A Kormány.... rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány.... rendelete"

Átírás

1 A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének f), h), o) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) 7. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére - külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetése mellett - a területi kamara hatósági bizonyítványt állít ki a (2) bekezdés b)-d) pontjaiban foglalt adatokról. 2. (1) Az Émer a (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: [(1)A területi kamara törli a névjegyzékből azt a személyt,] f) akit egy éven belül három alkalommal a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok megsértése miatt - figyelmeztetésben részesített. (2) Az Émer a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A területi kamara felfüggeszti annak a személynek a szakmagyakorlási jogosultságát a) akit egy éven belül két alkalommal figyelmeztetésben részesített, legfeljebb fél év időtartamra, b) akit az építésfelügyeleti hatóság egy éven belül két alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtott, legfeljebb egy év időtartamra. 3. Az Émer. 1. melléklet I. rész 1. c) pontja cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, illetve a következő cd) alponttal egészül ki: [1. A kategória c) Névjegyzékbe vételi követelmény:] cc) felsőfokú technikusi végzettség kiegészítve építőmesteri kiegészítő (építőmester szakmérnök) végzettséggel 2 éves szakmai gyakorlat cd) felsőfokú szakirányú műszaki alapképzettség kiegészítve építőmesteri kiegészítő (építőmester szakmérnök) valamint kivitelező szakmérnök végzettséggel 2 éves szakmai gyakorlat 1

2 Az Émer. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: II. ME (szakterület jele) területi kamara kódja regisztrációs szám/év (érvényesség éve) Szakterület jele: KÉ/I., illetve KÉ/II.= közlekedési építmények építése VV/I., illetve VV/II.= vasút-villamossági építmények építése VZ/I., illetve VZ/II. = vízgazdálkodási építmények építése TÉ = távközlési építmények építése TV = távközlési építmények villamos szerelése BÁ = szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati építmények építése GO = szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése EN = Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések sajátos műszaki építményei építése TH/I., illetve TH/II. = Távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése VI/I., illetve VI/II. = Villamosenergia-termelésre, -elosztásra és -szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése 4. (1) A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm rendelet (a továbbiakban: Jr.) 16. (1) bekezdése a következő d)-f) pontokkal egészül ki [Törölni kell a névjegyzékből azt a személyt,] d) aki a névjegyzéki érvényességi időn belül a névjegyzéki megújítását nem kérelmezte; e) akivel szemben a szakmai kamarai tagságot kizáró ok merül fel; f) akivel kapcsolatban a névjegyzéki bejegyzést követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé. (2) A Jr. 16. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép (2) A területi kamara felfüggeszti annak a személynek a szakmagyakorlási jogosultságát a) akit egy éven belül két alkalommal figyelmeztetésben részesített, legfeljebb fél év időtartamra, b) akit az építésfelügyeleti hatóság egy éven belül két alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtott legfeljebb egy év időtartamra A Jr. 19. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az É1 jelű építészeti tervezési fokozattal névjegyzékben lévő személyt - a vezető tervezői cím megtartása mellett - É jelű építészeti tervezési szakterületbe kell sorolni a (8) bekezdés szerint. A 3. (4) bekezdés szerinti végzettséggel és 5 éves tervezési gyakorlattal rendelkező É2 jelű tervezési fokozattal névjegyzékben lévő személyt É jelű építészeti tervezési szakterületbe kell 2

3 sorolni a (8)-(9) bekezdés szerint. Az É2 jelű tervezési fokozatban új tervezési jogosultság a (3) bekezdés a) pontja szerinti végzettséggel december 31-ig állapítható meg." (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Émer. a) 1. -a (2) bekezdés 6. pontjában a szakmai ismeretek szövegrész helyébe a szakmai szakirányú középfokú végzettség esetén a szakterületre vonatkozó műszaki ismeretek szövegrész, b) 11. -ának (1) bekezdésében a Budapesti Mérnöki Kamarához szövegrész helyébe a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához szövegrész, c) az 1. melléklet I. Rész ca)1. b) pontjában az FMV-Épületek A a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-Ép/A a területi kamara kódja regisztrációs cb) 2. b) pontjában az FMV-Épületek AM a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-Ép/AM a területi kamara kódja regisztrációs cc) 3. b) pontjában az FMV-Épületek B a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-Ép/B a területi kamara kódja regisztrációs cd) 4. b) pontjában az FMV-Épületek C a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-Ép/C a területi kamara kódja regisztrációs ce) 5. b) pontjában az FMV-Épületek ÉG a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-ÉG a területi kamara kódja regisztrációs cf) 6. b) pontjában az FMV-Épületek ÉV a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-ÉV a területi kamara kódja regisztrációs d) 1. melléklet II. Rész da) b) pontjában az FMV-Közl. Ép. A a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-KÉ/A a területi kamara kódja regisztrációs db) b) pontjában az FMV-Közl. Ép. B a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-KÉ/B a területi kamara kódja regisztrációs dc) b) pontjában az FMV-Közl. vv- A a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-VV/A a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja szövegrész dd) b) pontjában az FMV-Közl. vv- B a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-VV /B a területi kamara kódja regisztrációs de) 2.1. b) pontjában az FMV-Víz ép.- A a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-VZ/A a területi kamara kódja regisztrációs 7. 3

4 df) 2.2. b) pontjában az FMV-Víz ép.- B a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-VZ/B a területi kamara kódja regisztrációs dg) 3.1. b) pontjában az FMV- TE a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-TÉ a területi kamara kódja regisztrációs dh) 3.2. b) pontjában az FMV- TV a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-TV a területi kamara kódja regisztrációs di) 4. a) pontjában az FMV-Bányászati ép. szer. a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-BÁ a területi kamara kódja regisztrációs dj) 5. a) pontjában az FMV-Szénhidr.száll. ép. szer. a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-GO a területi kamara kódja regisztrációs dk) 6. a) pontjában az FMV-Energ.-Ve.-Szén ép. szer. + a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-EN a területi kamara kódja regisztrációs dl) 7. pontjában A kategória: szövegrész helyébe a 7.1. A kategória szövegrész, az FMV-Távhő - A+ a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-TH/A a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja szövegrész, a B kategória: szövegrész helyébe a 7.2. B kategória: szövegrész, az FMV-Távhő - B+ a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-TH/B a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja szövegrész, dm) 8. pontjában A kategória: szövegrész helyébe a 8.1. A kategória szövegrész, az FMV-Villamosság - A+ a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-VI/A a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja szövegrész, a B kategória: szövegrész helyébe a 8.2. B kategória: szövegrész, az FMV-Villamosság - B+ a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve szövegrész helyébe az MV-VI/B a területi kamara kódja regisztrációs szám/érvényesség éve, hónapja, napja szövegrész lép. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Jr. 11. (3) bekezdés d) pontjában a befizetését igazoló csekkszelvényt vagy annak másolatát; szövegrész helyébe a befizetésének igazolását; szövegrész lép. 4

5 ELŐTERJESZTÉS A szakmai kamarák egyes tevékenységeivel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara - a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény 1. (4) bekezdésének rendelkezései alapján kezdeményezésére, a területi szakmai kamarák egyes közigazgatási feladatainak, különös tekintettel a névjegyzéki jelölésre, egyszerűsítését szolgálja. Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2007 január 1-től az építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság megállapítását és a névjegyzék vezetését koncentráltan azon területi mérnöki és területi építész kamarák (a továbbiakban együtt: területi szakmai kamara) hatáskörébe utalta, melyek az építészeti-műszaki tervezők és építésügyi műszaki szakértők tekintetében már ellátnak közigazgatási feladatot. A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara az egységes elektronikus névjegyzék vezetése érdekében közös, egységes álláspontot képviselve a névjegyzéki jelrendszer tekintetében egyszerűsített betűjelek alkalmazását javasolta. Tekintettel arra, hogy a módosítás az 1. melléklet pontjainak egy-egy sorában csak a névjegyzéki jelölést érinti, és a melléklet nagy terjedelmű, ezért nem indokolt a teljes melléklet kicserélése. A jelölések egyszerűsítése különösen a sajátos építményfajták tekintetében rendkívül fontos, mivel több szakterületen az adatok elektronikusan nem állnak rendelkezésre, ezért azokat a területi szakmai kamaráknak kell felvezetni. A rendelet pontosítja a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet a kamarai névjegyzékbe való bejegyzéshez szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetés igazolása tekintetében. A rendelet kiegészíti mindkét szakmagyakorlási kormányrendelet tekintetében a névjegyzékből való törlés valamint kizárás eseteit, figyelembe véve azt az eltérő sajátosságot, hogy az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői tevékenység folytatása nem kötődik kötelezően kamarai tagsághoz, az általuk a szakmagyakorlással kapcsolatos jogszabályok megsértésének jogkövetkezményeit az építésfelügyeleti hatóság bírság kiszabásával szankcionálja, amelyet e módosítás a névjegyzéket vezető hatóság figyelmeztetési szankciójával is kiegészít. Budapest, Dr. Lamperth Mónika 5

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

Első rész. Általános rendelkezések

Első rész. Általános rendelkezések 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

A Kormány.../2006. (...) Korm. r e n d e l e t e a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

I. A jogosultság megállapításának szabályai

I. A jogosultság megállapításának szabályai 4 I. A jogosultság megállapításának szabályai I.1 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya...

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenységek...

Részletesebben

Tájékoztatás a kamarai továbbképzés rendszeréről. I. A kötelező továbbképzés

Tájékoztatás a kamarai továbbképzés rendszeréről. I. A kötelező továbbképzés Tájékoztatás a kamarai továbbképzés rendszeréről A továbbképzési kötelezettséget, az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

A szakmagyakorlási kódex

A szakmagyakorlási kódex A szakmagyakorlási kódex Hajdú György VIII. MÉRNÖKNAP Szolnok 2013. szeptember 14. 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggı szakmagyakorlási tevékenységekrıl Hatályos:

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben