12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet"

Átírás

1 12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM- GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvén (a továbbiakban: Áht.) 24. (8)-(9) bekezdésében, továbbá a 49. -ának o) pontjában, valamint az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekre szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetés előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeljük el: 1. Az R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) E rendelet alkalmazásában a) érvényesítés: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 135. (l)-(2) bekezdésében előírt és a (4) bekezdésében szabályozott tevékenység; b) kötelezettségvállalás: az Ámr (1)-(2), (4)-(6), illetve (10) bekezdésében szabályozott tevékenység; c) kötelezettségvállalás dokumentuma: az Ámr pontjában meghatározott dokumentumok; d) kötelezettségvállalás ellenjegyzése: az Ámr (7)-(9) bekezdésében szabályozott tevékenység; e) komponens: egy intézkedésnek a programkiegészítő dokumentumban meghatározott eleme; f) szakmai teljesítés igazolása: az Ámr (1) bekezdésében előírt és a (3) bekezdésében szabályozott tevékenység; g) utalványozás: az Ámr ában szabályozott tevékenység; h) utalvány ellenjegyzése: az Ámr ában szabályozott tevékenység. (2) A 2. (1) bekezdésében nem szereplő fogalmak az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet, az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet, az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben és az Ámr.-ben foglalt meghatározások szerint értelmezendők. 2. Az R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) E rendelet 1. -ban megjelölt 8/3/1-8/3/5 jogcímcsoportjaiban meghatározott előirányzatok felhasználása az operatív programoknak az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásokra vonatkozóan a jelen paragrafus (2)-(5) bekezdésében meghatározott jogszabályok és jogszabályhelyek állami támogatások nyújtásának feltételeire (a támogatási kategóriára, a támogatás formájára, a támogatás mértékére, a támogatás kedvezményezettjeire, az elszámolható költségekre, a támogatáshalmozódásra, illetve az adott támogatási kategóriára vonatkozó egyedi feltételekre) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történhet. (2) A vonatkozó jogszabályok és jogszabályhelyek a Regionális Operatív Program keretében a) a Települési infrastruktúra fejlesztése - Településrehabilitációs akciók előirányzat vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet ; b) a Turisztikai előirányzat állami támogatásai vonatkozásában a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 3., 4. (1), 5. (1), 6-7. ; c) A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és A régiók humánerőforrásának tervezése - Régióspecifikus szakmai képzések támogatása vonatkozásában a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 3., 4. (1), (3), 6. (1), (3)-(4), 8. (1), 9., 10. (1), (3); 11. (1), 12. (l)-(4), (11), valamint a melléklet. (3) A vonatkozó jogszabályok és jogszabályhelyek a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében

2 a) a Beruházásösztönzési előirányzat állami támogatásai vonatkozásában a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 3., 4., 5., 5/A., 18. ; b) a Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat állami támogatásai vonatkozásában a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 3., 5., 5/A., 19. ; c) az Információs társadalom előirányzat állami támogatásai vonatkozásában az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet 3/A., 4., 4/A. (1)-(7), (9), (10), 5., 10. (1), 11. ; d) a Kutatás-fejlesztés, Innováció vonatkozásában a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kutatásfejlesztés, innováció fejezeti kezelésű előirányzata felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 4/2004. (IV. 23.) TNM rendelet. (4) A vonatkozó jogszabályok és jogszabályhelyek a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében a) az Energiagazdálkodási előirányzat állami támogatásai vonatkozásában a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 3., 4., 5., 5/A., 20. ; b) a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat állami támogatásai vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet 9., 10. és 11. (1) bek. a) pont. (5) A vonatkozó jogszabályok és jogszabályhelyek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében a) az Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása EU forrásrész és hazai társfinanszírozás előirányzat állami támogatásai vonatkozásában a foglalkoztatást elősegítő támogatásoknak, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtandó támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1. (l)- (4), 4. (2), 5. (1), 6. (1), 7. (3), 9. (1), (2), (7), 11. (2), (3), (5), (6), (10), (11), 11/A. (1), (2), (3), (5), (7), (8), 12. (1), (4), (5), 14. (1), 15., 17/A. (1), (3), (4), 17/B. (1), 18. (1)-(5), 18/A. (1), (2), (5)-(7), (9), 18/B. (1)-(3), 19.. (2), (5), 19/A. (1), (2), (5), 20., 21/A. (2), (3), 21/B. (1), (2), 22. (1), 24. (1), (3),. 26/A. (6), 26/B. (1) a), b), c), d), f), g), valamint e) pontból a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás, a helyközi utazás támogatása, valamint a csoportos személyszállítás támogatása együttesen a program teljes időtartama alatt nyújtható szövegrész (2), (3), 26/G. (1); b) a Társadalmi beilleszkedés előirányzat állami támogatásai vonatkozásában a foglalkoztatást elősegítő támogatásoknak, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtandó támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1. (1)-(4), 4. (2), 5. (1), 6. (1), 7. (3), 9. (1)-(2), (5)-(6), (7), 10. (10), 11. (2)-(3), (5)-(7), (10)-(11), 11/A. (1), (2) a), b), (3), (5), (7)-(8), 12. (1), (4), (5), 14. (1), 15. (l)-(5), 17/A. (1), (3)-(4), 17/B. (1), 18. (1)-(5), 18/A. (1)-(2), (5)-(7), (9), 18/B. (1)-(3), 19. (2), (5), 19/A. (1)-(2), (5), 20. (1)-(2), 21/A. (2)-(3), 21/B. (1)-(2), 22. (1), 24. (1), (3), 26/A. (6), 26/B. (1) a), b), c), d), e), f), g), (2)-(3), 26/G. (1), és a munkaügyi központok foglalkoztatási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 19.) MüM rendelet 4-5., 6. (1); c) az Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész és hazai társfinanszírozás előirányzat állami támogatásai vonatkozásában a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 3. (1), 4. (1), 5. (1), (2), 6. (1)-(3), 7. (1)-(2), 8. (1)-(2), 9. (1), 10. (1), (2), 11. (1), (3), 12. (1), (2), 13. (2), 14. (2), 16. (1), (2), 19. (2), 20., 22. (1). (6) A vonatkozó jogszabály az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet. 3. Az R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott intézkedések esetében, nonprofit kedvezményezettek (államháztartási szervezetek, közhasznú társaságok, közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek) számára a támogatás fizetése történhet egyszeri előlegfizetés, időközi fizetés és záróegyenleg-fizetés formájában a következők szerint: a) Az előleg nem haladhatja meg a megítélt támogatás 25%-át. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem nem a rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

3 b) Időközi fizetést a támogatást nyújtó szervezet a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva teljesít; az időközi fizetésnek nem előfeltétele a folyósított előleg teljes összege felhasználásának igazolása és az azzal történő elszámolás. A kedvezményezett legalább háromhavonta köteles benyújtani kérelmet időközi fizetésre. A kérelemhez mellékelni kell a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló jelentést és a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokat igazoló számlák másolatát vagy azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatokat. Az előleg és az időközi fizetések összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80%-át. Ettől eltérni csak - különösen indokolt esetben - a központi programok esetében lehet, ahol az előleg és az időközi fizetések összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás 95%-át. Az eltérés mértékéről az IH vezetője dönt, döntéséről tájékoztatja a KTK IH-t. c) Záróegyenleg-fizetést a támogatást nyújtó szervezet a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva teljesít. A kedvezményezett a támogatási szerződésen meghatározott határidőig köteles benyújtani kérelmet záróegyenleg-fizetésre. A kérelemhez mellékelni kell a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló zárójelentést és a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokat igazoló számlák másolatát vagy azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatokat az előleggel való elszámolás kötelezettségét is beleértve. 4. Az R. 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdésben foglalt jogcímcsoportokon túl a költségvetési törvény 16. számú mellékletében meghatározott és évi kötelezettségvállalási keret-előirányzatok tekintetében - azok mértékéig - a KTK IH vezetőjének egyetértésével történhet kötelezettségvállalás. 5. Az R. a következő 8/A. -sal egészül ki: 8/A. Az előzetes kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat és eljárásokat a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet határozza meg. 6. Az R. 9. -a előtti alcím helyébe a következő szöveg lép: Az ISPA/Kohéziós Alapból származó támogatások költségvetési előirányzataira vonatkozó előírások és hatáskörök 7. Az R. 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) E rendelet alkalmazásában az ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek esetében évente, illetve új projekt indításakor, vagy már folyamatban levő projekt módosításakor a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezetnek az Ámr ban írt dokumentumokat kell a jelen (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint elkészíteni. (2) A Feladatismertető: a) kitöltő: a Végrehajtó Szervezet/Közreműködő Szervezet Működési Kézikönyvében kijelölt személy; b) jóváhagyó: az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, vagy az általa írásban felhatalmazott személy; c) visszaigazoló: a Magyar Államkincstár; d) A Feladatismertető 5. pontjában kijelölésre kerül az Előirányzat fölött rendelkező személy, aki egyben az adott projekt tekintetében a Kötelezettségvállaló is. (3) A Finanszírozási Alapokmány: a) kitöltő: a Közreműködő Szervezet Működési Kézikönyvében kijelölt személy; b) Kötelezettségvállaló aláírása helyén aláíró: a Feladatismertető 5. pontjában megjelölt Előirányzat fölött rendelkező személy, c) ellenjegyző: a jelen rendelet 10. (1) bekezdés b) pontjában megjelölt, a Kötelezettségvállalást ellenjegyző személy; d) visszaigazoló: a Magyar Államkincstár. (4) A jelen -ban ismertetett, kitöltött dokumentumok egy, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által aláírt példányát a Kincstár köteles a Kohéziós Alap Irányító Hatóságának (a továbbiakban: KA IH) megküldeni. 8. (1) Az R. 10. (1) bekezdésének b), illetőleg f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) kötelezettségvállalást ellenjegyző: a KA IH vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy; f) utalványozó: a Közreműködő Szervezet vezetője, illetve azon személyek, akik a Finanszírozási Alapokmány kitöltésekor annak 5. sorában meg lettek jelölve. (2) Az R. 10. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogcímcsoporton belül a 8/3/7/13 és 8/3/9/2 Projektek előkészítése jogcímei nem tartoznak a feladatfinanszírozásba vont fejezeti kezelésű előirányzatok körébe, ezért azok tekintetében a feladatfinanszírozásra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. 9. Az R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4 11. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R a és 13. (2) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti. Melléklet a 12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelethez Azon intézkedések, komponensek, illetve kedvezményezettek, amelyek esetében, illetve amelyek számára fejlesztési támogatás pályáztatás nélkül nyújtható: Előirányzat Intézkedés/komponens Kedvezményezett Regionális Operatív Program Települési infrastruktúra fejlesztése - Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése Települési infrastruktúra fejlesztése - Településrehabilitációs akciók A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 3.1. A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése Magyar Közigazgatási Intézet, fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok, VÁTI Kht. regionális fejlesztési ügynökségek, Balaton A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása A régiók humánerőforrásának tervezése - Régióspecifikus szakmai képzések 3.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása / A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése komponens 3.4. Régióspecifikus szakmai képzések támogatása Integrációs Kht. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, kereskedelmi és iparkamarák, VÁTI Kht. Turisztikai előirányzat Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel Technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, VÁTI Kht. regionális fejlesztési ügynökségek Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Élelmiszer-gazdaság modernizálása Vidéki térségek fejlesztése Technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Beruházásösztönzési előirányzat Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat 1.3. Pro-aktív beruházásösztönzési tanácsadás 2.2. Vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése / Alapszintű tanácsadás komponens Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) helyi vállalkozói központok

5 Kutatás-fejlesztés, innováció Információs társadalom előirányzat Technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás (1-2. intézkedés) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Információs Társadalom Kht., Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda, Magyar Fejlesztési Bank Rt., Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., Regionális Támogatás-közvetítő Kht., Magyar Államkincstár Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Energiagazdálkodási előirányzat Közlekedési előirányzat 2.1. A főúthálózat műszaki színvonalának emelése; 2.2. Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése Minisztérium, MÁV Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat 1.5. Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem; 1.6. A levegőszennyezés és a zajterhelés mérése 2.1. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság; 2.2. Gazdasági és Közlekedési 1.5. Nemzeti Park Igazgatóságok, Országos Környezetvédelmi, Területvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság; 1.6. környezetvédelmi felügyelőségek, Országos Légszennyezettségi Adatközpont Technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Energia Központ Kht., Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatás rendszerében A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás 2.1. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben / A hátrányos helyzetű, elsősorban a roma és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése 3.1. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése / Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése / Új szakképzési szerkezet kialakítása 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése / Új szakképzési szerkezet kialakítása SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú Társaság SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú Társaság, Országos Közoktatási Intézet, Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Nemzeti Szakképzési Intézet, Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Apertus Közalapítvány Nemzeti Szakképzési Intézet, Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Apertus Közalapítvány

6 A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása EU forrásrész Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás 4.3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban / Regionális egészségcentrum modellintézmény létrehozása Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum 1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése / Munkanélküli és inaktív személyek tartós munkanélkülivé válásának megelőzése, munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése 1.2. ÁFSZ modernizációja / ÁFSZ modernizációja 1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése / Munkanélküli és inaktív személyek tartós munkanélkülivé válásának megelőzése, munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése 1.2. ÁFSZ modernizációja / ÁFSZ modernizációja 1.1. fővárosi és megyei munkaügyi központok, 1.2. Foglalkoztatási Hivatal 1.1. fővárosi és megyei munkaügyi központok, 1.2. Foglalkoztatási Hivatal A társadalmi beilleszkedés elősegítése Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész Alkalmazkodóképesség és vállalkozói kézségek fejlesztése hazai társfinanszírozás 3.5. A felnőttképzés rendszerének fejlesztése / Módszertani adatbank létrehozása, A regionális képző központok szervezetének, tevékenységének átalakítása és bővítése 3.5. A felnőttképzés rendszerének fejlesztése / Módszertani adatbank létrehozása, A regionális képző központok szervezetének, tevékenységének átalakítása és bővítése Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Foglalkoztatási Hivatal Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Regionális Képző Központok, Foglalkoztatási Hivatal Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Foglalkoztatási Hivatal Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Regionális Képző Központok, Foglalkoztatási Hivatal Technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Európai Szociális Alap Kht., Foglalkoztatási Hivatal, OM Alapkezelő Igazgatósága, ESzCsM Strukturális Alapok Programiroda, Magyar Államkincstár KTK technikai segítségnyújtás KTK technikai segítségnyújtás KTK szakmai segítségnyújtás Nemzeti Fejlesztési Hivatal

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök Tartalomjegyzék 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben