Pénzkezelési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzkezelési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...3 II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Fogalom meghatározások Felelősségek Ügyrendi előírások Az utalványozás rendje Könyvelési kapcsolat Egyeztetés Pénztárforgalom Hatálybalépés Függelékek:

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A szabályzat összeállítása a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak számviteli politikájában felsorolt jogszabályok mellett a következő jogszabályok figyelembevételével történt: a számvitelről szóló évi C. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) kincstári körbe tartozó ügyfelek részére készült szolgáltatási szabályzatai, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet. Az előirányzatok pénztárral nem rendelkeznek, pénzforgalmat kizárólag pénzforgalmi számlán keresztül bonyolítanak. A számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bekezdése értelmében a számviteli politika keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak számlarendje hatálya alá tartozó előirányzatok a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak számviteli politikájában meghatározott előirányzatok. Költségvetési hely: XIX. Fejezet, 2. cím II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Utalványozás: az Áht. 38. (1) bekezdése értelmében bevételeket elszámolni és kiadásokat teljesíteni az Ávr-ben meghatározott kivételekkel utalványozással lehet. Kiadás utalványozására az Ávr-ben meghatározott kivételekkel- a teljesítés igazolás kiadása és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel (utalvánnyal, utalványrendelettel) lehet. Kincstári ügyfél: az Áht. 79. (1) bekezdése szerint a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv, előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, vagy pénzforgalmi számlatulajdonosnak minősülő más szervezet, amely számára jogszabály alapján a kincstár számlát vezet. Az Ávr (3) bekezdése szerint a kincstári körbe tartozó kincstári ügyfél készpénzt vehet fel házipénztárába az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben. Átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint ide tartozik a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulása alapján történik. Fizetési megbízás (átutalási megbízás): a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízása és átutalási végzése. 3

4 Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Az előirányzatok az Áht. 79. (1) bekezdése szerint kincstári körbe tartoznak, amelyek számára jogszabály által kötelezően előírtan a kincstárnál kell vezetni a pénzforgalmi számlákat. A számlaszámokat az 1. függelék tartalmazza. A kincstár forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló szabályzatának pontja értelmében a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet a következő fizetési számlákkal rendelkezik: európai uniós forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla, fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla, európai uniós forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi, ERFA-ból finanszírozott pénzügyi eszközök lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi folyószámla, egyéb nemzetközi támogatási programok közösségi forrás pénzforgalmi forintszámlái. A kincstár devizaszámla-vezetési szolgáltatásáról szóló szabályzata szerint a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet devizaszámlával is rendelkezik. A költségvetési kapcsolatokhoz a fejezet számlái a következők: előirányzat-felhasználási keret elosztási számla, fejezeti maradvány-elszámolási számla, fejezeti befizetési számla. 2. FELELŐSSÉGEK A Miniszterelnökség által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok pénzkezelési szabályzatának elkészítéséért és aktualizálásáért az Uniós Fejezeti Főosztály (a továbbiakban: UFF) vezetője, jóváhagyásáért Miniszterelnökséget vezető államtitkár a felelős. 3. ÜGYRENDI ELŐÍRÁSOK Az Miniszterelnökség által kezelt előirányzatok részére a kincstár látja el az előirányzat végrehajtásával, a bevételek fogadásával, a kiadások teljesítésével, a pénzforgalmi műveletek és az átvezetések előkészítésével, lebonyolításával, valamint a zárszámadás előkészítésével kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, valamint előirányzat fedezetvizsgálati és alaki-formai ellenőrzési folyamatokat. Az előirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásáról, illetve megszüntetéséről a felügyeleti szerv intézkedni köteles. Az előirányzat-felhasználási keretszámla felett a rendelkezésre jogosultak körét, személyét az előirányzatokat kezelő irányító hatóság (a továbbiakban: IH), vagy a gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár javaslata alapján az Miniszterelnökséget vezető államtitkár határozza meg, melyet a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. A jogosultak körét a kincstár eljárási rendjének megfelelően kell bejelenteni, módosítani vagy visszavonni. A számlák feletti rendelkezési jogot két jogosult együttesen gyakorolja az ELEKTRA rendszeren keresztül, illetve, ha az elektronikus átutalási rendszer nem működik, a fizetési megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegzőlenyomatának használatával. 4

5 A jogosultak közül bármelyik kettő rendelkezhet átutalási megbízásról függetlenül az első, illetve második helyű aláírástól. A rendelkezésre jogosultakat a kincstár által rendszeresített nyomtatványon, írásban kell bejelenteni a számlavezető pénzintézethez. A rendelkezésre jogosultakat az Miniszterelnökséget vezető államtitkár jelentheti be. A képviseletre jogosult személy aláírását hitelt érdemlően igazolni kell kinevezési okmány hitelesített másolatával és aláírási címpéldánnyal. A hitelesítést közjegyzővel kell elkészíttetni. Az Miniszterelnökség gondoskodik a forintban vezetett pénzforgalmi lebonyolítási számlák prioritásonkénti megnyitásáról, kivéve, ha a lebonyolítást több közreműködő szervezet (a továbbiakban: KSZ) végzi. Az európai uniós forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi lebonyolítási számlák, valamint az ERFA-ból finanszírozott pénzügyi eszközök lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi folyószámlák feletti rendelkezésre jogosultak körét, személyeit a programokat kezelő IH/KSZ határozza meg. A pénzforgalmi számlák vezetésével kapcsolatban felmerülő költség a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 48. (6) bekezdése alapján a központi költségvetést terheli. Az utalásokat az Monitoring Információs Rendszerben kell kiállítani és elektronikus úton kell a kincstárba megküldeni. 4. AZ UTALVÁNYOZÁS RENDJE A VOP, TA és Hazai Pénzügyi Osztály, illetve az uniós előirányzatokat kezelő IH utalványlapot állít ki a teljesítésigazolt számlákról. Csak utalványozott és teljesítésigazolt számla pénzügyi teljesítését lehet elindítani a kincstárnál. Utalványozó a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályozó kományrendelet alapján kijelölt személy lehet, átutalási megbízás aláírói csak a kincstárba bejelentett személyek lehetnek. A pénzforgalmi számláról történő terhelés elindításához átutalási megbízást kell kitölteni. A kitöltött és aláírt átutalási megbízásokat a kincstár Általános Számlavezetési Osztályára kell eljuttatni a pénzügyi teljesítés lebonyolítása céljából. Az átutalási megbízások kitöltését a Forrás SQL integrált pénzügyi és számviteli program (a továbbiakban: Forrás SQL) pénzügyi modulja készíti, ami az átutalási megbízásoknak folyamatos sorszámot ad. Két azonos sorszámú bizonylat nem küldhető a kincstár részére. Az átutalási megbízások készítése elektronikus formában történik, mely biztosítja az ELEKTRA rendszeren történő továbbítást a kincstár részére. Mind a Forrás SQL, mind pedig az Monitoring Információs Rendszer finanszírozási modulja elektronikusan készíti az átutalásokat. A GIRO Zrt. által biztosított informatikai rendszer a fizetési és egyéb pénzügyi üzeneteket közvetlenül a GIRO-hoz, illetve a számlavezetőhöz juttatja el. Az ELEKTRA rendszeren keresztül csoportos külső- és belső köri üzenetek, illetve levelek küldésére és fogadására van lehetőség. Az aláírás bejelentő kartonok kincstár részére történő beküldését követően történik az elektronikus aláírások érvénybe helyezéséhez az ELEKTRA rendszer felhasználóinak és azok jogosultságainak meghatározása, azok számlákhoz való hozzárendelése, GIRO kártya igénylése. Jogosultságok kérése, módosítása, illetve törlése regisztrációs adatlapokon történik, amelyek a kincstárba történő beküldést követően beállításra kerülnek, ennek megtörténtéről a kincstár értesítést küld. Rendkívüli esetben (pl. az ELEKTRA rendszer nem működik vagy a számítógépes program nem megfelelően generálta le elektronikusan az átutalási megbízást) a megbízás kitöltése történhet kézzel vagy a pénzügyi programból kinyomtatva. A pénzforgalmi számláról indított tranzakciók a következők lehetnek: 5

6 egyszerű átutalás, csoportos átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, határidős beszedési megbízás. Egyszerű és csoportos átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható. Beszedési megbízást akkor lehet benyújtani: ha törvény vagy kormányrendelet írja elő annak alkalmazását, ha a kötelezett felhatalmazó levélben bejelenti a számláját vezető hitelintézet részére azoknak a számlatulajdonosoknak a megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, amelyek jogosultak azonnali beszedési megbízást megállapodás vagy üzletszabályzat alapján. Az Áht. 80. (2) bekezdése alapján a kincstár szabályzatban állapítja meg a kincstárban alkalmazott fizetési módokat. A kincstár számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló szabályzata szerint a kincstárban alkalmazott fizetési módok: - egyszerű és csoportos átutalási megbízás, - hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás, - a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, és - a határidős beszedési megbízás. A pénzforgalmi számlák bankkártyával nem rendelkeznek. A keretszámlák és pénzforgalmi számlák megnyitásával kapcsolatos főbb operatív feladatok a következők: A számlák törzsadataiban történő változások átvezetését az UFF kezdeményezi a kincstárnál. A letéti számla nyitása esetén csatolni kell az államháztartásért felelős miniszter engedélyét. A számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó bélyegzőlenyomatot az Miniszterelnökséget vezető államtitkár aláírás-bejelentő nyomtatványon jelenti be a kincstárhoz. Minden számlához külön aláírás-bejelentő nyomtatványt kell benyújtani. A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja az ELEKTRA rendszer segítségével, illetve, szükség esetén a megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az aláírás-bejelentés visszavonásáig érvényesek. Ha a rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be, az új aláírás-bejelentésre az intézkedést haladéktalanul meg kell tenni. A számlák feletti rendelkezés jog aláírás helyett elektronikus kódolás ún. chipek alkalmazásával is gyakorolható. Ebben az esetben fizetési megbízások kettős aláírói az Miniszterelnökséget vezető államtitkár által meghatározott személyek lehetnek, neveik a személyes beazonosítás céljára bejelentésre kerültek. Ha a szervezet vezetője személyében változás következik be, a számlavezető pénzintézethez új aláírási címpéldányt kell benyújtani. Az aláírási címpéldányt, illetve annak módosításait a felügyeleti szerven keresztül (az Miniszterelnökség-t vezető államtitkár) kell az illetékes kincstári fiókhoz eljuttatni. Az aláírás-bejelentő nyomtatványokat csak az UFF nyújthatja be a kincstár részére. 5. KÖNYVELÉSI KAPCSOLAT A kincstár által teljesített kifizetések a kincstártól kapott pénzforgalmi számlakivonatok alapján a főkönyvi és az analitikus rendszerben rögzítésre kerülnek. Az Ávr b) pontja alapján a kincstár számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló szabályzatában foglaltak szerinti egységes rovat azonosítót (a továbbiakban: ERA) és államháztartási egyedi azonosítót (a 6

7 továbbiakban: ÁHT) a Miniszterelnökség a pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor az ERA és az ÁHT használat körébe vont számlákra köteles alkalmazni. Ezek a számlák a következők: Előirányzat-felhasználási keretszámla, Előirányzat-felhasználási keret elosztási számla, Fejezeti maradvány-elszámolási számla. A kincstári körön belüli pénzforgalmi számlákról indított tranzakciók során az átutalási és beszedési megbízások készítésekor kötelező kitölteni az ERA-t és az érintett fejezeti kezelésű előirányzat ÁHTját. A főkönyvi számlaszámokhoz ERA kódok rendelhetők. Alkalmazásuk a 2. függelék szerint történik. A kincstár minden olyan napon küld kivonatot, amikor pénzforgalom vagy kiegészítő szelvény beküldésével ERA rendezés, közösségi forrás beforgatása történt. 6. EGYEZTETÉS Minden pénzforgalmi napon a pénzforgalmi kivonaton szereplő záró pénzkészletet egyeztetni kell a lekönyvelt összeggel, havonta pedig főkönyvi kivonatot kell készíteni. Eltérés esetén tételes egyeztetés és a téves könyvelés korrekciója szükséges. A kincstár honlapjáról letölthető Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása (PM05, kiadások, bevételek, leosztott támogatások) ÁHT és ERA kód szerinti egyeztetését az UFF nyilvántartásával havonta el kell végezni, és a szükséges átvezetésekről kiegészítő szelvényt kell kiállítani és beküldeni a kincstárba. 7. PÉNZTÁRFORGALOM A fejezeti kezelésű előirányzatokra nem jellemző a pénztárforgalom. Ha szükséges, a pénztár forgalmát a Pénzügyi és Számviteli Főosztályon (a továbbiakban: PSZF) keresztül kell bonyolítani, mivel a fejezeti kezelésű előirányzat pénztárral nem rendelkezik. A pénztárhoz kapcsolódó folyamatokat az Miniszterelnökség/126/2/2012. Számviteli politikájára vonatkozó 1.4. Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Az esetleges pénztári kifizetéseket a PSZF utólag, összesítő kimutatás formájában összesíti, biztosítva a projektenkénti elkülönítést, és az elszámolást benyújtja az UFF VOP, TA és Hazai Pénzügyi Osztálya részére. Az elszámolást a VOP, TA és Hazai Pénzügyi Osztály átutalással vagy az UFF előirányzat átadásával rendezi az adott fejezeti kezelésű előirányzatról. 8. HATÁLYBALÉPÉS A szabályzatban foglaltakat január 1-től kell alkalmazni. 1. függelék: a Fejezet kincstári számlái 2. függelék: egységes rovat azonosító kódok 9. FÜGGELÉKEK: 7

8 Fejezet előirányzat-felhasználási keretszámlái: számla megnevezése számla száma Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla EU Önerő Alap előirányzat-felhasználási keretszámla sz függelék ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek ISPA/Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek Regionális Operatív Program előirányzat-felhasználási keretszámla Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program KTK technikai segítségnyújtás EQUAL Közösségi Kezdeményezések EFK Végrehajtás Operatív Program EFK Norvég Alap EFK Norvég Alap EFK Gazdaságfejlesztés Operatív Program EFK Közlekedés Operatív Program EFK Környezet és Energia Operatív Program EFK Államreform Operatív Program EFK Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EFK Közép-magyarországi Operatív Program EFK Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EFK Társadalmi Megújulás Operatív Program EFK Nyugat-dunántúli Operatív Program EFK Közép-dunántúli Operatív Program EFK Dél-dunántúli Operatív Program EFK Dél-alföldi Operatív Program EFK Észak-alföldi Operatív Program EFK Észak-magyarországi Operatív Program EFK Interact előirányzat-felhasználási keretszámla Európai Területi Együttműködés 2013 előirányzat-felhasználási keretszámla Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek előirányzatfelhasználási keretszámla INTERREG IIIA HU-RO-SER EFK INTERREG IIIA AU-HU EFK INTERREG IIIA HU-SK-UA EFK INTERREG IIIA SL-HU-CR EFK INTERREG IIIB EFK INTERREG IIIC EFK INTERACT EFK

9 Fejezeti számlák: számla megnevezése számla száma Fejezeti maradvány-elszámolási számla Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztási számla Fejezeti befizetési számla Lebonyolítási számlák: NFT 1 programokhoz kapcsolódó lebonyolítási számlák: megnevezése száma: 1.1 GVOP, az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése forint GVOP, ipari infrastruktúra fejlesztése forint lebonyolítási számla GVOP, pro-aktív beruházás-ösztönzési tanácsadás forint GVOP, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése forint GVOP, vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése forint GVOP, az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban forint GVOP, alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek támogatása forint GVOP, közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken a kutatás, technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása forint GVOP, vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése GVOP, e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése forint GVOP, információs társadalom (digitális tartalom) forint GVOP, az e-közigazgatás fejlesztése (helyi önkormányzatok) forint GVOP, a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése forint GVOP, technikai segítségnyújtás forint lebonyolítási számla, GVOP, technikai segítségnyújtás 2. intézkedés forint KIOP Vízminőség javítás forint

10 1.2 KIOP Állati hulladék kezelése forint KIOP Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése forint KIOP Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelme érdekében KIOP Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem forint KIOP A levegősszennyezés és a zajterhelés mérése forint KIOP Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése forint KIOP A főúthálózat műszaki színvonalának emelése forint KIOP A környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése forint KIOP Technikai segítségnyújtás forint HEFOP Munkanélküliség megelőzése és kezelése HEFOP Foglalkoztatási szolgálat fejlesztése HEFOP A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése HEFOP Hátrányos helyzetű tanuló esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben HEFOP A hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését elősegítő szakemberek képzésének támogatása HEFOP Hátrányos helyzetű emberek, kiemelten romák foglalkoztatásának támogatása HEFOP Egész életen át tartó tanulásához szükséges készségek és képességek fejlesztése HEFOP A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése HEFOP A felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése HEFOP Munkahelyteremtéshez és a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódó képzések támogatása HEFOP A felnőttképzési rendszer fejlesztése HEFOP Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése HEFOP A társadalmi beilleszkedését elősegítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése HEFOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban HEFOP Egészségügyi IT fejlesztése az elmaradott régiókban TA HEFOP Technikai Segítségnyújtás

11 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása ROP Városi területek rehabilitációja ROP Az óvodai és az alapfokú oktatás-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése ROP A helyi közigazgatás és civil szervezetek kapacitásépítése ROP A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása ROP Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése ROP Régióspecifikus szakmai képzések támogatása ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése ROP Turisztikai fogadóképesség javítása ROP lebonyolítási számla Technikai segítségnyújtás ROP KTK Technikai segítségnyújtás Lebonyolítási számla HU-SK-UA HU-RO-SER SL-HU-CR AU-HU III B III C Interact A int. EQUAL A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése ("A") (1.int.) E int. EQUAL Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerőpiac szempontjából hátrányos személyek munkavállalásának és munkába maradásának elősegítésére ("E") (2.int.) H int. EQUAL A nemek közötti munkaerő piaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése ("H") (3.int.) I int. EQUAL Menedékkérők ("I") (4.int.) OFA TA EQUAL Technikai Segítségnyújtás ÚMFT lebonyolítási számlák: megnevezése száma Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés Az emberi erőforrás minőségének javítása Közép-magyarországi régiókban megvalósuló fejlesztések ÁROP technikai segítségnyújtás a Konvergencia régiókban ÁROP technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása

12 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések Kiemelt fejlesztések EKOP az operatív program megvalósításának finanszírozása a Konvergencia régiókban EKOP az operatív program megvalósításának finanszírozása a Közép-magyarországi régiókban Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása Térségi elérhetőség javítása Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése KÖZOP technikai segítségnyújtás K+F és innováció a versenyképességért A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése A modern üzleti környezet erősítése JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök GOP technikai segítségnyújtás Egészséges, tiszta települések Vizeink jó kezelése Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Hatékony energia felhasználás Fenntartható életmód és fogyasztás Projekt előkészítés Projekt előkészítés - Energia Központ NKft KEOP technikai segítségnyújtás A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodóképesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Társadalmi befogadás, részvétel erősítése Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrásfejlesztés TAMOP technikai segítségnyújtás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése TIOP technikai segítségnyújtás A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése

13 VOP a támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer NYDOP regionális gazdaságfejlesztés Turizmusfejlesztés-Pannon örökség megújítása Városfejlesztés Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése NYDOP technikai segítségnyújtás KDOP regionális gazdaságfejlesztés Regionális turizmus fejlesztés Fenntartható településfejlesztés Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés - VÁTI Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés - KDRFÜ KDOP Humán infrastruktúra fejlesztés Regionális turizmusfejlesztés VÁTI Nonprofit Kft Fenntartható településfejlesztés - VÁTI Nonprofit Kft KDOP technikai segítségnyújtás A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése a régióban Humán közszolgáltatások fejlesztése - VÁTI Humán közszolgáltatások fejlesztése - DDRFÜ Integrált városfejlesztési akciók támogatása Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés DDOP technikai segítségnyújtás DAOP Regionális gazdaságfejlesztés Turisztikai célú fejlesztések Közlekedési infrastruktúrafejlesztés Humán-infrastruktúra fejlesztése Településfejlesztési akciók DAOP technikai segítségnyújtás ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés ÉAOP Turisztikai célú fejlesztés Közlekedési feltételek javítása ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése Térségfejlesztés - ÉARFÜ Térségfejlesztés - VÁTI ÉAOP technikai segítségnyújtás A versenyképes helyi gazdaság megteremtése ÉMOP A turisztikai potenciál erősítése Település-fejlesztés Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Térségi közlekedés fejlesztése ÉMOP technikai segítségnyújtás A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése -MAG Zrt A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése -RFÜ A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése -NFÜ

14 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése - RFÜ A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése - KKK A régió vonzerejének fejlesztése - RFÜ A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése ESZA Kht A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése OMAI A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése ESKI A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése VÁTI A települési területek megújítása - RFÜ KMOP technikai segítségnyújtás A XVII. fejezettől 2012-ben átvett és XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe átadott NFM ISPA Technikai Intézmény Kohéziós Alap forint lebonyolítási számlák megnevezése Számlaszám Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal fejlesztése, II. ütem Bp.-Cegléd-Lökösháza vasútvonal fejlesztése, I. ütem Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal fejlesztése ISPA (2001/HU/16/P/PT/ ISPA (2002/HU/16/P/PT/ PT007 BP-Szolnok Lökösháza vasútvonal 2. ütem I. fázis KA Bp. Szolnok-Lökösháza vasútvonal II. fázis lebonyolítási KA Radarfejlesztés KA M0 Keleti szektor Szakértői segítségnyújtás a KA támogat. megvalós.közlprojekt elők. Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati /HU/16/C/PE/005 Az ivóvízminőség javítása a magyarországi É 2003/HU/16/P/PA/012 Technikai Segítségnyújtás a Magyarországon 2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési 2004/HU/16/C/PE/002 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési Budapest központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítmény SZSZB. Megyei reg.szilárdhulladék gazdálkodási rendszer ETE lebonyolítási számlák: Számlaszámok Név EFK ÁHT EUR Lebony.számla IBAN EUR Lebony.számla társfin. IBAN/ ENPI program ERFA HU-SK HU HU ERFA HU-RO HU HU IPA HU-SER HU HU IPA HU-CRO HU HU ERFA SEES HU HU

15 ERFA SEES ETE AU-HU ETE SLO-HU ETE CES lebonyolítási számla INTERREG IVC ENPI HU-SK-RO-UA HU HU HU HU HU HU HU Svájci Alap lebonyolítási számlák: megnevezése száma Svájci Alap TA Svájci Alap Svájci-Magyar Együttműködés Program Kockázati Tőke Támogatás

16 Svájci Alap támogatás közösségi forrás számlája Svájci-Magyar program számla JEREMIE programszámlák: megnevezése száma Jeremie mikrohitel GOP programszámla Jeremie mikrohitel GOP kezesség programszámla Jeremie portfóliógarancia GOP programszámla Jeremie kockázati tőke GOP programszámla Jeremie mikrohitel (KKV) GOP programszámla Jeremie mikrohitel (forgóeszköz hitel) GOP programszámla Jeremie Kombinált mikrohitel GOP programszámla Jeremie Viszontgarancia GOP programszámla Jeremie Tőkeelszámolási GOP programszámla Jeremie Új Széchenyi Hitel GOP programszámla Jeremie Hitelgarancia GOP programszámla Jeremie (Kockázati tőke) Növekedési Alap GOP programszámla Jeremie (Kockázati tőke) Magvető Alap GOP programszámla Jeremie Kockázati tőke III GOP programszámla Jeremie Új Széchenyi Hitel T GOP programszámla Jeremie mikrohitel KMOP programszámla Jeremie kockázati tőke KMOP programszámla Jeremie portfóliógarancia KMOP programszámla Jeremie mikrohitel KMOP kezesség programszámla Jeremie mikrohitel (forgóeszköz hitel) KMOP programszámla Jeremie Kombinált mikrohitel KMOP programszámla Jeremie Viszontgarancia KMOP programszámla Jeremie Tőkeelszámolási KMOP programszámla Jeremie Hitelgarancia KMOP programszámla Jeremie Hitelgarancia KMOP programszámla

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Központi Bevétel költségvetési EU forrás Strukturális támogatások 1 220 957,8 749 828,7 471 129,1 Nemzeti Stratégiai

Részletesebben

Klaszterek hatékony vezetése

Klaszterek hatékony vezetése Punak Éva Gazdasági keretek: Könyvelési alapok, klaszter-és menedzsmentszervezet könyvelési pénzügyi alapjai Klaszterek pályázati elszámolásai (eszköz, HR, nyilvántartások) Tartalom: pályázati rendszerek

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K.

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K. TÁJÉKOZTATÓ a Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatokon a Kincstárnál használt Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) feltüntetésének szabályairól 1. A államháztartás

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok

Részletesebben

Hazai és uniós támogatási programok

Hazai és uniós támogatási programok Hazai és uniós támogatási programok PhD-kurzus 2012. március 29. Szitáné dr. Kazai Ágnes SE Pályázati és Innovációs Központ A kutatás, fejlesztés finanszírozása kutatók üzleti szféra állam send more money

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Erőforrástérkép Erőforrások feltárása, tervezése Forrásbevonás TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13.

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. HEFOP A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) megvalósítására 2004-2006 között 750

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI DÁNYI GÁBOR EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Téma vázlat 2007-2013-as időszak: Lehívások

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben