AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010.06.05. AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges"

Átírás

1 AKTÍV BANKÜGYLETEK Bankügyletek Bankügyletek Aktív Passzív semleges Aktív bankügyletek Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet kötelező jegybanki tartalékot helyez el a Magyar Nemzeti Banknál, hiteleket nyújt hitelintézeteknek, értékpapírokat vásárol, hiteleket nyújt a vállalkozóknak, hiteleket nyújt a szervezeteknek, hiteleket nyújt a lakosságnak. 1

2 Hitelezés Bankhitel Bankkölcsön Kereskedelmi hitel Kölcsön díjtételei A hitelintézet a folyósított kölcsön után díjat számít fel. A hitelintézet által felszámított díj lehet: ügyleti kamat, késedelmi kamat, Díjak o tanácsadási díj o hitel-, kölcsönbírálati díj o rendelkezésre tartási jutalék o folyósítási díj o a szerződés nem teljesítéséből eredő bankári tevékenységet végez (például a prolongálási díj), THM A hiteldíj tartalmazza a kölcsönszerződésben meghatározott kamatot, a folyósítási jutalékokat és minden egyéb költséget az alábbiak kivételével. A bank a hiteldíj számításánál nem veszi figyelembe: a késedelmi kamatot, a biztosítási díjat, a garanciadíjat, az olyan költségeket, amelyek a kölcsönszerződés nem teljesítéséből származnak. A hitelintézet a hiteldíjat a nyújtott fogyasztási kölcsön éves összegének százalékában fejezi ki. 2

3 Teljes Hiteldíj Mutató (THM) A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj nem tartalmazza a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, a hosszabbítási költség, a késedelmi kamat, a biztosítási-, garancia-, átutalási díjak, és az egyéb nem teljesítésből eredő fizetési kötelezettségek. Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Az EBKM és az éves betéti kamatláb annyiban tér el egymástól, hogy míg a kamatlábak általában 360 napra vetítve kerülnek megállapításra (kivétel a devizák közül az GBP, melyet 365 napra), az EBKM a teljes naptári évre kerül meghatározásra, így a 365 napos bázison történő számítással az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg magasabb kamatlábat eredményez. Egységesített Értékpapír Hozam Mutató (EHM) Azon értékpapírok esetén, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, a hátralévő futamidőre eső kamatot fejezi ki százalékos, a befektetők számára összehasonlítható formában. A mutató a hozamot évesítetten, 365 napos bázison fejezi ki. A hozamösszeg csak a ténylegesen jóváírandó összeget tartalmazza, így ha a kifizetendő hozamot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, díj) levonás terheli (kivéve a kamatadó-fizetési kötelezettséget), azt a hozamösszeg nem foglalja magában. 3

4 Hitelek csoportosítása 1. A pénztömeg nagyságára gyakorolt hatás szerint jegybanki hitel kereskedelmi banki hitel bankközi hitel 2. A hitelfelvevők köre szerint vállalkozói hitelek nyitott hitelkeret rulírozó hitel áthidalási hitel forgótőke hitel beruházási hitel lakossági hitel fogyasztói hitel áruvásárlási kölcsön 3. A hitelek tartalma szerint Pénzhitelek személyi hitelek reálhitelek kötelezettségvállalási hitel kauciós hitelek elfogadmány hitelek akkreditív hitelek 4. A hitelek fedezete szerint fedezet nélküli hitelek Ügvféllimit name-lending fedezettel bíróhitelek személyi biztosítékokkal rendelkező hitelek dologi biztosítékokkal rendelkező hitelek Kauciós hitel A bank kauciós hitelt a saját ügyfelének nyújt. E tekintetben a bank azt tekinti saját ügyfelének, akinek/amelynek a pénzforgalmi számláját ő vezeti. A hitelszerződésben a bank saját ügyfelének harmadik személlyel (az eladóval, a szállítóval, a szolgáltatást nyújtóval) szemben fennálló, nem vitatott tartozásának kiegyenlítését magára vállalja, ha az a fizetési kötelezettség teljesítésének esedékességekor nem fizet 4

5 áru Vevő Pénz (határidő) Eladó Kauciós hitelszerződés Vevő bankja Fizetés, ha a vevő nem fizet Ügyféllimit Az ügyféllimit alapján a bank azoknak az ügyfeleinek biztosít szerződésben meghatározott nagyságú és időtartamú hitelkeretet, akikkel/amelyekkel hosszú ideje rendszeres kapcsolatot tart, naprakészen ismeri a cég jövedelmezőségi, likviditási helyzetét, befektetéseinek megtérülését, akik/amelyek megfelelnek a legszigorúbb adósminősítési követelményeknek. Name-lending A name-lending (cégnév) alapján a bank a vele hosszú ideje pénzügyi kapcsolatban álló, nagy tőkeerővel, kiterjedt piaci részesedéssel rendelkező, a tevékenysége területén nemzetközileg is meghatározó szerepet betöltő vállalatcsoport tagjainak hitelez, nyújt kölcsönt külön biztosíték kikötése nélkül. A vállalatcsoport tagjainak tőkebefektetései, kutatási-fejlesztési eredményei; piacot formáló tevékenysége és annak eredményei a biztos garancia arra, hogy a nyújtott kölcsön visszafizetésre kerül 5

6 5. A hitelek lejárata szerint rövid lejáratú közép lejáratú (1-5) hosszú lejáratú Hitelezés folyamata Kapcsolatfelvétel a bankkal Normatív feltételek Hitelkérelem benyújtása Hitelkérelem elbírálása Adósminősítés Döntés a hitelkérelemről (Cenzúrabizottság) Hitelszerződés megkötése Hitel folyósítása Hitel felhasználásának ellenőrzése A HITELNYÚJTÁS NORMATÍV FELTETELEI A hitel a saját tőkeforrást egészíti ki a jelen időben szükséges mértékre. Saját tőke, illetve tőkeforrás nélkül a bank nem hitelez. A kamatkikötés nélkül a hitelintézet nem hitelez. A kamat mértékét, a kamatszámítás módját és a kamat esedékességét a hitelintézet határozza, meg. A díjak, a jutalékok mértékét és a felszámításra kerülő költségeket, azok megfizetésének módját, idejét a hitelintézet határozza meg. Biztosíték nélkül a bank csak kivételes esetekben nyújt hitelt. Az elfogadható biztosítékokat és azok mértékét a hitelintézet határozza meg. A hitelintézet határozza meg azokat az eseteket, amikor jogosult a hitelt soron kívül felmondani A hitelintézet meghatározza az adós adatszolgáltatási kötelezettségét, továbbá a hitel felhasználásának ellenőrzéshez való jogosultságát. 6

7 Hitelkérelem elbírálása A hitelnyújtásnak öt alapvető kritériuma van. Ezek a következők: Jellem (Character), Fizetőképesség (Capacity), Tőke, pénzügyi helyzet (Capital), Biztosíték (Collateral), Feltételek (Conditions). A hitelbiztosítékok Fogalma: az az eszköz, amely arra szolgál, hogy a hitelezésből eredő kockázatot csökkentsük A biztosíték fő szabály szerint járulékos jellegű kötelem, mindig valamely alapkötelezettséghez kapcsolódóan kerül kikötésre. Üzleti terv Biztosítékok csoportosítása Személyi jellegű biztosítékok Tárgyi jellegű biztosítékok kezesség Bank garancia Bank által kiadott fedezetigazolás zálog óvadék engedmé nyezés egyszerű készfizető váltókezesség kézizálog jelzálog 7

8 Faktoring ügylet Ahhoz, hogy a likviditási folyamat törést ne szenvedjen, nélkülözhetetlen, hogy a vevők szerződésszerűen fizessenek. A vevők késedelmes vagy nem fizetése következtében a vállalkozónál pénzügyi eszközhiány keletkezik. Megindul a küzdelem a követelések behajtására A vevő nem fizetése esetén gyakran alkalmazott módszer, hogy a követelés jogosultja először számlakivonatot küld az adósnak, és azzal egyidejűleg felszólítja fizetési kötelezettségének teljesítésére. Ha ez nem jár eredménnyel, a sürgető levelek, a faxok, majd a perrel történő fenyegetés, azt követően a hosszas peres eljárás és végül a bírósági végrehajtás következik. Amennyiben a bírósági végrehajtás eredménytelen, a hitelező kezdeményezheti a fizetésképtelen adósának a felszámolását, amely egyet jelent az adós jogutód nélküli megszüntetésével. A faktor ügyletnek három szereplője van. Ezek a faktorbank (faktorház), amely a faktoring szolgáltatások nyújtója, az áruügylet eladója, aki/amely a faktoring szolgáltatás vevője, az áruügylet vevője, aki/amely a fizetésre kötelezett, az adós. 8

9 A faktorbank az ügyfele követelését megvásárolhatja visszkereseti joggal, Eladó áru ár Vevő Megvásárolja a követelést faktorbank Kifizeti a követelést A lejárat előtt Ha a vevő nem fizeti ki a követelést, akkor az eladó vállalja, hogy a különbözetet megfizeti visszkereseti jog nélkül, (delcredere) faktorálás Eladó Megvásárolja a követelést A lejárat előtt áru ár faktorbank Vevő Kifizeti a követelést A faktorálás költségei: Faktorálási díj Számlakezelési díj Biztosítási díj (csak viszkereseti jog nélküli faktorálálnál) 9

10 Forfait finanszírozás Faktoring Forfait ügylet 1. Rövidlejáratú követeléseket adnak el, vásárolnak meg 2. Számlaköveteléseket adnak el, illetve vásárolnak Az exportőr közép-, és hosszúlejáratú követeléseit veszi meg egy bank vagy egy pénzügyi társaság Váltó- és számlaköveteléseket adnak el, illetve vásárolnak meg 3. Kis összegű követelésekre is kiterjed Általában jelentősebb összegű követelésekre terjed ki 4. A vevő a faktoring ügyletről jellemzően tudomást szerez A vevő az ügylet létrejöttéről nem szerez tudomást 5. A visszkereseti jog kikötése gyakori A visszkereseti jog kikötése kizárt 6. A költségek nagysága általában attól függ, hogy a faktor milyen egyéb szolgáltatásokat is nyújt, pl. a vállalkozás számláinak vezetése és más szolgáltatások Mivel a visszkereseti jog kikötése kizárt, a biztosítási költség miatt a szolgáltatás díja igen magas. A faktor behajt, követelést vásárol, de más szolgáltatást nem nyújt Lízingügylet A hitelképességi követelmények teljesítése gyakran akadályokba ütközik az eszközt adásvételi szerződés alapján úgy vásárolják meg, hogy a vevő a vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott időtartamon (futamidőn) belül előre kikötött időpontokban, több részletben fizeti meg. Ebben az esetben részletvételről beszélünk. A szerződés megkötésekor az eladó a dolgot a vevő birtokába adja, de a tulajdonjogot általában a vételár teljes kiegyenlítéséig magának fenntartja. Az eladó a részletfizetési kedvezményt megvonhatja, ha a vevő a részletet a szerződésben foglaltak szerint nem fizeti meg. A vevő jogosult a dolgot rendeltetésszerűen használni, annak hasznát szedni, és viseli a használattal kapcsolatos összes költséget, továbbá a megvásárolt dolog pusztulásának veszélye is őt terheli. 10

11 az eszközt bérleti szerződés alapján bérbe veszik, A bérleti szerződés alapján a bérlet tárgya megmarad a bérbeadó tulajdonában, a bérbeadó a dolgot időleges használatra átadja a bérbevevőnek. A bérbevevő (a bérlő) a dolog használatáért bérleti díjat fizet Mivel a bérlemény tárgya a bérbeadó tulajdonában marad, azt a bérbeadó tartja nyilván vagyontárgyai között, és számolja el utána az értékcsökkenési leírást. Lízingügylet Pénzügyi lízing Pénzügyi lízing adásvétellel összekötött bérleti ügylet. Az ügylet keretében a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja Az olyan pénzügyi lízinget, amely a lízingszerződés alapján lehetővé teszi, hogy a lízingbevevő a lízingelt dolgon tulajdont szerezzen, zártvégű pénzügyi lízingnek nevezik Az olyan pénzügyi lízinget, amelyre vonatkozó szerződés a lízingbevevőnek közvetlenül nem biztosít tulajdonszerzési jogot, nevezik nyíltvégű pénzügyi lízingnek Operatív lízing: A hazai jog szerint minden olyan lízingügyletet, amely nem minősül pénzügyi lízingnek, operatív lízingnek kell tekinteni. Az operatív lízing esetében a lízingbe vevő a lízing időtartamának - a futamidőnek -végén köteles a lízingelt eszközt a lízingbe adónak visszaszolgáltatni. Amennyiben a lízingelt eszközt visszaszolgáltatni nem tudja, köteles annak pótlásáról gondoskodni. Az operatív lízingszerződés alapján a lízingbe vevő a lízingelt dolog tulajdonjogát nem szerzi meg. Ez nem zárja ki azt, hogy a felek külön kötött adásvételi szerződésben megállapodjanak a lízingelt dolog eladásában, illetve megvételében. 11

Hitelek csoportosítása

Hitelek csoportosítása Hitelek csoportosítása Fogalmak Hitel: meghatározott pénzösszeg, követelés vagy áru átengedése meghatározott időtartamra és kamatfizetés ellenében Kölcsön: tényleges pénzfolyósítást jelent Hitel: a pénz

Részletesebben

Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing

Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing Faktoring ügylet Faktorálás: Bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. Faktor ügylet szereplői Faktorbank:

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan Pénz fogalma fajtái funkciója A legáltalánosabb elterjedt meghatározás szerint a pénz az általános egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz. A pénz olyan

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek Bankmenedzsment Aktív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv IV. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti E.: Banktan

Részletesebben

Hitelszótár www.cegvezetoknek.hu

Hitelszótár www.cegvezetoknek.hu Hitelszótár Adóstárs Egyes hiteltípusoknál a kockázat csökkentése vagy a hitelösszeg növelhetősége érdekében egy hitel esetében is elfogadnak adóstársat, akinek kockázatát ugyanúgy vizsgálják, mint a hitelfelvevőét.

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2015. augusztus 11. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

Hitelintézetek mérlege

Hitelintézetek mérlege Bankügyletek Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.4 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához

Részletesebben

Hitelezési üzletszabályzat

Hitelezési üzletszabályzat 1 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a. 3/2. Hitelezési üzletszabályzat 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 4 1.1 Alkalmazási kör 4 1.2 A teljesítés helye,

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár Pénzügy és hitel Állampapírok fajtái Pénzügy és hitel Állampapírok fogalma Pénzügy és hitel Arany kereskedelmi ügylet Pénzügy és hitel Bankcsoport Pénzügy és hitel Bankgarancia,

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1. számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 11. naptól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2015. 02. 01. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 12. A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében kimutatott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.19. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.1 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben