A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában"

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában Salzinger György közigazgatási főtanácsadó MBFH Dobogókő, 2013 április 24.

2 Amiről szó lesz: - A minőségbiztosítási rendszer ki(át)alakulása a gáziparban - A minőségbiztosítási rendszer bevezetéséből fakadó jogosultságok - Az MBFH filozófiája a minőségügyben Az MBFH filozófiája a minőségügyben 2004-től - Jogszabályi változások 2005-ben - Elvárások a műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel kapcsolatban - A közeljövőben elvégzendő feladatok

3 A minőségbiztosítási rendszer kialakulása a gáziparban Jogszabályi környezet évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról Gázelosztó vezeték létesítése 17. (4) A gázelosztó vezeték tervezésére, létesítésére, átalakítására, felújítására, üzemeltetésére és az üzemeltetés megszüntetésére a gázszolgáltató minőségbiztosítási rendszert köteles kidolgozni, és azt a bányafelügyelettel jóváhagyatni. 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról d) Gázelosztó vezeték létesítésének engedélyezése: a gázelosztó vezeték építésének, továbbá a minőségbiztosítási rendszer alkalmazásáig a megépült gázelosztó vezeték használatba vételének engedélyezése. (4) Az engedélyes az Gszt ának (4) bekezdésében előírt minőségbiztosítási rendszerét december 31-ig köteles kidolgozni, és jóváhagyásra a Magyar Bányászati Hivatalhoz benyújtani.

4 A minőségbiztosítási rendszer ki (át) alakulása a gáziparban évi XLII. törvény a földgázellátásról 2. Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket, a gázfogyasztók ellátását megfelelő színvonalon, az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmének, a fogyasztóvédelemnek, valamint a vagyon- és üzembiztonság érvényesítésével az energiatakarékossági érdekeknek, továbbá a műszaki-biztonsági, valamint a minőségbiztosítási előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni. 67. (3) A Bt a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki: (3) A szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni, amelyet a bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel.

5 A minőségbiztosítási rendszer ki (át) alakulása a gáziparban 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2. (5) Az engedélyesnek rendelkeznie kell továbbá c) a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 24. -ában foglaltakon túl, a minden engedélyes tevékenységre - kivéve a földgáz kereskedelmi tevékenységet - vonatkozó, arra feljogosított tanúsító szervezet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel.

6 A minőségbiztosítási rendszer ki (át) alakulása a gáziparban évi XL. törvény a földgázellátásról: /2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 126. (3) A földgázszállítási-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási engedélyesnek a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 24. (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ma: (3) A rendszerüzemeltetőnek a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 24. (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani.

7 A minőségbiztosítási rendszer ki (át) alakulása a gáziparban évi XLVIII. törvény a bányászatról dec. 31.-ig: I V. 30.-ig 24. (3) A szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni, amelyet a bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel V. 30.-tól: 24. (3) A szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló létesítmény, egyéb gáz- és gáztermékvezeték tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetőjének műszaki-biztonsági irányítási rendszert kell kidolgozni, amelyet a bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel. 50. (9) A 24. (3) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági irányítási rendszert december 31-éig kell kidolgozni. (2012. XII. 31.)

8 A minőségbiztosítási rendszer ki (át) alakulása a gáziparban 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 2004.I.1.-től VII. 5.-ig: 10/A. (1) A minőségbiztosítási rendszer tervét az MBH-nak előzetesen be kell mutatni. (2) A minőségbiztosítási rendszert az MBH hagyja jóvá, és a területileg illetékes bányakapitányság felügyeli. Ma hatályos: 10/A. (1) A műszaki-biztonsági irányítási rendszer tervét az MBFH-nak előzetesen be kell mutatni. (2) A műszaki-biztonsági irányítási rendszert az MBFH hagyja jóvá, és a bányakapitányság ellenőrzi.

9 A minőségbiztosítási rendszer bevezetéséből fakadó jogosultságok 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról d) Gázelosztó vezeték létesítésének engedélyezése: a gázelosztó vezeték építésének, továbbá a minőségbiztosítási rendszer alkalmazásáig a megépült gázelosztó vezeték használatba vételének engedélyezése. A jóváhagyó határozatokban : az engedélyes az építési engedély alapján megépített gázszállító vagy gázelosztó vezetéket, földalatti gáztárolót az adott területen a gáz szállítására, elosztására, földalatti tárolására más jogszabály (a földgázellátásról szóló évi XLII. tv.) alapján működési engedéllyel rendelkező, és a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtető engedélyes a bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül - a minőségbiztosítási rendszer keretében szabályozott eljárás szerint - használatba veheti, próbaüzemeltetheti vagy ideiglenesen használatba veheti, ha a használatbavételhez az érdekelt szakhatóságok és közművek üzemeltetői hozzájárultak.

10 Az MBFH filozófiája a minőségügyben A Magyar Bányászati Hivatal elnökének 4/1996. MBH u t a s í t á s a Szakmai iránymutatás a gázszolgáltató minőségbiztosítási rendszerének bányafelügyeleti jóváhagyásához 1. A minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása 1.1 A Gázszolgáltatók számára a Gt.-ben előírt minőségbiztosítási rendszernek át kell fognia a gázelosztó vezeték tervezését, létesítését, átalakítását, felújítását, üzemeltetését és az üzemeltetés megszüntetését, azaz az MSZ EN ISO 9001 Minőségügyi rendszerek. A tervezés, a fejlesztés, a gyártás, a telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje (ISO 9001:1994 ) című szabványnak kell megfelelnie.

11 2. Az MBH és valamely minőségügyi rendszerek tanúsítását irányító tanúsítási szerv együttműködése 2.1 A minőségbiztosítási rendszer bányafelügyeleti jóváhagyása Ha a Gázszolgáltató nem kívánja a minőségbiztosítási rendszerét tanúsíttatni, csak bányafelügyeleti jóváhagyás történik. Ebben az esetben az MBH külső minőségügyi szakembert is bevonhat az eljárásba. 2.2 A minőségbiztosítási rendszer összevont eljárásban történő jóváhagyása és tanúsítása Ha a Gázszolgáltató a jóváhagyás mellett valamely minőségügyi rendszerek tanúsítását irányító tanúsító szerv tanúsításának megszerzését is kezdeményezi, az MBH, a tanúsító szerv és a tanúsított Gázszolgáltató együttműködési megállapodást köthet közös felülvizsgálati eljárások lefolytatására.

12 Az MBFH filozófiája a minőségügyben 2004-től A Magyar Bányászati Hivatal elnökének 10/2004. MBH utasítása a szállítói, tárolói és elosztói engedélyesek minőségbiztosítási rendszerének bányafelügyeleti jóváhagyásáról és felügyeletéről

13 1. A minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó követelmények A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti minőségbiztosítási rendszer célja, hogy a szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezése, létesítése, felújítása, üzemeltetése és elbontása a vonatkozó jogi, műszakibiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket kielégítse. Olyan minőségbiztosítási rendszert kell bevezetni és fenntartani, amely biztosítja, hogy a tevékenység irányítása módszeres és átlátható, a rendszer működése eredményes és folyamatosan fejleszthető legyen. Elő kell segíteni, hogy a minőségbiztosítási rendszert az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményei szerint vagy e szabvány részeként építsék ki, ha e rendszer egyik súlypontja az első bekezdésben meghatározott célok teljesítése. A minőségbiztosítási rendszer az MBH által elfogadott más vezetői irányítási rendszerre vonatkozó normatív dokumentum (ajánlás, irányelv, vállalati szabvány stb.) alapján is kiépíthető és működtethető.

14 2. A minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása A minőségbiztosítási rendszer jóváhagyására az Áe. szabályait kell alkalmazni. Az eljárás kérelemre, a rendszer dokumentumainak benyújtásával indul. Az eljárás része a rendszer bevezetésének és működésének helyszíni vizsgálata. Szabványos irányítási rendszerként vagy ilyen rendszer részeként kilakított minőségbiztosítási rendszer jóváhagyására a tanúsítás szabványos eljárását kell értelemszerűen alkalmazni. A jóváhagyásról vagy annak elutasításáról határozatban kell intézkedni. A határozatot és mellékleteit meg kell küldeni a felügyeletet ellátó bányakapitányságnak is. A jóváhagyási eljárást az MBH folytatja le.

15 4. Együttműködés tanúsító szervezettel A bányafelügyelet és a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrahajtására kiadott 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti tanúsító szervezet tevékenységének összehangolására az MBH az érintettekkel együttműködési megállapodást köthet. A rendszer harmadik fél által végzett tanúsítási és felügyeleti auditjaiban részt vevő bányafelügyeleti szakértők az engedélyesre vonatkozó normatív követelményeknek való megfelelést vizsgálják.

16 Jogszabályi változások 2005-ben 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről Minőségügyi rendszer 6. (1) A Bt ának (2) bekezdése szerinti engedélyes a gázelosztó vezeték létesítésére és üzemeltetésére minőségügyi (minőségbiztosítási, minőségirányítási) rendszert köteles kidolgozni, bevezetni és működtetni.

17 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól 4. (1) A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető: d) a külön jogszabály szerinti elosztói engedélyes az érintett hatóságok szakhatósági engedélyeinek beszerzésére, valamint az érintett közmű-üzemeltetők közreműködésének szabályozására is kiterjedő minőségbiztosítási rendszere (terv véleményezése, műszaki ellenőrzése és minősítése) alapján: da) üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó egy ingatlan gázellátását biztosító legfeljebb 500 m hosszúságú leágazás építése (nyomásfokozattól függetlenül), db) kisnyomású gázelosztóvezeték belterületen történő építése, dc) meglévő elosztóvezeték egyszeri, legfeljebb 100 méterrel történő meghosszabbítása, ha az nem új település, településrész ellátására létesül és a meglévő vezetékkel megegyező nyomású, azonos anyagú és azonos építési technológiával történik az építés. (2) Az (1) bekezdés d) pontja nem alkalmazható, ha az építéshez az érintett hatóságok szakhatósági hozzájárulását az építtető nem szerezte meg.

18 23. (1) Az építési engedélyhez kötött létesítmény - a (2) bekezdésben foglalt, valamint a rendelet 1. számú mellékletének 1.1. és 4.2. pontjában felsorolt kutató létesítmények kivételével - csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba és üzemeltethető. (2) Az építési engedély alapján megépített gázszállító vagy gázelosztó vezetéket, földalatti gáztárolót az adott területen a gáz szállítására, elosztására, földalatti tárolására más jogszabály (a földgázellátásról szóló évi XLII. tv.) alapján működési engedéllyel rendelkező, és a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtető engedélyes a bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül - a minőségbiztosítási rendszer keretében szabályozott eljárás szerint - használatba veheti, próbaüzemeltetheti vagy a 26. (3) bekezdés szerint ideiglenesen használatba veheti, ha a használatbavételhez az érdekelt szakhatóságok és közművek üzemeltetői hozzájárultak.

19 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 14. A használatbavételi engedélyezési eljárás 20. (1) Az építési engedélyhez kötött sajátos építmény - az 1. melléklet 1.1. és 4.2. pontjában felsorolt sajátos építmények kivételével - csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba és üzemeltethető. /1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények: 1.1. Kutatóépítmények: méter mélységet meghaladó mélyfúrás, méter mélységet meghaladó kutatóakna, méter mélységet meghaladó kutatóárok, kutatótáró. 4. Egyéb sajátos építmények: 4.2. földtani szerkezet kutatását szolgáló, az 1.1. pont szerinti kutatóépítmény,/

20 Mindezekből következően a minőségbiztosítási rendszerből fakadó építésügyi kedvezmények megszűntek. A minőségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos, a régi GET. VHR előírásai figyelembevételével kiadott bányafelügyeleti jóváhagyó határozatok (amennyiben ezeket a kedvezményeket tartalmazzák) ellentétesek a jogszabályokkal, ezeket vissza kell vonni (tekintve, hogy azok határozatlan ideig, ill. visszavonásig érvényesek) és új jóváhagyó határozatokat kell kiadnia most már a műszaki-biztonsági irányítási rendszerek jóváhagyására.

21 Elvárások a műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel kapcsolatban -DVGW irányvonal - Szakági Műszaki Bizottságok szerepének erősítése (kísérlet a Bt. módosítására) - Szakági Műszaki Bizottságok-MBFH együttműködés a műszakibiztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények kidolgozásában. - Jóváhagyási keretrendszer/ követelmények

22 Jóváhagyási keretrendszer, követelmények 1. Az engedélyes adatai. Tartalomjegyzék 2. Az elosztói engedélyes gázüzemi / műszaki szervezetének felépítése. 3. Az alvállalkozók tevékenységének szabályozottsága Az engedélyes gázüzemi tevékenységekre vonatkozó szabályozásának ismertetése és azok érvényesítését előíró dokumentumok az alvállalkozók számára A szabályozások és követelmények változásainak érvényesítése/nyomon követése az alvállalkozóknál.

23 4. Gázüzemi gyakorlat Általános fejezet A gázüzemek számának és székhelyének (telephelyének) meghatározására szolgáló alapelvek Az alvállalkozói tevékenységeket végző, a beszállítókkal és vállalkozókkal szemben támasztott kiválasztási és értékelési követelmények Az alvállalkozói tevékenységeket végző, a beszállítók és vállalkozók ismételt kiértékelési rendszerének szabályozása Az elosztói engedélyes által végzett tevékenység ellátásához rendelkezésre álló személyzet létszám, szakképzettség szerint 4.2.Tervezés Gázelosztó-vezetékek tervezési követelményei Nyomásszabályozó állomások telepítés tervezési követelményei Korrózióvédelmi rendszerek tervezési követelményei Távfelügyeleti rendszerek telepítés tervezési követelményei.

24 4.3 Gázelosztó-vezetékek és tartozékai létesítése Gázelosztó-vezetékek, elzárók létesítési követelményei Nyomásszabályozó állomások létesítési követelményei Aktív korrózióvédelmi rendszerek létesítési követelményei Távfelügyeleti rendszerek létesítési követelményei Gázelosztó-vezeték rendszerek üzemeltetése általános követelmények Gázelosztó-hálózatok szakaszolási elveinek bemutatása Nyilvántartás, nyomvonal jelölése Üzembe helyezés Rendszeres ellenőrzések Gázelosztó vezetékek javítása, karbantartása Üzemzavar elhárítás. Szerintem még kiegészítendő a felhagyás, bontás követelményrendszerrel

25 Jóváhagyási keretrendszer, követelmények -A követelmények teljesítése egyrészt : mellékletben csatolandó dokumentummal vagy ha a cég hozzáférést biztosított a bányafelügyelet részére a teljes műszaki biztonsági irányítási rendszeréhez, akkor annak a dokumentumnak a meghivatkozása, amelyben a kérdésre a válasz megtalálható. pl. Az engedélyes földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkaköröket betöltő vezetői és felelős műszaki vezetői Megjegyzés: Gázüzemek tevékenységeit irányító és gázüzemi tevékenységeket irányító és végző munkakört betöltők felsorolása, a bányafelügyelethez bejelentettek megjelölésével. -A követelmények teljesítése másrészt : helyszíni ellenőrzés keretében pl A bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek terveinél a műszaki és biztonsági követelmények érvényre jutásának bemutatása. Megjegyzés: ellenőrzése a helyszíni audit keretében.

26 Tanulságok a szempontrendszer összeállításának folyamán 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről Gázüzemi tevékenység 4. (2) A gázüzemek számát és székhelyét (telephelyét) az elosztói engedélyes állapítja meg, figyelembe véve a működési engedélyében meghatározott települések számát, méretét és területi elhelyezkedését, valamint a gázszolgáltatás műszaki és biztonsági színvonalára vonatkozó követelményeket. (nincs minimumkövetelmény ) IV. Fejezet Védőtávolság, védőzóna és a biztonsági övezet 3.3. Ha lakott területen belül a közlekedésre és járásra szolgáló közterületen a biztonsági övezet betartásával nem alakítható ki a gázelosztó vezeték nyomvonala, az elosztói engedélyes gyakorlatában szokásos, megfelelő méretű biztonsági övezetet kell kialakítani a megfelelő védelemmel. (??)

27 V. Fejezet Egyéb műszaki-biztonsági követelmények 1. Szakaszolás 1.1. A gázelosztó vezetékbe a vezeték szakaszokra bontását biztosító elzáró szerelvényeket kell beépíteni Az elzáró szerelvények helyét és egymástól való távolságát a helyi viszonyok és az ellátás igényei figyelembevételével az elosztói engedélyesnek kell meghatározni. (??) VIII. Fejezet Üzemeltetés 3. Rendszeres ellenőrzések 3.1. A gázelosztó vezetéket üzemeltető elosztói engedélyesnek a minőségügyi rendszerében foglaltak szerint rendszeresen kell ellenőriznie, illetve ellenőriztetnie 3.2. Az üzemeltető köteles az ellenőrzéseket, az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartásokat a minőségirányítási rendszerben előírt időközökben és módon elvégezni és dokumentálni. 6. Karbantartás, üzemzavar-elhárítás 6.1. Az üzemeltető elosztói engedélyesnek a minőségügyi rendszere szerint kell gondoskodnia a gázelosztó vezeték rendszeres karbantartásáról A veszélyhelyzet gyors elhárítására és az üzemzavar megszüntetésére alkalmas szervezetet kell létrehozni és fenntartani, amelynek rendelkeznie kell - a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, (nincs minimum követelmény) - ügyeleti és készenléti szolgálattal,

28 Bt. 50. (9) A 24. (3) bekezdése szerinti műszakibiztonsági irányítási rendszert december 31-éig kell kidolgozni. Ennek érdekében a közeljövőben elvégzendő feladatok -A szempontrendszer véglegesítése (május 7.) SZMB+MBFH - Új elnöki utasítás kiadása (a szempontrendszer alkalmazásának bevezetése) megjelentetése a Magyar Közlöny mellékleteként megjelentetett Hivatalos Értesítőben.(MBFH) -A működtetett Irányítási rendszer átvizsgálása a szempontrendszernek való megfelelés érdekében (Engedélyesek) -Jóváhagyási kérelem benyújtása (2014. Engedélyesek) --Jóváhagyási eljárás lefolytatása, a régi jóváhagyó határozatok visszavonása (2014. MBFH) -80/2005 GKM rendelet felülvizsgálata

29 Az új elnöki utasítás alapfilozófiája : 1. A műszaki-biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó követelmények A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti műszaki-biztonsági irányítási rendszer célja, hogy a szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezése, létesítése, felújítása, üzemeltetése és elbontása a vonatkozó jogi, műszaki-biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket kielégítse. Olyan műszaki-biztonsági irányítási rendszert kell bevezetni és fenntartani, amely biztosítja, hogy a tevékenység irányítása módszeres és átlátható, a rendszer működése eredményes és folyamatosan fejleszthető legyen. Elő kell segíteni, hogy a műszaki-biztonsági irányítási rendszert a már korábban bevezetett Integrált Irányítási Rendszerek követelményei szerint vagy e szabványok részeként építsék ki, ha a rendszer egyik súlypontja az első bekezdésben meghatározott célok teljesítése. A műszaki - biztonsági irányítási rendszer az MBH által elfogadott más vezetői irányítási rendszerre vonatkozó normatív dokumentum (Szakági Műszaki Bizottsági ajánlás, irányelv, vállalati szabvány stb.) alapján is kiépíthető és működtethető.

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai A jogszabályi változások gázipari aktualitásai Szabados Gábor Magyar Bányászati Hivatal A jogi szabályozásról általánosságban A rövid közelmúlt jogszabály termése : 2003. év: 133 törvény; 284 kormányrendelet;

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jövőbeni szerepe a gáziparban Dr. Tamaga Ferenc Elnökhelyettes Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Amiről szó lesz Az MBFH bemutatása, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Kerekes Ferenc Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság elnöke Az előadás szól a 1. A biztonsági szabályzat szükségességéről 2. A 80/2005. (X. 11.) GKM

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ALAPOK (1)

JOGSZABÁLYI ALAPOK (1) Bt-Get 18-1 1 JOGSZABÁLYI ALAPOK (1) Törvények Korm. rendeletek Miniszteri rendeletek [Biztonsági szabályzatok] 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról 79/2005.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet - a földgázellátásban műszaki b 2. oldal (7) A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elis

Magyar joganyagok - 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet - a földgázellátásban műszaki b 2. oldal (7) A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elis Magyar joganyagok - 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet - a földgázellátásban műszaki b 1. oldal 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök képesítésről

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Gáz- és olajipar 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 11 III. Felkészülési segédlet

Részletesebben

Németh László tervezési főmérnök. Tatabánya,

Németh László tervezési főmérnök. Tatabánya, Az 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó hatósági szabályairól aktuális változások Németh László tervezési főmérnök Tatabánya, 2018.10.25.

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai 1 Koza László 2 Jellemzően előforduló esetek Pébégáz rendszerek - palack - palackcsoport - tartály (fűtőgáz és LPG) - településellátó rendszerek Földgáz

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások

Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások Előadó: Varga Tamás hálózati üzemvezető Budapest, 2017. március 2. 1 Rendszer elvek A gázhálózat közterületre eső része a gázszolgáltató

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

A M agyar B ány n ászati é s F ldtani n H ivatal ú f eladatai a G E G T T alapján Szabados Gábor elnök

A M agyar B ány n ászati é s F ldtani n H ivatal ú f eladatai a G E G T T alapján Szabados Gábor elnök A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal új feladatai a GET alapján Szabados Gábor elnök Amirıl szó lesz Az MBFH státuszának változásai Az MBFH feladatai és gázipari hatáskörei Az MBFH új feladatai a GET

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építmények építési engedélyezési eljárása

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építmények építési engedélyezési eljárása A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építmények építési engedélyezési eljárása Ügytípus rövid leírása Az építési engedélyezési eljárás az építési engedélyhez kötött sajátos építmények építési

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi L. törvény 2013. évi XXII. törvény 2013. évi V. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXVI. törvény

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2009. évi XL. törvény - az elektronikus közszolgáltatásról - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET)

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e III-3R/218/1/2006. T E R V E Z E T A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM r e n d e l e t e a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának

Részletesebben

TÖRVÉNY. az egységes közszolgáltatói számlaképről. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. Polgári Törvénykönyv.

TÖRVÉNY. az egységes közszolgáltatói számlaképről. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. Polgári Törvénykönyv. TÖRVÉNY 2015. évi CCXXII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi L. törvény 2013. évi XXII. törvény 2013. évi V. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXVI. törvény 2011. évi CXII. törvény

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények. évi CXII. törvény az információs jogról és

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal H ATÓSÁ GI FŐO SZT ÁL Y BÁNY ÁS ZAT I OSZTÁL Y Ügytípus leírások 1. Bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyási eljárás 2. Bányászati jog

Részletesebben

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM A műszaki szabályozás alakulása Rendezvény helyszíne Kecskemét 2008.03.28. Békési László vezető-főtanácsos, GKM Üzleti Környezet Fejlesztése A magyarországi üzleti környezet a 66., az adminisztratív ügyintézés

Részletesebben

HATÁROZAT. A felülvizsgálat alapján az MBFH a fellebbezést elutasítja és a Bányakapitányság BBK/335-2/2012. számú határozatát. helybenhagyja.

HATÁROZAT. A felülvizsgálat alapján az MBFH a fellebbezést elutasítja és a Bányakapitányság BBK/335-2/2012. számú határozatát. helybenhagyja. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY Gázipari és Építésügyi Osztály MBFH/271-2/2012. Üi.: Szakácsi József : (06-1) 301-949 email: jozsef.szakacsi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Műszaki- biztonsági Irányítási Rendszer

Műszaki- biztonsági Irányítási Rendszer MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 17. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501

Részletesebben

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése I.

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése I. Gázelosztó rendszerek üzemeltetése I. Témakörök Jogszabályi háttér Az üzemeltetés alapvető kérdései A gázelosztó rendszer elemei Új gázelosztó vezeték gáz alá helyezése Információszerzés működő gázelosztó

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól A villamos energiáról

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 2003.

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota (2009.07.01.) 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti

Részletesebben

A gázipari szakemberekkel szemben támasztott követelmények

A gázipari szakemberekkel szemben támasztott követelmények A gázipari szakemberekkel szemben támasztott követelmények. április 24. Ea: Kerekes Ferenc FEF MB elnöke EON gázhálózati vezető A biztonság fontos a gáziparban Alapvető biztonsági kérdés, hogy jól felkészült

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁS MFKGT730017

FÖLDGÁZELOSZTÁS MFKGT730017 FÖLDGÁZELOSZTÁS MFKGT730017 Olaj- és gázmérnöki mesterszak Gázmérnöki specializáció TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Miskolc, 2018/2019

Részletesebben

/ó alatt Ft.) A felülvizsgálatot a felhasználó kérheti (nem a tervező!). Tovább a Magyar Közlöny 202. számához!

/ó alatt Ft.) A felülvizsgálatot a felhasználó kérheti (nem a tervező!). Tovább a Magyar Közlöny 202. számához! A nemzetgazdasági miniszter 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelete szabályozza a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő

Részletesebben

Nemzeti Digitális Fejlesztési Program

Nemzeti Digitális Fejlesztési Program Nemzeti Digitális Fejlesztési Program Jogszabályi változások az építményengedélyezés szabályozásában 2016.11.07. Szakmai Továbbképzés Tatabánya 1 Jogszabályi változások az építményengedélyezés szabályozásában

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 2011.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 1. oldal 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Fogyasztói hozzájárulás meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Fogyasztói hozzájárulás meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 1. Fogyasztói hozzájárulás meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében Az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó új fogyasztóktól és az elosztóvezetékhez

Részletesebben

Tavaszi hatósági kerekasztal

Tavaszi hatósági kerekasztal Tavaszi hatósági kerekasztal A veszélyes üzemek és a nukleáris biztonság szakterület Mesics Zoltán tűzoltó alezredes mb. főosztályvezető Budapest, 2017. március 21. Veszélyes üzemek szakterület Főbb feladatok,

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2016. évi IX. törvény - a behajtási költségátalányról - 2013.

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése II. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese 2013. április 15-16.

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJus Opten Kft. I. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról A 2012.9.1. óta hatályos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Tájékoztató. Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól

Tájékoztató. Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól Tájékoztató Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól 2 Felhívjuk a Tisztelt tervező, kivitelező partnereink, illetve Felhasználóink figyelmét, hogy a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

Részletesebben

A FŐGÁZ ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A FŐGÁZ ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE FÜGGELÉK 1. számú függelék A FŐGÁZ ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. számú függelék 2. számú függelék AZ ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEZETEK FELSOROLÁSA Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása I. A felhasználói

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény A bányafelügyelet 2012. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása a bányafelügyelet működése jogi-szervezeti hátterének és szakmai tevékenységének a bemutatásával 1. Szakmai rész 1. Az éves

Részletesebben

Tárgy: Levél, hrsz-ú utak földgázelosztó vezeték használatbavételi engedélye H A T Á R O Z A T

Tárgy: Levél, hrsz-ú utak földgázelosztó vezeték használatbavételi engedélye H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3289-10/2012. Hiv. szám: F7119-815-2/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

A Kormány.../2019 (...) rendelete a gáz- és olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

A Kormány.../2019 (...) rendelete a gáz- és olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről A Kormány.../2019 (...) rendelete a gáz- és olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE 3. számú melléklet 1,2 AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZERVEZETE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE A Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötet, 12. (4) bekezdése alapján a Szenátus

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85.

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85. INFORMÁCIÓS ADATLAP a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított szénhidrogéngázt ( PB / LPG ) tároló tartályok felülvizsgálatainak jogi szabályozásáról összeállította az Ön tartályvizsgálója M T D L Magyar

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Mészáros János A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Álom és valóság Nulladik mese Megcsörrent a telefonom (1) első mese: Tűzgátló ablak(ok)ra van szükség.

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző Tervezők Szakmai Napja Lakitelek, 2013. december 10. Gyapjas János tű. őrnagy Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes Közös cél az építményben,

Részletesebben

Jogszabály változás alkalmazása: 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet

Jogszabály változás alkalmazása: 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet Jogszabály változás alkalmazása: 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) Műszaki Felügyeleti Osztály (MFO) Jarabek Péter, műszaki biztonsági referens (jarabek.peter@bfkh.gov.hu)

Részletesebben

Szakigazgatások rendszere

Szakigazgatások rendszere Szakigazgatások rendszere Humán igazgatás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme (MGJ) (MGJ+BJ) Közrend, közbiztonság védelme, rendészet (BJ) Gazdasági igazgatás - áttekintés Főbb gazdasági szakigazgatási

Részletesebben

Magyar joganyagok 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék 2. oldal 4. Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irá

Magyar joganyagok 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék 2. oldal 4. Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irá Magyar joganyagok 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék 1. oldal 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülékjavítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről,

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelõ helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2007.

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól

96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2016. évi IX. törvény - a behajtási költségátalányról - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére

Tárgy: Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Az építési folyamatok minőségbiztosítása Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

559/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET

559/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET 559/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET Hatályos: 2014.01.02-2014.01.30 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben