EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, február 18. REV2 A október 2-án közzétett kérdések és válaszok (REV1) helyébe lép KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉS A NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOK SZABÁLYOZÁSA TERÜLETÉN Az Európai Bizottság szolgálatai január 23-án közzétették a Közlemény az érdekelt felek részére Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és a növényvédő szerekre vonatkozó uniós szabályok című dokumentumot. 1 Az Európai Bizottság szolgálatai által összeállított alábbi kérdések és válaszok (kérdésválasz párok) további iránymutatást kívánnak adni a fent említett, az érdekelt feleknek címzett közlemény alapján. A kérdés-válasz párok jegyzékét a továbbiakban szükség szerint aktualizálni és bővíteni fogjuk. A kérdések és válaszok e REV2 jelű kiadásában található új szövegrészeket az ÚJ szó azonosítja. A kérdések és a válaszok arra a helyzetre vonatkoznak, ha az Egyesült Királyság a kilépéséről szóló megállapodás nélkül és ily módon a kilépésről szóló megállapodásban 2 meghatározott átmeneti időszak nélkül válik harmadik országgá március 30-án (a továbbiakban: a kilépés időpontja). ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1. Mi a teendő abban az esetben, ha vállalkozásom jogosultja valamelyik tagállamban egy növényvédő szerre vonatkozó engedélynek, és az Egyesült Királyságban telepedett le? A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3 (a továbbiakban: növényvédőszer-rendelet) nem követeli meg, hogy a növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek kérelmezői, illetve jogosultjai az Európai Unióban telepedjenek le. Ezért ebben a helyzetben semmilyen teendő nincs. 2. Mi a teendő abban az esetben, ha vállalkozásom kérelmezte egy anyag jóváhagyását vagy egy szermaradék-határérték megállapítását, módosítását, törlését vagy felülvizsgálatát, és az Egyesült Királyságban telepedett le? A dokumentum a szeptember 26-án közzétett közlemény helyébe lépett. Lásd a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás ( negyedik részét. HL L 309., , 1. o.

2 A növényvédőszer-rendelet, illetőleg a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszermaradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4 (a továbbiakban: szermaradék-rendelet) nem követeli meg, hogy a hatóanyagok jóváhagyása iránt, illetve a szermaradék-határértékekkel kapcsolatban kérelmet benyújtó vállalkozások az Európai Unióban telepedjenek le. Ezért ebben a helyzetben semmilyen teendő nincs. 3. Mi a teendő abban az esetben, ha a hatóanyagom gyártási helye az Egyesült Királyságban található? A növényvédőszer-rendelet és a szermaradék-rendelet nem tartalmaz semmilyen konkrét követelményt a hatóanyagok gyártási helyével kapcsolatban, tehát a hatóanyagok harmadik országokban is gyárthatók. Ezért ebben a helyzetben semmilyen teendő nincs. A kilépés időpontjától kezdődően azonban az anyag harmadik országból behozott terméknek fog minősülni, és mint ilyen az ilyen esetekben alkalmazandó uniós jogszabályok hatálya alá fog tartozni (például meg kell felelni vele kapcsolatban az EU vámterületére való behozatalhoz kapcsolódó adminisztratív alakiságoknak). 4. Mi a teendő abban az esetben, ha a növényvédő szerem gyártási helye az Egyesült Királyságban található? A növényvédőszer-rendelet és a szermaradék-rendelet nem tartalmaz semmilyen konkrét követelményt a növényvédő szerek gyártási helyével kapcsolatban, tehát a növényvédő szerek harmadik országokban is gyárthatók. Ezért ebben a helyzetben az engedélyek jogosultjainak semmilyen teendőjük nincs. A kilépés időpontjától kezdődően azonban a növényvédő szer harmadik országból behozott terméknek fog minősülni, és mint ilyen az ilyen esetekben alkalmazandó uniós jogszabályok hatálya alá fog tartozni (például meg kell felelni vele kapcsolatban az EU vámterületére való behozatalhoz kapcsolódó adminisztratív alakiságoknak). ÚJ KÉRELMEK 5. Mi a teendő abban az esetben, ha vállalkozásom új kérelmet kíván benyújtani egy olyan hatóanyagra vonatkozóan, amelynek jelentéstevő tagállama akár az Egyesült Királyság is lehet? Mi a teendő abban az esetben, ha vállalkozásom a növényvédőszer-rendelet 7. cikke alapján kérelmezni kívánja egy olyan hatóanyag jóváhagyásának módosítását, amelynek jelentéstevő tagállama az Egyesült Királyság volt? A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, és a tagságból eredő valamennyi jog és kötelezettség vonatkozik rá, a lojális együttműködés elvére kiterjedően is, amelynek értelmében az Unió és annak valamennyi tagállama segíti egymást a Szerződés végrehajtásában. Ennek megfelelően az Egyesült Királyság lehet jelentéstevő tagállam. A kilépés időpontjától fogva azonban az Egyesült Királyság nem járhat el jelentéstevő tagállamként. Ez abban az esetben is így van, ha megállapodás születik a kilépésről: az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság nem járhat el 4 HL L 70., , 1. o. 2

3 jelentéstevő tagállamként. 5 Ezt a kérelmezőknek tekintetbe kell venniük, amikor kiválasztják a jelentéstevő tagállamot: ha az Egyesült Királyságot választják, akkor a kilépés időpontja előtt a dossziét át kell majd vennie egy másik tagállamnak, amely a továbbiakban eljár jelentéstevő tagállamként. 6. Mi a teendő abban az esetben, ha vállalkozásom új kérelmet kíván benyújtani egy olyan növényvédő szerre vagy olyan szermaradék-határértékekre vonatkozóan, amely vagy amelyek esetében az adott zónáról jelentést tevő tagállam vagy az értékelést végző tagállam akár az Egyesült Királyság is lehet? A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, és a tagságból eredő valamennyi jog és kötelezettség vonatkozik rá, a lojális együttműködés elvére kiterjedően is, amelynek értelmében az Unió és annak valamennyi tagállama segíti egymást a Szerződés végrehajtásában. Ennek megfelelően az Egyesült Királyság lehet szermaradék-határértékek vonatkozásában az adott zónáról jelentést tevő tagállam és értékelést végző tagállam. A kilépés időpontjától fogva azonban az Egyesült Királyság nem járhat el egy adott zónáról jelentést tevő tagállamként és értékelést végző tagállamként. Ez abban az esetben is így van, ha megállapodás születik a kilépésről: az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság nem járhat el szermaradék-határértékek vonatkozásában az adott zónáról jelentést tevő tagállamként és értékelést végző tagállamként. 6 Ezt a kérelmezőknek tekintetbe kell venniük. A növényvédő szerek engedélyezésének, illetve engedélye meghosszabbításának összefüggésében az adott zónáról jelentést tevő tagállam által végzett értékelést akkor kell lezártnak tekinteni, amikor a tagállam a növényvédőszer-rendelet 36. cikkének (1) bekezdése, illetve 43. cikke szerinti értékelést az adott zónában lévő érintett tagállamok rendelkezésére bocsátja. A szermaradék-határértékekkel kapcsolatos kérelmek összefüggésében az értékelést végző tagállam általi értékelést akkor kell lezártnak tekinteni, amikor a tagállam az értékelő jelentést a szermaradék-rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint a Bizottság rendelkezésére bocsátja. HATÓANYAG JÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMEK 7. Mi a teendő abban az esetben, ha a 686/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet az Egyesült Királyságot jelölte ki jelentéstevő vagy társjelentéstevő tagállamként, és vállalkozásom kérelmezni kívánja az adott hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítását? A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, és a tagságból eredő valamennyi jog és kötelezettség vonatkozik rá, a lojális együttműködés elvére kiterjedően is, amelynek értelmében az Unió és annak valamennyi tagállama segíti egymást a Szerződés végrehajtásában. Ennek megfelelően az Egyesült Királyság továbbra is eljárhat jelentéstevő és társjelentéstevő tagállamként a meghosszabbítási eljárásokban

4 A kilépés időpontjától fogva azonban az Egyesült Királyság nem járhat el jelentéstevő és társjelentéstevő tagállamként. Ez abban az esetben is így van, ha megállapodás születik a kilépésről: az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság nem járhat el jelentéstevő és társjelentéstevő tagállamként. 7 Ezt figyelembe véve a Bizottság módosította a 686/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet. 8 FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉRTÉKELÉSEK 8. Mi a teendő abban az esetben, ha az anyagom jóváhagyása iránti kérelemmel vagy jóváhagyásának módosítása iránti kérelemmel, illetve a növényvédőszerrendelet 13. cikkének (3) bekezdése értelmében vett megerősítő információkkal kapcsolatos értékelés jelentéstevő tagállama az Egyesült Királyság, és már benyújtottam a dokumentációt az Egyesült Királyságnak? Mi történik a jóváhagyás iránti kérelmem folyamatban lévő értékelésével? A kilépés időpontjától fogva az Egyesült Királyság nem járhat el jelentéstevő tagállamként. Ez abban az esetben is így van, ha megállapodás születik a kilépésről: az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság nem járhat el jelentéstevő tagállamként. 9 Mindamellett, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás rendelkezik a folyamatban lévő eljárásokhoz tartozó iratok és dokumentációk átadásáról, 10 nyomatékosan javasoljuk az érdekelt feleknek, hogy kísérjék szorosan figyelemmel a folyamatban lévő értékeléseket. A Bizottság szolgálatai a tagállamokkal és az EGT-országokkal karöltve jelenleg dolgoznak egy olyan összehangolt rendszer kialakításán, amely biztosítja, hogy a tájékoztatás és az érintett iratok átadása kellő időben megtörténjék. 9. Mi a teendő abban az esetben, ha a 686/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11 az Egyesült Királyságot jelölte ki jelentéstevő tagállamként, és már benyújtottam kiegészítő dokumentációmat az Egyesült Királyságnak? Mi történik a jóváhagyás meghosszabbítása iránti kérelmem folyamatban lévő értékelésével? A kilépés időpontjától fogva az Egyesült Királyság nem járhat el jelentéstevő tagállamként. Ez abban az esetben is így van, ha megállapodás születik a kilépésről: az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság nem járhat el jelentéstevő tagállamként. 12 A kilépésről rendelkező megállapodás rendelkezik a folyamatban lévő eljárásokhoz tartozó iratok és dokumentációk átadásáról. (ÚJ) A Bizottság elfogadta a 686/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosítását, amely biztosítja, hogy a jelentéstevő tagállam szerepét az EU A Bizottság (EU) 2018/155 végrehajtási rendelete (2018. január 31.) a hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztásáról szóló 686/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 29., , 8. o.). Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 44. cikkét. A Bizottság 686/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 26.) a legkésőbb december 31-én lejáró jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztásáról (HL L 200., , 5. o.). 4

5 valamelyik tagállama átvegye. 13 szükségesek-e további átvételek. A Bizottság szolgálatai jelenleg vizsgálják, 10. Felszámíthat-e illetéket vagy díjat az új jelentéstevő tagállam, és ha igen, milyen határok között? (ÚJ) Az új jelentéstevő tagállam, amely vállalta, hogy átveszi a dossziét az Egyesült Királyságtól, a növényvédőszer-rendelet 74. cikkével és a szermaradék-rendelet 42. cikkével összhangban megtéríttetheti a rendeletek hatálya alatt végzett tevékenységének költségeit. Ennek feltételeit a növényvédőszer-rendelet 74. cikke és a szermaradék-rendelet 42. cikke határozza meg. 11. Mi a teendő abban az esetben, ha egy növényvédő szer engedélyezésére vagy engedélyének meghosszabbítására irányuló kérelem értékelésével összefüggésben az Egyesült Királyság az adott zónáról jelentést tevő tagállam, illetve ha egy szermaradék-határértékkel kapcsolatos kérelemmel összefüggésben az Egyesült Királyság az értékelést végző tagállam? Mi történik a növényvédő szer engedélyezése iránti, illetve a szermaradék-határértékkel kapcsolatos kérelmem folyamatban lévő értékelésével? A kilépés időpontjától fogva az Egyesült Királyság nem járhat el egy adott zónáról jelentést tevő tagállamként és értékelést végző tagállamként. Ez abban az esetben is így van, ha megállapodás születik a kilépésről: az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság nem járhat el egy adott zónáról jelentést tevő tagállamként és értékelést végző tagállamként. 14 Azokban a kilépés időpontjában folyamatban lévő eljárásokban, amelyekben egy növényvédő szer engedélyezésére vagy engedélyének meghosszabbítására irányuló kérelem értékelésével összefüggésben az Egyesült Királyság jár el egy adott zónáról jelentést tevő tagállamként, illetve egy szermaradék-határértékkel kapcsolatos kérelemmel összefüggésben az Egyesült Királyság jár el értékelést végző tagállamként, az adott zónáról jelentést tevő tagállamot, illetve az értékelést végző tagállamot meg kell változtatni. A növényvédő szerekkel kapcsolatos, a kilépés időpontjában folyamatban lévő eljárások esetében a kilépésről rendelkező megállapodás rendelkezik a folyamatban lévő eljárásokhoz tartozó iratok és dokumentációk átadásáról. 15 A Bizottság szolgálatai a tagállamokkal és az egyes zónák irányítóbizottságaival karöltve már dolgoznak egy olyan összehangolt rendszer kialakításán, amely biztosítja, hogy a tájékoztatás és az iratok átadása kellő időben megtörténjék. Lásd még a 11. kérdést, amely részletesen ismerteti azt az esetet, amikor más tagállamok olyan növényvédő szerrel kapcsolatban bocsátanak ki engedélyeket, amelynek értékelését az adott zónáról jelentést tevő tagállamként az Egyesült Királyság végezte. A szermaradék-határértékekkel kapcsolatos, folyamatban lévő eljárások esetében az újonnan kijelölt értékelést végző tagállam folytatja a szermaradék-rendelet A Bizottság (EU) 2019/150 végrehajtási rendelete (2019. január 30.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a növényvédő szerekben található deltametrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, protiokonazol és tebukonazol hatóanyag értékelése tekintetében kijelölt jelentéstevő tagállam módosításáról (HL L 27., , 23. o.). Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 44. cikkét. 5

6 cikke szerinti értékelést, illetve ha úgy kell tekinteni, hogy az Egyesült Királyság az értékelést a kilépés időpontja előtt lezárta (lásd a 6. kérdést) szükség esetén elvégzi az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által a szermaradék-rendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján esetlegesen kért kiegészítő információk értékelését. LEZÁRT ÉRTÉKELÉSEK 12. Mi a teendő abban az esetben, ha egy tagállam egy olyan növényvédő szer engedélyezésével kapcsolatban kíván döntést hozni, amelynek értékelését az Egyesült Királyság a kilépés időpontja előtt lezárta? A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyság eljárhat egy adott zónáról jelentést tevő tagállamként, és ilyenkor a többi tagállam érintett tagállamként jár el. 16 A zónák szerinti értékelés rendszere olyan együttműködésen alapul, amelynek keretében a kérelmet harmonizált formában valamennyi érintett tagállam ellenőrzi (lásd a növényvédőszer-rendelet 36. cikkének (1) bekezdését). Ha az értékelést az Egyesült Királyság lezárta, azaz a növényvédőszer-rendelet 36. cikkének (1) bekezdésével összhangban a többi tagállam rendelkezésére bocsátotta, és az Egyesült Királyság a kilépés időpontja előtt kiadta nemzeti engedélyét, a többi tagállamnak a növényvédőszer-rendelet 37. cikkének (4) bekezdését és 36. cikkének (2) bekezdését követve 120 napon belül az Egyesült Királyság által elvégzett és lezárt értékelés alapján döntenie kell a kérelemről. Abban az esetben azonban, ha az értékelést az Egyesült Királyság lezárta, azaz a növényvédőszer-rendelet 36. cikkének (1) bekezdésével összhangban a többi tagállam rendelkezésére bocsátotta, de az Egyesült Királyság a kilépés időpontja előtt nem adta ki nemzeti engedélyét, nincs a kilépés időpontja előtt kiadott engedély, amely pedig (az értékelés mellett) szükséges volna ahhoz, hogy kezdetét vegye az érintett tagállamok általi engedélyezésre vonatkozó 120 napos határidő (lásd a növényvédőszer-rendelet 37. cikkének (4) bekezdését). Ezért ilyenkor azt az engedélyt, amelyet a zónáról jelentést tevő tagállamnak kellett volna kiadnia, az egyik érintett tagállamnak kell pótolnia. Ez az érintett tagállam az engedélyt az Egyesült Királyság által elvégzett értékelés alapján fogja kiadni. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ilyen helyzetbe kerülnek, egy vagy több érintett tagállamhoz kell fordulniuk kérelmükkel ilyenkor az érintett tagállamok az adott zóna irányítóbizottságának keretei között állapodhatnak meg a további teendőkről. 16 Ez a rendszer szolgál azokra az esetekre, amikor egy adott zónában egy adott növényvédő szer első engedélyezéséről van szó, de a növényvédőszer-rendelet 43. cikkének (3) bekezdése értelmében a meghosszabbítás eseteire is. 6

7 AZ ENGEDÉLYEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE 13. Mi a teendő abban az esetben, ha vállalkozásom az Egyesült Királyság kilépése után a növényvédőszer-rendelet 40. cikkének megfelelően a kölcsönös elismerés elvét követve az Egyesült Királyság által kiadott engedély alapján kíván valamely ugyanabban a zónában vagy egy másik zónában lévő EUtagállamban engedélyhez jutni? A kilépés időpontjától fogva az EU-27 tagállamai függetlenül attól, hogy ugyanabban a zónában vagy egy másik zónában vannak-e (lásd a növényvédőszer-rendelet 40. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját) nem ismerhetik el az Egyesült Királyság által kiadott engedélyeket. Ez abban az esetben is így van, ha megállapodás születik a kilépésről: az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság az engedélyek kölcsönös elismerése összefüggésében nem lehet referencia-tagállam. 17 Ilyenkor a vállalkozásoknak az EU-27 egy másik tagállamának meglévő termékengedélye alapján kell (ismételten vagy újonnan) kérelmezniük az engedélyt. Ha azonban az EU-27 valamelyik tagállama a kölcsönös elismerés elve alapján a kilépés időpontja előtt már kiadott engedélyt, ezen engedély érvényességét az Egyesült Királyság kilépése nem befolyásolja. PÁRHUZAMOS FORGALMAZÁSI ENGEDÉLYEK 14. Érvényesek-e a kilépés időpontjától fogva azok az EU-27 tagállamai által kiadott párhuzamos forgalmazási engedélyek (lásd a növényvédőszer-rendelet 52. cikkét), amelyek az Egyesült Királyságot jelölik meg a növényvédő szer származási tagállamaként? (ÚJ) A növényvédőszer-rendelet 52. cikke a tagállamokban való párhuzamos forgalmazást lehetővé tévő párhuzamos forgalmazási engedélyek kiadását szabályozza. A kilépés időpontjától fogva nem érvényesek azok az EU-27 tagállamai által a kilépés időpontja előtt kiadott párhuzamos forgalmazási engedélyek, amelyek az Egyesült Királyságot jelölik meg a növényvédő szer származási tagállamaként. 18 Ezért az adott tagállamban ilyen párhuzamos forgalmazási engedély alapján nem hozható többé forgalomba növényvédő szer. Ettől a változástól függetlenül a kilépés időpontja előtt megvásárolt növényvédő szerek az EU-27 tagállamaiban továbbra is felhasználhatók Az 52. cikk szerint a párhuzamos forgalmazási engedély megadásának feltétele, hogy a növényvédő szer azonos legyen egy, az EU valamely tagállamában (a származási tagállamban) már engedélyezett növényvédő szerrel. 7

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉGHAJLATPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ EU KIBOCSÁTÁSKERESKEDELMI RENDSZERE (ETS)

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉGHAJLATPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ EU KIBOCSÁTÁSKERESKEDELMI RENDSZERE (ETS) EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉGHAJLATPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. december 19. Rev 1 KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ EU KIBOCSÁTÁSKERESKEDELMI RENDSZERE

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉGHAJLATPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉGHAJLATPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉGHAJLATPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. december 19. Rev1 KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRA

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D039942/02 számú dokumentumot. Melléklet: D039942/ /15 1 DGB 2B. Az Európai Unió Tanácsa

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D039942/02 számú dokumentumot. Melléklet: D039942/ /15 1 DGB 2B. Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. július 16. (OR. en) 10916/15 AGRILEG 148 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. július 13. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D039942/02

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7690/17 DENLEG 26 AGRI 163 SAN 122 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. március 24. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 13. (OR. en) 13212/16 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 13. (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. január 8. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D042746/16

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 17. (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. május 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. február 27. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE AZ EU-BÓL ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK MOZGÁSÁVAL

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 20. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 11. (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 9. Címzett: Biz. dok. sz.: D032598/06 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 60/12 HU A BIZOTTSÁG (EU) 2019/337 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. február 27.) a mefentriflukonazol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. február 1. REV1 KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. november 8. (REV1 az érdekelt felek részére 2018. február 8-án kiadott közlemény helyett) KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2019.6.3. HU L 144/41 A BIZOTTSÁG (EU) 2019/901 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 29.) az Ashbya gossypii (DSM 23096) által termelt riboflavin, a Bacillus subtilis (DSM 17339 és/vagy DSM 23984) által

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 5. (OR. en) 5023/16 DENLEG 1 AGRI 2 SAN 2 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. december 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 2. (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében 28/03/2018 ESMA70-151-435 HU Tartalomjegyzék 1 Hatály... 2 2 Cél... 4 3 Megfelelési és adatszolgáltatási

Részletesebben

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A BANKI ÉS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A BANKI ÉS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A PÉNZÜGYI STABILITÁS, A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TŐKEPIACI UNIÓ FŐIGAZGATÓSÁGA Brüsszel, 2018. február 8. Rev1 KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ

Részletesebben

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 10/2 HU 2019.1.14. RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2019/49 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 4.) a nátrium-szelenit, a bevont, granulált nátrium-szelenit és a cink-l-szeleno-metionin valamennyi állatfaj

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7681/17 DENLEG 23 AGRI 160 SAN 118 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. március 24. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMÜGYEKRE, VALAMINT A KERESKEDÉS UTÁNI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMÜGYEKRE, VALAMINT A KERESKEDÉS UTÁNI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A PÉNZÜGYI STABILITÁS, A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TŐKEPIACI UNIÓ FŐIGAZGATÓSÁGA Brüsszel, 2018. február 8. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2018.7.19. HU L 183/9 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 18.) az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 28. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) 2018.7.23. HU L 185/9 RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1032 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 20.) a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1060/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A BIZOTTSÁG 1060/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről HU 2013.10.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 289/33 A BIZOTTSÁG 1060/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 2. (OR. en) 9533/15 DENLEG 79 AGRI 303 SAN 168 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. május 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2019. február 1. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EURÓPAI UNIÓBÓL VALÓ KILÉPÉSÉVEL KAPCSOLATBAN IPARI

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 18.7.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Cristóbal Aguado Laza, spanyol állampolgár által a Mezőgazdasági Termelők Valenciai Szövetsége (ASAJA) nevében

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 1. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 1. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. december 1. (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. november 27. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 3.10.2011

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 3.10.2011 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 3.10.2011 C(2011)7180 végleges A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 3.10.2011 a(z) "Levetiracetam Accord - Levetiracetám" emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának

Részletesebben

HATÁROZATOK. (az értesítés a C(2017) számú dokumentummal történt) (Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

HATÁROZATOK. (az értesítés a C(2017) számú dokumentummal történt) (Csak a német nyelvű szöveg hiteles) 2017.11.29. L 313/5 HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2201 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. november 27.) az Escherichia coli BL21 törzsével előállított 2 -fukozil-laktóznak a 258/97/EK európai parlamenti

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. július 5. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A LÉGI KÖZLEKEDÉS VÉDELMÉRE,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 28. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 28. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 28. (OR. en) 7777/17 AGRILEG 70 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. március 28. Címzett: Biz. dok. sz.: D49581/03 Tárgy: a Tanács

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2014.5.28. L 159/41 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. február 21.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. augusztus 22. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D050358/04 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D050358/04 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 24. (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG MOBILITÁSPOLITIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. október 23. A 2018. július 5-i közlemény helyébe lép. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX C Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása,

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 132/40 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/785 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a tiametoxam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.16. COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok FŐIGAZGATÓSÁGA

EURÓPAI BIZOTTSÁG A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok FŐIGAZGATÓSÁGA EURÓPAI BIZOTTSÁG A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok FŐIGAZGATÓSÁGA Brüsszel, 2018. március 28. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A SZERZŐI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.14. COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. augusztus 20. (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. augusztus 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere..../2013. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere..../2013. ( ) EMMI rendelete A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az emberi erőforrások minisztere.../2013. ( ) EMMI rendelete a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0005 (NLE) 5347/17 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AELE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN

Részletesebben

Helsinki, március 25. Dokumentum: MB/12/2008 végleges

Helsinki, március 25. Dokumentum: MB/12/2008 végleges Helsinki, 2009. március 25. Dokumentum: MB/12/2008 végleges HATÁROZAT AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG DOKUMENTUMAIHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉSRŐL SZÓLÓ 1049/2001/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.3.8. C(2018) 1389 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.3.8.) a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 18. (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. január 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.08.2005 COM(2005) 396 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2002/53/EK irányelvvel összhangban a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében szereplő,

Részletesebben

Növényvédőszer-maradékok élelmiszereinkben

Növényvédőszer-maradékok élelmiszereinkben Növényvédőszer-maradékok élelmiszereinkben Vásárhelyi Adrienn NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 2018.10.17 1 Eurobarométer Niamh Delaney, EOS Gallup Europe piackutató cég Közvélemény

Részletesebben

GSC.TFUK. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) XT 21105/3/18 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) XT 21105/3/18 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. október 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2018/0427 (NLE) XT 21105/3/18 REV 3 BXT 124 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Adina-Ioana Vălean Newcastle-betegség elleni védekezés A8-0026/2018

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 17. (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.4. COM(2010)298 végleges 2010/0156 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a géntechnológiával módosított Bt11 (SYN-BTØ11-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 11. (OR. en) 13182/16 AGRILEG 147 VETER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2019. március 20. REV2 a 2018. február 1-jén közzétett REV1 jelű közlemény

Részletesebben

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011R0408 HU 17.12.2014 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE (2011. április 27.)

Részletesebben

Ref. Ares(2015) /11/2015

Ref. Ares(2015) /11/2015 Ref. Ares(2015)4822779-04/11/2015 EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató 1 Brüsszel, 2010.2.1. - A kölcsönös elismerésről szóló rendelet alkalmazása étrendkiegészítőkre

Részletesebben

XT 21023/17 hk/ms 1 TFUK

XT 21023/17 hk/ms 1 TFUK Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 22. (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk Az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 37. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 37. cikkével létrehozott bizottság véleményével, L 318/28 2015.12.4. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2246 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. december 3.) az európai politikai pártokról és az európai politikai alapítványokról vezetett nyilvántartás esetében alkalmazandó

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

Error! Unknown document property name. HU

Error! Unknown document property name. HU Error! Unknown document property name. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX Tervezet A BIZOTTSÁG /2009/EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036607/01 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036607/01 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. március 18. (OR. en) 7326/15 DENLEG 40 AGRI 140 SAN 76 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. március 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

(HL L 384., , 75. o.)

(HL L 384., , 75. o.) 2006R2023 HU 17.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.4. C(2018) 1866 final ANNEES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 11.2.2009

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 11.2.2009 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.2.2009 C(2009)1056 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 11.2.2009 a(z) "STARTVAC" állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának a 726/2004/EK európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (EGT vonatkozású szöveg) (CSAK A DÁN NYELVŰ SZÖVEG HITELES)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (EGT vonatkozású szöveg) (CSAK A DÁN NYELVŰ SZÖVEG HITELES) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.6.2011 C(2011)4837 végleges A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 29.6.2011 az emberi felhasználásra szánt "Instanyl - Fentanil" gyógyszer számára a C(2009)5900 határozat alapján

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.28. C(2018) 3120 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.5.28.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 19. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049730/04 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049730/04 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 25. (OR. en) 11730/17 AGRILEG 154 FEDŐLAP Az átvétel dátuma: 2017. augusztus 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D049730/04 Tárgy: A BIZOTTSÁG

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2008 C(2008)8731 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 16.12.2008 a(z) "Onsior - Robenacoxib" állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának a 726/2004/EK

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 266/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 266/3 2008.10.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 266/3 A BIZOTTSÁG 976/2008/EK RENDELETE (2008. október 6.) a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a 162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2018.6.25. L 160/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2018/895 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 22.) az Európai Vegyianyagügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. HU Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/25 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 6. (OR. en) 11064/17 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 5. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D050704/02 Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.12.3. C(2018) 7920 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.12.3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048947/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048947/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 24. (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D048947/06

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 77/6 2018.3.20. A BIZOTTSÁG (EU) 2018/456 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 19.) az új élelmiszerré történő minősítésre irányuló, az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 19. (OR. en) 6648/14 AGRILEG 39 DENLEG 36 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. február 17. Címzett: Biz. dok. sz.: D030733/03 Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.11. COM(2011) 710 végleges 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járművezetői

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13486/12 DENLEG 81 AGRI 555 FEDŐLAP. Az átvétel dátuma: augusztus 22.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13486/12 DENLEG 81 AGRI 555 FEDŐLAP. Az átvétel dátuma: augusztus 22. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13486/12 DENLEG 81 AGRI 555 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. augusztus 22. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A válaszadóra vonatkozó általános kérdések

A válaszadóra vonatkozó általános kérdések Nyilvános konzultáció a növényvédő szerekről és a növényvédőszermaradékokról szóló uniós jogszabályok REFIT-értékeléséről A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni. A válaszadóra vonatkozó általános kérdések

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben