Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda i tevékenységéről október 28. Irodavezető: dr. Nagy Csaba aljegyző

2 Az Igazgatási és Építéshatósági Csoport (2008. március 1. napjától Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda, a továbbiakban: Iroda) az alábbi fő feladatokat látja el: Okmányirodai feladatok Anyakönyvi feladatok Hagyatéki ügyek Működési engedélyek kiadása Telepengedélyek kiadása Építéshatósági feladatok Szabálysértési ügyek intézése Birtokvédelmi ügyek intézése Egyes közbeszerzési eljárások lebonyolítása Szervezeti felépítettség Az Okmányiroda és az Építéshatóság a Polgármesteri Hivatal épületének földszintjén, a szabálysértési hatóság az emeleten működik. Az Okmányiroda három, illetőleg négy helyiségben, az Építés-, és a szabálysértési hatóság egy-egy irodában. A földszinti irodák előtt a folyosón az ügyfelek részére székek állnak rendelkezésre, a folyosó szellőzése megfelelő, természetes fényt azonban a folyosó végi ablakokon keresztül keveset kap. A folyosó ügyfélfogadási időben mivel a gyámhivatali és a szociális ügyintézésre váró ügyfelek is itt tartózkodnak zsúfolt szokott lenni. Az épület, így az irodák akadálymentesítése ekben nem volt megoldott (2008. ben pályázat útján megvalósul). Az irodákba babakocsival érkező ügyfelek bejutása szintén nem megoldott, de soron kívüli ellátásukra az ügyintézők odafigyelnek. Az ügyfeleket érkezési sorrendben fogadják; telefonos vagy internetes időpontfoglalással az ügyfelek nem élnek. Az ügyfelek részére az ügyintézők rendszeresen adnak szóbeli tájékoztatást, de az aktuális tudnivalókról hirdetőtábla áll rendelkezésre és a kábeltelevízión a lakosság részére polgármesteri tájékoztató jut el, illetve az ingyenes, havonta megjelenő Keresztesi Hírek is tartalmaz aktuális információkat. Letölthető dokumentumokat az ügyfelek az alábbi weboldalon találhatnak: Jogszabályi környezet Okmányiroda A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló i LXVI. törvény (Nytv.) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló i XX. törvény (Szaz.tv.) Az illetékekről szóló i XCIII. törvény (Itv) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló i CXL. törvény (Ket.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének végrehajtásáról szóló i LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet (Nytv.vhr.) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet (Szig.r., Szig.vhr.) Az okmányirodák személyi és technikai feltételeiről szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet - 2 -

3 Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet A közúti közlekedési feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet Az egyéni vállalkozásról szóló i V. törvény Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII.11.) Korm. rendelet Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 28/2000. (X. 27.) BM rendelet Az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet Személyi, tárgyi feltételek A biharkeresztesi Okmányiroda a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint ekben az Igazgatási és Építéshatósági Csoport egységeként működött. Az Okmányirodában integráltan valósul meg az anyakönyvvezetői és népesség-nyilvántartási feladatok ellátása, a hagyatéki ügyek, a honosítási feladatok intézése, valamint ehhez hasonlóan történik a működési, illetve telepengedélyek kiadása is. Csatolt munkakörben egy okmányirodai ügyintéző látja el a védelmi ügyintézői feladatokat. Az Okmányirodában ben hat fő, ben öt fő dolgozott, ben négy fő. Valamennyi ügyintéző Nyilvántartási és okmányügyintéző -i OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, s közülük két főnek felsőfokú végzettsége van. Az ügyintézők helyettesítése az irodai létszámon belül megoldott. Külön ügykezelőt nem foglalkoztatnak. Az okmányirodai ügyfélfogadás rendje ekben hétfő, szerda, csütörtök egész napokon volt. A visszajelzések szerint ez az időtartam megfelelően biztosította az okmányirodában megjelenő ügyfelek zavartalan ellátását. A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítását követően az ügyfélfogadás rendje is módosult, de az ügyfelek ellátása hátrányt nem szenvedett. A Belügyminisztérium öt darab munkaállomást bocsátott az Okmányiroda rendelkezésére, amelyek mindegyike részt vesz az ügyfélfogadásban. A munkaállomásokat központilag rendszeresen cserélik (2008. ben teljes körű amortizációs cserén estek át, új számítógépekkel, monitorokkal és nyomtatokkal szerelték fel az irodát)

4 Az Okmányiroda hatáskörébe tartozó feladatok: Személyazonosító igazolvány és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) kiadása. Úti okmányok kiadása. Ellátja a vállalkozói igazolvány kiadásával (első kiadás, adatmódosítás), visszavonásával, cseréjel, pótlásával és az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. Mozgáskorlátozattak parkolási igazolványának kiállítása. A közúti közlekedési igazgatás körében vezetői engedély és jogszabály által meghatározott gépjárműokmányok kiadása Ügyfélkapu eljárás Az Okmányiroda illetékességi területbe tartozó települések; Ártánd, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told Országos hatáskörű ügyekben természetesen más településekről is érkeznek ügyfelek, leginkább Berettyóújfaluból. A települések lakosságszáma összesen: 9198 fő. Az Okmányiroda a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárások kivételel országos hatáskörrel látja el feladatait. Becslés alapján az Okmányirodában megjelenő ügyfelek 50%-a az iroda illetékességi területén kívülről érkezik. Az Okmányirodában a megye irodái között egyedüliként sorszámosztás és előjegyzés nélkül jelenhetnek meg az ügyfelek, lehetőség van ugyanakkor valamennyi feladatkörben Interneten történő ügyindításra és időpontfoglalásra. A hatósági tevékenységre vonatkozó részletező adatok Személyazonosító igazolvány kiadása Kiadás oka I-III. negyed 14.élet adott ben történő betöltése Lejárt vagy érvényes SZIG cseréje Előző állandó SZIG elvesztése Előző állandó SZIG eltulajdonítása Előző állandó SZIG megrongálódása Magyar állampolgárság megszerzése Személyazonosító igazolvány adatok változása Első kiadás (14 felett) Gyártmány és/vagy adathiba miatti csere Ideiglenes SZIG kiadás adatpontosítás miatt

5 Letelepedett jogállás megszerzése Egyéb kiadási ok Összesen Ideiglenes személyazonosító igazolvány igénylés oka I-III. negyed Előző állandó SZIG elvesztése, eltulajdonítása Ideiglenes SZIG kiadás adatpontosítás miatt Összesen Útlevél Eljárás típusa I- III. negyed BETELT ÚTI OKMÁNY BEVONÁSA/HŐR/ ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ LEJÁRTA MIATT BEVONT ÚTI OKMÁNY/HŐR/ ELVESZETT VAGY MEGSEMMISÜLT ÚTI OKMÁNY HATÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVVEL IGAZOLT ELTULAJDONÍTÁS UTAZÁSRA VISSZAADOTT ÚTI OKMÁNY ÉRVÉNYTELENÍTVE / ÉRVÉNYES VIZUMMAL VISSZAADOTT ÚTI OKMÁNY ÚJ KIADÁS A kiadott új úti okmányok számának csökkenése az Európai Unió új tagországaiba történő útlevél nélküli utazási lehetőség következménye. Útlevél kiadására jellemzően a 14 esnél fiatalabb, tehát személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező gyermekek részére kerül sor. Járművezetésre jogosító okmányok kiadása Okmány típusa I-III. negyed Vezetői engedély Nemzetközi vezetői engedély összesen A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés magába foglalja az első alkalommal történő kiadást, a lejárt, vagy más okból cserére szoruló jogosítványok kezelését. E feladatkörbe tartozik még a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott pályaalkalmassági vizsgálatokról szóló határozatok rögzítése

6 Az elmúlt időszakban jelentős növekedés tapasztalható e terület ügyiratforgalmában. Jellemzően engedély nélküli járművezetés szabálysértés, és bűncselekmény, illetve ittas járművezetés szabálysértés és bűncselekmény elkövetése fordul elő az Okmányiroda illetékességi területén. A határőrség és a rendőrség integrációját követően megnőtt a külföldi állampolgárok által elkövetett közlekedési szabálysértések illetve bűncselekmények elkövetése miatt bevont vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyiratok száma. Kiadott lakcímigazolványok száma Lakcímigazolvány kiadására lakóhely, tartózkodási hely létesítése, módosítása során valamint első ellátásként személyazonosító igazolvány eljárás keretében kerül sor. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás ügytípus I-III. negyed Engedélyezés Hatósági bizonyítvány kiadása Csere Megszűnés, megszüntetés Adatmódosítás összesen Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek száma az előző ekhez képest 2008-ban jelentősen megnőtt a január 1-jel bevezetett TEAOR számok változása miatt. Gépjármű-ügyintézés adatai I-III. negyed Kiadott törzskönyvek Kiadott forgalmi engedélyek Karbantartások A gépjármű-ügyintézés statisztikai adatai a gépjármű-ügyintézés szolgáltatói felületén (Járok rendszer) végzett tevékenységek adatait mutatja. Ebben a rendszerben történik a járművek tulajdonjogában, üzembentartói jogában bekövetkezett változások átvezetése (átírás), járművek műszaki adataiban bekövetkezett változások, műszaki érvényessége változásának bejegyzése. Jellemzően e tevékenységek során került sor forgalmi engedélyek és törzskönyvek kiadására. A karbantartások a rendszerben végzett egyéb tevékenységeket takarják, amelyek az okmánykiadással járó ügyekkel együtt, vagy attól függetlenül, önálló ügyként kerülnek végrehajtásra. Ilyen ügytípusok: tulajdonos által a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változásának bejegyzése, elidegenítési tilalom bejegyzése, törlése, jármű forgalomból történő kivonása, ismételt forgalomba helyezése, hivatalbóli adatjavítás stb. A gépjármű-ügyintézési tevékenység nem a Járok-rendszerben történő a táblázatban nem látható egyéb feladatai: Ideiglenes forgalomban-tartási engedélyek (útvonalengedély) kiadása, Mezőgazdasági erőgépekhez kiadható M betűjelű rendszámtáblákkal kapcsolatos eljárás, elveszett, - 6 -

7 megrongálódott rendszámtáblák, rendszám-érvényesítő matricák utángyártása, külföldről behozott használt járművek származásellenőrzésének kezdeményezése. Az Okmányirodában megjelenő ügyfelek ügyeinek intézése mellett igen nagyszámú ügyiratforgalmat bonyolít az okmányiroda a gépjármű-igazgatás területén. Az ügyiratok jelentős részét a benyújtott adásvételi szerződésekkel kapcsolatos ügyek, valamit a bírósági végrehajtók, az APEH által kezdeményezett foglalások, forgalomból kitiltások, illetve e szervek részére történő adatszolgáltatási ügyek alkotják. Ügyfélkapu eljárások száma Az Okmányirodákban történik től az állampolgárok részére az ügyfélkapu megnyitása. Az ügyfélkapu olyan szolgáltatás melynek segítségel az ügyfél személyazonosságának igazolása mellett, biztonságosan kapcsolatba léphet az elektronikus ügyintézést nyújtó intézményekkel. Az ügyfélkapu segítségel az ügyfelek igénybe vehetik az APEH, az internetes okmányiroda, az OEP, a VPOP, a KEKKH, a munkavédelmi felügyelőség, a nyugdíjbiztosító és a felsőoktatási információs központ szolgáltatásait. Az ügyfélkapu megnyitásával kapcsolatos feladatok egyenlőtlen elosztásban jelentkeznek az okmányirodában. Jellemzően az adóbevallást megelőző időszakban nyitnak új ügyfélkaput az ügyfelek, akár száznál is többet egy hónap alatt. Az okmányirodai ügyintézők által ellátott integrált feladatok mutatói: Anyakönyvi ügyintézés Házasságkötések száma Anyakönyvi kivonatok kiadása Állampolgársági ügyek Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos egyéb feladatok Lakcímigazolás kiadása

8 Lakáscélú támogatásokhoz kiadott igazolások száma Hagyatéki eljárás Hagyatéki eljárások száma Működési engedélyezés Működési engedélyezési ügyek száma Választási eljárással kapcsolatos feladatok: A i országgyűlési képviselőválasztás, illetve helyhatósági választás, valamint a i országos népszavazás előkészítésében és lebonyolításában az okmányiroda valamennyi munkatársa részt vett. Építéshatóság Az építéshatósági feladatokat egy fő, felsőfokú végzettségű, építész ügyintéző látja el. Egy ügyintéző szülés miatt tartósan távol van. A hatóság munkája Biharkeresztes Város Önkormányzatának illetékességi területére, és Ártánd- Bedő-Bojt-Told Körjegyzőség illetékességi területére, valamint Nagykereki, Berekböszörmény településekre terjed ki. Az építéshatóság munkáját meghatározó főbb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló i LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Feladatokat tekintve az ügyintéző munkája folyamatos, természetesen megfigyelhető hullámzás a bejövő ügyiratok számában, leginkább tavasszal egészen őszig, amikor is megnő az építési kedv, illetőleg az építési tevékenységet is csak ezen időszakon belül lehet gazdaságosan elvégezni. Az építéshatóság munkája az alábbi főbb területekre koncentrálódik: Lakóépület és egyéb rendeltetésű épületek építési, rendeltetésmód változtatási, bontási, használatbavételi eljárások ügyintézése, valamint kül- és belterületi ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítások. Önkormányzat beruházásaihoz szükséges pályázati források igénylésének előkészítése. Ingatlanokkal kapcsolatos értékbecslése. (hagyaték, külföldiek adásvételi szerződése, hitel, pályázatok mellékleteként) Képviselő testület és a bizottságok által megjelölt feladatok szakértések elvégzése

9 Minden olyan ügyben eljárni, melyben a felettes szervünk a HBM-i Közigazgatási Hivatal a Biharkeresztes Város Jegyzőjét kijelöli. A lakásépítési statisztika folyamatos vezetése és megküldése a KSH felé és ezzel párhuzamosan az egyéb statisztikai adatok összegyűjtése és megküldése a HBM-i Közigazgatási Hivatalhoz. Év ügyiratszám Ügytípus: Épületek építési engedélye: Épület bontása: Használati mód változás: Használatbavételi engedély: Telekalakítási engedélyek: Kötelezések (bontási, helyreállítási, ill. tilalom elrendelése) Szakhatóságként Adó és érték-bizonyítvány Egyéb Fennmaradási engedély Szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézés A szabálysértési és birtokvédelmi ügyek intézését egy fő (aljegyző), felsőfokú végzettséggel látja el; különálló irodában, amellyel a tárgyalások jogszabály által előírt környezete biztosított. Külön ügykezelőt nem foglalkoztat, a jegyzőkönyvek vezetését a leírók látják el. Szabálysértések miatt indult ügyek száma 19,4 %-al csökkent 2006, ben 2005-höz képest, viszont ben 122 %-kal több ügy indult, mint 2006-ban. Az ok, hogy jelentősen meg növekedett a tankötelezettség megszegése (2007. ben 42) és a tulajdon elleni szabálysértések (2007. en 49) miatt indult eljárások száma. A megszüntetések, a figyelmeztetések és a pénzbírságot kiszabó határozatok száma is növekedett tavaly. A megszüntetések legfőbb oka, hogy az iskolából a tanuló saját elhatározásából hiányzik, ellóg órákról, amelyekért a szülőt szabálysértési felelősség nem terheli. A határozatokkal szemben benyújtott kifogások száma elhanyagolható, panaszt egyáltalán nem nyújtottak be az elmúlt ekben. A pénzbírság behajtása során az adócsoport munkája 2006-ban hatékony és eredményes volt, de 2007-ben sok személy nem rendelkezett olyan jövedelemmel, vagyonnal, amelyből a bírságot be lehetett volna hajtani

10 A feljelentett fiatalkorúak száma és a külföldi elkövetők száma is emelkedett. A fiatalkorúak kivétel nélkül tulajdon elleni (lopás) szabálysértést követnek el, míg a külföldi állampolgárok hamisított árukat hoznak az országba Beérkezett feljelentések 12. Bíróság határozata a kifogás (ügyek) száma elbírálásáról Áttétel más szervhez kifogást elutasító Megszüntetések száma határozatot megváltoztató Figyelmeztetések száma Letiltások száma Pénzbírságot kiszabó határozatok száma 6. Kifogások száma Elfogadott kifogások Bírósághoz áttett 0 kifogások száma Panaszok száma a 0 határozat ellen Elfogadott panaszok 0 száma Ügyészi intézkedés az el nem fogadott panasz alapján 16. Adók módjára történő 11 behajtás száma Közérdekű munkára történő 0 átváltoztatás Bíróság által elzárásra 1 átváltoztatás Letöltött elzárások Feljelentett fiatalkorúak száma Külföldi állampolgárok száma Fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság %-ában 46,4 32,4 69,1 A be nem fizetett bírságok aránya nagyon magas, mivel az eljárás alá vont személyek önként nem fizetik be a bírságot és nekik jellemzően letiltható jövedelmül, lefoglalható vagyonuk sincs. A helyszíni bírság kiszabására nem került sor. Birtokvédelmi eljárást ben hét alkalommal (2005. ben öt alkalommal), ben négy alkalommal kezdeményeztek. Mindkét ben háromnál lett megállapítva a birtokháborítás ténye ban egy határozatnak kérték a megváltoztatását. Ezt az ügyet a bíróság előzetes kérdés eldöntéséig felfüggesztette. A bíróság 2008-ban egy 2007-es ügynek kérte be az iratait, de döntés még nem született ben Közbeszerzési eljárások Önkormányzatunk napján ajánlati felhívást tett közzé 300 millió forint összegű, 20 futamidejű önkormányzati infrastrukturális beruházási hitel folyósítása tárgyában, amelynek nyertese - egyedüli ajánlattevőként - az OTP Bank Rt. lett. Biharkeresztes és Ártánd településeket érintő szennyvízberuházás során kiegészítő munkálatokra volt szükség, ezért hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottunk. A közbeszerzési törvény adta lehetőséggel élve (Kbt (3) bek.) erre egyedül a szennyvízberuházást kivitelező Alterra Építőipari Kft-t hívtuk meg, továbbá értesült a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága

11 Mindkét közbeszerzés becsült értéke meghaladta a közösségi értékhatárt, amelyre figyelemmel hivatalos közbeszerzési tanácsadót kellett alkalmaznunk, akit az eljárásokat lebonyolító K&Z Horizontál Kft. biztosított ben Szélessávú hálózat kiépítése Biharkeresztes és Ártánd részére tárgyú közbeszerzést ugyan a Biharkeresztes és Ártánd Önkormányzatok Infrastruktúra-fejlesztési Társulása nevében írtuk ki, de szervesen kapcsolódik településünkhöz. A közbeszerzési eljárás becsült értéke Ft. volt és itt is a K&Z Horizontál Kft. segítségét, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót vettük igénybe. A pályázatra egy ajánlat érkezett, az Albacomp ZRt. részéről. Ajánlata érvényes volt, így a kivitelezést ők valósíthatták meg. A Szivárvány Óvoda felújításának kivitelezési munkáit a budapesti VIADUKT Kft. nyerte. A beruházást bruttó ,- Ft-ból valósították meg. Az eljárást a polgármesteri hivatal bonyolította le. Hivatalunk jellemzően egyszerű közbeszerzési eljárásokban vesz rész, amelyek hivatalos közbeszerzési tanácsadót nem igényelnek. Az Iroda munkatársai a vonatkozó jogszabályi előírások mellet kellő rugalmassággal szolgálják ki, illetőleg segítik az ügyfeleket. Szakmai képzésük folyamatos, kapcsolatuk a felettes szervekkel rendszeres. Biharkeresztes, október 28. Árgyelán Andrea jegyző

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. október 29-én tartandó ülésére az 5. számú Beszámoló az Okmányiroda 2007-2008. évi tevékenységéről - tárgyú napirendi pontjához. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló - 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII.

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. október 27-én tartandó ülésének 5. számú Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 2009., 2010. évi tevékenységéről. tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Mintafolyamatok kiválasztása

Mintafolyamatok kiválasztása Mintafolyamatok kiválasztása Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_mintafolyamatok_kivalasztasa_080529_V1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap Szabálysértés A szabálysértési eljárás megindítására feljelentés vagy magánindítvány előterjesztése (pl. becsületsértés, magánlaksértés ügyekben) alapján kerül sor. Amennyiben az eljárás adatai elegendő

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

(5) A mellékletben nem említett eljárási cselekmények illetékére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók.?

(5) A mellékletben nem említett eljárási cselekmények illetékére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók.? Tisztelt Ügyfelek! A közigazgatási hatósági eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által nevesített eljárási illetékekre vonatkozó

Részletesebben

Beszámoló a Kormányablakokról

Beszámoló a Kormányablakokról Beszámoló a Kormányablakokról A közigazgatás átalakításának egyik kiemelt célja, hogy az ügyfelek ügyeiket hatékonyan, gyorsan és egyszerűen intézhessék. Az állampolgároknak az államról alkotott képét,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)

A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSHEZ A jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) Új jármű első forgalomba helyezése Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély,

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély, VEZETŐI ENGEDÉLY KI KAPHAT VEZETŐI ENGEDÉLYT (JOGOSÍTVÁNYT)? Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi I. törvény az

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás

Részletesebben