A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)"

Átírás

1 A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó Európai Uniós követelményeknek. Ez részletesebben annyit jelent, hogy a gyártó, vagy a termék Európai Gazdasági Térségen belüli első forgalmazója ismeri ezeket a követelményeket, illetve a termék tervezése, gyártása során figyelembe is vették ezeket, és mindezt igazolni is tudja. Milyen termékeken kell elhelyezni a CE jelölést? A CE jelölés feltüntetésére kötelezett termékek körét az új megközelítésű EU-s irányelvek határozzák meg. Tehát csak azokon a termékeken kell elhelyezni, amelyekre a jogszabály előírja. Ha egy jogszabály nem írja elő a CE jelölés használatát, akkor ez azt is jelenti, hogy egyben tilos is! Téves az a közkeletű megállapítás, hogy az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozott összes terméken el kell helyezni a CE jelölést. Jelenleg 25 olyan termékcsoport van, amelyen kötelező a CE jelölés elhelyezése, de e termékcsoportok köre folyamatosan bővül. Az egészségügyi intézményeket elsősorban a három orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelv érinti. Ezek az alábbiak: Orvostechnikai eszközök (MDD) magyar jogszabály: 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet EU irányelv: 93/42/EGK Aktív beültethető orvostechnikai eszközök (AIMD)

2 magyar jogszabály: 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet EU irányelv: 90/385/EGK In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (IVD) magyar jogszabály: 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet EU irányelv: 98/79/EK De sajnos egy egészségügyi intézmény működtetése és a beszerzések során nem csak ezekre a jogszabályokra kell figyelni, hiszen számtalan olyan termékre is kötelező a CE jelölés elhelyezése, amelyek az intézmény működtetése során használnak. Ilyen a kisfeszültségű irányelv (LVD) hatálya tartozó összes elektromos eszköz (számítógépek, nyomtatók, monitorok stb.), de ide tartoznak a karbantartás során használt villamos kisgépek (fúrógépek, sarokcsiszoló stb.) és példákat hosszasan lehetne sorolni. Ráadásul a villamos berendezéseknek az LVD irányelven kívül (kivitelüktől, működési módjuktól függően) teljesíteniük kell az elektromágneses zavart okozó berendezésre (EMCD) és a elektromos berendezések veszélyes anyag tartalmára (RoHS) vonatkozó irányelv követelményeit is. Amennyiben egy termékre, tulajdonságai miatt, több irányelv is vonatkozik, természetesen csak egy CE jelölést kell elhelyezni, amely az összes vonatkozó követelménynek való megfelelőséget jelöli. Mi az az EK megfelelőségi nyilatkozat? A CE jelölés elhelyezéséhez a vonatkozó irányelvben előírt alapvető követelményeket kell a terméknek teljesítenie. A konkrét műszaki előírásokat a harmonizált szabványok tartalmazzák. Ezek alkalmazása önkéntes, de legalább ilyen jó megoldást kell választani, ha más módon akarja a gyártó a termék megfelelőségét igazolni! Vagyis a szabványokat ismerni kell, ahhoz a gyártónak, hogy a CE jelölési követelményeknek eleget tegyen. A termék alapvető követelményeknek való megfelelőségének igazolására le kell folytatni egy megfelelőség-értékelési eljárást.

3 Ennek első lépése a műszaki dokumentáció összeállítása. A műszaki dokumentáció általában a következő dokumentumokat tartalmazza: A termék működésének leírása Műszaki tervek, tervezési számítások Az elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyvei A gyártási folyamat bemutatása A használati útmutató A gyártónak biztosítania kell, hogy minden legyártott termék megfeleljen az alapvető követelményeknek. Ennek biztosítására létre kell hozni egy belső gyártásellenőrzési rendszert. Nagyobb kockázatú termékek esetén a termék vizsgálatba vagy a belső gyártásellenőrzési rendszer tanúsításába be kell vonni egy kijelölt (tanúsító) szervezetet. A kijelölt szervezet végezhet típusvizsgálatot, egyedi termék vizsgálatot vagy végezheti a belső gyártásellenőrzési rendszer jóváhagyását és felügyeletét. A műszaki dokumentációra alapozva a gyártónak ki kell állítania az EK megfelelőségi nyilatkozatot. Ebben a gyártó képviselője jogi értelemben is nyilatkozik arról, hogy a termék megfelel az alapvető követelményeknek (a vonatkozó irányelv előírásainak). Tehát a CE jelölés világában ismeretlen fogalom a forgalomba hozatali engedély, a CE tanúsítvány és ezek társai. A gyártónak jogi értelemben elegendő az EK megfelelőségi nyilatkozatot bemutatni, a terméke megfelelőségének igazolására, legalábbis a felhasználó felé. A piacfelügyeleti hatóság, azonban bekérheti az EK megfelelőségi nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentációt.

4 Hogyan néz ki a korrekt CE jelölés? A folyamat utolsó lépése a CE jelölés elhelyezése a terméken. Ezt követően a termék szabadon forgalomba hozható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. A szabályos CE jelölés a következő formátumú: A CE jelölést a termék méretétől függően lehet nagyítani és kicsinyíteni a méretarányok meghagyásával, de legalább 5 mm magasnak kell lennie. A CE jelölést letörölhetetlen és időálló módon, jól láthatóan kell a terméken elhelyezni. Mire kell figyelni a beszerzésnél? Természetesen egy egészségügyi intézmény csak olyan termékeket használhat a gyógyítási tevékenysége vagy az intézmény fenntartása során, amelyek CE jelöléssel vannak ellátva. Ebből következik, hogy a beszerzéssel foglalkozó munkatársaknak rendelkezniük kell a CE jelölésre vonatkozó alapvető ismeretekkel. A beszerzés során alapvetően három probléma merülhet fel: Olyan termékek esetén is követeljük a beszállítótól a CE jelölést, amelyre jogszabály nem írja elő. Ez sok álmatlan éjszakát jelent a beszállítóknak (és sok munkát a tanácsadónak), akik esetleg az üzlet megszerzése érdekében jogszabálysértésre sarkalljuk. Olyan termékek esetén nem kérünk CE jelölést, amelyre pedig kötelező lenne.

5 A termékhez kérjük a CE jelölést, de nem a megfelelő jogszabályra hivatkozva. Az utolsó esetre talán a legjobb példa az utóbbi időszakban az orvosok által szívesen használat alternatív kezelési módok eszközei. Ezek közül például egy elektromos eszköz esetén más jogszabály vonatkozik arra az esetre, ha az eszköz hatása klinikailag igazolt és más jogszabály, ha a klinikai hatás nem igazolt. Ha a klinikai hatás nem igazolt és az eszköz 230 V-os villamos hálózatról üzemel, akkor arra a kisfeszültségű (LVD), az elektromágneses zavart okozó berendezésekre (EMCD) és az elektromos berendezések veszélyes anyag tartalmára (RoHS) vonatkozó irányelvet kell alkalmazni. Ha a klinikai hatást igazolt, akkor arra orvostechnikai eszköz (MDD 93/42/EGK) irányelvet, vagyis a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletet kell alkalmazni. Milyen feladatokat kell ellátnia az egészségügyi intézményeknek az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos balesetek jelentésében és a korrekciós intézkedések végrehajtásában? (Ennek mi köze van a CE jelöléshez?) A 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (MDD - AIMD) 21. és a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet (IVD) 11. tartalmazza a CE jelölést követően forgalomba hozott orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban bekövetkezett váratlan események, balesetek bejelentésének szabályait. A szabályozás szerint a gyártó, a forgalmazó, a meghatalmazott képviselő mellett a balesetfelelős útján az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet is köteles a forgalomba hozatalt követően bekövetkezett váratlan eseményt, balesetet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) Orvostechnikai Főosztályának bejelenteni. A bejelentést a jogszabályban meghatározott nyomtatványon kell megtenni a következő határidők betartásával:

6 Amennyiben a váratlan esemény vagy baleset súlyos közegészségügyi kockázattal jár, azonnal, de legkésőbb 2 napon belül, halállal vagy súlyos egészségromlással járt, haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 10 napon belül, az előző két esetbe nem tartozó esemény esetén haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 30 napon belül. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet vezetője köteles a balesetfelelős nevét, beosztását, elérhetőségeit, az egészségügyi szolgáltató megnevezését, az adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül írásban vagy elektronikusan a Hivatalnak bejelenteni. Mivel ez a rendelkezés június 17-én lépett hatályba, ezért a balesetfelelőssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség határideje július 27- én lejárt!

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése ML_111/2009-V.05. MŰSZAKI LEÍRÁS Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése a termékbeszerzések TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2013 Fedőlappal

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.08.01. Aláírás:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság beszámolója a 2010-2013 között végzett berendezés-felügyeleti tevékenység értékeléséről

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság beszámolója a 2010-2013 között végzett berendezés-felügyeleti tevékenység értékeléséről A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság beszámolója a 2010-2013 között végzett berendezés-felügyeleti tevékenység értékeléséről Bevezetés Az Európai Unió termékek piacfelügyeletéről szóló rendelete 1 a

Részletesebben

Tisztelt fogyasztó! Bízunk abban, hogy kiadványunkkal segíteni tudtunk jövőbeni vásárlásainál.

Tisztelt fogyasztó! Bízunk abban, hogy kiadványunkkal segíteni tudtunk jövőbeni vásárlásainál. Tisztelt fogyasztó! Kiadványunk a gyermekjátékszerekkel kapcsolatos tudnivalókról ad tájékoztatást. Szeretnénk hozzájárulni ismeretei bővítéséhez, a biztonságos játék vásárlásához. A gyermekek biztonságát

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és versenyképességi tanácsadás

Vállalkozásfejlesztési és versenyképességi tanácsadás Vállalkozásfejlesztési és versenyképességi tanácsadás Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4. 2012. október 25 1 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben