CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása"

Átírás

1 CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása I pillér minimum követelményeinek egységes európai értelmezése Horváth Edit

2 CEBS útmutatás (CP10) koncepciója EU felügyeletek/jegybankok által egységesen elfogadott standardek, követelmények Az útmutatáshoz minden felügyelet tartja magát Az útmutatás minimum szintű egyezséget jelent, további szabályokat bármely felügyelet meghatározhat Legfontosabb kérdések vizsgálata (van, ami kimaradt) Eredmények: Egyértelműen meghatározott (should) Példálózó felsorolás Scope of application IRB, AMA-t alkalmazó intézmények, kis intézmények is

3 CP10 szerkezete 2. fejezet: Engedélykérés és felügyeleti jóváhagyás 2.1. Felügyeleti együttműködési gyakorlat 2.2. Engedélykéréshez kapcsolódó minimum követelmények Engedélykérelmek vizsgálata, döntés 3. fejezet: Minimum követelmények IRB-hez 3.1. IRB alól tartósan felmenthető portfoliók (partial use) 3.2. Use test Portfolióbesorolási kritériumok (különösen lakosság, kkv) Nemteljesítés definíciója PD, LGD és hitelegyenértékesítési faktorok (CF) számítása Külső vásárolt modellek használata Kevés nemteljesítési adattal rendelkező portfoliók kezelése 4. fejezet: Minimum követelmények AMA-hoz

4 3.1. IRB alól átmenetileg felmenthető banki portfóliók Fokozatos bevezetés (roll out) Art 85, Art 105 IRB alkalmazási engedélyt megkapta bank, de néhány portfoliójára csak jövőben alkalmaz IRB-t IRB alól tartósan felmenthető portfoliók Art 89 Tagállami diszkréció Mindkét esetben: csoportszintű szabály, anyavállalati felelősség

5 Fokozatos bevezetés (roll out) Fokozatos bevezetésre vonatkozó ütemezési terv Engedélykérelem része Minden dokumentációt tartalmaznia kell, ami IRB induláshoz előírt (minősítési rsz, IT rsz, stb) IRB alkalmazás indításához később nem kell külön engedélykérelem (application), de Portfolió bevonása előtt felügyeleti értékelés Portfolió bevonása előtt felügyelet értesítése és felügyeleti értékelés Felügyeleti engedélytől (permission) függővé tehető portfolió bevonása

6 Fokozatos bevezetés (roll out) Ütemezési terv tartalma Időhorizont (nincs egységes EU-s szabály) Portfoliók bevonási sorrendje (elvárás: fontosabb ill. kockázatosabb portfoliók előbb) Ütemezési terv változása Stratégia változik (bevonási sorrend változhat) M&A IRB felvásárol nem-irb intézményt új roll out terv Nem-IRB felvásárol IRB intézményt új engedélykérés Ütemezési terv meghosszabbítása STA IRB Advanced, kétszer annyi idő

7 IRB alól tartósan felmenthető portfoliók Szuverén, bankközi portfoliók (Art a-b) Intézmény indoklása Miért aránytalan teher IRB alkalmazása Portfolió banki alaptevékenység része-e Kevés nemteljesítési adat önmagában nem indok

8 IRB alól tartósan felmenthető portfoliók Nem szignifikáns business unit, immateriális ügyfélportfolió Business unit: önálló jogi személy, elkülönült szervezeti egység, elkülönült portfolió, külföldi leányvállalat/fiók Szempont: jól elkülöníthető többi portfoliótól, más minősítési rendszer nem terjeszthető ki rá, önálló minősítési rendszer nem fejleszthető ki rá Materialitás: portfólió nagyságában és kockázati profilban Egységes EU- limitek nincsenek Felügyeleti szempont: magas kockázatú vagy jelentős portfoliók ne kerüljenek ki IRB alól Portfólió méret értékelése: felmentett portfóliókat (szuverén, bankközi, részvény) nem lehet figyelembe venni

9 3.2. Use test Use test (Art 84.2.b): minősítési és kockázatszámítási eredmények figyelembe vétele más banki folyamatban Minimum: kockázatkezelés, kockázati döntés, hitelelbírálás, belső tőkeallokáció, corporate governance Más szempontok is figyelembe vehetőek, de jelentős szerepet kell játszania minősítési eredményeknek Jelentőségük banki folyamatonként változhat (pl. belső tőkeallokációnál kevésbé jelentős) Use test vizsgálata minősítési rendszerenként

10 3.2. Use test Experience test (Art. 84.3): tőkekövetelmény számításhoz feltétel legalább 3 éves használat Nem egyenlő use test-tel, banki folyamatok szűkebb körét érinti Nem kell a végleges verziónak lennie (csak nagyjából) Induláskor: IRB Foundation + lakossági portfólió esetén 1 évre csökkenthető, IRB Advanced esetén 2 évre

11 Lakossági portfólió Kisvállalkozásnak nyújtott hitelek Feltétel, hogy lakossági hitelekhez hasonlóan kezeljék, azaz ne egyedileg, hanem pool-ban A kkv ügyfél összes adóssága bankcsoport felé < EUR 1 M Követelés nagyobb sokaság része Hitelezési folyamat egészében a standardizált (nem egyedi) kezelés nyomon követhető Hitelezési folyamat:» Marketing és sales tevékenység»minősítés» Hitelelbírálás» Hitelkockázatot csökkentő tényezők»minősítési rendszer» Monitoring» Early warning rendszerek» Workout/ egyéb megtérülés

12 Lakossági portfólió Megújuló hitelek (qualifying revolving exposures) Fedezetlen: ügyfélszerződés előírhat fedezetet, de tőkekövetelmény számításánál fedezet nincs figyelembe véve Azonnal felmondható: fogyasztóvédelmi szabályokon túl Veszteségráták alacsony volatilitása: többi lakossági portfólióhoz viszonyítva

13 Nemteljesítés definíciója Az adós több, mint 90 napja nem teljesített valamely lényeges adósságán és/ vagy Az adós valószínűleg nem tudja teljes egészében visszafizetni hiteladósságát Indikátorok, amelyek a nemteljesítés valószínűségét jelentik: Adós ellen felszámolási eljárást indították, kötelezettségére a bank értékvesztést képzett vagy leírta, kamatát függővé tette, visszafizetést újrastruktúrálta (distressed restructuring), stb. Algoritmikusan leírható Intézmény belső politikája

14 Nemteljesítés definíciója 90 nap késedelem materiális kitettségen Materialitás nincs meghatározva, felügyeleti szempontok: Limit megállapítása Stabilitás (cure rate) elemzése Aggregált szint vizsgálata Nemteljesítési indikátorok Belső politika minden portfólióhoz További indikátorok használata Külső, nem kompatibilis definíciók használata Minősítéshez használható (feltétel: azonos sorrend) Kockázati paraméter számításhoz: csak, ha korrigálható

15 Veszteség definíciója Közgazdasági értelemben vett veszteség: Elszámolt veszteség + közvetett és közvetlen költségek (behajtási, értékesítési ktg) + diszkontált ktg, bevétel Indirekt veszteségek definiálása: Work out részlegek működtetésének ktg Kiszervezés ktg Jogi ktg, stb Be nem fejezett work out kitettségeket figyelembe kell venni (későbbi megtérülések becslésével ill. nélküle) Külső (pool) adat: elemzés, hogy bankspecifikus vagy országspecifikus adat nem változtatja-e meg Diszkontráták: 3 különböző vezsteségfogalom CRD-ben, 3 különböző diszkontráta

16 Adatminőség Audit review legalább következő területekre terjedjen ki: Kontroll rendszerek éves áttekintése Rendszeres adatmintavétel Adatbázisok összevetése (számviteli-kockázati) Adatminőség értékelésénél még fontos lehet: Input adatok vizsgálata (outlier, előző évhez képesti jelentős változás) Hiányzó adatok nagysága Replikálhatóság Elvárt dokumentáció rögzítése

17 Adat reprezentativitás Minősítési modell kifejlesztéséhez Kockázati paraméterek számításához használt modellek kifejlesztése Kockázati paraméterek számításához használt adatok Pool adatok Portfolió összetétel azonossága: Azonosított kockázati/minősítési faktorok szerinti azonos eloszlás, ill. azonos értékek Vagy korrekció Ha korrekció nem számszerűsíthető, új adatbázis használata

18 3.6. Internal governance Bizonyos funkciók szétválasztásának előírása (akár egy szervezeti egységben is) Belső audit feladatainak konkretizálása Operatív igazgatóság feladatainak konkretizálása

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZEREK ÉS A MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREINEK (AMA) BEVEZETÉSÉRŐL, ÉRTÉKELÉSÉRŐL, JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. RÉSZ A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER

Részletesebben

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2013. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2013. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2013. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2013.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások 1 : 1996. évi CXII.

Részletesebben

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2012.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások: 1996. évi CXII. Törvény

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2013. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2014. április 11.

Részletesebben

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 2. SZÁM 31 MÉRÕ KATALIN A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA A hitelkockázatok tõkekövetelményének a bankok saját, belsõ minõsítési rendszerére

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója. nyilvánosságra hozatali követelményeknek megfelelően

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója. nyilvánosságra hozatali követelményeknek megfelelően A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankismeret. Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankismeret. Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Tananyag Kötelező irodalom: Előadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetők. A tantárgy letölthető jegyzete Ajánlott irodalom: MISKOLCI EGYETEM

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007 (IX.4.) Korm. rendelet előírásai alapján

Részletesebben

A Szolvencia II keretdirektíva-javaslat és a CRD elemeinek összehasonlítása

A Szolvencia II keretdirektíva-javaslat és a CRD elemeinek összehasonlítása A Szolvencia II keretdirektíva-javaslat és a CRD elemeinek összehasonlítása Készítette: Boziné Kristóf Katalin az Aktuárius munkacsoport közreműködésével 2008. január Tartalomjegyzék I. Bevezetés: A CRD

Részletesebben

Tajti Zsuzsanna: A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon

Tajti Zsuzsanna: A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon Tajti Zsuzsanna: A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon - 1 - Pénzügyi és Számviteli Intézet Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Témavezető: Gáspár

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Balázs Árpád Tardos Ágnes. A kapcsolat: A Basel II, és az IFRS [Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összefüggései

Balázs Árpád Tardos Ágnes. A kapcsolat: A Basel II, és az IFRS [Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összefüggései Balázs Árpád Tardos Ágnes A kapcsolat: A Basel II, és az IFRS [Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összefüggései Cikkünk a Basel II és az IFRS előírásai közötti szinergiákról és eltérésekről ad

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. DECEMBER 31.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. DECEMBER 31. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. DECEMBER 31. 2011. MÁJUS 6. TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 4 2 A prudenciális szabályok

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk Budapest, 2015. május 29. Tartalomjegyzék 1 A nyilvánosságra hozatal célja...3 2 A GRÁNIT Bank negyedik teljes üzleti évét eredményesen zárta...3 3 Kockázatkezelési

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Tajti Zsuzsanna

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Tajti Zsuzsanna Pénzügyi és Számviteli Intézet Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Tajti Zsuzsanna A lakossági jelzáloghitel LGD meghatározásának módszertani lehetőségei Magyarországon című Ph.D.

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt.

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt. Kockázati Jelentés Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2014.09.30-i állapotot tükröznek 1.Kvalitatív adatok... 4 1.1. Általános inforációk... 4 1.1.1. A közzétételről 4 1.1.2. A száviteli és a tőkekövetelény

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Nyilvánosságra hozandó információk

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Nyilvánosságra hozandó információk DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Nyilvánosságra hozandó információk a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra

Részletesebben

KDB Bank Európa Zrt. nyilvánosságra hozatal (2014)

KDB Bank Európa Zrt. nyilvánosságra hozatal (2014) KDB Bank Európa Zrt. Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal (2014) Budapest, 2015. május 31. Tartalomjegyzék Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

7/2007. SZÁMÚ VEZETŐI KÖRLEVÉL

7/2007. SZÁMÚ VEZETŐI KÖRLEVÉL 7/2007. SZÁMÚ VEZETŐI KÖRLEVÉL a hitelezési kockázat tőkekövetelményének meghatározására sztenderd módszert alkalmazó hitelintézetek és befektetési vállalkozások vezetői részére Tisztelt Vezérigazgató/Ügyvezető

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése. 2011. év

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése. 2011. év Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2011. év 1 Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben