Pénzkezelési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzkezelési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...3 II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Fogalom meghatározások Felelősségek Ügyrendi előírások Az utalványozás rendje Könyvelési kapcsolat Egyeztetés Pénztárforgalom Hatálybalépés Függelékek:

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A szabályzat összeállítása a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak számviteli politikájában felsorolt jogszabályok mellett a következő jogszabályok figyelembevételével történt: a számvitelről szóló évi C. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) kincstári körbe tartozó ügyfelek részére készült szolgáltatási szabályzatai, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet. Az előirányzatok pénztárral nem rendelkeznek, pénzforgalmat kizárólag pénzforgalmi számlán keresztül bonyolítanak. A számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bekezdése értelmében a számviteli politika keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak számlarendje hatálya alá tartozó előirányzatok a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak számviteli politikájában meghatározott előirányzatok. Költségvetési hely: XIX. Fejezet, 2. cím II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Utalványozás: az Áht. 38. (1) bekezdése értelmében bevételeket elszámolni és kiadásokat teljesíteni az Ávr-ben meghatározott kivételekkel utalványozással lehet. Kiadás utalványozására az Ávr-ben meghatározott kivételekkel- a teljesítés igazolás kiadása és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel (utalvánnyal, utalványrendelettel) lehet. Kincstári ügyfél: az Áht. 79. (1) bekezdése szerint a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv, előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, vagy pénzforgalmi számlatulajdonosnak minősülő más szervezet, amely számára jogszabály alapján a kincstár számlát vezet. Az Ávr (3) bekezdése szerint a kincstári körbe tartozó kincstári ügyfél készpénzt vehet fel házipénztárába az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben. Átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint ide tartozik a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulása alapján történik. Fizetési megbízás (átutalási megbízás): a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízása és átutalási végzése. 3

4 Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Az előirányzatok az Áht. 79. (1) bekezdése szerint kincstári körbe tartoznak, amelyek számára jogszabály által kötelezően előírtan a kincstárnál kell vezetni a pénzforgalmi számlákat. A számlaszámokat az 1. függelék tartalmazza. A kincstár forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló szabályzatának pontja értelmében a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet a következő fizetési számlákkal rendelkezik: európai uniós forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla, fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla, európai uniós forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi, ERFA-ból finanszírozott pénzügyi eszközök lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi folyószámla, egyéb nemzetközi támogatási programok közösségi forrás pénzforgalmi forintszámlái. A kincstár devizaszámla-vezetési szolgáltatásáról szóló szabályzata szerint a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezet devizaszámlával is rendelkezik. A költségvetési kapcsolatokhoz a fejezet számlái a következők: előirányzat-felhasználási keret elosztási számla, fejezeti maradvány-elszámolási számla, fejezeti befizetési számla. 2. FELELŐSSÉGEK A Miniszterelnökség által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok pénzkezelési szabályzatának elkészítéséért és aktualizálásáért az Uniós Fejezeti Főosztály (a továbbiakban: UFF) vezetője, jóváhagyásáért Miniszterelnökséget vezető államtitkár a felelős. 3. ÜGYRENDI ELŐÍRÁSOK Az Miniszterelnökség által kezelt előirányzatok részére a kincstár látja el az előirányzat végrehajtásával, a bevételek fogadásával, a kiadások teljesítésével, a pénzforgalmi műveletek és az átvezetések előkészítésével, lebonyolításával, valamint a zárszámadás előkészítésével kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, valamint előirányzat fedezetvizsgálati és alaki-formai ellenőrzési folyamatokat. Az előirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásáról, illetve megszüntetéséről a felügyeleti szerv intézkedni köteles. Az előirányzat-felhasználási keretszámla felett a rendelkezésre jogosultak körét, személyét az előirányzatokat kezelő irányító hatóság (a továbbiakban: IH), vagy a gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár javaslata alapján az Miniszterelnökséget vezető államtitkár határozza meg, melyet a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. A jogosultak körét a kincstár eljárási rendjének megfelelően kell bejelenteni, módosítani vagy visszavonni. A számlák feletti rendelkezési jogot két jogosult együttesen gyakorolja az ELEKTRA rendszeren keresztül, illetve, ha az elektronikus átutalási rendszer nem működik, a fizetési megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegzőlenyomatának használatával. 4

5 A jogosultak közül bármelyik kettő rendelkezhet átutalási megbízásról függetlenül az első, illetve második helyű aláírástól. A rendelkezésre jogosultakat a kincstár által rendszeresített nyomtatványon, írásban kell bejelenteni a számlavezető pénzintézethez. A rendelkezésre jogosultakat az Miniszterelnökséget vezető államtitkár jelentheti be. A képviseletre jogosult személy aláírását hitelt érdemlően igazolni kell kinevezési okmány hitelesített másolatával és aláírási címpéldánnyal. A hitelesítést közjegyzővel kell elkészíttetni. Az Miniszterelnökség gondoskodik a forintban vezetett pénzforgalmi lebonyolítási számlák prioritásonkénti megnyitásáról, kivéve, ha a lebonyolítást több közreműködő szervezet (a továbbiakban: KSZ) végzi. Az európai uniós forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi lebonyolítási számlák, valamint az ERFA-ból finanszírozott pénzügyi eszközök lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi folyószámlák feletti rendelkezésre jogosultak körét, személyeit a programokat kezelő IH/KSZ határozza meg. A pénzforgalmi számlák vezetésével kapcsolatban felmerülő költség a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 48. (6) bekezdése alapján a központi költségvetést terheli. Az utalásokat az Monitoring Információs Rendszerben kell kiállítani és elektronikus úton kell a kincstárba megküldeni. 4. AZ UTALVÁNYOZÁS RENDJE A VOP, TA és Hazai Pénzügyi Osztály, illetve az uniós előirányzatokat kezelő IH utalványlapot állít ki a teljesítésigazolt számlákról. Csak utalványozott és teljesítésigazolt számla pénzügyi teljesítését lehet elindítani a kincstárnál. Utalványozó a XIX. Uniós fejlesztések költségvetési fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályozó kományrendelet alapján kijelölt személy lehet, átutalási megbízás aláírói csak a kincstárba bejelentett személyek lehetnek. A pénzforgalmi számláról történő terhelés elindításához átutalási megbízást kell kitölteni. A kitöltött és aláírt átutalási megbízásokat a kincstár Általános Számlavezetési Osztályára kell eljuttatni a pénzügyi teljesítés lebonyolítása céljából. Az átutalási megbízások kitöltését a Forrás SQL integrált pénzügyi és számviteli program (a továbbiakban: Forrás SQL) pénzügyi modulja készíti, ami az átutalási megbízásoknak folyamatos sorszámot ad. Két azonos sorszámú bizonylat nem küldhető a kincstár részére. Az átutalási megbízások készítése elektronikus formában történik, mely biztosítja az ELEKTRA rendszeren történő továbbítást a kincstár részére. Mind a Forrás SQL, mind pedig az Monitoring Információs Rendszer finanszírozási modulja elektronikusan készíti az átutalásokat. A GIRO Zrt. által biztosított informatikai rendszer a fizetési és egyéb pénzügyi üzeneteket közvetlenül a GIRO-hoz, illetve a számlavezetőhöz juttatja el. Az ELEKTRA rendszeren keresztül csoportos külső- és belső köri üzenetek, illetve levelek küldésére és fogadására van lehetőség. Az aláírás bejelentő kartonok kincstár részére történő beküldését követően történik az elektronikus aláírások érvénybe helyezéséhez az ELEKTRA rendszer felhasználóinak és azok jogosultságainak meghatározása, azok számlákhoz való hozzárendelése, GIRO kártya igénylése. Jogosultságok kérése, módosítása, illetve törlése regisztrációs adatlapokon történik, amelyek a kincstárba történő beküldést követően beállításra kerülnek, ennek megtörténtéről a kincstár értesítést küld. Rendkívüli esetben (pl. az ELEKTRA rendszer nem működik vagy a számítógépes program nem megfelelően generálta le elektronikusan az átutalási megbízást) a megbízás kitöltése történhet kézzel vagy a pénzügyi programból kinyomtatva. A pénzforgalmi számláról indított tranzakciók a következők lehetnek: 5

6 egyszerű átutalás, csoportos átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, határidős beszedési megbízás. Egyszerű és csoportos átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújtható. Beszedési megbízást akkor lehet benyújtani: ha törvény vagy kormányrendelet írja elő annak alkalmazását, ha a kötelezett felhatalmazó levélben bejelenti a számláját vezető hitelintézet részére azoknak a számlatulajdonosoknak a megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, amelyek jogosultak azonnali beszedési megbízást megállapodás vagy üzletszabályzat alapján. Az Áht. 80. (2) bekezdése alapján a kincstár szabályzatban állapítja meg a kincstárban alkalmazott fizetési módokat. A kincstár számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló szabályzata szerint a kincstárban alkalmazott fizetési módok: - egyszerű és csoportos átutalási megbízás, - hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás, - a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, és - a határidős beszedési megbízás. A pénzforgalmi számlák bankkártyával nem rendelkeznek. A keretszámlák és pénzforgalmi számlák megnyitásával kapcsolatos főbb operatív feladatok a következők: A számlák törzsadataiban történő változások átvezetését az UFF kezdeményezi a kincstárnál. A letéti számla nyitása esetén csatolni kell az államháztartásért felelős miniszter engedélyét. A számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó bélyegzőlenyomatot az Miniszterelnökséget vezető államtitkár aláírás-bejelentő nyomtatványon jelenti be a kincstárhoz. Minden számlához külön aláírás-bejelentő nyomtatványt kell benyújtani. A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja az ELEKTRA rendszer segítségével, illetve, szükség esetén a megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az aláírás-bejelentés visszavonásáig érvényesek. Ha a rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be, az új aláírás-bejelentésre az intézkedést haladéktalanul meg kell tenni. A számlák feletti rendelkezés jog aláírás helyett elektronikus kódolás ún. chipek alkalmazásával is gyakorolható. Ebben az esetben fizetési megbízások kettős aláírói az Miniszterelnökséget vezető államtitkár által meghatározott személyek lehetnek, neveik a személyes beazonosítás céljára bejelentésre kerültek. Ha a szervezet vezetője személyében változás következik be, a számlavezető pénzintézethez új aláírási címpéldányt kell benyújtani. Az aláírási címpéldányt, illetve annak módosításait a felügyeleti szerven keresztül (az Miniszterelnökség-t vezető államtitkár) kell az illetékes kincstári fiókhoz eljuttatni. Az aláírás-bejelentő nyomtatványokat csak az UFF nyújthatja be a kincstár részére. 5. KÖNYVELÉSI KAPCSOLAT A kincstár által teljesített kifizetések a kincstártól kapott pénzforgalmi számlakivonatok alapján a főkönyvi és az analitikus rendszerben rögzítésre kerülnek. Az Ávr b) pontja alapján a kincstár számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló szabályzatában foglaltak szerinti egységes rovat azonosítót (a továbbiakban: ERA) és államháztartási egyedi azonosítót (a 6

7 továbbiakban: ÁHT) a Miniszterelnökség a pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor az ERA és az ÁHT használat körébe vont számlákra köteles alkalmazni. Ezek a számlák a következők: Előirányzat-felhasználási keretszámla, Előirányzat-felhasználási keret elosztási számla, Fejezeti maradvány-elszámolási számla. A kincstári körön belüli pénzforgalmi számlákról indított tranzakciók során az átutalási és beszedési megbízások készítésekor kötelező kitölteni az ERA-t és az érintett fejezeti kezelésű előirányzat ÁHTját. A főkönyvi számlaszámokhoz ERA kódok rendelhetők. Alkalmazásuk a 2. függelék szerint történik. A kincstár minden olyan napon küld kivonatot, amikor pénzforgalom vagy kiegészítő szelvény beküldésével ERA rendezés, közösségi forrás beforgatása történt. 6. EGYEZTETÉS Minden pénzforgalmi napon a pénzforgalmi kivonaton szereplő záró pénzkészletet egyeztetni kell a lekönyvelt összeggel, havonta pedig főkönyvi kivonatot kell készíteni. Eltérés esetén tételes egyeztetés és a téves könyvelés korrekciója szükséges. A kincstár honlapjáról letölthető Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása (PM05, kiadások, bevételek, leosztott támogatások) ÁHT és ERA kód szerinti egyeztetését az UFF nyilvántartásával havonta el kell végezni, és a szükséges átvezetésekről kiegészítő szelvényt kell kiállítani és beküldeni a kincstárba. 7. PÉNZTÁRFORGALOM A fejezeti kezelésű előirányzatokra nem jellemző a pénztárforgalom. Ha szükséges, a pénztár forgalmát a Pénzügyi és Számviteli Főosztályon (a továbbiakban: PSZF) keresztül kell bonyolítani, mivel a fejezeti kezelésű előirányzat pénztárral nem rendelkezik. A pénztárhoz kapcsolódó folyamatokat az Miniszterelnökség/126/2/2012. Számviteli politikájára vonatkozó 1.4. Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Az esetleges pénztári kifizetéseket a PSZF utólag, összesítő kimutatás formájában összesíti, biztosítva a projektenkénti elkülönítést, és az elszámolást benyújtja az UFF VOP, TA és Hazai Pénzügyi Osztálya részére. Az elszámolást a VOP, TA és Hazai Pénzügyi Osztály átutalással vagy az UFF előirányzat átadásával rendezi az adott fejezeti kezelésű előirányzatról. 8. HATÁLYBALÉPÉS A szabályzatban foglaltakat január 1-től kell alkalmazni. 1. függelék: a Fejezet kincstári számlái 2. függelék: egységes rovat azonosító kódok 9. FÜGGELÉKEK: 7

8 Fejezet előirányzat-felhasználási keretszámlái: számla megnevezése számla száma Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla EU Önerő Alap előirányzat-felhasználási keretszámla sz függelék ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek ISPA/Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek Regionális Operatív Program előirányzat-felhasználási keretszámla Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program KTK technikai segítségnyújtás EQUAL Közösségi Kezdeményezések EFK Végrehajtás Operatív Program EFK Norvég Alap EFK Norvég Alap EFK Gazdaságfejlesztés Operatív Program EFK Közlekedés Operatív Program EFK Környezet és Energia Operatív Program EFK Államreform Operatív Program EFK Elektronikus Közigazgatás Operatív Program EFK Közép-magyarországi Operatív Program EFK Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EFK Társadalmi Megújulás Operatív Program EFK Nyugat-dunántúli Operatív Program EFK Közép-dunántúli Operatív Program EFK Dél-dunántúli Operatív Program EFK Dél-alföldi Operatív Program EFK Észak-alföldi Operatív Program EFK Észak-magyarországi Operatív Program EFK Interact előirányzat-felhasználási keretszámla Európai Területi Együttműködés 2013 előirányzat-felhasználási keretszámla Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek előirányzatfelhasználási keretszámla INTERREG IIIA HU-RO-SER EFK INTERREG IIIA AU-HU EFK INTERREG IIIA HU-SK-UA EFK INTERREG IIIA SL-HU-CR EFK INTERREG IIIB EFK INTERREG IIIC EFK INTERACT EFK

9 Fejezeti számlák: számla megnevezése számla száma Fejezeti maradvány-elszámolási számla Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztási számla Fejezeti befizetési számla Lebonyolítási számlák: NFT 1 programokhoz kapcsolódó lebonyolítási számlák: megnevezése száma: 1.1 GVOP, az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése forint GVOP, ipari infrastruktúra fejlesztése forint lebonyolítási számla GVOP, pro-aktív beruházás-ösztönzési tanácsadás forint GVOP, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése forint GVOP, vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése forint GVOP, az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban forint GVOP, alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek támogatása forint GVOP, közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken a kutatás, technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása forint GVOP, vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése GVOP, e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése forint GVOP, információs társadalom (digitális tartalom) forint GVOP, az e-közigazgatás fejlesztése (helyi önkormányzatok) forint GVOP, a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése forint GVOP, technikai segítségnyújtás forint lebonyolítási számla, GVOP, technikai segítségnyújtás 2. intézkedés forint KIOP Vízminőség javítás forint

10 1.2 KIOP Állati hulladék kezelése forint KIOP Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése forint KIOP Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelme érdekében KIOP Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem forint KIOP A levegősszennyezés és a zajterhelés mérése forint KIOP Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése forint KIOP A főúthálózat műszaki színvonalának emelése forint KIOP A környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése forint KIOP Technikai segítségnyújtás forint HEFOP Munkanélküliség megelőzése és kezelése HEFOP Foglalkoztatási szolgálat fejlesztése HEFOP A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése HEFOP Hátrányos helyzetű tanuló esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben HEFOP A hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését elősegítő szakemberek képzésének támogatása HEFOP Hátrányos helyzetű emberek, kiemelten romák foglalkoztatásának támogatása HEFOP Egész életen át tartó tanulásához szükséges készségek és képességek fejlesztése HEFOP A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése HEFOP A felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése HEFOP Munkahelyteremtéshez és a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódó képzések támogatása HEFOP A felnőttképzési rendszer fejlesztése HEFOP Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése HEFOP A társadalmi beilleszkedését elősegítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése HEFOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban HEFOP Egészségügyi IT fejlesztése az elmaradott régiókban TA HEFOP Technikai Segítségnyújtás

11 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása ROP Városi területek rehabilitációja ROP Az óvodai és az alapfokú oktatás-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése ROP A helyi közigazgatás és civil szervezetek kapacitásépítése ROP A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása ROP Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése ROP Régióspecifikus szakmai képzések támogatása ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése ROP Turisztikai fogadóképesség javítása ROP lebonyolítási számla Technikai segítségnyújtás ROP KTK Technikai segítségnyújtás Lebonyolítási számla HU-SK-UA HU-RO-SER SL-HU-CR AU-HU III B III C Interact A int. EQUAL A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése ("A") (1.int.) E int. EQUAL Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerőpiac szempontjából hátrányos személyek munkavállalásának és munkába maradásának elősegítésére ("E") (2.int.) H int. EQUAL A nemek közötti munkaerő piaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése ("H") (3.int.) I int. EQUAL Menedékkérők ("I") (4.int.) OFA TA EQUAL Technikai Segítségnyújtás ÚMFT lebonyolítási számlák: megnevezése száma Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés Az emberi erőforrás minőségének javítása Közép-magyarországi régiókban megvalósuló fejlesztések ÁROP technikai segítségnyújtás a Konvergencia régiókban ÁROP technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása

12 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések Kiemelt fejlesztések EKOP az operatív program megvalósításának finanszírozása a Konvergencia régiókban EKOP az operatív program megvalósításának finanszírozása a Közép-magyarországi régiókban Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása Térségi elérhetőség javítása Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése KÖZOP technikai segítségnyújtás K+F és innováció a versenyképességért A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése A modern üzleti környezet erősítése JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök GOP technikai segítségnyújtás Egészséges, tiszta települések Vizeink jó kezelése Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Hatékony energia felhasználás Fenntartható életmód és fogyasztás Projekt előkészítés Projekt előkészítés - Energia Központ NKft KEOP technikai segítségnyújtás A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodóképesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Társadalmi befogadás, részvétel erősítése Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrásfejlesztés TAMOP technikai segítségnyújtás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése TIOP technikai segítségnyújtás A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése

13 VOP a támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer NYDOP regionális gazdaságfejlesztés Turizmusfejlesztés-Pannon örökség megújítása Városfejlesztés Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése NYDOP technikai segítségnyújtás KDOP regionális gazdaságfejlesztés Regionális turizmus fejlesztés Fenntartható településfejlesztés Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés - VÁTI Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés - KDRFÜ KDOP Humán infrastruktúra fejlesztés Regionális turizmusfejlesztés VÁTI Nonprofit Kft Fenntartható településfejlesztés - VÁTI Nonprofit Kft KDOP technikai segítségnyújtás A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése a régióban Humán közszolgáltatások fejlesztése - VÁTI Humán közszolgáltatások fejlesztése - DDRFÜ Integrált városfejlesztési akciók támogatása Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés DDOP technikai segítségnyújtás DAOP Regionális gazdaságfejlesztés Turisztikai célú fejlesztések Közlekedési infrastruktúrafejlesztés Humán-infrastruktúra fejlesztése Településfejlesztési akciók DAOP technikai segítségnyújtás ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés ÉAOP Turisztikai célú fejlesztés Közlekedési feltételek javítása ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése Térségfejlesztés - ÉARFÜ Térségfejlesztés - VÁTI ÉAOP technikai segítségnyújtás A versenyképes helyi gazdaság megteremtése ÉMOP A turisztikai potenciál erősítése Település-fejlesztés Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Térségi közlekedés fejlesztése ÉMOP technikai segítségnyújtás A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése -MAG Zrt A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése -RFÜ A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése -NFÜ

14 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése - RFÜ A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése - KKK A régió vonzerejének fejlesztése - RFÜ A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése ESZA Kht A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése OMAI A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése ESKI A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése VÁTI A települési területek megújítása - RFÜ KMOP technikai segítségnyújtás A XVII. fejezettől 2012-ben átvett és XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe átadott NFM ISPA Technikai Intézmény Kohéziós Alap forint lebonyolítási számlák megnevezése Számlaszám Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal fejlesztése, II. ütem Bp.-Cegléd-Lökösháza vasútvonal fejlesztése, I. ütem Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal fejlesztése ISPA (2001/HU/16/P/PT/ ISPA (2002/HU/16/P/PT/ PT007 BP-Szolnok Lökösháza vasútvonal 2. ütem I. fázis KA Bp. Szolnok-Lökösháza vasútvonal II. fázis lebonyolítási KA Radarfejlesztés KA M0 Keleti szektor Szakértői segítségnyújtás a KA támogat. megvalós.közlprojekt elők. Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati /HU/16/C/PE/005 Az ivóvízminőség javítása a magyarországi É 2003/HU/16/P/PA/012 Technikai Segítségnyújtás a Magyarországon 2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési 2004/HU/16/C/PE/002 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési Budapest központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítmény SZSZB. Megyei reg.szilárdhulladék gazdálkodási rendszer ETE lebonyolítási számlák: Számlaszámok Név EFK ÁHT EUR Lebony.számla IBAN EUR Lebony.számla társfin. IBAN/ ENPI program ERFA HU-SK HU HU ERFA HU-RO HU HU IPA HU-SER HU HU IPA HU-CRO HU HU ERFA SEES HU HU

15 ERFA SEES ETE AU-HU ETE SLO-HU ETE CES lebonyolítási számla INTERREG IVC ENPI HU-SK-RO-UA HU HU HU HU HU HU HU Svájci Alap lebonyolítási számlák: megnevezése száma Svájci Alap TA Svájci Alap Svájci-Magyar Együttműködés Program Kockázati Tőke Támogatás

16 Svájci Alap támogatás közösségi forrás számlája Svájci-Magyar program számla JEREMIE programszámlák: megnevezése száma Jeremie mikrohitel GOP programszámla Jeremie mikrohitel GOP kezesség programszámla Jeremie portfóliógarancia GOP programszámla Jeremie kockázati tőke GOP programszámla Jeremie mikrohitel (KKV) GOP programszámla Jeremie mikrohitel (forgóeszköz hitel) GOP programszámla Jeremie Kombinált mikrohitel GOP programszámla Jeremie Viszontgarancia GOP programszámla Jeremie Tőkeelszámolási GOP programszámla Jeremie Új Széchenyi Hitel GOP programszámla Jeremie Hitelgarancia GOP programszámla Jeremie (Kockázati tőke) Növekedési Alap GOP programszámla Jeremie (Kockázati tőke) Magvető Alap GOP programszámla Jeremie Kockázati tőke III GOP programszámla Jeremie Új Széchenyi Hitel T GOP programszámla Jeremie mikrohitel KMOP programszámla Jeremie kockázati tőke KMOP programszámla Jeremie portfóliógarancia KMOP programszámla Jeremie mikrohitel KMOP kezesség programszámla Jeremie mikrohitel (forgóeszköz hitel) KMOP programszámla Jeremie Kombinált mikrohitel KMOP programszámla Jeremie Viszontgarancia KMOP programszámla Jeremie Tőkeelszámolási KMOP programszámla Jeremie Hitelgarancia KMOP programszámla Jeremie Hitelgarancia KMOP programszámla

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

1. sz. függelék SZÁMLATÜKÖR

1. sz. függelék SZÁMLATÜKÖR 1. sz. függelék SZÁMLATÜKÖR Számlasz. Megnevezése 0 Nyilvántartási számlák 00 Nyilvántartási ellenszámlák 000 Követelések / kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlái 0003 Követelések FORRÁS technikai

Részletesebben

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A FEJEZET BEMUTATÁSA

A FEJEZET BEMUTATÁSA A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOSULTSÁGRÓL, FIZETÉSI MÓDOKRÓL, FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJÉRŐL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOSULTSÁGRÓL, FIZETÉSI MÓDOKRÓL, FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJÉRŐL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOSULTSÁGRÓL, FIZETÉSI MÓDOKRÓL, FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJÉRŐL BUDAPEST, 2015. január 20. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A FORINTSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A FORINTSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A FORINTSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL BUDAPEST, 2015. március 16. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstárban vezetett forintszámlák... 4 2.1. A kincstári

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben

Hazai és uniós támogatási programok

Hazai és uniós támogatási programok Hazai és uniós támogatási programok PhD-kurzus 2012. március 29. Szitáné dr. Kazai Ágnes SE Pályázati és Innovációs Központ A kutatás, fejlesztés finanszírozása kutatók üzleti szféra állam send more money

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált ait, továbbá egyéb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Számla törzsadat bejelentés, aláírás bejelentés, számlákhoz kapcsolódó egyéb teendők:

Számla törzsadat bejelentés, aláírás bejelentés, számlákhoz kapcsolódó egyéb teendők: ÚTMUTATÓ a 2012. január 1-jétől központi költségvetési szervként működő megyei önkormányzati intézmények kincstári nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedésekhez, valamint a 2012. január hónapban

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAI UTÁN FELSZÁMÍTOTT DÍJAKRÓL, JUTALÉKOKRÓL ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEKRŐL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAI UTÁN FELSZÁMÍTOTT DÍJAKRÓL, JUTALÉKOKRÓL ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEKRŐL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAI UTÁN FELSZÁMÍTOTT DÍJAKRÓL, JUTALÉKOKRÓL ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEKRŐL BUDAPEST, 2015. január 20. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Díj-

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 BEVEZETÉS A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény 14. (3)-(5) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Gazdálkodási szabályzat Martonvásár, 2012. április 2. Bedő Zoltán főigazgató 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem. Pénzkezelési

Színház- és Filmművészeti Egyetem. Pénzkezelési Színház- és Filmművészeti Egyetem Pénzkezelési S Z A B Á L Y Z A T 2013. Tartalomjegyzék Megnevezés Oldal I. Általános rész 3. II. A pénzkezelés részletes szabályai 4. 1. A pénzforgalom biztosításának

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. május 29., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2015. (V. 29.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014.

MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 314/2014. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben