BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság"

Átírás

1 BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette a felkérést a veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásának katasztrófavédelmi szabályairól készített kormányrendelet tervezet véleményezésére. Kiemelten fontosnak tartjuk a terület ilyen jellegű szabályozását, mert átfogó jelleggel Magyarországon erre nincs szabályozás. A tervezetet egyesületünk szakemberei áttekintették, észrevételeinkről, véleményünkről az alábbiakban tájékoztatom. 1. Értelmező rendelkezések 13. veszélyes áru: a Ez a fogalom összevonást nem tartjuk szerencsésnek. A veszélyes árut, és a veszélyes anyagot, külön kell definiálni. A követelményeket ennek megfelelően indokolt meghatározni. Ráadásul a veszélyes áru megnevezés általánosan elfogadott megnevezés a szállítás során veszélyesnek minősülő anyagokra. Ez új definíció komoly zavarokat okozhat az értelmezésekben. 13. veszélyes anyag és veszélyes áru: a Szállítási Szabályzat hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak, továbbá az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló december 16 i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti veszélyes anyagok és keverékek. A veszélyes anyag és veszélyes áru kifejezések használatát az egész rendeletre javasoljuk, következetesen kiterjeszteni. 2. A rendelet hatálya 2. (1) g) a raktárban tárolt veszélyes árukra 1

2 Megjegyzés: Többféle anyag tárolása esetén külön külön kell vizsgálni a határértékeket, vagy valamilyen módszerrel összegezni kell? Utóbbi esetben mi az összegzési szabály? Javasoljuk ezeket a felmerülő kérdéseket is tisztázni. Az 1 es számú mellékletben javasoljuk beszúrni: a táblázatban szereplő mennyiségi határokat többféle anyagok egyidejű tárolása esetén külön külön kell figyelembe venni. 3. A tárolás, raktározás általános szabályai Megjegyzés: Egyértelművé kell tenni, hogy a nem veszélyes árunak minősülő de GHS hatálya alá tartozó anyagok és keverékek (pl.: ártalmas anyagok, rákkeltő anyagok stb.) nem tudnak a Szállítási szabályzat követelményeinek megfelelni. Ezt a rendeletben egyértelműen és pontosan kell rögzíteni. 3 (1) bekezdés 2 mondatára: Veszélyes anyagokat és árukat olyan csomagoló, vagy szállítóeszközökben szabad tárolni, amelyek a CLP rendelet és/vagy Szállítási Szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelnek. Ezzel a javaslattal kezelni lehet rendeleti szinten azt a veszélyes áru problémát is, hogy ha egy veszélyes áru soha nem hagyja el a telephelyet, annál nem kell a szállítási szabályzatnak megfelelő csomagoló eszközt használni. (2) Nem tartjuk szerencsés megfogalmazásnak. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia a szivárgásmentes tárolásról, illetve szivárgás esetén a kármentesítésről. Egy csomagolóeszköz nem tud szivárgásmentesen működni! 3 (2) bekezdés 2 mondatára:, azoknak előírásszerűen és szivárgásmentesen kell működniük. törlését javasoljuk. Helyette: melyek üzembiztos működését biztosítani kell 2

3 4. A tárolt veszélyes áru nyilvántartása 4.. Egy nyilvántartás egy dinamikus rendszer. Tisztázni javasoljuk, hogy hogyan kell értelmezni az 5 éves megőrzést? Pl. naponta/hetente/havonta egy pillanatnyi képet kell archiválni, vagy bármely időpontra vissza kell tudni keresni a készleteket? Egy naprakész, 5 évre visszakereshető nyilvántartás kiépítése, vezetése egyáltalán nem kis terhet jelent. Az utóbbi papír alapon pl. szinte lehetetlen, de számítógépes rendszerek esetén sem könnyű feladat. 4 (1) bekezdéséhez: (1) Az üzemeltetőnek a tárolt veszélyes anyagokról, veszélyes árukról, valamint a raktári veszélyesáru forgalomról nyilvántartást kell vezetni. A raktárkészletről készült éves leltárt 5 évig meg kell őrizni. 6. Együtt tárolhatóság és együtt tárolási tilalom Ezt a kikötést egzakt módon nem lehet gyakorlati szinten kezelni, ezért természetesen nemzetközi szinten sincs rá semmilyen gyakorlat. 6. (1) bekezdésnél Veszélyes árukat, azok tárolási osztályától függetlenül csak akkor szabad korlátozás nélkül együtt tárolni, ha azok vagy égéstermékeik nem lépnek egymással. a kijelölt részt törlésre javasoljuk. 1. melléklet A veszélyes áruk tárolásának mennyiségi határa Megjegyzés: A táblázat feletti szöveg utolsó mondatának kiegészítése szükséges: A két besorolási rendszert egyidejűleg használni tilos a logisztikai jellegű tárolások kivételével. A táblázatba bejegyzett információk, adatok pontosítása szükséges. 3

4 A raktár gazdálkodási szempontok figyelembevételével, tekintettel arra, hogy azok mások, mint a szállításoknál használt mennyiségi adatok, a táblázatból a ** jelzést és a hozzá tartozó megjegyzést feltétlenül törlése. A táblázat 2 el jelölt sorában, a Tulajdonság oszlopában a Veszélyes áruk, kivéve a 2 9 sorszám alattiakat. 2. melléklet Eladóterekben történő tárolás Megjegyzés: 4. pontban leírtak szerinti kijárattal szembeni eladópult a kisebb üzletek esetén kivitelezhető, de hogyan lehet a kérdést megoldani a nagy multi áruházakkal? A veszélyes anyagot veszélyes árut tartalmazó edények eladópultjai nem helyezhető el a kijáratoknál. Kérdésként merül fel, hogy a táblázat B és C oszlopaiban mennyi lehet vegyes tárolás esetén a megadott mennyiség? A nem szállítási szabályzatok hatálya alá tartozó anyagok mennyisége hogyan van szabályozva? 2 es melléklet 1 es ponthoz kiegészítésként: A táblázatban megadott mennyiségi határokat vegyes tárolás esetén külön külön kell figyelembe venni. A raktár gazdálkodási szempontok figyelembevételével, tekintettel arra, hogy azok mások, mint a szállításoknál használt mennyiségi adatok, a táblázatból a ** jelzést és a hozzá tartozó megjegyzést törlése. A táblázat fejlécében az alábbi módosításokat javasoljuk: - B oszlopnál: (vagy nagyon veszélyes / veszélyes anyagok) - C oszlopnál: (vagy nagyon veszélyes / veszélyes anyagok) 4

5 4. melléklet Együtt tárolhatóságra vonatkozó előírások Kérdés, hogy hogyan kell kezelni azokat az anyagokat, amelyek több veszélyt képviselnek, pl. egyszerre gyúlékony szilárd anyag és mérgező, ezekre melyik korlátozás vonatkozik, mivel tárolhatóak együtt? Javaslatunk a táblázat egyértelmű kezelhetősége miatt: 6 (2) bekezdés az alábbiak szerint: Az együtt tárolási lehetőségek meghatározása céljából a veszélyes anyagokat és veszélyes árukat tárolási osztályba kell sorolni. A tárolási osztályba sorolást több veszélyes tulajdonsággal rendelkező veszélyes anyag, veszélyes áru esetén az osztályozási elvek figyelembe vételével a főveszély alapján kell meghatározni. A tárolási osztályt a biztonsági adatlapok 7 es pontja tartalmazza. 2. Együtt tárolási ábra Éghető maró anyagok 8A. Elírás a nem éghető maró anyagok 9B tárolási osztályba sorolása. 9B a 8B re javítandó a Tárolási osztály oszlopában és sorában! 4. Magyarázat az ábra egyes pontjaihoz: A táblázatban szereplő 1 7 megjegyzést össze kell hangolni, pl: 1) A különleges előírásokat figyelembe kell venni. Az alábbi áruk tárolásánál, a vonatkozó külön jogszabályok szerint meghatározott feltételeket kell alkalmazni. TO 1, TO 4.1A Robbanóanyagok és tárgyak TO 5.1C Ammónium nitrát tartalmú műtrágya TO 5.2 Szerves peroxidok TO 7 Radioaktív anyagok 2) Együtt tárolás csak akkor engedélyezett, ha: legfeljebb 50 db töltött palackot tárolnak egy raktárszakaszban, és közülük legfeljebb 25 db palack gyúlékony vagy gyújtó hatású (oxidáló) vagy akut mérgező (H331), továbbá legalább 2 m magas nem éghető anyagból készült fallal el vannak választva az eltérő tulajdonságú gázt tartalmazó palackok más áruktól, valamit éghető anyagoktól legalább 5 m távolságot tartanak. 5

6 3) A különböző gázokkal töltött palackok (gázhordók) a következő feltételekkel tárolhatók egy raktárszakaszban: Gyúlékony vagy gyújtó hatású (oxidáló), vagy akut mérgező (H331) gázzal töltött legfeljebb 150 db gázpalack vagy 15 db gázhordó tárolható egy raktárszakaszban. Ezenkívül inert gázzal töltött palackok mennyiségi korlátozás nélkül tárolhatók. A gyúlékony és gyújtó hatású (oxidáló) gázzal töltött palackok között legalább 2 m távolságot kell tartani. A szabadtéri tárolóban történő tárolásra nincs mennyiségi korlátozás. A vonatkozó külön jogszabály szerint meghatározott feltételeket kell alkalmazni. 4) Együtt tárolás csak akkor engedélyezett, ha: a.) TO 3, TO 5.1B, TO 6.1A és TO 6.1B tárolási osztályoknál az alábbi táblázat szerinti feltételek teljesülnek. A B 1 TO 3, TO 5.1B, TO 6.1A és TO 6.1B 2 Összmennyiség (nettó) Korlátozó feltételek 3 1 tonnáig nincs korlátozás 4 20 tonnáig beépített tűzoltó berendezés a raktárszakaszban vagy beépített tűzjelző berendezés és üzemi tűzoltóság b) TO 4.1B és TO 6.1A tárolási osztályoknál az alábbi táblázat szerinti feltételek teljesülnek. A B 1 TO 4.1B, TO 6.1A 2 Összmennyiség (nettó) Korlátozó feltételek 3 10 tonnáig nincs korlátozás 4 20 tonnáig beépített tűzjelző berendezés 5 50 tonnáig beépített tűzoltó berendezés a raktárszakaszban vagy beépített tűzjelző berendezés és a tűzoltóság 10 percen belüli vonulási idővel tonnáig beépített tűzoltó berendezés a raktárszakaszban vagy beépített tűzjelző berendezés és üzemi tűzoltóság 5) Az olyan anyagok, melyek mennyisége és kialakítása lehetővé teszi a tűz terjedését, mint például a papír, textil, fa faforgács, széna, szalma, gyúlékony csomagoló és töltőanyagok nem tárolhatók egy raktárszakaszban a tárolásra kerülő áruval, kivéve, ha ezek az anyagok a tárolt áruk szállítási csomagolásának részét vagy az egyesítő csomagolás részét képezik. 6

7 6) A különböző áruk és egyéb anyagok együtt tárolása akkor megengedett, ha veszély növekedése nélkül lehetséges. Amennyiben a veszély növekedésével jelentős mértékben számolni kell, az áruk és egyéb anyagok csak külön raktárszakaszban tárolhatók. 7) Gyújtó hatású anyagot éghető anyaggal korlátozás nélkül legfeljebb 1 tonna összmennyiség szabad együtt tárolni. A 4a és a 4b táblázatokban a 2 es sorban összmennyiség (nettó) helyett összes tárol mennyiség (nettó) javasoljuk használni. Összegzés: Az alapelv érthető, jogos, mivel valóban nincs jelenleg olyan szabályozás, amely a veszélyes anyag tárolására vonatkozna, kivéve a tűzveszélyes anyagok esetén az OTSZ t. Egyéb anyagok tárolására semmilyen jogszabály nem vonatkozik jelenleg, legfeljebb csak nagyon általánosan és felületesen. Ez a tervezet lényegesen eltér a korábban az NFM által megküldött változattól. Az általunk megküldött változat alapja egy másik forrásból származó dokumentum, így ebben szerepel az Előterjesztés és az Indoklás is. Az IBTT szakértői a jogszabályt előkészítő szakmai anyagot illetve háttéranyagot közel kétéves munkával állították össze. Ez az anyag számunkra is ismert. Ehhez képest ebben az anyagban vannak számunkra lényegesen eltérő és így nem kellően megalapozott részek is. Ezúton is köszönjük a lehetőséget, hogy véleményünket kifejthettük. Budapest, január 31. Üdvözlettel: Nagy Zsolt elnök Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 7

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz az 1272/2008/EK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus

Részletesebben

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet) E/2011/0712 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG IPARI-BALESET-MEGELŐZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Dr. Vass Gyula tű. ezredes Főosztályvezető Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Technikailag a kormányrendelet hatályba lépése 2014, javasoljuk a vonatkozó dátumok javítását.

Technikailag a kormányrendelet hatályba lépése 2014, javasoljuk a vonatkozó dátumok javítását. Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló /2013. ( ) Korm. rendelet tervezetről Általánosan A hulladéklerakással, valamint

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány iránymutatást tartalmaz

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II. Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

VEO-L-01-K2 /2014 2/12. Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt 81-28 Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08

VEO-L-01-K2 /2014 2/12. Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt 81-28 Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08 VEO-L-01-K2 /2014 2/12 Kapcsolat Kapcsolattartó személy Telefonszám Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt 81-28 Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08 Sugárvédelem Dr. Bujtás Tibor 83-60 Antus

Részletesebben

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó

A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos részletes

Részletesebben

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk.

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk. 1. oldal Dr. Kiszely Katalin helyettes államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkárság cím: eujfo@kim.gov.hu Tárgy:

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Kockázati osztályok (Wagner Károly)

Kockázati osztályok (Wagner Károly) Március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az ún. OTSZ 5.0. E rendelet szakít az eddig megszokott tűzvédelmi előírásokkal. Teljesen új alapokra

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. cikk Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Kelt Brüsszelben, 1993.

3. cikk Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Kelt Brüsszelben, 1993. 31993L0112 Official Journal L 314, 16/12/1993 P. 0038-0043 Finnish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0080 Swedish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0080 A BIZOTTSÁG 93/112/EK IRÁNYELVE (1993.

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20.

EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. I. ÉRTEKEZLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGRENDEZÉSE Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szervezésében

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben