Hazai és uniós támogatási programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai és uniós támogatási programok"

Átírás

1 Hazai és uniós támogatási programok PhD-kurzus március 29. Szitáné dr. Kazai Ágnes SE Pályázati és Innovációs Központ

2 A kutatás, fejlesztés finanszírozása kutatók üzleti szféra állam send more money and leave us in peace CÉL

3 A kutatás, fejlesztés finanszírozása Hazai - uniós társfinanszírozású programok (ÚMFT/ÚSZT, ETE) Hazai közfinanszírozású támogatások (KTIA, OTKA) Közösségi programok (FP7, CIP, LLL)

4 Hazai - uniós társfinanszírozású programok (ÚMFT/ÚSZT, ETE)

5 Magyarország közösségi támogatása 1989-től előcsatlakozási programok PHARE: gazdasági szerkezetátalakítás SAPARD: fenntartható vidékfejlesztés ISPA: közlekedési infrastruktúra- és környezetvédelmi fejlesztés (felkészülés a kohéziós alap támogatásainak fogadására) 2004-től kohéziós (KA) és strukturális alapok (SA), közösségi kezdeményezések PHARE SA; SAPARD EMOGA; ISPA KA

6 Strukturális alapok Cél: fejlesztési programok támogatása a regionális különbségek kiegyenlítésére Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap - Orientációs Részlege (EMOGA) Halászati Orientáció Pénzügyi Eszközei (HOPE) Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Európai Halászati Alap (EHA)

7 Kohéziós alap Cél: a kohézió és szolidaritás erősítése azon tagállamokban, ahol az 1 főre jutó bruttó nemzeti termék (GNP) az EU-átlag 90%-a alatti ( évi adatok alapján) : egyedi fejlesztési projektek a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra területén : integrálódás az SA programozási rendszerébe a transzeurópai hálózatokon kívüli közlekedési ágak (vasút, folyami és tengeri hajózás, multimodális szállítás), városi közlekedés és tömegközlekedés, környezetvédelem, energiahatékonyság és megújuló energia

8 Közösségi kezdeményezések Cél: a gazdasági és társadalmi kohézió, de a fejlesztéseket nem nemzeti (lásd SA), hanem közösségi szinten koordinálják : INTERREG: határon átnyúló, nemzetek közötti és interregionális együttműködés (ERFA), URBAN: a válságban lévő városok és a városi agglomerációk gazdasági és szociális regenerációja (ERFA), LEADER: vidékfejlesztés támogatása a partnerség elve alapján (EMOGA), EQUAL: a munkaerőpiacon előforduló diszkrimináció és az egyenlőtlenség minden fajtájának leküzdése (ESZA) : A korábbi közösségi kezdeményezések célkitűzései beolvadnak az SA rendszerébe

9 A közösségi regionális politika célkitűzései ( ) Konvergencia (elsődleges célkitűzés) a konvergencia folyamatának felgyorsítása a legkevésbé fejlett tagállamokban és régiókban, NUTS 2 (régiók): 1 főre jutó GDP<EU-25 tagok átlag GDP-jének 75 %-a, ( évi adatok alapján), ERFA, ESZA, KA Regionális versenyképesség és foglalkoztatás a régiók versenyképességének, vonzerejének és foglalkoztatási rátájának növelése a legkevésbé fejlett régiókon kívül, NUTS 2, ERFA, ESZA Európai területi együttműködés határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés, NUTS 3 (megyék), ERFA

10 A siker kulcsa: a stratégiai tervezés

11 Tervezés, programozás ( ) Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT, NSRK) a stratégia megalapozása: társadalmi, gazdasági helyzetértékelés, a stratégia meghatározása (általános, specifikus célok, prioritások, indikátorok) az operatív programok listája, struktúrája, indikatív pénzügyi terv, addicionalitás, végrehajtás (intézményrendszer, monitoring), koherencia, konzisztencia más programokkal, tervekkel, értékelés (ex-ante és környezeti szempontú), partnerség Operatív programok (OP): 15 ágazati, illetve horizontális Akciótervek (2 éves időszakokra)

12 Társadalmi, gazdasági helyzetértékelés

13 Fejlesztési stratégia

14 Végrehajtás

15 Intézményrendszer

16 Koherencia, konzisztencia

17 Kommunikáció és társadalmi partnerség

18 Egyenlőség, a megkülönböztetés tilalma

19 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Prioritás K+F és innováció a versenyképességért A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése A modern üzleti környezet erősítése JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök Prioritás kerete (Mrd Ft) 227,4 194,9 78,0 149,4 Technikai segítségnyújtás 24,3 Összesen 674,0

20 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Prioritás Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása Prioritás kerete (Mrd Ft) 968,1 Térségi elérhetőség javítása 263,4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 42,1 422,2 Technikai segítségnyújtás 25,7 Összesen 1721,5

21 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Prioritás Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Prioritás kerete (Mrd Ft) 150,0 Alkalmazkodóképesség javítása 184,0 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 184,0 105,0 164,0 114,0 Technikai segítségnyújtás 32,3 Összesen 933,3

22 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 118,9 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában 269,9 99,5 31,2 Technikai segítségnyújtás 19,4 Összesen 538,9

23 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) Egészséges tiszta települések 513,6 Vizeink jó kezelése 338,7 Természeti értékeink jó kezelése 31,8 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 45,1 Hatékony energiafelhasználás 30,5 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése 32,6 Projektelőkészítés 45,5 Technikai segítségnyújtás 15,8 Összesen 1053,6

24 Államreform Operatív Program (ÁROP) Prioritás Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés Az emberi erőforrás minőségének javítása A kormányzási és megújulási képesség javítása Prioritás kerete (Mrd Ft) 22,1 5,8 11,9 Technikai segítségnyújtás 0,6 Összesen 40,6

25 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Prioritás A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak és szervezetének megújítása A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez) Prioritás kerete (Mrd Ft) 30,4 46,6 Központi, országos fejlesztések 21,0 Technikai segítségnyújtás 1,5 Összesen 99,5

26 Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) Regionális gazdaságfejlesztés 19,7 Turizmusfejlesztés Pannon Örökség megújítása 31,9 Városfejlesztés 24,4 Környezetvédelemi és közlekedési infrastruktúra Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 25,1 22,5 Technikai segítségnyújtás 4,7 Összesen 128,3

27 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) Regionális gazdaságfejlesztés 35,9 Turisztikai célú fejlesztések 40,0 Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 35,9 A humán infrastruktúra fejlesztése 36,9 Településfejlesztési akciók 50,9 Technikai segítségnyújtás 7,5 Összesen 207,1

28 Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) Prioritás A gazdaság működési feltételeinek javítása A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése Prioritás kerete (Mrd Ft) 38,9 49,4 A turisztikai potenciál erősítése 57,2 Város- és térségfejlesztés 114,4 Technikai segítségnyújtás 9,7 Összesen 269,6

29 Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése 116,2 107,2 130,0 A települési területek megújítása 61,4 Technikai segítségnyújtás 15,5 Összesen 430,3

30 Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) Prioritás A versenyképes helyi gazdaság megteremtése Prioritás kerete (Mrd Ft) 13,1 A turisztikai potenciál erősítése 56,0 Településfejlesztés 86,8 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 60,7 Térségi közlekedés fejlesztése 24,3 Technikai segítségnyújtás 9,0 Összesen 249,9

31 Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) Regionális gazdaságfejlesztés 21,1 Regionális turizmusfejlesztés 33,7 Integrált városfejlesztés 19,7 A kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztések 61,0 Technikai segítségnyújtás 5,0 Összesen 140,5

32 Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése a régióban Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 27,4 38,4 72,8 49,3 Technikai segítségnyújtás 7,0 Összesen 194,9

33 Végrehajtás Operatív Program (VOP) Prioritás Prioritás kerete (Mrd Ft) A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer Technikai segítségnyújtás 65,4 29,5 Összesen 94,9

34 További információk Új Magyarország Fejlesztési Terv fejlesztesi_terv_2 Operatív programok

35 Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Meghirdetés: 2011 januárjában Középpontban: a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, az ország versenyképességének javítása

36 Az ÚSZT programjai (kitörési pontok) Gyógyító Magyarország Egészségipari Program gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatások, kiszolgálóés háttérágazatok, megalapozó kutatások, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártása, forgalmazása Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program az innováció útján dinamizálni a gazdaságot, a növekedés az innováció s más intézkedések révén érje el az uniós országok közötti legmagasabb értéket Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési Program

37 További információk Új Széchenyi Terv Akciótervek

38 Határon átnyúló fejlesztések PHARE Cross Border Co-operation ( ) támogatás olyan országok számára, amelyek uniós országgal közvetlenül határosak INTERREG (A, B, C) Közösségi Kezdeményezés határ menti, transznacionális és interregionális együttműködés ( ) Európai területi együttműködés (ETE) ( )

39 Európai Területi Együttműködés (ETE) Európai közösségi támogatások felhasználásának célkitűzései: konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, európai területi együttműködés

40 Az európai területi együttműködési programok Céljuk: erősítsék a határokon átnyúló együttműködést közös helyi és regionális kezdeményezések útján, a transznacionális együttműködést az integrált területi fejlődéshez vezető, a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések révén, az interregionális együttműködést és tapasztalatcserét a megfelelő területi szinten

41 Új támogatási eszközök Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI) Ukrajna vonatkozásában Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) Horvátország és Szerbia vonatkozásában

42 Az ETE programok csoportjai Határ menti területi együttműködés Belső határ menti területi együttműködés Magyarország Szlovákia, Magyarország Románia, Magyarország Ausztria, Magyarország Szlovénia Külső határ menti területi együttműködés IPA: Magyarország Szerbia, Magyarország Horvátország ENPI: Magyarország Ukrajna Szlovákia Románia Transznacionális programok Közép-Európai Térség (CES) Délkelet-Európai Térség (SEES) Interregionális együttműködés

43 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program (CES) EU tagállamok: Ausztria, Csehország, Németország (nem teljes területével), Magyarország, Olaszország (nem teljes területével), Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia Nem EU tagállamok: Ukrajna (nem teljes területével)

44 Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program (SEES) Uniós tagországok Unión kívüli országok

45 INTERREG IV. C program uniós tagállamok a programhoz társult országok

46 További információk europai_teruleti_egyuttmukodes_ipa_en pi_2007_2013 n&menu=19689&langcode=hu

47 Hazai közfinanszírozású támogatások (KTIA, OTKA)

48 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) évi XC. törvény A K+F és a technológiai innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, elkülönített állami pénzalap Cél: hozzájáruljon az ország versenyképességének, fenntartható fejlődésének új ismereteken és azok alkalmazásán alapuló erősítéséhez

49 A KTIA tárgyévi forrásai A gazdasági társaságok (kivéve mikroés kisvállalkozások) által befizetett innovációs járulék. (A járulék mértéke a korrigált nettó árbevétel 0,3%-a) Központi költségvetési támogatás (?) Önkéntes befizetések, adományok, segélyek Pénzmaradvány, visszatérítések

50 A KTIA felhasználása Nyílt, pályázati úton elnyert támogatások Pályázaton kívüli (egyedi) támogatások Más jogszabályban, nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése

51 Pályázat keretében nyert támogatások K+F-feladatok, új tudományos és technológiai (TéT-) eredmények hasznosítása K+F- és technológiai innovációs infrastruktúra fejlesztése A K+F-et és a technológiai innovációt segítő szolgáltatások támogatása K+F-munkahelyek létrehozása, kutatói, oktatói utánpótlás, képzés, mobilitás előmozdítása Nemzetközi TéT-együttműködés támogatása

52 A járulék éves bruttó összegéből a fizetésre kötelezettek december 31-ig levonhatták a saját tevékenységi körükben végzett kutatás-fejlesztés közvetlen költségét, valamint a költségvetési szervektől és nonprofit kutatóhelyektől a saját tevékenységhez megrendelt K+Ftevékenység költségét

53 További információ

54 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi CXXXVI. törvény Cél: olyan tudományos kutatások, azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozásának támogatása nyilvános pályázati rendszerben, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható

55 Az OTKA bevételi forrásai Központi költségvetési támogatás Bel- és külföldi jogi és természetes személyek befizetései, hozzájárulásai és belföldiek visszafizetései

56 Az OTKA felhasználásának jogcímei Tudományos kutatási témákkal kapcsolatos folyó ráfordítások Nemzetközi tudományos kutatásban való részvétel Ösztöndíjak Publikálási támogatások A tudományos kutatáshoz szükséges műszerek, berendezések, eszközök beszerzése

57 További információ: www. otka.hu

58 Közösségi programok (FP7, CIP, LLL)

59 Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok A keretprogramok a közösségi szintű K+Fegyüttműködés fő formáját jelentik. Céljuk: az erőforrások koncentrálása, az európai ipar TéT-alapjainak erősítése, Európa nemzetközi versenyképességének javítása, a társadalmi, gazdasági fejlődés elősegítése

60 A keretprogramok költségvetése Keretprogramok Év Költségvetés 1. keretprogram ,75 milliárd ECU 2. keretprogram ,4 milliárd ECU 3. keretprogram ,7 milliárd ECU 4. keretprogram ,2 milliárd ECU 5. keretprogram ,9 milliárd euró 6. keretprogram ,9 milliárd euró 7. keretprogram ,2 milliárd euró

61 7. keretprogram (FP7) ( ) Alapdokumentum: Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata 4 alprogram Együttműködés: transznacionális együttműködés 10 önálló altémában Ötletek: a kutatóközösség kezdeményezésén alapuló kutatás Emberek: a kutatók ösztönzése Kapacitások: a kutatási kapacitások támogatása

62

63 A 7. keretprogram költségvetése M euró I. Együttműködés II. Ötletek (Európai Kutatási Tanács) 7510 III. Emberek 4750 IV. Kapacitások 4097 V. A Közös Kutatóközpont (JRC) nem nukleáris 1751 kutatási tevékenységei Összesen Az EURATOM nukleáris kutatási és képzési 2751 tevékenységei

64 Az Együttműködés program költségvetése, M Együttműködés összesen Egészségügy Élelmiszerek, mezőgazdaság és halászat, biotechnológia Információs és kommunikációs technológiák Nanotudományok, anyagtudományok, új gyártástechnológiák Energia Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) Közlekedés Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 623 Űrkutatás Biztonság 1 430

65 A versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) Alapdokumentum: az Európai Parlament és a Tanács 1639/2006/EK határozata Célok: a vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének előmozdítása, az innováció minden formájának támogatása, beleértve az ökoinnovációt, a fenntartható, versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása, az energiahatékonyság, az új és megújuló energiaforrások támogatása

66 A CIP költségvetése ( ), M CIP összesen Vállalkozási és innovációs program ebből: ökoinnováció pénzügyi eszközök Az információs és kommunikációs technológiák politika támogatási programja Intelligens energia Európa program 727

67 EIP ICT-PSP IEEP

68 Az egész életen át tartó tanulás programja, LLL ( ) Alapdokumentum: az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata Cél: hozzájárulás a Közösség fenntartható gazdasági fejlődéséhez, a több, jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom fejlesztéséhez, az oktatási és képzési rendszerek közötti csere, együttműködés és mobilitást előmozdítása. Rendelkezésre álló pénzügyi keret: 6,97 Mrd

69 Alprogramok Comenius Leonardo da Vinci Erasmus Grundtvig Transzverzális Jean Monnet Fiatalok Lendületben a közoktatás minőségének javítása a felsőoktatáson kívüli szakképzés együttműködési programja a hallgatói és oktatói mobilitás növelése a felsőoktatásban a felnőtt lakosság ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak javítása szakpolitikai, nyelvi együttműködés, IKT az európai integráció támogatása az oktatásban az aktív európai polgári szerepvállalás, szolidaritás és tolerancia erősítése

70

71 Horizont 2020 ( ) Az Európai Bizottság javaslata 2011 novemberében Tervezett költségvetés: 80 Mrd (~90 Mrd folyó áron) Egy integrált program FP7+CIP+EIT

72 Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram Társadalmi kihív ások M EIT M Ipa r i technológiák M Tudományos kiv álóság M JRC (nem nukleáris) M

73 Köszönöm a figyelmet.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után)

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) Farkas András Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) 1 1. Az EU regionális és strukturális politikája, a megreformált kohéziós politika új eszközei, támogatási lehetőségei 2

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott köztisztviselő, ügyvezető, Propozitor Kft. propozitor@t-online.hu

Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott köztisztviselő, ügyvezető, Propozitor Kft. propozitor@t-online.hu VÍZGAZDÁLKODÁS-FEJLESZTÉSI FELADATAINK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020 KÖZTI EU-KÖLTSÉGVETÉSI PERIÓDUSBAN FOLYAMATBAN LÉVŐ TERVEZÉS ÉS EGYEZTETÉSEK Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2010. ÁPRLIS 30. Tartalomjegyzék 1. forrástérkép tartalma 5 2. kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

VI./2. fejezet: A kutatás-fejlesztést támogató fontosabb hazai és külföldi közfinanszírozású programok

VI./2. fejezet: A kutatás-fejlesztést támogató fontosabb hazai és külföldi közfinanszírozású programok VI./2. fejezet: A kutatás-fejlesztést támogató fontosabb hazai és külföldi közfinanszírozású programok VI./2.1.: Hazai programok, támogatások A kutatás-fejlesztés támogatását célul kitűző, jelentősebb

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. gyakorlat

Környezetgazdálkodás 1. gyakorlat Környezetgazdálkodás 1. gyakorlat Pályázatok az Európai Unióban Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. Követelmények: Tisztelt Hallgatók! A tárgy gyakorlatán az előzetes megbeszélések alapján

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014.

Részletesebben

A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése. Bálint Eszter főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium eszter.balint@ngm.gov.

A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése. Bálint Eszter főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium eszter.balint@ngm.gov. A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése Bálint Eszter főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium eszter.balint@ngm.gov.hu Forma: Partnerségi Megállapodás Szabályozási keret legfontosabb

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés (Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete) A magyar Kormány elfogadta 2006. október 25-én Előszó

Részletesebben