TÁJÉKOZATÓ T Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása"

Átírás

1 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT BUDAPEST, THAN KÁROLY U TELEFON: TELEFAX: TÁJÉKOZATÓ T Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa: Dokumentum státusza: T Tájékoztató Jóváhagyott Készítette: Sas János megbízott Ellenőrizte és jóváhagyta: Tombor Sándor tanúsítási igazgató Példány sorszáma: MÓDOSÍTÁSOK ÁTVEZETÉSÉRE KÖTELEZETT NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 1/23 oldal

2 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 0.1 MÓDOSÍTÁSOK ADATAI Kiadás Dátum Szerző Jóváhagyó Változások Sas János Tombor Sándor A dokumentum létrehozása Sas János Tombor Sándor A dokumentum módosítása helyesbítő tevékenység keretében. EK-hitelesítési tanúsítvány helyett EKellenőrzési tanúsítvány, az ÁME követelmények konkretizálása. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 2/23 oldal

3 0.2 TARTALOMJEGYZÉK 0. A DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSOK ADATAI TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA AZ ÉRTÉKELÉSI ÉS JÓVÁHAGYÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA ÁLTALÁNOS ALAPELVEK AZ ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT CÉLJA, KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS TERÜLETE AZ EGYES MODULOK ESETÉBEN CD. modul Kezdeti értékelés és jóváhagyás Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés célja Az értékelés területe Felügyeleti értékelési eljárások Az értékelés célja Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés területe CH. modul Kezdeti értékelés és jóváhagyás Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés célja Az értékelés területe Felügyeleti értékelési eljárások Az értékelés célja Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés területe SH1. modul Kezdeti értékelés és jóváhagyás Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés célja Az értékelés területe Felügyelet a Tanúsítási Igazgatóság felelőssége mellett Az értékelés célja Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés területe Ellenőrzések az alrendszer (rész) előállítása során Az alrendszer végső ellenőrzése (összeszerelve, üzembe helyezés előtt) A FOLYAMAT SZAKASZAI Kezdeti értékelés és jóváhagyás Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 3/23 oldal

4 Az auditcsoport kiválasztása és kijelölése a kezdeti értékeléséhez és jóváhagyásához Az értékelés 1. szakaszának végrehajtása Az értékelés 1. szakaszában az aggodalomra okot adó problémák megoldása A kompetens auditcsoport megerősítése/kijelölése az értékelés 2. szakaszához Az értékelés 2. szakaszának (helyszíni értékelés) végrehajtása A nyitó értekezlet levezetése Kommunikáció a helyszíni értékelés során Kísérők Az információk gyűjtése és igazolása Az értékelés megállapításainak azonosítása és feljegyzése Az értékelés következtetéseinek összeállítása A záró értekezlet levezetése Az értékelés 2. szakaszában az aggodalomra okot adó problémák megoldása A nemmegfelelőségek okainak elemzése A helyesbítések és a helyesbítő tevékenységek eredményessége A minőségirányítási rendszer kezdeti értékelésének következtetései Döntés a minőségirányítási rendszer kezdeti jóváhagyásáról Információk a kezdeti jóváhagyás megadásához A döntéshozatal előtti tevékenységek A jóváhagyás megadása és az értékelési dokumentumok kiadása Az auditprogram és a megfelelő követő és felügyeleti tevékenységek megerősítése vagy módosítása Felügyelet Információcsere a Kérelmezővel Az auditprogram megerősítése, és közlése a kérelmezővel A kompetens auditcsoport megerősítése/kijelölése Felügyeleti értékelés végrehajtása A felügyeleti értékelés aggodalomra okot adó problémáinak megoldása A felügyeleti értékelés következtetései Értékelési jelentés A jóváhagyott státus fenntartása Információk a jóváhagyott státus fenntartásához A döntéshozatal előtti tevékenységek Döntés a jóváhagyott státus fenntartására és az értékelési dokumentumok kiadása A jóváhagyás független átvizsgálása (ha szükséges) Az auditprogram és a megfelelő követő és felügyeleti tevékenységek megerősítése vagy módosítása A jóváhagyás megújítása Utó-értékelés (szükség esetén) Rendkívüli értékelések Az alkalmazási terület bővítése Rendkívüli eseményhez kötött értékelések A jóváhagyás felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 4/23 oldal

5 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv / irányelv Alrendszer ÁME (átjárhatósági műszaki előírás) Kölcsönös átjárhatóság Rendszerelem (kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek) Tanúsítási Igazgatóság transzeurópai rendszer vasúti A 2009/131/EK (2009. október 16), 2011/18/EU (2011. március 01.) és 2013/9/EU (2013. március 11.) irányelvekkel módosított, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK (2008. június 17.) irányelv. A vasúti rendszer megosztásának eredménye, amint azt az Irányelv II. melléklete tartalmazza. Az Irányelvvel összhangban elfogadott előírás, amely az alapvető követelményeknek való megfelelés és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében az egyes alrendszereket és alrendszer-részeket szabályozza. Az infrastruktúra strukturális rendszerelemekre, alrendszerekre vonatkozó ÁME: a 2012/464/EU (2012. július 23.) Bizottsági Határozattal módosított, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló 2011/275/EU (2011. április 26.) Bizottsági Határozat Egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az ezeken a vonalakon előírt teljesítményt elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását. Ez a képesség azoktól a szabályozási, műszaki és üzemeltetési feltételektől függ, amelyeket az alapvető követelményeknek való megfelelés érdekében be kell tartani. A berendezések olyan elemi rendszerelemei, rendszerelem-csoportjai, szerkezeti részegységei vagy egésze, amelyeket beszereltek vagy beszerelni terveznek a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságát közvetlenül vagy közvetve meghatározó valamely alrendszerbe. A rendszerelem fogalma materiális és immateriális javakat, például szoftvert, egyaránt magában foglal. KTI Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatósága. a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek az Irányelv I. melléklete 1. és 2. pontja szerint; Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 5/23 oldal

6 2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A tájékoztató célja, hogy információt nyújtson az érdeklődők, gyártók, illetve kérelmezők részére a KTI Nonprofit Kft. által - a megfelelőségértékelés tárgyától, illetve a kérelmező által választott megfelelőségértékelési eljárástól függően -: a CD. modul, a CH. modul, illetve az SH1. modul szerint végrehajtott minőségirányítási rendszer vizsgálat, értékelés, illetve jóváhagyás folyamatáról. 3. TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA A tájékoztató - a közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága megvalósításához szükséges feltételek létrehozására irányuló -, az irányelv II. melléklete 1. pontja a) bekezdése szerinti hagyományos infrastruktúra alrendszer és annak rendszerelemei megfelelőségértékelése során végrehajtott minőségirányítási rendszer értékelési és jóváhagyási eljárásra vonatkozik. 4. AZ ÉRTÉKELÉSI ÉS JÓVÁHAGYÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA 4.1 ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A vonatkozó minőségirányítási szabványt, harmonizált szabványt és/vagy műszaki előírást végrehajtó nemzeti szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségirányítási rendszer elemei tekintetében a Tanúsítási Igazgatóság vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést. Ha a "minőségirányítási rendszer tanúsítvány" egy más bejelentett szervezet által kiadott minőségirányítási rendszer jóváhagyás a Tanúsítási Igazgatóság azt további értékelés nélkül elfogadja, ha az az adott rendszerelemre/alrendszerre vonatkozik. Ha a gyártó/kérelmező akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszert működtet az adott rendszerelemre/alrendszerre tervezésére, gyártására, végső termékellenőrzésére és vizsgálatára, a Tanúsítási Igazgatóság ezt figyelembe veszi a vizsgálat során, amennyiben: a minőségirányítási rendszer tanúsítványt kiállító minőségirányítási rendszer tanúsító szervezetet akkreditáló testület aláírója az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásainak (EA MLA) az irányítási rendszer tanúsítás területén, és a minőségirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazási területének hatálya kiterjed a következőkre: a tanúsítvány magába foglalja az adott rendszerelemet/alrendszert, tartalmazza a tervezési, gyártási, végső termékellenőrzési és vizsgálati fázisokat, tartalmazza a földrajzi egységeket, az érvényesség időpontját. Ebben az esetben a Tanúsítási Igazgatóság az adott rendszerelemnek/alrendszernek csak a minőségirányítási rendszerre sajátosan jellemző dokumentumait és kimutatásait értékeli részletesen. A Tanúsítási Igazgatóság nem értékeli újra a teljes minőségirányítási kézikönyvet és a minőségirányítási rendszert tanúsító szervezet által már értékelt folyamatokat. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 6/23 oldal

7 Ha az alrendszer vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelését egynél több minőségirányítási rendszerre alapozzák, a Tanúsítási Igazgatóság különösen a következőket vizsgálja: egyértelműen dokumentálják-e a minőségirányítási rendszerek közötti kapcsolatokat és kapcsolódási pontokat, a projektben közreműködő összes jogalany tekintetében egyértelműen állapították-e meg a teljes alrendszer megfelelőségének irányításával kapcsolatos átfogó felelősségeket és hatásköröket, és azokat elfogadják-e. 4.2 AZ ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT CÉLJA, KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS TERÜLETE AZ EGYES MODULOK ESETÉBEN CD. MODUL KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere a kezdeti értékelés alkalmával - a konkrét gyártóra vonatkozó auditprogram figyelembevételével: az Irányelv vonatkozó követelményei, az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei, a 7.3. Tervezés és fejlesztés pontja kivételével, a gyártó által működtetett minőségirányítási rendszer dokumentációja és meghatározott folyamatai, a 2010/713/EU Bizottsági Határozat I. melléklete CD. modul: A gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló típus megfelelőség 3.2 pontja szerint, az 2011/275/EU Bizottsági Határozat vonatkozó műszaki követelményei Az értékelés célja Az értékelés célja a kezdeti értékelés alkalmával az, hogy a gyártó által működtetett minőségirányítási rendszer biztosítja-e a sín rendszerelem megfelelőségét figyelembe véve az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó jellemzőket a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban az alábbiak szerint: a rendszer és dokumentációja kielégíti-e az értékelés kritériumait, a rendszerbe foglalt tevékenységek megfelelnek-e a gyártó minőségcéljainak, a rendszer tevékenységei megfelelnek-e a kialakított eljárásoknak (a működés a dokumentációban szabályozottak szerint történik-e, az eljárásokat, folyamatokat egymással kölcsönhatásban, hatékonyan hajtják-e végre, a sín tekintetében teljesülnek-e a 2010/713/EU Bizottsági Határozat CD. modul 3.2. pontjában említett követelmények, Az értékelés területe Az értékelés területe teljes körű, kizárva az ISO 9001 szabvány 7.3. Tervezés és fejlesztés pontját, továbbá figyelembe véve a 4.1 pontban meghatározottakat, valamint az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó, a sínre vonatkozó jellemzők a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 7/23 oldal

8 FELÜGYELETI ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK Az értékelés célja Az értékelés célja a Tanúsítási Igazgatóság bizalmának fenntartása aziránt, hogy az értékelt minőségirányítási rendszer folyamatosan teljesíti a követelményeket Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere megegyezik a kezdeti értékelés kritériumrendszerével Az értékelés területe Az értékelés területe együtt kerül megtervezésre a korábbi értékelési tapasztalatok hasznosításával - az aktualizált, érvényes auditprogramban a többi felügyeleti tevékenységgel. A felügyeleti értékelés programja legalább a következőket kell tartalmaznia: belső auditokat és vezetőségi átvizsgálást, az előző értékelések során felfedett nemmegfelelőségek dolgában tett intézkedések átvizsgálását, a panaszok kezelését, az irányítási rendszer eredményességét a gyártó céljainak elérésében, a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésre irányuló tervezett tevékenységekben történt haladást, a működés folyamatos ellenőrzését az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó, vonatkozó jellemzők vonatkozásában, a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban, a változások átvizsgálását és a hivatkozások alkalmazását a jóváhagyott (tanúsított) státussal kapcsolatban CH. MODUL KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere a kezdeti értékelési és jóváhagyási eljárás alkalmával - az adott gyártóra vonatkozó auditprogram figyelembevételével: az Irányelv vonatkozó követelményei, az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei, a 2010/713/EU Bizottsági Határozat I. melléklete CH. modul: A teljes minőségirányítási rendszeren alapuló megfelelőség 3.1 és 3.2 pontja, az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó jellemzők a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban Az értékelés célja Az értékelés célja a kezdeti értékelés alkalmával az, hogy a gyártó által működtetett minőségirányítási rendszer biztosítja-e az adott rendszerelem megfelelőségét, figyelembe véve az ÁME A. melléklet 20. táblázatában vizsgálandó jellemzőket a tervezés, fejlesztés és a gyártás különböző fázisaiban, az alábbiak útján: a rendszer és dokumentációja kielégíti-e az értékelés kritériumait, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 8/23 oldal

9 a rendszerbe foglalt tevékenységek megfelelnek-e a gyártó minőségcéljainak, a rendszer tevékenységei megfelelnek-e a kialakított eljárásoknak (a működés a dokumentációban szabályozottak szerint történik-e, az eljárásokat, folyamatokat egymással kölcsönhatásban, hatékonyan hajtják-e végre, az adott rendszerelem tekintetében a gyártó képes-e meghatározni az ÁME követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében Az értékelés területe Az értékelés területe a minőségirányítási rendszer tekintetében teljes körű, figyelembe véve a 4.1 pontban meghatározottakat. A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségértékelése kiterjed az ÁME A. melléklete 20. táblázatában feltüntetett fázisokra és jellemzőkre. A Tanúsítási Igazgatóság az értékelés során felülvizsgálja a rendszerelem műszaki dokumentációját FELÜGYELETI ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK Az értékelés célja Az értékelés célja a Tanúsítási Igazgatóság bizalmának fenntartása aziránt, hogy az értékelt minőségirányítási rendszer folyamatosan teljesíti a követelményeket Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere megegyezik a kezdeti értékelés kritériumrendszerével Az értékelés területe Az értékelés területe együtt kerül megtervezésre a korábbi értékelési tapasztalatok hasznosításával - az aktualizált, érvényes auditprogramban a többi felügyeleti tevékenységgel. A felügyeleti értékelés programja legalább pontban meghatározottakat tartalmazza az alábbi szemponttal kiegészítve: a minőségirányítási rendszert, illetve az adott rendszerelemre vonatkozó műszaki dokumentációt érintő változások átvizsgálása SH1. MODUL KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS Az értékelés kritériumrendszere A kezdeti értékelés kritériumrendszere - az adott kérelmezőre vonatkozó auditprogram figyelembevételével: az Irányelv követelményei, az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei, az infrastruktúra alrendszer tervezésére, gyártására, végső termékellenőrzésére és vizsgálatára működtetett minőségirányítási rendszer dokumentációja és meghatározott folyamatai a 2010/713/EU Bizottsági Határozat I. melléklete SH1. modul: A teljes minőségirányítási rendszeren alapuló EKhitelesítés és tervvizsgálat 3.2 pontja szerint, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 9/23 oldal

10 az ÁME B. melléklet 21. táblázatában vizsgálandó jellemzők a Terv felülvizsgálata, és az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban Az értékelés célja Az értékelés célja annak igazolása, hogy az infrastruktúra alrendszer tervezésére, gyártására, végső termékellenőrzésére és vizsgálatára működtetett minőségirányítási rendszer biztosítja az alrendszer megfelelőségét az ÁME B. melléklet 21. táblázatában vizsgálandó jellemzők tekintetében a Terv felülvizsgálata, és az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban, az alábbiak útján: a minőségirányítási rendszer és dokumentációja kielégíti-e az értékelés kritériumait, a minőségirányítási rendszerbe foglalt tevékenységek megfelelnek-e a kérelmező minőségcéljainak, a minőségirányítási rendszer tevékenységei megfelelnek-e a kialakított eljárásoknak (a működés a dokumentációban szabályozottak szerint történik-e, az eljárásokat, folyamatokat egymással kölcsönhatásban, hatékonyan hajtják-e végre, az alrendszer tekintetében teljesülnek-e a 2010/713/EU Bizottsági Határozat SH1. modul 3.2. pontjában említett követelmények, Az értékelés területe Az értékelés területe a minőségirányítási rendszer tekintetében teljes körű, figyelembe véve a 4.1 pontban meghatározottakat. Az alrendszer megfelelőségértékelése kiterjed az ÁME B. melléklete 21. táblázatában feltüntetett fázisokra és jellemzőkre FELÜGYELET A TANÚSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG FELELŐSSÉGE MELLETT Az alrendszer előállítási és végső ellenőrzése során a Tanúsítási Igazgatóság ellenőrzéseket hajt végre a jóváhagyott minőségirányítási rendszer felügyeleti értékelései keretében, az eljárás tapasztalatai alapján folyamatosan aktualizált auditprogramnak megfelelően. Ezen túlmenően előre be nem jelentett felügyeletet is végezhet - a végrehajtott értékelések tapasztalatainak figyelembe vételével - mely során ellenőrzéseket végezhet a jóváhagyott minőségirányítási rendszer megfelelő működése igazolására. Az audittervek készítésekor figyelembe kell venni a pontokban meghatározottakat Az értékelés célja Az értékelés célja a Tanúsítási Igazgatóság bizalmának fenntartása aziránt, hogy a jóváhagyott minőségirányítási rendszer folyamatosan teljesíti a követelményeket, és az alrendszer az adott értékelési szakaszban vonatkozó teljesíti az ÁME követelményeiből és a műszaki dokumentációból adódó - előállításra, illetve a végső ellenőrzésre vonatkozó - követelményeket Az értékelés kritériumrendszere Az értékelés kritériumrendszere megegyezik a kezdeti értékelés kritériumrendszerével, továbbá az adott érékelési szakaszra meghatározott követelményeknek a , illetve pontoknak megfelelően Az értékelés területe Az értékelés területe együtt kerül megtervezésre a korábbi értékelési tapasztalatok hasznosításával - az aktualizált, érvényes auditprogramban a többi felügyeleti tevékenységgel. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 10/23 oldal

11 A felügyeleti értékelés programja legalább a pontban meghatározott elemekre terjed ki, kiegészítve - az adott érékelési szakaszra vonatkozó, - a , illetve pontok szerinti ellenőrzési tervekben meghatározott területekkel Ellenőrzések az alrendszer (rész) előállítása során A Tanúsítási Igazgatóság - a kérelmezővel egyeztetett - időpontokban és helyszíneken, előállítási ellenőrzési tervek alapján elvégzi/felügyeli a szükséges ellenőrzéseket és teszteket. Megállapítások előállítási ellenőrzési terveken feljegyzésre kerülnek. A Tanúsítási Igazgatóság az adatok kiértékelésével meggyőződik arról, hogy az alrendszer (rész) előállítása során figyelembe vették-e a harmonizált szabványokat, illetve az alkalmazott megoldások kielégítik-e a vonatkozó jogszabályok szerinti és az ÁME B. melléklet 21. táblázatában az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban vizsgálandó jellemzőkkel szemben támasztott követelményeket. A Tanúsítási Igazgatóság jóváhagyja a megfelelőségértékelés folytatását - és amennyiben a kérelmező kéri, a közbenső EK-ellenőrzési tanúsítvány kiadását -, ha az alrendszer (rész) az előállítási szakasz ellenőrzési jelentések alapján kielégíti a harmonizált szabványok, a vonatkozó jogszabályok, illetve az ÁME vonatkozó követelményeit, továbbá az eljárás végrehajtása minden vonatkozó belső szabályozások betartásával, megfelelően történt, Az ISV kiadásának további feltételei, hogy a felügyeleti értékelés igazolja azt is, hogy a kérelmező megfelelő módon teljesíti a jóváhagyott minőségirányítási rendszerből adódó kötelezettségeit, azaz a minőségirányítási rendszer jóváhagyás érvényessége fenn álljon, illetve az alrendszer megfeleljen a jóváhagyott EK-tervvizsgálati tanúsítványnak Az alrendszer végső ellenőrzése (összeszerelve, üzembe helyezés előtt) A Tanúsítási Igazgatóság - a kérelmezővel egyeztetett - időpontokban és helyszíneken, alrendszer végső ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési terv(ek) alapján elvégzi/felügyeli a szükséges ellenőrzéseket és teszteket. A megállapítások a végső ellenőrzési terve(ke)n feljegyzésre kerülnek. A Tanúsítási Igazgatóság az adatok kiértékelésével meggyőződik arról, hogy az alrendszer gyártása és megvalósítása során figyelembe vették-e a harmonizált szabványokat, illetve az alkalmazott megoldások kielégítik-e a vonatkozó jogszabályok szerinti és az ÁME B. melléklet 21. táblázatában az Összeszerelve, üzembe helyezés előtt fázisokban vizsgálandó jellemzőkkel szemben támasztott követelményeket. A Tanúsítási Igazgatóság kiállítja az EK-ellenőrzési tanúsítványt, ha az alrendszer: megfelel az Irányelvnek, továbbá megfelel a Szerződésből eredő egyéb előírásoknak, és üzembe helyezhető, továbbá az alrendszer korábban értékelt részeire kiadott ISV-k érvényesek, és az eljárás végrehajtása minden vonatkozó belső szabályozások betartásával, megfelelően történt, Az EK-ellenőrzési tanúsítvány kiadásának további feltételei, hogy a felügyeleti értékelés igazolja azt is, hogy a kérelmező megfelelő módon teljesíti a jóváhagyott minőségirányítási rendszerből adódó kötelezettségeit, azaz a minőségirányítási rendszer jóváhagyás érvényessége fenn álljon, illetve az alrendszer megfeleljen a jóváhagyott EK-tervvizsgálati tanúsítványnak. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 11/23 oldal

12 4.3 A FOLYAMAT SZAKASZAI A minőségirányítási rendszer értékelési és jóváhagyási folyamatot, annak egyes szakaszait az 1. ábra mutatja be KEZDETI ÉRTÉKELÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS AZ AUDITCSOPORT KIVÁLASZTÁSA ÉS KIJELÖLÉSE A KEZDETI ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS JÓVÁHAGYÁSÁHOZ A megfelelő kompetenciával rendelkező szakértőkből és auditorokból álló auditcsoport létszámának és összetételének meghatározása során a Tanúsítási Igazgatóság figyelembe veszi: Az értékelés céljait, területét, kritériumait és a becsült audit időt. Az értékelés fajtáját. Az auditcsoport kompetenciáját, amely szükséges az értékelés céljainak eléréséhez: a szakértők képzettségét, végzettségét, szakterületét, szakmai gyakorlatát, az auditorok és az auditcsoport vezető auditálási ismereteit és készségeit, gyakorlatát. Az értékelési és jóváhagyási követelményeket (beleértve az alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses követelményt). A nyelvet és a kultúrát. Az auditcsoport tagjai értékelték-e, tanúsították-e korábban a gyártó/kérelmező minőségirányítási rendszerét. Az auditcsoport vezető és az auditorok számára szükséges ismereteket és készségeket fordítók és tolmácsok is kiegészíthetik, akiknek egy auditor irányítása alatt tevékenykednek, de indokolatlanul nem befolyásolhatják az értékelést (pártatlanság, a függetlenség, szaknyelv ismerete). A Tanúsítási Igazgatóság minden egyes esetben megvizsgálja, hogy az auditcsoport tagjaival kapcsolatban nem merülnek-e fel összeférhetetlenségi kérdések, teljesülnek-e a pártatlansággal kapcsolatos jogszabályi követelmények, azaz nem merülnek-e fel összeférhetetlenségi kérdések, pl. korábban végzett tanácsadás, oktatás vagy személyi kötődés közte és a gyártó/kérelmező között. Az auditcsoport tagok között a minőségirányítási rendszer értékeléssel kapcsolatos feladatokat az auditcsoport vezető osztja szét. A feladat szétosztás során meghatározásra kerül, hogy az adott folyamatok, funkciók, helyszínek, területek vagy tevékenységek értékeléséért ki viseli felelősséget. Az értékelési célok elérésének biztosítása érdekében, a feladatok kiosztását az értékelés folyamán az auditcsoport vezető megváltoztathatja. A Tanúsítási Igazgatóság az auditcsoport minden egyes tagjának nevét levélben közli a gyártóval/kérelmezővel, és egyben kéri a gyártót/kérelmezőt az auditcsoport tagjai személyének írásban történő elfogadására. A közlést a Tanúsítási Igazgatóság úgy teszi meg, hogy indokolt kérelmezői kifogás esetén elegendő idő legyen az auditcsoport átszervezésére. A Tanúsítási Igazgatóság kérésre háttér-információt nyújt a tagokról a gyártó/kérelmező kérésére. A gyártó/kérelmező az auditcsoport tagok személyével kapcsolatban 5 munkanapon belül írásban kifogással élhet. Amennyiben a gyártótól/kérelmezőtől nem érkezik visszajelzés, a Tanúsítási Igazgatóság az auditcsoport tagok személyét a gyártó/kérelmező által elfogadottnak tekinti. Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 12/23 oldal

13 AZ ÉRTÉKELÉS 1. SZAKASZÁNAK VÉGREHAJTÁSA Az értékelés 1. szakaszában az auditcsoport: átvizsgálja és értékeli a gyártó/kérelmező minőségirányítási dokumentációját, hogy az megfelel-e a 2010/713/EU Bizottsági Határozat vonatkozó moduljai 3.2. pontjaiban említett követelményeknek, valamint biztosítja-e az ÁME vonatkozó követelményeinek teljesülését az AME A. melléklete 20. táblázata, illetve B. melléklete 21. táblázata vonatkozásában, megbeszélést folytat a gyártóval/kérelmezővel, hogy megítélhesse felkészültségét a 2. szakaszhoz, értékeli a gyártó/kérelmező adottságait, jellemzőit, a gyártónál/kérelmezőnél tapasztalható helyzetet, a lényeges folyamatokat, megállapítja, hogy a gyártó/kérelmező mennyire értette meg a vonatkozó követelményeket, összegyűjti az információt a minőségirányítási rendszer folyamatairól és helyszíneiről, a kapcsolatos jogszabályi követelményekről teljesüléséről, átvizsgálja a gyártónál/kérelmezőnél az erőforrások rendelkezésre állását az értékelés 2. szakaszához, és megállapodik a gyártóval/kérelmezővel a 2. szakasz részleteiről, átvizsgálja, hogy a gyártó/kérelmező tervezett-e belső auditot és vezetőségi átvizsgálást, illetve elvégezte-e ezeket, szükség esetén a gyártóval/kérelmezővel egyeztetett időpontban a gyártó/kérelmező telephelyén végzett szemle, egyeztetés során tisztázza a lényeges szempontokat és megítéli, hogy a gyártó/kérelmező felkészült-e az értékelés 2. szakaszára. A megállapítások jelentésben dokumentálásra és a gyártóval/kérelmezővel megismertetésre kerülnek AZ ÉRTÉKELÉS 1. SZAKASZÁBAN AZ AGGODALOMRA OKOT ADÓ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA Az 1. szakaszról készült értékelési jelentésben a Tanúsítási Igazgatóság közli a gyártóval/kérelmezővel mindazoknak a területeknek az azonosítását, amelyek gondot okozhatnak, mert az értékelés 2. szakasza során esetleg nemmegfelelőségnek minősülhetnek. A végrehajtandó helyesbítésekről, helyesbítő tevékenységekről, azok határidejéről a gyártónak/kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell. A Tanúsítási Igazgatóság átvizsgálja és értékeli a gyártó/kérelmező által tervezett helyesbítéseket, illetve a gyártó/kérelmező által végrehajtott helyesbítő tevékenységeket A KOMPETENS AUDITCSOPORT MEGERŐSÍTÉSE/KIJELÖLÉSE AZ ÉRTÉKELÉS 2. SZAKASZÁHOZ Az értékelés 1. szakaszából származó információk alapján a Tanúsítási Igazgatóság megerősíti, vagy megváltoztatja az auditcsoport összetételét. Az auditcsoport változtatása esetén a Tanúsítási Igazgatóság figyelembe veszi a pontban meghatározott szempontokat. A Tanúsítási Igazgatóság az auditcsoport minden egyes tagjának nevét levélben közli a gyártóval/kérelmezővel, és egyben kéri a gyártót/kérelmezőt az auditcsoport tagjai személyének írásban történő elfogadására, a pontban meghatározottal analóg módon AZ ÉRTÉKELÉS 2. SZAKASZÁNAK (HELYSZÍNI ÉRTÉKELÉS) VÉGREHAJTÁSA A helyszíni értékelés magában foglalja - legalább - a következőket: információt és bizonyítékot arról, hogy az értékelési kritériumok minden követelménye teljesül, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 13/23 oldal

14 a működés figyelemmel kísérését, mérését, a jelentéseket és az átvizsgálásokat a teljesítmény fő céljairól és fő előirányzatairól (az értékelési kritériumok elvárásainak megfelelően), a gyártó/kérelmező minőségirányítási rendszerének és működésének megítélését a jogi megfelelés szempontjából, a gyártó/kérelmező folyamatainak üzemi ellenőrzését, a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást, a vezetőség felelősségét a gyártó/kérelmező politikájának megvalósulásáért, a kapcsolatokat a rendelkező követelmények, a politika, a célok és előirányzatok (az értékelési kritériumok elvárásainak megfelelően), az idevonatkozó jogszabályi és ÁME követelmények, felelősségek, a személyzet kompetenciája, a műveletek, az eljárások, a teljesítményadatok és a belső audit megállapításai és következtetései között A nyitó értekezlet levezetése A helyszíni értékelés egy nyitó értekezlettel kezdődik, melyen a gyártó/kérelmező vezetősége - és ahol célszerű és lehetséges, az értékelendő funkciókért vagy folyamatokért felelősek -, valamint az auditcsoport vesznek részt. A nyitó értekezlet - amelyet az auditcsoport vezető vezet le -, célja, hogy rövid tájékoztatást adjon az értékelési tevékenységek végrehajtásáról. A részletesség mértékének összhangban van a gyártó/kérelmező értékelési folyamatban való jártasságával Kommunikáció a helyszíni értékelés során A helyszíni értékelés során az auditcsoport időszakonként értékeli az értékelési folyamat előrehaladását. Az auditcsoport vezető szükség szerint átcsoportosíthatja a feladatokat az auditcsoport tagjai között, és időnként tájékoztatja a gyártót/kérelmezőt az értékelés előrehaladásáról és az esetleges aggályokról. Ha a rendelkezésre álló értékelési bizonyítékok azt jelzik, hogy az értékelés céljai nem érhetők el, vagy azonnali és jelentős (pl. biztonsági) kockázat fennállására utalnak, az auditcsoport vezető ezt közli a gyártóval/kérelmezővel, és ha lehetséges, a Tanúsítási Igazgatóságnak a megfelelő intézkedés meghatározása céljából. Ilyen intézkedés lehet az auditterv ismételt megerősítése vagy módosítása, az értékelés céljainak vagy területének megváltoztatása, vagy az értékelés megszakítása. Ha a helyszíni értékelési tevékenységek során derül ki, hogy az értékelés alkalmazási területében bármilyen változtatás szükséges, az auditcsoport vezető ezt átvizsgálja a gyártóval/kérelmezővel, az eredményről tájékoztatja a Tanúsítási Igazgatóságot Kísérők Minden egyes auditorhoz csatlakoznia kell egy kísérőnek, kivéve, ha az auditcsoport vezető és a gyártó/kérelmező ettől eltérően állapodtak meg. Az auditcsoport felelőssége, hogy a kísérők ne befolyásolják, vagy ne akadályozzák az értékelés folyamatát vagy annak kimenetelét. A kísérők felelősségi köre magában foglalhatja: a kapcsolatteremtést és az interjúk időpontjának egyeztetését, látogatások megszervezését a szervezet vagy a telephelye egyes részein, annak biztosítását, hogy az auditcsoport tagjai a helyszíni munkavédelmi és biztonsági szabályokat megismerjék és betartsák, Hivatkozási szám: T Kiadás: 2. 14/23 oldal

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer és/vagy MSZ EN ISO 14001:2005 a tanúsítvány regisztrálására és a tanúsítás Az eljárásban található valamennyi

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata Kiadás: 3 Változat: 14 Kiadás dátuma: 2014.07.14. QNY-13-00 Oldal : 1/6 1.Általános tájékoztató Egy szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát az adott szakterületen jártas audit-team végzi. A

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános feltételek A Pannon Tanúsító Kft. (a továbbiakban: Pannon Tanúsító) független tanúsító szervezet, tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 1/6 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Követelmény:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI 100 % MINŐSÉGJEL, MINT MINŐSÉGI VÉDJEGY Az ÉMI 100% jel bemutatása Az ÉMI 100% jel egy termék minőségjel, amely jelzi a jelet viselő építési termék tartósan jó

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04 1. kiadás 2009. július EA Európai Akkreditálási Együttmûködés Kiadvány

Részletesebben

Csúri Ferenc. BPW-Hungária 2014 / 12.03.2015

Csúri Ferenc. BPW-Hungária 2014 / 12.03.2015 Engedély köteles járműalkatrészek felügyeleti auditja a BPW- Hungária Kft.-nél. Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT H-02. 1. Általános tájékoztató a megfelelőség igazolásáról

TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT H-02. 1. Általános tájékoztató a megfelelőség igazolásáról Oldal: : 1/14 Jelen Tanúsítási szabályzat az árajánlat és szerződés teljes értékű, elmaradhatatlan részét képezi. A szerződés aláírások jelen feltételek elfogadását is jelentik. A HAPA Tanúsító Iroda aszfalt

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás 1/12 oldal EK-típusellenőrzés eljárásutasítás TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04 EK típusellenőrzés eljárásutasítás (308/99) Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.03.17. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13.

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Vázlat 1. Vízbiztonsági rendszerkiépítési és üzemeltetési tapasztalatok országos jogszabályi kihívásnak

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2 1/19 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...2 2. Érvényességi terület...2 3. Fogalommeghatározások...2 4. Illetékességek...4 4.1 A tanúsító szervezet biztonsági irányítási megbízottja...4 4.2 MEBIR- auditorok...4

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-03 Műszaki követelményrendszer infrastruktúra alrendszer és annak

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás a TÜV Rheinland InterCert (TRI) Ipari szolgáltatások üzletág I02 üzleti terület ajánlatadási és szerződéskötési folyamatát, illetve a megkeresések, ajánlatkérések

Részletesebben

DNV Business Assurance 2012. július 20. Tartalom HÍRLEVÉL. 2012 / 3. szám. Kövessen bennünket a facebookon is

DNV Business Assurance 2012. július 20. Tartalom HÍRLEVÉL. 2012 / 3. szám. Kövessen bennünket a facebookon is Tartalom 2012 / 3. szám Kövessen bennünket a facebookon is Felülvizsgálat alatt az ISO 14001 Megkezdődött a környezetirányítási rendszerek ISO 14001-es szabványának felülvizsgálata. Jelentős változások

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként

IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. Telefon: 06 30 863 1038 E-mail:iroda@ipmacert.hu

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-04. 36/2006(VI.21) GKM rendelet szerint

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-04. 36/2006(VI.21) GKM rendelet szerint 1/28 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-04 megfelelőségének tanúsítására a vasút Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.08.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.08.28. Aláírás: Jóváhagyta:

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/19519-2/2012/NFM

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Elszámolás és számlázás /kivonat/

Elszámolás és számlázás /kivonat/ EasyCON Kft. ME 07-04 Minőségirányítási folyamatleírás Elszámolás és számlázás /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben