Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat"

Átírás

1 Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés. Előadó: Bakos Péter november Vállalat Az a szervezet, amelynek keretében a vállalkozási tevékenységet folytatják. Vállalkozás szereplői Input Transzformáció Output Külső érintettek - Szállítók - Állami és érdekképviseleti szervek - Versenytársak Belső érintettek - Tulajdonosok - Managerek - Munkavállalók - Más vállalkozások - Bankok - Fogyasztók

2 Vállalkozás bukását okozhatja 1. Tudáshiány: Nincs vállalkozási ismeret. 2. Tőkehiány: A bank sem ad pénzt. Finanszírozás Pénzeszközök rendelkezésre bocsátása, azok felhasználása. A vállalkozás feltételeinek megteremtése. Pénzügyi fedezet biztosítása a működéshez Belső finanszírozás formái Forgalmi bevételekből történő finanszírozás (leírási bevételből) Tartalékolásból történő finanszírozás Tárgyévi nyereség visszatartása révén megvalósuló finanszírozás Külső finanszírozás Részesedés finanszírozás Hosszú lejáratú hitel (idegen forrás) Rövid lejáratú idegen forrás

3 Vállalkozás finanszírozásának alapelvei 1. Normativitás elve 2. Rugalmasság elve 3. Önállóság elve 4. Likviditás = fizetőképesség Hitelek csoportosítása: a hitel formája szerint Hitel, kölcsön: klasszikus banki hitelezési forma. Bankszámlahitel: a folyószámlán rendelkezésre álló hitelkeret. Eseti hitel (számlahitel): elválnak a hitelés a folyószámla-vezetési funkciók, a bank külön folyószámlán vezeti az ügyfél hiteleit Hitelszerű kihelyezés 1. Leszámítolás okmány ellenében (pl. váltó) 2. Követelés megvásárlása Faktorálás Forfetírozás 3. Személyi áruvásárlás, háztartási és egyéb kölcsön, hitel 4. Lízing A lízing lehet 1. Operatív lízing (Tartós bérlet) 2. Pénzügyi lízing: Zárt végű Nyílt végű

4 Hitelek csoportosítása: futamidő szerint Rövid lejáratú hitelek: 12 hónapnál nem hosszabb futamidejű Középlejáratú hitelek: 1 és 3-5 év között, országoktól függően Hosszú lejáratú hitelek: 3, illetve 5 év fölötti futamidejű Hitelek csoportosítása: a szerződés szerint 1. Szerződés szerinti: Egy összegben, a futamidő végén Egyenlő részletekben Változó részletekben Annuitásszerűen (a kamat- és a tőketörlesztés összege állandó) 2. Szerződéstől eltérően: Előtörlesztés Prolongáció (átütemezés) Hitelek csoportosítása: a hitel célja szerint 1. Forgó eszközökre Rövid lejáratú forgóeszköz hitel Hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 2. Befektetett eszközökre Beruházási hitelek Fejlesztési hitelek Projecthitel Hitelek csoportosítása: biztosítékok szerint Dologi biztosíték (pl. zálog, óvadék) Személyi biztosíték (pl. kezesség, garancia) Egyéb biztosíték (pl. engedményezés, hitelbiztosítás)

5 Hitelek csoportosítása: a kamatozás módja szerint Fix: az egész futamidőre a kamat állandó. Változó: előre meghatározott feltételek mellett változhat az alapkamat. Névleges: pl. faktoringnál Hitelezési folyamat 1. Kapcsolatfelvétel 2. Tárgyalási jelentés, ügyletdosszié 3. Hitelügyintéző kijelölése 4. Döntés előkészítés 5. Hitelbírálat 6. Döntéshozatal 7. Hitelszerződés 8. Monitoring 9. Lezárás vagy hitelbehajtás Kapcsolatfelvétel 1. Az ügyfél keresi fel a bankot 2. Bank kutatja fel a potenciális ügyfeleket Közvetlen (indirekt) Közvetett (direkt) Formája lehet: Szóban Írásban Tárgyalási jelentés A bankokon belüli információáramlás egyik eszköze. Az ügyfeleket mindig nyilvántartásba kell venni. A kapcsolatfelvétel után rögtön megnyitják az ügyletdossziét

6 Hitelügyintéző kijelölése I. Az ügyletdossziéba a következő dokumentumok kerülnek: Hitelkérelem Összes melléklet A hitelügyi előadó a cenzúra bizottság elé terjesztett előterjesztése Cenzúra bizottság ülésének jegyzőkönyve Határozat Folyósítás ütemezése Hitelügyintéző kijelölése II. Szerződés Hitelgondozásról készült feljegyzések Adós minősítés A kintlévőségek minősítése Biztosítékok újra értékelése A dossziét akkor zárják le, amikor a banknak már nincs semmiféle követelése Döntés előkészítés 1. Alapvető adatok vizsgálata: Múlt időszak adatai(mérlegből, eredmény kimutatásból), jelenre vonatkozó adatok Jövőre vonatkozó adatok (üzleti tervből) hitelcél 2. Hiteldöntés elkészítésének lehetőségei: Két előadó készíti a véleményt. Külön erre a célra létrehozott részleg végzi ezt a feladatot. Hitelbírálat I. A hitelbírálat egy komplex, összetett dolog, mely kiterjed: Ügyletre Ügyfélre Fedezetre Előterjesztés főbb elemei: Azonosítók: ügyfél és ügyletazonosítók Ügyfél jogi státusza

7 Hitelbírálat II. Ügyfél kapcsolata a bankkal Ügyfél korábbi gazdálkodása Ügyfélminősítés eredménye Ügylet ismertetése Likviditási terv a futamidő alatt Biztosítékok Egyéb lényeges információk Javaslat a hitel paramétereire Döntéshozatal Döntési szintek a cenzúránál: 1. Fiókigazgatói döntési szint 2. Regionális (területi) igazgató 3. Központi cenzúra bizottság 4. Igazgatóság döntési szintje Ügyletlimit: Minden egyes ügyfélnek meghatározzák, hogy mennyi hitelt lehet kihelyezni Hitelszerződés megkötése Megtörténik a szerződéskötés. A legtöbb esetben a szerződést közjegyzői okiratba foglalják: Ingatlan jelzálog Ingó jelzálog Vagyont vagy vagyonrészt terhelő zálogjog Keretbiztosítási zálogjog Követelést vagy jogot terhelő zálogjog Készfizető kezesség Monitoring A monitoring folyamat két fő funkciója: Hitelportfolió minőségének fenntartása Jó ügyfélkapcsolatok elősegítése, fenntartása A jó monitoring célja a hitelproblémák gyors felismerése és a korrekciós lépések megtétele

8 Lezárás vagy hitelbehajtás Hitelbehajtás valószínűségét mérlegelni kell a következő esetekben: Hitel meghosszabbítása Hitel felszámolása Törlesztés elhalasztása (türelmi idő) Adósság átütemezése Kamatfizetésre haladék adása Lezárás vagy behajtás Abban az esetben, ha a biztosítékok érvényesítésére kerül sor, ez két módon történhet: 1. Közvetlenül (bírósági határozat nélkül): Óvadék (pénz, értékpapír) Kézizálog (értéktárgy) Készfizető kezesség (azonnal végrehajtható) 2. Közvetetten (bírósági határozat alapján): jelzálog fedezetnél alkalmazzák Köszönöm a figyelmet!

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek Bankmenedzsment Aktív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv IV. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti E.: Banktan

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás. Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév

Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás. Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév Tematika Tematika Követelmények Ajánlott irodalom Bankhitelek csoportosítása 1. A hitel pénztömegre gyakorolt

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv 12. tétel A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. Előadás Banki hitelkérelem előkészítésének menete Banki hitelkérelem elkészítésének

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai Bankügyletek Bankügyletek - passzív bankügylet A bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. pl. betéti

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

4. vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak. Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 4. Vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak

4. vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak. Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 4. Vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 4. Vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak 4.1. Hitelezési alapfogalmak 4.1.1. A hitel kamatozása Visszterhes-e a hitelszerződés, és ha igen, ez mit takar? Válasz

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben