A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége"

Átírás

1 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége Pethő Sándor Piacfelügyeleti referens

2 Piacfelügyelet Fogyasztói termékek NFH Gazdasági célfelhasználású termékek MKEH - PMFH PIFO Egyes ipari termékek forgalomba hozatalát a hagyományos nemzeti szabályozás hatósági engedélyhez vagy előzetes kötelező tanúsításhoz kötötte. Az új rendszer a gyártói felelősségen alapul és utólagos a hatósági ellenőrzés. Egyedi esetekben lehet külön nemzeti szabályzás is, pl. tűzoltó készülék: Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány. 2

3 Jogszabályok hierarchiája Törvény Kormányrendelet Rendelet (anyagi jogszabály) (Szabvány, Előírás) Pftv évi LXXXVIII. tv. Ket évi CXL. tv. 320/2010 Korm. r. 321/2010 Korm. r. 6/2013 Korm. r. 9/2001 GM rend. MSZ EN 3 szabványok 3

4 A termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. Törvény (Pftv.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27) Korm. rendelet A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I.18.) Korm. rendelet A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (PED 97/23/EK) 4

5 Piacfelügyelet A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 6. (1) bekezdésének aa) alpontja értelmében a hordozható tűzoltó készülékeknek meg kell felelniük a GM rendelet 6. számú melléklet műszakibiztonsági követelményeinek. 5

6 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 6. melléklet Megfelelő szilárdsági méretezés A nyomástartó berendezést a tervezett üzemeltetéshez tartozó, valamint egyéb, ésszerű megítélés alapján előre várható terhelésre méretezni kell. Különösen az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: - belső/külső nyomás, - környezeti és üzemi hőmérséklet, - - korrózió, ( ) stb. 6

7 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 6. sz. melléklet Méretezési módszer a) Nyomásállóság és más terhelési szempontok - a méretezésnél alkalmas módon figyelembe kell venni az ésszerű megítélés alapján előre várható elhasználódási folyamatokat (pl. korrózió, kúszás, kifáradás), amelyek a berendezés tervezett üzemeltetéséből adódnak. A 3.4. pont szerinti használati útmutatóban utalni kell a berendezés élettartamával kapcsolatos lényeges tervezési jellemzőkre, pl.: - korróziónál a tervezett korróziós pótlékra. 7

8 8

9 Korrodált fenékrész egy új készülékben 9

10 Rozsdás felső edényfenék 10

11 Piacfelügyelet Pftv. 3. (1) Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. Pftv. 4. (2) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus a termék meghatározott tulajdonságai tekintetében biztonságossági követelményeket határoz meg, az e követelményeknek megfelelő terméket az ilyen tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni. (3) A honosított harmonizált szabványban meghatározott biztonságossági követelményeknek megfelelő termék biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdonságok tekintetében vélelmezni kell. 11

12 Piacfelügyelet Pftv. 15. (2) bekezdés. Nem megfelelőség esetén a Hatóság jogosult: a) a veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését előírni, b) széles körű tájékoztatást elrendelni (rádió, sajtó), c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, előírni az erről való tájékoztatást, e) elrendelni a termék visszahívását, ellenőrizni ezek végrehajtását, f) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt, g) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését, h) bírságot kiszabni. 12

13 Piacfelügyelet A 321/2010 Korm. rendelet 7. (3) bekezdése szerint, ha a Piacfelügyeleti Hatóság vizsgálata során megállapítja, mely termék nem felel meg a külön jogszabályokban foglalt alapvető védelmi követelményeknek, a Hatóság ezen megállapítása a tételazonosítóval rendelkező termék esetén az azonos tételazonosítóval legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik; Tételazonosítóval nem megjelölt termékek esetén pedig a teljes legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. 13

14 Az MKEH piacfelügyeleti eljárása dec. BM OKF ügy áttétele gyártó önkéntes termék visszahívása dec. Cseh piacfelügyeleti hatóság értesítése, felkérése dec. Mintavétel ideiglenes határozat Fellebbezés/Végrehajtás júni. A gyártó leállt a cserével intézkedés szükséges júli. Cseh hatóság vizsgálati eredménye: A típus megfelelő aug. 33 határozat Fellebbezések Közzététel szept. Cseh hatóság Megfelelő mérési jegyzőkönyv okt. Másodfokú hatóság új eljárásra utasítás márc. Vizsgálati eredmények, szakvélemény márc. Határozat és korábbi határozatok módosítása Fellebbezések ápr., máj. Közzététel Rendőrségi feljelentés Gyártó értesítése máj. RAPEX bejelentés 14

15 Miért nem a gyártó Červinkát? Ket (2) (2) bek. Ha Ha az az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor hatósági ügyében --ha ha jogszabály eltérően nem rendelkezik --Magyarország területén magyar hatóság jár jár el, el, feltéve, hogy az az eljárásban az az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusát vagy magyar jogszabályt kell kell alkalmazni.

16 Miért nem a gyártó Červinkát? A termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. törvény 1. (1) bekezdése szerint e törvényt a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése a piacfelügyeleti eljárásban első fokon országos illetékességgel a Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságát jelöli ki. Joghatóság hiánya!

17 17

18 18

19 A szakvélemény tartalomjegyzék (részlet) 19

20 MSZ EN 3-3 S = ,70 = 1,24 mm 20

21 1,5 Vastagságmérés (A - MAX, ÁTL, MIN), mm 1,4 1,3 1,24 Falvastagság, mm 1,2 1,1 1 0,9 MIN átl: 1,09 ÁTLAG: 1,13 MAX átl: 1,21 0, Készülék minta száma 21

22 1,5 Vastagságmérés (B - MAX, ÁTL, MIN), mm 1,4 Falvastagság, mm 1,3 1,2 1,1 MIN átl: 1,08 1,24 1 ÁTLAG: 1,13 0,9 MAX átl: 1,21 0, Készülék minta száma 22

23 Vastagságmérés eredményének két szélsőértéke 23

24 24

25 Berendezés minta 25

26 Felhasítási vizsgálat + 80 % + 80 % % +67 % +71 % +73 % % + 44 % +47 % 80 bar + 27 % készülék minta 26

27 100 Felhasadás, bar Min. falvastagság és felhasadási nyomás R 2 = 0, ,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 Falvastagság, mm 27

28 Átl. falvastagság és Felhasadási nyomás R 2 = 0,86 Felhasadás, bar ,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 Falvastagság, mm 28

29 1,3 Átlagos és minimális falvastagság összefüggése Min. falvastagság, mm 1,2 1,1 1 0,9 R 2 = 0,98 0,8 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 Átlagos falvastagság, mm 29

30 88 bar 55 bar + 60 % 30

31 31

32 MSZ EN

33 33

34 34

35 Karbon tartalom, % 35

36 A korábbi anyagvizsgálat eredménye MSZ EN 3-3 C max : 0,25 % P max : 0,05 % S max : 0,05 % 36

37 A szakvélemény fontosabb megállapításai 37

38 A szakvélemény fontosabb megállapításai 38

39 A szakvélemény fontosabb megállapításai 39

40 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 40

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei Dr. Ádám Gabriella Katalin osztályvezető Hatósági és Jogi Főosztály Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. április 25. Eljárási jogosultság A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Indokolás II. Az ENKK a Raptor illetve Laser-Box termékek vonatkozásában hiányosságokat állapított meg ezek tekintetében az alábbiak szerint:

Indokolás II. Az ENKK a Raptor illetve Laser-Box termékek vonatkozásában hiányosságokat állapított meg ezek tekintetében az alábbiak szerint: Az ENKK a Wuhan HNC Technology Co. Ltd. (Kína) által gyártott és a Royal Medica Hungary Kft. (8300, Tapolca, Fazekas u. 3.) által Raptor néven, valamint az azonos tanúsítvány hatálya alá tartozó MGM Lifelaser

Részletesebben

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében Dr. Cseh Gábor, PhD Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XXII. Felvonó Konferencia Siófok,

Részletesebben

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a ról A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A (a továbbiakban: Hivatal) átveszi

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

HATÁROZAT Emili Market Kft., Medigor Bt., és a SRH MEDICAL Kft. GIMETTE hőlégsterilizátor

HATÁROZAT Emili Market Kft., Medigor Bt., és a SRH MEDICAL Kft. GIMETTE hőlégsterilizátor HATÁROZAT Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Fast Assembler S.r.l. (via San Domenico. 11/13. 20010 Bareggio (Miláno) Italia) által gyártott, és az Emili Market

Részletesebben

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH)

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG PIACFELÜ GYELETI TEVÉKENYSÉGE I MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (2010-2013) I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE Egészségügyi Engedélyezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról 10384 65/2011.

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre 9308 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 63. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról A Kormány a közigazgatási hatósági

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85.

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85. INFORMÁCIÓS ADATLAP a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított szénhidrogéngázt ( PB / LPG ) tároló tartályok felülvizsgálatainak jogi szabályozásáról összeállította az Ön tartályvizsgálója M T D L Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM rendelet egyszerűsítése

Részletesebben

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Angyal István tű. alez. OKF Piacfelügyeleti Osztály osztályvezető 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.08.01. Aláírás:

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete A Kormány./2015. (.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A HATÓSÁGI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ, MUNKAVÉDELMI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SZABVÁNY ISMERETEKRŐL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL [Egységes szerkezetbe

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben