Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda i tevékenységéről október 28. Irodavezető: dr. Nagy Csaba aljegyző

2 Az Igazgatási és Építéshatósági Csoport (2008. március 1. napjától Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda, a továbbiakban: Iroda) az alábbi fő feladatokat látja el: Okmányirodai feladatok Anyakönyvi feladatok Hagyatéki ügyek Működési engedélyek kiadása Telepengedélyek kiadása Építéshatósági feladatok Szabálysértési ügyek intézése Birtokvédelmi ügyek intézése Egyes közbeszerzési eljárások lebonyolítása Szervezeti felépítettség Az Okmányiroda és az Építéshatóság a Polgármesteri Hivatal épületének földszintjén, a szabálysértési hatóság az emeleten működik. Az Okmányiroda három, illetőleg négy helyiségben, az Építés-, és a szabálysértési hatóság egy-egy irodában. A földszinti irodák előtt a folyosón az ügyfelek részére székek állnak rendelkezésre, a folyosó szellőzése megfelelő, természetes fényt azonban a folyosó végi ablakokon keresztül keveset kap. A folyosó ügyfélfogadási időben mivel a gyámhivatali és a szociális ügyintézésre váró ügyfelek is itt tartózkodnak zsúfolt szokott lenni. Az épület, így az irodák akadálymentesítése ekben nem volt megoldott (2008. ben pályázat útján megvalósul). Az irodákba babakocsival érkező ügyfelek bejutása szintén nem megoldott, de soron kívüli ellátásukra az ügyintézők odafigyelnek. Az ügyfeleket érkezési sorrendben fogadják; telefonos vagy internetes időpontfoglalással az ügyfelek nem élnek. Az ügyfelek részére az ügyintézők rendszeresen adnak szóbeli tájékoztatást, de az aktuális tudnivalókról hirdetőtábla áll rendelkezésre és a kábeltelevízión a lakosság részére polgármesteri tájékoztató jut el, illetve az ingyenes, havonta megjelenő Keresztesi Hírek is tartalmaz aktuális információkat. Letölthető dokumentumokat az ügyfelek az alábbi weboldalon találhatnak: Jogszabályi környezet Okmányiroda A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló i LXVI. törvény (Nytv.) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló i XX. törvény (Szaz.tv.) Az illetékekről szóló i XCIII. törvény (Itv) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló i CXL. törvény (Ket.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének végrehajtásáról szóló i LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet (Nytv.vhr.) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet (Szig.r., Szig.vhr.) Az okmányirodák személyi és technikai feltételeiről szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet - 2 -

3 Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet A közúti közlekedési feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet Az egyéni vállalkozásról szóló i V. törvény Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII.11.) Korm. rendelet Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 28/2000. (X. 27.) BM rendelet Az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet Személyi, tárgyi feltételek A biharkeresztesi Okmányiroda a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint ekben az Igazgatási és Építéshatósági Csoport egységeként működött. Az Okmányirodában integráltan valósul meg az anyakönyvvezetői és népesség-nyilvántartási feladatok ellátása, a hagyatéki ügyek, a honosítási feladatok intézése, valamint ehhez hasonlóan történik a működési, illetve telepengedélyek kiadása is. Csatolt munkakörben egy okmányirodai ügyintéző látja el a védelmi ügyintézői feladatokat. Az Okmányirodában ben hat fő, ben öt fő dolgozott, ben négy fő. Valamennyi ügyintéző Nyilvántartási és okmányügyintéző -i OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, s közülük két főnek felsőfokú végzettsége van. Az ügyintézők helyettesítése az irodai létszámon belül megoldott. Külön ügykezelőt nem foglalkoztatnak. Az okmányirodai ügyfélfogadás rendje ekben hétfő, szerda, csütörtök egész napokon volt. A visszajelzések szerint ez az időtartam megfelelően biztosította az okmányirodában megjelenő ügyfelek zavartalan ellátását. A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítását követően az ügyfélfogadás rendje is módosult, de az ügyfelek ellátása hátrányt nem szenvedett. A Belügyminisztérium öt darab munkaállomást bocsátott az Okmányiroda rendelkezésére, amelyek mindegyike részt vesz az ügyfélfogadásban. A munkaállomásokat központilag rendszeresen cserélik (2008. ben teljes körű amortizációs cserén estek át, új számítógépekkel, monitorokkal és nyomtatokkal szerelték fel az irodát)

4 Az Okmányiroda hatáskörébe tartozó feladatok: Személyazonosító igazolvány és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) kiadása. Úti okmányok kiadása. Ellátja a vállalkozói igazolvány kiadásával (első kiadás, adatmódosítás), visszavonásával, cseréjel, pótlásával és az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. Mozgáskorlátozattak parkolási igazolványának kiállítása. A közúti közlekedési igazgatás körében vezetői engedély és jogszabály által meghatározott gépjárműokmányok kiadása Ügyfélkapu eljárás Az Okmányiroda illetékességi területbe tartozó települések; Ártánd, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told Országos hatáskörű ügyekben természetesen más településekről is érkeznek ügyfelek, leginkább Berettyóújfaluból. A települések lakosságszáma összesen: 9198 fő. Az Okmányiroda a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárások kivételel országos hatáskörrel látja el feladatait. Becslés alapján az Okmányirodában megjelenő ügyfelek 50%-a az iroda illetékességi területén kívülről érkezik. Az Okmányirodában a megye irodái között egyedüliként sorszámosztás és előjegyzés nélkül jelenhetnek meg az ügyfelek, lehetőség van ugyanakkor valamennyi feladatkörben Interneten történő ügyindításra és időpontfoglalásra. A hatósági tevékenységre vonatkozó részletező adatok Személyazonosító igazolvány kiadása Kiadás oka I-III. negyed 14.élet adott ben történő betöltése Lejárt vagy érvényes SZIG cseréje Előző állandó SZIG elvesztése Előző állandó SZIG eltulajdonítása Előző állandó SZIG megrongálódása Magyar állampolgárság megszerzése Személyazonosító igazolvány adatok változása Első kiadás (14 felett) Gyártmány és/vagy adathiba miatti csere Ideiglenes SZIG kiadás adatpontosítás miatt

5 Letelepedett jogállás megszerzése Egyéb kiadási ok Összesen Ideiglenes személyazonosító igazolvány igénylés oka I-III. negyed Előző állandó SZIG elvesztése, eltulajdonítása Ideiglenes SZIG kiadás adatpontosítás miatt Összesen Útlevél Eljárás típusa I- III. negyed BETELT ÚTI OKMÁNY BEVONÁSA/HŐR/ ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ LEJÁRTA MIATT BEVONT ÚTI OKMÁNY/HŐR/ ELVESZETT VAGY MEGSEMMISÜLT ÚTI OKMÁNY HATÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVVEL IGAZOLT ELTULAJDONÍTÁS UTAZÁSRA VISSZAADOTT ÚTI OKMÁNY ÉRVÉNYTELENÍTVE / ÉRVÉNYES VIZUMMAL VISSZAADOTT ÚTI OKMÁNY ÚJ KIADÁS A kiadott új úti okmányok számának csökkenése az Európai Unió új tagországaiba történő útlevél nélküli utazási lehetőség következménye. Útlevél kiadására jellemzően a 14 esnél fiatalabb, tehát személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező gyermekek részére kerül sor. Járművezetésre jogosító okmányok kiadása Okmány típusa I-III. negyed Vezetői engedély Nemzetközi vezetői engedély összesen A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés magába foglalja az első alkalommal történő kiadást, a lejárt, vagy más okból cserére szoruló jogosítványok kezelését. E feladatkörbe tartozik még a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott pályaalkalmassági vizsgálatokról szóló határozatok rögzítése

6 Az elmúlt időszakban jelentős növekedés tapasztalható e terület ügyiratforgalmában. Jellemzően engedély nélküli járművezetés szabálysértés, és bűncselekmény, illetve ittas járművezetés szabálysértés és bűncselekmény elkövetése fordul elő az Okmányiroda illetékességi területén. A határőrség és a rendőrség integrációját követően megnőtt a külföldi állampolgárok által elkövetett közlekedési szabálysértések illetve bűncselekmények elkövetése miatt bevont vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyiratok száma. Kiadott lakcímigazolványok száma Lakcímigazolvány kiadására lakóhely, tartózkodási hely létesítése, módosítása során valamint első ellátásként személyazonosító igazolvány eljárás keretében kerül sor. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás ügytípus I-III. negyed Engedélyezés Hatósági bizonyítvány kiadása Csere Megszűnés, megszüntetés Adatmódosítás összesen Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek száma az előző ekhez képest 2008-ban jelentősen megnőtt a január 1-jel bevezetett TEAOR számok változása miatt. Gépjármű-ügyintézés adatai I-III. negyed Kiadott törzskönyvek Kiadott forgalmi engedélyek Karbantartások A gépjármű-ügyintézés statisztikai adatai a gépjármű-ügyintézés szolgáltatói felületén (Járok rendszer) végzett tevékenységek adatait mutatja. Ebben a rendszerben történik a járművek tulajdonjogában, üzembentartói jogában bekövetkezett változások átvezetése (átírás), járművek műszaki adataiban bekövetkezett változások, műszaki érvényessége változásának bejegyzése. Jellemzően e tevékenységek során került sor forgalmi engedélyek és törzskönyvek kiadására. A karbantartások a rendszerben végzett egyéb tevékenységeket takarják, amelyek az okmánykiadással járó ügyekkel együtt, vagy attól függetlenül, önálló ügyként kerülnek végrehajtásra. Ilyen ügytípusok: tulajdonos által a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változásának bejegyzése, elidegenítési tilalom bejegyzése, törlése, jármű forgalomból történő kivonása, ismételt forgalomba helyezése, hivatalbóli adatjavítás stb. A gépjármű-ügyintézési tevékenység nem a Járok-rendszerben történő a táblázatban nem látható egyéb feladatai: Ideiglenes forgalomban-tartási engedélyek (útvonalengedély) kiadása, Mezőgazdasági erőgépekhez kiadható M betűjelű rendszámtáblákkal kapcsolatos eljárás, elveszett, - 6 -

7 megrongálódott rendszámtáblák, rendszám-érvényesítő matricák utángyártása, külföldről behozott használt járművek származásellenőrzésének kezdeményezése. Az Okmányirodában megjelenő ügyfelek ügyeinek intézése mellett igen nagyszámú ügyiratforgalmat bonyolít az okmányiroda a gépjármű-igazgatás területén. Az ügyiratok jelentős részét a benyújtott adásvételi szerződésekkel kapcsolatos ügyek, valamit a bírósági végrehajtók, az APEH által kezdeményezett foglalások, forgalomból kitiltások, illetve e szervek részére történő adatszolgáltatási ügyek alkotják. Ügyfélkapu eljárások száma Az Okmányirodákban történik től az állampolgárok részére az ügyfélkapu megnyitása. Az ügyfélkapu olyan szolgáltatás melynek segítségel az ügyfél személyazonosságának igazolása mellett, biztonságosan kapcsolatba léphet az elektronikus ügyintézést nyújtó intézményekkel. Az ügyfélkapu segítségel az ügyfelek igénybe vehetik az APEH, az internetes okmányiroda, az OEP, a VPOP, a KEKKH, a munkavédelmi felügyelőség, a nyugdíjbiztosító és a felsőoktatási információs központ szolgáltatásait. Az ügyfélkapu megnyitásával kapcsolatos feladatok egyenlőtlen elosztásban jelentkeznek az okmányirodában. Jellemzően az adóbevallást megelőző időszakban nyitnak új ügyfélkaput az ügyfelek, akár száznál is többet egy hónap alatt. Az okmányirodai ügyintézők által ellátott integrált feladatok mutatói: Anyakönyvi ügyintézés Házasságkötések száma Anyakönyvi kivonatok kiadása Állampolgársági ügyek Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos egyéb feladatok Lakcímigazolás kiadása

8 Lakáscélú támogatásokhoz kiadott igazolások száma Hagyatéki eljárás Hagyatéki eljárások száma Működési engedélyezés Működési engedélyezési ügyek száma Választási eljárással kapcsolatos feladatok: A i országgyűlési képviselőválasztás, illetve helyhatósági választás, valamint a i országos népszavazás előkészítésében és lebonyolításában az okmányiroda valamennyi munkatársa részt vett. Építéshatóság Az építéshatósági feladatokat egy fő, felsőfokú végzettségű, építész ügyintéző látja el. Egy ügyintéző szülés miatt tartósan távol van. A hatóság munkája Biharkeresztes Város Önkormányzatának illetékességi területére, és Ártánd- Bedő-Bojt-Told Körjegyzőség illetékességi területére, valamint Nagykereki, Berekböszörmény településekre terjed ki. Az építéshatóság munkáját meghatározó főbb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló i LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Feladatokat tekintve az ügyintéző munkája folyamatos, természetesen megfigyelhető hullámzás a bejövő ügyiratok számában, leginkább tavasszal egészen őszig, amikor is megnő az építési kedv, illetőleg az építési tevékenységet is csak ezen időszakon belül lehet gazdaságosan elvégezni. Az építéshatóság munkája az alábbi főbb területekre koncentrálódik: Lakóépület és egyéb rendeltetésű épületek építési, rendeltetésmód változtatási, bontási, használatbavételi eljárások ügyintézése, valamint kül- és belterületi ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítások. Önkormányzat beruházásaihoz szükséges pályázati források igénylésének előkészítése. Ingatlanokkal kapcsolatos értékbecslése. (hagyaték, külföldiek adásvételi szerződése, hitel, pályázatok mellékleteként) Képviselő testület és a bizottságok által megjelölt feladatok szakértések elvégzése

9 Minden olyan ügyben eljárni, melyben a felettes szervünk a HBM-i Közigazgatási Hivatal a Biharkeresztes Város Jegyzőjét kijelöli. A lakásépítési statisztika folyamatos vezetése és megküldése a KSH felé és ezzel párhuzamosan az egyéb statisztikai adatok összegyűjtése és megküldése a HBM-i Közigazgatási Hivatalhoz. Év ügyiratszám Ügytípus: Épületek építési engedélye: Épület bontása: Használati mód változás: Használatbavételi engedély: Telekalakítási engedélyek: Kötelezések (bontási, helyreállítási, ill. tilalom elrendelése) Szakhatóságként Adó és érték-bizonyítvány Egyéb Fennmaradási engedély Szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézés A szabálysértési és birtokvédelmi ügyek intézését egy fő (aljegyző), felsőfokú végzettséggel látja el; különálló irodában, amellyel a tárgyalások jogszabály által előírt környezete biztosított. Külön ügykezelőt nem foglalkoztat, a jegyzőkönyvek vezetését a leírók látják el. Szabálysértések miatt indult ügyek száma 19,4 %-al csökkent 2006, ben 2005-höz képest, viszont ben 122 %-kal több ügy indult, mint 2006-ban. Az ok, hogy jelentősen meg növekedett a tankötelezettség megszegése (2007. ben 42) és a tulajdon elleni szabálysértések (2007. en 49) miatt indult eljárások száma. A megszüntetések, a figyelmeztetések és a pénzbírságot kiszabó határozatok száma is növekedett tavaly. A megszüntetések legfőbb oka, hogy az iskolából a tanuló saját elhatározásából hiányzik, ellóg órákról, amelyekért a szülőt szabálysértési felelősség nem terheli. A határozatokkal szemben benyújtott kifogások száma elhanyagolható, panaszt egyáltalán nem nyújtottak be az elmúlt ekben. A pénzbírság behajtása során az adócsoport munkája 2006-ban hatékony és eredményes volt, de 2007-ben sok személy nem rendelkezett olyan jövedelemmel, vagyonnal, amelyből a bírságot be lehetett volna hajtani

10 A feljelentett fiatalkorúak száma és a külföldi elkövetők száma is emelkedett. A fiatalkorúak kivétel nélkül tulajdon elleni (lopás) szabálysértést követnek el, míg a külföldi állampolgárok hamisított árukat hoznak az országba Beérkezett feljelentések 12. Bíróság határozata a kifogás (ügyek) száma elbírálásáról Áttétel más szervhez kifogást elutasító Megszüntetések száma határozatot megváltoztató Figyelmeztetések száma Letiltások száma Pénzbírságot kiszabó határozatok száma 6. Kifogások száma Elfogadott kifogások Bírósághoz áttett 0 kifogások száma Panaszok száma a 0 határozat ellen Elfogadott panaszok 0 száma Ügyészi intézkedés az el nem fogadott panasz alapján 16. Adók módjára történő 11 behajtás száma Közérdekű munkára történő 0 átváltoztatás Bíróság által elzárásra 1 átváltoztatás Letöltött elzárások Feljelentett fiatalkorúak száma Külföldi állampolgárok száma Fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság %-ában 46,4 32,4 69,1 A be nem fizetett bírságok aránya nagyon magas, mivel az eljárás alá vont személyek önként nem fizetik be a bírságot és nekik jellemzően letiltható jövedelmül, lefoglalható vagyonuk sincs. A helyszíni bírság kiszabására nem került sor. Birtokvédelmi eljárást ben hét alkalommal (2005. ben öt alkalommal), ben négy alkalommal kezdeményeztek. Mindkét ben háromnál lett megállapítva a birtokháborítás ténye ban egy határozatnak kérték a megváltoztatását. Ezt az ügyet a bíróság előzetes kérdés eldöntéséig felfüggesztette. A bíróság 2008-ban egy 2007-es ügynek kérte be az iratait, de döntés még nem született ben Közbeszerzési eljárások Önkormányzatunk napján ajánlati felhívást tett közzé 300 millió forint összegű, 20 futamidejű önkormányzati infrastrukturális beruházási hitel folyósítása tárgyában, amelynek nyertese - egyedüli ajánlattevőként - az OTP Bank Rt. lett. Biharkeresztes és Ártánd településeket érintő szennyvízberuházás során kiegészítő munkálatokra volt szükség, ezért hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottunk. A közbeszerzési törvény adta lehetőséggel élve (Kbt (3) bek.) erre egyedül a szennyvízberuházást kivitelező Alterra Építőipari Kft-t hívtuk meg, továbbá értesült a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága

11 Mindkét közbeszerzés becsült értéke meghaladta a közösségi értékhatárt, amelyre figyelemmel hivatalos közbeszerzési tanácsadót kellett alkalmaznunk, akit az eljárásokat lebonyolító K&Z Horizontál Kft. biztosított ben Szélessávú hálózat kiépítése Biharkeresztes és Ártánd részére tárgyú közbeszerzést ugyan a Biharkeresztes és Ártánd Önkormányzatok Infrastruktúra-fejlesztési Társulása nevében írtuk ki, de szervesen kapcsolódik településünkhöz. A közbeszerzési eljárás becsült értéke Ft. volt és itt is a K&Z Horizontál Kft. segítségét, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót vettük igénybe. A pályázatra egy ajánlat érkezett, az Albacomp ZRt. részéről. Ajánlata érvényes volt, így a kivitelezést ők valósíthatták meg. A Szivárvány Óvoda felújításának kivitelezési munkáit a budapesti VIADUKT Kft. nyerte. A beruházást bruttó ,- Ft-ból valósították meg. Az eljárást a polgármesteri hivatal bonyolította le. Hivatalunk jellemzően egyszerű közbeszerzési eljárásokban vesz rész, amelyek hivatalos közbeszerzési tanácsadót nem igényelnek. Az Iroda munkatársai a vonatkozó jogszabályi előírások mellet kellő rugalmassággal szolgálják ki, illetőleg segítik az ügyfeleket. Szakmai képzésük folyamatos, kapcsolatuk a felettes szervekkel rendszeres. Biharkeresztes, október 28. Árgyelán Andrea jegyző

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi munkájáról Készítette: dr. Istenes Ibolya jegyző 1 BESZÁMOLÓ Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6.-i

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város parkolási rendszeréről szóló

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember 2 A Képviselı-testület 2013. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr Uhrin Anna aljegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. október 27-én tartandó ülésének 5. számú Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 2009., 2010. évi tevékenységéről. tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda 2006-2007. évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben