A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója"

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal - a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 24. (3) bekezdésére, - a földgázellátásról szóló évi XL. törvényben és a végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, továbbá - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3) Korm. rendelet 7. (2) foglaltakra tekintettel az egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszere követelményeinek teljesítésére, jóváhagyásának és felügyeletének bányafelügyeleti eljárásaival kapcsolatban a következő tájékoztatást adja. 1. A fent hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően - szénhidrogénszállító-, földgázelosztó- és célvezetékek, földgáztároló létesítmények, valamint egyéb gázok és gáztermékek vezetékeinek tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására, - vezetékes propán-, butángáz szolgáltatói engedélyesek által működtetett létesítmények tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására, - cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezéseknek (fogyasztói tartályoknak) tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére, javítására és elbontására az engedélyeseknek december 31-ig műszaki-biztonsági irányítási rendszert (továbbiakban: MBIR) kell kidolgoznia, ezt követően az MBFH-hoz jóváhagyásra benyújtania. 2. A MBIR működtetésének célja, hogy a szénhidrogénszállító-, földgázelosztó- és célvezetékek, földalatti gáztároló létesítmények, egyéb gázok és gáztermék vezetékek, továbbá a vezetékes propán-, butángáz szolgáltatói engedélyesek által működtetett létesítmények, valamint a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések és létesítmények tervezése, építése (létesítése), üzemeltetése (beleértve az üzemeltetéssel kapcsolatos üzemzavarelhárítási tevékenységet is) és elbontása feleljen meg a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, valamint a gázipari biztonsági szabályzatokban részletezett műszaki-biztonsági, tűz- és munkavédelmi előírásoknak. A MBIR részét képezheti minden olyan, akár korábban már bevezetett MSZ EN ISO 9001 alapú vagy más, az olaj- és gáziparban elfogadott szabályozás, mely a jóváhagyási segédletekben (továbbiakban: JS) felsorolt elemeket tartalmazza. 3. A MBIR jóváhagyási eljárását az MBFH Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztálya folytatja le, felügyeletét a tájékoztató 1. mellékletében meghatározott Bányakapitányságok látják el. 1

2 4. A jóváhagyási eljárás lépései A MBIR dokumentáció benyújtása, teljességének vizsgálata Az engedélyes a kidolgozott MBIR dokumentációt benyújthatja akár papír alapon, akár elektonikus úton, bármilyen adathordozón. A benyújtott MBIR dokumentáció akkor tekinthető teljesnek, ha az irányítási rendszer összefoglaló dokumentuma által bemutatott szabályozások magukba foglalják az engedélyes tevékenységével foglalkozó, vezetékek esetében jelen utasítás 2. és 3 mellékleteit képező jóváhagyási segédletekben (JS) felsorolt területeket. Tárolói engedélyesek, a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezéseket (fogyasztói tartályokat) üzemeltetők esetében, ha dokumentáció megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, valamint a gázipari biztonsági szabályzatokban részletezett műszaki-biztonsági, tűz- és munkavédelmi előírásoknak a dokumentációt teljesnek tekinthető JS-ek alkalmazása A jóváhagyási eljárás során az MBFH a - szénhidrogénszállító-, valamint egyéb gázok és gáztermékek vezetékeinek esetében a tájékoztató 2. számú mellékletét értelemszerűen, az egyes vezetékek sajátosságainak figyelembevételével alkalmazza. - földgázelosztó- és célvezetékek, a vezetékes propán-, butángáz szolgáltatói engedélyesek által működtetett vezetékek esetében az egyes vezetékek sajátosságainak figyelembevételével - a tájékoztató 3. számú mellékletét alkalmazza A dokumentáció részletes vizsgálata Az átvizsgálás során az MBFH értékeli, hogy a dokumentáció tartalmazza-e a szükséges - személyi követelményekkel, - tárgyi feltételekkel, - műszaki, biztonsági előírásokkal, - munka-, környezet-, és tűzvédelmi követelményekkel, - a kiszervezett tevékenységekkel, - a nyilvántartásokkal és a dokumentálással kapcsolatos előírások teljesítésére vonatkozó szabályozásokat A helyszíni felülvizsgálat Ha a jóváhagyási eljárás során helyszíni ellenőrzés is szükséges, a kérelmezőt legalább egy héttel a helyszíni ellenőrzés lefolytatása előtt az MBFH értesíti. Az értesítés tartalmazni fogja a felülvizsgálók nevét, a felülvizsgálat helyét és időpontját, a vizsgálandó rendszerelemek megnevezését (az ellenőrzés tematikáját). 2

3 5. A MBIR felügyelete A bányakapitányságok a MBIR felügyeletét az 1. számú melléklet szerinti kijelölés alapján látják el. A bányakapitányság a jóváhagyott MBIR-t évente legalább egyszer helyszíni ellenőrzés keretében felülvizsgálja. Az engedélyest a felülvizsgálatról, illetve annak tárgyáról az ellenőrzési tematika megküldésével az ellenőrzés időpontja előtt legalább egy héttel írásban értesíti. A felügyeleti ellenőrzést a 2. pont szerinti követelmények figyelembe vételével, a vonatkozó JS alapján folytatja le. A MBIR felügyelete, illetve az e körben elvégzett ellenőrzés során azt vizsgálja, hogy az engedélyesek a MBIR-nek és a jogszabályoknak megfelelően működnek-e. Az éves felülvizsgálat során a jóváhagyott rendszerben bekövetkező módosításokat a bányakapitányságnak vizsgálnia kell abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak, és a módosítás miatt szükséges-e a MBIR módosítása. Amennyiben igen, a bányakapitányságnak elő kell írnia a módosítások MBFH általi jóváhagyását. A felülvizsgálat során felvett jegyzőkönyvet és mellékleteit, az ellenőrzés alapján megtett intézkedéseket az MBFH Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztályának elektronikus formában meg küldi. 6. A korábban kiadott jóváhagyó határozatok felülvizsgálata Valamennyi május 30. előtt kiadott, minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó határozatot az MBFH az új, kidolgozott MBIR-t jóváhagyó határozatában visszavonja. Amennyiben a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezéseknek (fogyasztói tartályoknak) a nyomástartó és töltőlétesítmények műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére, javítására és elbontására kidolgozott és bevezetett műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása január 2-a. után történt, a jóváhagyási eljárást nem kell megismételni. Budapest, október Jászai Sándor elnök 3

4 1. sz. melléklet Az illetékességi terület megosztása A műszaki-biztonsági irányítási rendszerek felügyeletét a bányakapitányságok a következők szerint látják el. Budapesti Bányakapitányság: Miskolci Bányakapitányság: Pécsi Bányakapitányság: Szolnoki Bányakapitányság: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft, Csepeli Erőmű Kft, PRÍMAGÁZ ZRt, TOTAL Hungária Kft., KEG ZRt, Magyar Gáz Tranzit ZRt, MOL NyRt. TKD PB Termék Kereskedelem, Magyar Gáz Depo Kft. TIGÁZ-DSO Kft, ÓERG Kft. PB COOP Kft, Natural Gas Service Kft, FGSZ Földgázszállító ZRt, E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRt (DÉGÁZ terület), E.ON Földgáz Storage Kft, MMBF Földgáztároló ZRt, TESTA 2000 Kft, PROBART Kft, Veszprémi Bányakapitányság: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRt (ÉGÁZ terület), E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt, Magyar Gázszolgáltató Kft, ISD-POWER Kft. INTER PA-KO Kft, Célvezeték Operátor Kft, FLAGA Gáz Kft. 4

5 2.sz. melléklet Segédlet a szállítói engedélyesi MBIR jóváhagyási eljárásához (JS) 1. Az engedélyes adatai 1.1 A szállítóvezetéki engedélyes neve? Telephelye(i)? Milyen tevékenységet végez a szállítóvezetéki engedélyes? tervezés gyártás építés-kivitelezés. üzemeltetés hegesztési felügyelet karbantartás. műszaki ellenőrzés építtetés havária-elhárítás. felszámolás beruházás bonyolítás 1.4 Milyen tevékenységet végeztet az engedélyes alvállalkozóval? tervezés gyártás építés-kivitelezés. üzemeltetés hegesztési felügyelet karbantartás. műszaki ellenőrzés beruházás bonyolítás havária-elhárítás. felszámolás építtetés 1.5 A szállítóvezetéket üzemeltető neve (ha nem azonos a szállítói engedélyessel)?. 1.6 A csővezetékrendszeren szállított szénhidrogén átlagos mennyisége: földgáz:. (m 3 / 20 év) kőolaj:.(t/ 20.év) kőolajtermék..(t/ 20..év) egyéb szénhidrogén: 1.7 Átlagos üzemeltetői létszám az előző 3 évben (fő/év): 1.8 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkaköröket betöltő vezetői és felelős műszaki vezetői (1. sz. mellékletként csatolva) 1.9 MEKH határozata vagy a működési engedély adatai a határozat/engedély száma: Kiállítási hely és dátum: 1.10 A szállítóvezetéki engedélyes műszaki-biztonsági célú belső szabályzatainak jegyzéke (a jóváhagyási kérelem mellékleteként csatolva; feltüntetve a szabályzat számát, tárgyát, kiadás időpontját) 2. A műszaki szakmai szervezet felépítése 2.1 Kik a felelős vezető szakemberei az 1.3 szerinti egyes tevékenységeknek? 5

6 (a jóváhagyási kérelem mellékleteként csatolva, jelölve a személy nevét, beosztását, az általa irányított tevékenységet) 2.2 A kinevezett műszaki vezetők megfelelő végzettséggel, jogosultsággal rendelkeznek-e. Üzemeltetés (felelős) vezetője:.. Gázüzemi vezető: Biztonságtechnikai vezető: Minőségirányítási vezető:.. Környezetvédelmi vezető:. Műszaki (felelős) )(üzem)vezetők: 2.2 Ismert-e ezeknek a vezetőknek a személye az üzemek és ügyfeleik előtt? a. Igen Nem 2.3 Fenn áll-e a műszaki vezetők szakmai függetlensége és önálló felelőssége? Igen Nem 2.4 Rendelkezésre áll-e szakképzett műszaki személyzet a berendezések és a hálózat - tervezéséhez? igen - kivitelezéséhez? igen - üzemeltetéséhez? igen - karbantartásához? igen - és üzemzavar elhárításához igen nem nem nem nem nem 2.5 Rögzítve vannak-e a felelősségek a szénhidrogének szállításában résztvevő személyek munkaköri leírásaiban? 2.6 b. Igen Nem 2.7 Vannak-e kijelölt személyek, akik káresemény- és baleseti statisztikához adatokat gyűjtenek, szolgáltatnak a felügyeleti szervek felé? c. Igen Nem 2.8 Meghatározták-e a káresemény- és baleseti statisztikák készítéséhez szükséges adatokat? 6

7 d. Igen Nem 2.9 Rendelkezik-e az engedélyes az elmúlt tíz évre vonatkozó káresemény- és baleseti statisztikával? e. Igen Nem 3. Tervezés általános követelmények 3.1 A szállítóvezetéki engedélyes rendelkezik-e a tervezésért felelős, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel? a. Igen Nem 3.2 Szabályozták-e a szállítóvezeték rendszerek és berendezéseik tervezésének folyamatát? b. Igen Nem 3.3 Meghatározták-e a szállítóvezetéki rendszerek és berendezések tervezésének műszakibiztonsági, környezetvédelmi követelményeit? c. Igen Nem 3.4 Megfogalmazták-e a megbízásba adott tervezési feladatok elvégzésével kapcsolatos elvárásokat és követelményeket a tervező beszállítóval szemben? d. Igen Nem 3.5 A külső tervezési szolgáltatások megfelelő elvégzésére van-e belső felügyeleti és/vagy (terv)ellenőrzési rendszerük? e. Igen Nem 3.6 A hatósági engedélyezési eljárásokból adódó előírásokat a szállítóvezetékek tervezésénél figyelembe veszik-e? f. Igen Nem 3.7 A robbanásveszélyes zónák kiterjedését a tervdokumentációban meghatározták-e? g. Igen Nem 7

8 3.8 A telepítési távolságok meghatározásakor figyelembe vették-e a biztonsági övezetre vonatkozó követelményeket? h. Igen Nem 3.9 Gondoskodnak-e a műszaki-biztonsági követelmények betartatásáról a tervezés során? i. Igen Nem Tervezés vezeték-specifikus követelmények 3.10 A szállítóvezeték szakaszolása lehetővé teszi-e a szállított közeg biztonságos elvezetését? j. Igen Nem 3.11 Elhelyezték-e a szükséges szakaszoló szerelvényeket a technológiai állomások, a tartályok ki- és belépő oldalán, a folyadékszállító vezetékek vonali csatlakozásainál, leágazásainál, a az objektumok robbanásveszélyes zónán kívül? k. Igen Nem 3.12 A szállítóvezetéket a tervezett üzemeltetéséhez tartozó valamennyi lehetséges mértékadó terhelésre méretezték-e? l. Igen Nem 3.13 A szállítóvezetékek tartószerkezeteit az üzemeltetés körülményeire és a járulékos terhelésekre tekintettel szilárdságilag is méretezték-e? m. Igen Nem 3.14 Igazolták-e a túlnyomás elleni védelmet a tervdokumentációhoz csatolt műszaki számításokkal? n. Igen Nem Tervezés nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra, valamint egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 3.15 Meghatározták-e a nyomásfokozó-, nyomásszabályozó- és mérőállomások, illetve egyéb berendezések tervezésének műszaki-biztonsági, környezetvédelmi követelményeit? o. Igen Nem 8

9 3.16 A villamos terv tartalmazza-e az érintés elleni védelem, az érintésvédelem, a robbanás elleni védelem, a villámvédelem, a másodlagos túlfeszültség elleni védelem és (ha szükséges) a sztatikus feltöltődés elleni védelem megoldásait? p. Igen Nem 3.17 Készítenek-e műszaki tervdokumentációt a nyomásszabályozó és mérőberendezések, illetve az egyéb célú berendezések (mint szagosító berendezések, szivattyú/kompresszorállomások, feszültség-levezetők) utólagos átépítésére, átalakítására? q. Igen Nem 4. Szállítóvezeték-rendszerek építése, kivitelezése általános követelmények 4.1 A szállítóvezetéki engedélyes rendelkezik-e a kivitelezésért felelős, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel? a. Igen Nem 4.2 A kivitelezési munkák irányítását felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember végzi-e? b. Igen Nem 4.3 Szabályozottak-e a szállítóvezetékek építési eljárásai, és azok ismertek-e az eljárásokban részt vevők (a szállítókat is beleértve) előtt? c. Igen Nem 4.4 Biztosított-e az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelmények betartása? d. Igen Nem 4.5 Meghatározták-e a szállítóvezetéket építő vállalkozókkal szembeni követelményeket? e. Igen Nem 4.6 Először bevont kivitelezők esetében történik-e fokozott kivitelezés-felügyelet? f. Igen Nem 4.7 Az Engedélyes munkatársai saját kivitelezés esetén megfelelnek-e a képzettségi és gyakorlati követelményeknek? 9

10 g. Igen Nem 4.8 A hatósági engedélyezési eljárásokból adódó előírásokat a szállítóvezeték-rendszerek kivitelezésénél figyelembe veszik-e? h. Igen Nem 4.9 A beépített anyagok és termékek megfelelősége a vonatkozó előírásoknak megfelelően igazolható-e? i. Igen Nem Hegesztés általános követelmények 4.10 Ki felel a vállalatnál a hegesztési munkálatok szakmai felügyeletéért (hegesztési felelős)? Dokumentálja-e a hegesztési felelős a felügyeleti tevékenységét? j. Igen Nem 4.12 A hegesztéseket végző (saját vagy beszállítói) szervezet rendelkezik-e tanúsított eljárási (technológiai) utasítással a szállítóvezeték hegesztésére? k. Igen Nem 4.13 Biztosított-e, hogy a kivitelezők hegesztésre csak érvényes hegesztői bizonyítvánnyal (jogosultsággal) rendelkező szakembereket foglalkoztassanak? l. Igen Nem 4.14 Rendszeresen képezik-e hegesztőiket és az oktatást dokumentálják-e? m. Igen Nem 4.15 A hegesztések minőségét erre jogosult szervezettel ellenőriztetik-e? n. Igen Nem 4.16 A hegesztési varrat vizsgálatának eredményeit jegyzőkönyvben rögzítik-e? o. Igen Nem 4.17 A hegesztési varratok jelölései és dokumentálása alapján a hegesztő személye azonosítható-e egyértelműen? 10

11 p. Igen Nem Szállítóvezeték-rendszerek építése vezetékspecifikus követelmények 4.18 Feltárás nélküli kivitelezési módok esetében biztosított-e, hogy az egyéb közműveket (pl. erősáramú kábeleket) ne rongálják meg és betartsák a védőtávolságokat (készítenek-e kivitelezési tervet)? q. Igen Nem 4.19 Biztosított-e, hogy a földfelszín feletti zárt vagy lezárható szállító vezetékekben a hőmérséklet emelkedésének hatására ne alakulhasson ki nem megengedhető nyomásnövekedés? r. Igen Nem 4.20 Az acél csővezetékeket ellátták-e korrózióvédelemmel, és azt az érvényes előírásoknak megfelelően valósították-e meg? Az alkalmazott korrózióvédelem kielégíti-e a vonatkozó követelményeket? s. Igen Nem Megjegyzés: 4.21 A szerelvényeket könnyen megközelíthetően és karbantarthatóan helyezték-e el? t. Igen Nem 4.22 A térszint felett elhelyezett szállítóvezeték dilatációs mozgását biztosították-e? u. Igen Nem 4.23 Oldható kötéseket csak a megengedett helyeken alkalmaztak-e? v. Igen Nem Szállítóvezeték-rendszerek építése nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra és egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 4.24 A technológiai állomásokat védik-e fizikai akadályokkal illetéktelen személyek bejutásától? w. Igen Nem 4.25 Létesítettek-e mérőhelyeket a potenciálmérés, a különféle átkötések és az elfogyó védelmek beszabályozása érdekében a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Vezetékek Biztonsági Szabályzata (a továbbiakban: SZSZBSZ) szerinti helyeken? x. Igen Nem 11

12 4.26 A biztonsági berendezések és a felügyeleti rendszer energiaellátása biztosított-e a villamosenergia-ellátás kimaradása esetén is? y. Igen Nem 4.27 A szállítóvezetéket ellátták-e a szükséges jelző-, mérő- és regisztráló berendezésekkel? z. Igen Nem 4.28 Az automatikus működésű villamos berendezéseket ellátták-e kézi működtetésű biztonsági vészkapcsolókkal? aa. Igen Nem 4.29 Az automatikus vezérlésű szállítóvezetéki állomásokon biztosították-e a technológiai elemek helyi, kézi működtetésének lehetőségét is? bb. Igen Nem 4.30 A villamos berendezések megfelelnek-e a tűz- és a robbanás elleni védelem követelményeinek? cc. Igen Nem Átvételi ellenőrzés általános követelmények 4.31 A műszaki átvételi ellenőrzéseket szakképzett és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyzet végzi-e? dd. Igen Nem 4.32 Technológiai utasításban, illetve jóváhagyott nyomáspróba tervben meghatározták-e a nyomáspróbák végrehajtásának technológiáját és megfelelőségi követelményeit? ee. Igen Nem 4.33 A szállítóvezeték üzemeltetője a minőségügyi szabályozásnak megfelelően dokumentálja-e a nyomáspróba eredményét? ff. Igen Nem 4.34 A nyomáspróbák során használt mérőműszerek kalibráltsága igazolható-e? gg. Igen Nem Átvételi ellenőrzés vezeték specifikus követelmények 12

13 4.35 A bányatérképek tartalmára vonatkozó előírások szerint elvégzik-e a vezetékek nyomvonalának bemérését és dokumentálását (ábrázolását)? hh. Igen Nem 4.36 A csővezeték szigetelését vizsgálják, illetve minősítik-e? ii. Igen Nem 4.37 Az építtető igazolta-e mérésekkel a létesítmény kóboráram okozta korróziótól való mentességét? jj. Igen Nem Átvételi ellenőrzés nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra és egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 4.38 A berendezéseket a beépítésük helyszínén alávetik-e tömörségi- és működési próbának (üzembe helyezési eljárásnak)? kk. Igen Nem 4.39 Igazolható-e jegyzőkönyvekkel a villamos berendezések szerelése és üzembe helyezése során az előírt mérések elvégzése, minősítése és értékelése? ll. Igen Nem 5. Szállítóvezetékek üzemeltetése Üzembe helyezés - általános követelmények 5.1 A szállítóvezetéki engedélyes minőségügyi rendszerében meghatározta-e az üzembe helyezés feltételeit (használatba vételi engedély, megvalósulási dokumentáció, műszaki átadás-átvétel, kiszellőztetés, feltöltés)? a. Igen Nem 5.2 Az üzembe helyezést a minőségügyi rendszerben meghatározott előírások szerint végezték-e? b. Igen Nem Megjegyzés: 5.3 A megvalósulási dokumentációról készítenek-e másolatot, hogy az eredeti dokumentáció esetleges megsemmisülése esetén (tűz, vízkár) lehetővé tegyék a biztonságos üzemeltetést? c. Igen Nem 13

14 5.4 A külső energiával működtetett berendezések üzembe helyezésének biztonsági követelményeit teljesítik-e? d. Igen Nem Az üzemeltetés általános feltételei 5.5 Az üzemeltető kinevezte-e a szállítóvezeték üzemeltetéséért felelős vezetőit, és írásban szabályozta-e üzemeltetéssel kapcsolatos jogaikat, kötelességeiket? e. Igen Nem 5.6 Az üzemeltető rendelkezik-e a szállítóvezeték üzemeltetésére és biztonságos felügyeletére alkalmas szakemberekkel? f. Igen Nem 5.7 Az üzemeltető rendelkezik-e éjjel-nappal behívható készenléti szolgálattal? g. Igen Nem 5.8 Az üzemeltető rendelkezik-e a szállítóvezeték és alkotó részeinek folyamatos felügyeletére alkalmas személyi állománnyal és műszaki feltételekkel? h. Igen Nem 5.9 Az üzemeltetés felügyeletét ellátó személyek az üzemadatok rögzítésével és azok értékelésével vezetnek-e naplót az üzemeltetési folyamatokról, továbbá a csővezeték biztonságát érintő bejelentésekről és a megtett intézkedésekről? i. Igen Nem 5.10 Az üzemeltető elkészítette-e minden létesítményéhez az SZSZBSZ által előírt írásos utasításokat? j. Igen Nem A szállítóvezeték ellenőrzése 5.11 A szállítóvezetékek ellenőrzésével kapcsolatos felelősségek egyértelműen rögzítve vannake? Van-e felelős szakember a hálózatellenőrzés területén? k. Igen Nem 14

15 5.12 Saját munkatársakkal történő hálózatellenőrzésnél meghatározásra kerülnek-e a szervezettel és a végzettséggel kapcsolatos követelmények, és azok teljesülnek-e? l. Igen Nem 5.13 A saját szállítóvezeték-ellenőröket rendszeresen, dokumentáltan oktatják-e? m. Igen Nem 5.14 Amennyiben a szállítóvezetékek ellenőrzését külső beszállító végzi, a követelmények rögzítve vannak-e? n. Igen Nem 5.15 Az üzemeltető készített-e az SZSZBSZ által előírt követelményeknek megfelelő írásbeli szabályozást a szállítóvezetékek üzem közbeni ellenőrzésére és időszakos felülvizsgálatára? o. Igen Nem 5.16 Az üzemeltető dokumentáltan elvégzi-e a szállítóvezeték-hálózat (föld alatti, föld felszín feletti) szabályozás szerinti, illetve az alábbiakban felsorolt ellenőrzéseit? - a szállító vezeték szivárgását, - a szállítóvezeték elzáró szerelvényeinek működőképességét, - az aknában elhelyezett elzárók szivárgását, - a beépített biztonsági eszközök és berendezések működőképességét, - a vezeték biztonsági övezetére vonatkozó korlátozások betartását, - a vezeték külső korrózióját, - a szállítóvezeték és tartozékainak belső állapotát (belső korrózió, szennyezettség). p. Igen Nem 5.17 A megfelelő szaghatás-ellenőrzés vizsgálata és dokumentálása megtörténik-e a földgáz szállítóvezetéki hálózaton és a hozzá tartozó berendezéseken? q. Igen Nem 5.18 Az ellenőrzések eredményeit kiértékelik-e és dokumentálják-e? r. Igen Nem 5.19 Hosszan tartó fagyok esetén az acélcsöveken végeznek-e terven felüli vizsgálatokat a kockázatos területeken? s. Igen Nem A szállítóvezeték javítása, karbantartása 15

16 5.20 Meghatározásra kerülnek-e követelmények olyan beszállítókkal szemben, akik megbízást kapnak nyomás-szabályozó és mérőberendezések, illetve egyéb berendezések karbantartására, és e követelmények teljesülését ellenőrzik-e? t. Igen Nem 5.21 Rendelkezésre áll-e szakképzett műszaki személyzet a berendezések és a hálózat karbantartásához és üzemzavar-elhárításához? u. Igen Nem 5.22 Készültek-e szabályozások a szállítóvezeték-rendszer elemeinek funkcionális vizsgálatára, felügyeletére és karbantartására? v. Igen Nem 5.23 Szabályozott-e, hogy az ellenőrzések során feltárt hibák elhárítása mielőbb megtörténjen és dokumentálásra kerüljön? w. Igen Nem 5.24 Készítenek-e tervet a szállítóvezeték karbantartására? x. Igen Nem 5.25 Készítenek-e a biztonsági eszközök beállítási, ellenőrzési és dokumentálási szabályait tartalmazó utasításokat? y. Igen Nem 5.26 A katódvédelmi berendezéseket szakcégek vizsgálják-e felül és tartják-e karban? z. Igen Nem 5.27 Az elvégzett vizsgálatokat dokumentálják-e? aa. Igen Nem 5.28 Szabályozták-e a biztonsági övezetben, illetve a nyomás alatt lévő vezetéken végzett munka feltételeit? bb. Igen Nem 16

17 5.29 A szállítóvezetékek közelében épülő egyéb közművek építése során szakfelügyeletet biztosít-e az üzemeltető? cc. Igen Nem 5.30 Üzem közben ellenőrzik-e a szállítóvezetékek belső állapotát? dd. Igen Nem 6. A nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések üzemeltetése 6.1. Rendelkeznek-e az állomások és berendezések üzembe helyezési előírásaival? a. Igen Nem 6.2. Rendelkeznek-e a nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések üzemeltetési előírásaival az üzemeltetési helyszíneken? b. Igen Nem 6.3. Rendelkeznek-e a nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések időszakos ellenőrzésére vonatkozó előírásokkal? c. Igen Nem 6.4. Rendelkeznek-e a nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések javítására, karbantartására vonatkozó előírásokkal? d. Igen Nem 7. Készenlét, hibaelhárítás szállító vezeték rendszer 7.1 Készítettek-e szabályozást az üzemzavarok bejelentésére, kivizsgálására, mielőbbi elhárítására és dokumentálására? a. Igen Nem 7.2 A készenléti szolgálatba vezényelhető munkatársak dokumentált továbbképzése biztosított-e? b. Igen Nem 7.3 Üzemzavarok esetén a reagálási időket dokumentálták-e? c. Igen Nem 17

18 7.4 Üzemzavarok esetében megtették-e a helyszíni biztonsági intézkedéseket legfeljebb 2 órán belül? d. Igen Nem 7.5 Rögzítettek-e további szervezeti intézkedéseket, hogy a tervezett reagálási időn belül meg tudják tenni az első biztonsági intézkedéseket? e. Igen Nem 7.6 A meghibásodások elhárítása során a vezeték állapotára (pl. korróziós bemaródás, agresszív talaj, a csövek palástfelületének állapota) vonatkozó adatokat rögzítik-e? f. Igen Nem 7.7 Felhasználják-e a 7.6 szerinti adatokat a rekonstrukciós terv készítéséhez? g. Igen Nem 7.8 A szállítóvezetékek rekonstrukciójára készült-e program, és ezt bejelentik-e a bányafelügyeletnek? h. Igen Nem 7.9 A megvalósított szállítóvezetéki rekonstrukció megegyezik-e a tervezett programmal? i. Igen Nem 8. A szállítóvezetékek üzemen kívül helyezése és bontása 8.1 Szabályozta-e az engedélyes a szállítóvezetékek bontásának folyamatát? a. Igen Nem 8.2 Készítettek-e műszaki tervet a szállítóvezeték felhagyására, bontására, és engedélyeztették-e a tevékenységet a bányafelügyelettel? b. Igen Nem 9. Üzemen kívül helyezés nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra és egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 18

19 9.1 Szabályozta-e az engedélyes a szállítóvezetékek tartozékainak bontási folyamatát? a. Igen Nem 9.2 Készítenek-e műszaki tervet a szállítóvezetéki tartozékok felhagyására, bontására, és engedélyeztették-e a tevékenységet a bányafelügyelettel? b. Igen Nem 10. A változások kezelése 10.1 A szállítóvezetéken és tartozékain elvégzett változtatásokat rávezetik e az üzemeltetési helyszíneken lévő megvalósulási dokumentációkra (rajz, műszaki leírás). a. Igen Nem 11. Környezetvédelem 11.1 A környezetszennyezésről vezetnek-e nyilvántartást, van-e ez irányú hatósági kötelezésük? b. Igen Nem 11.2 A zajszennyezésről vezetnek-e nyilvántartást, van-e ez irányú hatósági kötelezésük? c. Igen Nem 19

20 Kitöltési segédlet Ad.1.1 A szállítóvezetéki engedélyes teljes nevét kell beírni. Ad.1.2 Valamennyi telephely megadható csatolt térképen bejelölve is (lista esetén a szakaszoló állomásokat nem kell megnevezni). Ad.1.3 A megfelelő kockába x-et kell tenni. Ad.1.4 A megfelelő kockába x-et kell tenni Ad.1.5 Értelemszerűen kell megadni. Ad.1.6 A megadott adat vonatkozási évét is meg kell adni. Ad.1.7 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.1.8 A választ az 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet figyelembevételével kell megadni. Az adatok 1. sz.mellékletként csatolandók. Ad.1.9 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.1.10 Az adatok 2. sz mellékletként csatolandók. Ad.2.1 Az adatok 3. sz mellékletként csatolandók. Ad.2.2 A választ az 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet figyelembevételével kell megadni. 2. (1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. Általános követelmények Munkakör 1. Gázüzemi tevékenység irányítása vonatkozásában műszaki vezető 2. Biztonságtechnikai vezető (irodavezető, megbízott), tűzvédelmi tevékenység irányítása Szakmai képesítés/végzettség Szakirányú felsőfokú szakképesítés Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés 6. Környezetvédelmi vezető Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés 7. Minőségirányítási vezető Szakirányú felsőfokú szakképesítés és legalább szakirányú (minőségirányítási) középfokú szakképesítés Szállítói engedélyes tevékenység követelményei Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat 5 év 2 év 3 év 1 év 2 év 2 év Munkakör Szakmai képesítés/végzettség Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat 20

21 1. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása Ad.2.3 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.4 Értelemszerűen töltendő ki. Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés 3 év 5 év Ad.2.5 Az audit végén az egyes szakaszok azonos kérdéseire adott válaszok alapján kell kitölteni! Ad.2.6 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.7 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.8. Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.9 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.3.1 A választ az 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet figyelembevételével kell megadni. 2. (1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. Ad.3.2. A választ az Bt. 24. figyelembevételével kell megadni. (3) A szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni, amelyet a bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel. Ad.3.3 A választ az 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről (a továbbiakban: SZSZBSZ) I fejezet Általános követelmények figyelembevételével kell megadni (2) A szállítóvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása során figyelembe kell venni valamennyi műszaki követelményt, a környezeti és biztonsági kockázatokat. Ad.3.4 A választ az MSZ EN ISO 9001 / A tervezés és fejlesztés bemenő adatai figyelembevételével kell megadni Meg kell határozni a termékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos bemenő adatokat, és az erre vonatkozó feljegyzéseket meg kell őrizni. Ad.3.5 A választ az MSZ EN ISO 9001 / A tervezés és fejlesztés megtervezése figyelembevételével kell megadni. A szervezetnek meg kell terveznie és felügyelet alatt kell tartania a termék tervezését és fejlesztését. Ad.3.6 A választ az SZSZBSZ III. fejezet Építés figyelembevételével kell megadni 1. Általános követelmények 1.2. A szállítóvezeték kivitelezését úgy kell végezni, hogy az feleljen meg a vonatkozó terv, valamint a létesítési engedélyben rögzített előírásoknak. Ad.3.7 A választ az SZSZBSZ II. fejezet Tervezés figyelembevételével kell megadni 5. Környezetbe helyezés, telepítés 5.2. A robbanásveszélyes zónák kiterjedését meg kell határozni és a tervdokumentációban ábrázolni kell. Ad.3.8 A választ az SZSZBSZ II. fejezet Tervezés figyelembevételével kell megadni 5. Környezetbe helyezés, telepítés 5.3. A telepítési távolságok meghatározásakor figyelemmel kell lenni a szállítóvezetékek és az állomások biztonsági övezetére, a robbanásveszélyes zóna terjedelmére és a megközelített létesítmény, a sajátos műszaki építmények védőtávolságára. Ad.3.9 A választ az MSZ EN ISO 9001 / A tervezés és fejlesztés megtervezése figyelembevételével kell megadni. A szervezetnek meg kell terveznie és felügyelet alatt kell tartania a termék tervezését és fejlesztését. Ad 3.10 A választ az SZSZBSZ II. fejezet Tervezés figyelembevételével kell megadni. 2. Szakaszolás 21

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJus Opten Kft. I. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról A 2012.9.1. óta hatályos

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85.

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85. INFORMÁCIÓS ADATLAP a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított szénhidrogéngázt ( PB / LPG ) tároló tartályok felülvizsgálatainak jogi szabályozásáról összeállította az Ön tartályvizsgálója M T D L Magyar

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete A Kormány./2015. (.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt.

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL T á j é k o z t a t ó az építtetők és a kivitelezési folyamat egyéb résztvevői számára az építésfelügyeleti ellenőrzésről és az építőipari kivitelezési

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet E rendelet szabályozza: a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, b) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre

A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre Ezt Dr. Gremsperger Géza a Hegesztési Zsebkönyvben a következőkben fogalmazta meg:.a hegesztési felügyelő felelőssége a teljes termelési,

Részletesebben

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25.

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25. Vállalkozás Dr. Bartal Géza 2014. november 25. A Kúria 1/2014. PJE 1. az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti: - a PJE határozatok közül a 1/2002., 3/2004., 2/2006., 4/2006.,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó Kvalifikálás Tervezési kvalifikálás (Design Qualification) Dokumentált igazolása annak, hogy a létesítmények, berendezések, vagy rendszerek előterjesztett műszaki tervei alkalmasak a tervezett célokra.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban Salzinger György MBFH Jogszabályi alapok 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.

Részletesebben

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára! Lakossági fhívás gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatára! Ezúton tájékoztatom a gáz csatlakozó vezetékk rendkezőket, hogy 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

Építésügyi szakmagyakorlás 2013-ban

Építésügyi szakmagyakorlás 2013-ban Építésügyi szakmagyakorlás 2013-ban Fórum Akadémia Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája Előadó: Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu 1 Jogszabálykeresés elektronikusan-i

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi L. törvény 2013. évi XXII. törvény 2013. évi V. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXVI. törvény

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Dr. Hegedűs Annamária Az építőipari lánctartozás gazdaságra gyakorolt negatív hatásai miatt sajnos régóta jelentős problémát okoz. Az elmúlt

Részletesebben

KOREL Korrózióvédelmi és Elektrotechnikai Kft. CÉGISMERTETŐ. A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák

KOREL Korrózióvédelmi és Elektrotechnikai Kft. CÉGISMERTETŐ. A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák CÉGISMERTETŐ A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák Székhely: 2045 Törökbálint, Őrház utca 1701/3. hrsz. Telephely: 2045 Törökbálint, Őrház - Kazinczy utca kereszteződés Postacím: 2036 Érdliget,

Részletesebben

Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban

Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban I. Az elektronikus építési naplóról Gazdasági társaságunk családi vállalkozás keretében építőipari kivitelezési tevékenységet folytat,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni!

A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni! KTR1 Pályázati űrlap A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni! A Pályázói űrlap összes adata (természetesen kitöltéskor

Részletesebben

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre Válaszok Gyakran Ismételt Kérdésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának megváltozott feltételeiről

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére ML_11/2007-V.06. MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2012 Fedőlappal együtt 11 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 3 1.1 A műszaki

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Építési műszaki ellenőri jogosultság 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben