KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT BUDAPEST, THAN KÁROLY U TELEFON: TELEFAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951"

Átírás

1 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT BUDAPEST, THAN KÁROLY U TELEFON: TELEFAX: TÁJÉKOZATÓ T Műszaki követelményrendszer infrastruktúra alrendszer és annak rendszerelemei 2008/57/EK irányelv szerinti megfelelőségértékelésére Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa: Dokumentum státusza: T Tájékoztató Jóváhagyott Készítette: Sas János megbízott Ellenőrizte és jóváhagyta: Tombor Sándor tanúsítási igazgató Példány sorszáma: MÓDOSÍTÁSOK ÁTVEZETÉSÉRE KÖTELEZETT NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 1/11 oldal

2 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 0.1 MÓDOSÍTÁSOK ADATAI Kiadás Dátum Szerző Jóváhagyó Változások Sas János Tombor Sándor A dokumentum létrehozása Sas János Tombor Sándor A dokumentum módosítása helyesbítő tevékenység keretében. 1. táblázat aktualizálása. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 2/11 oldal

3 0.2 TARTALOMJEGYZÉK 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSOK ADATAI TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA INFRASTRUKTÚRA STRUKTURÁLIS ALRENDSZER ÉS RENDSZERELEMEI MEGHATÁROZÁSA AZ ALRENDSZER MEGHATÁROZÁSA ÉS HATÁLYA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ALAPJA A RENDSZERELEMEK FELSOROLÁSA KÖVETELMÉNYRENDSZER KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ ALRENDSZERRE VONATKOZÓAN KÖVETELMÉNYRENDSZER A RENDSZERELEMEKRE VONATKOZÓAN VONATKOZÓ SZABVÁNYOK AZ ÁME-BAN HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK TOVÁBBI, A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS SZABVÁNYOK... 6 Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 3/11 oldal

4 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv / irányelv Alrendszer ÁME (átjárhatósági műszaki előírás) Kölcsönös átjárhatóság Rendszerelem (kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek) Társaság transzeurópai rendszer vasúti A 2009/131/EK (2009. október 16), 2011/18/EU (2011. március 01.) és 2013/9/EU (2013. március 11.) irányelvekkel módosított, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK (2008. június 17.) irányelv (a továbbiakban Irányelv). A vasúti rendszer megosztásának eredménye, amint azt az Irányelv II. melléklete tartalmazza. Ezek az alrendszerek, amelyekre vonatkozóan alapvető követelményeket kell megállapítani, lehetnek strukturáltak vagy funkcionálisak. Az Irányelvvel összhangban elfogadott előírás, amely az alapvető követelményeknek való megfelelés és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében az egyes alrendszereket és alrendszerrészeket szabályozza. Az infrastruktúra strukturális rendszerelemekre, alrendszerekre vonatkozó ÁME: a 2012/464/EU (2012. július 23.) Bizottsági Határozattal módosított, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló 2011/275/EU (2011. április 26.) Bizottsági Határozat Egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az ezeken a vonalakon előírt teljesítményt elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását. Ez a képesség azoktól a szabályozási, műszaki és üzemeltetési feltételektől függ, amelyeket az alapvető követelményeknek való megfelelés érdekében be kell tartani. A berendezések olyan elemi rendszerelemei, rendszerelem-csoportjai, szerkezeti részegységei vagy egésze, amelyeket beszereltek vagy beszerelni terveznek a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságát közvetlenül vagy közvetve meghatározó valamely alrendszerbe. A rendszerelem fogalma materiális és immateriális javakat, például szoftvert, egyaránt magában foglal. KTI Nonprofit Kft. 2. TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek az Irányelv I. melléklete 1. és 2. pontja szerint; A tájékoztató - a közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága megvalósításához szükséges feltételek létrehozására irányuló -, az Irányelv II. melléklete 1. pontja a) bekezdése szerinti hagyományos infrastruktúra strukturális alrendszer és annak rendszerelemei megfelelőségértékelése során alkalmazott műszaki követelményrendszerre vonatkozik. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 4/11 oldal

5 3. INFRASTRUKTÚRA STRUKTURÁLIS ALRENDSZER ÉS RENDSZERELEMEI MEGHATÁROZÁSA 3.1 AZ ALRENDSZER MEGHATÁROZÁSA ÉS HATÁLYA Az ÁME hatálya a következőkre terjed ki: a) az infrastruktúra, mint strukturális alrendszer; b) a karbantartás funkcionális alrendszernek az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó része (azaz: a vonatok külső tisztítására szolgáló mosóberendezések, vízfeltöltő berendezések, helyhez kötött mosdóürítő berendezések és pályamenti áramellátás). Az infrastruktúra alrendszer összetevőinek leírása az Irányelv II. mellékletében (2.1 Infrastruktúra) található. 4. KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK 4.1 A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ALAPJA Az ÁME 5.3. szakasza (A rendszerelemek teljesítménye és előírásai) követelményeinek alapja a betonvagy faaljra fektetett Vignole-féle (széles talpú) síneket tartalmazó beágyazott vágány hagyományos konstrukciója, ahol a sínvándorlással szembeni ellenállást a síntalpakat megfogó rögzítés biztosítja. Nem minősülnek kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő elemnek a más vágánykialakításokhoz használt önálló rendszerelemek és azok szerkezeti részegységei. 4.2 A RENDSZERELEMEK FELSOROLÁSA Az ÁME alkalmazásában csak az alábbi rendszerelemek legyenek akár a vágány önálló rendszerelemei, akár annak szerkezeti részegységei tekinthetők a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeknek : a) sín, b) sínleerősítő rendszerek, c) aljak. Nem minősülnek kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeknek a rövid, különleges célra használt vágányszakaszokon például kitérőkben, vágány dilatációs szerkezeteken, átmenő betonlemezeken és különleges műtárgyakon található sínek, aljak és leerősítések. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 5/11 oldal

6 5. KÖVETELMÉNYRENDSZER KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 5.1 KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ ALRENDSZERRE VONATKOZÓAN Az alrendszer funkcionális és műszaki előírásainak és annak kapcsolódási pontjai leírását az ÁME 4.2. és a 4.3. szakasza, a karbantartási tervre vonatkozó követelményeket az ÁME 4.5. szakasz tartalmazza. 5.2 KÖVETELMÉNYRENDSZER A RENDSZERELEMEKRE VONATKOZÓAN A rendszerelemek műszaki előírásait az ÁME 5.3. szakasza tartalmazza. 6. VONATKOZÓ SZABVÁNYOK 6.1 AZ ÁME-BAN HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK A hivatkozott szabványokat az ÁME H. melléklet, 26. táblázat tartalmazza. 6.2 TOVÁBBI, A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS SZABVÁNYOK A szabványokat az 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 MSZ EN :2004/A1:2014 MSZ :1989 MSZ 2575:1984 MSZ 2577:1992 MSZ 2601:2012 Eurocode 1. A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész. Hidak forgalmi terhelése. Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat A 48 rendszerű nagyvasúti sín méretei Az 54 rendszerű nagyvasúti sín méretei Menetes műanyagbetét vasúti betonaljhoz MSZ EN ISO 3095:2013 Akusztika. Vasúti alkalmazások. Sínpályához kötött járművek zajkibocsátásának mérése (ISO 3095:2013) MSZ EN ISO 3381:2011 Vasúti alkalmazások. Akusztika. Sínpályához kötött járművek belső zajának mérése (ISO 3381:2005) MSZ 5781:1980 Heveder nagyvasúti sínhez Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 6/11 oldal

7 MSZ 5783:1980 MSZ 7552:1962 MSZ :1980 MSZ :1980 MSZ :1981 MSZ :1981 MSZ 9764:1978 MSZ 11316:1977 MSZ EN ISO :2005 MSZ EN ISO :2005 Alátétlemez nagyvasúti sínhez Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye: Általános előírások Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye: Vágánytengely-távolság Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye: Nem villamosított pálya űrszelvényméretei Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye: Villamosított pálya űrszelvényméretei Vasúti hidak talpfája (hídfa) Országos közforgalmú vasúti pályák nyíltvonali mintakeresztszelvényei Geoszintetikák. A súrlódási jellemzők meghatározása. 1. rész: Közvetlen nyíróvizsgálat (ISO :2005) Geoszintetikák. A súrlódási jellemzők meghatározása. 2. rész: Ferde síkú vizsgálat (ISO :2005) MSZ EN Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sín- és váltóalj fából 13145:2001+A1:2012 MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 2. rész: Az elcsavarodási erő meghatározása. MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 3. rész: A lökő erő csillapításának meghatározása. MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 4. rész: Ismétlődő terhelés hatása. MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 5. rész: A villamos ellenállás meghatározása. MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 6. rész: Jelentős környezeti tényezők hatása MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 7. rész: A szorítóerő meghatározása. MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínrögzítés vizsgálati módszerei. 8. rész: Üzemi próba MSZ EN :2009+A1:2012 MSZ EN :2010 MSZ EN :2010 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A rögzítő rendszerek vizsgálati módszerei. 9. rész: A merevség meghatározása. Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 1. rész: Általános követelmények Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 2. rész: Feszített monoblokk-vágányaljzat Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 7/11 oldal

8 MSZ EN :2010 Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 3. rész: Vasalt kettősblokk-vágányaljzat MSZ EN :2010 Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 4. rész: Feszített aljzat váltókhoz és kereszteződésekhez MSZ EN :2010 MSZ EN :2013 MSZ EN :2012 1:2004 2:2003+A1:2012 3:2003+A1:2012 4:2005+A1:2012 5:2005+A1:2012 6:2005+A1:2012 7:2006+A1:2012 8:2007+A1:2012 9:2006+A1:2012 MSZ EN :2013 MSZ-EN MSZ EN :2006 MSZ EN :2012 MSZ EN 13450:2003 Vasúti alkalmazások. Vágány. Beton sín- és váltóaljzat. 5. rész: Különleges alakok. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 1. rész: Munkák zúzottköves pályán. Vágányok, váltók és kereszteződések Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 3. rész: A vágánysín profiljavításának átvétele Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 1.rész: Fogalommeghatározások. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 2. rész: A geometriai tervekkel szemben támasztott követelmények. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 3. rész: A kerék-sín kölcsönhatás követelményei. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 4. rész: Működtetés, reteszelés és helyzetértékelés. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 5. rész: Váltók. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 6. rész: Rögzített, egyszerű és kettős kereszteződések. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 7. rész: Kereszteződések mozgatható elemekkel. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 8. rész: Hosszirányú elmozdulást szabályozó szerkezetek. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. 9. rész: Elrendezés. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 1. rész: Munkák zúzottköves pályán. Vágányok, váltók és kereszteződések Vasúti alkalmazások Pálya Munkák átvétele 2. rész Munkák ágyazatos vágányban Váltók és keresztezések Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 2. rész: Munkák zúzottköves pályán. Váltók és kereszteződések. (visszavont szabvány) Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 3. rész: A vágánysín profiljavításának átvétele Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 1. rész: Fogalom meghatározások. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 8/11 oldal

9 MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 2. rész: Rögzítés betonaljhoz. MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 3. rész: Rögzítés faaljzathoz MSZ EN :2013 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 4. rész: Acélaljzatok rögzítési rendszerei MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 5. rész: Rögzítés betonlemezhez felületre fektetéssel vagy horonyba ágyazással MSZ EN :2012 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sín rögzítésének követelményei. 7. rész: A vezetősínek, a váltók és a kereszteződések különleges rögzítései. MSZ EN :2011 MSZ EN :2006+A1:2010 MSZ EN :2006+A1:2010 MSZ EN :2006+A1:2010 MSZ EN 13738:2005 MSZ EN 13715:2006+A1:2011 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 2. rész: A 46 kg/m-es és e fölötti nagyvasúti sínekkel együtt használt váltók és kereszteződések. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 3. rész: Vezetősínek. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 4. rész: A 27 kg/m-es és e fölötti, de 46 kg/m-esnél kisebb nagyvasúti sínek. Geotextiliák és rokon termékeik. A talajból való kihúzással szembeni ellenállás meghatározása. Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Kerekek. Kerékprofilok MSZ EN :2010 Vasúti alkalmazások. Vágány. Vágány-vonalvezetés tervezési paraméterei mm-es és nagyobb nyomtávolságú vágányok. 1. rész: Folyóvágány MSZ EN :2006+A1:2010 MSZ EN :2003+A1:2009 MSZ EN :2006 MSZ EN :2009 MSZ EN :2012 MSZ EN :2008+A1:2010 MSZ EN :2014 Vasúti alkalmazások. Vágány. Vágány-vonalvezetés tervezési paraméterei mm-es és nagyobb nyomtávolságú vágányok. 2. rész: Váltók és keresztezések, valamint a vonalvezetés összehasonlítható tervezési helyzetei a görbület hirtelen változásával Vasúti alkalmazások. Vágány. A vágánygeometria minősége. 1. rész: A vágánygeometria jellemzése Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 2. rész: Mérési rendszerek. Vágánymérő járművek. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 3. rész: Mérési rendszerek. Vágányfektető és karbantartó gépek. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 4. rész: Mérőberendezések. Kézi és könnyű eszközök Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 5. rész: Geometriai minőségszintek. Vágány. Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 4. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek nyílt pályán Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 9/11 oldal

10 MSZ EN :2006+A1:2011 MSZ EN :2010 Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 5. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek alagutakban Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 6. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek az oldalszél hatásának értékeléséhez MSZ EN :2007 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek leolvasztó tompahegesztése. 1. rész: Az R220, R260, R260Mn és az R350HT minőségű új sínek leolvasztó tompahegesztése hegesztőüzemben MSZ EN :2009 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek leolvasztó tompahegesztése. 2. rész: Az R220, R260, R260Mn és az R350HT minőségű új sínek leolvasztó tompahegesztése mobil hegesztőgéppel a helyszínen vagy egy megállapított helyen MSZ EN :2013 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínek leolvasztó tompahegesztése. 3. rész: Kereszteződési konstrukciók hegesztése MSZ EN ISO :2003 MSZ EN ISO :2002/A1:2013 MSZ EN ISO :2005 MSZ EN ISO :2004/A1:2013 MSZ EN : 2006+A1:2010 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. I. rész: Azonosítás és leírás Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás. 1. módosítás (ISO :2002/Amd 1:2013) Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek (ISO :2004) Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek. 1. módosítás (ISO :2004/Amd 1:2013) Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínek aluminotermikus hegesztése. 1. rész: A hegesztési technológia jóváhagyása MSZ EN :2007 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek aluminotermikus hegesztése. 2. rész Aluminotermikus hegesztők minősítése, kivitelezők jóváhagyása és a hegesztések átvétele. MSZ EN 14811:2006+A1:2010 MSZ EN 14969:2007 MSZ EN :2005 MSZ EN :2005 MSZ EN :2013 MSZ EN :2013 MSZ EN :2013 MSZ EN 15302:2008+A1:2011 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Különleges sínek. Vályús sínek és a hozzájuk tartozó profilkonstrukciók. Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A pályaépítő vállalatok minősítési rendszere. Műszaki rajzok. Vasúti alkalmazások. 1. rész: Általános alapelvek Műszaki rajzok. Vasúti alkalmazások. 3. rész: A műszaki dokumentáció módosításainak kezelése Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 1. rész: Általános előírások. Az infrastruktúra és a gördülő állomány közös előírásai. Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 2. rész: A gördülő állomány űrszelvénye. Vasúti alkalmazások. Űrszelvények. 3. rész: A felépítmény űrszelvényei. Vasúti alkalmazások. Az egyenértékű kúposság meghatározási módszere. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 10/11 oldal

11 MSZ EN 15461:2008+A1:2011 MSZ EN 15594:2009 MSZ EN 15610:2009 MSZ EN 15689:2010 MSZ EN 16028:2013 Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. A vágányszakaszok dinamikus tulajdonságainak jellemzése elhaladásizaj-mérésekhez Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínek helyreállítása villamos ívhegesztéssel Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. Sín érdesség mérése a gördülési zajjal összefüggésben Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Váltók és kereszteződések. Öntött ausztenites mangánacél kereszteződés Vasúti alkalmazások. Kerék/sín súrlódás. A kerék és a pálya kenése MSZ EN :2013 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Zajvédő falak és rokon berendezések a léghangterjedés befolyásolására. Az akusztikus tulajdonságok meghatározási módszerei rész: Általános vasútforgalmi zajspektrum és a diffúz téri alkalmazások egyszámjegyes értékelése MSZ :1987 Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Termékek mintavétele és vizsgálati terve MSZ :1987 MSZ 20380:1999 Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Mintavétel és vizsgálati terv kőzetértékeléshez Utak, vasúti pályák és műtárgyaik tájba illesztése védett természeti területeken Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 11/11 oldal

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE IV. VÁROSI V VILLAMOSVASÚTI PÁLYA P NAP MISKOLC, 2011. 04. 20. MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS VASÚTI SÍNEK S HEGESZTÉSE SE SZÉCHENYI ISTVÁN N EGYETEM Dr. Horvát t Ferenc főiskolai tanár 1. AZ UTASÍTÁS FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz?

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz? Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/3 A Certuniv NoBo minõsítése 60 éves

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 12., csütörtök Tartalomjegyzék 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 84/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben