régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat"

Átírás

1

2 régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet

3 Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági (nem t zvédelmi) el írások (lsd. 4. rész) - azon fejezetek, amelyek tárgyában hatályos MSZ EN szabvány van - azon fejezetek, amelyek tárgyában hatályos MSZ szabvány van Szerkezeti változások - szakaszok, pontok helyett -ok - létesítési és használati el írások elkülönülnek - táblázatok, ábrák külön mellékletben

4 új OTSZ Els rész zoltó technikai eszközök, felszerelések I. T zoltó készülékek karbantartása II. T zoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata - III. T zoltó kapcsok IV. M anyag alapanyagú t zoltó kupakkapcsok V. Vízzáró lapos nyomótöml k és töml szerelvények szivattyúkhoz és járm vekhez VI. T zcsapok VII. T zoltó mászóöv VIII. Nem szabványosított t zoltásra alkalmas eszközök

5 új OTSZ Második rész Beépített t zvédelmi berendezések IX. Beépített t zjelz és t zoltó berendezések általános követelményei - táblázat módosult (számítógépközpont, nagykonyhai berendezések) X. Beépített t zoltó berendezések XI. A beépített automatikus t zjelz berendezések m szaki követelményei, tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés, használatbavétel, üzemeltetés, felülvizsgálat és karbantartás

6 új OTSZ Harmadik rész Villamos és villámvédelmi berendezések XII. A kisfeszültség er sáramú villamos berendezések id szakos t zvédelmi felülvizsgálata változott az elektromos felülvizsgálatok id intervalluma: a C, D és E zveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként XIII. A villamosenergia-fejleszt, -átalakító és elosztó berendezések t zvédelme XV. Az elektrosztatikus feltölt dés elleni védelem

7 XIV.Villámvédelem - Norma szerinti - MSZ EN szabvány (kockázatelemzés) - Nem norma szerinti - MSZ 274 (meglév berendezések) Változott a villámvédelmi felülvizsgálatok id intervalluma Norma szerinti esetben: 226. (2) a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként, b) egyéb esetben legalább hatévenként, t zvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, Nem norma szerinti esetben: 228. (2) a C, D és E zveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként

8 új OTSZ Ötödik rész Építmények t zvédelmi követelményei - pontosításra, esetenként enyhítésre kerültek a korábbi túl szigorú el írások, MSZ EN tervez i szabadság fokozódott (szimulációs lehet ségek)

9 új OTSZ negyedik rész Éghet folyadékok és gázok tárolása Szigorítás nem került rögzítésre. XVI. Olajtüzeléshez tartozó építmények t zvédelmi el írásai; Szimpla és duplafalú, fekv, hengeres acél tartályok éghet folyadékok és olvadékok tárolására 234. Az olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgáló építmények, berendezések, továbbá az olajlefejtés és olajkészlet-tárolás feleljen meg a vonatkozó m szaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenérték biztonságot nyújtson. MSZ ,2,3,4,5: (1) A tartalmazza az éghet folyadékokat és olvadékokat (a továbbiakban: éghet folyadék) atmoszférikus nyomáson tároló, fekv, szimpla- és duplafalú, egy- vagy többkamrás, hengeres acéltartályok t zvédelmi követelményeit az 1m 3 -nél nagyobb névleges rtartalom esetén.

10 XVII. Álló hengeres acéltartály t zvédelmi követelményei; Száler sítés m anyag tartály éghet folyadékok föld feletti és föld alattitárolására 260. Az éghet folyadékokat és olvadékokat atmoszférikus nyomáson tároló, föld feletti, álló, hengeres, fenekén felfekv (merevtet s, küls, bels úszótet s) helyhez kötött acéltartály kialakítása feleljen meg a vonatkozó szaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenérték biztonságot nyújtson. MSZ (1) A tartalmazza az éghet folyadékokat atmoszférikus nyomáson tároló, föld alatti és feletti, fekv, hengeres, legfeljebb 100 m 3 rtartalmú, száler sítés anyag (kompozit) tartály (a továbbiakban: tartály) t zvédelmi el írásait.

11 XVIII. A kamra követelményei; Az üzemanyagtölt állomás el írásai Kamra: MSZ 9942:1983 Üzemanyagtölt állomás: MSZ 9943: (3)Üzemi tölt állomáson ha a környezetvédelmi el írások a föld alatti tartállyal ellátott berendezés kialakítását nem teszik lehet vé vagy a technológia indokolja III. t zveszélyességi fokozatú folyadék esetén megengedett 1 db, legfeljebb 100 m 3 rtartalmú föld feletti fekv, hengeres, kizárólag üzemanyag tárolására szolgáló tartály elhelyezése, mely duplafalú, lyukadásjelz vel és elektromos szintmér berendezéssel van ellátva.

12 XIX. Gáz és olajipari létesítmények, berendezések általános t zvédelmi követelményei GMBSZ (www.mkeh.hu) 276. (1) Az égést tápláló gázok tárolóinak telepítési távolságát a 13. melléklet 1. táblázata tartalmazza. XX. Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése; Éghet folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményei, berendezései Gázpalackok: MSZ 6292:2009 Éghet folyadékok: MSZ Általános villamos el írások, átfejt állomás maradt az OTSZ-ben

13 XXI. Éghet folyadékok és olvadékok t zveszélyességi csoportosítása MSZ 9790:1985 A t zveszélyességi fokozatba sorolás kizáró feltételei maradtak az OTSZ-ben. XXII. Pébégáz cseretelepek t zvédelmi követelményei Változott: - Kategóriák (I. kategória max kg) - Veszélyességi övezet I, II. kategóriánál 3 méter Üzemeltet t zvédelmi feladatain túl: ADR: címzett, feladó; berakó, kirakó gázpalack tárolás (nem cseretelep): a t zvédelmi hatóság kötelezést adhat ki

14 új OTSZ ötödik rész XXXII. fejezet Használati szabályok Szállítás, vontatás: nem változott ( ) Tárolás szabályai változtak: 573. (1) A és B t zveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az A és B t zveszélyességi osztályba tartozó különböz halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók. Egy helyiségben 300 kg feletti mennyiség A és B t zveszélyességi osztályba tartozó anyag a C és D zveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt ha a vonatkozó m szaki követelmények ett l eltér en nem rendelkeznek nem tárolható. Járm vek: (1) Az éghet folyadékot és gázt szállító gépjárm vekre vonatkozó el írás változatlan. Nemzetközi el írások szabályozzák!

15 új OTSZ ötödik rész XXXIII. fejezet Éghet folyadékok és gázok használati szabályai 613. éghet folyadékok tárolása és szállítása 300 literig (1) b) Új elem a gyakorlatban már jelen lév éghet folyadékok tárolására alkalmas zálló tárolószekrény 617. éghet folyadék tároló kamra MSZ EN (1) A kamrában az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy0,5m 3 száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani. (3) zoltókészülék oltásteljesítmény került meghatározásra

16 Az új OTSZ összehasonlítása a régi OTSZ-szel, valamint Az új OTSZ-szel kapcsolatos kérdések és válaszok megtalálhatók: - tájékoztatók zvédelem szakmai tájékoztatók

17 Zólyomi Ildikó t. alez. Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság zvédelmi F osztály t:

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2015. február 27. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László A fontosabb jogszabályok és nemzeti szabványok előírásait összegyűjtve segítséget nyújtunk a megfelelő tűzoltó készülék kiválasztásához.

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi

Részletesebben

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Néhány fontosabb szempont a tűzoltó készülék kiválasztásához a) Jogszabály, nemzeti szabvány előírásai. b) Milyen tűzosztályú (A, B, C, D, F) anyag

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt

Részletesebben

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT.

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT. TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN Abel ügymi ni s z t er54/ 2014.( XI I.5. ) BM r endel et eazor s z ágos Tűz védel misz abál yz at r ól Or s z ágostűz védel misz abál yz at ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

Kockázati osztályok (Wagner Károly)

Kockázati osztályok (Wagner Károly) Március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az ún. OTSZ 5.0. E rendelet szakít az eddig megszokott tűzvédelmi előírásokkal. Teljesen új alapokra

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

Tűzvédelem a csarnoktervezésben az aktuális változások szerint

Tűzvédelem a csarnoktervezésben az aktuális változások szerint Tűzvédelem a csarnoktervezésben az aktuális változások szerint Kockázat alapú tervezés = Kockázatos tervezés? Alapkérdések: Tudjuk mikor kell figyelembe venni az OTSZ t? Tudjuk kinek mire van jogosultsága?

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1 Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben