A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója"

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal - a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 24. (3) bekezdésére, - a földgázellátásról szóló évi XL. törvényben és a végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, továbbá - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3) Korm. rendelet 7. (2) foglaltakra tekintettel az egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszere követelményeinek teljesítésére, jóváhagyásának és felügyeletének bányafelügyeleti eljárásaival kapcsolatban a következő tájékoztatást adja. 1. A fent hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően - szénhidrogénszállító-, földgázelosztó- és célvezetékek, földgáztároló létesítmények, valamint egyéb gázok és gáztermékek vezetékeinek tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására, - vezetékes propán-, butángáz szolgáltatói engedélyesek által működtetett létesítmények tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására, - cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezéseknek (fogyasztói tartályoknak) tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére, javítására és elbontására az engedélyeseknek december 31-ig műszaki-biztonsági irányítási rendszert (továbbiakban: MBIR) kell kidolgoznia, ezt követően az MBFH-hoz jóváhagyásra benyújtania. 2. A MBIR működtetésének célja, hogy a szénhidrogénszállító-, földgázelosztó- és célvezetékek, földalatti gáztároló létesítmények, egyéb gázok és gáztermék vezetékek, továbbá a vezetékes propán-, butángáz szolgáltatói engedélyesek által működtetett létesítmények, valamint a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések és létesítmények tervezése, építése (létesítése), üzemeltetése (beleértve az üzemeltetéssel kapcsolatos üzemzavarelhárítási tevékenységet is) és elbontása feleljen meg a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, valamint a gázipari biztonsági szabályzatokban részletezett műszaki-biztonsági, tűz- és munkavédelmi előírásoknak. A MBIR részét képezheti minden olyan, akár korábban már bevezetett MSZ EN ISO 9001 alapú vagy más, az olaj- és gáziparban elfogadott szabályozás, mely a jóváhagyási segédletekben (továbbiakban: JS) felsorolt elemeket tartalmazza. 3. A MBIR jóváhagyási eljárását az MBFH Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztálya folytatja le, felügyeletét a tájékoztató 1. mellékletében meghatározott Bányakapitányságok látják el. 1

2 4. A jóváhagyási eljárás lépései A MBIR dokumentáció benyújtása, teljességének vizsgálata Az engedélyes a kidolgozott MBIR dokumentációt benyújthatja akár papír alapon, akár elektonikus úton, bármilyen adathordozón. A benyújtott MBIR dokumentáció akkor tekinthető teljesnek, ha az irányítási rendszer összefoglaló dokumentuma által bemutatott szabályozások magukba foglalják az engedélyes tevékenységével foglalkozó, vezetékek esetében jelen utasítás 2. és 3 mellékleteit képező jóváhagyási segédletekben (JS) felsorolt területeket. Tárolói engedélyesek, a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezéseket (fogyasztói tartályokat) üzemeltetők esetében, ha dokumentáció megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, valamint a gázipari biztonsági szabályzatokban részletezett műszaki-biztonsági, tűz- és munkavédelmi előírásoknak a dokumentációt teljesnek tekinthető JS-ek alkalmazása A jóváhagyási eljárás során az MBFH a - szénhidrogénszállító-, valamint egyéb gázok és gáztermékek vezetékeinek esetében a tájékoztató 2. számú mellékletét értelemszerűen, az egyes vezetékek sajátosságainak figyelembevételével alkalmazza. - földgázelosztó- és célvezetékek, a vezetékes propán-, butángáz szolgáltatói engedélyesek által működtetett vezetékek esetében az egyes vezetékek sajátosságainak figyelembevételével - a tájékoztató 3. számú mellékletét alkalmazza A dokumentáció részletes vizsgálata Az átvizsgálás során az MBFH értékeli, hogy a dokumentáció tartalmazza-e a szükséges - személyi követelményekkel, - tárgyi feltételekkel, - műszaki, biztonsági előírásokkal, - munka-, környezet-, és tűzvédelmi követelményekkel, - a kiszervezett tevékenységekkel, - a nyilvántartásokkal és a dokumentálással kapcsolatos előírások teljesítésére vonatkozó szabályozásokat A helyszíni felülvizsgálat Ha a jóváhagyási eljárás során helyszíni ellenőrzés is szükséges, a kérelmezőt legalább egy héttel a helyszíni ellenőrzés lefolytatása előtt az MBFH értesíti. Az értesítés tartalmazni fogja a felülvizsgálók nevét, a felülvizsgálat helyét és időpontját, a vizsgálandó rendszerelemek megnevezését (az ellenőrzés tematikáját). 2

3 5. A MBIR felügyelete A bányakapitányságok a MBIR felügyeletét az 1. számú melléklet szerinti kijelölés alapján látják el. A bányakapitányság a jóváhagyott MBIR-t évente legalább egyszer helyszíni ellenőrzés keretében felülvizsgálja. Az engedélyest a felülvizsgálatról, illetve annak tárgyáról az ellenőrzési tematika megküldésével az ellenőrzés időpontja előtt legalább egy héttel írásban értesíti. A felügyeleti ellenőrzést a 2. pont szerinti követelmények figyelembe vételével, a vonatkozó JS alapján folytatja le. A MBIR felügyelete, illetve az e körben elvégzett ellenőrzés során azt vizsgálja, hogy az engedélyesek a MBIR-nek és a jogszabályoknak megfelelően működnek-e. Az éves felülvizsgálat során a jóváhagyott rendszerben bekövetkező módosításokat a bányakapitányságnak vizsgálnia kell abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak, és a módosítás miatt szükséges-e a MBIR módosítása. Amennyiben igen, a bányakapitányságnak elő kell írnia a módosítások MBFH általi jóváhagyását. A felülvizsgálat során felvett jegyzőkönyvet és mellékleteit, az ellenőrzés alapján megtett intézkedéseket az MBFH Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztályának elektronikus formában meg küldi. 6. A korábban kiadott jóváhagyó határozatok felülvizsgálata Valamennyi május 30. előtt kiadott, minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó határozatot az MBFH az új, kidolgozott MBIR-t jóváhagyó határozatában visszavonja. Amennyiben a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezéseknek (fogyasztói tartályoknak) a nyomástartó és töltőlétesítmények műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére, javítására és elbontására kidolgozott és bevezetett műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyása január 2-a. után történt, a jóváhagyási eljárást nem kell megismételni. Budapest, október Jászai Sándor elnök 3

4 1. sz. melléklet Az illetékességi terület megosztása A műszaki-biztonsági irányítási rendszerek felügyeletét a bányakapitányságok a következők szerint látják el. Budapesti Bányakapitányság: Miskolci Bányakapitányság: Pécsi Bányakapitányság: Szolnoki Bányakapitányság: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft, Csepeli Erőmű Kft, PRÍMAGÁZ ZRt, TOTAL Hungária Kft., KEG ZRt, Magyar Gáz Tranzit ZRt, MOL NyRt. TKD PB Termék Kereskedelem, Magyar Gáz Depo Kft. TIGÁZ-DSO Kft, ÓERG Kft. PB COOP Kft, Natural Gas Service Kft, FGSZ Földgázszállító ZRt, E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRt (DÉGÁZ terület), E.ON Földgáz Storage Kft, MMBF Földgáztároló ZRt, TESTA 2000 Kft, PROBART Kft, Veszprémi Bányakapitányság: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRt (ÉGÁZ terület), E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt, Magyar Gázszolgáltató Kft, ISD-POWER Kft. INTER PA-KO Kft, Célvezeték Operátor Kft, FLAGA Gáz Kft. 4

5 2.sz. melléklet Segédlet a szállítói engedélyesi MBIR jóváhagyási eljárásához (JS) 1. Az engedélyes adatai 1.1 A szállítóvezetéki engedélyes neve? Telephelye(i)? Milyen tevékenységet végez a szállítóvezetéki engedélyes? tervezés gyártás építés-kivitelezés. üzemeltetés hegesztési felügyelet karbantartás. műszaki ellenőrzés építtetés havária-elhárítás. felszámolás beruházás bonyolítás 1.4 Milyen tevékenységet végeztet az engedélyes alvállalkozóval? tervezés gyártás építés-kivitelezés. üzemeltetés hegesztési felügyelet karbantartás. műszaki ellenőrzés beruházás bonyolítás havária-elhárítás. felszámolás építtetés 1.5 A szállítóvezetéket üzemeltető neve (ha nem azonos a szállítói engedélyessel)?. 1.6 A csővezetékrendszeren szállított szénhidrogén átlagos mennyisége: földgáz:. (m 3 / 20 év) kőolaj:.(t/ 20.év) kőolajtermék..(t/ 20..év) egyéb szénhidrogén: 1.7 Átlagos üzemeltetői létszám az előző 3 évben (fő/év): 1.8 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkaköröket betöltő vezetői és felelős műszaki vezetői (1. sz. mellékletként csatolva) 1.9 MEKH határozata vagy a működési engedély adatai a határozat/engedély száma: Kiállítási hely és dátum: 1.10 A szállítóvezetéki engedélyes műszaki-biztonsági célú belső szabályzatainak jegyzéke (a jóváhagyási kérelem mellékleteként csatolva; feltüntetve a szabályzat számát, tárgyát, kiadás időpontját) 2. A műszaki szakmai szervezet felépítése 2.1 Kik a felelős vezető szakemberei az 1.3 szerinti egyes tevékenységeknek? 5

6 (a jóváhagyási kérelem mellékleteként csatolva, jelölve a személy nevét, beosztását, az általa irányított tevékenységet) 2.2 A kinevezett műszaki vezetők megfelelő végzettséggel, jogosultsággal rendelkeznek-e. Üzemeltetés (felelős) vezetője:.. Gázüzemi vezető: Biztonságtechnikai vezető: Minőségirányítási vezető:.. Környezetvédelmi vezető:. Műszaki (felelős) )(üzem)vezetők: 2.2 Ismert-e ezeknek a vezetőknek a személye az üzemek és ügyfeleik előtt? a. Igen Nem 2.3 Fenn áll-e a műszaki vezetők szakmai függetlensége és önálló felelőssége? Igen Nem 2.4 Rendelkezésre áll-e szakképzett műszaki személyzet a berendezések és a hálózat - tervezéséhez? igen - kivitelezéséhez? igen - üzemeltetéséhez? igen - karbantartásához? igen - és üzemzavar elhárításához igen nem nem nem nem nem 2.5 Rögzítve vannak-e a felelősségek a szénhidrogének szállításában résztvevő személyek munkaköri leírásaiban? 2.6 b. Igen Nem 2.7 Vannak-e kijelölt személyek, akik káresemény- és baleseti statisztikához adatokat gyűjtenek, szolgáltatnak a felügyeleti szervek felé? c. Igen Nem 2.8 Meghatározták-e a káresemény- és baleseti statisztikák készítéséhez szükséges adatokat? 6

7 d. Igen Nem 2.9 Rendelkezik-e az engedélyes az elmúlt tíz évre vonatkozó káresemény- és baleseti statisztikával? e. Igen Nem 3. Tervezés általános követelmények 3.1 A szállítóvezetéki engedélyes rendelkezik-e a tervezésért felelős, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel? a. Igen Nem 3.2 Szabályozták-e a szállítóvezeték rendszerek és berendezéseik tervezésének folyamatát? b. Igen Nem 3.3 Meghatározták-e a szállítóvezetéki rendszerek és berendezések tervezésének műszakibiztonsági, környezetvédelmi követelményeit? c. Igen Nem 3.4 Megfogalmazták-e a megbízásba adott tervezési feladatok elvégzésével kapcsolatos elvárásokat és követelményeket a tervező beszállítóval szemben? d. Igen Nem 3.5 A külső tervezési szolgáltatások megfelelő elvégzésére van-e belső felügyeleti és/vagy (terv)ellenőrzési rendszerük? e. Igen Nem 3.6 A hatósági engedélyezési eljárásokból adódó előírásokat a szállítóvezetékek tervezésénél figyelembe veszik-e? f. Igen Nem 3.7 A robbanásveszélyes zónák kiterjedését a tervdokumentációban meghatározták-e? g. Igen Nem 7

8 3.8 A telepítési távolságok meghatározásakor figyelembe vették-e a biztonsági övezetre vonatkozó követelményeket? h. Igen Nem 3.9 Gondoskodnak-e a műszaki-biztonsági követelmények betartatásáról a tervezés során? i. Igen Nem Tervezés vezeték-specifikus követelmények 3.10 A szállítóvezeték szakaszolása lehetővé teszi-e a szállított közeg biztonságos elvezetését? j. Igen Nem 3.11 Elhelyezték-e a szükséges szakaszoló szerelvényeket a technológiai állomások, a tartályok ki- és belépő oldalán, a folyadékszállító vezetékek vonali csatlakozásainál, leágazásainál, a az objektumok robbanásveszélyes zónán kívül? k. Igen Nem 3.12 A szállítóvezetéket a tervezett üzemeltetéséhez tartozó valamennyi lehetséges mértékadó terhelésre méretezték-e? l. Igen Nem 3.13 A szállítóvezetékek tartószerkezeteit az üzemeltetés körülményeire és a járulékos terhelésekre tekintettel szilárdságilag is méretezték-e? m. Igen Nem 3.14 Igazolták-e a túlnyomás elleni védelmet a tervdokumentációhoz csatolt műszaki számításokkal? n. Igen Nem Tervezés nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra, valamint egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 3.15 Meghatározták-e a nyomásfokozó-, nyomásszabályozó- és mérőállomások, illetve egyéb berendezések tervezésének műszaki-biztonsági, környezetvédelmi követelményeit? o. Igen Nem 8

9 3.16 A villamos terv tartalmazza-e az érintés elleni védelem, az érintésvédelem, a robbanás elleni védelem, a villámvédelem, a másodlagos túlfeszültség elleni védelem és (ha szükséges) a sztatikus feltöltődés elleni védelem megoldásait? p. Igen Nem 3.17 Készítenek-e műszaki tervdokumentációt a nyomásszabályozó és mérőberendezések, illetve az egyéb célú berendezések (mint szagosító berendezések, szivattyú/kompresszorállomások, feszültség-levezetők) utólagos átépítésére, átalakítására? q. Igen Nem 4. Szállítóvezeték-rendszerek építése, kivitelezése általános követelmények 4.1 A szállítóvezetéki engedélyes rendelkezik-e a kivitelezésért felelős, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel? a. Igen Nem 4.2 A kivitelezési munkák irányítását felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember végzi-e? b. Igen Nem 4.3 Szabályozottak-e a szállítóvezetékek építési eljárásai, és azok ismertek-e az eljárásokban részt vevők (a szállítókat is beleértve) előtt? c. Igen Nem 4.4 Biztosított-e az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelmények betartása? d. Igen Nem 4.5 Meghatározták-e a szállítóvezetéket építő vállalkozókkal szembeni követelményeket? e. Igen Nem 4.6 Először bevont kivitelezők esetében történik-e fokozott kivitelezés-felügyelet? f. Igen Nem 4.7 Az Engedélyes munkatársai saját kivitelezés esetén megfelelnek-e a képzettségi és gyakorlati követelményeknek? 9

10 g. Igen Nem 4.8 A hatósági engedélyezési eljárásokból adódó előírásokat a szállítóvezeték-rendszerek kivitelezésénél figyelembe veszik-e? h. Igen Nem 4.9 A beépített anyagok és termékek megfelelősége a vonatkozó előírásoknak megfelelően igazolható-e? i. Igen Nem Hegesztés általános követelmények 4.10 Ki felel a vállalatnál a hegesztési munkálatok szakmai felügyeletéért (hegesztési felelős)? Dokumentálja-e a hegesztési felelős a felügyeleti tevékenységét? j. Igen Nem 4.12 A hegesztéseket végző (saját vagy beszállítói) szervezet rendelkezik-e tanúsított eljárási (technológiai) utasítással a szállítóvezeték hegesztésére? k. Igen Nem 4.13 Biztosított-e, hogy a kivitelezők hegesztésre csak érvényes hegesztői bizonyítvánnyal (jogosultsággal) rendelkező szakembereket foglalkoztassanak? l. Igen Nem 4.14 Rendszeresen képezik-e hegesztőiket és az oktatást dokumentálják-e? m. Igen Nem 4.15 A hegesztések minőségét erre jogosult szervezettel ellenőriztetik-e? n. Igen Nem 4.16 A hegesztési varrat vizsgálatának eredményeit jegyzőkönyvben rögzítik-e? o. Igen Nem 4.17 A hegesztési varratok jelölései és dokumentálása alapján a hegesztő személye azonosítható-e egyértelműen? 10

11 p. Igen Nem Szállítóvezeték-rendszerek építése vezetékspecifikus követelmények 4.18 Feltárás nélküli kivitelezési módok esetében biztosított-e, hogy az egyéb közműveket (pl. erősáramú kábeleket) ne rongálják meg és betartsák a védőtávolságokat (készítenek-e kivitelezési tervet)? q. Igen Nem 4.19 Biztosított-e, hogy a földfelszín feletti zárt vagy lezárható szállító vezetékekben a hőmérséklet emelkedésének hatására ne alakulhasson ki nem megengedhető nyomásnövekedés? r. Igen Nem 4.20 Az acél csővezetékeket ellátták-e korrózióvédelemmel, és azt az érvényes előírásoknak megfelelően valósították-e meg? Az alkalmazott korrózióvédelem kielégíti-e a vonatkozó követelményeket? s. Igen Nem Megjegyzés: 4.21 A szerelvényeket könnyen megközelíthetően és karbantarthatóan helyezték-e el? t. Igen Nem 4.22 A térszint felett elhelyezett szállítóvezeték dilatációs mozgását biztosították-e? u. Igen Nem 4.23 Oldható kötéseket csak a megengedett helyeken alkalmaztak-e? v. Igen Nem Szállítóvezeték-rendszerek építése nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra és egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 4.24 A technológiai állomásokat védik-e fizikai akadályokkal illetéktelen személyek bejutásától? w. Igen Nem 4.25 Létesítettek-e mérőhelyeket a potenciálmérés, a különféle átkötések és az elfogyó védelmek beszabályozása érdekében a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Vezetékek Biztonsági Szabályzata (a továbbiakban: SZSZBSZ) szerinti helyeken? x. Igen Nem 11

12 4.26 A biztonsági berendezések és a felügyeleti rendszer energiaellátása biztosított-e a villamosenergia-ellátás kimaradása esetén is? y. Igen Nem 4.27 A szállítóvezetéket ellátták-e a szükséges jelző-, mérő- és regisztráló berendezésekkel? z. Igen Nem 4.28 Az automatikus működésű villamos berendezéseket ellátták-e kézi működtetésű biztonsági vészkapcsolókkal? aa. Igen Nem 4.29 Az automatikus vezérlésű szállítóvezetéki állomásokon biztosították-e a technológiai elemek helyi, kézi működtetésének lehetőségét is? bb. Igen Nem 4.30 A villamos berendezések megfelelnek-e a tűz- és a robbanás elleni védelem követelményeinek? cc. Igen Nem Átvételi ellenőrzés általános követelmények 4.31 A műszaki átvételi ellenőrzéseket szakképzett és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyzet végzi-e? dd. Igen Nem 4.32 Technológiai utasításban, illetve jóváhagyott nyomáspróba tervben meghatározták-e a nyomáspróbák végrehajtásának technológiáját és megfelelőségi követelményeit? ee. Igen Nem 4.33 A szállítóvezeték üzemeltetője a minőségügyi szabályozásnak megfelelően dokumentálja-e a nyomáspróba eredményét? ff. Igen Nem 4.34 A nyomáspróbák során használt mérőműszerek kalibráltsága igazolható-e? gg. Igen Nem Átvételi ellenőrzés vezeték specifikus követelmények 12

13 4.35 A bányatérképek tartalmára vonatkozó előírások szerint elvégzik-e a vezetékek nyomvonalának bemérését és dokumentálását (ábrázolását)? hh. Igen Nem 4.36 A csővezeték szigetelését vizsgálják, illetve minősítik-e? ii. Igen Nem 4.37 Az építtető igazolta-e mérésekkel a létesítmény kóboráram okozta korróziótól való mentességét? jj. Igen Nem Átvételi ellenőrzés nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra és egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 4.38 A berendezéseket a beépítésük helyszínén alávetik-e tömörségi- és működési próbának (üzembe helyezési eljárásnak)? kk. Igen Nem 4.39 Igazolható-e jegyzőkönyvekkel a villamos berendezések szerelése és üzembe helyezése során az előírt mérések elvégzése, minősítése és értékelése? ll. Igen Nem 5. Szállítóvezetékek üzemeltetése Üzembe helyezés - általános követelmények 5.1 A szállítóvezetéki engedélyes minőségügyi rendszerében meghatározta-e az üzembe helyezés feltételeit (használatba vételi engedély, megvalósulási dokumentáció, műszaki átadás-átvétel, kiszellőztetés, feltöltés)? a. Igen Nem 5.2 Az üzembe helyezést a minőségügyi rendszerben meghatározott előírások szerint végezték-e? b. Igen Nem Megjegyzés: 5.3 A megvalósulási dokumentációról készítenek-e másolatot, hogy az eredeti dokumentáció esetleges megsemmisülése esetén (tűz, vízkár) lehetővé tegyék a biztonságos üzemeltetést? c. Igen Nem 13

14 5.4 A külső energiával működtetett berendezések üzembe helyezésének biztonsági követelményeit teljesítik-e? d. Igen Nem Az üzemeltetés általános feltételei 5.5 Az üzemeltető kinevezte-e a szállítóvezeték üzemeltetéséért felelős vezetőit, és írásban szabályozta-e üzemeltetéssel kapcsolatos jogaikat, kötelességeiket? e. Igen Nem 5.6 Az üzemeltető rendelkezik-e a szállítóvezeték üzemeltetésére és biztonságos felügyeletére alkalmas szakemberekkel? f. Igen Nem 5.7 Az üzemeltető rendelkezik-e éjjel-nappal behívható készenléti szolgálattal? g. Igen Nem 5.8 Az üzemeltető rendelkezik-e a szállítóvezeték és alkotó részeinek folyamatos felügyeletére alkalmas személyi állománnyal és műszaki feltételekkel? h. Igen Nem 5.9 Az üzemeltetés felügyeletét ellátó személyek az üzemadatok rögzítésével és azok értékelésével vezetnek-e naplót az üzemeltetési folyamatokról, továbbá a csővezeték biztonságát érintő bejelentésekről és a megtett intézkedésekről? i. Igen Nem 5.10 Az üzemeltető elkészítette-e minden létesítményéhez az SZSZBSZ által előírt írásos utasításokat? j. Igen Nem A szállítóvezeték ellenőrzése 5.11 A szállítóvezetékek ellenőrzésével kapcsolatos felelősségek egyértelműen rögzítve vannake? Van-e felelős szakember a hálózatellenőrzés területén? k. Igen Nem 14

15 5.12 Saját munkatársakkal történő hálózatellenőrzésnél meghatározásra kerülnek-e a szervezettel és a végzettséggel kapcsolatos követelmények, és azok teljesülnek-e? l. Igen Nem 5.13 A saját szállítóvezeték-ellenőröket rendszeresen, dokumentáltan oktatják-e? m. Igen Nem 5.14 Amennyiben a szállítóvezetékek ellenőrzését külső beszállító végzi, a követelmények rögzítve vannak-e? n. Igen Nem 5.15 Az üzemeltető készített-e az SZSZBSZ által előírt követelményeknek megfelelő írásbeli szabályozást a szállítóvezetékek üzem közbeni ellenőrzésére és időszakos felülvizsgálatára? o. Igen Nem 5.16 Az üzemeltető dokumentáltan elvégzi-e a szállítóvezeték-hálózat (föld alatti, föld felszín feletti) szabályozás szerinti, illetve az alábbiakban felsorolt ellenőrzéseit? - a szállító vezeték szivárgását, - a szállítóvezeték elzáró szerelvényeinek működőképességét, - az aknában elhelyezett elzárók szivárgását, - a beépített biztonsági eszközök és berendezések működőképességét, - a vezeték biztonsági övezetére vonatkozó korlátozások betartását, - a vezeték külső korrózióját, - a szállítóvezeték és tartozékainak belső állapotát (belső korrózió, szennyezettség). p. Igen Nem 5.17 A megfelelő szaghatás-ellenőrzés vizsgálata és dokumentálása megtörténik-e a földgáz szállítóvezetéki hálózaton és a hozzá tartozó berendezéseken? q. Igen Nem 5.18 Az ellenőrzések eredményeit kiértékelik-e és dokumentálják-e? r. Igen Nem 5.19 Hosszan tartó fagyok esetén az acélcsöveken végeznek-e terven felüli vizsgálatokat a kockázatos területeken? s. Igen Nem A szállítóvezeték javítása, karbantartása 15

16 5.20 Meghatározásra kerülnek-e követelmények olyan beszállítókkal szemben, akik megbízást kapnak nyomás-szabályozó és mérőberendezések, illetve egyéb berendezések karbantartására, és e követelmények teljesülését ellenőrzik-e? t. Igen Nem 5.21 Rendelkezésre áll-e szakképzett műszaki személyzet a berendezések és a hálózat karbantartásához és üzemzavar-elhárításához? u. Igen Nem 5.22 Készültek-e szabályozások a szállítóvezeték-rendszer elemeinek funkcionális vizsgálatára, felügyeletére és karbantartására? v. Igen Nem 5.23 Szabályozott-e, hogy az ellenőrzések során feltárt hibák elhárítása mielőbb megtörténjen és dokumentálásra kerüljön? w. Igen Nem 5.24 Készítenek-e tervet a szállítóvezeték karbantartására? x. Igen Nem 5.25 Készítenek-e a biztonsági eszközök beállítási, ellenőrzési és dokumentálási szabályait tartalmazó utasításokat? y. Igen Nem 5.26 A katódvédelmi berendezéseket szakcégek vizsgálják-e felül és tartják-e karban? z. Igen Nem 5.27 Az elvégzett vizsgálatokat dokumentálják-e? aa. Igen Nem 5.28 Szabályozták-e a biztonsági övezetben, illetve a nyomás alatt lévő vezetéken végzett munka feltételeit? bb. Igen Nem 16

17 5.29 A szállítóvezetékek közelében épülő egyéb közművek építése során szakfelügyeletet biztosít-e az üzemeltető? cc. Igen Nem 5.30 Üzem közben ellenőrzik-e a szállítóvezetékek belső állapotát? dd. Igen Nem 6. A nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések üzemeltetése 6.1. Rendelkeznek-e az állomások és berendezések üzembe helyezési előírásaival? a. Igen Nem 6.2. Rendelkeznek-e a nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések üzemeltetési előírásaival az üzemeltetési helyszíneken? b. Igen Nem 6.3. Rendelkeznek-e a nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések időszakos ellenőrzésére vonatkozó előírásokkal? c. Igen Nem 6.4. Rendelkeznek-e a nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomások és egyéb berendezések javítására, karbantartására vonatkozó előírásokkal? d. Igen Nem 7. Készenlét, hibaelhárítás szállító vezeték rendszer 7.1 Készítettek-e szabályozást az üzemzavarok bejelentésére, kivizsgálására, mielőbbi elhárítására és dokumentálására? a. Igen Nem 7.2 A készenléti szolgálatba vezényelhető munkatársak dokumentált továbbképzése biztosított-e? b. Igen Nem 7.3 Üzemzavarok esetén a reagálási időket dokumentálták-e? c. Igen Nem 17

18 7.4 Üzemzavarok esetében megtették-e a helyszíni biztonsági intézkedéseket legfeljebb 2 órán belül? d. Igen Nem 7.5 Rögzítettek-e további szervezeti intézkedéseket, hogy a tervezett reagálási időn belül meg tudják tenni az első biztonsági intézkedéseket? e. Igen Nem 7.6 A meghibásodások elhárítása során a vezeték állapotára (pl. korróziós bemaródás, agresszív talaj, a csövek palástfelületének állapota) vonatkozó adatokat rögzítik-e? f. Igen Nem 7.7 Felhasználják-e a 7.6 szerinti adatokat a rekonstrukciós terv készítéséhez? g. Igen Nem 7.8 A szállítóvezetékek rekonstrukciójára készült-e program, és ezt bejelentik-e a bányafelügyeletnek? h. Igen Nem 7.9 A megvalósított szállítóvezetéki rekonstrukció megegyezik-e a tervezett programmal? i. Igen Nem 8. A szállítóvezetékek üzemen kívül helyezése és bontása 8.1 Szabályozta-e az engedélyes a szállítóvezetékek bontásának folyamatát? a. Igen Nem 8.2 Készítettek-e műszaki tervet a szállítóvezeték felhagyására, bontására, és engedélyeztették-e a tevékenységet a bányafelügyelettel? b. Igen Nem 9. Üzemen kívül helyezés nyomásfokozó-, szabályozó- és mérőállomásokra és egyéb berendezésekre vonatkozó követelmények 18

19 9.1 Szabályozta-e az engedélyes a szállítóvezetékek tartozékainak bontási folyamatát? a. Igen Nem 9.2 Készítenek-e műszaki tervet a szállítóvezetéki tartozékok felhagyására, bontására, és engedélyeztették-e a tevékenységet a bányafelügyelettel? b. Igen Nem 10. A változások kezelése 10.1 A szállítóvezetéken és tartozékain elvégzett változtatásokat rávezetik e az üzemeltetési helyszíneken lévő megvalósulási dokumentációkra (rajz, műszaki leírás). a. Igen Nem 11. Környezetvédelem 11.1 A környezetszennyezésről vezetnek-e nyilvántartást, van-e ez irányú hatósági kötelezésük? b. Igen Nem 11.2 A zajszennyezésről vezetnek-e nyilvántartást, van-e ez irányú hatósági kötelezésük? c. Igen Nem 19

20 Kitöltési segédlet Ad.1.1 A szállítóvezetéki engedélyes teljes nevét kell beírni. Ad.1.2 Valamennyi telephely megadható csatolt térképen bejelölve is (lista esetén a szakaszoló állomásokat nem kell megnevezni). Ad.1.3 A megfelelő kockába x-et kell tenni. Ad.1.4 A megfelelő kockába x-et kell tenni Ad.1.5 Értelemszerűen kell megadni. Ad.1.6 A megadott adat vonatkozási évét is meg kell adni. Ad.1.7 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.1.8 A választ az 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet figyelembevételével kell megadni. Az adatok 1. sz.mellékletként csatolandók. Ad.1.9 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.1.10 Az adatok 2. sz mellékletként csatolandók. Ad.2.1 Az adatok 3. sz mellékletként csatolandók. Ad.2.2 A választ az 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet figyelembevételével kell megadni. 2. (1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. Általános követelmények Munkakör 1. Gázüzemi tevékenység irányítása vonatkozásában műszaki vezető 2. Biztonságtechnikai vezető (irodavezető, megbízott), tűzvédelmi tevékenység irányítása Szakmai képesítés/végzettség Szakirányú felsőfokú szakképesítés Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés 6. Környezetvédelmi vezető Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés 7. Minőségirányítási vezető Szakirányú felsőfokú szakképesítés és legalább szakirányú (minőségirányítási) középfokú szakképesítés Szállítói engedélyes tevékenység követelményei Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat 5 év 2 év 3 év 1 év 2 év 2 év Munkakör Szakmai képesítés/végzettség Munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat 20

21 1. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása Ad.2.3 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.4 Értelemszerűen töltendő ki. Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés 3 év 5 év Ad.2.5 Az audit végén az egyes szakaszok azonos kérdéseire adott válaszok alapján kell kitölteni! Ad.2.6 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.7 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.8. Értelemszerűen töltendő ki. Ad.2.9 Értelemszerűen töltendő ki. Ad.3.1 A választ az 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet figyelembevételével kell megadni. 2. (1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. Ad.3.2. A választ az Bt. 24. figyelembevételével kell megadni. (3) A szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni, amelyet a bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel. Ad.3.3 A választ az 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről (a továbbiakban: SZSZBSZ) I fejezet Általános követelmények figyelembevételével kell megadni (2) A szállítóvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása során figyelembe kell venni valamennyi műszaki követelményt, a környezeti és biztonsági kockázatokat. Ad.3.4 A választ az MSZ EN ISO 9001 / A tervezés és fejlesztés bemenő adatai figyelembevételével kell megadni Meg kell határozni a termékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos bemenő adatokat, és az erre vonatkozó feljegyzéseket meg kell őrizni. Ad.3.5 A választ az MSZ EN ISO 9001 / A tervezés és fejlesztés megtervezése figyelembevételével kell megadni. A szervezetnek meg kell terveznie és felügyelet alatt kell tartania a termék tervezését és fejlesztését. Ad.3.6 A választ az SZSZBSZ III. fejezet Építés figyelembevételével kell megadni 1. Általános követelmények 1.2. A szállítóvezeték kivitelezését úgy kell végezni, hogy az feleljen meg a vonatkozó terv, valamint a létesítési engedélyben rögzített előírásoknak. Ad.3.7 A választ az SZSZBSZ II. fejezet Tervezés figyelembevételével kell megadni 5. Környezetbe helyezés, telepítés 5.2. A robbanásveszélyes zónák kiterjedését meg kell határozni és a tervdokumentációban ábrázolni kell. Ad.3.8 A választ az SZSZBSZ II. fejezet Tervezés figyelembevételével kell megadni 5. Környezetbe helyezés, telepítés 5.3. A telepítési távolságok meghatározásakor figyelemmel kell lenni a szállítóvezetékek és az állomások biztonsági övezetére, a robbanásveszélyes zóna terjedelmére és a megközelített létesítmény, a sajátos műszaki építmények védőtávolságára. Ad.3.9 A választ az MSZ EN ISO 9001 / A tervezés és fejlesztés megtervezése figyelembevételével kell megadni. A szervezetnek meg kell terveznie és felügyelet alatt kell tartania a termék tervezését és fejlesztését. Ad 3.10 A választ az SZSZBSZ II. fejezet Tervezés figyelembevételével kell megadni. 2. Szakaszolás 21

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben