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy az alrendszer megfelel-e a vonatkozó ÁME(-k) követelményeinek. A műszaki dokumentáció meg kell határozza a vonatkozó ÁME(-k) követelményeit, és az értékelés szempontjából szükséges mértékben ismertetnie kell az alrendszer tervét és üzemeltetését. A műszaki dokumentáció adott esetben legalább az alábbiakat kell tartalmazza: az alrendszer általános leírását, annak átfogó felépítését és szerkezetét, az Irányelv VI. mellékletének 4. pontjában leírt műszaki dokumentáció (hitelesítési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció) összeállításához szükséges dokumentumokat, az Irányelv 34. és 35. cikkében meghatározott, minden vonatkozó nyilvántartáshoz a vonatkozó ÁME(-k) által megkövetelt adatokat tartalmazó külön dokumentációt, szükség esetén az alrendszer működésének és karbantartásának megértéséhez szükséges magyarázatokat, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 10/12 oldal

11 az alrendszer integrációjának feltételeit a rendszer környezetében, valamint a kapcsolódási pont szükséges feltételeit, a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok és/vagy egyéb vonatkozó műszaki előírások jegyzékét, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetését, amelyeket a jogalkotási aktus alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációnak fel kell feltüntetnie, hogy mely részeket alkalmazták, az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit, a vizsgálati programot és jegyzőkönyveket, a Szerződésből eredő egyéb előírásoknak való megfelelés bizonyítékát (a tanúsítványokkal együtt, ha vannak), az alrendszer gyártásával és összeszerelésével kapcsolatos dokumentációt, az alrendszer tervezésébe, gyártásába, összeszerelésébe és telepítésébe bevont gyártók felsorolását, az alrendszer használati feltételeit (a futási idő vagy távolság korlátozásai, kopási határértékek stb.), az alrendszer karbantartásával kapcsolatos karbantartási feltételeket és műszaki dokumentációt, az alrendszer gyártásánál, karbantartásánál és üzemeltetésénél figyelembe veendő, a vonatkozó ÁME(-k)-ben meghatározott összes műszaki követelményt, minden egyéb megfelelő műszaki bizonyítékot, amely képes szemléltetni, hogy az illetékes testületek összehasonlítható feltételek mellett a korábbi ellenőrzéseket vagy teszteket sikeresen elvégezték, és a vonatkozó ÁME(-k)-ben előírt egyéb információkat, a műszaki tervezés megfelelőségét alátámasztó bizonyítékot. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden olyan dokumentumot fel kell sorolnia, amelyet alkalmaztak, különösen, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat és/vagy műszaki előírásokat nem kimerítően alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak tartalmaznia kell amennyiben az szükséges a kérelmező megfelelő vizsgálótestülete, vagy más vizsgálótestület által a kérelmező nevében és felelősségére elvégzett vizsgálatok eredményeit (beleértve az üzemeltetési feltételek között elvégzetteket is) KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ELTÉRÉS ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ ESŐ ALRENDSZER ESETÉN Amennyiben az alrendszer az Irányelv 9. cikke szerinti eltérési eljárás hatálya alá esik, erről a kérelmezőnek értesítenie kell a Társaságot. A kérelmezőnek meg kell adja a Társaságnak azokra az ÁME-kre (vagy azok részeire) vonatkozó pontos hivatkozást is, amely(ek) tekintetében eltérést kérelmeztek. A kérelmezőnek közölnie a Társasággal az eltérési eljárás eredményét. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 11/12 oldal

12 4. A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR ALKALMAZHATÓ FORMANYOMTATVÁNYOK A megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását a Kérelem a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK (2008. június 17.) irányelv II. melléklete 1. pontja a) bekezdése szerinti infrastruktúra strukturális alrendszer és annak rendszerelemei megfelelőségértékelési eljárásának lefolytatásához formanyomtatványon kell kérelmezni a Társaságtól. Az alábbiakban felsoroljuk a Társaság által készített, és a kérelmező számára kérésre elérhető, illetve nyilvánosan közzétett - a kérelem benyújtásakor alkalmazható - formanyomtatványok címét és azonosítóját. A formanyomtatványok használata egyenértékű megoldás alkalmazása esetén nem kötelező. Fny Kérelem vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK (2008. június 17.) irányelv II. melléklete 1. pontja a) bekezdése szerinti infrastruktúra strukturális alrendszer és/vagy rendszerelem megfelelőségértékelésére Fny Műszaki dokumentáció lista Fny Szabvány lista Fny Vizsgálati jegyzőkönyvek listája Fny A rendszerelem/alrendszer tervezésében, fejlesztésében érintett személyzet képesítése, gyakorlata Fny Az adott minőségirányítási rendszerbe tartozó gyártó(k) és telephely(ek) Fny Adatok minőségirányítási rendszer értékeléséhez Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 12/12 oldal

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-03 Műszaki követelményrendszer infrastruktúra alrendszer és annak

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.08.01. Aláírás:

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK) 2006.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról 10384 65/2011.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM rendelet egyszerűsítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról

JEGYZŐKÖNYV. a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról L 68/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.7. FORDÍTÁS JEGYZŐKÖNYV a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról JEGYZŐKÖNYV A KORMÁNYZATI BESZERZÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL.................

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JOGSZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE Elsõ kiadás Kiadja: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben