Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatások elszámolása, ellenőrzése"

Átírás

1 Támogatások elszámolása, ellenőrzése

2 Számviteli elszámolási kérdések

3 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló fejlesztési célú támogatás, vagy két szervezet közötti megállapodásban, szerződésben meghatározott, körülírt fejlesztési célt szolgáló támogatás, konkrét cél nélküli végleges pénzeszközátadás, visszafizetési kötelezettség nélkül. A számviteli előírások szerint nem támogatás a különböző jogcímeken, különböző módokon, számlán, vagy utólag adott/kapott engedmény. Egyéb vagy rendkívüli?

4 Költségek (ráfordítások) ellentételezésére Adott: egyéb ráfordítás Kapott: egyéb bevétel A támogató átvállalja a támogatott valamely tevékenysége vagy működése költségeinek meghatározott körét, összegét. Nem minősül ilyennek, ha az átadott összeg a közös üzemeltetés, illetve a közös tevékenység költségei arányos részének a megtérítését jelenti megállapodás, szerződés alapján

5 Fejlesztési célú támogatás Kapott: Rendkívüli bevétel: Halasztott bevétel A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolt összegét a finanszírozott céllal kapcsolatosan felmerült költségek, ráfordítások arányában kell feloldani, amennyiben előfinanszírozás történt. A fejlesztési célra kapott támogatás fentiekben leírt elszámolása mellett a társasági adó alapjának megállapítása során az adózás előtti eredményt korrigálni nem kell, sem növelni, sem csökkenteni. Adott: rendkívüli ráfordítás

6 Jogcím nélküli támogatás Kapott: rendkívüli bevétel, halasztott bevételkénti elhatárolása nem kötelező. Adott: rendkívüli ráfordítás

7 Gépbeszerzésre kapott támogatás Sztv szerint: az egyéb jogszabályi előírások alapján a beruházásokra kapott támogatások összegét a támogatási szerződésben meghatározottak szerint vagy tőketartalékként, vagy fejlesztési célú támogatásként kell elszámolni.

8 Később kapott támogatás elszámolása Csak a pénzügyileg realizált összeg számolható el A megítélt összeget egyéb követelésként nem lehet elszámolni. Az összemérés számviteli alapelve szerint az egymással összefüggő bevételek és ráfordítások azonos időszakban kerüljenek elszámolásra indokolt lehet a pénzügyileg mérlegkészítésig befolyt támogatási összeget visszahatárolni.

9 Példa később kapott támogatás elszámolására A vállalkozás termelő gépet szerezett be, a beszerzéshez vissza nem térítendő támogatást kapott az egyik minisztériumtól. A vállalkozás az eszközt július elsején helyezte üzembe, bekerülési értéke Ft maradványértéke Ft, a várható hasznos élettartam 9 év, kapott támogatás összege Ft, mely folyósítása augusztusában történt meg.

10 Támogatás folyósítása augusztus: T K Támogatás időbeli elhatárolása augusztus: T K Az eszköz könyv szerinti értéke január 1-én, a támogatás folyósításának éve első napján: Ft évi értékcsökkenés meghatározása: = Ft; / 9 * 6/12 = Ft

11 Az elhatárolt összeg feloldása az eszköz-érték kivezetés arányában kell, hogy történjen: évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: / 9 = Ft Eszköz-érték kivezetés aránya: Ft / Ft = 9,52% Elhatárolásból bevételként visszavezetésre kerülő összeg december 31-én Ft * 9,52 % = Ft T K A maradványértékre jutó támogatás a maradványérték megszüntetéséig a passzív időbeli elhatárolások között marad

12 Hogyan ellenőrizzük?

13 MKVK előírásai Nem minősül könyvvizsgálatnak MKVK Standard: Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására 1. A megbízás elfogadása: az ügyfél által előírt ellenőrzési munkát kell lefolytatni, sok esetben konkrétan meghatározzák, hogy milyen terjedelmű, milyen mélységű legyen az ellenőrzés. végezheti az adott társaság állandó választott könyvvizsgálója is külön megbízási szerződés kötése szükséges és külön jelentés is készül az ellenőrzésről. Jelentés több nyelven!

14 Tervezés Ellenőrzési listák alapján: vagy a megbízó készíti el, vagy az adott projekt eljárásrendében kerül rögzítésre. Ha a megbízás elfogadása időpontjában nem állnak rendelkezésre, célszerű a könyvvizsgálónak összeállítani. Törvények és jogszabályok figyelembevétele Rendszerellenőrzések projekt ellenőrzések

15 A gazdálkodó és környezetének megismerése az adott projektből finanszírozható célokat megismerése pályázati kiírás anyagának pontos ismerete Az ellenőrzés során arról is nyilatkoznia kell a könyvvizsgálónak, hogy a támogatásként odaítélt forrást a célnak megfelelően használta-e fel a kedvezményezett.

16 Lényegesség, kockázatbecslés és mintavételezés A támogatások ellenőrzése során az ellenőrzést végző könyvvizsgáló csak ténymegállapításokat tesz a jelentésében, véleményt nem alkot és következtetéseket nem von le (megbízó feladata) kockázat becslésre nem igazán van mód:a megbízó általában meghatározza, hogy milyen program alapján, milyen módszerrel és milyen területen szükséges az ellenőrzést lefolytatni. 100 %-os ellenőrzés Mintavétel Szúrópróba szerű ellenőrzés

17 Vezetés nyilatkozatai Előrehaladási jelentések összeállításában és a projekt végső elszámolásához benyújtott számszaki és szöveges beszámolók összeállításáért a felelősség a vezetést terheli.

18 Más szakértő munkájának felhasználása Nem minden esetben megoldható Felhasználható, ha pl. az Irányító Hatóság megbízásából kerül sor az ellenőrzésre, és a kedvezményezett is köteles a projekt költségvetés terhére könyvvizsgálót alkalmazni építési beruházásnál a műszaki ellenőr munkájának felhasználása ( terveknek való megfelelés, készültségi fok vonatkozásában ) vagy informatikai beruházásnál a szakértői vélemények felhasználása ( a célnak való megfelelősségről)

19 Dokumentálás Munkapapírok Rendszerellenőrzések vagy projekt ellenőrzések, ezen belül: Szabályozási: Jogszabályok betartása (EU és hazai) Eljárásrendet betartották-e a költségek és kiadások elszámolásánál az alkalmazott módszer összhangban áll-e a kedvezményezett belső és külső szabályozásával (Számvitel-politika, Önköltség-számítási Szabályzat, Áfa elszámolhatóság, stb)

20 Adminisztratív ellenőrzés: Dokumentáltság, bizonylatolás Szerződés, teljesítés igazolás Számviteli nyilvántartásokban vló megjelenytés, projekt kód Pénzügyi ellenőrzés: Minden kiadás pénzügyi rendezése megtörtént-e a támogatási szerződésben meghatározott időszakon belül A pénzügyi rendezés bankkivonattal vagy pénztárbizonylattal és teljesítésigazolással verifikálható Fizikai ellenőrzések: Beruházásoknál, tárgyi eszköz beszerzéseknél az eszköz fizikai meglétének ellenőrzése, Immateriális javaknál a fizikai megléten túl a jogtisztaság és a rendelkezésre állás ellenőrzése, Szolgáltatás tényleges megvalósulásának ellenőrzése

21 Az ellenőrzés során alkalmazott eljárások, módszerek Adatok tesztelése: kiadások tételes vagy szúrópróbaszerű ellenőrzése a megbízó útmutatása és a megbízási szerződésben foglaltak alapján releváns eredeti bizonylatok megjelölése (dokumentált mintavétel), A kedvezményezett által készített számítások ellenőrzése (pl.: árfolyamok alkalmazása, arányosított (felosztott) költségek számításának helyessége,) A támogatási szerződés mellékletét képező költségvetés és a tényleges kiadások összehasonlítása ÁFA igazolások megléte

22 Elemző eljárások: Támogatás hatékonyságának, gazdasági hatásának megítélése Elérni kívánt cél teljesülésének megítélése, Az elszámolt kiadások elszámolhatóak-e és a cél megvalósulását szolgálták-e. Megfigyelés, szemrevételezés: Fizikai létezés, tényleges teljesítés ellenőrzésénél.

23 Az ellenőrzésről készíült dokumentáció tartalma Támogatási szerződés és azok mellékletei Költségvetés és mellékszíámtásai A támogatási szerződés módosításai A pályázati kiírás anyaga Jogszabályok jegyzéke eljárásrend és kézikönyv kivonatos formában, azokra a területekre fókuszálva, amelyek problematikusak vagy nem egyértelműek voltak az ellenőrzés ( elszámolás ) során Projekt jelentések Végleges pénzügyi elszámolás táblázata EUR-ban és forintban Közbeszerzési eljárások legfontosabb dokumentumai

24 Saját erő rendelkezésre állását biztosító illetve bizonyító dokumentum Kockázat elemzés Belső vagy külső ellenőrzések megállapításai Más könyvvizsgálók jelentései Külső szakértők munkájának felhasználása Bizonyító erejű dokumentumok Külső megerősítések (partnerek nyilatkozatai, alvállalkozók ellenőrzése) Szúrópróba szerűen vett minták jegyzéke, kiválasztás módja

25 Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek, technikák leírása Az ellenőrzés feljegyzései Feltárt ügyek, azok rendezési módja Módosító tételek listája El nem fogadott kiadások listája Ellenőrzési lista Az ellenőrzött nyilatkozatai Az ellenőrzés elvégzésére kötött megbízási szerződés, megbízólevél A ténymegállapításról készült jelentés, A könyvvizsgáló (ellenőr) által kiadott nyilatkozat (a költségek/kiadások elszámolhatóságát illetően)

26 Részletesebben lásd: Az Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése Módszertani útmutató Audit Consulting Kft., Budapest, 2007

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben