QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag"

Átírás

1 QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag

2 A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a gyorsjelentésbl ismerhet meg: - Eredménykimutatás - Mérleg - Cash-flow (pénzáramlás) Az eredménykimutatás leggyakrabban használt részei: - Üzemi tevékenység eredménye (EBIT, kamatfizetés és adózás eltti eredmény) - Adózás utáni nettó eredmény Eredménykimutatás (IFRS) Értékesítés árbevétele - Értékesítés közvetlen költsége Bruttó fedezet - Értékesítés közvetett költségei - Egyéb ráfordítások + Egyéb bevételek Üzleti tevékenység eredménye (EBIT)/Mködési eredmény +Pénzügyi mveletek bevételei -Pénzügyi mveletek ráfordításai Szokásos vállalkozási eredmény +Rendkívüli eredmény Adózás eltti eredmény -Nyereségadó Adózás utáni eredmény +Kisebbségi részesedések Tárgyidszaki nettó eredmény Gyakori profit mutatók Adózás eltti eredmény: A mködési profitot módosítjuk a pénzügyi tevékenység eredményével és a rendkívüli eredménnyel Adózás utáni eredmény: Az adózás eltti eredmény a nyereségadóval csökkentve Nettó eredmény: az adózott eredmény a kisebbségi részesedésekkel együtt -2-

3 Egy részvényre jutó nyereségmutatók EPS: ( Earnings Per Share ): A nettó eredmény osztva a részvények számával. Megmutatja mennyi a vállalat eredményének egy részvényre es része. - Célszer korrigálni a rendkívüli eredménnyel, ha az valószínleg többször nem fordul el, illetve jelents hatással volt az összeredményre - A részvények darabszámát korrigálni kell a sajátrészvény állománnyal DPS: ( Dividend per share ) Az egy részvényre es osztalék. A kifizetett osztalékot osztjuk az átlagos éves részvényállománnyal CPS: ( Cash-flow per share ) Az egy részvényre jutó pénzáramlás Jövedelmezségi mutatók ROA ( Return On Assets ): Adózott eredmény osztva a teljes eszközállománnyal. - Megmutatja, hogy a vállalat teljes eszközállománya milyen hozamot biztosított, illetve mekkora megtérülési ráta mellett mködtették a céget vezeti. - Minél magasabb a mutató értéke, annál nagyobb hozamot ért el a társaság eszközeinek mködtetésével ROE ( Return On Equity ): Az adózott eredmény osztva a saját tkével. - Megmutatja, hogy a tulajdonosok által befektetett saját tke milyen hatékonysággal mködik éves szinten. - Minél magasabb a mutató értéke, annál hatékonyabban használja a cég a saját tkéjét. Hatékonysági mutatók A társaság jövedelmezségét vizsgálják az egyes eszközök kihasználtságának oldaláról. Forgási sebességet mér mutatók: megmutatják, egy adott eszközcsoport hányszorosan térül meg árbevétel formájában Forgásid-mutatók: megmutatják, az eszközcsoport mennyi id alatt válik pénzzé -3-

4 A társaság finanszírozási képességét vizsgálják. Tkeáttételi mutatók Sajáttke/idegen tke arány mutató: megmutatja, hogy a társaság tartós forrásai között milyen arányt képvisel a saját tke. Minél magasabb értéke, annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás alacsonyabb pénzügyi kockázata Likviditási mutatók Azt vizsgálják, hogy a társaság mennyiben képes eleget tenni rövid lejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésre álló forgóeszközök felhasználásával Likviditási ráta: A forgóeszközök osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel Piaci mutatók Piaci mutatókon alapuló relatív értékelés - Feltevés: a piacnak mindig igaza van - Az értékelés menete: - Kiválasztjuk a piaci mutatókat - Összehasonlító csoportot alkotunk a hasonló kockázatú, méret, azonos iparágban tevékenyked cégekbl - Kiszámítjuk ezen cégek piaci mutatóinak átlagos értékét - Ebbl az értékbl már kalkulálható a vizsgált részvény értéke A legfontosabb piaci mutatók P/E (árfolyam / egy részvényre es eredmény) P/CF (árfolyam / egy részvényre jutó mködési CF) EV/EBITDA (Cégérték / az alaptevékenységbl származó mködési eredmény P/BV (Árfolyam / egy részvényre es könyv szerinti érték) PEG (P/E mutató osztva az adózott eredmény várható növekedési rátájával) Gyors és egyszer értékelési mód. Relatív alul-, illetve felülárazottságot állapítanak meg, abszolút érték megadására nem pontosak Gyakran statikus -4-

5 Árfolyam/nyereség arány P/E mutató ( Price to Earnings ratio ) Az adott részvény piaci árfolyamának és az egy részvényre jutó adózott eredménynek (EPS) a hányadosa. - A vállalat piaci értékeltségét mutatja - Megmutatja, hogy a befektetk a vállalat 1 részvényre jutó nyereségének hányszorosát hajlandók a részvényért megfizetni. - Az lehet a jó befektetés, amelyhez olcsóbban jutunk hozzá, vagyis ha kisebb a mutató értéke. - Minél magasabb a mutató értéke, annál értékesebb a részvény a befektetk számára. - Figyelembe kell venni azonban, hogy az alacsony P/E ráta nem jelent feltétlenül kedvez vételi lehetséget, illetve a magas P/E ráta sem jelez egyértelmen túlértékelt céget. Árfolyam/Cash flow arány P/CFPS (Price/Cash Flow Per Share) - Az egy részvényre jutó operatív cash flow-t viszonyítja a részvény árához. - Jobban tükrözi a társaság pénztermel képességét, mint a P/E mutató - különböz amortizációs politikák esetén is lehetvé teszi az összehasonlítást A vállalati szint cash-flow (CF) kiszámítása: CF = Adózott eredmény + Értékcsökkenés +-Forgótke tárgyévi változása + Egyéb költségek EV/EBITDA mutató - A cégérték és az értékcsökkenés levonása eltti üzleti eredmény hányadosa. - A magas tkeáttétel, stabil cash-flow-val rendelkez ágazatokban használható (eneriaszektor, telekommunikációs szektor) - A mutató kiszri az eltér amortizációs politikából és költségszerkezetbl adódó különbségeket. - EV ( Enterprise Value ): Cégérték, a piaci kapitalizáció + nettó hitelállomány (hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek pénzeszközök) P/BV (Árfolyam/Könyv szerinti érték) - Az árfolyam és az egy részvényre jutó könyv szerinti érték hányadosa. - Azt vizsgálja egy adott idpontban, hogy a részvény ára hogyan viszonyul a saját tkéhez. - Olyan szektorokban használható, ahol az eredményadatok nagyon szóródnak (pl bankszektor) és így a P/E mutató kevéssé használható - Általában ez a mutató 1 feletti értéket mutat a legtöbb cég esetében. - Megmutatja, hogy a részvényár mögött milyen, eszközökben megtestesül fizikai fedezet biztosított -5-

6 PEG mutató - Több mutatóból továbbfejlesztett indikátor, növekedéssel korrigált piaci mutató - Árfolyam/egy részvényre jutó eredmény (tehát az elbbi P/E) osztva az adott cég várható EPS-növekedési ütemével. - Általánosságban elmondható, hogy minél alacsonyabb a mutatóértéke, annál inkább alulértékelt a részvény, minél magasabb a mutató, annál jobban túlértékelt a részvény - Nagyon leegyszersítve az olyan papírokat, amelyeknek PEG-mutatója 1-nél nagyobb, eladni, míg amelyeknek 0,5-nél kisebb, inkább venni érdemes A mutató gyengéje, hogy a nevezben szerepl növekedési ráta csak becslés, attól a valóság sokszor nagymértékben el szokott térni. -6-

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése Pénzügyi tervezés A pénzügyi terv célja a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése A pénzügyi tervezés két felfogása Tág: A pénzügyi terv minden vállalati

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. november 6.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. november 6. BUX 17.272 0,7% Mtel 348 1,8% Bayer 113,5 1,2% EUR/HUF 310,47 0,4% Olaj ($) 78,7 1,9% DAX 9.315 1,6% MOL 11.640 0,8% BMW 83,8 0,6% EUR/USD 1,2486-0,5% Arany ($) 1.141-2,4% S&P 2.024 0,6% OTP 3.941-0,2%

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16 A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése Készítette : Málnási Zita- Klára Babeş- Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud?

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? Kérdőjelek 2014. évi 6. szám Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? A magyar számviteli törvény cégvásárlás, üzleti vagy cégérték számviteli elszámolására vonatkozó szabályainak gyakorlatba való átültetése

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15.

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15. OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény Budapest, 2015. május 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2014 1Q 2014 4Q

Részletesebben