10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK"

Átírás

1 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló, eszközök, felszerelések a létesítmények biztonságát szolgálják. Védelmi funkciójukat csak úgy töltik be, ha biztosítva van a folyamatos működőképességük, karbantartásuk, szükség szerinti javításuk, és a működőképességük időszakonkénti ellenőrzése, felülvizsgálata. A tűzvédelmi törvény előírásai szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek és szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A magánszemélyek és szervezetek kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló jogszabályban, hatósági határozatban előírt tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. A magánszemélyek kötelesek gondoskodni a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek,, eszközök és anyagok jogszabályban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. Az OTSZ rendelkezései szerint: a tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerinti gyakorisággal, ilyen előírás hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az, nem tekinthető üzemképesnek. A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF nyilvántartási számmal rendelkező szervezet jogosult végezni. A tűzvédelmi kötelezettségként is meghatározott felülvizsgálati követelményeket a melléklet táblázata foglalja össze. A tűzvédelmi jogszabályok tehát kötelezik az üzemeltető gazdálkodó szerveket, hogy ezeket a karbantartási, ellenőrzési, felülvizsgálati feladatokat tervezzék, szervezzék és finanszírozzák. A kormányrendelt tűzvédelmi bírság kiszabását rendeli a jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban előírt időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért.

2 2 MELLÉKLET ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATOKRÓL, ELLENŐRZÉSEKRŐL ÉS KARBANTARTÁSOKRÓL Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat, ellenőrzés, karbantartás tárgya Berendezés, Berendezés, eszköz, felszerelés felszerelés csoport A felülvizsgálat ellenőrzés típusa A felülvizsgálat, ellenőrzés időszakai A kötelezettség jogszabályi helye Tűzoltó technika eszköz, készülék, felszerelés, anyag Ellenőrzés, felülvizsgálat Ha jogszabály, szabvány másképp nem rendelkezik, OTSZ 591.(5) Készenlétben tartói Legalább ¼ évenként A tűzvédelmi hatóság előírhatja havonta OTSZ 13.(1) Tűzoltó készülék A készülék Szakműhely alapkarbantartás Szakműhely közép - karbantartás Régi tip.: Újtípusú: 5 és 1 OTSZ 14.(1) OTSZ 1. sz. melléklet Szakműhely teljes körű karbantartás Régi tip.: Újtipusú: 10 évenként Tűzoltó vízforrások és tartozékaik Földalatti tűzcsap és Földfeletti tűzcsap Medence Egyéb vízvételi hely az OTSZ 35. szerint Teljes körű felülvizsgálat az OTSZ 35 szerint Teljes körű felülvizsgálat és az elemek nyomáspróbája OTSZ 38. OTSZ 42 43

3 3 Fali tűzcsap szekrény és tartozékai 1/2 évenként OTSZ Teljes körű felülvizsgálat MSZ EN Tartozékok nyomáspróbája Tűzoltó vízforrások és tartozékaik Száraz felszálló vezeték és tartozékai Tűzcsap szerelvény szekrény és tartozékai Nyomáspróba Teljes körű felülvizsgálat Tartozékok felülvizsgálata és nyomáspróbája OTSZ 37. OTSZ MSZ EN Tűzoltó szakfelszerelések Tűzoltó nyomótömlő és szerlényei Állványcső Pót állványcső Osztó Gyűjtő Sugárcső és nyomáspróba Nyomáspróba A tömlőszerelvények felülvizsgálata Ellenőrzés, karbantartás Nyomáspróba Sérülés gyanúja esetén és javítást követően, Gyártói előírás szerint, de legalább Sérülés gyanúja esetén és javítást követően, de legalább 2 évenként OTSZ 595.(5) MSZ EN OTSZ 103 OTSZ 595.(5) Mászóőv Napi ellenőrzés Időszakos ellenőrzés Időszakos terhelési próba Használat előtt és után szemrevételezés ¼ évenként Gyártó előírása szerint, de legalább OTSZ

4 4 Tűzoltó takarók Ellenőrzés MSZ EN 1869 Egyéb tűzoltó eszközök A gyártói előírások szerint de legalább OTSZ 591.(5) Tűzoltásra, műszaki mentésre alkalmazott tűzvédelmi technika Időszakos felülvizsgálata A 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet táblázata szerint 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet A B helyiség, szabadtér Soros felülvizsgálat 3 évenként Kisfeszültségű villamos tűzvédelmi felülvizsgálata C D E helyiség, szabadtér Bejelentéshez kötött átalakítás, rendeltetésváltozás során, telepengedélyezéshez, működési engedélyezéshez a helyiségben, épületben Soron kívüli felülvizsgálat 6 évenként Ha a tűzveszélyességi osztály változása miatt gyakoribb soros vizsgálatra van szükség. Ha a tűzveszélyességi osztály maradt, de A B osztály esetén az utolsó felülvizsgálat óta 2 év, illetve C D E osztály esetén 4 év eltelt. Megjegyzés: Lakóépületek esetén 32 A felett OTSZ

5 5 Nem norma szerinti villámvédelmi időszakos felülvizsgálata A B építmény, szabadtér C D E építmény, szabadtér Soros felülvizsgálat Soron kívüli felülvizsgálat 3 évenként 6 évenként Minden változás az építményen a berendezésen a környezetben, ami a villámvédelem hatásosságát módosítja. OTSZ 228. Minden sérülés, korrózió,stb. után, ami a villámvédelem hatásosságát károsan befolyásolja. Norma szerinti villámvédelmi időszakos felülvizsgálata LPS I és LPS II osztály esetén Minden más esetben Soros felülvizsgálat 3 évenként 6 évenként OTSZ 226. Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem Üzembe helyezés előtt, Átalakítás, bővítés után, Technológiai változás után. Időszakos felülvizsgálat - gyártói előírás, vagy - telepítési dokumentációban tett előírás hiányában 3 évenként OTSZ232. Vészlétrák, vészkijárati kilépők Amennyiben tűzvédelmi célból létesült Készenlétben tartói ellenőrzés

6 6 Naponta Üzembentartói ellenőrzés, megbízott felelős személy által 1 havonta 3 havonta Beépített tűzjelző Rendszeres felülvizsgálat képesített felülvizsgáló, karbantartó személlyel OTSZ Rendkívüli felülvizsgálatok - tűz után, - téves riasztás után, - meghíbásodás esetén, - a rendszer váloztatása esetén, - hosszú üzemszünet után, - új karbantartóval kötött szerződés után. Tűzoltósági kulcsszéf A beépített tűzjelző berendezéssel együtt Rendszeres felülvizsgálat OTSZ 207., 436 Hetenként Beépített tűzoltó Gázzal oltók és automatikus működésű vízalapú oltó Üzembentartói ellenőrzés szemrevételezéssel 1 havonta teljes felülvizsgálat és próba OTSZ Tűzoltó beavatkozási központ A tűzoltó berendezéssel együtt Rendszeres felülvizsgálat OTSZ 150., 449

7 7 Tűzgátló csappantyúk felülvizsgálat OTSZ 591. Hő és füstelvezető berendezés Túlnyomásos szellőzésű füstmentes lépcsőház Működés ellenőrzés és karbantartás Mérés megismétlése gyártó előírása szerint, de legalább OTSZ 584. Füstmentesítés hatékonyságát érintő változás, átalakítás esetén Legalább 5 évente OTSZ 584. Tűzgátló ajtók felülvizsgálat 1 havonta OTSZ 585. Füstgátló ajtók Önműködő csukódás ellenőrzése 1 havonta OTSZ 585. Önműködő csukószerkezetek 1 havonta OTSZ 585 Éghető. foly. tároló robbanás gátló szekrény nyomáspróba MSZ 9905 Éghető folyadék tároló fekvőhengeres és állóhengeres tartályok Időszakos ellenőrző vizsgálat Soron kívüli ellenőrző vizsgálat külső ellenőrzés és tömörségvizsgálat belső tisztítás, belső szerkezeti vizsgálat tömörségi próba Ha az engedélyező hatóság elrendeli, illetve újbóli üzembevétel előtt OTSZ évenként 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

8 8 Gázfogyasztó Rendszeres karbantartás és felülvizsgálat Soron kívül karbantartás, javítás a gyártó előírása szerint évi XL tv. 89 (6) csővezetékek tömörségi próbája vezeték megbontással járó munka után 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet Egyedi, gyűjtő és központi kémények Kémények Olaj és gáztüzelő berendezés kéményét mérettől is függően műszaki felülvizsgálat, füst nyomáspróba 4 évenként ellenőrzés, tisztítás ¼ évenként Időszakos üdülőegység ellenőrzés, tisztítás 4 évenként Gázkészülékek egyedi és ellenőrzés, tisztítás gyűjtőkéményei Időszakos üdülőnél 4 évenként Tartalékkémények ellenőrzés, tisztítás Gyakoribb ellenőrzés szükségességét a szolgáltató állapítja meg. Szükség esetén az építési hatóság egyedi határozattal gyakoribb ellenőrzésre és tisztításra kötelezhet. OTSZ /1996.(X.30.) BM r. Gázpalackok Időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés GBSZ előírásai szerint 14/1998. (XI.27.) GM r. Autógáz tartályok Autógáz tartályok Cseppfolyós gázra gyártott időszakos ellenőrzés 10 év letelte előtt tartály Sűrített földgázra fémtartály időszakos ellenőrzés 3 év letelte előtt Sűrített földgázra kompozit bevonatú tartály időszakos ellenőrzés A gyártói előírás hiányában 3 év letelte előtt A jármű balesete esetén, vagy más ok miatt veszélyessé vált a tartály Soron kívüli ellenőrzés 30/2006. (VI. 1.) GKM r. 51/2007. (V. 17.) GKM r.

9 9 Hegesztő időszakos ellenőrzés a gyártó előírásainak megfelelően, annak hiányában a HBSZ előírása szerint 143/2004. (XII. 22.) GKM r. Áramforrásról működő menekülési útirányjelző biztonsági jelek ellenőrzés és próba 1 havontként OTSZ 398. Utánvilágító és más biztonsági jelek ellenőrzés, karbantartás Gyártó által előírt rendszerességgel, Rendszeresen, de legalább OTSZ 591. Világító biztonsági jelzések ellenőrzés és próba a gyártó előírása szerint OTSZ 590. Szellőző A - C veszélyességi övezetben a csatorna, porkamra, ülepítő Rendszeres tisztítása üzemeltetési és karbantartási utasítás szerint rendszeresen OTSZ 583. Tűzveszélyes gépek Ellenőrzése, karbantartása A gyártó, forgalmazó által kiadott gépkönyv, kezelési, karbantartási utasítása szerint OTSZ 587 Közúti járművek tűzvédelmi biztonsága Tűzvédelmi követelmények érvényesülésének időszakos ellenőrzése Műszaki felülvizsgáló szakműhely A jármű fajtája és sajátosságai szerint 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

10 10 Mezőgazdasági gépek Szálas termény betakarítási, kazalozási, bálázási munkáiban résztvevő gépek Kipufogó és szikratörő műszaki állapota Üzemeltető által szervezett gépszemle Gépkezelői ellenőrzés és letisztítás A betakarítási időszak kezdete előtt Szükség szerint, de legalább naponta egyszer OTSZ 607.

11 11

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Néhány fontosabb szempont a tűzoltó készülék kiválasztásához a) Jogszabály, nemzeti szabvány előírásai. b) Milyen tűzosztályú (A, B, C, D, F) anyag

Részletesebben

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László A fontosabb jogszabályok és nemzeti szabványok előírásait összegyűjtve segítséget nyújtunk a megfelelő tűzoltó készülék kiválasztásához.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2015. február 27. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése 50/2011.(XII.20) BM. rendelettel (a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól) kapcsolatos feladatok megbeszélése TSZVSZ Tűzvédelmi

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT.

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT. TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN Abel ügymi ni s z t er54/ 2014.( XI I.5. ) BM r endel et eazor s z ágos Tűz védel misz abál yz at r ól Or s z ágostűz védel misz abál yz at ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások. 1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek 128. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXXX. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság

Részletesebben

1. számú melléklet. Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100. Tisztelt Kirendeltség vezető Úr!

1. számú melléklet. Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100. Tisztelt Kirendeltség vezető Úr! Karaszi Péter tű. alezredes Úr! Kirendeltség-vezető Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1. számú melléklet Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100 Tisztelt

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben