54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0"

Átírás

1 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser

2 Bemutatkozás Kukucska István az MFTK / Munkavédelmi, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz-, és Környezetvédelmi / Egyesület Elnöke, tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser BM szakmai vizsgaelnök Biztonságszervező szakmérnök Játszótéri eszközök szabványosítási szakértője volt igazságügyi tűzvédelmi szakértő a Tűzmegelőzés Kft tulajdonosa T:

3 Konferencia - OTSZ 5.0 Miért kellett módosítani az OTSZ-t? Nézzünk meg egy kis történelmi áttekintést

4 Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser 51 ÉVE adatok a évhez viszonyítva - Az 1/1963. (VII. 5.) BM sz. - rendelettel jelentek meg a tűzállósági fokozat, a tűzveszélyességi osztály stb. fogalmai 40 ÉVE - 4/1974. (VIII. 1.) BM rendelet hatályban volt 6 évig

5 Konferencia - OTSZ ÉVE - 3/1980. (VIII. 30.) BM rendelet a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról - 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet ezzel vált külön először az OTSZ rész ezek a jogszabályok 16 évet éltek meg

6 Konferencia az OTSZ 5.0 tervezetéről 18 ÉVE - 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet ami 6 évig volt hatályban 12 ÉVE - 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

7 Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser 6 ÉVE 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 3 ÉVE 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet És most 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ 5.0

8 Konferencia az OTSZ 5.0 tervezetéről És mi lesz még és mikor OTSZ 5.1 OTSZ 5.2.???

9 Mi indokolta most a változtatást? A hatályos OTSZ alkalmazási nehézségei: /elsősorban a tervezésre, kivitelezésre értelmezendőek/ - értelmezés igénye gyakori - még mindig nagyszámú eltérés szükséges - számos speciális esetet nem kezel - követelmény és megoldás együtt

10 Mi volt a CÉL?? Az alapvető cél: szabályozás teljesen új alapokon Továbbá: az OTSZ tartalmazza majd a konkrét tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet

11 Hogyan valósítható meg? Az OTSZ mindenkire nézve kötelező rendelkezéseket tartalmaz, melyek által a meghatározott biztonsági szint több módon is biztosítható lesz..

12 Mi a különbség? Felépítés Jogszabály: az elvárt biztonsági szint konkrét meghatározása Tűzvédelmi Irányelvek: műszaki megoldások, amelyekkel teljesül az elvárt biztonsági szint

13 Milyen módszerekkel? a vonatkozó nemzeti szabvány betartásával, a vonatkozó tűzvédelmi műszaki irányelvekben rögzített megoldások alkalmazásával, vagy ezektől eltérő, de azonos biztonsági szintet nyújtó, a tervező által igazolt megoldással nagyobb és tágabb lehetőségek a megvalósításban is

14 Hogyan is nézhet ez ki? A cél a maximális biztonság, ami elérhető különböző módszerekkel és utakon Hogyan???

15

16 Mi a TvMI? Tűzvédelmi Műszaki Irányelv: - Ezek ajánlásokat fogalmaznak meg Választható műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmaznak, amelyekkel teljesül az elvárt biztonsági szint

17 Nem Jogszabály Jogszabálypótlék Szabvány Hanem TvMI tervezői segédlet önkéntesen alkalmazandó választható megoldásokat, módszereket tartalmaz

18 TvMI Szabályozási elv OTSZ kötelező TvMI önkéntes követelmény megoldás Bármilyen más megoldás, ha biztosítja az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) vonatkozó követelményeit, akkor az elfogadható

19 Milyen témakörökben? Előkészületben: 9 témakörhöz - Tűzterjedés elleni védelem - Kiürítés - Hő és füst elleni védelem - Tűzoltó beavatkozási feltételek - Beépített tűzjelző berendezések - Beépített tűzoltó berendezések - Villamos és villámvédelmi berendezések - Számítógépes szimuláció - Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

20 Ki fogja kiadni?? Az OKF Főigazgatója, így változtatás igénye esetén nem lesz hosszas jogi eljárás. 53/2014. / XII. 5. / BM rendelet

21 Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv - TMKK MI ez a TMKK?? És miért kell? Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv - cél: a tűzvédelmi helyzet szinten-tartása - eszköz: rendszeres felülvizsgálat Erről a kollégák még részletesebben beszámolnak!

22 Mi változik még? Majdnem minden tűzvédelmi jogszabály! Hol lehet figyelemmel kísérni?

23 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 23

24 Jogszabályok letöltése www. google.hu Pl évi XXXI. Törvény Be kell írni a keresett jogszabály számát Bejön a net.jogtar.hu 24

25 A jogszabály mai napon ( ) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Mindig az alapjogszabályt kell beírni, nem a módosítót!! 25

26 Egyéb keresés - Dokumentumok - Belügyminisztérium - Tevékenységre vonatkozó adatok oszlop - Jogszabálytervezetek Egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló BM rendelet tervezete Belügyminisztérium, július 29. A véleményezés végső határideje: augusztus 1.

27 Már él a Tv-i törvény alábbi módosítása Az évi XXXI. Törvény 3/A. (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint elérhető a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy c)a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással,ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

28 1996. évi XXXI. Törvény 19. (1) 69 A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

29 Értelmező rendelkezés alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése.

30 Értelmező rendelkezés közösségi rendeltetés: lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetés.

31 1996. évi XXXI. Törvény 20. (1) 72 A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

32 229/2014. (IX. 5.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról. szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról A hatályba lépés napja:2014. szeptember 13.

33 Mi változott most dec. 05-én? 300/2014. Korm. Rendelet Egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

34 Kormányrendeleteket módosított 14 db kormány rendelet módosítása szerepel a jogszabályban Többségében csak kisebb változások vannak, de érdemes átnézni. Lényegesebbek a következők!

35 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása 8. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása - tűzterhelés

36 Mégiscsak van tűzterhelés? (2) Az R (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Létesítményi tűzoltóságot kell működtetni ott ahol) a) a 2. mellékletben foglalt tűzszakasz alapterülete és a 3 7. melléklet alapján meghatározott számított tűzterhelése megkívánja, az ott meghatározott létszámmal, 11. Az R6. a 3 7. melléklet szerinti 3 7. melléklettel egészül ki.

37 Bírság rendelet 9. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

38 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása már XII. 6-tól hatályban van az alábbi. 13. Az R7. a következő 6/B. -sal egészül ki: 6/B. A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokban, ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vett részt, a) az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a tűzvédelmi hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, b) a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulását nem kell megadottnak tekinteni, ha a tűzvédelmi szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást.

39 Szabadtéri rendezvények [A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely] n) a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

40 Érdemes figyelembe venni Az R7. 1. mellékletének 29. sora helyébe a következő sor lép: [Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb Tűzvédelmi bírság legnagyobb Mértéke (Ft) Ha az üzemeltető aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja

41 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelmény moduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása 395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul A képzéssel foglalkozó szervezeteket érinti

42 TERVEZET A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról / honlapról / 1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

43 Új tervezett szöveg 1.. (A Szabályzatnak tartalmaznia kell:) c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

44 (A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:) f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő; g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

45 Hatályát veszti 4. (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: a) az A - C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;

46 Még megjelent tervezett változások 2. A megújuló energiaforrásokat biogázt, bioetanolt, biodízelt hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása 3. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása

47 Kérdés? hogyan fog még változni? 4. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

48 Csak ennyi.. Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

49 Mire számítsunk?? A bemutatott jogszabályoktól lényegesen több előírás módosítására számíthatunk, de azok megjelenéséről egyenlőre interneten hozzáférhető információ NINCS!

50

51 Köszönte a figyelmet Kukucska István Tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser MFTK Egyesület elnöke BM szakmai vizsgaelnök

52 Kérem, most csendben ébresszék fel az alvókat! 52