126. évfolyam március 04.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "126. évfolyam 2011. március 04."

Átírás

1 5. szám 126. évfolyam március 04. Tartalom Oldal Utasítások 6/2011. (III. 04. MÁ Ért. 5.) EIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: A. 5. sz. Levelezési Utasítás /2011. (III. 04. MÁ Ért. 5.) EIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁ Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (. 15. MÁ Ért. 17.) vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosítására /2011. (III. 04. MÁ Ért. 5.) GÁIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Bejövő Számlakezelő Rendszer használatáról Egyéb közlemények: UIC döntvénylista Utasítások 6/2011. (III. 04. MÁ Ért. 5.) EIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: A. 5. sz. Levelezési Utasítás AZ UTASITÁS CÉLJA Meghatározni a vasútszolgálati levelezési tevékenység küldemények átvétele, feldolgozása, továbbítása, átkezelése és kiszolgálása fő szabályait, amelyek alapján a MÁ Zrt. egyes szervei, szervezeti egységei illetve szerződéses partnerei közötti levelezési anyag a lehető legrövidebb időn belül, hiánytalanul és sértetlenül eljut a címzetthez AZ UTASÍTÁS HATÁLYA ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya kiterjed a MÁ Zrt. levélkezeléssel megbízott munkavállalóira. Az utasításban foglalt rendelkezéseket külön szolgáltatási szerződés esetén a társaságon kívüli megrendelők vonatkozásában is érvényesíteni kell Az utasítás kidolgozásáért a Jogi Igazgatóság ezetője, az utasítás betartatásáért az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet vezetője a felelős Ezen utasítás alkalmazása során a vasútszolgálati küldemények továbbításakor a küldemény kifogás nélküli átvétele a felelősség átvállalását is jelenti FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. asútszolgálati posta: a MÁ Zrt. ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezete által vasútszolgálati küldemények továbbítása érdekében fenntartott illetve működtetett IntellAgent mobil kézbesítésű, vonalkód alapú postai szolgáltatási rendszer asútszolgálati küldemény: fizikai formában megjelenő hordozón rögzített, illetőleg írásos formában megjelenített közlést, információt, illetve a szállításból nem kizárt tárgyat tartalmazó, a küldeményen, annak csomagolásán vagy ahhoz tartozó listán címzéssel ellátott küldemény, melyet a címzetthez kell eljuttatni. A vasútszolgálati küldemény maximális mérete 20x40x80 cm és maximum 20 kg súlyú lehet A küldeményeket a feladótól a Központi Kezelő Iroda erre kijelölt dolgozója, illetőleg a levelezéssel foglalkozó munkavállaló, mint átvevő fél veheti át, ugyanezen

2 298 A MÁ Zrt. Értesítője 5. szám szereplők találkoznak a kézbesítés során a címzettel, mint kézbesítő asútszolgálati küldemények két csoportra bonthatók: a) jegyzékbe foglalt B jelzéssel ellátott küldemény, b) jegyzékbe foglalt B értékcikk jelzéssel ellátott küldemény. A B jelzés csak vasútszolgálati küldeménynél alkalmazható, külső postai szolgáltató igénybevétele esetén nem. B értékcikk elnevezés alatt, a tartalom és az érték pontos feltüntetésével az értéket hordozó küldeményeket kell feladni. (pl. étkezési utalvány) 3.3. Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán vagy a hozzá tartozó listán címzett -ként megjelölt természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki számára a küldeményt kézbesíteni kell. A szervezeti egységet a megnevezésén túl a székhely feltüntetésével kell beazonosítani. A szervezetek alá sorolt szervezeti egységek listája az IntellAgent rendszerben törzsadatnak minősül, amelyet változás esetén 5 munkanapon belül az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet vezetője által kijelölt munkavállaló köteles kijavítani a felhasználói felületen Feladó: akitől a küldemény származik. A küldeményen vagy annak csomagolásán kötelezően feltüntetett személyt vagy szervezetet, szervezeti egységet kell feladónak tekinteni Levelező járat: A vonalposta küldeményeket az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet járműparkjába tartozó gépkocsival illetve mellékvonali levelezés esetén menetrend szerint közlekedő az azon vezénylés alapján szolgálatot teljesítő, levelezési feladatot ellátó gépkocsivezető illetve utazó, levelezéssel foglalkozó munkatárs juttatja el a járatszám útvonalán kijelölt célállomásra. A járatok indítását a területi csoportok végzik. A járat kezelője a hozzárendelt gépkocsivezető illetve utazó, levelezéssel foglalkozó munkatárs. Egy járatnak csak egy kezelője lehet Járatszám: a szolgáltatási területen fekvő állomásokat érintő, előre meghatározott, évente felülvizsgált útvonal jelzése, mellékvonali levelezés esetén menetrendi kiosztás Járat kézbesítés: a járat címhelyenként megbontott kézbesítési listával indul el a menetrend szerinti útvonalon. Ugyanazon szervezeti egységhez tartozó több küldeményt megszakítás nélküli, egymást követő PDA-kal történő leolvasásokkal lehet kézbesíteni. Ebben az esetben a gépkocsivezető illetve a vonaton szolgálatot teljesítő levelezéssel foglalkozó munkatárs a küldemény kézbesítője. A küldemény átadása kézbesítési listával történik, a kézbesített küldemény átvételét az átvevő a kézbesítési lista aláírásával elismeri Állomási kézbesítés: a kézbesítés a 3.7. pont szerint, de PC-s felületen és vonalkód olvasóval történik. Az állomási levelezőben felvett és kézbesítendő küldemények a kézbesítési lista nyomtatása után kézbesítetté válnak a PC-s felületen. Ebben az esetben a küldeményeket a Központi Kezelő Iroda (KKI) munkavállalója illetve az állomási levelezők kézbesítik, átadásuk kézbesítési listával történik, amelyen a kézbesített küldemény átvételét az átvevő aláírásával elismeri Szekrényes kézbesítés: szekrényes kézbesítést a járat és az állomáson levelező feladatot ellátó munkavállaló is végezhet. A kézbesítési opció kiválasztása után a küldemény vonalkódját leolvassa, majd azokat a címzett szervezeti egységhez tartozó szekrénybe helyezi a kézbesítési listával együtt. A következő alkalommal az aláírt kézbesítési listát visszaveszi Futár: az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet a területi csoportjai közötti a címzett küldeményeket területi csoportonként futárzsákban továbbítja. A benne lévő küldeményeket a területek vonalkód beolvasás után osztják el a helyi járatoknak, Kezelőirodának és állomási levelezőknek asútszolgálati posta használata: a társaság egyes szervei, szervezeti egységei egymás közötti levelezésüket e rendszeren keresztül kötelesek továbbítani, ugyanakkor vasútszolgálati postán kizárólag vasútszolgálati küldemények továbbíthatók. A postai szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényi szabályozásba nem ütköző tevékenység esetében, külön szerződés alapján a vasútszolgálati postát használhatják a MÁ Zrt-n kívülállók is Levelező feladatot ellátó munkavállaló: az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet létszámába tartozó és a vasútszolgálati posta működését végző munkavállaló PDA (personal digital assistant): egy tenyérben elférő, kis méretű számítógép, amely alapvetően személyes információk rögzítésére, tárolására, kezelésére és gyors visszakeresésére alkalmas onalkód: számjegyet ábrázoló vonal/köz kombináció. A vonalkód meghatározott elvek szerint felépített vonalkód-jelek sorozata, amely világos közökkel elvá-

3 5. szám A MÁ Zrt. Értesítője 299 lasztott sötét vonalakból áll, lényegében a számkód gépi interpretációja UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A levelező feladatot ellátó munkavállalókat az adatrögzítés módjáról és folyamatáról az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet vezetője által kijelölt munkavállaló köteles oktatásban részesíteni A PDA és PC-s felületű adathordozók naprakész adatokkal történő ellátásáról az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet vezetője által kijelölt munkavállalója köteles gondoskodni A PDA eszközt használó levelezési feladatot ellátó dolgozó köteles figyelemmel kísérni a PDA akkumulátorának feltöltöttségét és szükség szerint feltölteni. A teljesen lemerült eszközöket újra töltés után inicializálni kell, amely folyamat kötelezően végigmegy, nem megszakítható. Ekkor kell ellenőrizni a használt időzóna és a pontos idő beállítását, amelyet szükség esetén korrigálni kell A PDA mobileszközök együttesen vannak kiosztva a hozzátartozó akkumulátorral, autós tartóeszközzel és töltőegységgel. Az eszközök megőrzése és rendeltetésszerű használata annak a dolgozónak a feladata, aki az eszközöket az arra szolgáló nyilvántartás szerint átvette, azaz az adott szolgálatra vezényelték. Az átvétel tényét dátum és névaláírással kell igazolni az erre a célra rendszeresített könyvben. A gépeket számuk szerint, azonosíthatóan kell kiadni A levelezőjáratok számának és útvonalának meghatározása a területi csoport vezetőjének a feladata. Célszerűségi okból a járatokat módosítani lehet ideiglenes vagy végleges jelleggel. Ennek a változásnak a törzsadatokba való felvitele úgyszintén az adminisztrátori jogosultságú Csoportvezetők kötelessége A levelezőjáraton a járatvezető gépkocsivezetőn és levelezéssel foglalkozó munkavállalón kívül más személy nem tartózkodhat. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a területi csoport vezetője engedélyezi a Járaton történő utazást szolgálati célból. A szállított személy nevét a menetlevelén fel kell tüntetni A területi csoportok közötti vasútszolgálati levelezés levélzsákkal történik (futárjárat). A rendszerből kinyomtatott jegyzék egyik példányát a zsákba helyezve kell továbbítani (fuvarlista). A levélzsákban lévő fuvarlista egyeztetése a címzettnél történik A MÁ Zrt. Értesítője továbbítása külön elosztójegyzéken történik. Az elosztójegyzéken fel kell tüntetni, hogy a küldeményből hány példányt kell az egyes levelezési pontokon leadni. Az elosztójegyzéken szereplő küldeményeket az egyes levelezési pontokon a levelező munkatárs veszi át és ezt a tényt az elosztójegyzéken aláírásával igazolja. A asutas Magazin továbbítása ugyanezen az elven történik A küldemény továbbítás útvonalának meghatározása a területi csoportok hatásköre A címhelyre eljutatott vasútszolgálati küldeményeket a címzettek a hivatalos órák alatt az állomási levelező irodákban vagy a Központi Kezelő Irodákban, illetve járattovábbítás esetén a járatkezelő gépkocsivezetőktől vehetik át. Azokon az állomásokon, ahol levelező szolgálat nem működik a MÁ Zrt. levélszekrényes kézbesítést és felvételt vezet be. A levélszekrényes kézbesítés és felvétel szabályait a helyi viszonyok figyelembevételével kell meghatározni Az érkező küldeményeket mindig az érkezés napjával kell a címzett átadókönyvébe vagy jegyzéken átadni, amennyiben az átvétel nem történik meg, úgy az érkezés napján az átadókönyvben vagy a jegyzéken fel kell tüntetni az átvétel tényleges időpontját is Járatfelvétel esetén, ha a mobileszköz a járatútvonal valamelyik állomásánál elromlik, úgy az átvételt az átadókönyvek (jegyzékek) aláírásával kell elvégezni, majd az átvett küldeményeket a Járatot indító állomási levelezőbe történő megérkezése után állomási felvétel szerint kell kezelni KÜLDEMÉNYFELADÁS A címzetthez való biztonságos eljuttatás érdekében a feladónak a küldeményeket a következő címadatokkal olvashatóan kell ellátnia: a) a címzett neve, megnevezése, b) a küldemény rendeltetési helye, c) abban az esetben, ha a címzett az állomáson található, a szervezet, szervezeti egység pontos megjelölése, d) abban az esetben, ha a címzett nem az állomáson található, az előbbieken kívül a postacím, utca, házszám, e) a boríték bal felső sarkában a feladó megnevezése, címe, iktatószáma és a B illetve B értékcikk jelzés a boríték felső, középső részén, jól láthatóan elhelyezve. d) értékcikk feladás esetén az érték feltüntetése A címzett feladata, hogy a címhelyen megtalálható legyen, illetve küldeményeit a helyben szokásos módon átvegye. Hiányos, pontatlan, nem értelmezhető címzés esetén, valamint, ha a megadott címhelyen ilyen címzett nem található, a levelezési szolgálat a visszaküldés okának megje-

4 300 A MÁ Zrt. Értesítője 5. szám lölésével a feladó részére visszaküldi. Ha a pontatlan vagy hiányos címzés már a feladáskor kiderül, a küldemény átvételét az erre feljogosított dolgozó megtagadja A küldeményt a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba kell csomagolni oly módon, hogy a szállítás, feldolgozás során kellő biztonságot nyújtson, a burkolat illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül s tartalomhoz ne lehessen hozzáférni, valamint a többi küldeményt és a vele dolgozó munkavállalókat ne szennyezze, illetve ne okozzon kárt bennük A küldeményeket a feladó a szervezeti egységénél rendszeresített feladókönyvbe vagy jegyzékbe egyesével, dátum szerint beírja, majd átvételkor az átvevő a postakönyv vagy a jegyzék aláírásával igazolja az átvételt. A küldeményt esetben el kell látni iktatószámmal. Egy tételhez egy iktatószám tartozik, ha több küldemény kerül feladásra egy ügyszámon, akkor a megkülönböztethetőség érdekében küldeményenként alszámozni kell. Az iktatószámot a feladó a saját iktatási rendszerétől kapja. A küldemény azonosítás a feladást követően az iktatási szám alapján, azonban a nyomon követés a vonalkód alapján történik KÜLDEMÉNY FELÉTEL A küldemény felvétele során az iktatószámmal ellátott küldemények az IntellAgent által generált és kezelt vonalkódot kapnak. A vonalkód alapján azonosítható és követhető nyomon a továbbiakban a küldemény egészen a kilépésig. A kilépés lehet átvétel (sikeres kézbesítés) vagy sikertelen kézbesítés. Sikertelen kézbesítés esetén az ok megjelölésével egyidejűleg a küldemény vonalkódja a rendszerből kivezetésre kerül, a küldeményt pedig vissza kell vinni a feladóhoz. Sérült vagy hiányos küldeményről jegyzőkönyvet kell készíteni Amennyiben a megfelelően megcímzett és átvett küldemény a vonalkód rendszerben történt téves rögzítése miatt más címre kerül, vagy téves címzés miatt a feladóhoz visszatér, ezért a felelősség a rögzítést végző dolgozót terheli. Az elveszett küldeményért a felelősség azt terheli, aki a rendszer szerint a vonalkód alapján utoljára átvette, kezelte Járatfelvétel A járaton szolgálatot teljesítő levelezéssel foglalkozó munkavállaló a járat útvonalán meghatározott állomások, feladó szervezeti egységek, állomási levelezők és levélszekrények útján begyűjti a napi küldeményeket. A levelező munkavállaló ezt a tevékenységet az erre a célra alkalmazott PDA eszközzel végzi. Az átvett küldemény pontban leírt tulajdonságainak ellenőrzése után az eszközön rögzíti az adatokat. Az adatrögzítés után a küldeményt előre nyomtatott, egyedi sorszámot tartalmazó vonalkóddal kell ellátni. A felragasztott vonalkódot a mobileszközzel le kell olvasni. A felvétel igazolására a felvevő aláírja a postakönyvet vagy jegyzéket Levélszekrény esetében A járat az átadó postakönyvet vagy jegyzéket aláírja, a normál feladáshoz hasonlóan a mobileszközbe rögzíti az adatokat, majd a felragasztott vonalkódokat beolvassa Állomási felvétel Állomási felvétel az állomási levelezőkben és a Központi Kezelő Irodában telepített IntellAgent PC klienseken rendszerrel történik. Az állomási PC-s kliens programokkal vonalkód olvasással kezdődő feladatot el lehet végezni, így: a) éjszakai futár átvétel/indítás b) Járat átvétel/indítás c) Állomási és KKI küldeményfelvétel/kézbesítés. Új, vonalkóddal még el nem látott küldemény esetében a levelezéssel foglalkozó munkavállaló vonalkódot ragaszt a küldeményre, majd az erre rendszeresített eszközzel vonalkód olvasó scanner - leolvassa azt. A rendszer alkalmas a gépi vonalkód leolvasás lehetetlensége esetén a kézzel történő rögzítésre is ez esetben a kinyomtatott etikett címkén látható vonalkód alatti 10 karakteres numerikus számsort kell rögzíteni vonalkódként. A vonalkód beolvasása után a megfelelő adatok kiválasztásával meg kell jelölni a címzettet, amely hatására a rendszer meghatározza a küldemény szortírozási helyét (irányát). Az irányt a helyi (területen belüli) küldeményeknél a rendszer a címzett Szervezeti Egységhez tartozó Állomáshoz rendelt kezelő alapján határozza meg. A kezelő lehet állomási levelező, adminisztrátor vagy levelezőjárat. A rendszer által felkínált irány szükség esetén módosítható. Más területi csoporthoz tartozó küldemények esetében a megfelelő területi Futárjárat lesz a kijelölt irány. A levelező a küldeményeket a megadott iránynak megfelelően csoportosítja. A máshol felvett, vonalkóddal ellátott küldeményeket, ha az adatok pontosak, vonalkód olvasás után irány szerint csoportosítani kell. Ha az adatok hiányosak és erre mód van, akkor a vonalkód olvasást követően pontosítani kell oly módon, hogy a szervezeti egység szinten is szerepeljen érték. Pontosítás nélkül a rendszer nem fogadja be a küldeményt. Ilyen esetben elégtelen címzés miatt a külde-

5 5. szám A MÁ Zrt. Értesítője 301 ményt a feladóhoz vissza kell küldeni. A felvett küldeményeket a levelezőjárat indításának időpontjáig össze kell készíteni és szortírozni kell. A küldeményeket kézbesítési vagy fuvarlista fogja kísérni, amelyet a vonalkódok felvitele után nyomtatással kell elkészíteni. A kézbesítési lista címhelyenként és átkezelési helyenként megbontott. Ezzel szemben a fuvarlista gyakorlatilag ömlesztett listát jelent állomási levelezők közötti kézbesítés céljára, ahol a lista nincs megbontva. A rendszer pontos számadatokkal nyílván tarja a járatokra összekészített küldemények darabszámát. A számlálók mindig az aznapi küldeményekre vonatkoznak, a következő napon nullázódnak, ezzel az állomásról kikerülnek a küldemények. Ha valamilyen oknál fogva fizikailag mégis az állomáson maradnak, vagy új lista nyomtatására van szükség, akkor vonalkód olvasással kell őket visszavenni majd újra felvenni és új listát nyomtatni. A területi csoport a másik területnek címzett küldeményeket területenként egybegyűjti, majd a megfelelő területi zsákba helyezi. A beolvasás befejezése után összesítőt nyomtat (fuvarlista), amelyet szintén a zsákba tesz. Az így elkészített csomag a rendeltetési helyig zsákként lesz továbbítva a megfelelő Futár járattal. A területen a futártól beérkezett zsákot kibontják és a benne lévő küldeményeket tételes vonalkód olvasással érkeztetik, majd szortírozzák helyben, Központi Kezelő Irodára, állomási levelezőre vagy levelezőjáratra KÉZBESÍTÉS Járatkézbesítés A járat címhelyenként és átkezelési helyenként megbontott kézbesítési illetve fuvarlistával indul el a kijelölt menetrendi útvonalon. A küldemények átadásakor a kézbesítéssel foglalkozó munkavállaló a kézbesítési lista aláíratása mellett, a mobileszközön az erre alkalmas eljárással kivezeti azokat a listáról. Sikertelen kézbesítés esetén ennek okát rögzíti, így véve ki a listáról a küldeményt. Sérült küldeményről jegyzőkönyvet kell felvenni. A kézbesítési listán az átvevő olvasható aláírásával, teljes név feltüntetéssel, dátumszerűen igazolja az átvétel tényét. A küldemények, ha folyamatosan vannak egymás alatt feltüntetve, kapcsos zárójel alkalmazásával, függőlegesen is aláírhatóak. Egyéb esetben tételt külön kell leigazolni. Az átvétel megtörténtével és a jegyzék aláírásával az átvevő elismeri, hogy a küldeményt hiánytalanul, épségben átvette. Ezzel az aktussal a szolgáltatás befejezetté válik és a felelősség a továbbiakban az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezetet és dolgozóit nem terheli Állomási kézbesítés A járatkézbesítéshez hasonlóan, PC felületen történik az állomási levelezőkben illetve a Központi Kezelő Irodában Szekrényes kézbesítés Szekrényes kézbesítést a járat és az állomási levelezéssel foglalkozó munkatársa is végezhet. A mobileszközön a küldeményt kivezeti kézbesítettként tünteti fel majd elhelyezi a levélszekrényben a kézbesítési listával együtt. A következő alkalommal az aláírt kézbesítési listát kiveszi a szekrényből és leadja a járatindító állomási levelezőnek. Az aláírt jegyzék hiánya a Címzett felelőssége, az abból fakadó vitás esetekben a címzett bizonyítja a vonalkód rendszerből kivezetett küldemény hiányát RIPORT KÉSZÍTÉS Az IntellAgent rendszer alkalmas az általa kezelt adatok összesítésére, tetszés szerinti lehívására. Eseti jelleggel történő riport készítése a Kezelő feladata a meghatározott célnak megfelelően. Állandó jellegű riportkészítési kötelezettsége van a havi vasútszolgálati posta felhasználásáról az ügykezelési és dokumentációs feladatokat ellátó szervezet vezetője által meghatározott szempontok szerint az erre a feladatra kijelölt ügykezeléssel foglalkozó munkatársnak. A riportokat hónap 3-ig kell elkészíteni az előző hónapra vonatkozóan a feladó szervezetek és az általuk feladott küldemények bontásában HIATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK HATÁ- LYON KÍŰL HELYEZÉSEK Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti a 16/2004 (II.6. MÁ Ért. 6.) IG. Sz. és a Levélkezelési utasításról (A.5. Utasítás), valamint a 4/2006./ MÁ Ért.4./ Jog (Igazgatás) Általános ezérigazgató-helyettesi utasítás HATÁLYBALÉPTETÉS Ezen utasítás közzététele napján lép hatályba MELLÉKLETEK Ez az utasítás mellékleteket nem tartalmaz. Szarvas Ferenc s.k. Elnök-vezérigazgató

6 302 A MÁ Zrt. Értesítője 5. szám 7/2011. (III. 04. MÁ Ért. 5.) EIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁ Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (. 15. MÁ Ért. 17.) vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosítására AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁ Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvének megfeleltetése a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet 1. melléklete számú pontja, valamint a 2004/49/EK irányelv III. melléklet 2. bekezdés g) pont rendelkezéseinek HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya: Az utasítás hatálya kiterjed a MÁ Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁ Zrt. biztonsági igazgatója felelős 3.0. AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGALMAK: Az utasításhoz nem tartozik fogalmi leírás AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA: 4.1. A MÁ Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (. 15. MÁ Ért. 17.) vezérigazgatói utasítás 2. számú mellékleteként kiadott Biztonságirányítási Kézikönyv az alábbi ponttal egészül ki Érvényesítési eljárás az Útvonalkönyv teljességének és pontosságának biztosítására Az érvényesítési eljárás célja a MÁ Zrt. által működtetett, munkavégzésre kijelölt vasúti pályahálózaton munkát végző mozdonyvezetők számára biztosítandó, a vasútvonalak, és az azokhoz kapcsolódó pályamenti berendezések leírását tartalmazó Útvonalkönyv tartalma teljességének és pontosságának biztosítása, a 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet szerint Az Útvonalkönyv olyan egységes dokumentum, amely a mozdonyvezetők számára biztosítja a vonalak, és az azokhoz kapcsolódó pályamenti berendezések leírását azon vonalak esetében, amelyeken dolgozni fognak, és amelyek a munkavégzéssel kapcsolatosak. Az Útvonalkönyv elkészítéséért a menetvonal tulajdonosa felelős Felelősség Az Útvonalkönyv elkészítéséhez szükséges adatgyűjtésért, adatszolgáltatásért való felelősség. Az Útvonalkönyv teljességének, pontosságának biztosításához szükséges adatgyűjtésért, adatszolgáltatásért (a vasúti pályahálózatban és az üzemeltetés körülményeiben bekövetkezett változások követéséért) a MÁ Zrt. Pályavasúti Üzletág szakmai szervezeteinek vezetői felelősek. E szervezetek annak érdekében, hogy a 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet előírásainak megfelelően az Útvonalkönyv alkalmazható legyen adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségüknek február 1-éig eleget tettek, az adatokat megküldték a Pályavasúti Üzletág Értékesítési Főosztály számára. Az Értékesítési Főosztály feladata a szakmai szervezetek által közölt változások rendszerezése, a MÁ Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályavasúti honlapon, az Útvonalkönyv menüpontban történő közzététele, és erről a hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vállalkozói tevékenységet végző vasúti társaságok értesítése. Pályavasúti honlap: A MÁ Zrt. honlapjának (www. mav.hu) a Pályavasúti Üzletág kezelésében lévő része, azaz Szolgáltatások/Pályavasúti szolgáltatások menüpont (http://www.mav.hu/szolgaltatasok/palyakapacitas.php). A Pályavasúti honlapot az Értékesítési Főosztály gondozza. Az átadott információk pontosságáért a Pályavasúti Üzletág információt szolgáltató szakmai szervezete felelős. A Pályavasút Üzletág szervezeteitől érkező információ felülvizsgálat nélküli közzététele az Értékesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályának felelőssége. A közzétett adatok változáskövetése A 18/2010. (III. 12.) KHEM rendeletben előírt adatok Hálózati Üzletszabályzatban szereplő részének módosítása - a Hálózati Üzletszabályzat módosítási javaslatának elkészítésére vonatkozó folyamatleírás szerint -, a Hálózati Üzletszabályzatban történik meg (Naprakészségi módosítás). A Pályavasúti honlapon közzétett adatok megváltozását a Pályavasúti Üzletág kijelölt szervezetei és munkavállalói jelzik az Értékesítési Főosztály és a folyamatgazda részére. Az Értékesítési Főosztály a beérkezett változásokat összegyűjti és a Pályavasúti honlapon közzéteszi a vállalkozói tevékenységet végző vasúti társaságok számára elérhető módon (Rendes módosítás). A változások eseti bejelentésén felül a Pályavasút szakmai szervezetei a szakmai és illetékességi területükhöz kapcsolódó, a Pályavasúti honlapon közzétett adatokat évente legalább egy alkalommal részletesen felülvizsgálják. A felülvizsgálatot követően a változásokról a Pályavasúti Üzletág

7 5. szám A MÁ Zrt. Értesítője 303 főosztályai, illetve a Területi Központok kinevezett munkatársai haladéktalanul értesítik az Értékesítési Főosztályt és a folyamatgazdát, az aktualizálást nem igénylő adatokkal kapcsolatban pedig visszajelzik és megerősítik azok naprakészségét. Az Értékesítési Főosztály a beérkezett változásokat összegyűjti és a Pályavasúti honlapon közzéteszi a vállalkozói tevékenységet végző vasúti társaságok számára elérhető módon. A Pályavasúti honlapon közzétett módosítások és a Pályavasúti szakmai szervezetek által végzett felülvizsgálat eredményeit összefoglaló dokumentumot az Értékesítési Főosztály megküldi a hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező, Útvonalkönyv készítésre kötelezett vállalkozói tevékenységet végző vasúti társaságok számára, és a Pályavasúti honlapon is elhelyezi (Rendszeres felülvizsgálat). A MÁ Zrt. biztosítja, hogy a vállalkozó vasúti társaságok szakmai észrevételeket tehessenek a közzétett adatokra, illetve biztosítja az észrevételek vizsgálatát, az észrevételek megválaszolását. Észrevételek alapján a közzétett adat módosítása a rendes módosítás szerint történik Kapcsolódó dokumentumok - a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet. - Pályavasúti Üzletág Minőségbiztosítási Kézikönyvének MF számú Útvonalkönyv adatszolgáltatás változáskövetési eljárása című fejezete. - A Hálózati Üzletszabályzat módosítási javaslatának elkészítésére vonatkozó MF számú folyamatleírás HIATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ - LYON KÍÜL HELYEZÉSEK: Ezen utasítás a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet alapján készült HATÁLYBA LÉPTETÉS 6.1. Ez az utasítás március 1-én lép hatályba MELLÉKLETEK Ez az utasítás mellékleteket nem tartalmaz. Szarvas Ferenc s.k. Elnök-vezérigazgató

8 304 A MÁ Zrt. Értesítője 5. szám 1/2011. (III. 04. MÁ Ért. 5.) GÁIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Bejövő Számlakezelő Rendszer használatáról AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁ Zrt. saját és két leányvállalatához (MÁ-START Zrt. és a MÁ-TRAKCIÓ Zrt.) bejövő számlák és egyéb fizetési kötelezettségek kezelésének támogatására informatikai rendszert vezetett be január 1-vel. Jelen utasítás célja a Bejövő Számlakezelő Rendszer működési alapelveinek meghatározása, a számlakezelő rendszerrel kapcsolatos, szervezetekhez és személyekhez rendelt főbb feladatok egyértelmű meghatározása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁ- SA 2.1. Az utasítás szervezeti és személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁ Zrt. valamennyi szervezeti egységére, továbbá az erre vonatkozó alapítói határozat, illetve közgyűlési határozat kibocsátását követően a MÁ-START Zrt. és a MÁ-TRAKCIÓ Zrt. leányvállalatokra Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a bejövő számlakezelő rendszerrel kapcsolatos valamennyi tevékenységre, beleértve a rendszer munkavállalók általi használatát és üzemeltetésének alapelveit. Jelen utasítás a szkennelt számlaképeket felismerő és betöltő rendszer (eflow) és a számlafeldolgozási rendszer (Basware IP modul) folyamataira vonatkozó végrehajtási szabályokat rögzíti Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Számviteli Szervezet vezetője felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Az utasításban alkalmazott fogalmak meghatározása Bejövő Számlakezelő Rendszer (BSZR): a MÁ Zrt., a MÁ-START Zrt. és a MÁ-TRAKCIÓ Zrt. bejövő számla folyamatait támogató informatikai rendszer, mely a következő: Szkennelt számlaképeket felismerő és betöltő rendszer (eflow), Számlafeldolgozási modul (Basware IP modul). A Basware informatikai rendszer bevezetésének kiemelt célja: a beszerzés 1 és számlafeldolgozás folyamatok részben történő automatizálása, a beszerzések alakulásának a korábbinál pontosabb nyomon követése, a szállítói számlák befogadásának központosítása, a számlák elismerésének, feldolgozásának meggyorsítása és átláthatóbbá tétele, a beszerzéshez kapcsolódó számlafeldolgozás folyamatok kontrolljának biztosítása. A Basware rendszer általános folyamatát az 1. sz. melléklet mutatja be, melyekből az utasítás tárgyát a Számlafeldolgozási modul, a Basware IP modul képezi. Bejövő Számlakezelő Rendszer működtetésében használt felhasználói szerepkörök, melyek egyben a rendszerben létrehozott egyedi jogosultságoknak felelnek meg: Jogosultság számlarögzítő controller számlakontírozó számlajóváhagyó számlakönyvelő adminisztrátor Használt rendszer (eflow) (eflow) (Basware IP modul) (Basware IP modul) (Basware IP modul) (Basware IP modul) 1 A Basware rendszer további két modulja került bevezetésre, melyek nem képezik a jelen utasítás tárgyát: Beszerzési szerződések modul (CLM modul, Basware), Beszerzési modul (PM modul, Basware).

2012/6. SZÁM TARTALOM

2012/6. SZÁM TARTALOM 2012/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2012. (I. 21. MÁ-START Ért. 6.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁ-START Zrt. munkavállalóinak címhasználatáról tárgyú 24/2009. (X.27. MÁ-START Ért. 12.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 127. évfolyam 2012. október 12. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 9/2012. (X. 12. MÁV Ért. 24.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Automatizált szállítói számlafeldolgozás a MÁV Zrt.-nél

Automatizált szállítói számlafeldolgozás a MÁV Zrt.-nél Automatizált szállítói számlafeldolgozás a MÁV Zrt.-nél Nagyné Cselényi Edit Magyar Államvasutak Zrt. könyvelés vezető Doqsys Szakmai Nap, 2012.03.29. 1/21 Tartalom A MÁV Zrt. Bemutatása Projekt előzmények

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

2015/2. SZÁM TARTALOM

2015/2. SZÁM TARTALOM 2015/2. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2015. (I. 19. MÁV-START Ért. 2.) sz. vezérigazgatói utasítás a bejövő számlák és egyéb fizetési kötelezettségek kezeléséről... 2 104/2014. (I. 19. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ

TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ Budapest, 2014. január 1. Tisztelt Ügyfelünk! Jelen útmutató segítséget nyújt partnereink számára eligazodni a ki-, és beszállítás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Készítette: Szentjóbi Attila Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó

Részletesebben

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden Érkeztetők és iktatók részére Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel./fax: +36 (1) 209-4748 E-mail: info@sdakft.hu Web:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Szolgáltatás megrendelése NOVEMBER. Kérjük, hogy a megbízó adatai hiánytalanul és pontos adatokkal kerüljön feltüntetésre!

Szolgáltatás megrendelése NOVEMBER. Kérjük, hogy a megbízó adatai hiánytalanul és pontos adatokkal kerüljön feltüntetésre! Kérjük, a kitöltött megrendelőt legkésőbb 2016 október 20. napjáig az alábbi címre megküldeni: Magyar Posta Zrt. Értékesítés-támogatási Csoport 1540 Budapest A borítékon kérjük feltüntetni: Gyermekvédelmi

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció Revision 2010.04.14 Szentesi János 2010.07.09 Szentesi János Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV... 1 DPD ELEKTRONIKUS REGISZTRÁCIÓ... 1 TISZTELT

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Diákigazolvány rendszer

Diákigazolvány rendszer Diákigazolvány rendszer Elektronikus igénylés 2011.09.12. Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1 A diákigazolványok igénylésének új, elektronikus ügyintézése... 3 1.1 A működési folyamatok vázlata... 3 1.2 A

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben ( )

Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben ( ) Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben (2012.10.01.) Tájékoztató regisztrált felhasználók részére Jogszabályi háttér 2009. évi L. törvény

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2010 szeptemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám A Kormány 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. július 1. - 1 - T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés Alapelvek II. III. IV. A Szabályzat hatálya Kapcsolódó szabályzatok Részletes

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (6.4)

POSZEIDON dokumentáció (6.4) POSZEIDON dokumentáció (6.4) HALLGATÓI KÉRELMEK KEZELÉSE A POSZEIDON RENDSZERBEN Tartalomjegyzék Hallgatói kérelmek iktatása összefoglaló Tájékoztatások kezelése a kérelmekhez, határozatokhoz Jogorvoslatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8 Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Iratok küldése, postázása. használati útmutató iktatók számára. T a r t a l o m j e g y z é k

Iratok küldése, postázása. használati útmutató iktatók számára. T a r t a l o m j e g y z é k SEMMELWEIS EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Iratok küldése, postázása használati útmutató iktatók számára T a r t a l o m j e g y z é k 1. Alapvetések... 1 2. Iktatott papír és vegyes iratok érkezése...

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE UTALVÁNYRENDELÉS MENETE Pénz beérkezése, könyvelése A beérkezett banki befizetések minden reggel könyvelésre kerülnek a bizonylat közlemény rovatában lévő ID szám alapján. Fontos, hogy csak előző napon/napokon

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 1. szám 127. évfolyam 2012. január 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 1/2012. (I. 13. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

Mérlegelés több cég számára

Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (3.) 2009. január 27.

POSZEIDON dokumentáció (3.) 2009. január 27. POSZEIDON dokumentáció (3.) 2009. január 27. KIMENŐ IRATOK IKTATÁSA A kimenő iratok esetében változás az eddigi eljáráshoz képest, hogy nem a Word- vagy egyéb elektronikus állományt csatoljuk elektronikus

Részletesebben