Nemzeti Akkreditáló Rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Akkreditáló Rendszer"

Átírás

1 Nemzeti Akkreditáló Rendszer Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban NAR kiadás Hatálybalépés: augusztus 22. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus

2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/12 1. Szakkifejezések 3/12 2. Alapelvek 3/12 3. Általános szabályok a PT/ILC-ben való részvételhez 4/12 4. Különleges szabályok vizsgálólaboratóriumok számára 6/12 5. Különleges szabályok kalibrálólaboratóriumok számára 7/12 6. Különleges szabályok az orvosi laboratóriumok számára 8/12 7. Különleges szabályok ellenőrző szervezetek számára 8/12 1. sz. táblázat 11/12 8 Záró rendelkezések 12/12 NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 2/12 oldal

3 Bevezetés Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5.9. szakasza és az MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány szakasza szerint: A vizsgáló-, kalibrálólaboratóriumok és orvosi laboratóriumok minőségének biztosítása megköveteli, hogy a vizsgáló-, kalibráló- és orvosi laboratóriumok legyenek minőségellenőrző eljárásai az elvégzett vizsgálatok és kalibrálások érvényességének figyelemmel kísérésére. A figyelemmel kísérés magába foglalhatja a laboratóriumok közötti összehasonlításokban vagy a jártassági vizsgálatokban való részvételt, de egyéb eszközöket is, például a hiteles anyagminták rendszeres használatát vagy ismételt vizsgálatokat/kalibrálásokat ugyanannak vagy különféle módszereknek az alkalmazásával. Ezek a módszerek rendszert kínálnak a laboratóriumnak, hogy bizonyítsa felkészültségét mind az ügyfelei, mind az akkreditáló testület előtt. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) jelen szabályzata a jártassági vizsgálatot illetően összhangban van az EA-3/04 [Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing], az ILAC P9:06/2014 [ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities] ajánlásokkal/irányelvekkel. A NAH a laboratóriumok közötti összehasonlításokban (ILC) és a jártassági vizsgálatokban (PT) való részvételt a laboratórium műszaki felkészültsége bizonyítását tekintve fontos eszköznek tekinti. Ezért a NAH a fentebb felsorolt ajánlások/irányelvek követelményeivel összhangban építette fel szabályzatát a jártassági vizsgálatoknak, a laboratóriumok közötti összehasonlításoknak az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásokban való alkalmazására. 1. Szakkifejezések E szabályzat céljaira az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szakkifejezéseit kell alkalmazni Jártassági vizsgálat (PT): a laboratórium kalibrálási vagy vizsgálati működésének meghatározása vagy egy ellenőrző szervezet vizsgálati működésének meghatározása laboratóriumok közötti összehasonlítások útján Laboratóriumok közötti összehasonlítás (ILC): ugyanazon vagy hasonló kalibrálási/vizsgálati tárgyon, két vagy több laboratórium vagy ellenőrző szervezet által, előzetesen meghatározott feltételekkel összhangban elvégzett kalibrálások/vizsgálatok megszervezése, végrehajtása és értékelése. 2. Alapelvek 2.1. A NAH alapelve, hogy minden akkreditált és akkreditálást kérelmező laboratóriumnak bizonyítania kell felkészültségét. A NAH nagy fontosságot tulajdonít a laboratóriumok PT/ILC-kben való részvételének, mint a jártasságuk bizonyítása egyik legfontosabb eszközének. A PT/ILC-ben való részvétel eredménye az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás során a laboratóriumok értékelésének fontos része A laboratóriumoknak legyen eljárásrendjük a PT/ILC-ben való részvételre. A laboratóriumoknak tanulmányozniuk kell a PT/ILC-k elérhetőségét, és meg kell határozniuk saját alkalmasságukat. A laboratóriumnak a laboratóriumok közötti összehasonlításban (PT/ILC) való részvétel tervezésekor ellenőriznie kell, hogy azokat az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvánnyal összhangban szervezték-e. A NAH azt ajánlja, hogy lehetőleg NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 3/12 oldal

4 akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szolgáltatásait vegyék igénybe. A laboratóriumok a jártassági vizsgálatokról tájékozódhatnak a NAH honlapján is A NAH tájékoztatja a laboratóriumokat az EA vagy ILAC testületek tevékenysége keretében szervezett laboratóriumok közötti összehasonlításokban való részvétel lehetőségéről. Önkéntes jelentkező hiányában a NAH jelöl ki akkreditált laboratóriumokat ezekben a PT/ILC-kben való részvételre kockázatértékelés alapján. A kijelölt laboratóriumok részvétele ezen PT/ILC-kben kötelező. A részvételt elutasítni csak különösen indokolt esetben lehet. Ha a laboratórium a NAH által elfogadott okok hiányában elutasítja a részvételt, akkor ez alapul szolgál az akkreditált terület azon részének a felfüggesztésére, amely ugyanazt az eljárást vagy kalibrálást használja, mint a PT/ILC. A részvételt és a laboratóriumok által a PT/ILC-ben elért eredményeket a NAH figyelemmel kíséri a 3. pontban leírtak szerint A NAH elismeri, hogy vannak olyan különleges vizsgálati és mérési területek, amelyeken a PT/ILC nem valósítható meg vagy ésszerűtlen. Ilyen esetekben a laboratóriumnak más megbízható és hatékony eszközt kell felmutatnia a felkészültsége bizonyításához A NAH a laboratórium eljárásrendjét és a PT/ILC ben való részvétel gyakoriságát az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás folyamán értékeli. A laboratóriumnak tájékoztatnia kell a NAH-ot az akkreditálási kérelemben vagy a bővítési kérelemben azokról a PT/ILC-kről, amelyekben részt vesz A laboratóriumoknak úgy kell az általa tervezett PT/ILC programokban való részvételt szervezni, hogy az utolsó felügyeleti vizsgálati eljárás esedékességéig az általa tervezett PT/ILC program eredményei bemutatásra kerülhessenek. 3. A PT/ILC-ben való részvétel általános szabályai 3.1. Azok a laboratóriumok, amelyek akkreditálásért folyamodtak, kötelesek az akkreditált státusz megszerzéséhez PT/ILC-ben való részvételre munkatervvel rendelkezni, és az akkreditálás területének jelentős hányadán PT/ILC-ben részt venni. A PT/ILC területének és gyakoriságának meghatározásához célszerű az EA-4/18 útmutató (letölthető a NAH honlapjáról) ajánlásait figyelembe venni (1. sz. táblázat) Az akkreditált laboratóriumoknak ajánlott az EA és az ILAC vonatkozó ajánlásainak/irányelveinek megfelelően az akkreditált területbe beletartozó minden egyes szakterületen legalább egy alkalommal részt venni, az akkreditálási státusz érvényességi időtartamán belül (akkreditálási ciklus: 5 év) Ha vonatkozó PT/ILC nem érhető el, akkor a laboratóriumnak meg kell kísérelnie más alkalmas módon bizonyítani a felkészültségét (például hiteles anyagminták használatával, mérési audittal, ismételt vizsgálattal/kalibrálással stb.) A laboratóriumnak legyenek eljárásai a PT/ILC-kből származó eredmények elemzésére. Amennyiben a laboratórium eredménye a PT/ILC-en nem volt elfogadható, intézkednie kell a hiba elemzéséről, valamint a szükséges helyesbítő és megelőző intézkedésekről. A laboratóriumoknak legyenek megfelelő átvételi határértékei és eljárásai a címkézett (vagy félreérthető) eredmények kezelésére, valamint a megfelelő helyesbítő és megelőző tevékenységek elvégzésére. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 4/12 oldal

5 3.5. A laboratórium köteles írásban tájékoztatni a NAH-ot a részvételről, és a PT/ILC-kben való részvétele eredményeiről. A jelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megnevezését, azonosítóját, a szervező nevét és a szakterületet, amelyben a laboratórium részt vett, beleértve az eredményeket és a szervező általi értékelést a vizsgálatok elvégzésében mutatott felkészültségről, továbbá a laboratórium által elvégzett helyesbítő és megelőző tevékenységekről. A helyesbítő és megelőző tevékenységeket a NAH is figyelemmel kíséri A NAH nem szervez PT/ILC-ket PT/ILC-k (egyebek között) a következők által szervezhetők: nemzeti akkreditáló testületek, szabályozó hatóságok (kijelölt referencialaboratóriumok), kereskedelmi PT/ILC szolgáltatók, akkreditáló testületek regionális vagy nemzetközi szövetségei, ipari vagy gyártói szervezetek vagy egyesülések. A PT/ILC szolgáltatóknak a megfelelő követelmények szerint kell működniük (MSZ EN ISO/IEC 17043:2010). Előnyben részesülnek az akkreditált szolgáltatók A kötelező részvétel megkövetelhető, ha a vizsgálatra szabvány vagy más kötelező előírás követelményei érvényesek, vagy ha ilyen követelményeket jogszabály, szakmai, ágazati vagy érdekelt felek előírnak Az éves felügyeleti vizsgálat során a laboratóriumoknak tájékoztatniuk kell a NAH-ot a PT/ILC-ben való részvételről, beleértve: az eljárás elnevezését és megvalósításának dátumát, a szolgáltató nevét és minőségirányítási rendszerét, a vizsgálat tárgyát (anyag, mátrix) és a mérendő mennyiséget (a használt mérőeszköz megnevezését), az eljárásban alkalmazott követelményeket (kritériumokat), PT/ILC eredményeket minden jellemzőre/mérendő mennyiségre, a PT/ILC elemzését, és ha szükséges, a helyesbítő és megelőző tevékenységeket. A NAH kérheti, hogy a résztvevő laboratórium értékelés céljából nyújtsa be az adott PT/ILC eljárásra vonatkozó teljes dokumentációt. A laboratóriumok kötelesek megindokolni a hozzáférhető önkéntes vagy kötelező PT/ILC-kben való részvételük visszautasítását A NAH honlapján közzéteszi a hazai és a nemzetközi PT/ILC szervezők programjait és a PT/ILC szervezők elérhetőségét. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 5/12 oldal

6 4. Különleges követelmények vizsgálólaboratóriumok számára 4.1. Ha önkéntes PT-ben vesz részt, a laboratóriumnak figyelembe kell vennie a következőket: A PT/ILC a lehető legnagyobb százalékban fedje le az akkreditált területet; A vizsgálati tárgy (tétel, anyag, mátrix) a PT-ben a lehető legközelebb legyen ahhoz, amit a laboratórium általában/rendszerint vizsgál; A vizsgálati minták mérendő mennyiségei (anyagok) úgy vannak megadva, hogy meghatározzák a minták (anyagok) olyan jellemzőit, amelyek a lehető legközelebb vannak a laboratórium által általában vizsgáltakhoz; A mérendő mennyiségek értékei legyenek belül azon a tartományon, amelyben a laboratórium az ilyen fajtájú minták vizsgálatait rendszerint végzi; A PT ben való részvétel gyakorisága illeszkedjék azokhoz az egyéb belső ellenőrzési eszközökhöz, amelyet a laboratórium használ; A PT eredményeinek értékelésére alkalmazott statisztikai módszerek/eljárások legyenek alkalmasak a szóban forgó mérendő mennyiségekhez és vizsgálati módszerekhez, valamint az elért eredmények átvételi követelményei (kritériumai) legyenek egyértelműen meghatározva Abban az esetben, ha nem érhetők el PT-k, a laboratóriumnak magának kell megszerveznie a laboratóriumok közötti összehasonlításokat más laboratóriumokkal, vagy részt kell vennie ilyen összehasonlításokban. Ezek az összehasonlítások két laboratórium részvételével is megszervezhetők, de ajánlott több laboratórium bevonása azért, hogy az összehasonlítás értékelhetőbb eredményeket adjon Az akkreditálási ciklus alatt a vizsgálólaboratóriumnak megfelelő eredménnyel kell részt venni legalább egy PT/ILC-ben minden fő akkreditált területre vonatkozóan. Ha az eredmények nem kielégítők, akkor a laboratóriumnak meg kell ismételnie a vizsgálatot, a megfelelő eredménnyel záruló mérést a PT/ILC-ben az adott területen, ugyanabban az akkreditálási ciklusban, vagy be kell terveznie PT/ILC-ben való részvételét a következő akkreditálási ciklusban A laboratórium működése értékeléséhez felhasznált, elért eredmények elfogadásának/átvételének követelményei (kritériumai) a következők: egyetlen mérendő mennyiségnél sem lehet nem kielégítő eredmény; 20%-nál kevesebb bizonytalan (megkérdőjelezhető) eredmény (pl.: z találat, 2 < z < 3) A PT/ILC-kben való részvétel eredményeit a NAH a felülvizsgálati tervek szakterületeinek tervezésekor figyelembe veszi A NAH felfüggesztheti az akkreditált státuszt az akkreditált területnek abban a részében, amelynél a vizsgálatok vagy a vizsgálatcsoportok ugyanazt az eljárást használják, mint a PT/ILC programban, ha két egymást követő PT/ILC nem megfelelő eredményeket ad. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 6/12 oldal

7 5. Különleges szabályok kalibrálólaboratóriumok számára 5.1. A kalibrálólaboratóriumok számára tervezett ILC-k esetén a NAH figyelembe veszi az EA-2/14 M: 2008 előírást [Procedure for Regional Calibration ILCs In Support of the EA MLA] A kalibrálólaboratóriumok, ha akkreditálásért folyamodnak, kötelesek többoldalú laboratóriumok közötti összehasonlításban (ILC) vagy referencialaboratóriummal végzett kétoldalú laboratóriumok közötti összehasonlításban részt venni az akkreditált státusz megszerzéséhez (1. sz. táblázat) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) Mérésügyi Hatósága vagy a legjobb mérőképességgel rendelkező akkreditált kalibrálólaboratórium elfogadható referencialaboratóriumként. Ha ilyen referencialaboratórium Magyarországon nincs, akkor egy külföldi mérésügyi intézet vagy egy, az EA MLA aláírója által akkreditált kalibrálólaboratórium használható referencialaboratóriumként Ha az ILC-nek a kalibrálólaboratórium által kapott eredményei nem megfelelők az akkreditálási eljárás során, akkor a kalibrálólaboratórium helyesbítő tevékenységeket kell végezzen, és megismételheti az ILC t. Ha a második ILC-ben kapott eredmények sem kielégítők, akkor a kalibrálólaboratóriumnak a kérelemben megfelelő módon módosítania kell az akkreditálási területet. 5.5 Az akkreditálási ciklus alatt a kalibrálólaboratóriumoknak megfelelő eredményekkel kell részt vennie minden akkreditált területen, legalább egy alkalommal. Az ILC a referencialaboratóriummal való kétoldalú összehasonlításként, vagy a hozzáférhető eljárások keretében is elvégezhető. Nem megfelelő eredmények esetén a kalibrálólaboratóriumnak azonnal értesítenie kell a NAH-ot az elvégzett helyesbítő tevékenységről. A helyesbítő tevékenység eredményességét, ugyanazt az akkreditált területet lefedő ILC-ben való részvétellel kell igazolni. Nem megfelelő eredmények esetén a NAH az adott területen felfüggesztheti az akkreditált státuszt. Az akkreditálás újra érvényességének feltételeit a felfüggesztésről szóló döntéssel együtt közlik a kalibrálólaboratóriumnak. Kivételes esetekben, ha a kalibrálólaboratórium az eredményeket részletesen megmagyarázta és igazolta, a NAH hozzájárulhat ahhoz, hogy a laboratórium helyesbítő tevékenységként további ILC-ben vegyen részt. 5.6 Az ILC-ben kapott eredmények értékelésének követelményei (kritériumait) minden egyes esetben a szolgáltató határozza meg. Az ILC eredmények referencialaboratóriumhoz vonatkoztatott értékeléséhez az MSZ EN ISO/IEC szabványban, meghatározott E n számokat kell használni A kétoldali ILC-ben kapott eredmények elfogadásának követelményei (kritériumai) a kalibrálólaboratórium működésének értékeléséhez: egyetlen eredmény sem lehet nem megfelelő (azaz E n nem lehet > 1)! 5.8. Az ILC ben való részvétel eredményeit a NAH a felügyeleti vizsgálatok szakterületeinek tervezésekor figyelembe veszi. A NAH figyelemmel kíséri mind a kalibrálólaboratórium által kapott eredményeket, mind azt a módot, ahogyan a kalibrálólaboratórium felhasználja ezeket az eredményeket a műszaki felkészültsége tökéletesítésére. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 7/12 oldal

8 6. Különleges követelmények orvosi laboratóriumok számára 6.1. Az orvosi laboratóriumnak részt kell vennie a vizsgálatainak és a vizsgálati eredményei kiértékelésének megfelelő laboratóriumok közötti összehasonlító programokban. Az orvosi laboratóriumnak ki kell értékelni a laboratóriumok közötti összehasonlító programok eredményeit, és el kell készítenie javító és megelőző intézkedéseket, amikor az előre meghatározott teljesítési kritériumok nem teljesülnek és az ok-okozati összefüggéseket is feltárják (1. sz. táblázat) Az orvosi laboratóriumnak előnyben kell részesíteni az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány szerint akkreditált jártasságszervezők szolgáltatásait Az orvosi laboratóriumnak létre kell hoznia dokumentált eljárást a 3.9 szerint Az orvosi laboratórium által kiválasztott laboratóriumok közötti összehasonlító program(ok), lehetséges klinikai feladatokat jelentenek, amelyek a betegekből származó minták vizsgálatai alapján biztosítják az egész vizsgálati folyamat ellenőrzését, beleértve az elővizsgálati eljárásokat és az utóvizsgálati eljárásokat, amikor erre lehetőség van Az orvosi laboratóriumok részvétele a laboratóriumok közötti összehasonlító programokban a szakmai szempontok figyelembe vételével magyar jogszabály szerint is szabályozott. E szerint a hazai vagy nemzetközi külső minőségellenőrzési rendszerben évente minimum négy alkalommal, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, évente minimum két alkalommal szükséges az orvosi laboratóriumoknak a laboratóriumok közötti összehasonlító programokban a részvétel A laboratórium működése értékeléséhez felhasznált, elért eredmények elfogadásának/átvételének követelményei (kritériumai) a következők: A programokban történő részvétel min. 80 %; 20%-nál kevesebb bizonytalan (megkérdőjelezhető) eredmény (pl.: z találat, 2 < z < 3). 7. Különleges szabályok ellenőrző szervezetek számára 7.1. A jártassági vizsgálatok használhatók olyan ellenőrzéseknél, ahol ez elérhető, és igazolt az ellenőrzés eredményét közvetlenül befolyásoló és meghatározó vizsgálati tevékenységek felvétele által, vagy amikor törvényileg vagy a szabályozó hatóságok által előírt. Azonban szem előtt kell tartani, hogy a jártassági vizsgálat a legtöbb ellenőrzés akkreditációjának nem szokásos és elvárható eleme A NAH javasolja a kérelmező / akkreditált ellenőrző szervezetek részvételét a megfelelő PT tevékenységekben, amennyiben rendelkezésre áll és / vagy releváns. A NAH tájékoztatásul közzéteszi a PT programokat honlapján Kritikus vizsgálati és kalibrálási tevékenység esetén az ajánlott minimális mennyiségű megfelelő PT tevékenység az akkreditálási kérelem beadása előtt fő tevékenységenként minimum egy. Ha releváns és rendelkezésre álló PT program létezik, akkor ezekben minden akkreditált ellenőrző szervezetnek részt kell vennie legalább évente egy alkalommal. Az akkreditálási ciklus alatt az egyes akkreditált területekhez kapcsolódóan egy NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 8/12 oldal

9 további részvétel ajánlott. Ettől eltérően (indokolt esetben) jogszabályi vagy iparágspecifikus követelmények eltérően rendelkezhetnek Az ellenőrző szervezetnek tervet kell készíteni a jártasságának igazolására. Ez lehet külső és belső egyaránt. Kötelezően elrendelt ellenőrzések eredményét is fel lehet használni 7.5. Az ellenőrző szervezetekre az szakaszban foglaltak irányadók, amennyiben a PT programban részt vesznek Az analitikai vagy roncsolásmentes vizsgálatokat végző ellenőrző szervezeteknek ajánlatos részt venni jártassági vizsgálati programban (amennyiben az ellenőrzés eredményére jelentős hatással bír a mérés/vizsgálat eredménye), de igazolható a mérés megbízhatósága, hitelessége egyéb módon is (lásd MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5.9 szakasz) vagy az ellenőr tanúsított minősítése által is Az ellenőrző szervezetek tevékenységének a sajátos jellege miatt sok esetben a külső jártassági vizsgálatokban való részvétel nehézségekbe ütközik. Az ellenőrző szervezetek jártasságukat egyéb (szervezeten belüli és kívüli) összehasonlítások útján is demonstrálhatják. Az ellenőrzési szolgáltatás nyújtásának méretei és az ellenőrök teljesítmény elvárása függvényében az alábbi lehetőségek is választhatók: a) Ellenőrzési megállapítások összehasonlítása Egy vagy több ellenőrző szervezet (akár egyidejűleg vagy egy adott időintervallumban, ha a stabilitást az ellenőrzött tétel biztosítja) végezhet ellenőrzést összehasonlítás céljából. Az ellenőrzési eredményeket lehet numerikus, kvalitatív vagy statisztikai elemzés révén kiértékelni. Az elfogadhatóságról a résztvevők konszenzusos megállapodás alapján dönthetnek. b) Mérési ellenőrzések (mérési audit) Hasonló módon fel lehet használni a teljesítmény értékelés eszközeként a mérési auditot is. Egy ellenőrzési (mérési) eredményt ismert referencia értékekkel összehasonlítva az eltérés mértéke (kvantitatív vagy kvalitatív jellemzők) alapján következtetni lehet a mérés megbízhatóságára. c) Az ellenőrzési tevékenység monitorozása Egy ellenőrt megfigyelheti másik ellenőr az ellenőrzési tevékenysége során, hogy megerősítse az ellenőrzési tevékenység szakmai szabályok szerinti végzését, az ellenőr felkészültségét az akkreditálás alkalmazási területén belül. Ezt a technikát gyakran használják a képzés hatékonyságának ellenőrzésére is. Az ILAC P15 megköveteli, hogy a teljesítmény-ellenőrzésekor az ellenőrzésnek ki kell terjednie a helyszíni megfigyelő ellenőrzésekre szakmailag illetékes személyzet bevonásával és reprezentatív minták kiválasztásával. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 9/12 oldal

10 d) Ellenőrzési jelentések, feljegyzések és dokumentumok felülvizsgálata Egyes esetekben a jelentések és feljegyzések ellenőrzése, a nyilvántartás átfogó felülvizsgálata elegendő lehet annak megállapítására, hogy a helyszíni ellenőrzéseket megfelelően bonyolították le (pl. szerkezetek állapotellenőrzése során, ahol kiterjedt fényképészeti feljegyzések, eredeti megfigyelések, feljegyzések, rajzok, stb. állnak rendelkezésre) Bizonyos típusú méréseknél a PT vizsgálati programokban való részvétel hatékony eszköz lehet a személyzet vizsgálati felkészültségének, kompetenciájának bizonyítására, a szervezetek teljesítményének értékelésére, az elfogadott eljárásaik megbízhatóságának alátámasztására is. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 10/12 oldal

11 MUNKATERV PT/ILC-ben való részvételre NAR-03 szerint 1. sz. táblázat Év Mátrix / öszszemért komponensek / kalibrálandó eszköz Szervező neve és minőségirányítási rendszere Együttműködő vizsgálóvagy kalibrálólaboratórium megnevezése Tervezett időpont Megvalósulási időpont Eredmény Gyökérokelemzés / Helyesbítő / megelőző intézkedés azonosítója NAH intézkedés 1. év 2. év 3. év 4. év NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 11/12 oldal

12 8. Záró rendelkezések 8.1. Jelen szabályzatot a NAH főigazgatója a 21/2016 számú főigazgatói utasításával adja ki Jelen szabályzat augusztus 22-én napján lép hatályba Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell A szabályzat közzétételének minősül a NAH honlapján ( történő megjelentetés Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a évi CXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a évi CXXIV. törvény különös szabályt nem állapít meg, a évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak. NAR-03_03 3. kiadás / augusztus 12/12 oldal

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban NAR-03 4. kiadás Jóváhagyta:

Részletesebben

Szabályzat a jártassági vizsgálat

Szabályzat a jártassági vizsgálat NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditáló Rendszer Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

NAR IRT 2. kiadás

NAR IRT 2. kiadás Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek NAR-01-04-IRT 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Jászayné Sziklai

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Áttérési ütemterv az ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) alkalmazására 2. változat Aláírás: Jóváhagyta: Bodroghelyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Személytanúsító szervezetek akkreditálási NAR-01-05-SZT 1. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szabvány- és jogszabály változások kezelése NAR-02 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Integrált minőségirányítási rendszerek a laboratóriumi munkában (Akkreditáció, GLP, GMP) Karsai Ferencné osztályvezető

Integrált minőségirányítási rendszerek a laboratóriumi munkában (Akkreditáció, GLP, GMP) Karsai Ferencné osztályvezető Integrált minőségirányítási rendszerek a laboratóriumi munkában (Akkreditáció, GLP, GMP) Karsai Ferencné osztályvezető 2017. A SZOLGÁLTATÓ HATÓSÁG ÉVE 1. Kompetencia 2. Kommunikáció 3.Követelményrendszer

Részletesebben

Akkreditáció. Avagy nem minden arany, ami fénylik Tallósy Judit

Akkreditáció. Avagy nem minden arany, ami fénylik Tallósy Judit Akkreditáció Avagy nem minden arany, ami fénylik Tallósy Judit 2018.01.18. A nagy pecsét és ami mögötte van PCDA ciklus PDCA-ciklus egy ismétlődő, négylépéses menedzsment módszer, amelyet a termékek és

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

ILAC POLITIKA A MÉRÉSI EREDMÉNYEK VISSZAVEZETHETŐSÉGÉRŐL ILAC-P10:01/2013 ILAC-P10:01/2013 ILAC POLITIKA A MÉRÉSI EREDMÉNYEK VISSZAVEZETHETŐSÉGÉRŐL

ILAC POLITIKA A MÉRÉSI EREDMÉNYEK VISSZAVEZETHETŐSÉGÉRŐL ILAC-P10:01/2013 ILAC-P10:01/2013 ILAC POLITIKA A MÉRÉSI EREDMÉNYEK VISSZAVEZETHETŐSÉGÉRŐL ILAC-P10:01/2013 1 ILAC Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés Az ILAC a laboratóriumok és az ellenőrző szervek nemzetközi hatósága, melynek tagjai akkreditációs szervek és szervezetek a világ

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán

Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán Nagy Ádám Minőségügyi vezető A Kormány a Magyary program keretében támogatja a közszférában

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Más tagországok által akkreditált, vagy engedélyezett EMAS NAR-24 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat:

Részletesebben

NAH feladatai, nemzetközi szerepe, együttműködése; miben és hogyan tud segíteni egy EIV-nek? Devecz Miklós főigazgató május 30.

NAH feladatai, nemzetközi szerepe, együttműködése; miben és hogyan tud segíteni egy EIV-nek? Devecz Miklós főigazgató május 30. NAH feladatai, nemzetközi szerepe, együttműködése; miben és hogyan tud segíteni egy EIV-nek? Devecz Miklós főigazgató 2019. május 30. Sajtó Akkreditálás - Akkreditáció Diplomácia Felsőoktatás (MAB) Képzés,

Részletesebben

Rugalmas terület akkreditálási szabályzata

Rugalmas terület akkreditálási szabályzata Nemzeti Akkreditálási Rendszer Rugalmas terület akkreditálási szabályzata NAR-31 1. kiadás Hatálybalépés: 2016. április 26. Tartalomjegyzék 1. Célok, indokok... 1 2. A rugalmas akkreditált műszaki terület

Részletesebben

Ellenőrző szervezetek akkreditálási programja NAR ELL 1. kiadás

Ellenőrző szervezetek akkreditálási programja NAR ELL 1. kiadás Ellenőrző szervezetek akkreditálási programja NAR-01-03-ELL 1. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Ilinszky Gábor

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 1. oldal 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és

Részletesebben

akkreditálási programja NAR JV 1. kiadás

akkreditálási programja NAR JV 1. kiadás Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek NAR-01-08-JV 1. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Ilinszky Gábor,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2016. április 2/7 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NAR-06 1. kiadás Hatálybalépés: 2016. február 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

A megújult NAH tevékenységének tapasztalatai, eredményei

A megújult NAH tevékenységének tapasztalatai, eredményei A megújult NAH tevékenységének tapasztalatai, eredményei Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes XXV. NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2018. szeptember 13. Témák I. NAH megújulás II. ISO 9001, 14001 átállás

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Hete Gabriella (Nemzeti Akkreditáló Testület) Akkreditálásról Az akkreditálás harmadik fél által végzett tevékenység,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EU ETS hitelesítő szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EU ETS hitelesítő szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR Nemzeti Akkreditálási Rendszer EU ETS hitelesítő szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-32 1. kiadás Hatályos: 2016. augusztus 22. 2/6 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szakmai Tanácsadó Testületi ügyrend NAR-86 4. kiadás Jóváhagyta: Devecz Miklós főigazgató Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Karsai Ferencné

Részletesebben

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET SZEREPE ÉS FELADATAI AZ EMAS-BAN Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület 2009. Május 29. ELŐADÁS TÉMAKÖREI NAT rövid bemutatása NAT EMAS szerepének jogszabályi háttere

Részletesebben

Mintavevő szervezetek akkreditálási programja. NAR kiadás. Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes. Jóváhagyta:

Mintavevő szervezetek akkreditálási programja. NAR kiadás. Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes. Jóváhagyta: Mintavevő szervezetek akkreditálási programja NAR-01-07 1. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Dócs Nikoletta

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatai

Gyakorlati tapasztalatai Az új szabványra történő átállás (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018) Gyakorlati tapasztalatai Dr. Teszárné Dr. Nagy Mariann KÖTIVIZIG Regionális Laboratórium ASZEK Konferencia 2018. december 5. A Laboratórium

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az ISO/IEC 17011 szabvány alkalmazása az Élelmiszer-biztonság irányítási rendszer tanúsító szervezetek (ÉBIR) akkreditálásához NAR - IAF MD 16

Részletesebben

Irányítási rendszerek tegnap, ma, holnap Változni és változtatni

Irányítási rendszerek tegnap, ma, holnap Változni és változtatni Irányítási rendszerek tegnap, ma, holnap Változni és változtatni Tőke Hajnalka akkreditálási referens, minőségirányítási vezető XXVII. Magyar Minőség Hét Konferencia 2018. november 6. Témák I. NAH megújulás

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Frissítve: 208. december 29. 2:50 Hatály: 208.I.. - Magyar joganyagok - 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet - a Nemzeti Akkreditáló Hatós 2. oldal (7) Töb

Frissítve: 208. december 29. 2:50 Hatály: 208.I.. - Magyar joganyagok - 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet - a Nemzeti Akkreditáló Hatós 2. oldal (7) Töb Frissítve: 208. december 29. 2:50 Hatály: 208.I.. - Magyar joganyagok - 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet - a Nemzeti Akkreditáló Hatós. oldal 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE Együttműködés az akkreditáló és akkreditált szervezet között UTLAB MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE Fülöp Pál UTLAB Szövetség elnöke TARTALOM 1. UTLAB Szövetség megalakulása 2. UTLAB

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelõ helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2007.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

KE Környezetvédelmi megfigyelések és mérések

KE Környezetvédelmi megfigyelések és mérések D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KE 31-02 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Terméktanúsító szervezetek akkreditálási programja NAR TT 1. kiadás

Terméktanúsító szervezetek akkreditálási programja NAR TT 1. kiadás Terméktanúsító szervezetek akkreditálási programja NAR-01-06-TT 1. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Majoros

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Rugalmas terület akkreditálási szabályzata NAR-31 2. kiadás 1. változat Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat:

Részletesebben

IAF és ILAC Közgyűlés októberi főbb határozatai November 7.

IAF és ILAC Közgyűlés októberi főbb határozatai November 7. IAF és ILAC Közgyűlés 2017. októberi főbb határozatai 2017. November 7. IAF Resolution 2017-05 Adatbázis Kezelési Bizottság Jelentése - Database Management Committee Report A Közgyűlés elismeréssel fogadta

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási, bővítési, rendkívüli felügyeleti és NAR-01 7. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dokumentált információk kezelése, felügyelete Minőségügyi Eljárásleírás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME01_GYTK 1.0

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 18. (OR. en) 8018/16 ADD 1 ENV 229 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 15. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogramok készítésének szabályzata NAR-25 3. kiadás 1. változat Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje NAR-87. 3. kiadás 1. változat Jóváhagyta: Devecz Miklós főigazgató Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség:

Részletesebben

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Az Akkreditálási Tanács tevékenysége Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Alapdillemma Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 8. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. 1/15

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

NAR - IAF MD 10:2013

NAR - IAF MD 10:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A tanúsító testületek kompetenciakezelésének értékelése összhangban az ISO/IEC 17021:2011 szabvánnyal NAR - IAF MD 10:2013 1. kiadás 2013. február

Részletesebben

Az adatok értékelése és jelentéskészítés: Az (átfogó) vizsgálati összefoglalás benyújtása

Az adatok értékelése és jelentéskészítés: Az (átfogó) vizsgálati összefoglalás benyújtása Az adatok értékelése és jelentéskészítés: Az (átfogó) vizsgálati összefoglalás benyújtása Webszeminárium az információs követelményekről 2009. november 30. Valamennyi rendelkezésre álló információ értékelése

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2016 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2016 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2016 NYÍLT KÉPZÉS 2017.11.28-30. Előadó: Juhász Attila divízióvezető, partner Sántics Csaba tanácsadó Helyszín: Lurdy Ház Konferencia és Rendezvényközpont

Részletesebben

Külső minőség-ellenőrzés jelentősége és követelményei. Dr. Tomai Erzsébet Uzsoki utcai Kórház

Külső minőség-ellenőrzés jelentősége és követelményei. Dr. Tomai Erzsébet Uzsoki utcai Kórház Külső minőség-ellenőrzés jelentősége és követelményei Dr. Tomai Erzsébet Uzsoki utcai Kórház 1 Az orvosi laboratóriumok feladata I. Az emberi szervezetben előforduló anyagok kimutatása és szintjük meghatározása

Részletesebben

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai

Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Új dokumentálandó folyamatok, azok minimális tartalmi elvárásai Dokumentált folyamattal való rendelkezés ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2015 Dokumentumok kezelése, Feljegyzések kezelése, Nem megfelelő termék

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-2-0244/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: GAMMA-DIGITAL Kft. Kalibráló Laboratórium 1119 Budapest, Petzvál J. u. 5 2)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogramok készítésének szabályzata NAR-25 6. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

EIR tanúsítási tapasztalatai

EIR tanúsítási tapasztalatai ÉMI-TÜV SÜD Kft. EIR tanúsítási tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.02.25. EOQ MNB - Budapest ISO 50001 Papp Zsolt Csaba 1 tapasztalatok - az indulás egy év hátrány - egy év tolerancia

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

(HL L 384., , 75. o.)

(HL L 384., , 75. o.) 2006R2023 HU 17.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.)

Részletesebben

Mérési bizonytalanság becslése (vizsgálólaboratóriumok munkája során)

Mérési bizonytalanság becslése (vizsgálólaboratóriumok munkája során) III. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás Eger, 2003. április 7-11. Szóbeli előadás kézirat Előadó: Pintér László tudományos osztályvezető, Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

NAR - IAF MD 11:2013

NAR - IAF MD 11:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer IAF Kötelező Dokumentum az ISO/IEC 17021-es szabvány alkalmazása az integrált irányítási rendszerek auditjára vonatkozóan NAR - IAF MD 11:2013

Részletesebben

Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítási alapjai GM MM KM szak Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Minőségtanúsítás

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

Köszönjük szíves felkérésüket a tárgyi szabályzat módosítási tervezetének véleményezésére.

Köszönjük szíves felkérésüket a tárgyi szabályzat módosítási tervezetének véleményezésére. Nemzeti Akkreditáló Hatóság 1119 Budapest, Tétényi út 82. Devecz Miklós Főigazgató Tárgy: NAR-25 módosítási tervezete Tisztelt Főigazgató Úr! Akkreditált Szervezetek Klasztere 1024 Budapest, Keleti Károly

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer A Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásaiba bevont személyek kompetencia követelményei, NAR-06 3. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba

Részletesebben

Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje

Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje Nemzeti Akkreditálási Rendszer Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje NAR-87 2. kiadás Hatálybalépés: 2016. december 2. NAR-87_02 2. kiadás / 2016. december 1/7 oldal NAR-87_02 2. kiadás / 2016. december

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/42-01 eljárás készítése 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

RENGETEG GARANCIÁLIS PROBLÉMA KELETKEZIK JELENTŐS GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZ!

RENGETEG GARANCIÁLIS PROBLÉMA KELETKEZIK JELENTŐS GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZ! 1 A 2015-16. évi építésfelügyeleti ellenőrzések során a szúrópróba szerűen vizsgált termékek 8%-ánál nem megfelelő eredményt kaptunk, a dokumentáció ellenőrzésekor 20% volt a hibás dokumentum! RENGETEG

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila 2016. május 24. Bemutatkozás 0.Tartalomjegyzék 1. Előzmények 2. Változtatás alapvető céljai (NAT NAH) 3. Célok, célkitűzések, eredmények 3.1.

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Kiadás: 4. Dátum: március 31.

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Kiadás: 4. Dátum: március 31. Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 Kiadás: 4. Dátum: 2017. március 31. Készítette: Dr. Szegő József Ellenőrizte: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatások

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatások Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatások Elfogadva 2018. december 4-én Elfogadva 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes. Jóváhagyta: Sződyné Nagy Eszter, főosztályvezető. Készítésért felelős: Szabályzat kódja: NAR IRT_SZT_k04

Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes. Jóváhagyta: Sződyné Nagy Eszter, főosztályvezető. Készítésért felelős: Szabályzat kódja: NAR IRT_SZT_k04 4. számú melléklet Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek és személytanúsító szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák 4. kiadás Jóváhagyta:

Részletesebben