dr. Varga JózsefJ Budapest 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Varga JózsefJ Budapest 2004"

Átírás

1 5. Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói dr. Varga JózsefJ Budapest 2004

2 A mutatók k típusait 1. Likviditási mutatók: : aránysz nyszámok, amelyek a rövid r lejárat ratú kötelezettségek likvid eszközökkel kkel fedezettségét t mérik. m 2. Tőkeszerkezeti (eladósodotts sodottsági) mutatók: : az összes eszköz/j z/jövedelem/ cash flow és s adóss sság g arány nyát t mutatják 3. Működési mutatók: : a menedzsment eredményess nyességét t mérőm mutatók, amelyeknek két k t fajtája ja 3.1. JövedelmezJ vedelmezőségi mutatók 3.2. Hatékonys konysági mutatók 4. Kockázati mutatók: : a hitelezők és s tulajdonosok hozamának bizonytalanságát t mérőm mutatók 5. Növekedési mutatók: : az időben eltérő pénzügyi adatok változv ltozásának, ütemét t számszer mszerűsítő aránysz nyszámok 6. Részvény és s piaci mutatók: : az egy részvr szvényre vetített, tett, értékpapírpiaci informáci ciókat tükrt kröző mutatók 7. Pénzügyi megtérülési mutatók: egy projekt megtérülését t elemző mutatók

3 A./ ABSZOLÚT T MUTATÓK dr. Varga József: J A tananyagban használt mutatók I. Likviditási mutatók 1. Forgóeszk eszköz z befektetés: Készlet + Vevők - Spontán n követelk vetelések 2. Nettó forgótőke: B./ RELATÍV V MUTATÓK 3. Likviditási ráta: r 4. Gyorsráta : 5. Pénzeszköz z arány: Összes forgóeszk eszköz Rövid kötelezettsk telezettség Forgóeszk eszközök Rövid kötelezettsk telezettségek Forgóeszk eszközök - Készletek Rövid kötelezettsk telezettségek Forgóeszk eszközök - Készletek - Követelések Rövid kötelezettsk telezettségek Értékpapírok + PénzeszkP nzeszközök Rövid kötelezettsk telezettségek

4 II. Eladósodotts sodottsági (tőkeszerkezeti) mutatók VÁLLALATI VAGYONHOZ VISZONYÍTVA 1., Adóss sságfedezeti mutató: Összes eszköz 2.a., Tőkeellátottsági mutat 2.b., Tőkeáttétel: tel: mutató: Saját t tőket Összes idegen kötelezettsk telezettség Összes eszköz Összes eszköz Saját t tőke t JÖVEDELEMSZEMPONTÚ MUTATÓ 3., Kamatfedezeti mutató: CASH-FLOW FÜGGVF GGVÉNYÉBEN 4., Adóss sság g visszafizető képesség: 5., Eladósodotts sodottsági mutató: Üzemi eredmény Fizetett kamatok Összes kötelezettsk telezettség Cash-flow Cash flow Összes kötelezettsk telezettség

5 III. JövedelmezJ vedelmezőségi és s hatékonys konysági mutatók 1., ROE : Adózott eredmény Saját t tőket 2., ROA: Adózott eredmény Összes eszköz 3., Módosított ROA: Adózás és s kamatfizetés s előtti eredmény Összes eszköz 4., Értékesítés s jövedelmezj vedelmezősége: 5., Eszközök k forgási sebessége ge: Adózott eredmény Nettó árbevétel Nettó árbevétel Összes eszközért rték

6 Abszolút t mutatók 1. Likviditási mutatók 1.1. Forgóeszk eszköz-befektetés készletek + követelk vetelések - (száll llítók k + egyéb b rövidlejr vidlejáratú kötelezettségek) spontán n finanszíroz rozás értelmezése: a készletk szlet- és s vevőállom llomány mely része r nem fedezhető spontán n finanszíroz rozással 1.2. Nettó forgótőke készletek+ követelk vetelések + pénzeszkp nzeszközök k + értékpapírok - (száll llítók k + egyéb rövidl.. köt.+ k rövidl.. hitel) = összes forgóeszk eszköz - összes rövid r lejárat ratú kötelezettség értelmezése: az összes forgóeszk eszközérték k mely része r nem finanszírozhat rozható rövid lejárat ratú forrással

7 Abszolút t likviditási mutatók k mérlegbeli m szemléltet ltetése

8 1. Likviditási mutatók Hányados típust pusú mutatók 1.3. Likviditási rátar forgóeszk eszközök k / rövid r lejárat ratú kötelezettségek értelmezése: 1 Ft rövid r lejárat ratú kötelezettségre mennyi forgóeszk eszközérték k jut nettó forgótőke = likviditási rátar (abszolút összeg) (hányad típust pusú mutató) nemzetközi zi mércm rcéje: 2, hazai mércm rcéje: 1,3

9 1. Likviditási mutatók 1.4. Gyorsráta forgóeszk eszközök - készletek rövid lejárat ratú kötelezettségek értelmezése: az igen likvid forgóeszk eszközök mennyiben nyújtanak fedezetet a rövidlejr vidlejáratú kötelezettségekre nemzetközi zi mércm rcéje: 1, hazai mércm rcéje: 0, PénzeszkP nzeszköz z arány (cash( ratio) (pénzeszk nzeszközök k + piacképes pes értékpapírok) / rövid r lejárat ratú kötelezettségek

10 Vállalattípusok a rövid r távút önfinanszírozás s mértm rtéke szerint

11 2. Tőkeszerkezeti T (eladósodotts sodottsági) mutatók A/ FLOW 2.1. Eladósodotts sodottsági mutató = pénzáramlás s / összes idegen forrás értelmezése: az adóss sság g mely része r fizethető vissza adott időszak alatt 2.2. Adóss sságvisszafizető képesség = összes idegen forrás s / pénzp nzáramlás értelmezése: mennyi időszak alatt fizethető vissza az adóss sság pénzügy vs.. számvitel: a pénz p jelenért rtéke

12 2. Tőkeszerkezeti T (eladósodotts sodottsági) mutatók B/ STOCK Idegen tőke t arány = összes adóss sság g / összes eszköz Értelmezése: 1 Ft vagyonra hány h Ft adóss sság g jut probléma 1: könyv k szerinti érték vs.. piaci érték probléma 2: céltartalc ltartalék k saját, idegen vagy egyik sem? Adóss sságfedezeti mutató = összes eszköz z / összes adóss sság Értelmezése: 1 Ft adóss sságra hány h Ft vagyon jut nemzetközi zi mércm rcéje 2, hazai régebben r kb. 3 tartalma a likviditási ráta r idődimenzi dimenzió nélkül 2.3. és s 2.4. egymás reciprokai

13 2. Tőkeszerkezeti T (eladósodotts sodottsági) 2.5. TőkeellT keellátottság 2.6. TőkeT keáttételtel a tőket keáttétel a kock tel a kockázat mutatók 2.5. és s 2.6. egymás reciprokai = ST / MF = MF / ST zat általános mérőszm száma

14 3. Működési M mutatók Tartalma: a menedzsment működésének m eredményess nyessége Típusai: A) J A) Jövedelmezőségi mutatók B) Hatékonys konysági mutatók A) JövedelmezJ vedelmezőségi mutatók 3.1.Sajátt ttőke-arányos nyereség g (ROE) = Adózott eredmény/saj ny/saját t tőke t minden stock mutató esetében célszerc lszerű kronologikus átlagot számítani

15 3. A) JövedelmezJ vedelmezőségi mutatók 3.2. Eszközar zarányos nyereség1 g1 (ROA 1) = Adózott eredmény/ ny/összes eszköz átlagos értéke Eszközar zarányos nyereség2 (ROA 2) = (Adó és s kamatfizetés s előtti nyereség - adó) ) / összes eszköz átlagos értéke EBIT (Earnings( Before Interest and Taxes): adó és s kamatfizetés s előtti nyereség Hitelezési esettanulmány ny a ROA 1 és s ROA 2 használat latára ROA = eszk.. forgási sebessége * árbevételarányos nyereség árbevétel nyereség nyereség * = átlagos eszközért rték árbevétel átlagos eszközért rték

16 Példa ROA számítására A vállalkozv llalkozás átlagos összes eszköze ze millió Ft, adó-és s kamatfizetés s előtti nyereség g 400 millió Ft, a fizetendő kamat 100 millió forint társasági adó kulcsa 18 %. Mennyi az eszközar zarányos nyereség1 és s 2 mutató értéke? EBIT kamat 100 adóalap alap 300 adó 54 adózott eredmény 246 ROA1 = Adózott eredmény/ ny/összes eszköz átlagos értéke = 246/1000 = 0,246 = 24,6 % = ROA2 = Adó és s kamatfizetés s előtti nyereségad gadó/összes eszköz átlagos értéke = (400-54)/1000 = 0,346=34,6 %

17 A Du-Pont Pont-féle mutatópiramis

18 A banki hitelezési gondolkodás s főf sémái Vagyoncentrikus hitelezés múlt- és fedezetcentrikus negatív gondolkodás hitelezői i kérdk rdések Magas likviditási rátar Magas gyorsráta Magas pénzeszkp nzeszköz-arány CF-centrikus hitelezés jövőcentrikus pozitív gondolkodás hitelezői i kérdk rdések Magas likviditási ráta r? a) magas száml mláló? b) alacsony nevező? Többi mutató vizsgálata

19 3. A) JövedelmezJ vedelmezőségi mutatók 3.3. Fedezeti mutató (gross profit margin) = Bruttó fedezet / Nettó árbevétel Csak forgalmi költsk ltséges eredménykimutat nykimutatás esetében számolhat molható Száml mlálóban: árbevétel + egyéb b bevételek - értékesítés közvetlen költsk ltsége Nevezőben: árbevétel + egyéb b bevételek A fedezeti mutató a jövedelmezj vedelmezőséget méri, m az alkalmazott árrést mutatja. Magas árrés s erős s piaci helyzetet, míg m g alacsony árrés s kompetitív v piacot takar.

20 3. A) JövedelmezJ vedelmezőségi mutatók 3.4. Operatív v nyereségh ghányad = Működésből l származ rmazó nyereség g / Nettó árbevétel Működésből l származ rmazó nyereség: g: bruttó fedezet - működéssel kapcsolatos ráfordr fordítások Mo.. ERKI: Üzleti tevékenys kenység g eredménye 3.5. Árbevétel-arányos nyereség = Adózott nyereség g / Nettó árbevétel

21 3. B) Hatékonys konysági mutatók A hatékonys konysági mutatók k azt mérik, m hogy a menedzsment milyen hatékonys konysággal hasznosítja a vállalat v eszközeit. zeit. Ezért szokás s még m g e mutatókat kihasználts ltsági mutatóknak is hívni. h

22 3. B) Hatékonys konysági mutatók 3.6. Eszközök k forgási sebessége = nettó árbevétel / átlagos összes eszközért rték Ugyanilyen logikával számíthat thatók k az alábbi mutatók: Készletek forgási sebessége1= nettó árbevétel / készletek k átlagos értéke Készletek forgási sebessége2 = értékesítés s közvetlen k költsk ltsége/készletek átlagos értéke Tárgyi eszközök k forgási sebessége Vevők k forgási sebessége: az adósaink fizetési fegyelmét t mutatja Száll llítók k forgási sebessége: a mi vállalatunk v fizetési fegyelmét mutatja

23 Vevők k forgási sebességének korrigálása Probléma: száml mláló: : ERKI Nettó árbevétel ÁFA nélkn lkül nevező: MÉRLEG Vevők ÁFA-val így a képlet k alulbecsüli li a forgási sebességet Megoldás: korrigálás a) Áfa-val növeljük k az árbevételt b) Áfa-val csökkentj kkentjük k a vevőállom llományt

24 3. B) Hatékonys konysági mutatók 3.7. Forgási idő = év v napjainak száma / forgási sebesség forgási sebesség: abszolút t szám, a forgások száma forgási idő: : időtartam, a forgások hossza

25 Összefoglaló tanulságok Eltérő szakmabeli gondolkodásm smód: pl. mérnm rnök-közgazdász, orvos-menedzsment, orvos-mérn rnök- menedzsment Témánkban: pénzp nzügy vs.. számvitel gondolkodás jelenért rték folyó érték, - adóss sságmutatók - elhatárolt veszteség - amortizáci ció Azonos mutatók eltérő megközel zelítésmód: a hitelezési filozófi fiák eltérése kapcsolódó példa: cserearányroml nyromlás (pénz nzügytan)

26 Összefoglaló tanulságok A mutatósz számelemzés nem lehet mechanikus: - eltérő érdekek (menedzsment, tulajdonosok, külső száll llítók, hitelezők, hatóságok stb.) - mérleg: befektetett eszközök-forg forgóeszközök rugalmas beosztása sa - céltartalék: saját t tőket ke-idegen kötelezettsk telezettség-egyik egyik sem - jövedelmezőségi mutatók: az EBIT szerepe - forgási sebesség: az áfa szerepe

27 3. PénzP nzügyi megtérülési mutatók Jelenért rtéket nem használó mutatósz számok: Megtérülési idő Fordulatok száma Pénz jelenért rtékét t felhasználó mutatók: 1. NPV 2. PI 3. IRR

28 3.1. Nettó jelenért rték k (NPV) A nettó jelenért rték k kiszámításának a képlete: k NPV = C ( 1 ) t= 1 + csak abban az esetben használhat lható,, ha a befektetett összeget egy összegben és s azonnal kifizetjük egyéb b esetekben: a hozamok együttes jelenért rtékéből l kivonjuk a ráfordítások együttes jelenért rtékét A képlet k tehát: t: NPV = PV (H) PV (R) PV (H) = hozamok jelenért rtéke PV (R) = ráfordr fordítások jelenért rtéke 0 + n C t r t

29 Egy vállalkozás beruházást szeretne végrehajtani. Kérdés: beruházásba befektetett összegek megtérülnek-e. A tőke alternatív költsége 20%. (A pénzáramokat az év végére vegyük figyelembe. Jelen időpont a beruházás kezdete.) Év Befektetett tőket Hozam NPV = = ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 = = = =

30 3.2. JövedelmezJ vedelmezőségi index (PI Profitability Index) A beruházás s révén r n képzk pződő jövedelmek jelenért rtékét t a kezdő pénzáramhoz viszonyítjuk. PI = t n Ha nem egyszeri beruházásr sról l van szó,, hanem többszt bbszöri pénzáramlásról, a képlet k a következk vetkezőképpen változhat: v C C = 1 (1 + ) 0 t r t PI = PV PV ( H ( R ) )

31 3.3. Belső megtérülés s rátar (IRR Internal Rate Of Return) A belső megtérülési ráta r (más s néven n belső kamatláb) az a kamatláb, amely mellett a hozamok diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordr fordítások együttes jelenért rtékével. PV (H) = PV (B) ezért NPV = 0 Képletben: 0 = C 0 + n ( ) t 1 IRR t= 1 + C t

32 A belső megtérülési ráta r számol molása Nézzünk meg egy példán keresztül: Egyszeri beruházási ktg: év múlva esedékes bevétel: Év múlva esedékes bevétel: IRR = (1 + IRR) Rendezve az egyenletet és osztva ezerrel: - 10 X 2 + 7X + 6 = 0 legyen 1+IRR = X A másodfokú egyenlet megoldó képletébe behelyettesítve: ebből X1 = 1,2 az X = 1,2 7± ± 17 = X2 = -0,5 (nem értelmezhető) b ± 2 b 2a 4ac Ha X = 1+IRR, akkor 1,2 = 1+IRR tehát az IRR = 0.2 azaz 20%

33 Az IRR értelmezése Az IRR tulajdonképpen egy belső kamatláb A belső kamatláb b a projekt belső hozamát mutatja meg Kiszámítása sa során n matematikai veszély, ha a pénzáramlások előjele váltakozikv Ekkor több t megoldás s is lehetséges matematikailag, közgazdask zgazdaságilag gilag nem

34 Az IRR és s az NPV összefüggése Az NPV mutató a piaci hozam feletti többletnyerest bbletnyereséget tartalmazza, abszolút összegben Ezért ha NPV = 0, az IRR megegyezik a piaci kamatlábbal: IRR=r Ha NPV>0, akkor IRR> r Ha NPV<0, akkor IRR< r.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés Előadó: dr. Bozsik Sándor Vállalatértékelés Ajánlott szakirodalom: Aswath Damodaran: Befektetések értékelés Panem 2007 PriceWaterhouse: A részvényesi érték Tőzsdei szakvizsga felkészítő Közép-európai brókerképző

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés

VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés Vízkeleti Sándor Pioneer Alapkezelő ZRt. 1011 Budapest, Fő u. 14. Tel: 577 4260 E-mail: sandor.vizkeleti@pioneerinvestments.com szerda, 2011. május 4. 1 Tartalom Befektetés-döntési

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése Pénzügyi tervezés A pénzügyi terv célja a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése A pénzügyi tervezés két felfogása Tág: A pénzügyi terv minden vállalati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16 A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése Készítette : Málnási Zita- Klára Babeş- Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben