A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak"

Átírás

1 11. RÉSZ A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó tűzoltó technikai termékek tekintetében az áruk szabad áramlása elvének megfelelően a korábbi hatósági engedélyezési rendszert felváltotta a megfelelőség értékelésre és termékforgalmazásra vonatkozó piacfelügyelet. A Tűzvédelmi törvény rendelkezései szerint a tűzoltó-technikai termék, tűz - vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés akkor építhető be, használható, illetve tartható készenlétben, ha: a tűzvédelmi megfelelőségét külön jogszabály alapján a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsította, vagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az egyenértékűséget megállapította, illetve a tűzvédelmi törvényben meghatározott feltételek esetén a BM OKF a termék forgalmazását engedélyezte. A fenti követelmények értelmezéséhez tisztán kell látni a követelmény tartalmát értelmező fogalmakat. E fogalmak körében: Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány alatt a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott dokumentumot kell érteni, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó technikai termék, továbbá a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírásoknak. A tűzoltó-technikai termék fogalmába a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés/eszköz, a tűzoltó készülék, oltóanyag, a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, és védőeszköz tartozik. A tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben, vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik (a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével). A technológiai rendszer az olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti egységek láncolata, melyben fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy

2 a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik. A létesítéssel és használattal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések értelmezése során építési terméknek nevezünk minden olyan anyagot, szerkezetet, berendezést vagy több, különböző részből összeállított elemet, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék. A tűzvédelmi biztonságossági követelmény alatt a tűzvédelmi biztonságossági követelményeket megállapító jogszabályt, európai közösségi jogi aktust, honosított harmonizált szabványt kell érteni A tűzvédelmi megfelelőség bizonyítási kötelezettség, illetve a megfelelőségi vizsgálat szükségessége A Tűzvédelmi törvény teszi kötelezővé, hogy forgalomba hozni beépíteni, használni és készenlétben tartani csak tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést lehet, amely eleget tesz a tűzvédelmi biztonságossági követelményeknek. E követelményhez is kapcsolódóan a törvény előírja, hogy minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt elsődlegesen a gyártó, amennyiben az nem gondoskodott arról, akkor a forgalomba hozó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni. Ha a tűzoltó-technikai termék tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény, akkor az csak a BM OKF vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével forgalmazható. A hatósági engedélyezést megalapozó vizsgálati eljárásra is a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadására vonatkozó szabályok az irányadók. A így kiadott BM OKF engedélyt vissza kell vonni, ha a termék nem felel meg az engedélyben meghatározott követelményeknek, amit ugyancsak tűzvédelmi megfelelőségi vizsgálat, ellenőrzés tud alátámasztani. Az EGT - megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásához, használatához, beépítéséhez, készenlétben tartásához az OKF hatósági engedélye szükséges. Ez a hatósági engedély is csak tűzvédelmi megfelelőséget igazoló vizsgálati jegyzőkönyv alapján adható meg. Tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, továbbá építési termék tűzvédelmi megfelelősége tekintetében az OKF piacfelügyeleti hatóságként jár el. Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező, rendeltetésszerűen használt tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, továbbá az építési termék tűzvédelmi szempontból veszélyezteti a biztonságot, megtiltja annak forgalomba hozatalát, forgalmazását, felhasználását, illetve piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.

3 11.3. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány és a beszerzésére vonatkozó követelmények A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére és kiadására vonatkozó szabályokat a 22/2009. (VII. 23.) ÖM. rendelet határozza meg, a Tűzvédelmi törvény előírásaival összhangban. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó miniszteri rendelet hatálya az alábbi - tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett - termékeket és technológiai rendszereket gyártó, forgalmazó személyekre és szervezetekre terjed ki. tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények), tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések), tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök), beépített tűzjelző berendezések és tartozékai, beépített tűzoltó berendezések és tartozékai, kézi, hordozható, szállítható tűzoltó készülékek, tűzálló kábelrendszer és tartozékai, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai rendszer, tűzcsap, fali tűzcsap és tartozékai, egyéb tűzoltó-technikai termék (különösen szerelvényszekrény, tűzoltó kapocs, műanyag kupakkapocs, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, füstriasztó eszközök, nem szabványos tűzoltó készülék). A fenti felsorolásban nem szereplő tűzoltó-technikai termékek, illetve tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére való kötelezettség megállapításával kapcsolatban a BM OKF állásfoglalása az irányadó. A BM rendelet megfelelőségi tanúsításra vonatkozó követelményeit nem kell alkalmazni: belső égésű motorok esetében, valamint az olyan tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében, - amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen nyílt láng használata szükséges, - amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen a technológia során alkalmazott, előállított anyagok gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját elérő vagy meghaladó hőmérsékletű hőtermelő berendezés szükséges, - amelyek üzemszerű működtetése során nyílt láng keletkezik, - amelyek kizárólag nyomásszabályozó funkciója van, - amelyek a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló rendelet hatálya alá tartoznak, vagy - amelyekben a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy a tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó gázt zárt rendszerben kizárólag hűtésre használnak.

4 A termék, illetve a technológiai rendszer tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítását a 26/2004. (VI. 11.) BM rendeletben foglaltak szerint kijelölt tanúsító szervezet végezheti, jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény előírásai szerint. Ezek hiányában a tűzvédelmi biztonságossági követelményeket a BM OKF állapítja meg. A termék, illetve a technológiai rendszer nem Magyarországon kiállított vizsgálati jegyzőkönyve, tanúsítványa megfelelőségéről a BM OKF egyenértékűség vizsgálata során dönt. Ha a BM OKF a védelem egyenértékűséget nem állapítja meg, a technikai jellegű előírásnak való tűzvédelmi megfelelőségről a tanúsító szervezet dönt. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetéséről, valamint a tanúsítvány beszerzéséről a gyártó vagy forgalmazó köteles gondoskodni. A rendelet előírja, hogy a kérelmező a tanúsító szervezet részére az eljáráshoz szükséges mintát, műszaki dokumentációt, illetőleg a helyszíni vizsgálat lehetőségét biztosítsa. Ezen túlmenően a tanúsító szervezet szükség esetén kiegészítő műszaki dokumentációt és az elbíráláshoz szükséges vizsgálati jegyzőkönyvet is kérhet. A tanúsító szervezet a rendelkezésére bocsátott dokumentációt köteles üzleti titokként kezelni. A tanúsító szervezet a tanúsítást az annak során felmerülő költségek figyelembevételével díjazás ellenében végzi. A felek a vállalkozói díjat az általuk kötött polgári jogi szerződésben állapítják meg. A vizsgáló szervezet által hitelesített műszaki dokumentáció, a vizsgálati jegyzőkönyv (közös nevén: vizsgálati dokumentáció) és a tanúsítvány az azt megrendelő tulajdona. A termék, illetve a technológiai rendszer tűzvédelmi megfelelőségéről a tanúsító szervezet tanúsítványt ad ki, amelynek a tartalmi követelményeit a rendelet részletesen meghatározza. A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék, illetve a technológiai rendszer megfelel a vonatkozó jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény előírásainak. A tanúsítvány a kiállítása napjától számított öt évig érvényes, illetve érvényét veszti, ha a termék a vizsgálati dokumentációtól vagy a vizsgálati mintadarabtól eltér. A tanúsítvány visszavonható, ha a műszaki fejlődés során olyan új adatok, tények válnak ismertté, amelyek konstrukciós változtatást, illetve a gyártás, forgalmazás, alkalmazás megszüntetését indokolttá teszik. A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelővel a tanúsítvány kiadása megtagadásának és visszavonásának indokát. Ha a tanúsító szervezet a tanúsítvány érvénytelenségét megállapítja, erről köteles tájékoztatni az OKF- et. A tanúsító szervezet köteles a tanúsítvány egy példányát az érvényességi ideje lejártát követő 10 évig megőrizni a hozzá tartozó dokumentációval együtt A műszaki termékek megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt szervezetek.

5 A megfelelőség értékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik. A Kormányrendelet a műszaki termékek megfelelőségi vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására jogosult szervezetek kijelölésére az ágazati minisztereket jogosítja fel és egyben kötelezi. Úgy rendelkezik, hogy ezt a kérdést az ágazati irányításért felelős miniszterek jogszabályban rendezzék. A miniszter, mint kijelölő a feladat- és hatáskörébe utalt, jogszabályban rögzített vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységre amennyiben jogszabály, vagy nemzetközi megállapodás másképp nem rendelkezik, kizárólag gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szervezettől független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező, Magyarországon bejegyzett szervezetet jelölhet ki. Az itt felsorolt szempontok kizárási oknak tekinthetők a vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek kijelölésénél. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének rendjét a 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet határozza meg a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján és annak rendelkezéseivel összhangban. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalt területeken ennek a BM rendeletnek az előírásait kell alkalmazni a tűzoltó technikai termékek, tűz, vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésére. A kijelölt szervezetek névjegyzéke nyilvános és az OKF honlapján az megismerhető.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 1. oldal TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT VÉGZŐK RÉSZÉRE Összeállította: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő (A jegyzet lezárva 2006. január 23.-án) 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése 50/2011.(XII.20) BM. rendelettel (a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól) kapcsolatos feladatok megbeszélése TSZVSZ Tűzvédelmi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzését, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtást,

Részletesebben

I. FEJEZET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. FEJEZET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról A Kormány a tűz

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta: Locsmándi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12615. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése

7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése 1 7. RÉSZ A TŰZVÉDELMI OKTATÁS, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA ÉS A TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben