TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendeletet módosításáról Budapest, április 4.

2 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007. ( ) GKM rendelete TERVEZET a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény 56. -ának (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban. R.) 1. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 1. E rendeletet kell alkalmazni a földgáztároló, szállító-, elosztó- és célvezeték tervezésével, építésével (létesítésével), üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, továbbá a csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálatával, műszaki átvételével, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez, szükséges képesítés és i idő meghatározásakor, illetve a munkakörökben végzett tevékenységek ellátásához kötött továbbképzéskor. 2. Az R. 2. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt képesítéssel és i idővel rendelkező személy töltheti be. (2) felsőfokú szakképesítés követelménye alól mentesül, aki 50. életévét betöltötte, valamint rendelkezik legalább szakirányú sel és legalább 10 éves szakirányú tal. 3. Az R. 4. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 4. E rendelet alkalmazásában; a) szakirányú felsőfokú szakképesítésnek minősül az okleveles bányamérnöki (gázvagy olajipari, bányagépész szak), okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki,

3 okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, okleveles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, okleveles vegyészmérnöki, vegyész üzemmérnöki, okleveles épületgépész-mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, okleveles vegyipari gépészmérnöki, vegyipari gépész üzemmérnöki, okleveles villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki végzettség, okleveles környezetmérnök, okleveles építőmérnök, okleveles építő-üzemmérnök, okleveles mélyépítő mérnök, mélyépítő üzemmérnök, b) szakirányú nek minősül a gépész-, épületgépész-, vegyész-technikusi, gáz- és olajipari technikusi, villamos ipari technikusi, geodéta/földmérő technikusi, mélyépítő technikusi végzettség és a technikus képzés szüneteltetésének időszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés, illetve minden olyan végzettség, melyet további vonatkozó jogszabály ilyen szakképesítésnek minősít. 4. Az R. 6. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A követelmények változásait figyelembe véve a munkakörökben végzett tevékenységek ellátása továbbképzéshez kötöttek, amelyről továbbképzési igazolást kell kiállítani. Továbbképzési igazolást az kaphat, aki a szervezett továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett. (2) Az e rendelet mellékletében meghatározott munkakörökben végzett tevékenységeket ellátóknak legalább enként kötelező a továbbképzés, ha külön jogszabály ettől eltérő továbbképzési időszakot nem ír elő. (3) Ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik, a továbbképzési programot a munkáltató készíti, vagy készítteti. (4) A továbbképzés képzési programját a munkakör, illetve tevékenység szerint hatáskörrel bíró Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. A továbbképzés csak a hatóság által jóváhagyott képzési program alapján történhet. (5) A továbbképzés szervezésére az ISO 9000-es szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező munkáltató, vagy érvényes intézményiakreditációval rendelkező szervezet jogosult, amely rendelkezik: a) a Regionális Munkaügyi Központnak az adott szakterületre vonatkozó regisztrációjával vagy a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény szerint nyilvántartásba vétellel, továbbá b) a (4) bekezdés szerinti hatóság által jóváhagyott képzési programmal. 5. Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 6. (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépését megelőzően:

4 a) a hatályos jogszabályok alapján jogszerűen megszerzett szakma képesítéssel rendelkezők, e képesítés birtokában betölthetik az e rendelet szabályozási körébe tartozó munkaköröket, b) a rendelet mellékletében meghatározott munkakörökben végzett tevékenységeket ellátóknak akik február 21 óta nem vettek részt továbbképzésen - a rendelet hatálybalépését követő két éven belül továbbképzésen kell részt venni. (3) Az e rendelet szabályozási körébe tartozó munkaköröket jelenleg betöltő, a szükséges képesítésekkel nem rendelkezők személyek, legkésőbb december 31-ig tölthetik be munkakörüket. gazdasági és közlekedési miniszter

5 Melléklet a /2007. (.) GKM rendelethez [Melléklet a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelethez] Műszaki biztonsági szempontból jelentős egyes gázipari tevékenységek jegyzéke Általános követelmények 1. Gázüzemi tevékenység 1 vonatkozásában műszaki vezető felsőfokú szakképesítés 2. Biztonságtechnikai vezető 2 év (irodavezető, megbízott), tűzvédelmi tevékenység 2 3. Tervező 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. Tervjóváhagyó, tervellenőr 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. Munkavédelmi tevékenység 3 Felsőfokú, középfokú munkavédelmi képesítés 6. Környezetvédelmi tevékenység felsőfokú, vagy középfokú képesítés 2 év 7. Minőségirányítási tevékenység felsőfokú 2 év szakképesítés és legalább szakirányú (minőségirányítási) 8. Minősített hegesztő Hegesztő szakképesítés: OKJ szerint + 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minősítés 9. Minősített műanyaghegesztő Műanyaghegesztő szakképesítés: OKJ szerint + 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minősítés 10. Hegesztési munkát irányító, ellenőrző hegesztési felelős 1 A 80/2005 (X.11.) GKM rendelet szerint 2 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet szerint évi XCIII. Torvény, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletszerint

6 11. Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakember 12. Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelő, kisteljesítményű kazánfűtő, kazánkezelő kazángépész középfokú, vagy alapfokú szakképesítés OKJ szerinti szakképesítés Elosztói engedélyes és célvezeték üzemeltetői tevékenység követelményei 1. Az elosztói engedélyes önálló területi / szervezeti egységének egyszemélyi, felelős 2. Műszaki-biztonsági szempontból szellemi és fizikai dolgozók közvetlen 3. Műszaki-biztonsági szempontból középfokú fizikai dolgozók közvetlen szakképesítés 4. Gázszerelés, gázszerelő 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet 5. Gázelosztó vezetékek és tartozékai, valamint szénhidrogén ipari berendezések sajátos építményei vonatkozásában építési műszaki ellenőrzés A 244/2006.(XII. 5.) Korm. rendelet alapján. 6. Gázelosztó és célvezetékek létesítése vonatkozásában felelős műszaki vezetői tevékenység 7. Gázelosztó és célvezeték ellenőrzése, karbantartása és üzemzavar elhárítása 8. Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések műszaki átvétele és polietilén műanyag csővezeték építése esetén szakirányú kiegészítő vizsga 4 alapfokú képesítés 4 Az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint építményfajta szerint hatáskörrel rendelkező építési- felügyeleti szerv névjegyzékbe vételéhez kötött

7 Szállítói engedélyes tevékenység követelményei 1. Műszaki-biztonsági szempontból szellemi és fizikai dolgozók közvetlen 2. Nyomástartó berendezés kezelését, vizsgálatát végző 3. Körzetfelügyelő, körzetfelügyelő koordinátor 4. Kompresszor és csomópont kezelő + 23/2006. Korm. rendelet szerinti tanfolyam alapfokú képesítés alapfokú képesítés + OKJ szerint szakképesítés 5. Gázátadó állomás kezelő alapfokú képesítés + OKJ szerinti szakképesítés Tárolói engedélyes tevékenység követelményei 1. A tárolói engedélyes önálló területi / szervezeti egységének egyszemélyi, felelős 2. Műszaki-biztonsági szempontból szellemi és fizikai dolgozók közvetlen felsőfokú végzettség a XLVIII. törvény 28 (2) és az 25/1994 (X. 14.) IKM rendelet szerint 3. Gáztároló és tartozékai, valamint A 244/2006.(XII. 5.) Korm. szénhidrogén ipari berendezések rendelet alapján. sajátos építményei vonatkozásában építési műszaki ellenőrzés 4. Műszaki-biztonsági szempontból fizikai dolgozók közvetlen középfokú vagy alapfokú szakképesítés

8 Cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával kapcsolatos tevékenység követelményei 1. Felelős gázüzemi vezető 10 év 2. Gázszerelés, Gázszerelő 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet 5. Nyomástartó edény gépész OKJ szerinti szakképesítés 6. Gázpalackvizsgáló középfokú szakképesítés 7. Tartályvizsgáló 5 8. Propán-bután cseretelep kezelő (több mint 3000 kg tömegű propán-butángáznak cseretelepen történő együttes tárolása esetén) OKJ szerinti szakképesítés 5 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

LEHETSÉGES PÁRHUZAMOSSÁGOK A GÁZIPARI ÉS VÍZMŰVES KÉPZÉSEKBEN

LEHETSÉGES PÁRHUZAMOSSÁGOK A GÁZIPARI ÉS VÍZMŰVES KÉPZÉSEKBEN Illés Zoltán LEHETSÉGES PÁRHUZAMOSSÁGOK A GÁZIPARI ÉS VÍZMŰVES KÉPZÉSEKBEN 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelık nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira; M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 39. szám 2015. március 25., szerda V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített

Részletesebben

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében Dr. Cseh Gábor, PhD Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XXII. Felvonó Konferencia Siófok,

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Segédlet a jogi ismeretek c. jegyzethez Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK az építési műszaki ellenőri OKJ-s szakképzés Jogi ismeretek c. jegyzetének Bevezetés 1.

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre 9308 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 63. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról A Kormány a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Első rész. Általános rendelkezések

Első rész. Általános rendelkezések 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 63. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 63. szám MAGYAR KÖZLÖNY 63. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 5., hétfő Tartalomjegyzék 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 9308 147/2014. (V. 5.) Korm.

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a ról A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A (a továbbiakban: Hivatal) átveszi

Részletesebben

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény A bányafelügyelet 2012. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása a bányafelügyelet működése jogi-szervezeti hátterének és szakmai tevékenységének a bemutatásával 1. Szakmai rész 1. Az éves

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Részletesebben