TÁJÉKOZATÓ T Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása"

Átírás

1 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT BUDAPEST, THAN KÁROLY U TELEFON: TELEFAX: TÁJÉKOZATÓ T Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa: Dokumentum státusza: T Tájékoztató Jóváhagyott Készítette: Sas János megbízott Ellenőrizte és jóváhagyta: Tombor Sándor tanúsítási igazgató Példány sorszáma: MÓDOSÍTÁSOK ÁTVEZETÉSÉRE KÖTELEZETT NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 1/23 oldal

2 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 0.1 MÓDOSÍTÁSOK ADATAI Kiadás Dátum Szerző Jóváhagyó Változások Sas János Tombor Sándor A dokumentum létrehozása Sas János Tombor Sándor A dokumentum módosítása helyesbítő tevékenység keretében. EK-hitelesítési tanúsítvány helyett EKellenőrzési tanúsítvány, az ÁME követelmények konkretizálása. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 2/23 oldal

3 0.2 TARTALOMJEGYZÉK 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSOK ADATAI TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA AZ ÉRTÉKELÉSI ÉS JÓVÁHAGYÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA ÁLTALÁNOS ALAPELVEK AZ ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT CÉLJA, KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS TERÜLETE AZ EGYES MODULOK ESETÉBEN CD. modul Kezdeti értékelés és jóváhagyás Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés célja Az értékelés területe Felügyeleti értékelési eljárások Az értékelés célja Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés területe CH. modul Kezdeti értékelés és jóváhagyás Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés célja Az értékelés területe Felügyeleti értékelési eljárások Az értékelés célja Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés területe SH1. modul Kezdeti értékelés és jóváhagyás Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés célja Az értékelés területe Felügyelet a Tanúsítási Igazgatóság felelőssége mellett Az értékelés célja Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés területe Ellenőrzések az alrendszer (rész) előállítása során Az alrendszer végső ellenőrzése (összeszerelve, üzembe helyezés előtt) A FOLYAMAT SZAKASZAI Kezdeti értékelés és jóváhagyás Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 3/23 oldal

4 Az auditcsoport kiválasztása és kijelölése a kezdeti értékeléséhez és jóváhagyásához Az értékelés 1. szakaszának végrehajtása Az értékelés 1. szakaszában az aggodalomra okot adó problémák megoldása A kompetens auditcsoport megerősítése/kijelölése az értékelés 2. szakaszához Az értékelés 2. szakaszának (helyszíni értékelés) végrehajtása A nyitó értekezlet levezetése Kommunikáció a helyszíni értékelés során Kísérők Az információk gyűjtése és igazolása Az értékelés megállapításainak azonosítása és feljegyzése Az értékelés következtetéseinek összeállítása A záró értekezlet levezetése Az értékelés 2. szakaszában az aggodalomra okot adó problémák megoldása A nemmegfelelőségek okainak elemzése A helyesbítések és a helyesbítő tevékenységek eredményessége A minőségirányítási rendszer kezdeti értékelésének következtetései Döntés a minőségirányítási rendszer kezdeti jóváhagyásáról Információk a kezdeti jóváhagyás megadásához A döntéshozatal előtti tevékenységek A jóváhagyás megadása és az értékelési dokumentumok kiadása Az auditprogram és a megfelelő követő és felügyeleti tevékenységek megerősítése vagy módosítása Felügyelet Információcsere a Kérelmezővel Az auditprogram megerősítése, és közlése a kérelmezővel A kompetens auditcsoport megerősítése/kijelölése Felügyeleti értékelés végrehajtása A felügyeleti értékelés aggodalomra okot adó problémáinak megoldása A felügyeleti értékelés következtetései Értékelési jelentés A jóváhagyott státus fenntartása Információk a jóváhagyott státus fenntartásához A döntéshozatal előtti tevékenységek Döntés a jóváhagyott státus fenntartására és az értékelési dokumentumok kiadása A jóváhagyás független átvizsgálása (ha szükséges) Az auditprogram és a megfelelő követő és felügyeleti tevékenységek megerősítése vagy módosítása A jóváhagyás megújítása Utó-értékelés (szükség esetén) Rendkívüli értékelések Az alkalmazási terület bővítése Rendkívüli eseményhez kötött értékelések A jóváhagyás felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 4/23 oldal

5 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv / irányelv Alrendszer ÁME (átjárhatósági műszaki előírás) Kölcsönös átjárhatóság Rendszerelem (kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek) Tanúsítási Igazgatóság transzeurópai rendszer vasúti A 2009/131/EK (2009. október 16), 2011/18/EU (2011. március 01.) és 2013/9/EU (2013. március 11.) irányelvekkel módosított, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK (2008. június 17.) irányelv. A vasúti rendszer megosztásának eredménye, amint azt az Irányelv II. melléklete tartalmazza. Az Irányelvvel összhangban elfogadott előírás, amely az alapvető követelményeknek való megfelelés és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében az egyes alrendszereket és alrendszer-részeket szabályozza. Az infrastruktúra strukturális rendszerelemekre, alrendszerekre vonatkozó ÁME: a 2012/464/EU (2012. július 23.) Bizottsági Határozattal módosított, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló 2011/275/EU (2011. április 26.) Bizottsági Határozat Egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az ezeken a vonalakon előírt teljesítményt elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását. Ez a képesség azoktól a szabályozási, műszaki és üzemeltetési feltételektől függ, amelyeket az alapvető követelményeknek való megfelelés érdekében be kell tartani. A berendezések olyan elemi rendszerelemei, rendszerelem-csoportjai, szerkezeti részegységei vagy egésze, amelyeket beszereltek vagy beszerelni terveznek a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságát közvetlenül vagy közvetve meghatározó valamely alrendszerbe. A rendszerelem fogalma materiális és immateriális javakat, például szoftvert, egyaránt magában foglal. KTI Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatósága. a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek az Irányelv I. melléklete 1. és 2. pontja szerint; Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 5/23 oldal

6 2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A tájékoztató célja, hogy információt nyújtson az érdeklődők, gyártók, illetve kérelmezők részére a KTI Nonprofit Kft. által - a megfelelőségértékelés tárgyától, illetve a kérelmező által választott megfelelőségértékelési eljárástól függően -: a CD. modul, a CH. modul, illetve az SH1. modul szerint végrehajtott minőségirányítási rendszer vizsgálat, értékelés, illetve jóváhagyás folyamatáról. 3. TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA A tájékoztató - a közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága megvalósításához szükséges feltételek létrehozására irányuló -, az irányelv II. melléklete 1. pontja a) bekezdése szerinti hagyományos infrastruktúra alrendszer és annak rendszerelemei megfelelőségértékelése során végrehajtott minőségirányítási rendszer értékelési és jóváhagyási eljárásra vonatkozik. 4. AZ ÉRTÉKELÉSI ÉS JÓVÁHAGYÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA 4.1 ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A vonatkozó minőségirányítási szabványt, harmonizált szabványt és/vagy műszaki előírást végrehajtó nemzeti szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségirányítási rendszer elemei tekintetében a Tanúsítási Igazgatóság vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést. Ha a "minőségirányítási rendszer tanúsítvány" egy más bejelentett szervezet által kiadott minőségirányítási rendszer jóváhagyás a Tanúsítási Igazgatóság azt további értékelés nélkül elfogadja, ha az az adott rendszerelemre/alrendszerre vonatkozik. Ha a gyártó/kérelmező akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszert működtet az adott rendszerelemre/alrendszerre tervezésére, gyártására, végső termékellenőrzésére és vizsgálatára, a Tanúsítási Igazgatóság ezt figyelembe veszi a vizsgálat során, amennyiben: a minőségirányítási rendszer tanúsítványt kiállító minőségirányítási rendszer tanúsító szervezetet akkreditáló testület aláírója az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásainak (EA MLA) az irányítási rendszer tanúsítás területén, és a minőségirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazási területének hatálya kiterjed a következőkre: a tanúsítvány magába foglalja az adott rendszerelemet/alrendszert, tartalmazza a tervezési, gyártási, végső termékellenőrzési és vizsgálati fázisokat, tartalmazza a földrajzi egységeket, az érvényesség időpontját. Ebben az esetben a Tanúsítási Igazgatóság az adott rendszerelemnek/alrendszernek csak a minőségirányítási rendszerre sajátosan jellemző dokumentumait és kimutatásait értékeli részletesen. A Tanúsítási Igazgatóság nem értékeli újra a teljes minőségirányítási kézikönyvet és a minőségirányítási rendszert tanúsító szervezet által már értékelt folyamatokat. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 6/23 oldal

7 Ha az alrendszer vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelését egynél több minőségirányítási rendszerre alapozzák, a Tanúsítási Igazgatóság különösen a következőket vizsgálja: egyértelműen dokumentálják-e a minőségirányítási rendszerek közötti kapcsolatokat és kapcsolódási pontokat, a projektben közreműködő összes jogalany tekintetében egyértelműen állapították-e meg a teljes alrendszer megfelelőségének irányításával kapcsolatos átfogó felelősségeket és hatásköröket, és azokat elfogadják-e. 4.2 AZ ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT CÉLJA, KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS TERÜLETE AZ EGYES MODULOK ESETÉBEN CD. MODUL KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere a kezdeti értékelés alkalmával - a konkrét gyártóra vonatkozó auditprogram figyelembevételével: az Irányelv vonatkozó követelményei, az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei, a 7.3. Tervezés és fejlesztés pontja kivételével, a gyártó által működtetett minőségirányítási rendszer dokumentációja és meghatározott folyamatai, a 2010/713/EU Bizottsági Határozat I. melléklete CD. modul: A gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló típus megfelelőség 3.2 pontja szerint, az 2011/275/EU Bizottsági Határozat vonatkozó műszaki követelményei Az értékelés célja Az értékelés célja a kezdeti értékelés alkalmával az, hogy a gyártó által működtetett minőségirányítási rendszer biztosítja-e a sín rendszerelem megfelelőségét figyelembe véve az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó jellemzőket a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban az alábbiak szerint: a rendszer és dokumentációja kielégíti-e az értékelés kritériumait, a rendszerbe foglalt tevékenységek megfelelnek-e a gyártó minőségcéljainak, a rendszer tevékenységei megfelelnek-e a kialakított eljárásoknak (a működés a dokumentációban szabályozottak szerint történik-e, az eljárásokat, folyamatokat egymással kölcsönhatásban, hatékonyan hajtják-e végre, a sín tekintetében teljesülnek-e a 2010/713/EU Bizottsági Határozat CD. modul 3.2. pontjában említett követelmények, Az értékelés területe Az értékelés területe teljes körű, kizárva az ISO 9001 szabvány 7.3. Tervezés és fejlesztés pontját, továbbá figyelembe véve a 4.1 pontban meghatározottakat, valamint az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó, a sínre vonatkozó jellemzők a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 7/23 oldal

8 FELÜGYELETI ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK Az értékelés célja Az értékelés célja a Tanúsítási Igazgatóság bizalmának fenntartása aziránt, hogy az értékelt minőségirányítási rendszer folyamatosan teljesíti a követelményeket Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere megegyezik a kezdeti értékelés kritériumrendszerével Az értékelés területe Az értékelés területe együtt kerül megtervezésre a korábbi értékelési tapasztalatok hasznosításával - az aktualizált, érvényes auditprogramban a többi felügyeleti tevékenységgel. A felügyeleti értékelés programja legalább a következőket kell tartalmaznia: belső auditokat és vezetőségi átvizsgálást, az előző értékelések során felfedett nemmegfelelőségek dolgában tett intézkedések átvizsgálását, a panaszok kezelését, az irányítási rendszer eredményességét a gyártó céljainak elérésében, a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésre irányuló tervezett tevékenységekben történt haladást, a működés folyamatos ellenőrzését az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó, vonatkozó jellemzők vonatkozásában, a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban, a változások átvizsgálását és a hivatkozások alkalmazását a jóváhagyott (tanúsított) státussal kapcsolatban CH. MODUL KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere a kezdeti értékelési és jóváhagyási eljárás alkalmával - az adott gyártóra vonatkozó auditprogram figyelembevételével: az Irányelv vonatkozó követelményei, az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei, a 2010/713/EU Bizottsági Határozat I. melléklete CH. modul: A teljes minőségirányítási rendszeren alapuló megfelelőség 3.1 és 3.2 pontja, az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó jellemzők a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban Az értékelés célja Az értékelés célja a kezdeti értékelés alkalmával az, hogy a gyártó által működtetett minőségirányítási rendszer biztosítja-e az adott rendszerelem megfelelőségét, figyelembe véve az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó jellemzőket a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban, az alábbiak útján: a rendszer és dokumentációja kielégíti-e az értékelés kritériumait, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 8/23 oldal

9 a rendszerbe foglalt tevékenységek megfelelnek-e a gyártó minőségcéljainak, a rendszer tevékenységei megfelelnek-e a kialakított eljárásoknak (a működés a dokumentációban szabályozottak szerint történik-e, az eljárásokat, folyamatokat egymással kölcsönhatásban, hatékonyan hajtják-e végre, az adott rendszerelem tekintetében a gyártó képes-e meghatározni az ÁME követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében Az értékelés területe Az értékelés területe a minőségirányítási rendszer tekintetében teljes körű, figyelembe véve a 4.1 pontban meghatározottakat. A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségértékelése kiterjed az ÁME A. melléklete 20. táblázatában feltüntetett fázisokra és jellemzőkre. A Tanúsítási Igazgatóság az értékelés során felülvizsgálja a rendszerelem műszaki dokumentációját FELÜGYELETI ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK Az értékelés célja Az értékelés célja a Tanúsítási Igazgatóság bizalmának fenntartása aziránt, hogy az értékelt minőségirányítási rendszer folyamatosan teljesíti a követelményeket Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere megegyezik a kezdeti értékelés kritériumrendszerével Az értékelés területe Az értékelés területe együtt kerül megtervezésre a korábbi értékelési tapasztalatok hasznosításával - az aktualizált, érvényes auditprogramban a többi felügyeleti tevékenységgel. A felügyeleti értékelés programja legalább pontban meghatározottakat tartalmazza az alábbi szemponttal kiegészítve: a minőségirányítási rendszert, illetve az adott rendszerelemre vonatkozó műszaki dokumentációt érintő változások átvizsgálása SH1. MODUL KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS Az értékelés kritériumrendszere A kezdeti értékelés kritériumrendszere - az adott kérelmezőre vonatkozó auditprogram figyelembevételével: az Irányelv követelményei, az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei, az infrastruktúra alrendszer tervezésére, gyártására, végső termékellenőrzésére és vizsgálatára működtetett minőségirányítási rendszer dokumentációja és meghatározott folyamatai a 2010/713/EU Bizottsági Határozat I. melléklete SH1. modul: A teljes minőségirányítási rendszeren alapuló EKhitelesítés és tervvizsgálat 3.2 pontja szerint, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 9/23 oldal

10 az ÁME B. melléklet 21. táblázatában vizsgálandó jellemzők a Terv felülvizsgálata, és az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban Az értékelés célja Az értékelés célja annak igazolása, hogy az infrastruktúra alrendszer tervezésére, gyártására, végső termékellenőrzésére és vizsgálatára működtetett minőségirányítási rendszer biztosítja az alrendszer megfelelőségét az ÁME B. melléklet 21. táblázatában vizsgálandó jellemzők tekintetében a Terv felülvizsgálata, és az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban, az alábbiak útján: a minőségirányítási rendszer és dokumentációja kielégíti-e az értékelés kritériumait, a minőségirányítási rendszerbe foglalt tevékenységek megfelelnek-e a kérelmező minőségcéljainak, a minőségirányítási rendszer tevékenységei megfelelnek-e a kialakított eljárásoknak (a működés a dokumentációban szabályozottak szerint történik-e, az eljárásokat, folyamatokat egymással kölcsönhatásban, hatékonyan hajtják-e végre, az alrendszer tekintetében teljesülnek-e a 2010/713/EU Bizottsági Határozat SH1. modul 3.2. pontjában említett követelmények, Az értékelés területe Az értékelés területe a minőségirányítási rendszer tekintetében teljes körű, figyelembe véve a 4.1 pontban meghatározottakat. Az alrendszer megfelelőségértékelése kiterjed az ÁME B. melléklete 21. táblázatában feltüntetett fázisokra és jellemzőkre FELÜGYELET A TANÚSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG FELELŐSSÉGE MELLETT Az alrendszer előállítási és végső ellenőrzése során a Tanúsítási Igazgatóság ellenőrzéseket hajt végre a jóváhagyott minőségirányítási rendszer felügyeleti értékelései keretében, az eljárás tapasztalatai alapján folyamatosan aktualizált auditprogramnak megfelelően. Ezen túlmenően előre be nem jelentett felügyeletet is végezhet - a végrehajtott értékelések tapasztalatainak figyelembe vételével - mely során ellenőrzéseket végezhet a jóváhagyott minőségirányítási rendszer megfelelő működése igazolására. Az audittervek készítésekor figyelembe kell venni a pontokban meghatározottakat Az értékelés célja Az értékelés célja a Tanúsítási Igazgatóság bizalmának fenntartása aziránt, hogy a jóváhagyott minőségirányítási rendszer folyamatosan teljesíti a követelményeket, és az alrendszer az adott értékelési szakaszban vonatkozó teljesíti az ÁME követelményeiből és a műszaki dokumentációból adódó - előállításra, illetve a végső ellenőrzésre vonatkozó - követelményeket Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere megegyezik a kezdeti értékelés kritériumrendszerével, továbbá az adott érékelési szakaszra meghatározott követelményeknek a , illetve pontoknak megfelelően Az értékelés területe Az értékelés területe együtt kerül megtervezésre a korábbi értékelési tapasztalatok hasznosításával - az aktualizált, érvényes auditprogramban a többi felügyeleti tevékenységgel. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 10/23 oldal

11 A felügyeleti értékelés programja legalább a pontban meghatározott elemekre terjed ki, kiegészítve - az adott érékelési szakaszra vonatkozó, - a , illetve pontok szerinti ellenőrzési tervekben meghatározott területekkel Ellenőrzések az alrendszer (rész) előállítása során A Tanúsítási Igazgatóság - a kérelmezővel egyeztetett - időpontokban és helyszíneken, előállítási ellenőrzési tervek alapján elvégzi/felügyeli a szükséges ellenőrzéseket és teszteket. Megállapítások előállítási ellenőrzési terveken feljegyzésre kerülnek. A Tanúsítási Igazgatóság az adatok kiértékelésével meggyőződik arról, hogy az alrendszer (rész) előállítása során figyelembe vették-e a harmonizált szabványokat, illetve az alkalmazott megoldások kielégítik-e a vonatkozó jogszabályok szerinti és az ÁME B. melléklet 21. táblázatában az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban vizsgálandó jellemzőkkel szemben támasztott követelményeket. A Tanúsítási Igazgatóság jóváhagyja a megfelelőségértékelés folytatását - és amennyiben a kérelmező kéri, a közbenső EK-ellenőrzési tanúsítvány kiadását -, ha az alrendszer (rész) az előállítási szakasz ellenőrzési jelentések alapján kielégíti a harmonizált szabványok, a vonatkozó jogszabályok, illetve az ÁME vonatkozó követelményeit, továbbá az eljárás végrehajtása minden vonatkozó belső szabályozások betartásával, megfelelően történt, Az ISV kiadásának további feltételei, hogy a felügyeleti értékelés igazolja azt is, hogy a kérelmező megfelelő módon teljesíti a jóváhagyott minőségirányítási rendszerből adódó kötelezettségeit, azaz a minőségirányítási rendszer jóváhagyás érvényessége fenn álljon, illetve az alrendszer megfeleljen a jóváhagyott EK-tervvizsgálati tanúsítványnak Az alrendszer végső ellenőrzése (összeszerelve, üzembe helyezés előtt) A Tanúsítási Igazgatóság - a kérelmezővel egyeztetett - időpontokban és helyszíneken, alrendszer végső ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési terv(ek) alapján elvégzi/felügyeli a szükséges ellenőrzéseket és teszteket. A megállapítások a végső ellenőrzési terve(ke)n feljegyzésre kerülnek. A Tanúsítási Igazgatóság az adatok kiértékelésével meggyőződik arról, hogy az alrendszer gyártása és megvalósítása során figyelembe vették-e a harmonizált szabványokat, illetve az alkalmazott megoldások kielégítik-e a vonatkozó jogszabályok szerinti és az ÁME B. melléklet 21. táblázatában az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban vizsgálandó jellemzőkkel szemben támasztott követelményeket. A Tanúsítási Igazgatóság kiállítja az EK-ellenőrzési tanúsítványt, ha az alrendszer: megfelel az Irányelvnek, továbbá megfelel a Szerződésből eredő egyéb előírásoknak, és üzembe helyezhető, továbbá az alrendszer korábban értékelt részeire kiadott ISV-k érvényesek, és az eljárás végrehajtása minden vonatkozó belső szabályozások betartásával, megfelelően történt, Az EK-ellenőrzési tanúsítvány kiadásának további feltételei, hogy a felügyeleti értékelés igazolja azt is, hogy a kérelmező megfelelő módon teljesíti a jóváhagyott minőségirányítási rendszerből adódó kötelezettségeit, azaz a minőségirányítási rendszer jóváhagyás érvényessége fenn álljon, illetve az alrendszer megfeleljen a jóváhagyott EK-tervvizsgálati tanúsítványnak. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 11/23 oldal

12 4.3 A FOLYAMAT SZAKASZAI A minőségirányítási rendszer értékelési és jóváhagyási folyamatot, annak egyes szakaszait az 1. ábra mutatja be KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS AZ AUDITCSOPORT KIVÁLASZTÁSA ÉS KIJELÖLÉSE A KEZDETI ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS JÓVÁHAGYÁSÁHOZ A megfelelő kompetenciával rendelkező szakértőkből és auditorokból álló auditcsoport létszámának és összetételének meghatározása során a Tanúsítási Igazgatóság figyelembe veszi: Az értékelés céljait, területét, kritériumait és a becsült audit időt. Az értékelés fajtáját. Az auditcsoport kompetenciáját, amely szükséges az értékelés céljainak eléréséhez: a szakértők képzettségét, végzettségét, szakterületét, szakmai gyakorlatát, az auditorok és az auditcsoport vezető auditálási ismereteit és készségeit, gyakorlatát. Az értékelési és jóváhagyási követelményeket (beleértve az alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses követelményt). A nyelvet és a kultúrát. Az auditcsoport tagjai értékelték-e, tanúsították-e korábban a gyártó/kérelmező minőségirányítási rendszerét. Az auditcsoport vezető és az auditorok számára szükséges ismereteket és készségeket fordítók és tolmácsok is kiegészíthetik, akiknek egy auditor irányítása alatt tevékenykednek, de indokolatlanul nem befolyásolhatják az értékelést (pártatlanság, a függetlenség, szaknyelv ismerete). A Tanúsítási Igazgatóság minden egyes esetben megvizsgálja, hogy az auditcsoport tagjaival kapcsolatban nem merülnek-e fel összeférhetetlenségi kérdések, teljesülnek-e a pártatlansággal kapcsolatos jogszabályi követelmények, azaz nem merülnek-e fel összeférhetetlenségi kérdések, pl. korábban végzett tanácsadás, oktatás vagy személyi kötődés közte és a gyártó/kérelmező között. Az auditcsoport tagok között a minőségirányítási rendszer értékeléssel kapcsolatos feladatokat az auditcsoport vezető osztja szét. A feladat szétosztás során meghatározásra kerül, hogy az adott folyamatok, funkciók, helyszínek, területek vagy tevékenységek értékeléséért ki viseli felelősséget. Az értékelési célok elérésének biztosítása érdekében, a feladatok kiosztását az értékelés folyamán az auditcsoport vezető megváltoztathatja. A Tanúsítási Igazgatóság az auditcsoport minden egyes tagjának nevét levélben közli a gyártóval/kérelmezővel, és egyben kéri a gyártót/kérelmezőt az auditcsoport tagjai személyének írásban történő elfogadására. A közlést a Tanúsítási Igazgatóság úgy teszi meg, hogy indokolt kérelmezői kifogás esetén elegendő idő legyen az auditcsoport átszervezésére. A Tanúsítási Igazgatóság kérésre háttér-információt nyújt a tagokról a gyártó/kérelmező kérésére. A gyártó/kérelmező az auditcsoport tagok személyével kapcsolatban 5 munkanapon belül írásban kifogással élhet. Amennyiben a gyártótól/kérelmezőtől nem érkezik visszajelzés, a Tanúsítási Igazgatóság az auditcsoport tagok személyét a gyártó/kérelmező által elfogadottnak tekinti. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 12/23 oldal

13 AZ ÉRTÉKELÉS 1. SZAKASZÁNAK VÉGREHAJTÁSA Az értékelés 1. szakaszában az auditcsoport: átvizsgálja és értékeli a gyártó/kérelmező minőségirányítási dokumentációját, hogy az megfelel-e a 2010/713/EU Bizottsági Határozat vonatkozó moduljai 3.2. pontjaiban említett követelményeknek, valamint biztosítja-e az ÁME vonatkozó követelményeinek teljesülését az AME A. melléklete 20. táblázata, illetve B. melléklete 21. táblázata vonatkozásában, megbeszélést folytat a gyártóval/kérelmezővel, hogy megítélhesse felkészültségét a 2. szakaszhoz, értékeli a gyártó/kérelmező adottságait, jellemzőit, a gyártónál/kérelmezőnél tapasztalható helyzetet, a lényeges folyamatokat, megállapítja, hogy a gyártó/kérelmező mennyire értette meg a vonatkozó követelményeket, összegyűjti az információt a minőségirányítási rendszer folyamatairól és helyszíneiről, a kapcsolatos jogszabályi követelményekről teljesüléséről, átvizsgálja a gyártónál/kérelmezőnél az erőforrások rendelkezésre állását az értékelés 2. szakaszához, és megállapodik a gyártóval/kérelmezővel a 2. szakasz részleteiről, átvizsgálja, hogy a gyártó/kérelmező tervezett-e belső auditot és vezetőségi átvizsgálást, illetve elvégezte-e ezeket, szükség esetén a gyártóval/kérelmezővel egyeztetett időpontban a gyártó/kérelmező telephelyén végzett szemle, egyeztetés során tisztázza a lényeges szempontokat és megítéli, hogy a gyártó/kérelmező felkészült-e az értékelés 2. szakaszára. A megállapítások jelentésben dokumentálásra és a gyártóval/kérelmezővel megismertetésre kerülnek AZ ÉRTÉKELÉS 1. SZAKASZÁBAN AZ AGGODALOMRA OKOT ADÓ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA Az 1. szakaszról készült értékelési jelentésben a Tanúsítási Igazgatóság közli a gyártóval/kérelmezővel mindazoknak a területeknek az azonosítását, amelyek gondot okozhatnak, mert az értékelés 2. szakasza során esetleg nemmegfelelőségnek minősülhetnek. A végrehajtandó helyesbítésekről, helyesbítő tevékenységekről, azok határidejéről a gyártónak/kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell. A Tanúsítási Igazgatóság átvizsgálja és értékeli a gyártó/kérelmező által tervezett helyesbítéseket, illetve a gyártó/kérelmező által végrehajtott helyesbítő tevékenységeket A KOMPETENS AUDITCSOPORT MEGERŐSÍTÉSE/KIJELÖLÉSE AZ ÉRTÉKELÉS 2. SZAKASZÁHOZ Az értékelés 1. szakaszából származó információk alapján a Tanúsítási Igazgatóság megerősíti, vagy megváltoztatja az auditcsoport összetételét. Az auditcsoport változtatása esetén a Tanúsítási Igazgatóság figyelembe veszi a pontban meghatározott szempontokat. A Tanúsítási Igazgatóság az auditcsoport minden egyes tagjának nevét levélben közli a gyártóval/kérelmezővel, és egyben kéri a gyártót/kérelmezőt az auditcsoport tagjai személyének írásban történő elfogadására, a pontban meghatározottal analóg módon AZ ÉRTÉKELÉS 2. SZAKASZÁNAK (HELYSZÍNI ÉRTÉKELÉS) VÉGREHAJTÁSA A helyszíni értékelés magában foglalja - legalább - a következőket: információt és bizonyítékot arról, hogy az értékelési kritériumok minden követelménye teljesül, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 13/23 oldal

14 a működés figyelemmel kísérését, mérését, a jelentéseket és az átvizsgálásokat a teljesítmény fő céljairól és fő előirányzatairól (az értékelési kritériumok elvárásainak megfelelően), a gyártó/kérelmező minőségirányítási rendszerének és működésének megítélését a jogi megfelelés szempontjából, a gyártó/kérelmező folyamatainak üzemi ellenőrzését, a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást, a vezetőség felelősségét a gyártó/kérelmező politikájának megvalósulásáért, a kapcsolatokat a rendelkező követelmények, a politika, a célok és előirányzatok (az értékelési kritériumok elvárásainak megfelelően), az idevonatkozó jogszabályi és ÁME követelmények, felelősségek, a személyzet kompetenciája, a műveletek, az eljárások, a teljesítményadatok és a belső audit megállapításai és következtetései között A nyitó értekezlet levezetése A helyszíni értékelés egy nyitó értekezlettel kezdődik, melyen a gyártó/kérelmező vezetősége - és ahol célszerű és lehetséges, az értékelendő funkciókért vagy folyamatokért felelősek -, valamint az auditcsoport vesznek részt. A nyitó értekezlet - amelyet az auditcsoport vezető vezet le -, célja, hogy rövid tájékoztatást adjon az értékelési tevékenységek végrehajtásáról. A részletesség mértékének összhangban van a gyártó/kérelmező értékelési folyamatban való jártasságával Kommunikáció a helyszíni értékelés során A helyszíni értékelés során az auditcsoport időszakonként értékeli az értékelési folyamat előrehaladását. Az auditcsoport vezető szükség szerint átcsoportosíthatja a feladatokat az auditcsoport tagjai között, és időnként tájékoztatja a gyártót/kérelmezőt az értékelés előrehaladásáról és az esetleges aggályokról. Ha a rendelkezésre álló értékelési bizonyítékok azt jelzik, hogy az értékelés céljai nem érhetők el, vagy azonnali és jelentős (pl. biztonsági) kockázat fennállására utalnak, az auditcsoport vezető ezt közli a gyártóval/kérelmezővel, és ha lehetséges, a Tanúsítási Igazgatóságnak a megfelelő intézkedés meghatározása céljából. Ilyen intézkedés lehet az auditterv ismételt megerősítése vagy módosítása, az értékelés céljainak vagy területének megváltoztatása, vagy az értékelés megszakítása. Ha a helyszíni értékelési tevékenységek során derül ki, hogy az értékelés alkalmazási területében bármilyen változtatás szükséges, az auditcsoport vezető ezt átvizsgálja a gyártóval/kérelmezővel, az eredményről tájékoztatja a Tanúsítási Igazgatóságot Kísérők Minden egyes auditorhoz csatlakoznia kell egy kísérőnek, kivéve, ha az auditcsoport vezető és a gyártó/kérelmező ettől eltérően állapodtak meg. Az auditcsoport felelőssége, hogy a kísérők ne befolyásolják, vagy ne akadályozzák az értékelés folyamatát vagy annak kimenetelét. A kísérők felelősségi köre magában foglalhatja: a kapcsolatteremtést és az interjúk időpontjának egyeztetését, látogatások megszervezését a szervezet vagy a telephelye egyes részein, annak biztosítását, hogy az auditcsoport tagjai a helyszíni munkavédelmi és biztonsági szabályokat megismerjék és betartsák, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 14/23 oldal

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer és/vagy MSZ EN ISO 14001:2005 a tanúsítvány regisztrálására és a tanúsítás Az eljárásban található valamennyi

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 PÉLDÁNY

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 PÉLDÁNY KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-01 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 tanúsításra, a tanúsítvány regisztrálására és Az eljárásban található valamennyi információ az tulajdona, mely nem használható fel üzleti vagy más célra

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Hete Gabriella (Nemzeti Akkreditáló Testület) Akkreditálásról Az akkreditálás harmadik fél által végzett tevékenység,

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Működési és eljárási szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőség-értékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területeken. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata Kiadás: 3 Változat: 14 Kiadás dátuma: 2014.07.14. QNY-13-00 Oldal : 1/6 1.Általános tájékoztató Egy szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát az adott szakterületen jártas audit-team végzi. A

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Výskumný ústav dopravný, a.s. Forchungsintitut für Verkehrsween, AG Transport Research Institute, J.S.Co. Vel ký Diel 3323, 010 08 ŻILINA

Výskumný ústav dopravný, a.s. Forchungsintitut für Verkehrsween, AG Transport Research Institute, J.S.Co. Vel ký Diel 3323, 010 08 ŻILINA Výskumný ústav dopravný, a.s. Forchungsintitut für Verkehrsween, AG Transport Research Institute, J.S.Co. Vel ký Diel 3323, 010 08 ŻILINA Nyilvántartási szám: 033/P-001 Engedéllyel rendelkező szervezet

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

NAR - IAF MD 11:2013

NAR - IAF MD 11:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer IAF Kötelező Dokumentum az ISO/IEC 17021-es szabvány alkalmazása az integrált irányítási rendszerek auditjára vonatkozóan NAR - IAF MD 11:2013

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános feltételek A Pannon Tanúsító Kft. (a továbbiakban: Pannon Tanúsító) független tanúsító szervezet, tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz, de legkésőbb az ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés 3. 2. Érvényességi terület 3. 3. Fogalommeghatározások 3

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés 3. 2. Érvényességi terület 3. 3. Fogalommeghatározások 3 1/27 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés 3 2. Érvényességi terület 3 3. Fogalommeghatározások 3 4. Feleősségek és illetékességek 5 4.1 A tanúsító szervezet vezetője (TH-V) 5 4.2 Tanúsítási Megbízott (TM)

Részletesebben

Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítási alapjai GM MM KM szak Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Minőségtanúsítás

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Kérjük, amennyiben árajánlatunkkal kapcsolatban bármiféle kérdés felmerül, szíveskedjenek bennünket megkeresni. Készséggel állunk rendelkezésükre.

Kérjük, amennyiben árajánlatunkkal kapcsolatban bármiféle kérdés felmerül, szíveskedjenek bennünket megkeresni. Készséggel állunk rendelkezésükre. TÜV AUSTRIA CERT GMBH Kihelyezett Tanúsító Képviselete xxxxxxxxx Kft. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx részére! Budapest Bánya u. 1. H-9999 Ügyintézőnk neve Tel./Mellék Ajánlat száma Iktatószám Dátum Kukkkk Gyulai

Részletesebben

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány /ISO 10015:1999 (E) Quality Management - Guidelines for training/ Pappné Buzás Erika Az ISO 10015 fordítását végezte: Barabás Eszter

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben