Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030 Érd, Csúcs u. 25. Postacím:1399 Budapest, Pf. 694 Telefonos ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 8:30-16:00, Szombaton és Vasárnap: Zárva Ügyfélszolgálat címe: 1037 Budapest, Bokor u Telefon: Cégjegyzékszám: Adószám: WEB: Felügyeleti szerv: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Székhely: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. Postacím:1376 Budapest, PF. 997 Telefon: Fax: A szolgáltatás megnevezése: Postai közvetítői tevékenység Felhasználói kör: Szerződött ügyfelek 1

2 I. fejezet Az ÁSZF célja, területi, idõbeli hatálya Jelen ÁSZF tartalmazza mindazon általános feltételeket és követelményeket, amelyeket a Szolgáltató ügyfelei felé érvényesíteni kíván, illetve amelyeket a Szolgáltató alkalmazni köteles. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által Magyarország egész területén nyújtott szolgáltatásra, tekintet nélkül arra, hogy a küldemények rendeltetési helye Magyarországon van-e. Jelen ÁSZF 2010.március napjától visszavonásig érvényes, rendelkezéseit a hatálybalépés napja után megkötött és a hatályba lépés napján már hatályban lévő szerződésekre is alkalmazni kell. A hatálybalépés napján hatályban lévő szerződések esetén Szolgáltató köteles a szerződés módosítását kezdeményezni úgy, hogy a szerződő partner közvetlen tudomására hozza az ASZ F-ben foglaltakat, az attól eltérő szerződéses feltételeket a felek újratárgyalják és a tárgyalások eredményeképpen a fennálló szerződést szükség szerint módosítják, vagy a szerződés szövegét megerősítik. Amennyiben a Szolgáltató bármely üzleti partnerével kötött írásos szerződésben jelen ÁSZF-től eltérő feltételekben állapodik meg, úgy a szerződéses rendelkezések az érvényesek. Jelen ÁSZF nyilvános, azt a Szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében kifüggeszti és honlapján közzéteszi, a változásokat is beleértve, a hatályba lépést megelőző 15. naptól kezdődően, valamint megtekinthető a felügyeleti hatóság honlapján is. II. fejezet A bejelentés alapján nyújtott tevékenység leírása: A cég tevékenységi köre, mely alapján a szolgáltatást nyújtja: 5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység A szolgáltatás lényege: A szolgáltatás keretében a Szolgáltató az igényelt szolgáltatás igénybevételére megfogalmazott szerződések alapján - a szerződött partnertől kapott meghatalmazással, annak telephelyi vagy postai címére címzett 2

3 küldeményeit a postahelyen átveszi, majd a küldeményeket a Szolgáltatást igénybevevővel szerződésben rögzített időpontban kiszállítja és átadja. A könyvelt küldemények átvétele a postai szolgáltató előírásai szerint történnek, majd átadásnál tételes egyeztetés után, aláírás ellenében kerül átadásra a Szolgáltatás igénybevevő részére. A Szolgáltató a Szolgáltatást igénybevevő postai feladásra szánt küldeményeit az egyedi szerződésben foglaltaknak megfelelően saját telephelyére szállítja. A küldeményeket postai feladásra előkészíti. A bérmentesítési formától függően Szolgáltató végzi a küldemények regisztrálását, feldolgozását, bérmentesítését az aktuális postai előírásoknak és díjszabásnak megfelelően (vezeti a feladókönyvet, feladójegyzéket illetőleg a küldeményeket a szükséges postai jelzőkkel látja el). A Szolgáltató a Szolgáltatást igénybevevővel történő szerződéskötéskor az átadás-átvételi időpontok meghatározásánál figyelembe veszi a postai nyilvántartási és elfogadási határidőket. A Szolgáltató a küldeményt kizárólag abban az esetben veszi át feladásra, ha annak csomagolása sértetlen, címzése megfelelő és a küldemény továbbításához szükséges nyomtatványokon az Ügyfél megjelöli a kívánt postai szolgáltatást (elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes, értéknyilvánított, csomag). Szolgáltató tevékenységét a Postáról szóló évi Cl számú törvény vonatkozó rendelkezései szerint végzi. A szolgáltatási díjak az érvényes egyedi szerződésekben rögzített bruttó díjak alapján kerülnek kiszámlázásra. A szolgáltatási díjak távolságtól, mennyiségtől függõen és Ft. között terjednek. A közönséges és ajánlott küldemények bérmentesítése bérmentesítő lenyomattal történik. A postai feladásra előkészített küldeményeket a szolgáltató munkatársai a postai szolgáltató által előírt módon csomagolják: láda, doboz, zsák. A becsomagolt küldeményeket a postai szolgáltatóhoz szállítják. A szolgáltatás ellátáshoz a Mail Box 694 közreműködőt is igénybe vehet. Egyéb postai szolgáltatást (értékcikk, telefonkártya, képeslap árusítás) a szolgáltató nem folytat. A szolgáltatás díja nem tartalmazza a bérmentesítési díjakat. III. feiezet Személyi és tárgyi feltételek: Személyi feltételek: A Szolgáltató a szerződésben a vállalt kötelezettségeit kizárólag bejelentett munkaviszonnyal foglalkoztatott munkatársai segítségével teljesíti. Alkalmazottait folyamatosan képzi és felkészíti a szükséges postai ismeretekre. 3

4 3. Tárgyi feltételek: A Szolgáltató a küldemények szállításához motorkerékpárt, személyautót használ. 4. A Szolgáltatást igénybevevőkkel történő kapcsolattartásra telefont, és elérhetőséget biztosít. IV. fejezet Felelősségvállalás: A Szolgáltató anyagi felelősséggel tartozik a Szolgáltatást igénybevevő felé az általa (vagy munkatársai által) átvett küldeményekért, amíg azokat bizonyíthatóan át nem adta a szerződésben megnevezett postai szolgáltatónak vagy a Szolgáltatást igénybevevőnek. (nem szabályozott kérdésben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.) Erre irányuló megbízás hiányában a postai szolgáltatónál megsérült, elveszett küldemények iránti Tudakozódás és Kártérítési igénybejelentés a Szolgáltatást igénybevevő kompetenciája. 5. A kártérítési összeg a könyvelt küldemények elvesztése esetén a feladáskori bérmentesítési díj tizenötszöröse, értékküldemény esetében az értéknyilvántartással megegyező összeg. 6. A küldeményekről vezetett okiratok őrzési ideje 12 hónap. 7. A szolgáltató felelősséget vállal, hogy a szerződésben rögzített feladatait minden munkanapon biztosítja, de csak a továbbításra alkalmas küldeményeket köteles átvenni. A továbbításra, postai feldolgozásra alkalmatlan küldeményekről tájékoztatást ad a Szolgáltatást igénybe vevõ képviselőjének. 8. A szolgáltatót teljes titoktartási kötelezettség terheli a küldemények mennyiségét, irányát címzettjeinek adatait illetően. Kivételt képez a törvényi felhatalmazás alapján titkos adatgyűjtésre kijelölt szervekkel, szervezetekkel való együttműködési kötelezettség betartására. 4

5 V. feiezet Általános előírások: A felek közötti jogviszonyt a közöttük létrejött egyedi szerződésben foglaltak alapján kell értékelni. Az abban nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek" ben foglaltak irányadók. Az egyedi szerződésben illetőleg az ÁSZF útján nem rendezhető jogvita esetén a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A vitás kérdéseket lehetőség szerint peren kívül kell rendezni. 3. Az - Általános Szerződési Feltételek - a szolgáltató hivatalos helyiségében jól látható helyen kerül kifüggesztésre. Budapest,

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

Székhelyhasználati Szabályzata

Székhelyhasználati Szabályzata POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelyhasználati Szabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. június 01-től TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Hírös Futár Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye, postacíme: 6000 Kecskemét, Fazekas Mihály u. 16.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Alfa Sprint Futárszolgálat Kft. (továbbiakban:szolgáltató) Székhelye,postacíme : 1172

Részletesebben

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Futár.me futárszolgálat ( Hevesi Péter Benjámin kisadózó Nyilvántartási szám:36694896, székhelye: 2011 Budakalász, Áfonya u.14. adószám: 66616836133) által végzett futárpostai

Részletesebben

Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Az ÁSZF személyi hatálya Cégszolgálat-Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Könyvelési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: ÁSZF - 105./3 számú

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ Hatályba lépés dátuma: 2013. augusztus 26.

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ Hatályba lépés dátuma: 2013. augusztus 26. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ A jelen Kiegészítő Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére Molnár László EV (továbbiakban: ) Székhelye: 6044 Kecskemét, Belsőnyír 322. Adószáma: 44187916-2-23 e-mail: office@ceplog.hu

Részletesebben

FoxPost. Zártkörűen Működő Részvénytársaság. székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FoxPost. Zártkörűen Működő Részvénytársaság. székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Hatályos: 2015. január 1. napjától

Részletesebben

I. A szolgáltató neve, címe... 2 II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége... 2 III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya... 3 IV.

I. A szolgáltató neve, címe... 2 II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége... 2 III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya... 3 IV. I. A szolgáltató neve, címe... 2 II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége... 2 III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya... 3 IV. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok... 3 V. A

Részletesebben

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek Sofőrszolgálat Az ÁSZF hatálya kiterjed az Transfer & Poperty Management S.R.L. (410013. Oradea, Nicolae Jiga Nr. 34) -re, valamint a szolgáltatóval

Részletesebben

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. július 1-jétől 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 5 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...

Részletesebben

Általános Szerzodési Feltételek Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz (ÁSZF-T)

Általános Szerzodési Feltételek Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz (ÁSZF-T) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság Általános Szerzodési Feltételek Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz (ÁSZF-T) Verziószám 3.0 Hatálybalépés dátuma 2005. augusztus

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!!

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!! WEBOX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Hatályos: 2014. augusztus 20.

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Hírlapok, sajtó és egyéb termékek bizományi formában való kiskereskedelmi értékesítéséről Hatályos: 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. január 3. A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei melléklet tartalmazza Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Neve: Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft. Székhelye, postacím,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A szerződő felek 1.1 Szolgáltató: A Fáma First Kft (továbbiakban: Fáma Futár) Székhelye, postacíme,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. november 1-jétől Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban:

Részletesebben