INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT."

Átírás

1 INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer és/vagy MSZ EN ISO 14001:2005 a tanúsítvány regisztrálására és a tanúsítás Az eljárásban található valamennyi információ az tulajdona, mely nem használható fel üzleti vagy más célra az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 1/45

2 I. Tartalomjegyzék Fejezet szám Fejezet cím Oldalszám I. Tartalomjegyzék 2 1. Az eljárás célja, alkalmazási területe 6 2. Rendelkező hivatkozások 6 3. A folyamattal kapcsolatos követelmények Általános követelmények Auditprogram Auditprogram a teljes tanúsítási ciklusra Auditprogram tartalma Megtörtént tanúsítások figyelembe vétele Auditterv Általános követelmények Az audit céljainak, területének és kritériumainak meghatározása Az audit céljainak, területeinek, kritériumainak meghatározásáért 9 felelősök Az audit céljainak tartalma Az audit területe Auditkritériumok Az auditterv elkészítése Az auditcsoport kiválasztása és megbízása Az auditcsoport összeállítása és a tagok kijelölése Az auditcsoport létszámának és összetételének meghatározása Szakértők, fordítók, tolmácsok Auditorjelöltek Az auditcsoport vezetőjének feladata Az audit időtartamának meghatározása Szabályzat a normaidő meghatározásához Audit-időtartamba nem számítandó eltöltött idő Mintavétel több telephely esetén Az auditcsoport feladatainak ismertetése Az auditcsoportra vonatkozó információk ismertetése Az auditterv ismertetése A helyszíni audit elvégzése Általános követelmények A nyitó értekezlet levezetése Kommunikáció az audit során Auditcsoporton belüli és ügyféllel történő kommunikáció Audit céljainak elérhetősége Alkalmazási terület változása Megfigyelők és kísérők 17 Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 2/45

3 Megfigyelők Kísérők Az információk gyűjtése és igazolása Mintavételes információgyűjtés Információgyűjtés módszere Az audit megállapításainak azonosítása és feljegyzése Jelentés készítése Fejlesztési lehetőségek Nemmegfelelőségek, eltérések Véleménykülönbségek feloldása, feljegyzése Az audit következtetéseinek összeállítása A záró értekezlet levezetése A záró értekezlet célja A záró értekezlet elemei Ügyfél kérdései Auditjelentés Auditjelentés tulajdonosa Auditcsoport vezetőjének feladata A nemmegfelelőségek okainak elemzése A helyesbítések és a helyesbítő tevékenységek eredményessége Kiegészítő audit Döntés a tanúsításról A döntéshozatal előtti tevékenységek Kezdeti audit és tanúsítás Kérelmezés A kérelem átvizsgálása A kérelem átvizsgálásának témakörei A kérelem elutasítása Az ügyfél adatok átvizsgálásának eredménye Auditcsoport tagjainak kiválasztása Tanúsítási döntés felelőse Kezdeti tanúsítási audit Az audit 1. szakasza Az audit 1. szakaszának témakörei Az audit 1. szakaszának megállapításai Az audit 1. és 2. szakasza közötti időtartam Az audit 2. szakasza A kezdeti tanúsítási audit következtetései Információ az első tanúsítás megadásához Tanúsítási döntéshez adott információk Tanúsítási döntés Felügyeleti tevékenységek Általános intézkedések Felügyeleti tevékenységek kialakítása 31 Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 3/45

4 Felügyeleti tevékenységek témakörei Felügyeleti audit Felügyeleti auditok folyamata Felügyeleti auditok gyakorisága A tanúsított státus fenntartása A tanúsítás megújítása A megújító audit tervezése A megújító audit megtervezése és végrehajtása A megújító auditnál felhasználásra kerülő információk A megújító auditnál az 1. szakasz szükségessége Több telephely, több irányítási rendszer Megújító audit A megújító audit témakörei Nemmegfelelőségek Információk a megújító tanúsítás megadásához Rendkívüli auditok Az alkalmazási terület bővítése Rendkívüli eseményhez kötött auditok A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási 35 területének szűkítése A tanúsítvány felfüggesztésének, visszavonásának vagy alkalmazás 35 terület szűkítésének eljárása Tanúsítás felfüggesztése Tanúsítás felfüggesztése alatti és visszavonása utáni követelmények Tanúsítás felfüggesztésének időtartama, tanúsítás visszavonása Az ügyfél folyamatos vagy jelentős követelmény megszegése Tanúsított státus hivatkozásának tilalma Tanúsított státusok valódisága Fellebbezések Fellebbezési folyamat szabályozása Fellebbezési folyamat szabályozásának nyilvánossága Kompetencia a döntésért Megkülönböztetés nélkülözése A fellebbezések kezelési folyamatának elemei és módszere Fellebbezések nyugtázása, jelentések Fellebbezés kivizsgálásában résztvevők Értesítés a fellebbezés befejezéséről Panaszok Panaszok kezelési folyamatának nyilvánossága Meggyőződés a panasz és a tanúsítási tevékenység kapcsolatáról Érintett tanúsított ügyfél értesítése Panaszkezelési folyamat szabályozása A panaszkezelés folyamat elemei és módszere Panasszal kapcsolatos információk összegyűjtése 41 Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 4/45

5 Panasz megerősítése, jelentés az állásáról és eredményéről Panaszkezelés kivizsgálásában résztvevők Értesítés a panaszkezelés befejezéséről Panaszok nyilvánossága Feljegyzések a tanúsítást kérelmezőkről és ügyfelekről Feljegyzések megőrzése A tanúsított ügyfelekre vonatkozó feljegyzések tartalma Feljegyzések biztonságos kezelése Feljegyzések megőrzési ideje Az eljárásban hivatkozott belső szabályozó dokumentumok 44 jegyzéke 5. Az eljárásban hivatkozott formanyomtatványok jegyzéke 45 Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 5/45

6 1. Az eljárás célja, alkalmazási területe Az eljárás szabályozza az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer szerinti minősítési, tanúsítási, regisztrálási tevékenységét, melyet akkreditáltat az IAF magyar tagjával, a Nemzeti Akkreditáló Testülettel, hogy ügyfelei részére akkreditált tanúsítványt állíthasson ki. Az a tanúsítási tevékenységek ellátásáról jogilag érvényesíthető megállapodást köt az ügyféllel szerződés formájában, melynek jelen eljárás annak elválaszthatatlan része. A szerződés az ügyfél tanúsítandó minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerének alkalmazási területére és általa felölelt minden telephelyre kiterjed. 2. Rendelkező hivatkozások Az eljárás alkalmazása során az alábbi dokumentumokat vesszük figyelembe: Irányítási renszer kézikönyv MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 MSZ ISO/IEC TS :2013 MSZ ISO/IEC TS :2014 MSZ ISO/IEC TS 17022:2014 MSZ ISO/IEC TS 17023:2014 MSZ EN ISO/IEC 17000:2005 MSZ ISO/TR 10013:2003 MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 9000:2005 MSZ EN ISO 14001:2005 MSZ EN ISO 19011:2012 NAD-103 NAD NAD-102 NAD-104 NAR-01 NAR-06 NAR-07 NAR-08 NAR-11 NAR-25 NAR-EA-7/04 NAR-IAF MD 1 NAR-IAF MD 2 NAR-IAF MD 5 NAR-IAF MD 10 NAR-IAF MD 11 IAF MD 3 IAF MD 4 IAF MD 7 NAR-IAF ID 1 APG Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere TEÁOR 08 (NACE Rev.2) Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 6/45

7 3. A folyamattal kapcsolatos követelmények 3.1. Általános követelmények Az a leendő és a jelenlegi ügyfeleitől elvárja a tanúsításra vonatkozó jelen eljárás követelményei szerint, hogy késedelem nélkül tájékoztatást adjanak szükséges adataikról, szabályozásaikról, valamint olyan fejleményekről, amelyek befolyásolhatják az adott irányítási rendszerüknek azt a képességét, hogy teljesítse a tanúsítás alapjául szolgáló szabvány követelményeit. Az tanúsított ügyfeleitől megköveteli a tanúsításra vonatkozó jogilag érvényesíthető megállapodása alapján, (megbízási szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező, abban hivatkozott dokumentumok követelményei szerint), hogy késedelem nélkül tájékoztatást adjanak szükséges adataikról, szabályozásaikról, valamint olyan fejleményekről, amelyek befolyásolhatják minőségirányítási rendszerüknek azt a képességét, hogy teljesítse a tanúsítás alapjául szolgáló szabvány követelményeit. Ez kitér például olyan változásokra, amelyek kihatnak: a jogi, a kereskedelmi és a szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra, a szervezetre és a vezetőségre (pl. a felső vezetőségi, a döntéshozó vagy a műszaki személyzetre), a kapcsolattartási címre és telephelyekre, a tanúsított irányítási rendszer működési területére, az irányítási rendszerben és a folyamatokban bekövetkezett nagyobb változásokra. Ennek érdekében a leendő és már tanúsított ügyfelek kötelesek az részére továbbítani a következőket: az honlapján ( InterCert-210 Adatszolgáltató lap MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsításhoz formanyomtatványt teljes körűen kitöltve (szerződés kötéséhez, azt követően minden változás esetén), és/vagy az honlapján ( InterCert-310 Adatszolgáltató lap MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer tanúsításhoz formanyomtatványt teljes körűen kitöltve (szerződés kötéséhez, azt követően minden változás esetén), minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerét leíró dokumentációt, beleértve politikáját (a kezdeti audit előtt két héttel és minden további esetben, amikor az bekéri), minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerének működését igazoló alábbi dokumentumokat (a kezdeti audit előtt két héttel és minden további esetben, amikor az bekéri) o minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerének célkitűzéseit, Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 7/45

8 o minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerének vezetőségi átvizsgálását, mely tartalmazza a belső auditok elvégzésének igazolását, o környezeti tényezőinek értékelését (csak MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány esetén) Auditprogram Auditprogram a teljes tanúsítási ciklusra Az minősítési igazgatója a teljes tanúsítási ciklust felölelő auditprogramot dolgoz ki az InterCert-101 Munkalap formanyomtatvány felhasználásával, amelyben világosan meghatározásra kerülnek a szükséges audittevékenységek annak bizonyításához, hogy az ügyfél minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszere teljesíti az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványban és/vagy az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványban előírt tanúsítási követelményeket. Ajánlatadáskor az auditprogram az InterCert-101 Munkalapon rendelkezésre áll a minősítési igazgató által, mely ismertetésre, közlésre kerül az auditálandó ügyfél részére Auditprogram tartalma Az auditprogram tartalmazza a kezdeti audit két szakaszát, az első és második évben esedékes felügyeleti auditot és a harmadik évben, még a tanúsítás lejárta előtt esedékes megújító auditot. A hároméves tanúsítási ciklus a tanúsítási vagy a megújítási döntéssel kezdődik. Az minősítési igazgatója az auditprogram kialakításakor és annak minden későbbi kiigazításakor figyelembe veszi az ügyfél szervezetének nagyságát, irányítási rendszerének alkalmazási területét és összetettségét, a termékeket, a folyamatokat, az irányítási rendszer eredményességének igazolt szintjét és a korábban végzett auditok eredményeit. Az auditprogrammal kapcsolatos megfontolások melyeket a minősítési igazgató figyelembe vesz az InterCert-101 Munkalap formanyomtatvány ide vonatkozó részének kitöltésekor: az ügyfél irányítási rendszerének alkalmazási területe és összetettsége, a termékek és a folyamatok (beleértve a szolgáltatásokat), az ügyfél szervezetének mérete, az auditálandó helyszínek, az ügyfélszervezet által használt nyelvek, valamint a beszélt és írott nyelvek, a szakterület követelményei, az egyes audittevékenységekhez szükséges időtartam, az auditcsoport minden egyes tagjának felkészültsége, az ideiglenes helyszínek auditálásának szükségessége, az audit 1. szakaszának vagy bármely korábbi auditnak az eredménye, az egyéb felügyeleti tevékenységek eredménye, Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 8/45

9 az irányítási rendszer eredményességének bizonyított szintje, a mintavétel alkalmassága, a vevői panaszok, a panaszok, amelyeket az kapott az ügyféllel kapcsolatban, kombinált, integrált vagy közös audit, az ügyfél szervezetében, termékeiben, folyamataiban vagy irányítási rendszerében bekövetkező változások, a tanúsítási követelmények változásai, a jogszabályi követelmények változásai, az akkreditálási követelmények változásai, a kockázat és az összetettség, a szervezet teljesítményére vonatkozó adatok, az érintett felek aggályai, a korábbi auditok során nyert információk Megtörtént tanúsítások figyelembe vétele Az tanúsított irányítási rendszerrel rendelkező ügyfél tanúsításra történő átvételénél a következő módon jár el minden ilyen ügyfélre vonatkozóan: átvételkor minden esetben kezdeti audit eljárás kerül alkalmazásra a 3.2. fejezet alapján, átvételkor minden esetben figyelembe kell venni a tanúsított ügyfél meglévő tanúsítási ciklusát, azaz a soron következő audit típusát Auditterv Általános követelmények Az biztosítja, hogy minden egyes, az InterCert-101 Munkalap formanyomtatványon szereplő auditprogramban meghatározott audithoz, a kijelölt auditcsoport vezető által készül InterCert-202 Auditterv MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához és/vagy InterCert-302 Auditterv MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához, és ez képzi az alapját az audittevékenységek végzésének Az audit céljainak, területének és kritériumainak meghatározása Az audit céljainak, területeinek, kritériumainak meghatározásáért felelősök Az audit céljait az határozza meg. Az audit területét és kritériumait, beleértve bármely változást, az az ügyféllel való egyeztetés után állapítja meg. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 9/45

10 Az audit céljainak tartalma Az audit céljai leírják, mit kell elérni az audit során, és tartalmazzák a következőket: annak meghatározását, hogy az ügyfél irányítási rendszere vagy annak részei megfelelnek-e az auditkritériumoknak; annak értékelését, hogy az ügyfélszervezet irányítási rendszere képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályi, az egyéb szabályozó és szerződéses követelményeknek való megfelelést, de fontos, hogy az irányítási rendszer tanúsítási auditja nem jogi megfelelést vizsgáló audit. az irányítási rendszer eredményességének értékelését annak biztosítására, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfeleljen az előírt céljainak; ha alkalmazható, az irányítási rendszer esetleges fejlesztendő területeinek meghatározását Az audit területe Az audit területe az megbízó ügyféllel kötött megbízási szerződés alapján leírja az audit terjedelmét és határait, mint az auditálandó fizikai helyszíneket, szervezeti egységeket, tevékenységeket és folyamatokat. Ha a kezdeti vagy az újratanúsítási folyamat egynél több auditból áll (pl. különböző helyszíneken történik), az egyes auditok alkalmazási területének nem kell lefednie a tanúsítás teljes alkalmazási területét, de az auditok egészének összhangban kell lennie a tanúsítási dokumentumban szereplő alkalmazási területtel. Az audit alkalmazási területével és az audittervvel kapcsolatos megfontolások, melyeket a kijelölt auditcsoport vezető figyelembe veszi az InterCert-202 Auditterv MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-302 Auditterv MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatvány kitöltésekor: az ügyfél irányítási rendszerének alkalmazási területe és összetettsége, a termékek és a folyamatok (beleértve a szolgáltatásokat), az ügyfél szervezetének mérete, az auditálandó helyszínek, az ügyfélszervezet által használt nyelvek, valamint a beszélt és írott nyelvek, a szakterület követelményei, műszakok száma és ütemezése, az egyes audittevékenységekhez szükséges időtartam, az auditcsoport minden egyes tagjának felkészültsége, az ideiglenes helyszínek auditálásának szükségessége, az audit 1. szakaszának vagy bármely korábbi auditnak az eredménye, az egyéb felügyeleti tevékenységek eredménye, az irányítási rendszer eredményességének bizonyított szintje, a mintavétel alkalmassága, a vevői panaszok, a panaszok, amelyeket az kapott az ügyféllel kapcsolatban, Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 10/45

11 kombinált, integrált vagy közös audit, az ügyfél szervezetében, termékeiben, folyamataiban vagy irányítási rendszerében bekövetkező változások, a tanúsítási követelmények változásai, a jogszabályi követelmények változásai, az akkreditálási követelmények változásai, a kockázat és az összetettség, a szervezet teljesítményére vonatkozó adatok, az érintett felek aggályai, a korábbi auditok során nyert információk Auditkritériumok Az az auditkritériumokat hivatkozásként használja, amelyek alapján a megfelelőség meghatározásra kerül, és tartalmazza az alábbiakat: az adott irányítási rendszer szabvány követelményeit; az ügyfél által kialakított irányítási rendszer dokumentációját és meghatározott folyamatait Az auditterv elkészítése Az InterCert-202 Auditterv MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-302 Auditterv MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához formanyomtatvány igazodik az audit céljaihoz és területéhez és tartalmazza a következőket vagy hivatkozik rájuk, melynek elkészítéséért az auditcsoport vezető a felelős: az audit céljai; az audit kritériumai; az audit területe, beleértve az auditálandó szervezeti és működési egységek, valamint folyamatok meghatározását; a helyszíni audittevékenységek elvégzésének időpontja és helyszínei, beleértve a külső ideiglenes helyszínek meglátogatását, ha vannak ilyenek; a helyszíni audittevékenységek várható ideje és időtartama; az auditcsoport tagjainak és a kísérő személyeknek a szerepét és felelősségi körét. Az figyelembe veszi az auditterv kidolgozása vagy módosítása során a fejezetében felsorolt szempontokat. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 11/45

12 Az auditcsoport kiválasztása és megbízása Az auditcsoport összeállítása és a tagok kijelölése Az jelen folyamata határozza meg az auditcsoport összeállítását és a tagok kijelölését, beleértve a csoport vezetőjét, figyelembe véve az audit céljainak eléréséhez szükséges felkészültséget. Ha csak egy auditor van, az auditor felkészült az adott auditra vonatkozó auditcsoport vezetői teendők elvégzésére is Az auditcsoport létszámának és összetételének meghatározása Az minősítési igazgatója az auditcsoport létszámának és összetételének meghatározásakor, melyet az InterCert-101 Munkalap formanyomtatványon dokumentál, a következőket veszi figyelembe: az audit céljait, kritériumait - a jelen 3. fejezet eljárásai alapján -, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és/vagy MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány alapján, az audit területét az ügyféllel kötött megbízási szerződés alapján, a meghatározott auditidőt az InterCert-SZ-02 Szabályzat a normaidő meghatározásához dokumentum alapján; az audit fajtáját, kombinált, integrált vagy közös audit-e; az auditcsoport kompetenciáját a személyzeti anyagok alapján, amely szükséges az audit céljainak eléréséhez; a tanúsítási követelményeket (beleértve bármely alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses követelményt); a nyelvet és a kultúrát; az auditcsoport tagjai auditálták-e korábban az ügyfél irányítási rendszerét Szakértők, fordítók, tolmácsok Az auditcsoport vezető és az auditorok számára szükséges ismereteket és készségeket szakterületi szakértők, fordítók és tolmácsok is kiegészíthetik, akik a kijelölt auditcsoport vezető irányítása alatt tevékenykednek. Ha fordítók és tolmácsok kerülnek alkalmazásra, úgy vannak kiválasztva, hogy indokolatlanul ne befolyásolják az auditot. A szakterületi szakértők kiválasztásának kritériumai az auditcsoport igényeinek és az audit területének megfelelően vannak meghatározva Auditorjelöltek Auditorjelöltek auditcsoportba résztvevőként történő kijelölése esetén a vezető auditor van kijelölve melléjük értékelőként. Az értékelő kompetens a feladat átvételére és övé a végső felelősség az auditorjelölt tevékenységéért és az általa megtett megállapításokért. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 12/45

13 Az auditcsoport vezetőjének feladata A minősítési igazgató általi kijelölést követően az auditcsoport vezetője határozza meg a csoport minden egyes tagjának, az auditcsoporton belüli egyeztetés után, az adott folyamatok, funkciók, helyszínek, területek vagy tevékenységek auditálásáért viselt felelősségét. Ezekhez a meghatározásokhoz már a minősítési igazgató általi kijelölésnél figyelembe vannak véve a szükséges kompetenciák, az auditcsoport eredményes és hatékony igénybevételéhez, valamint az auditorok, az auditorjelöltek és a szakterületi szakértők különböző szerepe és felelősségi köre. Annak érdekében, hogy biztosítva legyen az audit céljainak elérése, a feladatok kiosztását az audit folyamán meg lehet változtatni, melyért az auditcsoport vezető a felelős Az audit időtartamának meghatározása Szabályzat a normaidő meghatározásához Az InterCert Kft-nek dokumentált szabályzata van az InterCert-SZ-02 Szabályzat a normaidő meghatározásához alapján az audit időtartamának megállapítására. A minősítési igazgató ez alapján minden egyes ügyfél esetében meghatározza az ügyfél irányítási rendszer teljes és eredményes auditjának megtervezéséhez és az elvégzéséhez szükséges időtartamot és annak indoklását, melyet az InterCert-101 Munkalap formanyomtatványon dokumentál. Az audit időszükségletének meghatározásakor többek között a következő szempontok kerülnek figyelembe vételre: az adott irányítási rendszerre vonatkozó szabvány követelményei, a nagyság és az összetettség, a technológiai és a jogi összefüggések, bármely olyan alvállalkozásba adott tevékenység, amely az irányítási rendszer alkalmazási területéhez tartozik, a korábbi auditok eredményei, a telephelyek száma és a több telephely esetén szükséges megfontolások; a szervezet termékeivel, folyamataival vagy tevékenységeivel kapcsolatos kockázatok; az auditok fajtája kombinált, közös vagy integrált audit Audit-időtartamba nem számítandó eltöltött idő Egy nem auditori feladattal megbízott csoporttag (pl. szakterületi szakértők, fordítók, megfigyelők és auditorjelöltek) által eltöltött időt nem számít bele a minősítési igazgató az előzőekben megállapított audit-időtartamba, de fordítók, tolmácsok igénybevétele további auditidőt tehet szükségessé, ha a minősítési igazgató ennek szükségét látja. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 13/45

14 Mintavétel több telephely esetén Ha az az ügyfél irányítási rendszerének auditját több telephelyen folyó, azonos tevékenységek több telephelyről vett mintáival végzi, az InterCert-SZ-02 Szabályzat a normaidő meghatározásához dokumentum alapján, akkor az InterCert-101 Munkalapon kerül meghatározásra a minősítési igazgató által, hogy biztosítva legyen az irányítási rendszer megfelelő auditja Az auditcsoport feladatainak ismertetése Az auditcsoportnak az adott feladatok meghatározásra kerülnek a vezető auditor által készítendő InterCert-202 Auditterv MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához és/vagy InterCert-302 Auditterv MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatvány alapján, és ezek az ügyfél szervezetének tudomására vannak hozva a fejezet alapján. Az auditcsoportnak végre kell hajtani a következőket: megvizsgálják és ellenőrzik az ügyfél szervezetének az irányítási rendszerrel kapcsolatos szervezeti felépítését, politikáját, folyamatait, eljárásait, feljegyzéseit és egyéb dokumentumait, megállapítják, hogy megfelelnek-e ezek a tanúsítás tervezett alkalmazási területéhez tartozó minden követelménynek, megállapítják, hogy a folyamatok és az eljárások meg vannak-e határozva, érvényesülnek-e és fenntartásuk eredményes-e, és ezáltal alapul szolgálnak-e a bizalomhoz az ügyfél irányítási rendszere iránt, közölik az ügyféllel, intézkedés céljából, az összes ellentmondást az ügyfél politikájában, céljaiban és előirányzataiban (a vonatkozó irányítási rendszer szabványa vagy más rendelkező dokumentum szerinti elvárásokkal összhangban), valamint az eredményeket Az auditcsoportra vonatkozó információk ismertetése Az irodavezetője levél formájában közöli a minősítési igazgató által kijelölt auditcsoport - valamint az InterCert Kft-től, vagy vele összefüggésben érkező a fejezet szerinti megfigyelők - minden egyes tagjának nevét és az ügyféllel kölcsönösen meghatározott helyszíni audit időpontokat legalább a helyszíni auditok előtt két héttel, és kérésre kizárólag az auditra vonatkozóan háttér-információt ad róluk, úgyhogy elegendő ideje legyen az ügyfél szervezetének ellenvetést tenni bármely auditor vagy szakterületi szakértő kijelölése ellen, vagy megfigyelő ellen. A megfelelően elegendő idő továbbá azért is szüksége, hogy az ügyfél által kifogásolt és indokolt esetben a minősítés igazgató átszervezze a csoportot a fejezet alapján. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 14/45

15 Az auditterv ismertetése Az kijelölt auditcsoport vezető az InterCert-202 Auditterv MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-302 Auditterv MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához kitöltött formanyomtatványt az audit helyszíni napjától számított legalább egy héttel előtte elküldi az ügyfélnek, az audit időpontjának egyeztetését követően A helyszíni audit elvégzése Általános követelmények Az InterCert Kft-nek jelen eljárásban határozza meg azt a folyamatot, mely a helyszíni audit végrehajtását szabályozza. Ez a folyamat tartalmazza az audit megkezdésekor a nyitó az audit befejezésekor pedig a záró értekezletet. A helyszíni audit a fizikai telephelyeken kívül magában foglalhat távoli hozzáférést is az olyan elektronikai helyszínekhez is, amelyek fontos információt tartalmaznak az irányítási rendszer auditjához A nyitó értekezlet levezetése Az InterCert kft. kijelölt auditor csoportja az auditcsoport vezető irányításával hivatalos nyitó értekezletet tart az ügyfélszervezet vezetőségével együtt és ahol célszerű azokkal is, akik az auditálandó funkciókért vagy folyamatokért felelősek, a résztvevők jelenlétének feljegyezésével az InterCert-211 Jelenléti nyilvántartás nyitó és záró értekezlethez MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert- 311 Jelenléti nyilvántartás nyitó és záró értekezlethez MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához formanyomtatványra. A nyitó értekezletnek az a célja, hogy rövid tájékoztatást adjon az audittevékenységek végrehajtásáról, és tartalmazza a következő elemeket, ahol a részletesség mértéke összhangban van az ügyfélnek az auditfolyamatban való jártasságával: a résztvevők bemutatása és szerepük körvonalazása; a tanúsítás alkalmazási területének megerősítése; az auditterv (az audti típusa, területe, céljai és kritériumai), bármilyen módosítás és egyéb, az audittal kapcsolatban az ügyféllel történt megállapodások megerősítése, például a záró értekezlet dátuma és időpontja, közbenső megbeszélések az auditcsoport és az ügyfél vezetősége között; az auditcsoport és az ügyfél közötti hivatalos kommunikációs csatornák megerősítése; annak megerősítése, hogy az erőforrások és egyéb, az auditcsoport által igényelt feltételek rendelkezésre állnak; annak megerősítése, hogy az információk bizalmasan vannak kezelve; annak megerősítése, hogy az auditcsoport részére gondoskodtak a szükséges munkabiztonsági, vészhelyzeti és egyéb biztonsági eljárásokról; Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 15/45

16 annak megerősítése, hogy vannak-e kísérők és megfigyelők, feladatuk és személyük tisztázása; a jelentés módja, beleértve az auditmegállapítások minősítését; tájékoztatás azokról a körülményekről amikor az auditot idő előtt be kell fejezni; annak megerősítése, hogy az InterCert Kft-t képviselő auditcsoportvezető és az auditcsoport felelősek az auditért és ellenőrzésük alatt tartják az auditterv végrehajtását, beleértve az audittevékenységeket és az audit menetét; az előző átvizsgáláskor vagy auditon tett megállapítások helyzetének igazolása, ha alkalmazható; az audit végrehajtása során alkalmazott módszerek és eljárások mintavételen alapulnak; az audit során használatos nyelv megerősítése; annak megerősítése, hogy az audit során az ügyfelet tájékoztatni fogják az audit előrehaladásáról és bármilyen aggodalomra okot adó tényről; lehetőség az ügyfél számára, hogy kérdéseket tegyen fel Kommunikáció az audit során Auditcsoporton belüli és ügyféllel történő kommunikáció Az audit során az auditcsoport vezető meghatározása alapján az auditcsoport időszakonként értékeli az audit előrehaladását és biztosítja az információcserét. Az auditcsoport vezető szükség szerint átcsoportosítja a feladatokat az auditcsoport tagjai között, és időnként tájékoztatja az ügyfelelt az audit előrehaladásáról és az esetleges aggályokról Audit céljainak elérhetősége Ha a rendelkezésre álló auditbizonyítékok azt jelzik, hogy az audit céljai nem érhetők el, vagy azonnali és jelentős kockázat fennállására utalnak, az auditcsoport vezető ezt közöli az ügyféllel, és ha szükséges, az ügyvezető igazgatójával a megfelelő intézkedés meghatározása céljából. Ilyen intézkedés lehet az auditterv ismételt megerősítése vagy módosítása, az audit céljainak vagy területének megváltoztatása, vagy az audit megszakítása. Az auditcsoport vezetője beszámol az tanúsítási igazgatójának a megtett intézkedések kimeneteléről Alkalmazási terület változása Ha a helyszíni audittevékenységek során derül ki, hogy az audit alkalmazási területében bármilyen változtatás szükséges, a vezető auditor átvizsgálja azt az ügyféllel és tájékoztatja az tanúsítási igazgatóját. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 16/45

17 Megfigyelők és kísérők Megfigyelők Az InterCert Kft-től, vagy vele összefüggésben a megfigyelők jelenléte az auditon és annak indoklása, az audit végrehajtása előtt egyeztetésre kerül az ügyféllel a fejezet alapján. A kijelölt auditcsoport vezető auditora biztosítja, hogy a megfigyelők ne befolyásolják, vagy ne akadályozzák az audit folyamatát, valamint annak kimenetelét. Megfigyelők lehetnek: az ügyfél szervezetének tagjai, az ügyfél szervezetének tanácsadói, az munkatársai, az tevékenységét akkreditáló testület helyszíni megfigyelést végző munkatársai, valamely hatóság képviselői, más igazoltan jelen levő személyek Kísérők Minden egyes auditorhoz az ügyfél szervezetének biztosításában csatlakoznia kell egy kísérőnek, kivéve, ha az auditcsoport vezetője és az ügyfél ettől eltérően állapodtak meg. Az auditcsoporthoz rendelt kísérő(k) feladata az audit segítése. Az auditcsoport tagjai biztosítják, hogy a kísérők ne befolyásolják, vagy ne akadályozzák az audit folyamatát, valamint annak kimenetelét. A kísérők felelősségi köre magában foglalhatja: a kapcsolatteremtést és az interjúk időpontjának egyeztetését; látogatások megszervezését a szervezet vagy a telephelye egyes részein; annak biztosítást, hogy az auditcsoport tagjai a helyszíni munkavédelmi és biztonsági szabályokat megismerjék és betartsák; az audit megfigyelését az ügyfél részéről; magyarázat vagy információ szolgáltatását, az auditor kérésének megfelelően Az információk gyűjtése és igazolása Mintavételes információgyűjtés Az audit során megfelelő mintavétellel gyűjtik az auditorok az audit céljaira, területére és kritériumaira vonatkozó információkat, és ezeket az ügyfélnek igazolni kell, hogy auditbizonyítékká váljanak. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 17/45

18 Információgyűjtés módszere Az információgyűjtés módszere tartalmazza a következőket, de nem korlátozódnak csak ezekre: interjúk; folyamatok és tevékenységek megfigyelése; dokumentációk és feljegyzések átvizsgálása. A mintavételes információgyűjtés objektív audit bizonyítékait az auditorok feljegyzik: Kezdeti auditnál az audit 1. szakaszában: InterCert-201 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához formanyomtatványon és/vagy InterCert-301 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon. Kezdeti auditnál az audit 2. szakaszában: InterCert-205 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához formanyomtatványon és/vagy InterCert-305 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon. Felügyeleti auditnál: InterCert-201 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához formanyomtatványon (csak jelentős változások esetén) és/vagy InterCert-301 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon (csak jelentős változások esetén) InterCert-205 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához formanyomtatványon és/vagy InterCert-305 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon. Megújító auditnál: InterCert-201 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához formanyomtatványon (az audit 1. szakaszának szükségessége esetén és/vagy jelentős változások esetén) és/vagy InterCert-301 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon (az audit 1. szakaszának szükségessége esetén és/vagy jelentős változások esetén) InterCert-205 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához formanyomtatványon és/vagy InterCert-305 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 18/45

19 Az audit megállapításainak azonosítása és feljegyzése Jelentés készítése A megfelelőségeket összefoglaló és a nemmegfelelőségeket részletező auditmegállapítások, valamint az azokat alátámasztó auditbizonyítékok feljegyzésre kerülnek a fejezet alapján Fejlesztési lehetőségek Az auditorok megállapításai alapján fejlesztési lehetőségek kerülhetnek azonosításra, melyet a vezető auditor rögzít az InterCert-208 Fejlesztési lehetőségek MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-308 Fejlesztési lehetőségek MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon. Az olyan auditmegállapításokat azonban, amelyek a fejezet b. és c. pontja alapján nemmegfelelőségek, eltérések, ezért nem fejlesztési lehetőségként kerülnek rögzítésre Nemmegfelelőségek, eltérések Az auditorok által a nemmegfelelőségek megállapítása az auditkritériumok konkrét követelménye szerint kerül rögzítésre az auditcsoport vezető által az InterCert-204 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-304 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon, mely tartalmazza a nemmegfelelőség világos megfogalmazását, és részletesen meg határozza az objektív bizonyítékot, amely a nemmegfelelőséget megalapozza. A nemmegfelelőségek az ügyféllel megbeszélésre kerülnek, annak biztosítására, hogy az auditbizonyíték pontos legyen és a nemmegfelelőséget megértsék, de az auditorcsoport tartózkodik a nemmegfelelőség okának vagy a megoldásnak a sugalmazásától. A fejezet b. pontja szerinti nemmegfelelőségek, eltérések súlyos, a fejezet c. pontja szerinti nemmegfelelőségek, eltérések enyhe nemmegfelelőségnek, eltérésnek minősülnek. Nemmegfelelőségek, eltérések minősítése: Enyhe eltérésnek minősül az a nemmegfelelőség, mely esetében az adott irányítási rendszer szabvány követelménye csak részben teljesül (pl. hiányos a szabályozás, a szabályozásban és működésben esetenként ellentmondás tapasztalható, stb.) Súlyos eltérésnek minősül az a nemmegfelelőség, mely esetben az adott irányítási rendszer szabvány követelménye alapvetően nem teljesül (pl. egy szabvány követelmény vagy tevékenység szabályozásának teljes hiánya, a szabályozás és a gyakorlat teljes ellentmondása, stb.), vagy melyet az kijelölt auditorai korábban enyhe eltérésnek minősítettek, de az ügyfél szervezete nem tudott hatékony intézkedést hozni a megszüntetésére. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 19/45

20 Véleménykülönbségek feloldása, feljegyzése Az auditcsoport vezetőjének meg kell kísérelnie az auditbizonyítékok vagy megállapítások vonatkozásában a véleménykülönbségek feloldását az auditcsoport és az ügyfél között, a megoldatlan pontok feljegyzésre kerülnek Az audit következtetéseinek összeállítása A záró értekezlet előtt az auditcsoport: átvizsgálja az audit megállapításait és az audit során a tárgyra vonatkozóan összegyűjtött minden egyéb információt, összehasonlítva ezeket az audit céljaival; megállapodik az audit következtetéseiben, figyelembe véve az auditfolyamattal együtt járó bizonytalanságot; meghatározza az esetleg szükséges utólagos tevékenységeket; megerősíti az auditprogram megfelelőségét, vagy meghatározza a szükséges módosításokat (pl. alkalmazási terület, auditidők vagy dátumok, felügyelet gyakorisága, felkészültség). A fejezet szerint az auditcsoport vezető által készített jelentés az InterCert-206 Audit jelentés MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-306 Audit jelentés MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához formanyomtatvány tartalmazza az audit következtetéseit szabvány fejezetenként, összhangban InterCert-205 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert- 305 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatvány tematikájával, ahol szabvány fejezetenként három féle következtetés állapítható meg: A szabvány követelménye maradéktalanul teljesül az auditorok eltérést nem tártak fel. A szabvány követelménye csak részben teljesül, az auditorok enyhe minősítésű eltéréseket tártak fel. A szabvány követelménye nem teljesül, mely súlyos eltérésnek minősül. A következtetés alapján az alábbi javaslatai lehetnek az auditcsoportnak: Ha az auditált szervezet által bevezetett és működtetett minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszer teljes mértékben megfelel az adott szabvány követelményeinek, vagyis az auditorok eltérést nem találtak, az auditcsoport vezetője javasolja az tanúsítási igazgatójának a tanúsítvány kiállítását/érvényességének fenntartását (a tanúsítási ciklusnak megfelelően). Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 20/45

21 Ha az auditált szervezet által bevezetett és működtetett minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszer alapvetően megfelel az adott szabvány követelményeinek, az auditorok súlyos eltérést nem találtak, a szervezet a feltárt enyhe eltérésekre maximum 1 hónapon belül az adott szabvány követelményeit kielégítő intézkedéseket hoz, az auditorok javasolják az tanúsítási igazgatójának a tanúsítvány kiállítását/érvényességének fenntartását (a tanúsítási ciklusnak megfelelően). Ha az auditált szervezet által bevezetett és működtetett minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszer csak részben felel meg az adott szabvány követelményeinek, az auditorok egy súlyos és néhány enyhe eltérést találtak, a szervezet a feltárt eltérésekre 1 hónapon belül az adott szabvány követelményeit kielégítő intézkedéseket hoz, azok működését sikeres utóauditon igazolja, az auditorok javasolják az tanúsítási igazgatójának a tanúsítvány kiállítását/érvényességének fenntartását (a tanúsítási ciklusnak megfelelően). Ha az auditált szervezet által bevezetett és működtetett minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszer nem felel meg az adott szabvány követelményeinek, az auditorok több súlyos eltérést találtak, így az auditorok utóaudit szükségességét állapítják meg és annak megfelelőségéig nem javasolják az InterCert Kft. tanúsítási igazgatójának a tanúsítvány kiállítását/érvényességének fenntartását (a tanúsítási ciklusnak megfelelően) A záró értekezlet levezetése A záró értekezlet célja Az InterCert kft. auditor csoportja az auditcsoport vezető irányításával hivatalos záró értekezletet tart az ügyfélszervezet vezetőségével együtt és ahol célszerű azokkal is, akik az auditált funkciókért vagy folyamatokért felelősek, a résztvevők jelenlétének feljegyezésével az InterCert-211 Jelenléti nyilvántartás nyitó és záró értekezlethez MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-311 Jelenléti nyilvántartás nyitó és záró értekezlethez MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához formanyomtatványra. A záró értekezletnek, az a célja, hogy ismertesse az audit következtetéseit, ideértve a tanúsításra vonatkozó javaslatot. Bármilyen nemmegfelelőség olyan módon kerül bemutatásra, hogy azt az ügyfél megértse, és megállapodás történik az intézkedés határidejéről. A megértsék kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ügyfél elfogadja a nemmegfelelőséget. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 21/45

22 A záró értekezlet elemei A záró értekezlet a következő elemeket is tartalmazza, ahol a részletesség mértéke összhangban van az ügyfélnek az auditfolyamatban való jártasságával: az ügyfél tájékoztatása arról, hogy az auditbizonyítékok információminták alapján lettek gyűjtve és ez bizonytalansági tényező; az auditjelentés másolatának átadása, beleértve az audit megállapításainak minősítését; az eljárása a nemmegfelelőségek kezelésére, beleértve az ügyfél tanúsítási státusára vonatkozó bármely következményt; az ügyfél számára adott határidő, ameddig benyújthat egy tervet az audit során feltárt nemmegfelelőségek helyesbítésére és a helyesbítő tevékenységre vonatkozóan; az auditot követő tevékenysége; információk a panaszkezelési és a fellebbezési folyamatokról Ügyfél kérdései Az ügyfél lehetőséget kap arra, hogy kérdéseket tegyen fel. Az auditcsoport és az ügyfél között véleménykülönbségek az audit megállapításai és következtetési vonatkozásában megvitatásra és megoldásra kerülnek, ahol lehetséges. A megoldatlan véleménykülönbségek feljegyezésre kerülnek az InterCert-206 Audit jelentés MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához és/vagy InterCert-306 Audit jelentés MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványra és az tanúsítási igazgatójának átadásra kerül Auditjelentés Auditjelentés tulajdonosa Az írásos jelentést készít minden egyes auditról. Az auditcsoport megjelölhet fejlesztési lehetőségeket, de nem ad konkrét megoldásokat. Az auditjelentés tulajdonosa az Auditcsoport vezetőjének feladata Az auditcsoport vezetője gondoskodik arról, hogy az audittal kapcsolatos jelentés elkészüljön és felelős annak tartalmáért. Az auditjelentés pontos, tömör és érthető leírás az auditról, lehetővé téve a meglapozott tanúsítási döntést, és tartalmazza a következőket vagy hivatkozik ezekről: a tanúsító testület megnevezése; az ügyfél neve és címe, valamint az ügyfél vezetőségének képviselője; az audit típusa; az audit kritériumai; az audit céljai; Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 22/45

23 az audit alkalmazási területe, különösen az auditált szervezeti vagy működési egységek vagy folyamatok azonosítása, és az audit időtartama; az auditcsoport vezetőjének, az auditcsoport tagjainak és azok bármilyen kísérő személyének a megnevezése; az időpontok és helyszínek, ahol az audittevékenységek történtek; az audit megállapításai, bizonyítékai és következtetései, összhangban az audit típusának követelményeivel; bármilyen megoldatlan ügy, ha azonosításra kerültek ilyenek. Az audittal kapcsolatos jelentés - a megalapozott tanúsítási döntéshozatalhoz - az alábbi kitöltött formanyomtatványok összességéből tevődik össze az MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer működésére vonatkozóan: InterCert-201 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához, InterCert-206 Audit jelentés MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához, InterCert-205 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához, InterCert-208 Fejlesztési lehetőségek MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához, InterCert-204 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához, InterCert-202 Auditterv MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához, InterCert-210 Adatszolgáltató lap MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsításhoz (átvizsgálva, szükség szerint kiegészítve), InterCert-207 Adatlap MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti nem magyar nyelvű tanúsítvány kiállításához, InterCert-211 Jelenléti nyilvántartás nyitó és záró értekezlethez MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához. Az audittal kapcsolatos jelentés - a megalapozott tanúsítási döntéshozatalhoz - az alábbi kitöltött formanyomtatványok összességéből tevődik össze az MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer működésére vonatkozóan: InterCert-301 Audit jelentés (Audit 1. szakasza) MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához, InterCert-306 Audit jelentés MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához, InterCert-305 Ellenőrző lista MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához, InterCert-308 Fejlesztési lehetőségek MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához, Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 23/45

24 InterCert-304 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához, InterCert-302 Auditterv MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer auditjához, InterCert-310 Adatszolgáltató lap MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti tanúsításhoz (átvizsgálva, szükség szerint kiegészítve), InterCert-307 Adatlap MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti nem magyar nyelvű tanúsítvány kiállításához, InterCert-311 Jelenléti nyilvántartás nyitó és záró értekezlethez MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához A nemmegfelelőségek okainak elemzése Annak érdekében, hogy a feltárt nemmegfelelőségeket az ügyfél meghatározott időn belül kiküszöbölhesse, az auditcsoportjának vezetője megköveteli az ügyféltől az okok elemzését, valamint a helyesbítések és helyesbítő tevékenységek megtételét vagy ilyenek betervezését, melyet az InterCert-204 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 9001:2009 rendszer auditjához és/vagy InterCert-304 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon igazol A helyesbítések és a helyesbítő tevékenységek eredményessége Az auditcsoport vezetője átvizsgálja az ügyfél által beterjesztett helyesbítéseket és helyesbítő tevékenységeket, hogy megállapítsa azok elfogadhatóságát és igazolja az elvégzett helyesbítések és helyesbítő tevékenységek eredményességét. A nemmegfelelőségek megoldását alátámasztó megszerzett bizonyítékok feljegyezésre kerülnek az InterCert-204 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer auditjához és/vagy InterCert-304 Eltérésjelentés MSZ EN ISO 14001:2005 irányítási rendszer auditjához formanyomtatványon. Az ezzel kapcsolatos átvizsgálás és igazolás eredményéről az auditcsoport vezetője tájékoztatja az ügyfelet. A helyesbítés és helyesbítő tevékenység eredményességének igazolása elvégezhető az ügyfél által átadott dokumentációk átvizsgálása alapján, vagy ha szükséges, helyszíni igazolással Kiegészítő audit Az kijelölt auditcsoport vezetője tájékoztatja az ügyfelet, ha kiegészítésül egy teljes auditra, kiegészítő korlátozott terjedelmű auditra vagy (a legközelebbi felügyeleti auditon megerősítendő) dokumentált bizonyítékra van szükség az eredményes helyesbítés és helyesbítő tevékenység igazolásához. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 24/45

25 Döntés a tanúsításról Az biztosítja, hogy az(ok) a személy(ek) aki(k) a tanúsításról vagy a tanúsítás fenntartásáról, vagy a tanúsítás megújításáról vagy a tanúsítás szűkítéséről, vagy a tanúsítás bővítéséről, vagy a tanúsítás felfüggesztéséről, vagy a tanúsítás visszavonásáról dönt(enek), nem lehet ugyanaz(ok), aki(k) az auditokat végezték. Ezért a döntésért a tanúsítási igazgató a felelős a fejezet figyelembevételével, aki nem vehet, és nem vesz részt az auditok folyamatában. A tanúsítási igazgató döntése lehet tanúsító/megújító auditot követően: tanúsítás megadása - tanúsítvány kiállítása tanúsítás elutasítása - tanúsítvány kiállításának elutasítása A tanúsítási igazgató döntése lehet felügyeleti auditot követően: tanúsítás fenntartása - tanúsítvány érvényességének fenntartása tanúsítás bővítése - tanúsítvány érvényességének bővítése tanúsítás szűkítése - tanúsítvány érvényességének szűkítése tanúsítás felfüggesztése - tanúsítvány érvényességének felfüggesztése tanúsítás visszavonása - tanúsítvány érvényességének visszavonása A tanúsítási igazgató döntése lehet utó auditot követően: tanúsítás kiadása/fenntartása - tanúsítvány kiállítása / érvényességének fenntartása tanúsítás bővítése - tanúsítvány érvényességének bővítése tanúsítás szűkítése - tanúsítvány érvényességének szűkítése tanúsítás felfüggesztése - tanúsítvány érvényességének felfüggesztése tanúsítás visszavonása - tanúsítvány érvényességének visszavonása A tanúsítási igazgató döntése lehet rendkívüli auditot követően: tanúsítás fenntartása - tanúsítvány érvényességének fenntartása tanúsítás bővítése - tanúsítvány érvényességének bővítése tanúsítás szűkítése - tanúsítvány érvényességének szűkítése tanúsítás felfüggesztése - tanúsítvány érvényességének felfüggesztése tanúsítás visszavonása - tanúsítvány érvényességének visszavonása A tanúsítási igazgató a döntését az InterCert-101 Munkalap formanyomtatványon dokumentálja minden auditot követően. A tanúsítási igazgató döntéséről levél formájában az irodavezető tájékoztatja az érintett ügyfelet. Kiadás: 20. Dátum: Oldal: 25/45

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 tanúsításra, a tanúsítvány regisztrálására és Az eljárásban található valamennyi információ az tulajdona, mely nem használható fel üzleti vagy más célra

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 tanúsításra, a tanúsítvány regisztrálására és Az eljárásban található valamennyi információ az tulajdona, mely nem használható fel üzleti vagy más célra

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

NAR - IAF MD 10:2013

NAR - IAF MD 10:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A tanúsító testületek kompetenciakezelésének értékelése összhangban az ISO/IEC 17021:2011 szabvánnyal NAR - IAF MD 10:2013 1. kiadás 2013. február

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata Kiadás: 3 Változat: 14 Kiadás dátuma: 2014.07.14. QNY-13-00 Oldal : 1/6 1.Általános tájékoztató Egy szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát az adott szakterületen jártas audit-team végzi. A

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

NAR - IAF MD 11:2013

NAR - IAF MD 11:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer IAF Kötelező Dokumentum az ISO/IEC 17021-es szabvány alkalmazása az integrált irányítási rendszerek auditjára vonatkozóan NAR - IAF MD 11:2013

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata Kiadás: 5 Változat: 2 Kiadás dátuma: 2016.10.18. QNY-13-00 Oldal : 1/6 1.Általános tájékoztató Egy szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát az adott szakterületen jártas audit-team végzi. A szervezet

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Hete Gabriella (Nemzeti Akkreditáló Testület) Akkreditálásról Az akkreditálás harmadik fél által végzett tevékenység,

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Minőségbiztosítási auditor Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

Minőségbiztosítási auditor Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelõ helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2007.

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés 3. 2. Érvényességi terület 3. 3. Fogalommeghatározások 3

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés 3. 2. Érvényességi terület 3. 3. Fogalommeghatározások 3 1/27 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés 3 2. Érvényességi terület 3 3. Fogalommeghatározások 3 4. Feleősségek és illetékességek 5 4.1 A tanúsító szervezet vezetője (TH-V) 5 4.2 Tanúsítási Megbízott (TM)

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2016. április 2/7 Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-SZ-02 A szabályzatban található valamennyi információ az tulajdona, mely nem használható fel üzleti vagy más célra az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Szabályzat SZA-0-02-00 ÉRVÉNYBEN Azonosító jel: SZA-0-02-00 Oldalszám: 5 összesen 1 Módosítások Kiadás száma rev.02. Módosítás oka Készítette Dátum

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2 1/19 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...2 2. Érvényességi terület...2 3. Fogalommeghatározások...2 4. Illetékességek...4 4.1 A tanúsító szervezet biztonsági irányítási megbízottja...4 4.2 MEBIR- auditorok...4

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

Minőségbiztosítási auditor Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

Minőségbiztosítási auditor Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET ECM IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK EURÓPAI TANÚSÍTÁSI SZOLGÁLATA KFT. A Tanúsítási szolgáltatásnyújtás általános feltételei a tanúsítási szerződések alapján végzett tevékenységekre érvényesek.

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-SZ-02 A szabályzatban található valamennyi információ az tulajdona, mely nem használható fel üzleti vagy más célra az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. rendszertanúsítási szabályzata az orvostechnikai eszközök gyártói részére

A TÜV Rheinland InterCert Kft. rendszertanúsítási szabályzata az orvostechnikai eszközök gyártói részére 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat (ORTSZ) rögzíti a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) Orvosi eszközök osztálya által az MSZ EN ISO 13485:2010 / ISO 13485:2003 szerint végzett rendszertanúsítási eljárását,

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Működési és eljárási szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőség-értékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területeken. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános feltételek A Pannon Tanúsító Kft. (a továbbiakban: Pannon Tanúsító) független tanúsító szervezet, tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NAR-06 1. kiadás Hatálybalépés: 2016. február 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Auditorok fejlesztése, Értékteremtő auditok. auditis (latin) - meghallgatás. auditentias (latin) - meghallgat..audite (latin) - hallgat.. audiens (latin) -

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány

Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány Az ISO 10015 Minségirányítás A képzés irányelvei nemzetközi szabvány /ISO 10015:1999 (E) Quality Management - Guidelines for training/ Pappné Buzás Erika Az ISO 10015 fordítását végezte: Barabás Eszter

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Tanúsítási szerződés

Tanúsítási szerződés 1. oldal, összesen: 7 SZERZŐDÉS az irányítási rendszer tanúsító auditálásáról a tanúsítás lehetséges megszerzésével a(z) xxxxxxxxxxx szabvány szerint mely a TÜV Österreich Kihelyezett Tanúsító Képviselete

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS 10-EU-02. Nyomástartó berendezések tanúsító eljárása Rendszer tanúsítás

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS 10-EU-02. Nyomástartó berendezések tanúsító eljárása Rendszer tanúsítás 1/16 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) ÜZEMI GYÁRTÁS-ELLENŐRZÉS 10-EU-02 Nyomástartó berendezések tanúsító eljárása Rendszer tanúsítás Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.03.17. Aláírás:

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 18. (OR. en) 8018/16 ADD 1 ENV 229 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 15. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Tanúsító eljárás ISO 14001 02-EU-02

Tanúsító eljárás ISO 14001 02-EU-02 1/18 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendeltetés 2 2 Meghatározások 2 3 Illetékességek 3 3.1 A KIR osztály tanúsítási megbízottja, vezetje 3 3.2 Vezet környezeti szakért / vezet auditor 3 3.3 Környezeti auditorok,

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. K-NY Metró telephelyre ISO 14001:2004 szabvány szerint kialakított Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) megújító és két felügyeleti auditjának végrehajtása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben