Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások"

Átírás

1 Ket képzés ÁROP-2009/ A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

2 Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Az Országgyűlés június 22-én elfogadta, és június 26-án a Magyar Közlönyben kihirdették a évi LVII. törvényt az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról. A törvény tartalmazza az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. törvény módosítását (Étv.) és a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény (Kamtv.) módosítását is. A módosított rendelkezések október 1-től lépnek hatályba. Az Étv. és a Kamtv. módosításait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény október 1-étől hatályos módosítása, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.), az Európai Parlament és a Tanács december 12-ei a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet harmonizáló kerettörvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése indokolta. A Szolgtv. rendelkezésével összhangban az Étv. kimondja, hogy az építészetiműszaki tervezési tevékenység meghatározott köre, az építésügyi műszaki szakértői és az építésügyi igazgatási szakértői tevékenységek csak engedély birtokában folytatható tevékenységek. A Kamtv. előírja a kötelező kamarai tagságot az engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának feltételeként. Kivételként meghatározza, hogy kamarai tagság nélkül végezhet építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki szakértői tevékenységet az a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek, aki az adott tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja gyakorolni. Ezen túlmenően építészeti-műszaki tervdokumentációt készíthet az adott tervezési szakterület tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy kamarai tagság kötelezettsége nélkül, kivételes esetben saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói számára. A tagállami engedélyezési rendszerek kivételes esetben tarthatók fenn, ha azokat közérdeken alapuló kényszerítő indok támasztja alá, megkülönböztetés mentes és a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg. A tevékenység engedélyező hatósága általánosságban az Étv. és a Kamtv. alapján a területi mérnöki vagy építész kamarának a közigazgatási ügyekben eljáró szerve, a titkárság (a továbbiakban: névjegyzéket vezető szerv). A településtervezési és az építészetiműszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006.(IV.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:jogrend.) meghatározza, hogy a tevékenységek mely szakterülete esetében rendelkezik hatáskörrel a területi mérnöki vagy a területi építész kamara. Építészeti-műszaki tervező Az Étv. meghatározza az építészeti-műszaki tervezési tevékenység fogalmát amely az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához,

3 elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése. Az Étv. kiemeli építészeti-műszaki tervezési tevékenység azon körét amely az építésügyi hatósági eljárások lefolytatásához és az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges, azt csak az a természetes személy folytathatja, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (a továbbiakban: tervezői jogosultság). A névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett személyt. Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység engedély kérelméhez a természetes személynek igazolnia kell, hogy nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű, rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá csatolnia kell a jogosultsági vizsga letételének vagy az alóli mentességének az igazolását. Szakirányú végzettség A tervezési jogosultsághoz a Jogrend. 1. mellékletében felsorolt tervezési szakterületnek megfelelő szakirányú mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség (korábban egyetemi végzettséggel) igazolása szükséges. Az alapképzésben szerzett szakképzettség (korábban főiskolai végzettség) csak a Jogrend-ben meghatározott esetekben fogadható el. Az építészeti- műszaki tervezés építészeti tervezési szakterületén a mesterképzésben szerzett szakképzettségnek felel meg az okleveles építészmérnöki, a január 1. után megszerzett okleveles építész tervezőművészi, az okleveles építészi, valamint a legalább kétéves, akkreditált szakirányú képzést nyújtó felsőoktatási intézményben - az építésügyért felelős miniszter és az országos szakmai kamara véleménye alapján - kialakított képzési terv alapján, szakirányú, november 30-áig megkezdett december 31-éig megszerzett képzéssel kiegészített, december 31-éig megszerzett építészmérnöki, illetve okleveles magasépítő üzemmérnöki főiskolai szakképzettségek illetve az ezzel egyenértékű végzettségek. A területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó szakterületeken a Jogrend. 1 melléklete minden szakterület tekintetében meghatározza a szükséges szakképzettségek megnevezését, és kimondja az ezzel egyenértékű szakképzettségek elfogadását, amelynek megállapítására az országos mérnöki kamara által működtetett bizottság jogosult. Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlati időként a szakirányú felsőfokú szakképzettség megszerzését követő építészeti-műszaki tervezési tevékenység időtartama vehető figyelembe. Ezt a tevékenységet tervezési jogosultsággal rendelkező tervező mellett társtervezőként lehet folytatni. Mesterképzésben szerzett szakképzettség esetén a szükséges gyakorlati idő két év, alapképzésben szerzett szakképzettség esetén pedig hét év. Jogosultsági vizsga A jogosultsági vizsga az építészeti-műszaki tervezés szakterületeihez kapcsolódó jogi, pénzügyi, szabvány- és minőségügyi szakmai ismeretek elsajátításának az

4 igazolása - az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási rend szerint az országos szakmai kamarák bonyolítják le. A vizsga általános és különös részből áll. A jogosultsági vizsga követelményrendszerét a Jogrend. 4. melléklete tartalmazza. Nem kell jogosultsági vizsgát tennie annak a természetes személynek aki az Európai Unióban kölcsönösen elismert és a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben kihirdetett építész végzettséggel rendelkezik. Építésügyi műszaki szakértő Építésügyi műszaki szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása, és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, műszaki tanácsadás, javaslattétel. Építésügyi műszaki szakértői tevékenységet csak az a természetes személy folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (a továbbiakban: szakértői jogosultság). A névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett személyt. Az építésügyi műszaki szakértői tevékenység engedély kérelméhez a természetes személynek igazolnia kell, hogy nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű, rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá csatolnia kell a jogosultsági vizsga letételének vagy az alóli mentességének az igazolását. Szakirányú végzettség A szakértői jogosultsághoz a Jogrend. 2. mellékletében felsorolt szakértői szakterületnek megfelelő szakirányú mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség (korábban egyetemi végzettséggel) igazolása szükséges. Az alapképzésben szerzett szakképzettség (korábban főiskolai végzettség) csak akkor fogadható el, ha nincs az adott szakterületen magasabb szintű képzés, illetve abban az esetben, ha kérelmezőt az igazságügyért felelős miniszter január 1-jét megelőzően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe külön jogszabály alapján az építésügyi szakterületre felvette, és az igazságügyi szakértői névjegyzékben építésügyi szakterülten jelenleg is szerepel, továbbá a kérelmező rendelkezik január 1-ét megelőző 10 éves szakmai gyakorlattal. Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlati időként a szakirányú mesterképzésben szerzett szakképzettség esetén a szükséges gyakorlati idő nyolc év, alapképzésben szerzett szakképzettség esetén pedig tíz év.

5 Jogosultsági vizsga A jogosultsági vizsga az építésügyi műszaki szakértői szakterületekhez kapcsolódó jogi, pénzügyi, szabvány- és minőségügyi szakmai ismeretek, továbbá az építésügyi műszaki szakértői szakmai ismeretek elsajátításának az igazolása - az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási rend szerint az országos szakmai kamarák bonyolítják le. A vizsga általános és különös részből áll. A jogosultsági vizsga követelményrendszerét a Jogrend. 4. melléklete tartalmazza. Nem kell jogosultsági vizsgát tennie annak a természetes személynek aki az Európai Unióban kölcsönösen elismert és a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben kihirdetett építész végzettséggel rendelkezik. Építésügyi igazgatási szakértő Építésügyi igazgatási szakértői tevékenység az építésügyi hatósági engedély kérelem és mellékleteinek benyújtásra történő előkészítése. Építésügyi igazgatási szakértői tevékenységet csak az a természetes személy folytathat, aki rendelkezik a területi építész kamara engedélyével (a továbbiakban: igazgatási szakértői jogosultság). A területi építész kamara az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett személyt. Az építésügyi igazgatási szakértői tevékenység engedély kérelméhez a természetes személynek igazolnia kell, hogy nem áll az ilyen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű, rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá csatolnia kell a jogosultsági vizsga letételének vagy az alóli mentességének az igazolását. Az építésügyi igazgatási szakértői tevékenység engedélyezéshez a kérelmezőnek a külön jogszabályban meghatározott építésügyi vizsgát kell teljesíteni, kivéve, ha építésjogi szakokleveles mérnök végzettséggel rendelkezik. Szakirányú végzettség Az igazgatási jogosultsághoz felsőoktatásban szerzett szakképzettség igazolása szükséges. Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlati időként öt év a teljesítendő, amelyből legalább három év építésügyi hatóságnál (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is) végzett gyakorlattal kell igazolni. Az engedélyezési eljárás A hatályos rendelkezés szerint a kérelmezőnek először a kamarai tagfelvételi kérelmét kell benyújtani a lakóhelye szerinti terület mérnöki vagy építész kamarához, a kamarai tagfelvétel nem a Ket. szabályai szerint történik, a tagfelvételről a területi

6 kamara elnöksége dönt. A Kamtv október 1-én hatályba lépő módosuló rendelkezése szerint, ha törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet alapján engedélyezéshez kötött tevékenység folytatásának egyben a Kamtv. szerinti kamarai tagság fennállása is feltétele, az aki a tevékenység folytatására engedélyt kapott, az engedély megadásával és a névjegyzékbevétellel egyidejűleg a kamara tagjává válik. Ezzel a rendelkezéssel a két különböző eljárási rend helyett egy eljárás keretében az engedélyezési eljárás keretében a kamarai tagfelvétel előírásait véleményezi az illetékes területi mérnöki vagy építész kamara elnöksége. A Jogrend. egységesen 15 munkanapban határozza meg a hiánypótlás határidejét, a hiánypótlási felhívás kibocsátására a Ket.-novellában megállapított öt munkanapon belül kerülhet sor. A Jogrend. a kérelemnek helyt adó döntés formáját is meghatározza, arra egyszerűsített döntés hozható. A Kamtv. rendelkezése alapján a tevékenység folytatására engedélyt kapott személy az engedély megadásával egyidejűleg a területi kamara tagjává válik, valamint a jogosultságot szerzett személyt a névjegyzéket vezető szerv névjegyzékbe veszi. A Kamtv. meghatározza a névjegyzék adattartalmát, ezek a természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, lakóhely, székhely, elérhetőségi cím (postacím, telefon-, faxszám, e- mail), szakirányú végzettséget igazoló oklevél száma, kelte, kiállító intézmény neve, szakmai gyakorlat ideje, helye, szakmagyakorlási jogosultság megnevezése, jele, nyilvántartási szám, hatósági igazolvány száma, engedély kiadásának napja, a jogosultsági vizsga kelte, minősítése, kiállítója, igazságügyi szakértői igazolvány száma, tagsági jogállás (aktív vagy felfüggesztett), fegyelmi büntetések, illetve az azok alóli mentesítések időpontja, az adatváltozás bejelentésének időpontja, a nyilvántartás megszűnése esetén az iratok átadásának vagy irattárba helyezésének napja. Budapest, szeptember 21. Szabó Zsuzsanna

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

I. A jogosultság megállapításának szabályai

I. A jogosultság megállapításának szabályai 4 I. A jogosultság megállapításának szabályai I.1 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

A Kormány.../2006. (...) Korm. r e n d e l e t e a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya...

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenységek...

Részletesebben

Az épületek hőtechnikai tanúsítása

Az épületek hőtechnikai tanúsítása Az épületek hőtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

Első rész. Általános rendelkezések

Első rész. Általános rendelkezések 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben