Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás"

Átírás

1 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda témaköre 8. Ellenőrző kérdések Dr. Juhász László PhD 1. Pénzgazdálkodás ágai 2 Eszközgazdálkodás eltérő tulajdonosi formájú szállodáknál Gazdálkodási és pénzügyi vesztesség fogalma kezelése. 1. Pénzgazdálkodás ágai 1. a pénzeszközök kezelése 2. a pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelése 3. kockázati tényezők kezelése 4. tőkebefektetések 5. államháztartás 1.1. Pénzgazdálkodás célja Üzemeltetési és beruházási pénzeszközök biztosítása Pénzgazdálkodás vesztesége veszteség Pénzügyi műveletek eredménye negatív eredmény pénzhiány fizetésképtelenség Eredmény gazdálkodás negatív eredmény veszteség számviteli elszámolás Forgóeszközhitel Tulajdonosi kölcsön Részvény kibocsátás Tulajdonrész eladás vagy felszámolás csőd 1

2 1. Pénzeszközök kezelése Pénzügy ágai 1. Pénzkezelési szabályzat kötelező 1. Házi pénztár kezelés 2. Váltó pénzek 3. Műszak és pénz átadás 4. Pénztárolás 5. Készpénzes vásárlások szabályai 6. Kisköltségek kezelése 2. Készpénzes bevételek kezelése ajánlott szabályozás 1. Bevétel leadása és elszámolása 2. Banki beszolgáltatás előkészítése 3. Banki pénzszállítás 4. Banki beérkezések ellenőrzése 5. Vevői és szállítói számlák kezelése 6. Kintlévőségek kezelése Dr. Juhász László PhD. Docens BGF KVIFK Turizmus Intézet 4 Pénzkezelési szabályzat 1. A házipénztári pénzkezelés általános szabályai 2. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 3. Készpénz kezelése a házipénztárban 4. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása 5. A házipénztár zárlata 6. Szigorú számadású nyomtatványok kezelése és felhasználásának nyilvántartása 7. Letétek és értékpapírok 8. Valutakezelés és nyilvántartás rendje Dr. Juhász László PhD BGF KVIFK Turizmus Intézet 5 Pénzügy ágai 2. Szállodai pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelése Pénzgazdálkodás 1. Pénzeszközök biztosítása, forgóeszköz igény 2. Pénzügyi terv 3. Cash flow 4. Likviditás kezelése Dr. Juhász László PhD. Docens BGF KVIFK Turizmus Intézet 6 2

3 1. Szállodai pénzgazdálkodás tevékenységei Pénzeszközök kezelése Pénzkezelési szabályzat Váltópénz, Pénztárolás, Készpénzes vásárlás, Kisköltségek, Házipénztár pénzkezelés Készpénzes bevételek kezelése Készpénzbevételek, Vevői és szállítói számlák, Utalások előkészítése, Hitelezési politika 1.3. Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelése, Pénzgazdálkodás Pénzügy a gazdálkodás területe, a pénzeszköz biztosításának, a pénzkezelésének és hasznosításának módszereivel és eljárásaival foglalkozik. Hitelezési Politika pénzgazdálkodási alapokon nyugszik, de elkészítésében részt vesznek a kapcsolódó részlegek vezetői értékesítés, front office, vendéglátás. Pénzgazdálkodás fogalma és ágai Fogalma pénzügy a gazdaság és gazdálkodás egyik területe. Pénz kezelésének és hasznosításának módszereivel és eljárásaival foglalkozik. Pénzügy ágai Pénzeszközök kezelése Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok elemzése Kockázati tényezők kezelése Tőkebefektetések Államháztartás valuta érme vagy bankjegy külföldi fizető eszköz deviza valutára szóló követelés külföldi pénzneme szóló esedékesség 2. Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi bevételek és kiadások kerülnek egymással szembeállításra. Pénzügyi bevételek Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezeléséből keletkezik. Tipikus bevétel lehet 12. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, 13. Kapott osztalék, részesedés 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi kiadások körébe tartozik, tipikusan a hiteltörlesztés legyen az tőke vagy kamatfizetés. 15. Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések, 16. Pénzügyi befektetések leírása 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai. X. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX-X). A Eredmény-kimutatás, összköltség eljárással. Mérleg melléklet felhasználásával. 3

4 Szállodák pénzügyi eredmény-kimutatása Eredménykimutatás szakmai és számviteli kapcsolata szakmai bevétel GOP = NOP pénzügyi műveletek bevételei pénzügyi műveletek ráfordításai számviteli bevételek anyagi jellegű ráfordítások személyi jellegű ráfordítások üzleti tevékenység eredménye pénzügyi műveletek eredménye szokásos vállalkozási eredmény rendkívüli műveletek eredménye adózás előtti eredmény mérleg szerinti eredmény 3. Önfinanszírozás 11 Pénzáramlás (Cash Flow), egy társaság pénzáramlásának mérlege. Egy adott időszakban megmutatja, a vállalkozás pénzállományának változását. 3.1.Cash Flow szintjei Működési Cash Flow Befektetési Cash Flow Pénzügyi műveletek Cash Flow Teljes Cash Flow 3.2. Cash flow szerepe a szállodagazdálkodásban 3.3. Pénzáramlás kimutatása Direkt módszer Indirekt módszer Cash Flow Bevétel - Költségek Adózás előtti eredmény - Társasági adó 10% (2011) Adózás utáni eredmény + Értékcsökkenés Működési Cash Flow Cash flow adott időszakban a pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata Pénzeszközök állományában történő változás Növekedés befizetés csökkenés kifizetés pénzeszközök állomány változásai Pénzforgalom a cash flow 4

5 Cash Flow szintjei szokásos - működés tevékenység pénzeszköz változása I. Működési cash flow befektetési tevékenység pénzeszköz változása II. Befektetési tevékenység cash flow pénzügyi tevékenység pénzeszköz változása III. Pénzügyi műveletek cash flow pénzeszközök változása I. + II. + III. IV. Teljes cash flow 4. Likviditás vezetői döntései Likviditási terv Likviditási mutató 4.2. Likviditás fogalma A fizetőképesség fenntartása Likviditás a szálloda pénzügyi teljesítőképessége Likviditás gyorsráta Likviditás szint Likvidnek eszköz Mérleg likviditás szintjei Forgóeszközöket négy csoportba sorolja a számvitel, készletek, pénzeszközök, értékpapírok és követelések. Ezen csoportok likviditása eltérő Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + vevők + értékpapírok / rövid idejű kötelezettségek Mérleg likviditás elemzés fedezet és hitelképesség eszközök IV. Pénzeszközök pénztár, csekk, bankbetétek III. Értékpapírok eladásra vásárolt kötvény részvény egyéb értékpapírok II. Követelések vevők - váltó I. Készletek anyag - árú - késztermék Értékesítés (pénzre eszközre váltás) lehetősége szerint eszközök befektetett eszközök I. immateriális javak II. tárgyi eszközök III. befektetett pénzügyi eszközök forgó eszközök készletek pénzeszközök értékpapírok követelések Forgóeszköz / rövid idejű kötelezettségek = likviditási gyorsráta 5

6 4. Likviditás vezetői döntései Forgóeszköz díszharmónia A befektetett eszközök egy része rövid lejáratú kötelezettségekkel van fedezve, vagy nem fizeti ki a szállítói számlákat a szálloda. A cég likviditása rossz, diszharmónia áll fenn Forgóeszköz - a készletek, - a követelések, - a rövid lejáratú értékpapírok, - a pénzeszközök Likviditás eltérései Eltérő kiegyenlítési módok Eltérő keresletciklikusság Bevétel és költség kiadás eltérése Forgótőke igény Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek készletek céltartalék vevő követelések szállítói kötelezettség egyéb követelések egyéb kötelezettség pénzeszközök egyéb várható kifizetések működéshez szükséges pénzeszköz forgótőke = forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszköz díszharmónia Befektetett eszközök egy része rövid lejáratú kötelezettségekkel van fizetve, vagy nem fizeti ki a szállítói számlákat. A cég likviditása rossz, mással, szállítókkal finanszíroztatja a befektetéseit, beruházásait = agresszív. Ebből kifolyólag nem lesz hosszú életű a cég, ha nem foglalkoznak vele. Nettó forgótőke Forgó eszközök rövid lejáratú kötelezettségek Forgótőke igény működéshez szükséges pénzeszköz Nettó forgótőke nagysága 6

7 4. Likviditás vezetői döntései Likviditás Likviditás javításának vezetői döntései Partnerszerződések Számlakiállítás, Kintlévőségek kezelése Szállítói és szolgáltatási szerződések Pénzforgalmi lehetőség 4.6. A pénzügyi terv fogalma, felépítése, alkalmazása Pénzügyi terv Tervezés elhatárolással Likviditási helyzet kialakulása Bevétel E l t é r é s Készpénz % 0 nap Bankkártya % Átutalás % szerződés 3-5 nap nap Kereslet ciklikusság Földrajzi vendégszegmens Hónap Hét Nap Kintlévőségek Céltartalék adott időszakban beérkező nettó bevétel Bevétel és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése eltér időben Likviditás javítása tényleges pénz beérkezések vevők kapott kamatok Hitel és fizetőképesség elemzése tényleges átutalások kiadások szállítók fizetett kamatok Vevői szerződések számlázási idő csökkentése fizetési határidők szerződés szerinti rövidítése kintlévőségek követése Szállítói számlák hetente - kéthetente utalások gyűjtőszámlák fizetési határidők szerződés szerinti hosszabbítása Forgóeszköz hitelkeret, folyószámlahitel Dr. Juhász László PhD BGF 21 KVIFK Turizmus Intézet 7

8 5. Vezetői számvitel Interaktív számvitel Pénzgazdálkodás mutatószámai Vevők átlagos fizetési határideje Szállítók átlagos fizetési határideje Adósság visszafizetési képesség Likviditási gyorsráta Likviditási mutató Hitelképességi mutató Tőke megtérülés 5.2. Vezetői és az általános számvitel eltérései 5.3. Vezetői számvitel Vezetői és általános számvitel összefüggése Cél, Időtáv, Kép, Költségek, Szabályozás, Információ, Gyakoriság Általános számvitel elemei Beszámoló Könyvvezetés Könyvvizsgálat Közzététel Mérleg Könyvvitel Ellenőrzés cégbíróság Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Írott szabályzat Bizonylatok audit záradék elfogadó nyilatkozat letét megtekinthető napilap Vezetői és általános számvitel összefüggése vezetői nem kötelező gazdasági múlt - jelen - jövő helye részletes rugalmas - fejlődő gyors de megbízható bizalmas - vezetés munkatársak Szempontok 8 előírás cél időtáv költség értelmezés szabályozás információ felhasználók általános kötelező pénzügyi múlt neme cégszintű globális tőrvényi merev hiteles - formalizált publikus - tulajdonos vezetés 8

9 6. Inspiráció CBL Pénzgazdálkodás eltérő tulajdonosi körű szállodákban Likviditás és tulajdonosi forma Cash Management Likviditás és szerves fejlődés szakaszai Pénzgazdálkodási mutatószámok Kintlévőség / bevétel x 36o = vevők átlagos fizetési határideje Szállítók / (beszerzések + igénybe vett szolgáltatások) x 360 = szállítókkal szembeni átlagos rendezési idő Hosszú lejáratú kötelezettségek / önfinanszírozó képesség = kötelezettség teljesítési mutató Összes tartozás / éves cash flow = adósság visszafizetési képesség Saját tőke / tartós forrás = eladósodási képesség Forgóeszközök / rövid idejű kötelezettségek = likviditási mutató Forgó - készlet / rövid idejű kötelezettségek = likviditási gyorsráta 7. Virtuális szálloda témaköre Pénzügyi terv XII+ Szálloda pénzügyi terve Forgalom - bevétel Költség - kiadás Személyi kiadások Éttermi nyersanyag beszerzés kiadásai Energia kiadásai Anyag és anyagi jellegű szolgáltatások Forgalom-költség és bevétel-kiadás Releváns költségek és kiadások időbeni eltérései 9

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. VI.26. Eszközgazdálkodás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. VI.26. Eszközgazdálkodás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Második kötet VI.26. Eszközgazdálkodás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Tulajdonosi részarány

Tulajdonosi részarány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve: Zrt.)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben