Fogalomtár. Érvényes: május 15-től visszavonásig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogalomtár. Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig"

Átírás

1 Fogalomtár Érvényes: május 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) Fax: (+36-82) Weblap: Adószám: KSH: BIC (SWIFT): TAKBHUHB Hatósági engedély száma: PSZÁF 181/2000. határozat Központi bankszámlaszám: MTB Zrt. Cégjegyzékszám:Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg

2 Fogalomtár Kiadás napja: február 1. Tartalomjegyzék I. Számlavezetéshez kapcsolódó fogalmak 3 II. Betétkezeléshez kapcsolódó fogalmak 7 III. Hitelezéshez kapcsolódó fogalmak 8 IV. Egyéb fogalmak 11 Oldal 2

3 I. PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK Számlanyitási díj A számla létrehozásáért a banknak fizetendő egyszeri összeg. Számlanyitáskor Számlavezetési díj Számlavezetés A számlára vonatkozó műveletek végzésért fizetendő díjtételek összefoglaló neve. Zárlati költség A fizető/pénzforgalmi havi zárlatáért felszámított díj. Számlacsomag módosítási díj Számlacsomag módosításáért felszámított díj, alacsonyabb havidíjú számlára váltás esetén. Hagyományos folyószámláról Takarékpontos számlacsomagra váltás esetén. Készpénz befizetési díj a Számlatulajdonos Ügyfél bankszámlájának javára történő készpénz befizetés Érme befizetési díj Módosítási kérelem benyújtásakor a Számlatulajdonos Ügyfél bankszámlájának javára történő pénzérme befizetés, 500 db feletti érme mennyiség esetén Közüzemi díj befizetése készpénzben Közüzemi díjakról kiállított számla, postai csekk befizetése készpénzben, amely átutalással kerül kiegyenlítésre. Oldal 3

4 I. PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK Átutalási megbízás pénztári befizetéssel Nem számlavezetett ügyfelek részére biztosított szolgáltatás, amely során átutalásaikat pénztári befizetéssel teljesíthetik. Számlavezetés Hitel törlesztés készpénz befizetéssel Nem számlavezetett ügyfelek részére kidolgozott hitel törlesztési módozat. Készpénz kifizetés számláról a Számlatulajdonos Ügyfél bankszámlájának terhére történő készpénz kifizetés Készpénz kifizetés technikai számláról a Számlatulajdonos Ügyfél pénzforgalmi technikai számlájának terhére történő készpénz kifizetés Érme kifizetés 500 db felett a Számlatulajdonos Ügyfél bankszámlájának terhére történő pénzérme kifizetés, 500 db feletti érme mennyiség esetén Előre megrendelt készpénz felvételének elmulasztása Az előre megrendelt készpénz felvételének elmulasztása, amennyiben annak összege eléri, vagy meghaladja az 1 millió Ft-ot. Teljesítésre kijelölt napon Oldal 4

5 I. PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK GIRO átutalás A bankok közötti - számlajóváírással történő - pénzügyi elszámolási rendszeren keresztül indított át. VIBER átutalás Számlavezetés Az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló, bruttó elven alapuló valós idejű elszámolási rendszer. Forint átutalás Fizetési mód, amely során a kötelezett számlatulajdonos kezdeményezi a fizetést saját bankszámlájáról egy másik bankszámlára. Papír alapú átutalás olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá. Elektronikus alapú átutalás olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet elektronikus úton írtak alá (Netbank, Electra, IVR, SMS). Átutalási megbízás módosítása A feldolgozás megkezdése előtt, ügyfél által kezdeményezett módosítás esetén felszámított díj Oldal 5

6 II. EGYÉB FOGALMAK Felhatalmazó levél A felhatalmazó levélben a fizető fél számlatulajdonos a pénzforgalmi szolgáltatójánál bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. Benyújtáskor, módosításkor, törléskor Csoportos beszedési megbízás Számlavezetés A számlatulajdonos által, olyan átutalásra (kiegyenlítésre) adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Általában szolgáltatói díjak (pl. közműszámlák) rendszeres beszedésére használt korszerű, kényelmes fizetési mód. Tartós megbízás A szolgáltatás igénybevételével a számlatulajdonos rendszeres, periodikus fizetési kötelezettségeire tartós megbízás keretében ad rendelkezést, amelyet a takarékszövetkezet visszavonásig automatikusan teljesít. Regisztráláskor, módosításkor, teljesítéskor, visszavonáskor Rendelkezési jogosultságok Részletes tájékoztatást a Tájékoztató a rendelkezési jogosultságokról elnevezésű kiadványunk ad. Tartós megbízás A szolgáltatás igénybevételével a számlatulajdonos rendszeres, periodikus fizetési kötelezettségeire tartós megbízás keretében ad rendelkezést, amelyet a takarékszövetkezet visszavonásig automatikusan teljesít. Oldal 6

7 II. BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK Betétkönyv nevesítés Nem névre szóló betét tulajdonosának nevesítése, azaz a tulajdonos törvényben előírt adatainak rögzítése, ellenőrzése Azonnal Rendelkező állítás Eseti és állandó meghatalmazott adminisztrációjáért felszámított díjtétel. Betét elhelyezéskor, rendelkezők módosításakor, törlésekor. Elhalálozási rendelkezés díj Betét Az elhalálozási rendelkezés nyilvántartásba vételéért felszámított díj. Rendelkezésre tartás forintban Amennyiben a betétes nem rendelkezik fizető számlával, vagy azon nem rendelkező, illetve más bankhoz kívánja átutalni megtakarítását készpénzfelvételi díjat, vagy átutalási díjat kell megfizetnie A rendelkezés napján. Betét felvételekor, átutalásakor. EBKM (Egységesített Betét Kamat Mutató) Az EBKM és a hitelintézet által meghirdetett éves betéti kamatláb eltér egymástól abban, hogy míg a kamatlábakat technikai okokból általában 360 napra vetítve állapítják meg, addig az EBKM 365 nap elteltével mutatja az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg nagyságát. Így tehát 365 nap elteltével az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg az 5 napra eső többletkamat miatt magasabb kamatlábat eredményez. A betétekre azonban nemcsak a kamat jár, hanem a betétszámla kezeléséért a bank díjakat, jutalékokat, illetve egyéb költségeket is felszámíthat. Mivel ezek csökkentik a betétek hozamát, a tényleges hozam kisebb lehet, mint a bank által ígért kamat. Az EBKM ezeket a levonásokat is tartalmazza. Ezt a mutatót a bankok egységes számítási mód alapján kötelesek megállapítani. Az EBKM-ről, a betéti kamat, az értékpapír hozama számításáról és közzételéről a 82/2010. (III.25) Korm.rendelet szól. Oldal 7

8 III. HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK Hitelbírálati díj A hitel elbírálásáért felszámított díj. Kizárólag pozitív hiteldöntés esetén kell megfizetni a díjat. A hitel folyósításakor esedékes. Éves felülvizsgálati díj A folyószámla/bankszámla hitelek éves felülvizsgálatáért felszámított díj. Kizárólag pozitív hiteldöntés esetén kell megfizetni a díjat. Évfordulókor, egy összegben Hitelezés Nyomtatvány költség A hitelezéssel összefüggő nyomtatványok nyomtatásával, nyomdai előállításával kapcsolatban felmerült költség. Kizárólag pozitív hiteldöntés esetén kell megfizetni a díjat. Limit változtatási díj A rendelkezésre tartott hitelkeretre vonatkozó díjtétel. A futamidőn belüli limit módosításért felszámított díj. Limit csökkentés és emelés esetén is felszámításra kerül. A hitel folyósításakor esedékes. Limit módosítás napján esedékes. Egyszeri kezelési költség A banki hitel folyósításával, feldolgozásával öszszefüggő adminisztrációért felszámított költség. A hitel folyósításakor esedékes. Éves kezelési költség A banki hitel gondozásával összefüggő adminisztrációért felszámított költség. Kamatszerűen, azaz a törlesztő részletbe beépítve kerül megfizetésre. Oldal 8

9 III. HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK Kényszer hitel/ovedraft hitel A kényszerhitel azt jelenti, ha egy folyószámla egyenlege negatív lesz. Ez tehát nem a hagyományos értelemben vett hitelfelvétel, hanem egy tartozás a bank felé (pl.: számlavezetési díj levonása). Éves felülvizsgálati díj A folyószámla/bankszámla hitelek éves felülvizsgálatáért felszámított díj. Kizárólag pozitív hiteldöntés esetén kell megfizetni a díjat. Azonnal Évfordulókor, egy összegben Hitelezés Folyósítási jutalék A hitel folyósítása kapcsán felmerült költség. Kizárólag pozitív hiteldöntés esetén kell megfizetni a díjat. Előtörlesztési díj Olyan rendkívüli, a rendszeres törlesztésen felüli befizetés, amelynek segítségével az ügyfél csökkenteni tudja a fennálló tartozását. Teljes előtörlesztésről beszélünk, mennyiben a teljes, fennálló tartozását kifizeti az ügyfél. A hitel folyósításakor esedékes. Díjmentes Prolongációs díj A prolongáció olyan szerződésmódosítás, melynek lényege, hogy az ügyfél előzetes kérésére, a Bank és az ügyfél közötti megállapodás alapján a futamidő meghosszabbításra kerül. Szerződés módosításkor esedékes Szerződés átütemezési díj Olyan szerződésmódosítás, melynek lényege, hogy az ügyfél előzetes kérésére, a Bank és az ügyfél közötti megállapodás alapján a futamidő változatlanul hagyása mellett a törlesztési időpont(ok) módosításra kerülnek.. Szerződés módosításkor esedékes Oldal 9

10 III. HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK Adminisztrációs technikai díj A szerződés lezárásával, a fedezetek törlésével összefüggő adminisztrációs költségek fedezésére kiszabott díjtétel. Egyösszegű előtörlesztés napján esedékes Forgalom megváltási díj A hitel fedezetként felajánlott bankszámlaforgalom megváltásának díja. A ténylegesen teljesített és a vállalt forgalom különbözete a díjszámítás alapja. A hitel lejáratakor egy öszszegben esedékes. Hitelezés THM (Teljes Hiteldíj Mutató) A THM tartalmazza a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (kamatot, díjat, költséget, jutalékot, adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez a hitelező előírja. A THM az alábbiakat tartalmazza különösen: a kamatot, a kezelési költséget, a hitelbírálati díjat, az értékbecslési díjat, lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját, a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, a számlavezetés és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, amennyiben a számla vezetését a hitelező előírja, biztosítási és garancia díját, amennyiben a jelzáloghitelhez vagyonbiztosítás szükséges. Ugyanakkor a THM nem tartalmazza: a késedelmi kamatot, a hitel futamideje meghosszabbításának (prolongálás) költségét, az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a közjegyzői díjat, kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díjat, függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint a számlavezetés és készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, ha a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. A THM-re vonatkozó szabályokat a teljes hiteldíjmutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. Oldal 10

11 IV. EGYÉB FOGALMAK (BIZTOSÍTÁS BEFEKTETÉS) EHM (Egységesített Hozam Mutató) EGYÉB FOGALMAK Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében, ha az értékpapír kamata a kibocsátó által a még hátralévő teljes futamidőre megállapításra került, a befektetési szolgáltató és a hitelintézet, valamint az a szervezet, amely törvény alapján forgalmazó igénybevétele nélkül jogosult saját kibocsátású értékpapírt forgalomba hozni, köteles kiszámítani, és közzétenni az egységesített értékpapír hozam mutatót, mely által az e körbe bevont értékpapírok hozama összehasonlíthatóvá válik. Az EHM-re vonatkozó szabályokat a 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. Oldal 11

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30 H I R D E T M É N Y ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 1-TŐL A takarékszövetkezet neve: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: Szatymaz, Dózsa György u. 25-27. SWIFT (BIC) kód: TAKBHUHB Kirendeltségek: Sándorfalva,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben