A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)"

Átírás

1 A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ - BP FR Valenciennes Cedex France Összefoglalás: A vasúti biztonsági teljesítmény és a vasútra vonatkozó jogszabályok európai szintű harmonizálásának elősegítése érdekében az uniós jogalkotók áprilisban jóváhagyták a 2004/49/EK vasútbiztonsági irányelvet. Ez az irányelv több más feladat mellett az Európai Vasúti Ügynökségre bízza a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) meghatározását. E dokumentum célja, hogy összefoglalja és kiemelje a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló 352/2009/EK bizottsági rendelet legfőbb jellemzőit (a rendeletet április 29-én tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában). Kulcsszavak: közös biztonsági módszer (CSM),kockázatelemzés és -értékelés, kölcsönös elismerés Előszó 2000 elejéig az Európai Közösség tagállamai maguk dolgozták ki saját vasútbiztonsági szabályaikat és vasúti szabványaikat, gyakran a nemzeti műszaki és üzemeltetési megközelítések alapján. Ez fokozatosan ahhoz vezetett, hogy különböző elvek, megközelítések és biztonsági kultúrák alakultak ki, amelyek megnehezítik az akadályok megszüntetését és a nemzetközi vasúti szállítási szolgáltatások kialakítását. Ezzel egyidejűleg a gazdasági integráció és a kereskedelem gyors növekedése fokozatosan átalakította az Európai Unió vasúti szállítási igényeit. Egy biztonságos és integrált, nemzeti határok nélküli vasúthálózat létrehozása az EU egyik legfontosabb prioritásává vált. Ehhez erős európai szabályozásra van szükség mind a műszaki, mind pedig a biztonsági követelmények tekintetében, amelyek egymástól elválaszthatatlanok. Az Európai Vasúti Ügynökséget azzal a céllal hozták létre, hogy segítsen ennek az integrált vasúti térségnek a kialakításában egy európai vasútbiztonsági (1), illetve a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó (2) megközelítés kidolgozásával. Legfontosabb feladata gazdaságilag életképes közös műszaki előírások kidolgozása (ideértve az egyedülálló ERTMS jelzőrendszereket), valamint harmonizált biztonsági megközelítések kialakítása, szorosan együttműködve a vasúti ágazat érdekeltjeivel, a nemzeti hatóságokkal és más érintett felekkel, illetve az európai intézményekkel. Az Ügynökség munkájának legfőbb célja, hogy elősegítse a teher- és személyszállítás bővülését és fejlesztését a biztonsági folyamatok és műszaki eljárások harmonizálása, illetve az egymással nem kompatibilis nemzeti rendszerek miatti késések csökkentése révén. A kockázatértékelés harmonizált megközelítése a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Cél: A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer célja, hogy hozzájáruljon az EU átfogó céljának megsításához. Megkönnyíti a vasúti szállítási szolgáltatások piacra jutását, és lehetővé teszi a kockázatértékelésből származó eredmények kölcsönös elismerését a következők összehangolása révén: (a) a biztonsági szintek és a biztonsági követelményeknek megfelelés értékeléséhez alkalmazott kockázatkezelési eljárások; (a) a biztonsági vonatkozású információk cseréje a vasúti ágazaton belüli szereplők között a biztonságos üzemeltetés érdekében az ágazaton belüli esetleges különböző kapcsolódási pontok között; (b) a kockázatkezelési eljárás alkalmazása során kapott eredmények. A harmonizált megközelítés követelményei: A 2004/49/EK vasútbiztonsági irányelv 6. cikke (3) bekezdésének a) pontja kifejezetten előírja egy harmonizált kockázatértékelési megközelítés kidolgozását. A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer alkalmazását implicit módon a következő cikkek is előírják: (a) A 2004/49/EK vasútbiztonsági irányelv 9. cikke és III. melléklete, amelyek a vasúttársaságok és az infrastruktúrák üzemeltetői számára előírják biztonságirányítási rendszerükben eljárások és módszerek megsítását a vasúti rendszer biztonságának az üzemeltetés során történő irányítása érdekében. A biztonságirányítási rendszer egyik (1) Lásd a vasútbiztonsági irányelv (2004/49/EK) rendelkezéseit. (2) Lásd a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv (2008/57/EK) rendelkezéseit. 1 / 5 oldal

2 és Biztonsági egység eljárása (lásd a III. melléklet 2. d) pontját) kifejezetten előírja, hogy a vasúttársaságok/infrastruktúraüzemeltetők biztonságirányítási rendszerének tartalmaznia kell a változások kezelését szolgáló eljárásokat és módszereket. A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer alkalmazása lehetővé teszi a vasúttársaságok és az infrastruktúra-üzemeltetők számára, hogy ellenőrzés alatt tartsák a vasúti rendszer változásaiból fakadó kockázatokat; (b) a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelv 15. cikke egyebek mellett leszögezi, hogy a strukturális alrendszerek üzembe helyezésének engedélyezése előtt biztonságosan integrálni kell azokat a vasúti rendszerbe. A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer alkalmazása emellett lehetővé teszi, hogy ellenőrzés alatt tartsák az alrendszereknek a vasúti rendszerbe történő integrálásából adódó kockázatokat. A közös biztonsági módszer (CSM) kidolgozásának stratégiája A 2004/49/EK vasútbiztonsági irányelv elismeri, hogy a közösségi vasúti rendszer biztonsági szintjei általában véve magasak, különösen a közúti szállítással összehasonlítva. Annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a biztonsági szinteket amikor és ahol szükséges és ésszerűen kivitelezhető fenntartsák és javítsák, fontos volt, hogy: (a) a közös biztonsági módszerek kidolgozását a tagállamokban már létező módszerek alapján végezzék, amelyek lehetővé teszik, hogy továbbra is magas biztonsági szinteket érjenek el; (b) a már meglévő módszerek és EN szabványok alapján meghatározzák a kockázatértékelés harmonizált eljárását, illetve megegyezzenek róla. Ki alkalmazza a módszert? A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszert az a személy alkalmazza, aki az értékelés alatt álló változtatás végrehajtásáért felelős. Ez a személy (a továbbiakban: a javaslattevő) az alábbi szereplők egyike lehet: (a) a kockázatkezelési intézkedések összefüggésében a végrehajtásért a 2004/49/EK vasútbiztonsági irányelv 4. cikke szerint felelős vasúttársaságok és infrastruktúra-üzemeltetők; (b) az ajánlatkérők és a gyártók, ha a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságról szóló 2008/57/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban egy bejelentett szervezetet kérnek fel az EK-hitelesítési eljárás alkalmazására; (c) járművek üzembe helyezésének engedélyezését kérelmező fél. A javaslattevő szükség esetén szerződéses megállapodások révén biztosítja, hogy a szállítók és a szolgáltatók (ideértve saját alvállalkozóikat) részt vesznek a közös biztonsági módszer által leírt kockázatkezelési eljárásban. Mikor kell alkalmazni a módszert? A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer a vasúti rendszerben történő minden jelentősnek tekintett változásra vonatkozik a 2004/49/EK vasútbiztonsági irányelv III. mellékletének 2. d) pontjával (3) összhangban. Olyan bejelentett nemzeti szabályok hiányában, amelyek meghatározzák, hogy egy változás egy adott tagállamban jelentősnek tekinthető-e, a javaslattevőnek szakértő véleménye alapján döntenie kell a változás jelentőségéről a következő, a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló bizottsági rendelet 4. cikkében meghatározott szempontok alapján: a hiba következménye, a változtatás végrehajtása során alkalmazott újítás, a változtatás bonyolultsága, figyelemmel kísérése és visszafordíthatósága. Ha a változás nem jelentős, nem kell alkalmazni a közös biztonsági módszert, ugyanakkor a döntést dokumentálni kell, hogy a vizsgálatok során a nemzeti biztonsági hatóság ellenőrizhesse azt. A nem jelentős változások esetében a szakértői véleménynek mindig értékelnie kell, hogy a közös biztonsági módszer legutóbbi alkalmazása óta a nem jelentős változások összesítve jelentős változásnak tekinthetők-e. (3 III. melléklet, 2. d) pont: A vasúttársaságok/infrastruktúra-üzemeltetők biztonsági rendszere tartalmazza a következőket: a kockázatelemzés elvégzésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárások és módszerek, amennyiben az üzemeltetési feltételek megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre vonatkozóan. A változás műszaki, üzemeltetési vagy szervezeti jellegű lehet. 2 / 5 oldal

3 A közös biztonsági módszer harmonizált eljárása Az eredmények kölcsönös elismerésének lehetővé tétele és a közösségi vasúti rendszeren belül jelenleg meglévő biztonsági szintek fenntartása érdekében a közös biztonsági módszer harmonizálja a kockázatértékelési eljárást. Csupán azt határozza meg, hogy mely követelményeket kell teljesíteni. Azt nem írja elő, hogyan kell teljesíteni azokat. Amint az 1. ábra is mutatja, ez a harmonizált eljárás tipikus ismétlődő kockázatkezelési eljárás. Az alábbi három fő lépés köré épül: (a) a veszélyek szisztematikus azonosítása az értékelés alatt álló rendszer, a kapcsolódó biztonsági intézkedések és az azokból adódó biztonsági követelmények meghatározása alapján; (b) a kockázatelemzés és a kockázatértékelés; (c) a meghatározott biztonsági követelmények rendszer által történő teljesítésének igazolása. E klasszikus lépések mellett a közös biztonsági módszerre vonatkozó eljárásban az alábbi lépéseket is meghatározták, elsősorban az ilyen kockázatértékelésekből származó eredmények kölcsönös elismerésének lehetővé tétele érdekében: (a) a veszélynyilvántartások felhasználásával készített, kockázatkezeléssel kapcsolatos dokumentáció egyrészt a biztonsági követelményeknek a jelentős változásban (kapcsolódási pontok) érintett különböző szereplők között megsuló cseréjének az ellenőrzése, másrészt a javaslattevő felelősségi körébe tartozó veszélyek státuszának kezelése érdekében; (b) egy független szerv által készített független értékelés a teljes közös biztonsági módszer helyes alkalmazásáról. A meglévő kockázatelfogadási elvek A közösségi vasúti rendszerben jelenleg meglévő biztonsági szintek fenntartása érdekében a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszernek az azonosított veszélyek és az azokhoz kapcsolódó kockázatok ellenőrzésére szolgáló, meglévő módszereken kell alapulnia. Ez lehetővé teszi a következő három kockázatelfogadási elv felváltva történő alkalmazását (vagyis anélkül, hogy prioritási sorrendjüket meghatároznák) a kockázatelemzés és a kockázatértékelés során: (a) magatartási kódexek (átjárhatósági műszaki előírások ÁME, bejelentett nemzeti szabályok, európai szabványok); (b) hasonló referenciarendszerek; (c) kifejezett kockázatbecslés és harmonizált kockázatelfogadási kritériumok. A veszély és az ellenőrzésére használt kockázatelfogadási elv közötti kapcsolatot rögzíteni kell a veszélynyilvántartásban, hogy segítse a döntéshozatali eljárás elszámoltathatóságát. Ez kulcskérdés a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer alkalmazási eredményeinek kölcsönös elismeréséhez. Meg kell jegyezni, hogy a veszélyazonosítás részletessége a javaslattevő által az azonosított veszélyek ellenőrzésére használt kockázatelfogadási elveken és kritériumokon alapul. A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló bizottsági rendelet hatályba lépése A kapcsolódó dokumentumot, azaz a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló 352/2009/EK bizottsági rendeletet április 29-én tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közös biztonsági módszer kockázatértékelésre vonatkozó hivatalos eljárása néhány jellemzőjének viszonylagos újszerűsége miatt ez a közös biztonsági módszerről szóló rendelet fokozatosan kerül végrehajtásra. Ennek elősegítése érdekében a rendelet csak július 19-én lép hatályba. Attól a naptól kezdve a rendelet alkalmazandó: (a) a 2008/57/EK irányelv 2. cikkének c) pontjában meghatározott járműveket érintő valamennyi jelentős műszaki változásra; (b) a strukturális alrendszereket érintő valamennyi jelentős műszaki változásra, ha a 2008/57/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdése vagy egy átjárhatósági műszaki előírás (ÁME) megköveteli. A működési vagy szervezeti változások tekintetében a közös biztonsági módszerről szóló rendelet végrehajtása július 1-jéig önkéntes marad, hogy az érintett szereplőknek kellő idő álljon rendelkezésére ahhoz, hogy szükség esetén megismerjék és alkalmazzák az új közös megközelítést és tapasztalatokat szerezzenek belőle. 3 / 5 oldal

4 További információk A kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló bizottsági rendelet teljes szövege az alábbi linken elérhető az EUR-Lex oldaláról. A dokumentum az angol nyelvű változat mellett az összes uniós nyelven is olvasható. Útmutató a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer alkalmazásához Annak érdekében, hogy segítse a vasúti ágazat azon szereplőit, akik alkalmazzák a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszert, az Európai Vasúti Ügynökség a következő két tájékoztató jellegű és jogilag nem kötelező érvényű dokumentumot is kiadta: (a) Útmutató a kockázatértékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről szóló bizottsági rendelet alkalmazásához ; (b) Kockázatértékelési példák és a közös biztonsági módszert támogató néhány lehetséges eszköz. Ezt a két dokumentumot minden olyan tagállam nyelvére lefordítják, ahol vasút működik. A dokumentumok hamarosan elérhetővé válnak az Európai Vasúti Ügynökség weboldalán, a Railway Safety (vasútbiztonság) hivatkozás alatt: 4 / 5 oldal

5 FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉS VESZÉLYKEZELÉS Rendszermeghatározás felülvizsgálata az azonosított biztonsági követelmények alapján VESZÉLY AZONOSÍTÁSA ÉS BESOROLÁSA Biztonsági egység ELŐZETES RENDSZERMEGHATÁROZÁS Jelentős változás? RENDSZERMEGHATÁROZÁS (alkalmazási kör, funkciók, kapcsolódási pontok stb.) VESZÉLY AZONOSÍTÁSA (Mi történhet? Mikor? Hol? Hogyan? stb. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KOCKÁZATELEMZÉS VESZÉLY BESOROLÁSA (Mennyire kritikus a veszély?) A kockázat széles körben elfogadható? Kockázatelfogadási elv kiválasztása MAGATARTÁSI KÓDEXEK Magatartási kódexek alkalmazása HASONLÓ REFERENCIA- RENDSZER(EK) A referenciarendszerrel (vagy - rendszerekkel) hasonlóság elemzése KIFEJEZETT KOCKÁZATBECSLÉS Forgatókönyvek és a kapcsolódó biztonsági intézkedések azonosítása Minőségi Biztonsági kritériumok? Mennyiségi Előfordulás gyakoriságának Súlyosság Kockázat Implicit kockázatelfogadási kritériumok (RAC) (A magatartási kódexek és a referenciarendszerek által teljesítendő feltételek) Az előírt kifejezett mennyiségi vagy minőségi KOCKÁZATÉRTÉKELÉS kockázatelfogadási kritériumok Előírt kritériumok Elfogadható Elfogadható Elfogadható Biztonsági követelmények (vagyis a végrehajtandó biztonsági intézkedések) A biztonsági követelmények teljesítésének igazolása 1. ábra: Kockázatkezelési eljárás és független értékelés 5 / 5 oldal

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben