Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről"

Átírás

1 Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről Előadó: Molnár Károly ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke XIX. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Thermal Hotel Visegrád április

2 Jogszabályi környezet bemutatása I. GET 2003 és az arra épülő egyéb szabályozások a földgázellátásról évi XLII. törvény 22. (7) A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. A rendelkezés január 01-től hatályos!! 2

3 Jogszabályi környezet bemutatása II. GET 2003 és az arra épülő egyéb szabályozások a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez 2.1. Gázelosztási Szabályzat Az elosztási szolgáltatás megtagadása 45. (1) A szolgáltatást az elosztói engedélyes megtagadja, ha b) a fogyasztó az elkészült rendszert az elosztói engedélyes műszaki-biztonsági ellenőrzése nélkül helyezi üzembe, vagy a csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezések GET 22. -ának (7) bekezdésében meghatározott ellenőrzésének elvégzését nem tudja igazolni; A fogyasztók és a rendszerhasználók alapvető kötelezettségei 49. A fogyasztó köteles legalább ötévente elvégezni a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát 3

4 Jogszabályi környezet bemutatása III. GET 2003 és az arra épülő egyéb szabályozások 2. számú melléklet a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez 2.2 Gázellátási Közüzemi Szabályzat 7. (4) A fogyasztó köteles legalább ötévente elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra vonatkozó előírásokat a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések műszaki biztonsági szabályzata tartalmazza. A Műszaki Biztonsági Szabályzat: kidolgozásának részleteit a 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet szabályozza GET (2) A miniszter rendeletben állapítja meg: g) a csatlakozóvezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszakibiztonsági előírásokat A szabályzat első közzététele (nem a GET szerinti formában) 2005 december 12-én megtörtént. Időszakos ellenőrzésre vonatkozóan részletes szabályozást nem tartalmaz 4

5 Jogszabályi környezet bemutatása IV. GET 2003 és az arra épülő egyéb szabályozások Összegzés 1 Időszakos ellenőrzés szabályozása Kinek a feladata Milyen gyakorisággal kell végezni Mikor Ki jogosult Mit kell Elmaradásának esedékes végezni végezni szankcionálása Nyilvántartás? 1?? 1 a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szabályozza tól 5

6 Jogszabályi környezet bemutatása I. GET 2008 és az arra épülő egyéb szabályozások évi XL. törvény a földgázellátásról 89. (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét a kivitelezés megkezdése előtt műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes. 89. (6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait - beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is - külön jogszabály tartalmazza. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzése kinek a feladata? 6

7 Jogszabályi környezet bemutatása II. GET 2008 és az arra épülő egyéb szabályozások 1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Gázelosztási Szabályzat 14.. (1) A GET 89. (1) bekezdése szerint kell eljárni a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítésének, átalakításának, megszüntetésének esetén is, kivéve a külön jogszabály szerinti Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzatban (GMBSZ) meghatározott eseteket. GET (2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg: 3. a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés, valamint a telephelyi vezeték létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit és az ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági feladatokat, a műszaki biztonsági felülvizsgálatot beleértve annak gyakoriságát is, A GMBSZ 2008 közzététele (nem a GET szerinti formában) 2009 május 06-án megtörtént. Időszakos ellenőrzésre vonatkozóan részletes szabályozást tartalmaz 7

8 Jogszabályi környezet bemutatása III. GET 2008 és az arra épülő egyéb szabályozások 1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Gázelosztási Szabályzat 29. (1) Az üzembe helyezés alkalmával a földgázelosztó köteles a felhasználóval a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatát, a gázmérő állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni, ezen belül kiemelve a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét. 2. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez Egyetemes szolgáltatási szabályzat 9. (4) A felhasználó köteles elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra vonatkozó részletes előírásokat külön jogszabály tartalmazza. 8

9 Jogszabályi környezet bemutatása IV. GET 2008 és az arra épülő egyéb szabályozások Összegzés 2 Időszakos ellenőrzés szabályozása Kinek a feladata Milyen gyakorisággal kell végezni Mikor Ki jogosult Mit kell Elmaradásának esedékes végezni végezni szankcionálása Nyilvántartás?? 2?? 2 a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szabályozza 9

10 Azoknak, akik eddig tudták követni a műszaki biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó szabályozást 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 7. (6) A csatlakozóvezetékekre és a fogyasztói berendezésre vonatkozó, a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény 22. -ának (7) bekezdése szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálatot ellenkező bizonyításig elvégzettnek kell tekinteni. A 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet 7. (6) bekezdését a 7/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet 1. -a iktatta be. Hatályos:

11 A műszaki biztonsági felülvizsgálat részletes szabályozása A Nemzetgazdasági Minisztérium a szakmai szervezeteknél kezdeményezi a rendelet tervezet véleményezését Több egyeztetés a szaktárca és a szakmai szervezetek között A szakmai szervezetek megküldik a minisztérium részére a rendelet tervezetre vonatkozó javaslatukat Felülvizsgálatra vonatkozó javaslatok Felülvizsgálat személyi feltételeire vonatkozó javaslatok 11

12 A rendelet tervezet ismertetése I. TERVEZET A Nemzetgazdasági Minisztérium../2011 (.) számú NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2. (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, üzemeltetője a gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát köteles elvégeztetni az erre feljogosított szakemberekkel az alábbiak szerint: a) január 01. előtt, vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználási hely esetén december 31-ig b) közötti időszakban üzembe helyezett felhasználási hely esetén december 31-ig c) közötti időszakban üzembe helyezett felhasználási hely esetén december 31-ig d) közötti időszakban üzembe helyezett felhasználási hely esetén december 31-ig e) után üzembe helyezett felhasználási hely esetén december 31-ig 12

13 A rendelet tervezet ismertetése II. A műszaki biztonsági felülvizsgálat során a vizsgálatot végző szakember a felhasználási hely (3) bekezdés szerinti felülvizsgálati osztályba sorolását is köteles elvégezni. (2) A rendelet hatálybalépését követően létesülő vagy átalakításra kerülő felhasználási hely (3) bekezdés szerinti felülvizsgálati osztályba sorolását, vagy indokolt esetben annak módosítását az elosztói engedélyes vagy a pébégáz forgalmazó a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 89. (1) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat keretében köteles elvégezni, és azt a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozatában rögzíteni. (3) A felülvizsgálati osztályok a következők: I. felülvizsgálati osztályba tartozik az a felhasználási hely, ahol az alábbiak közül legalább egy üzemel: a) nyílt égésterű kéménybe kötött ( B típusú) készülék b) égéstermék elvezetés nélküli ( A típusú) készülék, gáztűzhely kivételével, II. felülvizsgálati osztályba tartozik az a felhasználási hely, ahol kizárólag gáztűzhely üzemel, és a 13/2004. (II.13.) GKM rendelet hatálya alá tartozó felhasználási hely, III. felülvizsgálati osztályba tartozik az a felhasználási hely, ahol kizárólag C típusú gázfogyasztó készülék üzemel, IV. felülvizsgálati osztályba tartozik a több felhasználási helyet ellátó csatlakozó vezeték. 13

14 A rendelet tervezet ismertetése III. A tulajdonos, használó illetve üzemeltető köteles a felülvizsgálatot rendszeresen elvégeztetni: I. felülvizsgálati osztály esetén 2 évente, II. felülvizsgálati osztály esetén 5 évente, III. felülvizsgálati osztály esetén 10 évente, IV. felülvizsgálati osztályba tartozó csatlakozó vezetéket 10 évente. 3. (2) Amennyiben a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző személy a felhasználási helyen azonnal el nem hárítható, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, arról a tulajdonost vagy megbízottját a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és az elosztói engedélyest, PB forgalmazót haladéktalanul értesíteni köteles. (3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat részletes szabályait és a dokumentálás módját a Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GMBSZ) tartalmazza. (5) A felhasználási helyekről, a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről és a felhasználási helyek 2. (3) bekezdés szerinti felülvizsgálati osztályba sorolásáról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartást vezet. 14

15 Műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálása GMBSZ 2008 (http://mkeh.gov.hu/muszaki/nemzeti/gazvezetek )7.7 számú melléklete Részletes jegyzőkönyv minta a vizsgálat során minősíteni kell: 1. Csatlakozó vezeték épületen kívüli 2. Épületen belüli szakaszát 3. Gázfogyasztó készülékeket 4. Légellátást 5. Égéstermék elvezetést Előzőek alapján teljes felhasználási hely minősítése Felhasználó és a vizsgálatot végző részéről aláírt jegyzőkönyv 15

16 Javaslat a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítására 2. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez Tervezet Sorszám Végezhető tevékenység Végzettség/képesítés 5. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata 5.1. Gázvezeték és készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés 5.2. Gáz- és olajtüzelőberendezés- szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés 5.3., gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szak-üzemmérnök, és gázipari műszakibiztonsági felülvizsgáló szakképesítés 5.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszakibiztonsági felülvizsgáló szakképesítés 5.5. A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú tervező 5.6. A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú szakértő Gyakorlati idő

17 A tervezetben nyitott, vagy további egyeztetést igénylő kérdések Az ellenőrzés elmaradásának szankcionálása? Az ellenőrzések nyilvántartása? A rendelet elfogadásával kialakuló helyzet jellemzése Időszakos ellenőrzés szabályozása Kinek a feladata Milyen gyakorisággal kell végezni Mikor esedékes Ki jogosult végezni Mit kell végezni Elmaradásának szankcionálása Nyilvántartás?? 17

18 Mi indokolja a felhasználói helyek egészére kiterjedő ellenőrzések mielőbbi megkezdését? 18

19 Egyre gyakoribbak a gázüzemű balesetek Hatalmas gázrobbanás Budapesten 2010/01/08 19

20 Egyre gyakoribbak a gázüzemű balesetek Gázrobbanás döntött össze egy házat március 04 Gázrobbanás miatt összedőlt egy ház péntek délután Szentesen 20

21 Egyre gyakoribbak a gázüzemű balesetek Tűz egy mindszenti tanyán - egy ember meghalt MUNKATÁRSUNKTÓL - DÉLVILÁG NAPILAP :07 21

22 Egyre gyakoribbak a gázüzemű balesetek Gázrobbanás Szegeden - nyomozás indult csütörtök 22

23 Egyre gyakoribbak a gázüzemű balesetek Halálos füstmérgezések Mint megtudtuk, legfontosabb a megelőzés: az első téli befűtés előtt, mindenképpen el kell végezni a füstelvezető csövek ellenőrzését, kitisztítását - sok füst- és gázmérgezés történik kéményhibából. A kémény felülvizsgálatát a kéményseprők végzik, lehetővé kell tenni, hogy bejussanak a padlástérbe. Ott, ahol a gázkazán vagy gázüzemű vízmelegítő működik a lakótérben, ellenőrizni kell, biztosított-e az égéshez szükséges levegő-utánpótlás. Ha a lakáson ajtó- vagy ablakcsere volt, és az új nyílászárók már légmentesen zárnak, problémát jelenthet a megfelelő szellőzés, ami tökéletlen égéshez, szénmonoxid égéstermék vezethet. keletkezéshez, visszaáramlásához 23

24 Rendszerüzemeltetői Bizottság Baleseti statisztika MGE (Országos ) Üzemzavar-elhárítás földgázelosztó vezetéken 2010 évben Földgázelosztó társaság Égáz-Dégáz EON-DDGÁZ EON-KÖGÁZ FŐGÁZ TIGÁZ-DSO MGE Összesen Összes bejelentett üzemzavar (eset) Ebből rongálás Összes bejelentettből súlyos üzemzavar tűzeset közút, vasutforgalmának korlátozása fogyasztónál több korlátozása Katasztrófavédelmi beavatkozás Üzemzavar-elhárítás csatlakozó* vezetéken 2010 évben Földgázelosztó társaság Égáz-Dégáz EON-DDGÁZ EON-KÖGÁZ FŐGÁZ TIGÁZ-DSO MGE Összesen Összes bejelentett üzemzavar (eset) Ebből - tűz, robbanás eset tűz, robbanás sérült CO mérgezés eset CO mérgezés sérült CO halálos 4 1 (4 halott) Katasztrófavédelmi beavatkozás * csatlakozó vezetéken értendő a telekhatártól a fogyasztói berendezésig tartó csatlakozó és fogyasztói gázvezeték, a gáznyomásszabályozó, a gázmérő és a fogyasztói berendezés (természetesen a tartozékaival, pl. égéstermék elvezetés, légellátás, stb.) 24

25 Baleseti statisztika Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt Bekapcsolások időszaka: Jellemző baleseti okok Égéstermék visszaáramlás B típusú készüléknél 58,5 % Fokozott légzárású nyílászáró utólagos beépítése 35,8% Engedély nélküli kivitelezés 39,6% Páraelszívó utólagos beépítése 30,2% 25

26 Megállapítások, javaslatok I. A gázfelhasználói balesetek trendje az utóbbi években egyre kedvezőtlenebbül alakul. Ebben a műszaki biztonsági felülvizsgálatok megkezdése és elvégzése nélkül nem várható változás A z ellenőrzéseket szabályozó rendelet várható kiadásának, de különösen az érdemi vizsgálatok megkezdésének ideje nem ismert Az energia vásárlók elitjének tekintett gázfelhasználók családját mindenki nagyon szereti, de a családtagokat mindenki mostoha gyerekként kezeli!! Vegyük végre észre, hogy a felhasználói rendszerek területén folyamatosan olyan válság van, amilyent a gázszállítás és elosztás területén a közelmúltban átmenetileg az Orosz - Ukrán vita okozott. Vízhangja csak azért marad el a például hozottétól, mert a krízis amelynek valamennyi felhasználó veszélyeztetettje lehet - nem egyidejűleg jelentkezik, az térben és időben mindig más-más felhasználót, vagy felhasználói csoportot érint. 26

27 Megállapítások, javaslatok II. A gázértékesítésben tapasztalható, a fogyasztó számok alakulásában már érzékelhető kedvezőtlen változásokat kizárólag a szállítási és elosztási kérdésekre figyelve nem lehet eredményesen kezelni. Ehhez a földgázellátásban érintett és érdekelt valamennyi szereplőnek komolyan kell venni az eddig többnyire elhanyagolt telekhatáron belüli feladatait is Ezen feladatok gyakorlását nagyban segítené az időszakos ellenőrzéseket szabályozó rendelet és a jelenleginél jóval korszerűbb iparági szabályozás, de hiányuk nem akadályozza, csak nehezíti azok ellátását! Használjuk ki a fűtési szezonon kívüli időszak adta humánus intézkedési lehetőségeket A felhasználói feladatokat illetően legyünk az eddigieknél igényesebbek önmagunkkal és kritikusabbak a fogyasztókkal szemben 27

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet 28

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A GMBSZ hatásköre, felelősségi köre, célja, súlya, ereje

A GMBSZ hatásköre, felelősségi köre, célja, súlya, ereje A GMBSZ hatásköre, felelősségi köre, célja, súlya, ereje Előadó: Molnár Károly Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét

Részletesebben

A GMBSZ 2011. évi módosításából adódó legfontosabb változások

A GMBSZ 2011. évi módosításából adódó legfontosabb változások A GMBSZ 2011. évi módosításából adódó legfontosabb változások Előadó: Molnár Károly ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke XX. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Thermal

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJus Opten Kft. I. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról A 2012.9.1. óta hatályos

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

5. A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kivitelezési követelményei. 5.1. Általános kivitelezési követelmények

5. A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kivitelezési követelményei. 5.1. Általános kivitelezési követelmények 60 megadott elrendezésben a készülék és az égéstermék rendszer gyártójának előírásai, valamint az építési engedély előírásai alapján kell kialakítani. A létesítéshez be kell szerezni a kéményseprőipari

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése

TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése 2015.03.31. 1/131 TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése Dokumentum készítéséért felelős TIGÁZDSO Kft. Technológiai munkacsoport

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Ellenőrzési feladatok. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Ellenőrzési feladatok. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok Illés Zoltán Ellenőrzési feladatok A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok A követelménymodul száma: 0099-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyes általános bemutatása....

Részletesebben

Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzat 5.1. függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása 1/15 Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. Bevezetés Jelen díjjegyzék a társaság földgáz elosztói,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bucsi Sándor. Átadás-átvételi eljárások, dokumentum kezelések. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok

MUNKAANYAG. Bucsi Sándor. Átadás-átvételi eljárások, dokumentum kezelések. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok Bucsi Sándor Átadás-átvételi eljárások, dokumentum kezelések A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok A követelménymodul száma: 0099-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

T E C H N O L Ó G I A I U T A S Í T Á S

T E C H N O L Ó G I A I U T A S Í T Á S Hatálybalépés időpontja: 2013. május 9. Módosítás száma: 1. 1 / 127 oldal T E C H N O L Ó G I A I U T A S Í T Á S FG-III-B31-TU001-2013 M1 Földgáz csatlakozóvezetékek és létesítése, felújítása és javítása

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2014. október VI. évfolyam 10. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2014. október VI. évfolyam 10. szám 2014. október VI. évfolyam 10. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Autószerelő műhelyek, gépműhelyek tűzvédelme Aktuális Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések

Részletesebben

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége 2013. április Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles

Részletesebben

Előterjesztés. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletről

Előterjesztés. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletről BELÜGYMINISZTER BM/9936/2012 Az előterjesztés nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 1 A 2011. évi CII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. szeptember 19-én

Részletesebben

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva:

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva: 1 A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva: 2006.06.26. I. FEJEZET... 5 A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRSZABÁSA ÉS SZÁMLÁZÁSA. Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek

SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRSZABÁSA ÉS SZÁMLÁZÁSA. Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRSZABÁSA ÉS SZÁMLÁZÁSA Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek Szeged, 2013. május 1. Tajti Péter általános vezérigazgató Földgázelosztói szolgáltatási tevékenységek Bevezetés

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában Salzinger György közigazgatási főtanácsadó MBFH Dobogókő, 2013 április 24. Amiről szó lesz: - A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal szám

TARTALOMJEGYZÉK. oldal szám 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, 5 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BE- MUTATÁSA. 2. A KÜLSÖ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben